sk.po 121 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
14 15
# translation of sk.po to Slovak
# Slovak translations of Gtk dialog messages.
16
# Copyright (C) 1999, 2001,2002, 2004 Free Software Foundation, Inc.
17
# Stefan Ondrejicka <ondrej@idata.sk>, 1999.
18
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2001,2002, 2004.
19 20 21
#
msgid ""
msgstr ""
22
"Project-Id-Version: gtk+-properties.HEAD\n"
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
23
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
24
"POT-Creation-Date: 2004-09-19 00:27-0400\n"
25
"PO-Revision-Date: 2004-03-24 12:40+0100\n"
26
"Last-Translator: Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>\n"
27
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@linux.sk>\n"
28 29 30
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
31
"X-Generator: KBabel 1.3\n"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
32 33
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
34

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
35
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:102
36
msgid "Number of Channels"
37
msgstr "Počet kanálov"
38

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
39
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:103
40
msgid "The number of samples per pixel"
41
msgstr "Počet vzoriek na bod"
42

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
43
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:113
44
msgid "Colorspace"
45
msgstr "Farebný priestor"
46

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
47
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:114
48
msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
49
msgstr "Farebný priestor, v ktorom sa majú vzorky interpretovať"
50

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
51
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:124
52
msgid "Has Alpha"
53
msgstr "Má Alfa kanál"
54

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
55
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:125
56
msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
57
msgstr "Či má obrázok Alfa kanál"
58

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
59
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:133
60
msgid "Bits per Sample"
61
msgstr "Bitov na vzorku"
62

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
63
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:134
64
msgid "The number of bits per sample"
65
msgstr "Počet bitov na vzorku"
66

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
67
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:144 gtk/gtklayout.c:651 gtk/gtktreeviewcolumn.c:241
68 69 70
msgid "Width"
msgstr "Šírka"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
71
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:145
72
msgid "The number of columns of the pixbuf"
73
msgstr "Počet stĺpcov obrázku"
74

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
75
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:155 gtk/gtklayout.c:660
76 77 78
msgid "Height"
msgstr "Výška"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
79
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:156
80
msgid "The number of rows of the pixbuf"
81
msgstr "Počet riadkov obrázku"
82

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
83
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:166
84
msgid "Rowstride"
85
msgstr "Rozsah riadku"
86

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
87
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:167
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
88 89
msgid ""
"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
90
msgstr "Počet bajtov medzi začiatkom riadku a začiatkom ďalšieho riadku"
91

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
92
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:177
93
msgid "Pixels"
94
msgstr "Body"
95

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
96
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:178
97
msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
98
msgstr "Smerník na informácie o bodoch obrázku"
99

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
100
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:127
101 102 103
msgid "Default Display"
msgstr "Štandardný displej"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
104
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:128
105 106 107
msgid "The default display for GDK"
msgstr "Štandardný displej pre GDK"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
108
#: gtk/gtkaccellabel.c:139
109 110 111
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "Objekt akcelerátora"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
112
#: gtk/gtkaccellabel.c:140
113 114 115
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Objekt monitorovaný týmto akcelerátorovým popisom"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
116
#: gtk/gtkaccellabel.c:146
117 118 119
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "Prvok akcelerátora"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
120
#: gtk/gtkaccellabel.c:147
121 122 123
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Prvok monitorovaný týmto akcelerátorovým popisom"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
124
#: gtk/gtkaction.c:196 gtk/gtkactiongroup.c:134
125
msgid "Name"
126
msgstr "Meno"
127

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
128
#: gtk/gtkaction.c:197
129
msgid "A unique name for the action."
130
msgstr "Jednoznačné meno akcie."
131

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
132 133
#: gtk/gtkaction.c:204 gtk/gtkbutton.c:213 gtk/gtkexpander.c:206
#: gtk/gtkframe.c:127 gtk/gtklabel.c:294 gtk/gtktoolbutton.c:181
134 135 136
msgid "Label"
msgstr "Popis"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
137
#: gtk/gtkaction.c:205
138
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
139
msgstr "Text použitý v menu a tlačidlách, ktoré túto akciu aktivujú."
140

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
141
#: gtk/gtkaction.c:212
142
msgid "Short label"
143
msgstr "Krátky text"
144

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
145
#: gtk/gtkaction.c:213
146
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
147
msgstr "Kratší text, ktorý sa dá použiť pre tlačidlá v paneli nástrojov."
148

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
149
#: gtk/gtkaction.c:219
150
msgid "Tooltip"
151
msgstr "Rada"
152

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
153
#: gtk/gtkaction.c:220
154
msgid "A tooltip for this action."
155
msgstr "Rada pre túto akciu."
156

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
157
#: gtk/gtkaction.c:226
158
msgid "Stock Icon"
159
msgstr "Štandardná ikona"
160

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
161
#: gtk/gtkaction.c:227
162
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
163
msgstr "Štandardná ikona zobrazená v prvok pre túto akciu."
164

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
165
#: gtk/gtkaction.c:234 gtk/gtktoolitem.c:159
166
msgid "Visible when horizontal"
167
msgstr "Viditeľný pre horizontálny"
168

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
169
#: gtk/gtkaction.c:235 gtk/gtktoolitem.c:160
170 171 172
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
173
msgstr "Či je položka panelu nástrojov viditeľná aj pre horizontálny panel."
174

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
#: gtk/gtkaction.c:250
#, fuzzy
msgid "Visible when overflown"
msgstr "Viditeľný pre vertikálny"

#: gtk/gtkaction.c:251
#, fuzzy
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
msgstr "Ak TRUE, prázdne medzi-menu pre túto akciu nebudú zobrazené."

#: gtk/gtkaction.c:258 gtk/gtktoolitem.c:166
188
msgid "Visible when vertical"
189
msgstr "Viditeľný pre vertikálny"
190

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
191
#: gtk/gtkaction.c:259 gtk/gtktoolitem.c:167
192 193 194
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
195
msgstr "Či je položka panelu nástrojov viditeľná aj pre vertikálny panel."
196

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
197
#: gtk/gtkaction.c:266 gtk/gtktoolitem.c:173
198
msgid "Is important"
199
msgstr "Je dôležitá"
200

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
201
#: gtk/gtkaction.c:267
202 203 204 205
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
msgstr ""
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
206 207
"Či je táto akcia považovaná za dôležitú. Ak TRUE, toolitem pre túto akciu "
"budú zobrazovať text v režime GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."
208

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
209
#: gtk/gtkaction.c:275
210
msgid "Hide if empty"
211
msgstr "Skryť ak prázdne"
212

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
213
#: gtk/gtkaction.c:276
214
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
215
msgstr "Ak TRUE, prázdne medzi-menu pre túto akciu nebudú zobrazené."
216

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
217 218
#: gtk/gtkaction.c:282 gtk/gtkactiongroup.c:142 gtk/gtkcellrenderer.c:221
#: gtk/gtkwidget.c:450
219 220 221
msgid "Sensitive"
msgstr "Citlivý"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
222
#: gtk/gtkaction.c:283
223
msgid "Whether the action is enabled."
224
msgstr "Či je akcia povolená."
225

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
226
#: gtk/gtkaction.c:289 gtk/gtkactiongroup.c:149 gtk/gtktreeview.c:579
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
227
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:225 gtk/gtkwidget.c:443
228 229 230
msgid "Visible"
msgstr "Viditeľný"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
231
#: gtk/gtkaction.c:290
232
msgid "Whether the action is visible."
233
msgstr "Či je akcia viditeľná."
234

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
235
#: gtk/gtkaction.c:296
236
msgid "Action Group"
237
msgstr "Skupina akcií"
238

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
239
#: gtk/gtkaction.c:297
240 241 242 243
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr ""
244 245
"GtkActionGroup, s ktorou je táto GtkAction asociovaná, alebo NULL (pre "
"interné použitie)."
246

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
247
#: gtk/gtkactiongroup.c:135
248
msgid "A name for the action group."
249
msgstr "Meno skupiny akcií."
250

