Commit a3317411 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 2224fb58
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-19 17:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-19 18:25+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-24 18:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-25 22:39+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -235,7 +235,7 @@ msgid "A unique name for the action."
msgstr "Unikalna nazwa dla czynności."
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:264 gtk/gtkbutton.c:281 gtk/gtkexpander.c:304
#: gtk/gtkframe.c:226 gtk/gtklabel.c:801 gtk/gtkmenuitem.c:787
#: gtk/gtkframe.c:230 gtk/gtklabel.c:801 gtk/gtkmenuitem.c:787
#: gtk/gtktoolbutton.c:243 gtk/gtktoolitemgroup.c:1641
msgid "Label"
msgstr "Etykieta"
......@@ -2371,7 +2371,7 @@ msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
msgstr "Wyrównanie pionowe, od 0 (góra) do 1 (dół)."
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 gtk/gtklevelbar.c:1083
#: gtk/gtkmodelbutton.c:1176 gtk/gtkprogressbar.c:264 gtk/gtkrange.c:444
#: gtk/gtkmodelbutton.c:1176 gtk/gtkprogressbar.c:264 gtk/gtkrange.c:441
msgid "Inverted"
msgstr "Odwrócony"
......@@ -2379,7 +2379,7 @@ msgstr "Odwrócony"
msgid "Invert the direction in which the progress bar grows"
msgstr "Odwraca kierunek przyrostu paska postępu"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:113 gtk/gtkrange.c:437 gtk/gtkscalebutton.c:215
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:113 gtk/gtkrange.c:434 gtk/gtkscalebutton.c:215
#: gtk/gtkspinbutton.c:376
msgid "Adjustment"
msgstr "Dopasowanie"
......@@ -3818,7 +3818,7 @@ msgstr "Tekst etykiety zawiera znaczniki XML. Zobacz pango_parse_markup()"
msgid "Space to put between the label and the child"
msgstr "Przestrzeń między etykietą a elementem potomnym"
#: gtk/gtkexpander.c:347 gtk/gtkframe.c:257 gtk/gtktoolbutton.c:257
#: gtk/gtkexpander.c:347 gtk/gtkframe.c:261 gtk/gtktoolbutton.c:257
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1648
msgid "Label widget"
msgstr "Widżet etykiety"
......@@ -3892,7 +3892,7 @@ msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
msgstr "Bieżący filtr służący do zaznaczania wyświetlanych plików"
#: gtk/gtkfilechooser.c:388 gtk/gtkplacessidebar.c:4483
#: gtk/gtkplacesview.c:2223
#: gtk/gtkplacesview.c:2220
msgid "Local Only"
msgstr "Tylko lokalne"
......@@ -4128,35 +4128,35 @@ msgstr "Wyświetlanie elementu podglądu tekstu"
msgid "Whether the preview text entry is shown or not"
msgstr "Określa, czy element podglądu tekstu jest wyświetlany lub nie"
#: gtk/gtkframe.c:227
#: gtk/gtkframe.c:231
msgid "Text of the frame's label"
msgstr "Tekst etykiety ramki"
#: gtk/gtkframe.c:233
#: gtk/gtkframe.c:237
msgid "Label xalign"
msgstr "Poziome wyrównanie etykiety"
#: gtk/gtkframe.c:234
#: gtk/gtkframe.c:238
msgid "The horizontal alignment of the label"
msgstr "Poziome wyrównanie etykiety"
#: gtk/gtkframe.c:241
#: gtk/gtkframe.c:245
msgid "Label yalign"
msgstr "Pionowe wyrównanie etykiety"
#: gtk/gtkframe.c:242
#: gtk/gtkframe.c:246
msgid "The vertical alignment of the label"
msgstr "Pionowe wyrównanie etykiety"
#: gtk/gtkframe.c:249
#: gtk/gtkframe.c:253
msgid "Frame shadow"
msgstr "Cień ramki"
#: gtk/gtkframe.c:250
#: gtk/gtkframe.c:254
msgid "Appearance of the frame border"
msgstr "Wygląd krawędzi ramki"
#: gtk/gtkframe.c:258
#: gtk/gtkframe.c:262
msgid "A widget to display in place of the usual frame label"
msgstr "Widżet wyświetlany w miejscu zwykłej etykiety ramki"
......@@ -4184,23 +4184,23 @@ msgstr "Współczynnik, o jaki modyfikować domyślny czas ograniczenia"
msgid "Allowed orientations"
msgstr "Dozwolone orientacje"
#: gtk/gtkgesturesingle.c:261
#: gtk/gtkgesturesingle.c:262
msgid "Handle only touch events"
msgstr "Obsługiwanie tylko zdarzeń dotykowych"
