Commit 609abdc8 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac Committed by Miloslav Trmac
Browse files

Updated Czech translation.

2004-10-27  Miloslav Trmac  <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.
parent 31b8fd5e
2004-10-27 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-10-26 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-10-20 20:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-20 21:39+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-10-27 12:09+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-27 13:47+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <bukm@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -94,54 +94,54 @@ msgstr "Implicitní displej"
msgid "The default display for GDK"
msgstr "Implicitní displej pro GDK"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:186
#: gtk/gtkaboutdialog.c:187
msgid "Program name"
msgstr "Název programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:187
#: gtk/gtkaboutdialog.c:188
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
"Název programu. Pokud není nastaven, je implicitně g_get_application_name()"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:194
#: gtk/gtkaboutdialog.c:195
msgid "Program version"
msgstr "Verze programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:195
#: gtk/gtkaboutdialog.c:196
msgid "The version of the program"
msgstr "Verze programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:201
#: gtk/gtkaboutdialog.c:202
msgid "Copyright string"
msgstr "Řetězec copyrightu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:202
#: gtk/gtkaboutdialog.c:203
msgid "Copyright information for the program"
msgstr "Informace o copyrightu na program"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:209
#: gtk/gtkaboutdialog.c:210
msgid "Comments string"
msgstr "Řetězec poznámek"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:210
#: gtk/gtkaboutdialog.c:211
msgid "Comments about the program"
msgstr "Poznámky o programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:224
#: gtk/gtkaboutdialog.c:225
msgid "Website URL"
msgstr "URL WWW stránek"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:225
#: gtk/gtkaboutdialog.c:226
msgid "The URL for the link to the website of the program"
msgstr "URL pro odkaz na WWW stránky programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:232
#: gtk/gtkaboutdialog.c:233
msgid "Website label"
msgstr "Popisek WWW stránek"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:233
#: gtk/gtkaboutdialog.c:234
msgid ""
"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
"defaults to the URL"
......@@ -149,45 +149,45 @@ msgstr ""
"Popisek pro odkaz na WWW stránky programu. Není-li nastaven, je implicitně "
"roven URL"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:240
#: gtk/gtkaboutdialog.c:241
msgid "Authors"
msgstr "Autoři"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:241
#: gtk/gtkaboutdialog.c:242
msgid "List of authors of the programs"
msgstr "Seznam autorů programů"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:247
#: gtk/gtkaboutdialog.c:248
msgid "Documenters"
msgstr "Dokumentátoři"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:248
#: gtk/gtkaboutdialog.c:249
msgid "List of people documenting the program"
msgstr "Seznam lidí dokumentujících program"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:255
#: gtk/gtkaboutdialog.c:256
msgid "Artists"
msgstr "Umělci"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:256
#: gtk/gtkaboutdialog.c:257
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
msgstr "Seznam lidí, kteří pro program tvořili grafiku"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:263
#: gtk/gtkaboutdialog.c:264
msgid "Translator credits"
msgstr "Kredity překladatelů"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:264
#: gtk/gtkaboutdialog.c:265
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr ""
"Kredity překladatelů. Tento řetězec by měl být označen jako přeložitelný"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:271
#: gtk/gtkaboutdialog.c:272
msgid "Logo"
msgstr "Logo"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:272
#: gtk/gtkaboutdialog.c:273
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
......@@ -195,11 +195,19 @@ msgstr ""
"Logo pro dialog o aplikaci. Pokud není nastaveno, je implicitně "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:279
#: gtk/gtkaboutdialog.c:280
msgid "Logo Icon Name"
msgstr "Název ikony s logem"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:281
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
msgstr "Pojmenovaná ikona, kterou použávat jako logo pro dialog o aplikaci."
#: gtk/gtkaboutdialog.c:288
msgid "Link Color"
msgstr "Barva odkazu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:280
#: gtk/gtkaboutdialog.c:289
msgid "Color of hyperlinks"
msgstr "Barva odkazů"
......@@ -228,7 +236,7 @@ msgid "A unique name for the action."
msgstr "Jedinečný název akce."
#: gtk/gtkaction.c:204 gtk/gtkbutton.c:220 gtk/gtkexpander.c:206
#: gtk/gtkframe.c:127 gtk/gtklabel.c:291 gtk/gtktoolbutton.c:181
#: gtk/gtkframe.c:127 gtk/gtklabel.c:300 gtk/gtktoolbutton.c:181
msgid "Label"
msgstr "Popis"
......@@ -663,12 +671,12 @@ msgid ""
"widget"
msgstr "Text widgetu popisu v tlačítku, pokud tlačítko obsahuje widget popisu"
#: gtk/gtkbutton.c:228 gtk/gtkexpander.c:214 gtk/gtklabel.c:312
#: gtk/gtkbutton.c:228 gtk/gtkexpander.c:214 gtk/gtklabel.c:321
#: gtk/gtktoolbutton.c:188
msgid "Use underline"
msgstr "Používat podtržítko"
#: gtk/gtkbutton.c:229 gtk/gtkexpander.c:215 gtk/gtklabel.c:313
#: gtk/gtkbutton.c:229 gtk/gtkexpander.c:215 gtk/gtklabel.c:322
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
......@@ -937,27 +945,27 @@ msgstr "Pozadí buňky nastavené"
msgid "Whether this tag affects the cell background color"
msgstr "Jestli tento tag ovlivňuje barvu pozadí buňky"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:117
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:89
msgid "Model"
msgstr "Model"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:118
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:90
msgid "The model containing the possible values for the combo box"
msgstr "Model obsahující možné hodnoty kombinovaného pole"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:136 gtk/gtkcomboboxentry.c:114
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:108 gtk/gtkcomboboxentry.c:114
msgid "Text Column"
msgstr "Sloupec textu"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:137 gtk/gtkcomboboxentry.c:115
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:109 gtk/gtkcomboboxentry.c:115
msgid "A column in the data source model to get the strings from"
msgstr "Sloupec v modelu zdroje dat, odkud získat řetězce"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:155
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:127
msgid "Has Entry"
msgstr "Má vstup"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:156
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:128
#, c-format
msgid "If %FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
msgstr "Je-li %FALSE, nepovolit zadávat jiné řetězce než zvolené"
......@@ -986,7 +994,7 @@ msgstr "Pixbuf zavřeného rozbalovače"
msgid "Pixbuf for closed expander"
msgstr "Pixbuf pro zavřený rozbalovač"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:163 gtk/gtkimage.c:180
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:163 gtk/gtkimage.c:199
msgid "Stock ID"
msgstr "Standardní ID"
......@@ -1035,7 +1043,7 @@ msgstr "Značky"
msgid "Marked up text to render"
msgstr "Zobrazovaný text se značkami"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:220 gtk/gtklabel.c:298
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:220 gtk/gtklabel.c:307
msgid "Attributes"
msgstr "Atributy"
......@@ -1194,7 +1202,7 @@ msgstr ""
"jako pomocnou informaci při vykreslování textu. Pokud tomuto parametru "
"nerozumíte, pravděpodobně jej nepotřebujete."
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:407 gtk/gtklabel.c:404
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:407 gtk/gtklabel.c:413
msgid "Ellipsize"
msgstr "Zkrátit"
......@@ -1374,7 +1382,7 @@ msgstr "Mezera okolo indikátoru"
msgid "Spacing around check or radio indicator"
msgstr "Mezera okolo zaškrtnutí nebo indikátoru přepínače"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:118 gtk/gtkfilechooserbutton.c:232
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:118 gtk/gtkfilechooserbutton.c:257
#: gtk/gtktogglebutton.c:134
msgid "Active"
msgstr "Aktivní"
......@@ -1407,7 +1415,7 @@ msgstr "Používat alfu"
msgid "Whether or not to give the color an alpha value"
msgstr "Jestli dát barvě hodnotu alfa"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:218 gtk/gtkfilechooserbutton.c:226
#: gtk/gtkcolorbutton.c:218 gtk/gtkfilechooserbutton.c:251
#: gtk/gtkfontbutton.c:176 gtk/gtktreeviewcolumn.c:298
msgid "Title"
msgstr "Titulek"
......@@ -1668,19 +1676,19 @@ msgstr "Okraj plochy s akcemi"
msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr "Šířka okraje okolo tlačítek v dolní části dialogu"
#: gtk/gtkentry.c:485 gtk/gtklabel.c:369
#: gtk/gtkentry.c:485 gtk/gtklabel.c:378
msgid "Cursor Position"
msgstr "Pozice kurzoru"
#: gtk/gtkentry.c:486 gtk/gtklabel.c:370
#: gtk/gtkentry.c:486 gtk/gtklabel.c:379
msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
msgstr "Aktuální pozice kurzoru pro vkládání ve znacích"
#: gtk/gtkentry.c:495 gtk/gtklabel.c:379
#: gtk/gtkentry.c:495 gtk/gtklabel.c:388
msgid "Selection Bound"
msgstr "Okraj výběru"
#: gtk/gtkentry.c:496 gtk/gtklabel.c:380
#: gtk/gtkentry.c:496 gtk/gtklabel.c:389
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
msgstr "Pozice druhého konce výběru od kurzoru ve znacích"
......@@ -1848,11 +1856,11 @@ msgstr "Jestli byl rozbalovač otevřen a zobrazuje widget potomka"
msgid "Text of the expander's label"
msgstr "Text popisku rozbalovače"
#: gtk/gtkexpander.c:222 gtk/gtklabel.c:305
#: gtk/gtkexpander.c:222 gtk/gtklabel.c:314
msgid "Use markup"
msgstr "Používat značky"
#: gtk/gtkexpander.c:223 gtk/gtklabel.c:306
#: gtk/gtkexpander.c:223 gtk/gtklabel.c:315
msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
msgstr "Text popisu obsahuje značky XML. Viz pango_parse_markup()"
......@@ -1961,31 +1969,39 @@ msgstr "Zobrazovat skryté"
msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
msgstr "Jestli mají být zobrazovány skryté soubory a adresáře"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:219
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:244
msgid "Dialog"
msgstr "Dialog"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:220
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:245
msgid "The file chooser dialog to use."
msgstr "Dialog výběru souborů, který používat."
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:227
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:252
msgid "The title of the file chooser dialog."
msgstr "Titulek dialogu výběru souborů."
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:233
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:258
msgid "Whether the browse dialog is visible or not."
msgstr "Jestli je dialog procházení viditelný."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:588
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:262
msgid "Width In Characters"
msgstr "Šířka ve znacích"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:263
msgid "The desired width of the button widget, in characters."
msgstr "Požadovaná šířka widgetu tlačítka ve znacích."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:589
msgid "Default file chooser backend"
msgstr "Implicitní backend výběru souborů"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:589
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:590
msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
msgstr "Název backendu GtkFileChooser, který používat implicitně"
#: gtk/gtkfilesel.c:560 gtk/gtkimage.c:171
#: gtk/gtkfilesel.c:560 gtk/gtkimage.c:190
msgid "Filename"
msgstr "Název souboru"
......@@ -2222,75 +2238,91 @@ msgstr "Alfa obdélníku výběru"
msgid "Opacity of the selection box"
msgstr "Neprůhlednost obdélníku výběru"
#: gtk/gtkimage.c:139
#: gtk/gtkimage.c:158
msgid "Pixbuf"
msgstr "Pixbuf"
#: gtk/gtkimage.c:140
#: gtk/gtkimage.c:159
msgid "A GdkPixbuf to display"
msgstr "Zobrazovaný GdkPixbuf"
#: gtk/gtkimage.c:147
#: gtk/gtkimage.c:166
msgid "Pixmap"
msgstr "Pixmapa"
#: gtk/gtkimage.c:148
#: gtk/gtkimage.c:167
msgid "A GdkPixmap to display"
msgstr "GdkPixmap, kterou zobrazovat"
#: gtk/gtkimage.c:155
#: gtk/gtkimage.c:174
msgid "Image"
msgstr "Obrázek"
#: gtk/gtkimage.c:156
#: gtk/gtkimage.c:175
msgid "A GdkImage to display"
msgstr "GdkImage, který zobrazovat"
#: gtk/gtkimage.c:163
#: gtk/gtkimage.c:182
msgid "Mask"
msgstr "Maska"
#: gtk/gtkimage.c:164
#: gtk/gtkimage.c:183
msgid "Mask bitmap to use with GdkImage or GdkPixmap"
msgstr "Bitová maska pro použití s GdkImage nebo GdkPixmap"
#: gtk/gtkimage.c:172
#: gtk/gtkimage.c:191
msgid "Filename to load and display"
msgstr "Název souboru, který načíst a zobrazit"
#: gtk/gtkimage.c:181
#: gtk/gtkimage.c:200
msgid "Stock ID for a stock image to display"
msgstr "Standardní ID pro zobrazení standardního obrázku"
#: gtk/gtkimage.c:188
#: gtk/gtkimage.c:207
msgid "Icon set"
msgstr "Skupina ikon"
#: gtk/gtkimage.c:189
#: gtk/gtkimage.c:208
msgid "Icon set to display"
msgstr "Skupina ikon, kterou zobrazovat"
#: gtk/gtkimage.c:196
#: gtk/gtkimage.c:215
msgid "Icon size"
msgstr "Velikost ikony"
#: gtk/gtkimage.c:197
msgid "Size to use for stock icon or icon set"
msgstr "Velikost, kterou používat pro standardní ikonu nebo skupinu ikon"
#: gtk/gtkimage.c:216
msgid "Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon"
msgstr "Symbolická velikost, kterou používat pro standardní ikonu, skupinu ikon nebo pojmenovanou ikonu"
#: gtk/gtkimage.c:205
#: gtk/gtkimage.c:232
msgid "Pixel size"
msgstr "Velikost v pixelech"
#: gtk/gtkimage.c:233
msgid "Pixel size to use for named icon"
msgstr "Velikost v pixelech, kterou používat pro pojmenovanou ikonu"
#: gtk/gtkimage.c:241
msgid "Animation"
msgstr "Animace"
#: gtk/gtkimage.c:206
#: gtk/gtkimage.c:242
msgid "GdkPixbufAnimation to display"
msgstr "GdkPixbufAnimation, kterou zobrazovat"
#: gtk/gtkimage.c:213
#: gtk/gtkimage.c:257 gtk/gtkwindow.c:563
msgid "Icon Name"
msgstr "Název ikony"
#: gtk/gtkimage.c:258
msgid "The name of the icon from the icon theme"
msgstr "Název ikony z tématu ikon"
#: gtk/gtkimage.c:265
msgid "Storage type"
msgstr "Typ uložení"
#: gtk/gtkimage.c:214
#: gtk/gtkimage.c:266
msgid "The representation being used for image data"
msgstr "Reprezentace používaná pro data obrázku"
......@@ -2318,19 +2350,19 @@ msgstr "Obrazovka"
msgid "The screen where this window will be displayed"
msgstr "Obrazovka, kde se toto okno zobrazí"
#: gtk/gtklabel.c:292
#: gtk/gtklabel.c:301
msgid "The text of the label"
msgstr "Text popisu"
#: gtk/gtklabel.c:299
#: gtk/gtklabel.c:308
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
msgstr "Seznam atributů stylu, které použít na text popisu"
#: gtk/gtklabel.c:320 gtk/gtktexttag.c:376 gtk/gtktextview.c:594
#: gtk/gtklabel.c:329 gtk/gtktexttag.c:376 gtk/gtktextview.c:594
msgid "Justification"
msgstr "Zarovnání"
#: gtk/gtklabel.c:321
#: gtk/gtklabel.c:330
msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
......@@ -2339,50 +2371,50 @@ msgstr ""
"Zarovnaní řádků v textu relativně k sobe navzájem. Toto NEOVLIVŇUJE "
"zarovnání popisu v jeho přiřazeném místu. Takovou funkci plní GtkMisc::xalign"
#: gtk/gtklabel.c:329
#: gtk/gtklabel.c:338
msgid "Pattern"
msgstr "Vzorek"
#: gtk/gtklabel.c:330
#: gtk/gtklabel.c:339
msgid ""
"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
"to underline"
msgstr ""
"Řetězec se znaky _ v pozicích odpovídajících znakům v textu, které podtrhnout"
#: gtk/gtklabel.c:337
#: gtk/gtklabel.c:346
msgid "Line wrap"
msgstr "Zalamovaní řádků"
#: gtk/gtklabel.c:338
#: gtk/gtklabel.c:347
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
msgstr "Je-li nastaveno, zalamovat řádky, pokud bude text moc široký"
#: gtk/gtklabel.c:344
#: gtk/gtklabel.c:353
msgid "Selectable"
msgstr "Vybratelný"
#: gtk/gtklabel.c:345
#: gtk/gtklabel.c:354
msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
msgstr "Jestli je možné vybrat text v popisu myší"
#: gtk/gtklabel.c:351
#: gtk/gtklabel.c:360
msgid "Mnemonic key"
msgstr "Klávesová zkratka"
#: gtk/gtklabel.c:352
#: gtk/gtklabel.c:361
msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
msgstr "Mnemonická klávesová zkratka pro tento popis"
#: gtk/gtklabel.c:360
#: gtk/gtklabel.c:369
msgid "Mnemonic widget"
msgstr "Widget akcelerátoru"
#: gtk/gtklabel.c:361
#: gtk/gtklabel.c:370
msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
msgstr "Widget aktivovaný při stisku klávesové zkratky popisu"
#: gtk/gtklabel.c:405
#: gtk/gtklabel.c:414
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
"enough room to display the entire string, if at all"
......@@ -2390,6 +2422,14 @@ msgstr ""
"Preferované místo, kde zkrátit řetězec, pokud popisek nemá dost místa pro "
"zobrazení celého řetězce, pokud vůbec něčeho"
#: gtk/gtklabel.c:431
msgid "Width In Chararacters"
msgstr "Šířka ve znacích"
#: gtk/gtklabel.c:432
msgid "The desired width of the label, in characters"
msgstr "Požadovaná šířka popisku ve znacích"
#: gtk/gtklayout.c:635 gtk/gtkviewport.c:136
msgid "Horizontal adjustment"
msgstr "Vodorovné zarovnání"
......@@ -2552,36 +2592,36 @@ msgstr "Menu"
msgid "The dropdown menu"
msgstr "Rozbalovací menu"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:108
#: gtk/gtkmessagedialog.c:124
msgid "Image/label border"
msgstr "Okraj obrázku/popisu"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:109
#: gtk/gtkmessagedialog.c:125
msgid "Width of border around the label and image in the message dialog"
msgstr "Šířka okraje okolo popisu a obrázku v dialogu zprávy"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:124
#: gtk/gtkmessagedialog.c:140
msgid "Use separator"
msgstr "Používat oddělovač"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:125
#: gtk/gtkmessagedialog.c:141
msgid ""
"Whether to put a separator between the message dialog's text and the buttons"
msgstr "Jestli vložit oddělovač mezi text a tlačítka dialogu zprávy"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:131
#: gtk/gtkmessagedialog.c:147
msgid "Message Type"
msgstr "Typ zprávy"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:132
#: gtk/gtkmessagedialog.c:148
msgid "The type of message"
msgstr "Typ zprávy"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:139
#: gtk/gtkmessagedialog.c:155
msgid "Message Buttons"
msgstr "Tlačítka zprávy"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:140
#: gtk/gtkmessagedialog.c:156
msgid "The buttons shown in the message dialog"
msgstr "Tlačítka zobrazovaná v dialogu zprávy"
......@@ -3191,11 +3231,11 @@ msgstr "Kreslit"
msgid "Whether the separator is drawn, or just blank"
msgstr "Jestli je oddělovač kresleny nebo prostě prázdný"
#: gtk/gtksettings.c:267
#: gtk/gtksettings.c:268
msgid "Double Click Time"
msgstr "Čas pro dvojité kliknutí"
#: gtk/gtksettings.c:268
#: gtk/gtksettings.c:269
msgid ""
"Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double "
"click (in milliseconds)"
......@@ -3203,11 +3243,11 @@ msgstr ""
"Maximální čas dovolený mezi dvěma kliknutími, aby byla považována za dvojité "
"kliknutí (v milisekundách)"
#: gtk/gtksettings.c:275
#: gtk/gtksettings.c:276
msgid "Double Click Distance"
msgstr "Vzdálenost pro dvojité kliknutí"
#: gtk/gtksettings.c:276
#: gtk/gtksettings.c:277
msgid ""
"Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a "
"double click (in pixels)"
......@@ -3215,27 +3255,27 @@ msgstr ""
"Maximální vzdálenost dovolený mezi dvěma kliknutími, aby byla považována za "
"dvojité kliknutí (v pixelech)"
#: gtk/gtksettings.c:283
#: gtk/gtksettings.c:284
msgid "Cursor Blink"
msgstr "Blikání kurzoru"
#: gtk/gtksettings.c:284
#: gtk/gtksettings.c:285
msgid "Whether the cursor should blink"
msgstr "Jestli by kurzor měl blikat"
#: gtk/gtksettings.c:291
#: gtk/gtksettings.c:292
msgid "Cursor Blink Time"
msgstr "Perioda blikání kurzoru"
#: gtk/gtksettings.c:292
#: gtk/gtksettings.c:293
msgid "Length of the cursor blink cycle, in milleseconds"
msgstr "Délka cyklu blikání kurzoru v milisekundách"
#: gtk/gtksettings.c:299
#: gtk/gtksettings.c:300
msgid "Split Cursor"
msgstr "Rozdělit kurzor"
#: gtk/gtksettings.c:300
#: gtk/gtksettings.c:301
msgid ""
"Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-"
"left text"
......@@ -3243,111 +3283,119 @@ msgstr ""
"Jestli mají být zobrazovány dva kurzory v kombinovaném textu zleva doprava i "
"zprava doleva"