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
251
#: gtk/gtkactiongroup.c:143
252
msgid "Whether the action group is enabled."
253
msgstr "Či je skupina akcií povolená."
254

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
255
#: gtk/gtkactiongroup.c:150
256
msgid "Whether the action group is visible."
257
msgstr "Či je skupina akcií viditeľná."
258

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
259
#: gtk/gtkadjustment.c:108 gtk/gtkspinbutton.c:303
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
260 261 262
msgid "Value"
msgstr "Hodnota"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
263
#: gtk/gtkadjustment.c:109
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
264
msgid "The value of the adjustment"
265
msgstr "Hodnota prispôsobenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
266

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
267
#: gtk/gtkadjustment.c:118
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
268
msgid "Minimum Value"
269
msgstr "Minimálna hodnota"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
270

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
271
#: gtk/gtkadjustment.c:119
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
272
msgid "The minimum value of the adjustment"
273
msgstr "Minimálna hodnota prispôsobenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
274

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
275
#: gtk/gtkadjustment.c:128
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
276
msgid "Maximum Value"
277
msgstr "Maximálna hodnota"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
278

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
279
#: gtk/gtkadjustment.c:129
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
280
msgid "The maximum value of the adjustment"
281
msgstr "Maximálna hodnota prispôsobenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
282

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
283
#: gtk/gtkadjustment.c:138
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
284
msgid "Step Increment"
285
msgstr "Krok zvýšenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
286

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
287
#: gtk/gtkadjustment.c:139
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
288
msgid "The step increment of the adjustment"
289
msgstr "Krok zvýšenia prispôsobenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
290

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
291
#: gtk/gtkadjustment.c:148
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
292
msgid "Page Increment"
293
msgstr "Stránka zvýšenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
294

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
295
#: gtk/gtkadjustment.c:149
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
296
msgid "The page increment of the adjustment"
297
msgstr "Stránka zvýšenia prispôsobenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
298

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
299
#: gtk/gtkadjustment.c:158
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
300
msgid "Page Size"
301
msgstr "Veľkosť stránky"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
302

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
303
#: gtk/gtkadjustment.c:159
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
304
msgid "The page size of the adjustment"
305
msgstr "Veľkosť stránky prispôsobenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
306

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
307
#: gtk/gtkalignment.c:118
308 309 310
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Horizontálne zarovnanie"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
311
#: gtk/gtkalignment.c:119 gtk/gtkbutton.c:264
312 313 314 315 316 317 318
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
"Horizontálna pozícia potomka v dostupnom priestore. 0.0 je zarovnanie vľavo, "
"1.0 je zarovnanie vpravo"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
319
#: gtk/gtkalignment.c:128
320 321 322
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Vertikálne zarovnanie"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
323
#: gtk/gtkalignment.c:129 gtk/gtkbutton.c:283
324 325 326 327 328 329 330
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr ""
"Vertikálna pozícia potomka v dostupnom priestore. 0.0 je zarovnanie hore, "
"1.0 je zarovnanie dolu"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
331
#: gtk/gtkalignment.c:137
332 333 334
msgid "Horizontal scale"
msgstr "Horizontálna mierka"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
335
#: gtk/gtkalignment.c:138
336 337 338 339 340 341 342
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Ak je dostupný horizontálny priestor väčší, než vyžaduje potomok, aká veľká "
"časť sa má použiť pre potomka. 0.0 znamená žiadna, 1.0 znamená všetko."

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
343
#: gtk/gtkalignment.c:146
344 345 346
msgid "Vertical scale"
msgstr "Vertikálna mierka"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
347
#: gtk/gtkalignment.c:147
348 349 350 351 352 353 354
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Ak je dostupný vertiklány priestor väčší, než vyžaduje potomok, aká veľká "
"časť sa má použiť pre potomka. 0.0 znamená žiadna, 1.0 znamená všetko."

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
355
#: gtk/gtkalignment.c:164
356 357 358 359
#, fuzzy
msgid "Top Padding"
msgstr "Výplň"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
360
#: gtk/gtkalignment.c:165
361 362 363 364
#, fuzzy
msgid "The padding to insert at the top of the widget."
msgstr "Číslo riadku, ku ktorému je pripojená horná strana potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
365
#: gtk/gtkalignment.c:181
366 367 368 369
#, fuzzy
msgid "Bottom Padding"
msgstr "Výplň"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
370
#: gtk/gtkalignment.c:182
371 372 373 374
#, fuzzy
msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
msgstr "Číslo riadku, ku ktorému je pripojená dolná strana potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
375
#: gtk/gtkalignment.c:198
376 377 378 379
#, fuzzy
msgid "Left Padding"
msgstr "Výplň"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
380
#: gtk/gtkalignment.c:199
381 382 383 384 385 386
#, fuzzy
msgid "The padding to insert at the left of the widget."
msgstr ""
"Číslo stĺpca, ku ktorému je pripojená ľavá strana potomkapotomok pripojený "
"zľava"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
387
#: gtk/gtkalignment.c:215
388 389 390 391
#, fuzzy
msgid "Right Padding"
msgstr "Pravý okraj"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
392
#: gtk/gtkalignment.c:216
393 394 395 396
#, fuzzy
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
msgstr "Množstvo miesta pridaného vľavo a vpravo od prvku v bodoch"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
397
#: gtk/gtkarrow.c:100
398 399 400
msgid "Arrow direction"
msgstr "Smer šipky"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
401
#: gtk/gtkarrow.c:101
402 403 404
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr "Smer šipky, kam má smerovať"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
405
#: gtk/gtkarrow.c:108
406 407 408
msgid "Arrow shadow"
msgstr "Tieň šipky"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
409
#: gtk/gtkarrow.c:109
410 411 412
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "Vzhľad tieňa okolo šipky"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
413
#: gtk/gtkaspectframe.c:110
414 415 416
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "Horizontálne zarovnanie"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
417
#: gtk/gtkaspectframe.c:111
418 419 420
msgid "X alignment of the child"
msgstr "X zarovnanie potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
421
#: gtk/gtkaspectframe.c:117
422 423 424
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "Vertikálne zarovnanie"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
425
#: gtk/gtkaspectframe.c:118
426 427 428
msgid "Y alignment of the child"
msgstr "Y zarovnanie potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
429
#: gtk/gtkaspectframe.c:124
430 431 432
msgid "Ratio"
msgstr "Pomer"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
433
#: gtk/gtkaspectframe.c:125
434 435 436
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
msgstr "Pomer strán v prípade, že obey_child je FALSE"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
437
#: gtk/gtkaspectframe.c:131
438 439 440
msgid "Obey child"
msgstr "Sledovať potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
441
#: gtk/gtkaspectframe.c:132
442 443 444
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
msgstr "Vynútiť, aby pomer strán odpovedal rámu potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
445
#: gtk/gtkbbox.c:121
446 447 448
msgid "Minimum child width"
msgstr "Minimálna šírka potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
449
#: gtk/gtkbbox.c:122
450 451 452
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
msgstr "Minimálna šírka tlačidiel v boxe"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
453
#: gtk/gtkbbox.c:130
454 455 456
msgid "Minimum child height"
msgstr "Minimálna výška potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
457
#: gtk/gtkbbox.c:131
458 459 460
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
msgstr "Minimálna výška tlačidiel v boxe"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
461
#: gtk/gtkbbox.c:139
462 463 464
msgid "Child internal width padding"
msgstr "Interná šírka okrajov potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
465
#: gtk/gtkbbox.c:140
466 467 468
msgid "Amount to increase child's size on either side"
msgstr "O koľko zvýšiť veľkosť potomka na každej strane"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
469
#: gtk/gtkbbox.c:148
470 471 472
msgid "Child internal height padding"
msgstr "Interná výška okrajov potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
473
#: gtk/gtkbbox.c:149
474 475 476
msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
msgstr "O koľko zvýšiť veľkosť potomka hore a dole"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
477
#: gtk/gtkbbox.c:157
478 479 480
msgid "Layout style"
msgstr "Štýl rozloženia"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
481
#: gtk/gtkbbox.c:158
482 483 484 485 486 487 488
msgid ""
"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
"edge, start and end"
msgstr ""
"Ako rozložiť tlačidlá v boxe. Možné hodnoty sú default, spread, edge, start "
"a end."

