Commit 2237bea6 authored by Vincent van Adrighem's avatar Vincent van Adrighem Committed by Vincent van Adrighem
Browse files

Translation updated by Tino Meinen.

2005-01-08  Vincent van Adrighem  <adrighem@gnome.org>

	* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
parent c0323943
2005-01-08 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
2005-01-08 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -17,8 +17,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-05 20:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-05 21:04+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-07 20:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-07 22:45+0100\n"
"Last-Translator: Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1111,31 +1111,31 @@ msgstr "_Unicode controleteken invoegen "
msgid "Invalid filename: %s"
msgstr "Ongeldige bestandsnaam: %s"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:65
msgid "Select A File"
msgstr "Een bestand selecteren"
# Dit is de titel van de persoonlijke map in de bestandkiezer
# eigen map
# persoonlijke map
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:65 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1246
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:66 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1229
#: gtk/gtkpathbar.c:982
msgid "Home"
msgstr "Persoonlijk"
# Werkblad
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:66 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1273
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:67 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1256
#: gtk/gtkpathbar.c:984
msgid "Desktop"
msgstr "Bureaublad"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:67
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:68
msgid "(None)"
msgstr "(Geen)"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:352
msgid "Select a File"
msgstr "Een bestand selecteren"
# dit is het label op de knop waarmee je naar andere mappen zoekt
# (andere mappen dan de favoriete)
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:1514
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:1515
msgid "Other..."
msgstr "Andere..."
......@@ -1164,77 +1164,81 @@ msgstr "Ongeldige bestandsnaam"
msgid "The folder contents could not be displayed"
msgstr "De mapinhoud kon niet worden weergegeven"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1118
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1119
#, c-format
msgid "Could not get information about '%s': %s"
msgstr "Kon geen informatie verkrijgen over '%s': %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2110
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2095
#, c-format
msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
msgstr "De map '%s' toevoegen aan favorieten"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2151
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2136
msgid "Add the current folder to the bookmarks"
msgstr "De huidige map toevoegen aan de favorieten"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2153
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2138
msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
msgstr "De geselecteerde mappen toevoegen aan de favorieten"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2193
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2178
#, c-format
msgid "Remove the bookmark '%s'"
msgstr "'%s' als favoriet verwijderen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2606
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2591
#, c-format
msgid "Could not add a bookmark for '%s' because it is an invalid path name."
msgstr ""
"Kon geen favoriet toevoegen voor '%s' omdat het een ongeldige pad-naam is."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2784
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2769
msgid "Shortcuts"
msgstr "Sneltoetsen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2838
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2823
msgid "Folder"
msgstr "Map"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2890 gtk/gtkstock.c:295
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2875 gtk/gtkstock.c:295
msgid "_Add"
msgstr "_Toevoegen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2897
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2882
msgid "Add the selected folder to the bookmarks"
msgstr "De geselecteerde map toevoegen aan de favorieten"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2902 gtk/gtkstock.c:352
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2887 gtk/gtkstock.c:352
msgid "_Remove"
msgstr "_Verwijderen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2909
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2894
msgid "Remove the selected bookmark"
msgstr "De geselecteerde favoriet verwijderen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3004
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2997
msgid "_Add to Shortcuts"
msgstr "_Aan snelkoppelingen toevoegen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3007
msgid "Open _Location"
msgstr "_Locatie openen"
# _b zou conflicteren met: _Bladeren naar andere mappen
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3018
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3019
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Verbo_rgen bestanden tonen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3142 gtk/gtkfilesel.c:767
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3143 gtk/gtkfilesel.c:767
msgid "Files"
msgstr "Bestanden"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3173
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3174
msgid "Name"
msgstr "Naam"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3198
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3199
msgid "Size"
msgstr "Afmeting"
......@@ -1243,7 +1247,7 @@ msgstr "Afmeting"
# veranderd in Wijzigingsdatum.
# 'Gewijzigd' zou ook kunnen (is korter) maar dan moet Nautilus ook aangepast
# worden.
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3211
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3212
msgid "Modified"
msgstr "Wijzigingsdatum"
......@@ -1252,21 +1256,21 @@ msgstr "Wijzigingsdatum"
# wordt weergegeven
# bestand
# type
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3243
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3244
msgid "Select which types of files are shown"
msgstr "Kiezen welke typen bestanden getoond worden"
#. Create Folder
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3279
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3280
msgid "Create Fo_lder"
msgstr "_Map aanmaken"
#. Name entry
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3397
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3398
msgid "_Name:"
msgstr "_Naam:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3437
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3438
msgid "_Browse for other folders"
msgstr "_Bladeren naar andere mappen"
......@@ -1281,92 +1285,92 @@ msgstr "_Bladeren naar andere mappen"
# wat lelijk is.
# Vandaar dat we kiezen om Create in _folder te vertalen met
# Aanma_ken in map
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3687
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3688
msgid "Save in _folder:"
msgstr "_Opslaan in map:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3689
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3690
msgid "Create in _folder:"
msgstr "Aanma_ken in map:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4513
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4523
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Kan niet naar de map gaan omdat deze niet lokaal is"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5038
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5048
#, c-format
msgid "Shortcut %s does not exist"
msgstr "Snelkoppeling %s bestaat niet"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5498
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5508
#, c-format
msgid "Could not mount %s"
msgstr "Kon %s niet aankoppelen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5791
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5802
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Geef de naam van de nieuwe map"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5833
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5844
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
msgstr[0] "%d byte"
msgstr[1] "%d byte"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5835
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5846
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f K"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5837
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5848
#, c-format
msgid "%.1f M"
msgstr "%.1f M"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5839
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5850
#, c-format
msgid "%.1f G"
msgstr "%.1f G"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5891
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5902
msgid "Today"
msgstr "Vandaag"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5893
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5904
msgid "Yesterday"
msgstr "Gisteren"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5904
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5915
msgid "Unknown"
msgstr "Onbekend"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5974
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5985
msgid "Cannot change folder"
msgstr "Kan map niet wijzigen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5975
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5986
msgid "The folder you specified is an invalid path."
msgstr "De door u opgegeven map is een ongeldig pad."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6014
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6025
#, c-format
msgid "Could not build file name from '%s' and '%s'"
msgstr "Kon geen bestandnaam maken van '%s' en '%s'"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6050
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6061
msgid "Could not select item"
msgstr "Kon item niet selecteren"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6090
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6101
msgid "Open Location"
msgstr "Locatie openen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6097
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6108
msgid "Save in Location"
msgstr "Opslaan in locatie"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6121
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6132
msgid "_Location:"
msgstr "_Locatie:"
......@@ -2081,9 +2085,12 @@ msgstr "_Voorkeuren"
msgid "_Print"
msgstr "Af_drukken"
# om te voorkomen dat _Voorkeuren en Afdruk_voorbeeld om de _v strijden
# gebruiken we _Afdrukvoorbeeld. De _A zou in de toekomst misschien
# kunnen worden gebruikt voor _Afsluiten, dan moet dit aangepast worden
#: gtk/gtkstock.c:347
msgid "Print Pre_view"
msgstr "Afdruk_voorbeeld"
msgstr "_Afdrukvoorbeeld"
#: gtk/gtkstock.c:348
msgid "_Properties"
......@@ -2095,7 +2102,7 @@ msgstr "A_fsluiten"
#: gtk/gtkstock.c:350
msgid "_Redo"
msgstr "O_pnieuw"
msgstr "Op_nieuw"
# herladen/verversen
#: gtk/gtkstock.c:351
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment