Commit 7940c635 authored by Vincent van Adrighem's avatar Vincent van Adrighem Committed by Vincent van Adrighem
Browse files

Translation updated by Tino Meinen.

2005-01-04  Vincent van Adrighem  <adrighem@gnome.org>

	* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
parent cfeab578
2005-01-04 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
2005-01-04 Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>
* sq.po: Updated Albanian translation.
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
# Copyright © 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Dirk-Jan C. Binnema <djcb@djcbsoftware.nl>, 2002.
# Ronald Hummelink <ronald@hummelink.xs4all.nl>, 2002.
# Tino Meinen <a.t.meinen@chelo.nl>, 2002, 2003, 2004.
# Tino Meinen <a.t.meinen@chelo.nl>, 2002, 2003, 2004, 2005
# Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>, 2004.
# --------------
# Discussiepunten:
......@@ -19,10 +19,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-17 20:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-22 19:46+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-01 12:33+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-01 16:16+0100\n"
"Last-Translator: Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@nl.linux.org>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -316,7 +316,9 @@ msgstr "Zichtbaar bij overloop"
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
msgstr "Indien WAAR, worden voor deze actie werkitem proxies in overloopmenu van de werkbalk gezet."
msgstr ""
"Indien WAAR, worden voor deze actie werkitem proxies in overloopmenu van de "
"werkbalk gezet."
#: gtk/gtkaction.c:258 gtk/gtktoolitem.c:166
msgid "Visible when vertical"
......@@ -393,54 +395,54 @@ msgstr "Of de actiegroep wordt gebruikt."
msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "Of de actiegroep zichtbaar is."
#: gtk/gtkadjustment.c:108 gtk/gtkcellrendererprogress.c:115
#: gtk/gtkadjustment.c:115 gtk/gtkcellrendererprogress.c:115
#: gtk/gtkspinbutton.c:303
msgid "Value"
msgstr "Waarde"
# beter? de hoeveelheid verandering/aanpassing
#: gtk/gtkadjustment.c:109
#: gtk/gtkadjustment.c:116
msgid "The value of the adjustment"
msgstr "De waarde van de aanpassing"
#: gtk/gtkadjustment.c:118
#: gtk/gtkadjustment.c:132
msgid "Minimum Value"
msgstr "Minimumwaarde"
#: gtk/gtkadjustment.c:119
#: gtk/gtkadjustment.c:133
msgid "The minimum value of the adjustment"
msgstr "De minimumwaarde van de aanpassing"
#: gtk/gtkadjustment.c:128
#: gtk/gtkadjustment.c:152
msgid "Maximum Value"
msgstr "Maximumwaarde"
#: gtk/gtkadjustment.c:129
#: gtk/gtkadjustment.c:153
msgid "The maximum value of the adjustment"
msgstr "De maximumwaarde van de aanpassing"
#: gtk/gtkadjustment.c:138
#: gtk/gtkadjustment.c:169
msgid "Step Increment"
msgstr "Stapgrootte"
#: gtk/gtkadjustment.c:139
#: gtk/gtkadjustment.c:170
msgid "The step increment of the adjustment"
msgstr "De stapgrootte van de aanpassing"
# Dit is waarschijnlijk de stapgrootte als je op page-up of page-down drukt
#: gtk/gtkadjustment.c:148
#: gtk/gtkadjustment.c:186
msgid "Page Increment"
msgstr "De paginagrootte"
#: gtk/gtkadjustment.c:149
#: gtk/gtkadjustment.c:187
msgid "The page increment of the adjustment"
msgstr "De paginagrootte van de aanpassing"