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
489
#: gtk/gtkbbox.c:166
490 491 492
msgid "Secondary"
msgstr "Sekundárna"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
493
#: gtk/gtkbbox.c:167
494 495 496 497 498 499 500
msgid ""
"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
"g., help buttons"
msgstr ""
"Ak je TRUE, potomok bude v sekundárnej skupiny potomkov, čo sa hodí "
"napríklad pre tlačidlá Pomocník."

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
501
#: gtk/gtkbox.c:130 gtk/gtkexpander.c:230 gtk/gtktreeviewcolumn.c:250
502 503 504
msgid "Spacing"
msgstr "Medzery"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
505
#: gtk/gtkbox.c:131
506 507 508
msgid "The amount of space between children"
msgstr "Veľkosť priestoru medzi potomkami"

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
509
#: gtk/gtkbox.c:140 gtk/gtknotebook.c:473 gtk/gtktoolbar.c:541
510 511 512
msgid "Homogeneous"
msgstr "Homogénne"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
513
#: gtk/gtkbox.c:141
514 515 516
msgid "Whether the children should all be the same size"
msgstr "Či má každý potomok rovnakú veľkosť"

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
517
#: gtk/gtkbox.c:148 gtk/gtkpreview.c:133 gtk/gtktoolbar.c:533
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
518
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:306
519 520 521
msgid "Expand"
msgstr "Expandovať"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
522
#: gtk/gtkbox.c:149
523 524 525
msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
msgstr "Či má každý potomok rovnakú veľkosť"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
526
#: gtk/gtkbox.c:155
527 528 529
msgid "Fill"
msgstr "Výplň"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
530
#: gtk/gtkbox.c:156
531 532 533
msgid ""
"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
"used as padding"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
534 535
msgstr ""
"Či sa má extra priestor pre potomka alokovať potomkovi alebo využiť ako výplň"
536