#: gtk/gtkgesturesingle.c:262
#: gtk/gtkgesturesingle.c:263
msgid "Whether the gesture handles only touch events"
msgstr "Określa, czy gest obsługuje tylko zdarzenia dotykowe"
#: gtk/gtkgesturesingle.c:276 gtk/gtkgesturesingle.c:277
#: gtk/gtkgesturesingle.c:277 gtk/gtkgesturesingle.c:278
msgid "Whether the gesture is exclusive"
msgstr "Określa, czy gest jest zastrzeżony"
#: gtk/gtkgesturesingle.c:290
#: gtk/gtkgesturesingle.c:291
msgid "Button number"
msgstr "Numer przycisku"
#: gtk/gtkgesturesingle.c:291
#: gtk/gtkgesturesingle.c:292
msgid "Button number to listen to"
msgstr "Numer przycisku, którego nasłuchiwać"
......@@ -5400,7 +5400,7 @@ msgstr "Odłączalne karty"
msgid "Whether the tab is detachable"
msgstr "Określa, czy karta może być odłączana"
#: gtk/gtknotebook.c:883 gtk/gtkscrollbar.c:137
#: gtk/gtknotebook.c:883 gtk/gtkscrollbar.c:136
msgid "Secondary backward stepper"
msgstr "Dodatkowy krok wstecz"
......@@ -5411,7 +5411,7 @@ msgstr ""
"Wyświetla dodatkowy przycisk ze strzałką wstecz po przeciwnej stronie "
"obszaru karty"
#: gtk/gtknotebook.c:899 gtk/gtkscrollbar.c:144
#: gtk/gtknotebook.c:899 gtk/gtkscrollbar.c:143
msgid "Secondary forward stepper"
msgstr "Dodatkowy krok naprzód"
......@@ -5422,19 +5422,19 @@ msgstr ""
"Wyświetla dodatkowy przycisk ze strzałką naprzód po przeciwnej stronie "
"obszaru kart"
#: gtk/gtknotebook.c:914 gtk/gtkscrollbar.c:123
#: gtk/gtknotebook.c:914 gtk/gtkscrollbar.c:122
msgid "Backward stepper"
msgstr "Krok wstecz"
#: gtk/gtknotebook.c:915 gtk/gtkscrollbar.c:124
#: gtk/gtknotebook.c:915 gtk/gtkscrollbar.c:123
msgid "Display the standard backward arrow button"
msgstr "Wyświetla standardowy przycisk ze strzałką wstecz"
#: gtk/gtknotebook.c:929 gtk/gtkscrollbar.c:130
#: gtk/gtknotebook.c:929 gtk/gtkscrollbar.c:129
msgid "Forward stepper"
msgstr "Krok naprzód"
#: gtk/gtknotebook.c:930 gtk/gtkscrollbar.c:131
#: gtk/gtknotebook.c:930 gtk/gtkscrollbar.c:130
msgid "Display the standard forward arrow button"
msgstr "Wyświetla standardowy przycisk ze strzałką naprzód"
......@@ -5590,11 +5590,11 @@ msgstr "Położenie do wybrania"
msgid "The location to highlight in the sidebar"
msgstr "Położenie do wyróżnienia na panelu bocznym"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4452 gtk/gtkplacesview.c:2244
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4452 gtk/gtkplacesview.c:2241
msgid "Open Flags"
msgstr "Flagi otwarcia"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4453 gtk/gtkplacesview.c:2245
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4453 gtk/gtkplacesview.c:2242
msgid ""
"Modes in which the calling application can open locations selected in the "
"sidebar"
......@@ -5643,7 +5643,7 @@ msgstr ""
"Określa, czy panel boczny zawiera wbudowany skrót do ręcznego wprowadzania "
"położenia"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4484 gtk/gtkplacesview.c:2224
#: gtk/gtkplacessidebar.c:4484 gtk/gtkplacesview.c:2221
msgid "Whether the sidebar only includes local files"
msgstr "Określa, czy panel boczny zawiera tylko lokalne pliki"
......@@ -5671,19 +5671,19 @@ msgstr ""
"Określa, czy wysyłać sygnał ::populate-popup dla wyskakujących okien, które "
"nie są menu"
#: gtk/gtkplacesview.c:2230
#: gtk/gtkplacesview.c:2227
msgid "Loading"
msgstr "Wczytywanie"
#: gtk/gtkplacesview.c:2231
#: gtk/gtkplacesview.c:2228
msgid "Whether the view is loading locations"
msgstr "Określa, czy widok wczytuje położenia"
#: gtk/gtkplacesview.c:2237
#: gtk/gtkplacesview.c:2234
msgid "Fetching networks"
msgstr "Pobieranie sieci"
#: gtk/gtkplacesview.c:2238
#: gtk/gtkplacesview.c:2235
msgid "Whether the view is fetching networks"
msgstr "Określa, czy widok pobiera sieci"
......@@ -6210,125 +6210,125 @@ msgstr "Radiowa pozycja menu, do której grupy należy ten widżet."
msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
msgstr "Przycisk opcji wyboru, do którego grupy należy ten przycisk."
#: gtk/gtkrange.c:438
#: gtk/gtkrange.c:435
msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
msgstr "Obiekt GtkAdjustment, zawierający bieżącą wartość tego obiektu zakresu"
#: gtk/gtkrange.c:445
#: gtk/gtkrange.c:442
msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
msgstr "Odwraca ruchy suwaka, aby zwiększyć wartość zakresu"
#: gtk/gtkrange.c:451
#: gtk/gtkrange.c:448
msgid "Lower stepper sensitivity"
msgstr "Czułość dolnego przycisku kroku"
#: gtk/gtkrange.c:452
#: gtk/gtkrange.c:449
msgid ""
"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower "
"side"
msgstr "Zasady czułości dla dolnego przycisku kroku"
#: gtk/gtkrange.c:459
#: gtk/gtkrange.c:456
msgid "Upper stepper sensitivity"
msgstr "Czułość górnego przycisku kroku"
#: gtk/gtkrange.c:460
#: gtk/gtkrange.c:457
msgid ""
"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper "
"side"
msgstr "Zasady czułości dla górnego przycisku kroku"
#: gtk/gtkrange.c:476
#: gtk/gtkrange.c:473
msgid "Show Fill Level"
msgstr "Pokazywanie poziomu wypełnienia"
#: gtk/gtkrange.c:477
#: gtk/gtkrange.c:474
msgid "Whether to display a fill level indicator graphics on trough."
msgstr "Określa, czy wyświetlać grafikę wskaźnika wypełnienia."
#: gtk/gtkrange.c:492
#: gtk/gtkrange.c:489
msgid "Restrict to Fill Level"
msgstr "Ograniczenie do poziomu wypełnienia"
#: gtk/gtkrange.c:493
#: gtk/gtkrange.c:490
msgid "Whether to restrict the upper boundary to the fill level."
msgstr "Określa, czy ograniczyć górną granicę do poziomu wypełnienia."
#: gtk/gtkrange.c:507
#: gtk/gtkrange.c:504
msgid "Fill Level"
msgstr "Poziom wypełnienia"
#: gtk/gtkrange.c:508
#: gtk/gtkrange.c:505
msgid "The fill level."
msgstr "Poziom wypełnienia."
#: gtk/gtkrange.c:523
#: gtk/gtkrange.c:520
msgid "Round Digits"
msgstr "Zaokrąglanie cyfr"
#: gtk/gtkrange.c:524
#: gtk/gtkrange.c:521
msgid "The number of digits to round the value to."
msgstr "Liczba cyfr, do jakich zaokrąglać wartość."