#: gtk/gtkadjustment.c:158
#: gtk/gtkadjustment.c:206
msgid "Page Size"
msgstr "Pagina-afmeting"
#: gtk/gtkadjustment.c:159
#: gtk/gtkadjustment.c:207
msgid "The page size of the adjustment"
msgstr "De pagina-afmeting van de aanpassing"
......@@ -728,7 +730,7 @@ msgstr ""
"Indien aangevinkt wordt het label gebruikt om een voorraad-item te kiezen in "
"plaats van weergegeven te worden"
#: gtk/gtkbutton.c:244 gtk/gtkcombobox.c:675
#: gtk/gtkbutton.c:244 gtk/gtkcombobox.c:678
msgid "Focus on click"
msgstr "Aandacht bij klikken"
......@@ -772,13 +774,12 @@ msgstr "Extra spatiëring toe te voegen voor CAN_DEFAULT knoppen"
msgid "Default Outside Spacing"
msgstr "Normale randspatiëring"
# de extra ruimte wordt afgebeeld buiten de rand
#: gtk/gtkbutton.c:381
msgid ""
"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
"border"
msgstr ""
"Extra spatiëring toe te voegen voor CAN_DEFAULT knoppen die altijd buiten de "
"rand getekend worden"
msgstr "Extra spatiëring toe te voegen voor CAN_DEFAULT knoppen, welke altijd buiten de rand afgebeeld wordt"
#: gtk/gtkbutton.c:386
msgid "Child X Displacement"
......@@ -1015,7 +1016,9 @@ msgstr "Heeft invoer"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:128
msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
msgstr "Indien ONWAAR, kunnen geen andere tekenreeksen worden ingevoerd dan de voorgekozen tekenreeksen"
msgstr ""
"Indien ONWAAR, kunnen geen andere tekenreeksen worden ingevoerd dan de "
"voorgekozen tekenreeksen"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:136
msgid "Pixbuf Object"
......@@ -1580,45 +1583,45 @@ msgstr "Waarde in lijst"
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr "Of ingegeven waardes altijd in de lijst aanwezig moeten zijn"
#: gtk/gtkcombobox.c:548
#: gtk/gtkcombobox.c:551
msgid "ComboBox model"
msgstr "ComboBox model"
#: gtk/gtkcombobox.c:549
#: gtk/gtkcombobox.c:552
msgid "The model for the combo box"
msgstr "Het model voor de combo-box"
#: gtk/gtkcombobox.c:565
#: gtk/gtkcombobox.c:568
msgid "Wrap width"
msgstr "Breedte laten doorlopen"
# grid: netwerk, rooster, raster
# layouting: indeling
#: gtk/gtkcombobox.c:566
#: gtk/gtkcombobox.c:569
msgid "Wrap width for layouting the items in a grid"
msgstr "Breedte laten doorlopen om de items in te delen op een rooster"
#: gtk/gtkcombobox.c:588
#: gtk/gtkcombobox.c:591
msgid "Row span column"
msgstr "'Row span' kolom"
#: gtk/gtkcombobox.c:589
#: gtk/gtkcombobox.c:592
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr "TreeModel-kolom die de 'row span' waarden bevat"
#: gtk/gtkcombobox.c:610
#: gtk/gtkcombobox.c:613
msgid "Column span column"
msgstr "'Column span' kolom"
#: gtk/gtkcombobox.c:611
#: gtk/gtkcombobox.c:614
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr "TreeModel-kolom die de 'colomn span' waarden bevat"
#: gtk/gtkcombobox.c:631
#: gtk/gtkcombobox.c:634
msgid "Active item"
msgstr "Actieve item"
#: gtk/gtkcombobox.c:632
#: gtk/gtkcombobox.c:635
msgid "The item which is currently active"
msgstr "Het item dat momenteel actief is"
......@@ -1626,31 +1629,31 @@ msgstr "Het item dat momenteel actief is"
# afscheurlijn/afscheurmogelijkheid
# afscheurlijn aan menus toevoegen
# Menus hebben afscheurlijn<
#: gtk/gtkcombobox.c:651 gtk/gtkuimanager.c:228
