Commit 3ab0c4fc authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas
Browse files

Add forgotten «nb» to ALL_LINGUAS. Update

2004-11-25  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* configure.in: Add forgotten «nb» to ALL_LINGUAS.
	* po-properties/nb.po: Update
parent 6f5d501c
2004-11-25 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* configure.in: Add forgotten «nb» to ALL_LINGUAS.
* po-properties/nb.po: Update
* po/nb.po: Update
2004-11-24 Matthias Clasen <mclasen@redhat.com>
Open submenus on click. (#128968, Martin Jeppesen)
......
2004-11-25 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* configure.in: Add forgotten «nb» to ALL_LINGUAS.
* po-properties/nb.po: Update
* po/nb.po: Update
2004-11-24 Matthias Clasen <mclasen@redhat.com>
Open submenus on click. (#128968, Martin Jeppesen)
......
2004-11-25 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* configure.in: Add forgotten «nb» to ALL_LINGUAS.
* po-properties/nb.po: Update
* po/nb.po: Update
2004-11-24 Matthias Clasen <mclasen@redhat.com>
Open submenus on click. (#128968, Martin Jeppesen)
......
2004-11-25 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* configure.in: Add forgotten «nb» to ALL_LINGUAS.
* po-properties/nb.po: Update
* po/nb.po: Update
2004-11-24 Matthias Clasen <mclasen@redhat.com>
Open submenus on click. (#128968, Martin Jeppesen)
......
......@@ -411,7 +411,7 @@ fi
# sure that both po/ and po-properties/ have .po files that correspond
# to your language. If you only add one to po/, the build will break
# in po-properties/.
ALL_LINGUAS="af am ar az az_IR be bg bn br bs ca cs cy da de el en_CA en_GB es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr hu ia id is it ja ko li lt lv mi mk ml mn mr ms ne nl nn no pa pl pt pt_BR ro ru rw sk sl sq sr sr@ije sr@Latn sv ta th tk tr uk uz uz@Latn vi wa yi zh_CN zh_TW"
ALL_LINGUAS="af am ar az az_IR be bg bn br bs ca cs cy da de el en_CA en_GB es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr hu ia id is it ja ko li lt lv mi mk ml mn mr ms nb ne nl nn no pa pl pt pt_BR ro ru rw sk sl sq sr sr@ije sr@Latn sv ta th tk tr uk uz uz@Latn vi wa yi zh_CN zh_TW"
AM_GLIB_GNU_GETTEXT
LIBS="$LIBS $INTLLIBS"
AC_OUTPUT_COMMANDS([case "$CONFIG_FILES" in *po-properties/Makefile.in*)
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.3.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-10-27 12:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-27 12:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-14 21:33+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian (bokmål) <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -100,7 +100,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:195
msgid "Program version"
msgstr ""
msgstr "Programversjon"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:196
#, fuzzy
......@@ -145,7 +145,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:241
msgid "Authors"
msgstr ""
msgstr "Forfattere"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:242
msgid "List of authors of the programs"
......@@ -178,7 +178,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:272
msgid "Logo"
msgstr ""
msgstr "Logo"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:273
msgid ""
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.3.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-10-27 12:31+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-25 19:17+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-15 17:21+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian (bokmål) <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
......@@ -15,19 +15,19 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:151 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:788
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:946 tests/testfilechooser.c:192
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:151 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:836
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:985 tests/testfilechooser.c:199
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Klarte ikke å åpne fil «%s»: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:166 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:802
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:164 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:848
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Bildefil «%s» inneholder ikke data"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:209 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:840
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:990 tests/testfilechooser.c:237
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:885
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1026 tests/testfilechooser.c:244
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
......@@ -35,7 +35,7 @@ msgstr ""
"Feil under lasting av bilde «%s»: årsak ikke kjent, sannsynligvis korrupt "
"bildefil"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:240
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:239
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
......@@ -44,12 +44,12 @@ msgstr ""
"Feil under lasting av animasjon «%s»: årsak ikke kjent, sannsynligvis "
"korrupt animasjonsfil"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:416
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:442
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Kan ikke laste modul for innlesing av bilder: %s: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:431
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:457
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
......@@ -58,54 +58,54 @@ msgstr ""
"Modul %s for bildelasting eksporterer ikke riktig grensesnitt; kanskje den "
"er fra en annen GTK-versjon?"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:578 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:630
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:626 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:678
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "Bildetype «%s» er ikke støttet"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:672
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:718
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "Kunne ikke gjenkjenne bildeformatet for fil «%s»"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:680
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:726
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "Ikke-gjenkjent bildeformat"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:853
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:894
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "Feil under lasting av bilde «%s»: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1211
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1255
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Feil under skriving til bildefil: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1255 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1371
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1301 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1430
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr ""
"Dette versjonen av gdk-pixbuf støtter ikke lagring av bildeformatet: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1284
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1335
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr "Ikke nok minne til å lagre bilde til callback"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1296
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1347
msgid "Failed to open temporary file"
msgstr "Kunne ikke åpne midlertidig fil"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1315
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1372
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "Kunne ikke lese fra midlertidig fil"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1497
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1559
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "Feil under åpning av «%s» for skriving: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1522
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1583
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
......@@ -114,16 +114,16 @@ msgstr ""
"Feil under lukking av «%s» under skriving av bilde. Det er ikke sikkert at "
"alle data er lagret: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1710 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1760
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1771 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1821
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Ikke nok minne til å lagre bilde til buffer"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:379
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:383
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "Stegvis lasting av bildetype «%s» er ikke støttet"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:403 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:505
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:411 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:513
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
......@@ -607,44 +607,44 @@ msgstr "Overflødige data i filen"
msgid "The Targa image format"
msgstr "Targa bildeformatet"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:177
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:173
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
msgstr "Kunne ikke finne bildebredde (ugyldig TIFF-fil)"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:184
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:180
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
msgstr "Kunne ikke finne bildehøyde (ugyldig TIFF-fil)"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:192
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:188
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
msgstr "Bredde eller høyde på TIFF-bilde er null"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:201 gdk-pixbuf/io-tiff.c:210
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:197 gdk-pixbuf/io-tiff.c:206
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr "TIFF-bildet er for stort"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:229 gdk-pixbuf/io-tiff.c:241 gdk-pixbuf/io-tiff.c:292
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:589
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:225 gdk-pixbuf/io-tiff.c:237 gdk-pixbuf/io-tiff.c:286
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:572
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
msgstr "Ikke nok minne til å åpne TIFF-bilde"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:257 gdk-pixbuf/io-tiff.c:300
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:251 gdk-pixbuf/io-tiff.c:294
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
msgstr "Feil under lasting av RGB-data fra TIFF-fil"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:371
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:361
msgid "Failed to open TIFF image"
msgstr "Feil under åpning av TIFF-bilde"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:384
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:373
msgid "TIFFClose operation failed"
msgstr "TIFFClose operasjonen feilet"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:519 gdk-pixbuf/io-tiff.c:532
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:504 gdk-pixbuf/io-tiff.c:517
msgid "Failed to load TIFF image"
msgstr "Feil under åpning av TIFF-bilde"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:627
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:610
msgid "The TIFF image format"
msgstr "TIFF bildeformat"
......@@ -769,7 +769,7 @@ msgstr ""
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:129 gdk/gdk.c:132 gtk/gtkmain.c:404 gtk/gtkmain.c:407
#: gdk/gdk.c:129 gdk/gdk.c:132 gtk/gtkmain.c:405 gtk/gtkmain.c:408
msgid "FLAGS"
msgstr "FLAGG"
......@@ -813,46 +813,46 @@ msgstr "FARGER"
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:217 gtk/gtkaboutdialog.c:1823
#: gtk/gtkaboutdialog.c:260 gtk/gtkaboutdialog.c:1938
msgid "License"
msgstr "Lisens"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:218
#: gtk/gtkaboutdialog.c:261
msgid "The license of the program"
msgstr "Programmets lisens"
#. Add the credits button
#: gtk/gtkaboutdialog.c:367
#: gtk/gtkaboutdialog.c:481
msgid "_Credits"
msgstr "_Bidragsytere"
#. Add the license button
#: gtk/gtkaboutdialog.c:376
#: gtk/gtkaboutdialog.c:490
msgid "_License"
msgstr "_Lisens"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:567
#: gtk/gtkaboutdialog.c:681
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr "Om %s"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1760
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1875
msgid "Credits"
msgstr "Bidragsytere"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1785
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1900
msgid "Written by"
msgstr "Skrevet av"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1788
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1903
msgid "Documented by"
msgstr "Dokumentert av"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1800
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1915
msgid "Translated by"
msgstr "Oversatt av"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1804
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1919
msgid "Artwork by"
msgstr "Grafikk av"
......@@ -1039,15 +1039,15 @@ msgstr "Fargehjul"
msgid "Color Selection"
msgstr "Fargevalg"
#: gtk/gtkentry.c:4507 gtk/gtktextview.c:6979
#: gtk/gtkentry.c:4507 gtk/gtktextview.c:6978
msgid "Select _All"
msgstr "Velg _alt"
#: gtk/gtkentry.c:4517 gtk/gtktextview.c:6989
#: gtk/gtkentry.c:4517 gtk/gtktextview.c:6988
msgid "Input _Methods"
msgstr "Inndata_metoder"
#: gtk/gtkentry.c:4528 gtk/gtktextview.c:7000
#: gtk/gtkentry.c:4528 gtk/gtktextview.c:6999
msgid "_Insert Unicode Control Character"
msgstr "Sett _inn Unicode kontrolltegn"
......@@ -1061,21 +1061,21 @@ msgstr "Ugyldig filnavn: %s"
msgid "(None)"
msgstr "(Ingen)"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:253
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:268
msgid "Select a File"
msgstr "Velg en fil"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:1230 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1165
#: gtk/gtkpathbar.c:981
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:1284 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1188
#: gtk/gtkpathbar.c:982
msgid "Home"
msgstr "Hjem"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:1237 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1188
#: gtk/gtkpathbar.c:983
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:1291 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1211
#: gtk/gtkpathbar.c:984
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivebord"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:816
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:839
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve information about %s:\n"
......@@ -1084,7 +1084,7 @@ msgstr ""
"Kunne ikke hente informasjon om %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:827
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:850
#, c-format
msgid ""
"Could not add a bookmark for %s:\n"
......@@ -1093,7 +1093,7 @@ msgstr ""
"Kunne ikke legge til bokmerke for %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:842 gtk/gtkfilechooserdefault.c:5690
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:865 gtk/gtkfilechooserdefault.c:5818
#, c-format
msgid ""
"Could not build file name from '%s' and '%s':\n"
......@@ -1102,7 +1102,7 @@ msgstr ""
"Kunne ikke bygge filnavn fra «%s» og «%s»:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:858
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:881
#, c-format
msgid ""
"Could not change the current folder to %s:\n"
......@@ -1111,7 +1111,7 @@ msgstr ""
"Kunne ikke bytte aktiv mappe til %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1589
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1619
#, c-format
msgid ""
"Could not create folder %s:\n"
......@@ -1120,12 +1120,12 @@ msgstr ""
"Kunne ikke opprette mappe %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1775
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1805
#, c-format
msgid "Could not add bookmark for %s because it is not a folder."
msgstr "Kunne ikke legge til bokmerke for %s fordi det ikke er en mappe."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1887
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1917
#, c-format
msgid ""
"Could not remove bookmark for %s:\n"
......@@ -1134,159 +1134,159 @@ msgstr ""
"Kunne ikke fjerne bokmerke for %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2024
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2054
#, c-format
msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
msgstr "Legg til mappe «%s» i bokmerker"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2065
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2095
msgid "Add the current folder to the bookmarks"
msgstr "Legg til aktiv mappe i bokmerker"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2067
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2097
msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
msgstr "Legg til valgte mapper i bokmerker"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2107
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2137
#, c-format
msgid "Remove the bookmark '%s'"
msgstr "Fjern bokmerke «%s»"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2512
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2542
#, c-format
msgid "Could not add a bookmark for %s because it is an invalid path name."
msgstr "Kunne ikke legge til bokmerke for %s fordi det er en ugyldig sti."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2690
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2720
msgid "Shortcuts"
msgstr "Snarveier"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2744
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2774
msgid "Folder"
msgstr "Mappe"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2796 gtk/gtkstock.c:295
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2826 gtk/gtkstock.c:295
msgid "_Add"
msgstr "_Legg til"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2803
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2833
msgid "Add the selected folder to the bookmarks"
msgstr "Legg til valgt mappe i bokmerker"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2808 gtk/gtkstock.c:352
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2838 gtk/gtkstock.c:352
msgid "_Remove"
msgstr "Fje_rn"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2815
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2845
msgid "Remove the selected bookmark"
msgstr "Fjern valgt bokmerke"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2908
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2938
msgid "_Add to Shortcuts"
msgstr "L_egg til i snarveier"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2922
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2952
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Vis sk_julte filer"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3046 gtk/gtkfilesel.c:767
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3076 gtk/gtkfilesel.c:767
msgid "Files"
msgstr "Filer"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3074
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3107
msgid "Name"
msgstr "Navn"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3099
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3132
msgid "Size"
msgstr "Størrelse"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3112
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3145
msgid "Modified"
msgstr "Endret"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3177
msgid "Select which types of files are shown"
msgstr "Velg hvilke filtyper som skal vises"
#. Create Folder
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3158
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3213
msgid "Create Fo_lder"
msgstr "Opprett _mappe"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3192
msgid "Select which types of files are shown"
msgstr "Velg hvilke filtyper som skal vises"
#. Name entry
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3281
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3331
msgid "_Name:"
msgstr "_Navn:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3325
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3371
msgid "_Browse for other folders"
msgstr "_Se gjennom andre mapper"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3567
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3621
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Lagre i _mappe:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3569
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3623
msgid "Create in _folder:"
msgstr "Opprett i _mappe:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4260
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4312
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Kan ikke gå til mappen fordi den ikke er lokal."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4404
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4456
msgid "Could not find the path"
msgstr "Kunne ikke finne stien"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4788
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4840
#, c-format
msgid "shortcut %s does not exist"
msgstr "snarvei %s eksisterer ikke"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5493
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5596
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Skriv inn navn på ny mappe"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5522
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5638
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
msgstr[0] "%d byte"
msgstr[1] "%d bytes"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5524
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5640
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f K"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5526
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5642
#, c-format
msgid "%.1f M"
msgstr "%.1f M"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5528
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5644
#, c-format
msgid "%.1f G"
msgstr "%.1f G"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5573
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5696
msgid "Today"
msgstr "I dag"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5575
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5698
msgid "Yesterday"
msgstr "I går"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5586
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5709
msgid "Unknown"
msgstr "Ukjent"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5651
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5779
msgid "Cannot change to the folder you specified as it is an invalid path."
msgstr "Kan ikke gå til mappen du oppga fordi det er en ugyldig sti."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5728
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5856
#, c-format
msgid ""
"Could not select %s:\n"
......@@ -1295,15 +1295,15 @@ msgstr ""
"Kunne ikke velge %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5768
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5896
msgid "Open Location"
msgstr "Åpne lokasjon"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5775
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5903
msgid "Save in Location"
msgstr "Lagre på lokasjon"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5799
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5927
msgid "_Location:"
msgstr "_Lokasjon: "
......@@ -1460,7 +1460,7 @@ msgstr "_Gi nytt navn"
msgid "_Selection: "
msgstr "_Valg: "
#: gtk/gtkfilesel.c:3145
#: gtk/gtkfilesel.c:3153
#, c-format
msgid ""
"The filename \"%s\" couldn't be converted to UTF-8. (try setting the "
......@@ -1469,15 +1469,15 @@ msgstr ""