Commit 82f35aa5 authored by Martin Willemoes Hansen's avatar Martin Willemoes Hansen
Browse files

Updated Danish translation.

        * da.po: Updated Danish translation.
parent 9359ede2
2005-01-06 Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2005-01-05 Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
......
......@@ -32,8 +32,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-05 15:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-05 15:49+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-06 00:07+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-06 00:07+0100\n"
"Last-Translator: Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1090,12 +1090,12 @@ msgstr "_Indsæt Unicode-kontroltegn"
msgid "Invalid filename: %s"
msgstr "Ugyldigt filnavn: %s"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:65 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1227
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:65 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1246
#: gtk/gtkpathbar.c:982
msgid "Home"
msgstr "Hjem"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:66 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1254
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:66 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1273
#: gtk/gtkpathbar.c:984
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivebord"
......@@ -1136,182 +1136,187 @@ msgstr "Ugyldigt filnavn"
msgid "The folder contents could not be displayed"
msgstr "Indholdet af mappen kunne ikke vises"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2091
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1118
#, c-format
msgid "Could not get information about '%s': %s"
msgstr "Kunne ikke indhente oplysninger om \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2110
#, c-format
msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
msgstr "Tilføj mappen \"%s\" til bogmærkerne"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2132
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2151
msgid "Add the current folder to the bookmarks"
msgstr "Tilføj den aktuelle mappe til bogmærkerne"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2134
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2153
msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
msgstr "Tilføj de markerede mapper til bogmærkerne"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2174
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2193
#, c-format
msgid "Remove the bookmark '%s'"
msgstr "Fjern bogmærket \"%s\""
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2587
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2606
#, c-format
msgid "Could not add a bookmark for '%s' because it is an invalid path name."
msgstr ""
"Kunne ikke tilføje et bogmærke for \"%s\" fordi det er et ugyldigt stinavn."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2765
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2784
msgid "Shortcuts"
msgstr "Genveje"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2819
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2838
msgid "Folder"
msgstr "Mappe"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2871 gtk/gtkstock.c:295
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2890 gtk/gtkstock.c:295
msgid "_Add"
msgstr "_Tilføj"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2878
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2897
msgid "Add the selected folder to the bookmarks"
msgstr "Tilføj den markerede mappe til bogmærkerne"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2883 gtk/gtkstock.c:352
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2902 gtk/gtkstock.c:352
msgid "_Remove"
msgstr "_Fjern"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2890
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2909
msgid "Remove the selected bookmark"
msgstr "Fjern det markerede bogmærke"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2985
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3004
msgid "_Add to Shortcuts"
msgstr "_Tilføj til genveje"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2999
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3018
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Vis _skjulte filer"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3123 gtk/gtkfilesel.c:767
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3142 gtk/gtkfilesel.c:767
msgid "Files"
msgstr "Filer"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3154
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3173
msgid "Name"
msgstr "Navn"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3179
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3198
msgid "Size"
msgstr "Størrelse"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3192
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3211
msgid "Modified"
msgstr "Ændret"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3224
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3243
msgid "Select which types of files are shown"
msgstr "Vælg hvilke typer filer der vises"
#. Create Folder
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3260
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3279
msgid "Create Fo_lder"
msgstr "Opret _mappe"
#. Name entry
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3378
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3397
msgid "_Name:"
msgstr "_Navn:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3418
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3437
msgid "_Browse for other folders"
msgstr "_Se efter andre mapper"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3668
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3687
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Gem i _mappe:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3670
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3689
msgid "Create in _folder:"
msgstr "Opret i _mappe:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4494
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4513
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Kan ikke skifte til mappen fordi den ikke er lokal"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5019
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5038
#, c-format
msgid "Shortcut %s does not exist"
msgstr "Genvejen %s findes ikke"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5479
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5498
#, c-format
msgid "Could not mount %s"
msgstr "Kunne ikke montere %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5772
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5791
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Indtast navn på ny mappe"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5814
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5833
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
msgstr[0] "%d byte"
msgstr[1] "%d byte"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5816
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5835
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f k"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5818
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5837
#, c-format
msgid "%.1f M"
msgstr "%.1f M"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5820
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5839
#, c-format
msgid "%.1f G"
msgstr "%.1f G"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5872
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5891
msgid "Today"
msgstr "I dag"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5874
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5893
msgid "Yesterday"
msgstr "I går"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5885
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5904
msgid "Unknown"
msgstr "Ukendt"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5955
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5974
msgid "Cannot change folder"
msgstr "Kan ikke skifte mappe"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5956
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5975
msgid "The folder you specified is an invalid path."
msgstr "Mappen du har angivet har en ugyldig sti."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5995
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6014
#, c-format
msgid "Could not build file name from '%s' and '%s'"
msgstr "Kunne ikke opbygge filnavn fra \"%s\" og \"%s\""
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6031
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6050
msgid "Could not select item"
msgstr "Kunne ikke vælge element"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6071
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6090
msgid "Open Location"
msgstr "Åbn placering"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6078
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6097
msgid "Save in Location"
msgstr "Åbn i placering"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6102
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6121
msgid "_Location:"
msgstr "_Sted:"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment