Commit 0c2a4ec4 authored by Matthias Clasen's avatar Matthias Clasen

2.10.2

parent 90c4ee86

Too many changes to show.

To preserve performance only 59 of 59+ files are displayed.

2006-08-17 Matthias Clasen <mclasen@redhat.com>
* === Released 2.10.2 ===
* gtk/gtkrecentchoosermenu.c (gtk_recent_chooser_menu_list_filters):
Initialize menu. (#351857, Chris Wilson)
......
2006-08-17 Matthias Clasen <mclasen@redhat.com>
* === Released 2.10.2 ===
* gtk/gtkrecentchoosermenu.c (gtk_recent_chooser_menu_list_filters):
Initialize menu. (#351857, Chris Wilson)
......
......@@ -4,7 +4,7 @@ Prerequisites
GTK+ requires the following packages:
- The GLib, Pango, ATK and cairo libraries, available at the same
location as GTK+. GTK+ 2.10.1 requires at least GLib 2.12,
location as GTK+. GTK+ 2.10.2 requires at least GLib 2.12,
Pango 1.13, ATK 1.9 and cairo 1.2.
- The TIFF, PNG, and JPEG image loading libraries. You most
......@@ -18,8 +18,8 @@ GTK+ requires the following packages:
Simple install procedure
========================
% gzip -cd gtk+-2.10.1.tar.gz | tar xvf - # unpack the sources
% cd gtk+-2.10.1 # change to the toplevel directory
% gzip -cd gtk+-2.10.2.tar.gz | tar xvf - # unpack the sources
% cd gtk+-2.10.2 # change to the toplevel directory
% ./configure # run the `configure' script
% make # build GTK+
[ Become root if necessary ]
......
General Information
===================
This is GTK+ version 2.10.1. GTK+ is a multi-platform toolkit for
This is GTK+ version 2.10.2. GTK+ is a multi-platform toolkit for
creating graphical user interfaces. Offering a complete set of widgets,
GTK+ is suitable for projects ranging from small one-off projects to
complete application suites.
......
2006-08-17 Matthias Clasen <mclasen@redhat.com>
* === Released 2.10.2 ===
2006-07-23 Matthias Clasen <mclasen@redhat.com>
* === Released 2.10.1 ===
......
2006-08-17 Matthias Clasen <mclasen@redhat.com>
* === Released 2.10.2 ===
2006-08-15 Matthias Clasen <mclasen@redhat.com>
* gtk/tmpl/gtktable.sgml: Fix docs for gtk_table_set_row/col_spacing.
......
2006-08-17 Matthias Clasen <mclasen@redhat.com>
* === Released 2.10.2 ===
2006-08-16 Matthias Clasen <mclasen@redhat.com>
* gdk-pixbuf-io.c (gdk_pixbuf_new_from_file_at_scale):
......
2006-08-17 Matthias Clasen <mclasen@redhat.com>
* === Released 2.10.2 ===
2006-07-23 Matthias Clasen <mclasen@redhat.com>
* === Released 2.10.1 ===
......
2006-08-17 Matthias Clasen <mclasen@redhat.com>
* === Released 2.10.2 ===
2006-07-23 Matthias Clasen <mclasen@redhat.com>
* === Released 2.10.1 ===
......
2006-08-17 Matthias Clasen <mclasen@redhat.com>
* === Released 2.10.2 ===
2006-08-16 Satoru SATOH <ss@gnome.gr.jp>
* ja.po: Updated Japanese translation.
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties 2.6-branch\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-07-23 20:06-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-17 23:42-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-30 17:02+0200\n"
"Last-Translator: Zuza Software Foundation <info@translate.org.za>\n"
"Language-Team: Afrikaans <translate-discuss-af@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -405,7 +405,7 @@ msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "Of die aksiegroep sigbaar is."
#: gtk/gtkadjustment.c:86 gtk/gtkcellrendererprogress.c:116
#: gtk/gtkspinbutton.c:264
#: gtk/gtkspinbutton.c:265
msgid "Value"
msgstr "Waarde"
......@@ -638,7 +638,7 @@ msgstr ""
"Indien WAAR, verskyn die kind in 'n sekondêre groep kinders, geskik vir "
"byvoorbeeld hulpknoppies"
#: gtk/gtkbox.c:98 gtk/gtkexpander.c:209 gtk/gtkiconview.c:627
#: gtk/gtkbox.c:98 gtk/gtkexpander.c:209 gtk/gtkiconview.c:633
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:210
msgid "Spacing"
msgstr "Spasiëring"
......@@ -647,7 +647,7 @@ msgstr "Spasiëring"
msgid "The amount of space between children"
msgstr "Die hoeveelheid ruimte tussen kinders"
#: gtk/gtkbox.c:108 gtk/gtknotebook.c:599 gtk/gtktable.c:165
#: gtk/gtkbox.c:108 gtk/gtknotebook.c:596 gtk/gtktable.c:165
#: gtk/gtktoolbar.c:572
msgid "Homogeneous"
msgstr "Homogeen"
......@@ -689,7 +689,7 @@ msgstr "Ekstra ruimte wat tussen die kind en sy bure moet kom, in pixels"
msgid "Pack type"
msgstr "Paksoort"
#: gtk/gtkbox.c:138 gtk/gtknotebook.c:652
#: gtk/gtkbox.c:138 gtk/gtknotebook.c:649
msgid ""
"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
"start or end of the parent"
......@@ -697,12 +697,12 @@ msgstr ""
"'n GtkPackType wat aandui of die kind met betrekking tot die begin of die "
"einde van die ouer gepak moet word"
#: gtk/gtkbox.c:144 gtk/gtknotebook.c:630 gtk/gtkpaned.c:216
#: gtk/gtkbox.c:144 gtk/gtknotebook.c:627 gtk/gtkpaned.c:216
#: gtk/gtkruler.c:110
msgid "Position"
msgstr "Posisie"
#: gtk/gtkbox.c:145 gtk/gtknotebook.c:631
#: gtk/gtkbox.c:145 gtk/gtknotebook.c:628
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "Die indeks van die kind in die ouer"
......@@ -832,7 +832,7 @@ msgid ""
"rectangle"
msgstr ""
#: gtk/gtkbutton.c:462 gtk/gtkentry.c:517 gtk/gtkentry.c:860
#: gtk/gtkbutton.c:462 gtk/gtkentry.c:514 gtk/gtkentry.c:857
#, fuzzy
msgid "Inner Border"
msgstr "Oortjiegrens"
......@@ -1157,7 +1157,7 @@ msgid "Value of the progress bar"
msgstr "Teks wat in die vorderingstaaf vertoon moet word"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:134 gtk/gtkcellrenderertext.c:192
#: gtk/gtkentry.c:560 gtk/gtkmessagedialog.c:152 gtk/gtkprogressbar.c:196
#: gtk/gtkentry.c:557 gtk/gtkmessagedialog.c:152 gtk/gtkprogressbar.c:196
#: gtk/gtktextbuffer.c:197
msgid "Text"
msgstr "Teks"
......@@ -1227,7 +1227,7 @@ msgstr "Voorgrondkleur"
msgid "Foreground color as a GdkColor"
msgstr "Voorgrondkleur as 'n GdkColor"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:258 gtk/gtkentry.c:484 gtk/gtktexttag.c:249
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:258 gtk/gtkentry.c:481 gtk/gtktexttag.c:249
#: gtk/gtktextview.c:548
msgid "Editable"
msgstr "Redigeerbaar"
......@@ -1617,7 +1617,7 @@ msgstr "Titel"
msgid "The title of the color selection dialog"
msgstr "Die titel van die kleurkies-dialoog"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:202 gtk/gtkcolorsel.c:1864
#: gtk/gtkcolorbutton.c:202 gtk/gtkcolorsel.c:1860
msgid "Current Color"
msgstr "Huidige kleur"
......@@ -1625,7 +1625,7 @@ msgstr "Huidige kleur"
msgid "The selected color"
msgstr "Die geselekteerde kleur"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:217 gtk/gtkcolorsel.c:1871
#: gtk/gtkcolorbutton.c:217 gtk/gtkcolorsel.c:1867
msgid "Current Alpha"
msgstr "Huidige alfa"
......@@ -1635,38 +1635,38 @@ msgstr ""