#: gtk/gtkcombobox.c:654 gtk/gtkuimanager.c:228
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Afscheurlijn aan menus toevoegen"
#: gtk/gtkcombobox.c:652
#: gtk/gtkcombobox.c:655
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "Of dropdowns een afscheurlijn moeten hebben"
#: gtk/gtkcombobox.c:667 gtk/gtkentry.c:530
#: gtk/gtkcombobox.c:670 gtk/gtkentry.c:530
msgid "Has Frame"
msgstr "Heeft kader"
#: gtk/gtkcombobox.c:668
#: gtk/gtkcombobox.c:671
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr "Of de combobox een kader rond de dochter tekent"
#: gtk/gtkcombobox.c:676
#: gtk/gtkcombobox.c:679
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Of de combobox de aandacht krijgt als het met de muis wordt aangeklikt"
#: gtk/gtkcombobox.c:682
#: gtk/gtkcombobox.c:685
msgid "Appears as list"
msgstr "Verschijnt als lijst"
#: gtk/gtkcombobox.c:683
#: gtk/gtkcombobox.c:686
msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr "Of dropdowns als lijsten getoond worden in plaats van als menus"
......@@ -2293,7 +2296,9 @@ msgstr "Opmaakkolom"
#: gtk/gtkiconview.c:389
msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
msgstr "Modelkolom die gebruikt wordt voor het ophalen van de tekst bij gebruik van de Pango-opmaakt."
msgstr ""
"Modelkolom die gebruikt wordt voor het ophalen van de tekst bij gebruik van "
"de Pango-opmaakt."
#: gtk/gtkiconview.c:396
msgid "Icon View Model"
......@@ -2554,7 +2559,9 @@ msgstr ""
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
"enough room to display the entire string, if at all"
msgstr "De voorkeursplaats waar de tekenreeks een ellipsis krijgt wanneer het label niet voldoende ruimte heeft om de gehele tekenreeks weer te geven"
msgstr ""
"De voorkeursplaats waar de tekenreeks een ellipsis krijgt wanneer het label "
"niet voldoende ruimte heeft om de gehele tekenreeks weer te geven"
#: gtk/gtklabel.c:474
msgid "Single Line Mode"
......@@ -2604,11 +2611,11 @@ msgstr "De breedte van de opmaak"
msgid "The height of the layout"
msgstr "De hoogte van de opmaak"
#: gtk/gtkmenu.c:524
#: gtk/gtkmenu.c:526
msgid "Tearoff Title"
msgstr "Afscheur-titel"
#: gtk/gtkmenu.c:525
#: gtk/gtkmenu.c:527
msgid ""
"A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
"off"
......@@ -2616,27 +2623,27 @@ msgstr ""
"Een titel die weergegeven kan worden door de windowmanager als dit menu "
"losgescheurd wordt"
#: gtk/gtkmenu.c:539
#: gtk/gtkmenu.c:541
msgid "Tearoff State"
msgstr "Afscheur-status"
#: gtk/gtkmenu.c:540
#: gtk/gtkmenu.c:542
msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
msgstr "Een boolese die aangeeft of het menu losgescheurd is"
#: gtk/gtkmenu.c:546
#: gtk/gtkmenu.c:548
msgid "Vertical Padding"
msgstr "Verticale opvulling"
#: gtk/gtkmenu.c:547
#: gtk/gtkmenu.c:549
msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
msgstr "Extra ruimte aan de boven en onderkant van het menu"
#: gtk/gtkmenu.c:555
#: gtk/gtkmenu.c:557
msgid "Vertical Offset"
msgstr "Verticale verschuiving"
#: gtk/gtkmenu.c:556
#: gtk/gtkmenu.c:558
msgid ""
"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
"vertically"
......@@ -2644,11 +2651,11 @@ msgstr ""
"Wanneer het menu een submenu is, verschuif het verticaal over zoveel "
"beeldpunten"
#: gtk/gtkmenu.c:564
#: gtk/gtkmenu.c:566
msgid "Horizontal Offset"