#: gtk/gtkrange.c:541 gtk/gtkswitch.c:947
#: gtk/gtkrange.c:538 gtk/gtkswitch.c:947
msgid "Slider Width"
msgstr "Szerokość suwaka"
#: gtk/gtkrange.c:542
#: gtk/gtkrange.c:539
msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
msgstr "Szerokość paska przewijania lub suwaka"
#: gtk/gtkrange.c:557
#: gtk/gtkrange.c:554
msgid "Trough Border"
msgstr "Bezpośrednia krawędź"
#: gtk/gtkrange.c:558
#: gtk/gtkrange.c:555
msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
msgstr "Odstęp między suwakiem i przyciskami a zewnętrzną wypukłością"
#: gtk/gtkrange.c:573
#: gtk/gtkrange.c:570
msgid "Stepper Size"
msgstr "Rozmiary przycisków"
#: gtk/gtkrange.c:574
#: gtk/gtkrange.c:571
msgid "Length of step buttons at ends"
msgstr "Długość przycisków krokowych na końcach"
#: gtk/gtkrange.c:590
#: gtk/gtkrange.c:587
msgid "Stepper Spacing"
msgstr "Odstępy przycisków"
#: gtk/gtkrange.c:591
#: gtk/gtkrange.c:588
msgid "Spacing between step buttons and thumb"
msgstr "Odstępy między przyciskami krokowymi a suwakiem"
#: gtk/gtkrange.c:606
#: gtk/gtkrange.c:603
msgid "Arrow X Displacement"
msgstr "Poziome przemieszczenie strzałki"
#: gtk/gtkrange.c:607
#: gtk/gtkrange.c:604
msgid ""
"How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
msgstr ""
"Określa, jak daleko powinna zostać przemieszczona w poziomie strzałka, kiedy "
"przycisk jest wciśnięty"
#: gtk/gtkrange.c:622
#: gtk/gtkrange.c:619
msgid "Arrow Y Displacement"
msgstr "Pionowe przemieszczenie strzałki"
#: gtk/gtkrange.c:623
#: gtk/gtkrange.c:620
msgid ""
"How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
msgstr ""
"Określa, jak daleko powinna zostać przemieszczona w pionie strzałka, kiedy "
"przycisk jest wciśnięty"
#: gtk/gtkrange.c:642
#: gtk/gtkrange.c:639
msgid "Trough Under Steppers"
msgstr "Pasek pod przyciskami kroku"
#: gtk/gtkrange.c:643
#: gtk/gtkrange.c:640
msgid ""
"Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers and "
"spacing"
......@@ -6336,11 +6336,11 @@ msgstr ""
"Określa, czy rysować pasek na całej długości zakresu, czy wyłączyć odstęp "
"i przyciski kroku"
#: gtk/gtkrange.c:659
#: gtk/gtkrange.c:656
msgid "Arrow scaling"
msgstr "Skalowanie kursora"
#: gtk/gtkrange.c:660
#: gtk/gtkrange.c:657
msgid "Arrow scaling with regard to scroll button size"
msgstr ""
"Zezwolenie na skalowanie z uwzględnieniem rozmiaru przycisku przewijania"
......@@ -6566,82 +6566,82 @@ msgstr "Jak ustalać rozmiar zawartości"
msgid "Vertical Scrollable Policy"
msgstr "Reguła pionowego przewijania"
#: gtk/gtkscrollbar.c:107
#: gtk/gtkscrollbar.c:106
msgid "Minimum Slider Length"
msgstr "Minimalna długość suwaka"
#: gtk/gtkscrollbar.c:108
#: gtk/gtkscrollbar.c:107
msgid "Minimum length of scrollbar slider"
msgstr "Minimalna długość suwaka paska przewijania"
#: gtk/gtkscrollbar.c:116
#: gtk/gtkscrollbar.c:115
msgid "Fixed slider size"
msgstr "Stały rozmiar suwaka"
#: gtk/gtkscrollbar.c:117
#: gtk/gtkscrollbar.c:116
msgid "Don't change slider size, just lock it to the minimum length"
msgstr ""
"Powoduje ustalenie stałego rozmiaru suwaka równego rozmiarowi minimalnemu"
#: gtk/gtkscrollbar.c:138
#: gtk/gtkscrollbar.c:137
msgid ""
"Display a second backward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
msgstr ""
"Wyświetla dodatkowy przycisk ze strzałką wstecz po przeciwnej stronie paska "
"przewijania"
#: gtk/gtkscrollbar.c:145
#: gtk/gtkscrollbar.c:144
msgid ""
"Display a second forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
msgstr ""
"Wyświetla dodatkowy przycisk ze strzałką naprzód po przeciwnej stronie paska "
"przewijania"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:571
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:559
msgid "Horizontal Adjustment"
msgstr "Dopasowanie poziome"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:572
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:560
msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
msgstr "Obiekt GtkAdjustment określający położenie poziome"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:578
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:566
msgid "Vertical Adjustment"
msgstr "Dopasowanie pionowe"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:579
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:567
msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
msgstr "Obiekt GtkAdjustment, określający wartość położenia pionowego"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:585
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:573
msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
msgstr "Reguła poziomego paska przewijania"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:586
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:574
msgid "When the horizontal scrollbar is displayed"
msgstr "Określa, kiedy powinien być wyświetlany poziomy pasek przewijania"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:593
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:581
msgid "Vertical Scrollbar Policy"
msgstr "Reguła pionowego paska przewijania"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:594
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:582
msgid "When the vertical scrollbar is displayed"
msgstr "Określa, kiedy powinien być wyświetlany pionowy pasek przewijania"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:601
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:589
msgid "Window Placement"
msgstr "Rozmieszczenie okien"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:602
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:590
msgid "Where the contents are located with respect to the scrollbars."
msgstr "Określa położenie zawartości względem pasków przewijania."
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:620
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:608
msgid "Window Placement Set"
msgstr "Ustawienie położenia okna"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:621
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:609
msgid ""
"Whether \"window-placement\" should be used to determine the location of the "
"contents with respect to the scrollbars."
......@@ -6649,88 +6649,88 @@ msgstr ""
"Określa, czy „window-placement” powinno być użyte do określenia położenia "
"zawartości z uwzględnieniem pasków przewijania."
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:627 gtk/gtkspinbutton.c:452
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:615 gtk/gtkspinbutton.c:452
msgid "Shadow Type"
msgstr "Typ cienia"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:628
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:616
msgid "Style of bevel around the contents"
msgstr "Styl wypukłości wokół zawartości"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:644
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:632
msgid "Scrollbars within bevel"
msgstr "Paski przewijania wewnątrz wypukłości"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:645
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:633
msgid "Place scrollbars within the scrolled window's bevel"
msgstr ""
"Określa, czy umieszczać paski przewijania wewnątrz wypukłości przewijanego "
"okna"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:651
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:639
msgid "Scrollbar spacing"
msgstr "Odstępy paska przewijania"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:652
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:640
msgid "Number of pixels between the scrollbars and the scrolled window"
msgstr "Liczba pikseli między paskami przewijania a przewijanym oknem"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:667
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:655
msgid "Minimum Content Width"
msgstr "Minimalna szerokość zawartości"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:668
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:656
msgid "The minimum width that the scrolled window will allocate to its content"
msgstr "Minimalna szerokość, jaką przewijane okno przydzieli swojej zawartości"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:681
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:669
msgid "Minimum Content Height"
msgstr "Minimalna wysokość zawartości"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:682
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:670
msgid ""
"The minimum height that the scrolled window will allocate to its content"
msgstr "Minimalna wysokość, jaką przewijane okno przydzieli swojej zawartości"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:696
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:684
msgid "Kinetic Scrolling"
msgstr "Przewijanie kinetyczne"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:697
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:685
msgid "Kinetic scrolling mode."
msgstr "Tryb przewijania kinetycznego."
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:713
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:701
msgid "Overlay Scrolling"
msgstr "Znikające paski przewijania"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:714
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:702
msgid "Overlay scrolling mode"
msgstr "Tryb znikających pasków przewijania"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:727
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:715
msgid "Maximum Content Width"
msgstr "Maksymalna szerokość zawartości"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:728
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:716
msgid "The maximum width that the scrolled window will allocate to its content"
msgstr ""
"Maksymalna szerokość, jaką przewijane okno przydzieli swojej zawartości"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:741
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:729
msgid "Maximum Content Height"
msgstr "Maksymalna wysokość zawartości"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:742
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:730
msgid ""
"The maximum height that the scrolled window will allocate to its content"
msgstr "Maksymalna wysokość, jaką przewijane okno przydzieli swojej zawartości"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:759 gtk/gtkscrolledwindow.c:760
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:747 gtk/gtkscrolledwindow.c:748
msgid "Propagate Natural Width"
msgstr "Propagowanie naturalnej szerokości"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:777 gtk/gtkscrolledwindow.c:778
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:765 gtk/gtkscrolledwindow.c:766
msgid "Propagate Natural Height"
msgstr "Propagowanie naturalnej wysokości"
......@@ -6883,11 +6883,11 @@ msgstr "Lista rozmiarów ikon (gtk-menu=16,16;gtk-button=20,20…"
#: gtk/gtksettings.c:567
msgid "GTK Modules"
msgstr "Moduły GTK"
msgstr "Moduły GTK+"
#: gtk/gtksettings.c:568
msgid "List of currently active GTK modules"
msgstr "Lista obecnie używanych modułów GTK"
msgstr "Lista obecnie używanych modułów GTK+"
#: gtk/gtksettings.c:576
msgid "Xft Antialias"
......