"Die geselekteerde ondeursigtigheidswaarde (0 volledig deursigtig, 65535 "
"volledig ondeursigtig)"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1850
#: gtk/gtkcolorsel.c:1846
msgid "Has Opacity Control"
msgstr "Het ondeursigtigheidskontrole"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1851
#: gtk/gtkcolorsel.c:1847
msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
msgstr ""
"Of die kleurkieser toegelaat moet word om die ondeursigtigheid te verstel"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1857
#: gtk/gtkcolorsel.c:1853
msgid "Has palette"
msgstr "Het palet"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1858
#: gtk/gtkcolorsel.c:1854
msgid "Whether a palette should be used"
msgstr "Of 'n palet gebruik moet word"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1865
#: gtk/gtkcolorsel.c:1861
msgid "The current color"
msgstr "Die huidige kleur"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1872
#: gtk/gtkcolorsel.c:1868
msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr ""
"Die huidige ondeursigtigheidswaarde (0 volledig deursigtig, 65535 volledig "
"ondeursigtig)"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1886
#: gtk/gtkcolorsel.c:1882
msgid "Custom palette"
msgstr "Doelgemaakte palet"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1887
#: gtk/gtkcolorsel.c:1883
msgid "Palette to use in the color selector"
msgstr "Palet om in die kleurkieser te gebruik"
......@@ -1756,7 +1756,7 @@ msgstr "Voeg afskeuritems by die kieslyste"
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "Of oortjies eenvormige groottes moet hê"
#: gtk/gtkcombobox.c:639 gtk/gtkentry.c:509
#: gtk/gtkcombobox.c:639 gtk/gtkentry.c:506
msgid "Has Frame"
msgstr "Het raam"
......@@ -1899,43 +1899,43 @@ msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr ""
"Wydte van grens rondom die knoppiestreek aan die onderkant van die dialoog"
#: gtk/gtkentry.c:464 gtk/gtklabel.c:389
#: gtk/gtkentry.c:461 gtk/gtklabel.c:389
msgid "Cursor Position"
msgstr "Wyserposisie"
#: gtk/gtkentry.c:465 gtk/gtklabel.c:390
#: gtk/gtkentry.c:462 gtk/gtklabel.c:390
msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
msgstr "Die huidige posisie van die invoegingswyser in karakters"
#: gtk/gtkentry.c:474 gtk/gtklabel.c:399
#: gtk/gtkentry.c:471 gtk/gtklabel.c:399
msgid "Selection Bound"
msgstr "Seleksiegrens"
#: gtk/gtkentry.c:475 gtk/gtklabel.c:400
#: gtk/gtkentry.c:472 gtk/gtklabel.c:400
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
msgstr ""
"Die posisie van die oorkantste punt van die seleksie van die wyser in "
"karakters"
#: gtk/gtkentry.c:485
#: gtk/gtkentry.c:482
msgid "Whether the entry contents can be edited"
msgstr "Of die inskrywingsinhoud geredigeer kan word"
#: gtk/gtkentry.c:492
#: gtk/gtkentry.c:489
msgid "Maximum length"
msgstr "maksimum lengte"
#: gtk/gtkentry.c:493
#: gtk/gtkentry.c:490
msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
msgstr ""
"Maksimum getal karakters vir hierdie inskrywing. Nul indien geen maksimum"
#: gtk/gtkentry.c:501
#: gtk/gtkentry.c:498
msgid "Visibility"
msgstr "Sigbaarheid"
#: gtk/gtkentry.c:502
#: gtk/gtkentry.c:499
msgid ""
"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
"mode)"
......@@ -1943,30 +1943,30 @@ msgstr ""
"VALS vertoon die \"onsigbare karakter\" in plaas van die werklike teks "
"(wagwoordmodus)"
#: gtk/gtkentry.c:510
#: gtk/gtkentry.c:507
msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
msgstr "VALS verwyder buiteskuinskant uit inskrywing"
#: gtk/gtkentry.c:518
#: gtk/gtkentry.c:515
msgid ""
"Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:525
#: gtk/gtkentry.c:522
msgid "Invisible character"
msgstr "Onsigbare karakter"
#: gtk/gtkentry.c:526
#: gtk/gtkentry.c:523
msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
msgstr ""
"Die karakter om te gebruik wanneer inskrywingsinhoud verberg word (in "
"\"wagwoordmodus\")"
#: gtk/gtkentry.c:533
#: gtk/gtkentry.c:530
msgid "Activates default"
msgstr "Aktiveer verstek"
#: gtk/gtkentry.c:534
#: gtk/gtkentry.c:531
msgid ""
"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
"dialog) when Enter is pressed"
......@@ -1974,65 +1974,65 @@ msgstr ""
"Of die verstekdingesie (soos die verstekknoppie in 'n dialoog) geaktiveer "
"moet word wanneer ENTER gedruk word"
#: gtk/gtkentry.c:540
#: gtk/gtkentry.c:537
msgid "Width in chars"
msgstr "Wydte in karakters"
#: gtk/gtkentry.c:541
#: gtk/gtkentry.c:538
msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
msgstr "Getal karakters om ruimte voor in die inskrywing te laat"
#: gtk/gtkentry.c:550
#: gtk/gtkentry.c:547
msgid "Scroll offset"
msgstr "Rolverplasing"
#: gtk/gtkentry.c:551
#: gtk/gtkentry.c:548
msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
msgstr "Getal pixels van die inskrywing wat links van die skerm af rol"
#: gtk/gtkentry.c:561
#: gtk/gtkentry.c:558
msgid "The contents of the entry"
msgstr "Die inhoud van die inskrywing"
#: gtk/gtkentry.c:576 gtk/gtkmisc.c:73
#: gtk/gtkentry.c:573 gtk/gtkmisc.c:73
msgid "X align"
msgstr "x-align"
#: gtk/gtkentry.c:577 gtk/gtkmisc.c:74
#: gtk/gtkentry.c:574 gtk/gtkmisc.c:74
#, fuzzy
msgid ""
"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
"layouts."
msgstr "Die horisontale belyning, van 0 (links) na 1 (regs)"
#: gtk/gtkentry.c:593
#: gtk/gtkentry.c:590
#, fuzzy
msgid "Truncate multiline"
msgstr "Selekteer meervoudig"
#: gtk/gtkentry.c:594
#: gtk/gtkentry.c:591
#, fuzzy
msgid "Whether to truncate multiline pastes to one line."
msgstr "Of meervoudige lêers geselekteer mag word"
#: gtk/gtkentry.c:861
#: gtk/gtkentry.c:858
msgid "Border between text and frame."
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:866 gtk/gtklabel.c:620
#: gtk/gtkentry.c:863 gtk/gtklabel.c:620
msgid "Select on focus"
msgstr "Merk by fokus"
#: gtk/gtkentry.c:867
#: gtk/gtkentry.c:864
msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
msgstr ""
"Of die inhoud van 'n inskrywing gemerk moet word wanneer die fokus daarop is"
#: gtk/gtkentry.c:881
#: gtk/gtkentry.c:878
msgid "Password Hint Timeout"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:882
#: gtk/gtkentry.c:879
msgid "How long to show the last inputted character in hidden entries"
msgstr ""
......@@ -2052,7 +2052,7 @@ msgstr "minimum knoppielengte"
msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
msgstr "minimum lengte van die soekknoppie nodig om vir pare te soek"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:259 gtk/gtkiconview.c:548
#: gtk/gtkentrycompletion.c:259 gtk/gtkiconview.c:554
#, fuzzy
msgid "Text column"
msgstr "Tekskolom"
......@@ -2279,11 +2279,11 @@ msgstr "Die titel van die fontkies-dialoog"
msgid "The desired width of the button widget, in characters."
msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:615
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:613
msgid "Default file chooser backend"
msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:616
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:614
#, fuzzy
msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
msgstr "Naam van die lêerstelsel-rugstelsel om te gebruik"
......@@ -2305,11 +2305,11 @@ msgstr "Vertoon lêeroperasies"
msgid "Whether buttons for creating/manipulating files should be displayed"
msgstr "Of die knoppies vir die skep/manipuleer van lêers vertoon moet word"
#: gtk/gtkfilesystem.c:384
#: gtk/gtkfilesystem.c:389
msgid "Cancelled"
msgstr ""
#: gtk/gtkfilesystem.c:385
#: gtk/gtkfilesystem.c:390
msgid "Whether or not the operation has been successfully cancelled"
msgstr ""
......@@ -2470,132 +2470,132 @@ msgstr ""
"Of die waarde van die slag_rand-eienskap of 'n waarde wat van die "
"handvatsel_posisie afgelei is, gebruik moet word"
#: gtk/gtkiconview.c:511
#: gtk/gtkiconview.c:517
#, fuzzy
msgid "Selection mode"
msgstr "Seleksiegrens"
#: gtk/gtkiconview.c:512
#: gtk/gtkiconview.c:518
#, fuzzy
msgid "The selection mode"
msgstr "Die geselekteerde jaar"
#: gtk/gtkiconview.c:530
#: gtk/gtkiconview.c:536
#, fuzzy
msgid "Pixbuf column"
msgstr "Tekskolom"
#: gtk/gtkiconview.c:531
#: gtk/gtkiconview.c:537
msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:549
#: gtk/gtkiconview.c:555
msgid "Model column used to retrieve the text from"
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:568
#: gtk/gtkiconview.c:574
#, fuzzy
msgid "Markup column"
msgstr "Markering"
#: gtk/gtkiconview.c:569
#: gtk/gtkiconview.c:575
msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:576
#: gtk/gtkiconview.c:582
#, fuzzy
msgid "Icon View Model"
msgstr "TreeView-model"
#: gtk/gtkiconview.c:577
#: gtk/gtkiconview.c:583
#, fuzzy
msgid "The model for the icon view"
msgstr "Die model vir die boomaansig"
#: gtk/gtkiconview.c:593
#: gtk/gtkiconview.c:599
#, fuzzy
msgid "Number of columns"
msgstr "Getal kanale"
#: gtk/gtkiconview.c:594
#: gtk/gtkiconview.c:600
#, fuzzy
msgid "Number of columns to display"
msgstr "Die getal desimale plekke om te vertoon"
#: gtk/gtkiconview.c:611
#: gtk/gtkiconview.c:617
#, fuzzy
msgid "Width for each item"
msgstr "Dingesie wat as die itemetiket gebruik moet word"
#: gtk/gtkiconview.c:612
#: gtk/gtkiconview.c:618
msgid "The width used for each item"
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:628
#: gtk/gtkiconview.c:634
msgid "Space which is inserted between cells of an item"
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:643
#: gtk/gtkiconview.c:649
#, fuzzy
msgid "Row Spacing"
msgstr "Ryspasiëring"
#: gtk/gtkiconview.c:644
#: gtk/gtkiconview.c:650
msgid "Space which is inserted between grid rows"
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:659
#: gtk/gtkiconview.c:665
#, fuzzy
msgid "Column Spacing"
msgstr "Kolomspasiëring"
#: gtk/gtkiconview.c:660
#: gtk/gtkiconview.c:666
msgid "Space which is inserted between grid columns"
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:675
#: gtk/gtkiconview.c:681
#, fuzzy
msgid "Margin"
msgstr "Linkergrens"
#: gtk/gtkiconview.c:676
#: gtk/gtkiconview.c:682
msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:692 gtk/gtkprogressbar.c:128 gtk/gtktoolbar.c:484
#: gtk/gtkiconview.c:698 gtk/gtkprogressbar.c:128 gtk/gtktoolbar.c:484
#: gtk/gtktrayicon-x11.c:97
msgid "Orientation"
msgstr "Oriëntering"
#: gtk/gtkiconview.c:693
#: gtk/gtkiconview.c:699
msgid ""
"How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:709 gtk/gtktreeview.c:597 gtk/gtktreeviewcolumn.c:301
#: gtk/gtkiconview.c:715 gtk/gtktreeview.c:597 gtk/gtktreeviewcolumn.c:301
msgid "Reorderable"
msgstr "Hersorteerbaar"
#: gtk/gtkiconview.c:710 gtk/gtktreeview.c:598
#: gtk/gtkiconview.c:716 gtk/gtktreeview.c:598
msgid "View is reorderable"
msgstr "Aansig is hersorteerbaar"
#: gtk/gtkiconview.c:717
#: gtk/gtkiconview.c:723
#, fuzzy
msgid "Selection Box Color"
msgstr "Seleksiegrens"
#: gtk/gtkiconview.c:718
#: gtk/gtkiconview.c:724
#, fuzzy
msgid "Color of the selection box"
msgstr "Die titel van die fontkies-dialoog"
#: gtk/gtkiconview.c:724
#: gtk/gtkiconview.c:730
#, fuzzy
msgid "Selection Box Alpha"
msgstr "Seleksiegrens"
#: gtk/gtkiconview.c:725
#: gtk/gtkiconview.c:731
#, fuzzy
msgid "Opacity of the selection box"
msgstr "Die titel van die fontkies-dialoog"
......@@ -3141,76 +3141,76 @@ msgstr ""
"Die hoeveelheid ruimte wat bo en onder die dingesie gevoeg moet word, in "
"pixels"
#: gtk/gtknotebook.c:527
#: gtk/gtknotebook.c:524
msgid "Page"
msgstr "Bladsy"
#: gtk/gtknotebook.c:528
#: gtk/gtknotebook.c:525
msgid "The index of the current page"
msgstr "Die indeks van die huidige bladsy"
#: gtk/gtknotebook.c:536
#: gtk/gtknotebook.c:533
msgid "Tab Position"
msgstr "Oortjieposisie"
#: gtk/gtknotebook.c:537
#: gtk/gtknotebook.c:534
msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
msgstr "Watter kant van die notaboek die oortjies kom"
#: gtk/gtknotebook.c:544
#: gtk/gtknotebook.c:541
msgid "Tab Border"
msgstr "Oortjiegrens"
#: gtk/gtknotebook.c:545
#: gtk/gtknotebook.c:542
msgid "Width of the border around the tab labels"
msgstr "Wydte van grens rondom die oortjie-etikette"
#: gtk/gtknotebook.c:553
#: gtk/gtknotebook.c:550
msgid "Horizontal Tab Border"
msgstr "Horisontale oortjiegrens"
#: gtk/gtknotebook.c:554
#: gtk/gtknotebook.c:551
msgid "Width of the horizontal border of tab labels"
msgstr "Wydte van horisontale grens van die oortjie-etikette"
#: gtk/gtknotebook.c:562
#: gtk/gtknotebook.c:559
msgid "Vertical Tab Border"
msgstr "Vertikale oortjiegrens"
#: gtk/gtknotebook.c:563
#: gtk/gtknotebook.c:560
msgid "Width of the vertical border of tab labels"
msgstr "Wydte van vertikale grens van die oortjie-etikette"
#: gtk/gtknotebook.c:571
#: gtk/gtknotebook.c:568
msgid "Show Tabs"
msgstr "Vertoon oortjies"
#: gtk/gtknotebook.c:572
#: gtk/gtknotebook.c:569
msgid "Whether tabs should be shown or not"
msgstr "Of oortjies vertoon moet word of nie"
#: gtk/gtknotebook.c:578
#: gtk/gtknotebook.c:575
msgid "Show Border"
msgstr "Vertoon grens"
#: gtk/gtknotebook.c:579
#: gtk/gtknotebook.c:576
msgid "Whether the border should be shown or not"
msgstr "Of die grens vertoon moet word of nie"
#: gtk/gtknotebook.c:585
#: gtk/gtknotebook.c:582
msgid "Scrollable"
msgstr "Rolbaar"
#: gtk/gtknotebook.c:586
#: gtk/gtknotebook.c:583
msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
msgstr ""
"Indien WAAR word rolpyltjies bygevoeg indien al die oortjies nie inpas nie"
#: gtk/gtknotebook.c:592
#: gtk/gtknotebook.c:589
msgid "Enable Popup"
msgstr "Stel opspringer in werking"
#: gtk/gtknotebook.c:593
#: gtk/gtknotebook.c:590
msgid ""
"If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
"you can use to go to a page"
......@@ -3218,132 +3218,132 @@ msgstr ""
"Indien WAAR sal 'n regskliek-aksie op die notaboek 'n kieslys laat opspring "
"waarmee jy na 'n bladsy kan gaan"
#: gtk/gtknotebook.c:600
#: gtk/gtknotebo