msgstr "Horizontale verschuiving"
#: gtk/gtkmenu.c:565
#: gtk/gtkmenu.c:567
msgid ""
"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
"horizontally"
......@@ -2656,65 +2663,65 @@ msgstr ""
"Wanneer het menu een submenu is, verschuif het horizontaal over zoveel "
"beeldpunten"
#: gtk/gtkmenu.c:575
#: gtk/gtkmenu.c:577
msgid "Left Attach"
msgstr "Linker verbinding"
#: gtk/gtkmenu.c:576 gtk/gtktable.c:205
#: gtk/gtkmenu.c:578 gtk/gtktable.c:205
msgid "The column number to attach the left side of the child to"
msgstr "Het kolomnummer waarmee de linkerkant van de dochter wordt verbonden"
#: gtk/gtkmenu.c:583
#: gtk/gtkmenu.c:585
msgid "Right Attach"
msgstr "Rechter verbinding"
#: gtk/gtkmenu.c:584
#: gtk/gtkmenu.c:586
msgid "The column number to attach the right side of the child to"
msgstr "Het kolomnummer waarmee de rechterkant van de dochter wordt verbonden"
#: gtk/gtkmenu.c:591
#: gtk/gtkmenu.c:593
msgid "Top Attach"
msgstr "Bovenverbinding"
#: gtk/gtkmenu.c:592
#: gtk/gtkmenu.c:594
msgid "The row number to attach the top of the child to"
msgstr "Het rijnummer waarmee de bovenkant van de dochter wordt verbonden"
#: gtk/gtkmenu.c:599
#: gtk/gtkmenu.c:601
msgid "Bottom Attach"
msgstr "Onderverbinding"
#: gtk/gtkmenu.c:600 gtk/gtktable.c:226
#: gtk/gtkmenu.c:602 gtk/gtktable.c:226
msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
msgstr "Het rijnummer waarmee de onderkant van de dochter wordt verbonden"
#: gtk/gtkmenu.c:687
#: gtk/gtkmenu.c:689
msgid "Can change accelerators"
msgstr "Kan sneltoetsen wijzigen"
#: gtk/gtkmenu.c:688
#: gtk/gtkmenu.c:690
msgid ""
"Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
msgstr ""
"Of sneltoetsen veranderd kunnen worden door het drukken van een toets over "
"het menu-item"
#: gtk/gtkmenu.c:693
#: gtk/gtkmenu.c:695
msgid "Delay before submenus appear"
msgstr "Vertraging voordat submenus verschijnen"
#: gtk/gtkmenu.c:694
#: gtk/gtkmenu.c:696
msgid ""
"Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
msgstr ""
"Minimumtijd die de muisaanwijzer boven een menu-item moet staan voordat het "
"submenu verschijnt"
#: gtk/gtkmenu.c:701
#: gtk/gtkmenu.c:703
msgid "Delay before hiding a submenu"
msgstr "Vertraging voordat een submenu verdwijnt"
#: gtk/gtkmenu.c:702
#: gtk/gtkmenu.c:704
msgid ""
"The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
"submenu"
......@@ -3166,7 +3173,10 @@ msgstr "Tekst die weergegeven wordt in de voortgangsbalk"
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the progressbar does not "
"have enough room to display the entire string, if at all"
msgstr "De voorkeursplaats waar de tekenreeks een ellipsis krijgt wanneer de voortgangsbalk niet voldoende ruimte heeft om de gehele tekenreeks weer te geven."
msgstr ""
"De voorkeursplaats waar de tekenreeks een ellipsis krijgt wanneer de "
"voortgangsbalk niet voldoende ruimte heeft om de gehele tekenreeks weer te "
"geven."
#: gtk/gtkradioaction.c:139
msgid "The value"
......@@ -3184,17 +3194,16 @@ msgstr ""
msgid "Group"
msgstr "Groep"
# keuzerondje/radioknop
#: gtk/gtkradioaction.c:157
#, fuzzy
msgid "The radio action whose group this action belongs to."
msgstr "De radioknop wiens groep deze actie toebehoort."
msgstr "De keuzeactie wiens groep deze actie toebehoort."