# Polish translation for gtk+.
# Copyright © 1998-2016 the gtk+ authors.
# Copyright © 1998-2017 the gtk+ authors.
# This file is distributed under the same license as the gtk+ package.
# Krzysztof Krzyżaniak <eloy@venco.com.pl>, 1998.
# Tomasz Kłoczko <kloczek@rudy.mif.pg.gda.pl>, 1999.
......@@ -8,16 +8,16 @@
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003-2006.
# Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007-2009.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2016.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2017.
# Wojciech Szczęsny <wszczesny@aviary.pl>, 2013.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2016.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-16 10:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-16 13:05+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-24 18:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-25 22:39+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -90,11 +90,11 @@ msgstr "ZNACZNIKI"
msgid "GDK debugging flags to unset"
msgstr "Wyczyszczone znaczniki debugowania biblioteki GDK"
#: gdk/gdkwindow.c:2808
#: gdk/gdkwindow.c:2826
msgid "GL support disabled via GDK_DEBUG"
msgstr "Obsługa GL została wyłączona przez zmienną GDK_DEBUG"
#: gdk/gdkwindow.c:2819
#: gdk/gdkwindow.c:2837
msgid "The current backend does not support OpenGL"
msgstr "Bieżący mechanizm nie obsługuje OpenGL"
......@@ -440,8 +440,8 @@ msgctxt "keyboard label"
msgid "Suspend"
msgstr "Uśpienie"
#: gdk/mir/gdkmirglcontext.c:48 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1631
#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:456 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:796
#: gdk/mir/gdkmirglcontext.c:48 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:2226
#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:468 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:796
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1274
msgid "No GL implementation is available"
msgstr "Brak dostępnej implementacji GL"
......@@ -452,14 +452,14 @@ msgstr "Brak dostępnej implementacji GL"
msgid "Unable to create a GL context"
msgstr "Nie można utworzyć kontekstu GL"
#: gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1593 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1603
#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:417
#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:427 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:702
#: gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:2188 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:2198
#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:418
#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:428 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:702
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:968
msgid "No available configurations for the given pixel format"
msgstr "Brak dostępnych konfiguracji dla podanego formatu pikseli"
#: gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1639
#: gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:2234
msgid "3.2 core GL profile is not available on EGL implementation"
msgstr "Profil GL „3.2 Core” nie jest dostępny w implementacji EGL"
......@@ -467,7 +467,7 @@ msgstr "Profil GL „3.2 Core” nie jest dostępny w implementacji EGL"
msgid "Not implemented on OS X"
msgstr "Niezaimplementowane w systemie OS X"
#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:464
#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:476
msgid "Core GL is not available on EGL implementation"
msgstr "GL „Core” nie jest dostępne w implementacji EGL"
......@@ -1205,12 +1205,12 @@ msgstr ""
#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:191 gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1689
#: gtk/gtkfilechoosernative.c:514 gtk/gtkfilechoosernative.c:606
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1477 gtk/gtkfilechooserwidget.c:6380
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1477 gtk/gtkfilechooserwidget.c:6384
#: gtk/gtkmessagedialog.c:952 gtk/gtkmessagedialog.c:965
#: gtk/gtkmountoperation.c:545 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:196
#: gtk/gtkprintbackend.c:763 gtk/gtkprinteroptionwidget.c:545
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:673 gtk/gtkprintunixdialog.c:746
#: gtk/gtkwindow.c:12514 gtk/inspector/css-editor.c:208
#: gtk/gtkwindow.c:12514 gtk/inspector/css-editor.c:201
#: gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:61 gtk/ui/gtkassistant.ui:125
#: gtk/ui/gtkcolorchooserdialog.ui:34 gtk/ui/gtkfontchooserdialog.ui:31
msgid "_Cancel"
......@@ -1423,7 +1423,7 @@ msgstr "Nie można zapisać pliku %s: %s\n"
msgid "Can't close stream"
msgstr "Nie można zamknąć potoku"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:113 gtk/ui/gtkaboutdialog.ui:221
#: gtk/gtkaboutdialog.c:113 gtk/ui/gtkaboutdialog.ui:206
msgid "License"
msgstr "Licencja"
......@@ -1671,7 +1671,7 @@ msgstr "Powiązane programy"
msgid "Other Applications"
msgstr "Inne programy"
#: gtk/gtkapplicationwindow.c:345 gtk/gtkprintoperation-unix.c:482
#: gtk/gtkapplicationwindow.c:345 gtk/gtkprintoperation-unix.c:484
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1453 gtk/inspector/prop-editor.c:1686
msgid "Application"
msgstr "Program"
......@@ -2089,7 +2089,7 @@ msgstr "Tworzy niestandardowy kolor"
#: gtk/gtkcolorchooserwidget.c:570
#, c-format
msgid "Custom color %d: %s"
msgstr "Niestandardowy kolor %d: %s"
msgstr "%d. niestandardowy kolor: %s"
#: gtk/gtkcolorplane.c:409
msgid "Color Plane"
......@@ -2139,7 +2139,7 @@ msgstr "Marginesy z drukarki…"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:781
#, c-format
msgid "Custom Size %d"
msgstr "Niestandardowy rozmiar %d"
msgstr "%d. niestandardowy rozmiar"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1120
msgid "_Width:"
......@@ -2173,44 +2173,44 @@ msgstr "_Prawy:"
msgid "Paper Margins"
msgstr "Marginesy papieru"
#: gtk/gtkentry.c:9477 gtk/gtklabel.c:6665 gtk/gtktextview.c:9423
#: gtk/gtkentry.c:9508 gtk/gtklabel.c:6665 gtk/gtktextview.c:9443
msgid "Cu_t"
msgstr "_Wytnij"
#: gtk/gtkentry.c:9481 gtk/gtklabel.c:6666 gtk/gtktextview.c:9427
#: gtk/gtkentry.c:9512 gtk/gtklabel.c:6666 gtk/gtktextview.c:9447
msgid "_Copy"
msgstr "S_kopiuj"
#: gtk/gtkentry.c:9485 gtk/gtklabel.c:6667 gtk/gtktextview.c:9429
#: gtk/gtkentry.c:9516 gtk/gtklabel.c:6667 gtk/gtktextview.c:9449
msgid "_Paste"
msgstr "Wk_lej"
#: gtk/gtkentry.c:9488 gtk/gtkfilechooserwidget.c:1478
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2276 gtk/gtklabel.c:6669 gtk/gtktextview.c:9432
#: gtk/gtkentry.c:9519 gtk/gtkfilechooserwidget.c:1478
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2278 gtk/gtklabel.c:6669 gtk/gtktextview.c:9452
msgid "_Delete"
msgstr "_Usuń"
#: gtk/gtkentry.c:9499 gtk/gtklabel.c:6678 gtk/gtktextview.c:9446
#: gtk/gtkentry.c:9530 gtk/gtklabel.c:6678 gtk/gtktextview.c:9466
msgid "Select _All"
msgstr "Z_aznacz wszystko"
#: gtk/gtkentry.c:9672 gtk/gtktextview.c:9671
#: gtk/gtkentry.c:9703 gtk/gtktextview.c:9691
msgid "Select all"
msgstr "Zaznacz wszystko"
#: gtk/gtkentry.c:9675 gtk/gtktextview.c:9674
#: gtk/gtkentry.c:9706 gtk/gtktextview.c:9694
msgid "Cut"
msgstr "Wytnij"
#: gtk/gtkentry.c:9678 gtk/gtktextview.c:9677
#: gtk/gtkentry.c:9709 gtk/gtktextview.c:9697
msgid "Copy"
msgstr "Skopiuj"
#: gtk/gtkentry.c:9681 gtk/gtktextview.c:9680
#: gtk/gtkentry.c:9712 gtk/gtktextview.c:9700
msgid "Paste"
msgstr "Wklej"
#: gtk/gtkentry.c:10748
#: gtk/gtkentry.c:10779