# de widget is eigendom van de groep van het keuzerondje
# de radioknop van de groep waartoe dit widget behoort.
#: gtk/gtkradiobutton.c:114
#, fuzzy
msgid "The radio button whose group this widget belongs to."
msgstr "De radioknop wiens groep dit widget toebehoort."
msgstr "Het keuzerondje wiens groep dit widget toebehoort."
#: gtk/gtkrange.c:325
msgid "Update policy"
......@@ -3595,7 +3604,8 @@ msgstr "Alternatieve knoppenvolgorde"
#: gtk/gtksettings.c:433
msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
msgstr "Of knoppen in dialoogvensters in de alternatieve knopvolgorde moeten staan"
msgstr ""
"Of knoppen in dialoogvensters in de alternatieve knopvolgorde moeten staan"
#: gtk/gtksizegroup.c:243
msgid "Mode"
......@@ -4430,8 +4440,8 @@ msgstr "Al zwevend uitklappen"
# engels taalfout: collaped
#: gtk/gtktreeview.c:693
msgid ""
"Whether rows should be expanded/collaped when the pointer moves over them"
msgstr "Of rijen worden uitgeklapt/ingeklapt wanneer de muisaanwijzer er over beweegt"
"Whether rows should be expanded/collapsed when the pointer moves over them"
msgstr "Of rijen worden uitgeklapt/ingeklapt wanneer de muisaanwijzer erover beweegt"
#: gtk/gtktreeview.c:713
msgid "Vertical Separator Width"
......@@ -4617,7 +4627,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkviewport.c:153
msgid "Determines how the shadowed box around the viewport is drawn"
msgstr "Bepaalt hoe het schaduwkader rondom de viewport wordt getekent"
msgstr "Bepaalt hoe het schaduwkader rondom de viewport wordt afgebeeld"
#: gtk/gtkwidget.c:410
msgid "Widget name"
......@@ -4776,7 +4786,7 @@ msgstr "Interne aandacht"
#: gtk/gtkwidget.c:1408
msgid "Whether to draw the focus indicator inside widgets"
msgstr "Of de aandacht-indicator in widgets moet worden getekend"
msgstr "Of de aandacht-indicator in widgets moet worden afgebeeld"
#: gtk/gtkwidget.c:1414
msgid "Focus linewidth"
......@@ -5003,7 +5013,8 @@ msgstr "Aandacht bij realisering"
#: gtk/gtkwindow.c:605
msgid "TRUE if the window should receive the input focus when mapped."
msgstr "WAAR (TRUE) als het venster de invoeraandacht moet krijgen bij realisering."
msgstr ""
"WAAR (TRUE) als het venster de invoeraandacht moet krijgen bij realisering."
# versiering beter dan decoratie(=onderscheiding)
#: gtk/gtkwindow.c:619
......@@ -5030,16 +5041,15 @@ msgstr "IM voorbewerkings-stijl"
#: modules/input/gtkimcontextxim.c:331
msgid "How to draw the input method preedit string"
msgstr ""
"Hoe de voorbewerkingstekenreeks voor de invoermethode moet worden getekend"
msgstr "Hoe de voorbewerkingstekenreeks voor de invoermethode moet worden afgebeeld"
#: modules/input/gtkimcontextxim.c:339
msgid "IM Status style"
msgstr "IM statusstijl"
msgstr "IM-statusstijl"
#: modules/input/gtkimcontextxim.c:340
msgid "How to draw the input method statusbar"
msgstr "Hoe de statusbalk voor invoermethode moet worden getekend"
msgstr "Hoe de statusbalk voor invoermethode moet worden afgebeeld"
#, fuzzy
#~ msgid "Width In Chararacters"
......
2005-01-04 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
2005-01-04 Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>
* sq.po: Updated Albanian translation.
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
# Copyright © 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Dirk-Jan C. Binnema <djcb@djcbsoftware.nl>, 2002.
# Ronald Hummelink <ronald@hummelink.xs4all.nl>, 2002.
# Tino Meinen <a.t.meinen@chelo.nl>, 2002, 2003, 2004
# Tino Meinen <a.t.meinen@chelo.nl>, 2002, 2003, 2004, 2005
# --------------
# Discussiepunten:
# expander -> uitklapper (win32 heeft het over samenvouwen/openvouwen)
......@@ -17,8 +17,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-17 20:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-18 00:36+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-01 12:33+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-01 16:00+0100\n"
"Last-Translator: Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr "Openen van bestand '%s' mislukt: %s"
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Afbeelding '%s' bevat geen data"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:210 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:887
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:887
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1110 tests/testfilechooser.c:244
#, c-format
msgid ""
......@@ -854,7 +854,7 @@ msgstr "KLEUREN"
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Alle X-aanroepen synchroon maken"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:260 gtk/gtkaboutdialog.c:1938
#: gtk/gtkaboutdialog.c:260 gtk/gtkaboutdialog.c:1939
msgid "License"
msgstr "Licentie"
......@@ -863,37 +863,37 @@ msgid "The license of the program"
msgstr "De licentie van het programma"
#. Add the credits button
#: gtk/gtkaboutdialog.c:481
#: gtk/gtkaboutdialog.c:482
msgid "_Credits"
msgstr "Met _dank aan"
#. Add the license button
#: gtk/gtkaboutdialog.c:490
#: gtk/gtkaboutdialog.c:491
msgid "_License"
msgstr "_Licentie"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:681
#: gtk/gtkaboutdialog.c:682
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr "Over %s"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1875
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1876
msgid "Credits"
msgstr "Met dank aan"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1900
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1901
msgid "Written by"
msgstr "Geschreven door"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1903
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1904
msgid "Documented by"
msgstr "Gedocumenteerd door"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1915
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1916
msgid "Translated by"
msgstr "Vertaald door"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1919
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1920
msgid "Artwork by"
msgstr "Grafisch werk door"
......@@ -1110,13 +1110,13 @@ msgstr "Ongeldige bestandsnaam: %s"
# Dit is de titel van de persoonlijke map in de bestandkiezer
# eigen map
# persoonlijke map
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:62 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1212
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:62 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1227
#: gtk/gtkpathbar.c:982
msgid "Home"
msgstr "Persoonlijk"
# Werkblad
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:63 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1235
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:63 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1250
#: gtk/gtkpathbar.c:984
msgid "Desktop"
msgstr "Bureaublad"
......@@ -1135,133 +1135,96 @@ msgstr "Een bestand selecteren"
msgid "Other..."
msgstr "Andere..."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:863
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve information about %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"Kon geen informatie verkrijgen over %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:867
msgid "Could not retrieve information about the file"
msgstr "Kon geen informatie verkrijgen over het bestand"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:874
#, c-format
msgid ""
"Could not add a bookmark for %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"Kon geen favoriet toevoegen voor %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:878
msgid "Could not add a bookmark"
msgstr "Kon geen favoriet toevoegen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:889 gtk/gtkfilechooserdefault.c:5970
#, c-format
msgid ""
"Could not build file name from '%s' and '%s':\n"
"%s"
msgstr ""
"Kon geen bestandnaam maken van '%s' en '%s':\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:889
msgid "Could not remove bookmark"
msgstr "Kon favoriet niet verwijderen"
# Kon de huidige map niet veranderen in %s:
# Could not set the current folder to %s:
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:905
#, c-format
msgid ""
"Could not change the current folder to %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"Kon de huidige map niet instellen op %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:900
msgid "The folder could not be created"
msgstr "De map kon niet worden aangemaakt"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1643
#, c-format
msgid ""
"Could not create folder %s:\n"