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
537
#: gtk/gtkbox.c:162
538 539 540
msgid "Padding"
msgstr "Výplň"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
541
#: gtk/gtkbox.c:163
542 543 544
msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
msgstr "Extra priestor medzi potomkom a jeho susedmi v bodoch"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
545
#: gtk/gtkbox.c:169
546 547 548
msgid "Pack type"
msgstr "Typ balenia"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
549
#: gtk/gtkbox.c:170 gtk/gtknotebook.c:517
550 551 552 553 554 555 556
msgid ""
"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
"start or end of the parent"
msgstr ""
"GtkPackType určujúci, či je potomok balený s odkazom na začiatok alebo na "
"koniec rodiča"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
557 558
#: gtk/gtkbox.c:176 gtk/gtknotebook.c:495 gtk/gtkpaned.c:240
#: gtk/gtkruler.c:140
559 560 561
msgid "Position"
msgstr "Pozícia"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
562
#: gtk/gtkbox.c:177 gtk/gtknotebook.c:496
563 564 565
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "Index potomka v rodičovi"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
566
#: gtk/gtkbutton.c:214
567 568 569 570 571
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget"
msgstr "Text prvku popisu v tlačidle, ak tlačidlo obsahuje popis"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
572 573
#: gtk/gtkbutton.c:221 gtk/gtkexpander.c:214 gtk/gtklabel.c:315
#: gtk/gtktoolbutton.c:188
574 575 576
msgid "Use underline"
msgstr "Použiť podčiarknutie"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
577
#: gtk/gtkbutton.c:222 gtk/gtkexpander.c:215 gtk/gtklabel.c:316
578 579 580 581 582 583 584
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
msgstr ""
"Ak je použité, podčiarknutý text označuje, že nasledujúci znak sa má použiť "
"ako klávesová skratka"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
585
#: gtk/gtkbutton.c:229
586 587 588
msgid "Use stock"
msgstr "Použiť štandardné"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
589
#: gtk/gtkbutton.c:230
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
590 591
msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
592 593 594 595
msgstr ""
"Ak je nastavené, text sa použije pre voľbu štandardnej položky namiesto "
"zobrazenia"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
596
#: gtk/gtkbutton.c:237 gtk/gtkcombobox.c:612
597 598 599
msgid "Focus on click"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
600
#: gtk/gtkbutton.c:238
601 602 603 604
#, fuzzy
msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Či je text v popise možné vybrať myšou"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
605
#: gtk/gtkbutton.c:245
606 607 608
msgid "Border relief"
msgstr "Reliéf okraja"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
609
#: gtk/gtkbutton.c:246
610 611 612
msgid "The border relief style"
msgstr "Štýl reliéfu okraja"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
613
#: gtk/gtkbutton.c:263
614 615 616 617
#, fuzzy
msgid "Horizontal alignment for child"
msgstr "Horizontálne zarovnanie"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
618
#: gtk/gtkbutton.c:282
619 620 621 622
#, fuzzy
msgid "Vertical alignment for child"
msgstr "Vertikálne zarovnanie"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
623
#: gtk/gtkbutton.c:351
624 625 626
msgid "Default Spacing"
msgstr "Štandardný rozstup"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
627
#: gtk/gtkbutton.c:352
628 629 630
msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
msgstr "Extra priestor pridaný pre tlačidlá CAN_DEFAULT"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
631
#: gtk/gtkbutton.c:358
632 633 634
msgid "Default Outside Spacing"
msgstr "Štandardný priestor okolo"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
635
#: gtk/gtkbutton.c:359
636 637 638
msgid ""
"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
"border"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
639 640
msgstr ""
"Extra priestor pridaný pre tlačidlá CAN_DEFAULT, ktorý je vždy okolo okraja"
641

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
642
#: gtk/gtkbutton.c:364
643 644 645
msgid "Child X Displacement"
msgstr "X posun potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
646
#: gtk/gtkbutton.c:365
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
647 648
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
649 650
msgstr "O koľko sa má v smere X posunúť potomok pri stlačení tlačidla"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
651
#: gtk/gtkbutton.c:372
652 653 654
msgid "Child Y Displacement"
msgstr "Y posun potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
655
#: gtk/gtkbutton.c:373
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
656 657
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
658 659
msgstr "O koľko sa má v smere Y posunúť potomok pri stlačení tlačidla"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
660
#: gtk/gtkbutton.c:380
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
661 662 663
msgid "Show button images"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
664
#: gtk/gtkbutton.c:381
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
665 666 667 668
#, fuzzy
msgid "Whether stock icons should be shown in buttons"
msgstr "Či majú byť zobrazené záložky"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
669
#: gtk/gtkcalendar.c:468
670 671 672 673
#, fuzzy
msgid "Year"
msgstr "Vyčistiť"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
674
#: gtk/gtkcalendar.c:469
675 676 677 678
#, fuzzy
msgid "The selected year"
msgstr "Aktuálne vybrané meno súboru"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
679
#: gtk/gtkcalendar.c:475
680 681 682 683
#, fuzzy
msgid "Month"
msgstr "Písmo"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
684
#: gtk/gtkcalendar.c:476
685 686 687
msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
688
#: gtk/gtkcalendar.c:482
689 690 691
msgid "Day"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
692
#: gtk/gtkcalendar.c:483
693 694 695 696 697
msgid ""
"The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
"currently selected day)"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
698
#: gtk/gtkcalendar.c:497
699 700 701 702
#, fuzzy
msgid "Show Heading"
msgstr "Rozstup riadkov"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
703
#: gtk/gtkcalendar.c:498
704 705 706
msgid "If TRUE, a heading is displayed"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
707
#: gtk/gtkcalendar.c:512
708 709 710 711
#, fuzzy
msgid "Show Day Names"
msgstr "Zobraziť záložky"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
712
#: gtk/gtkcalendar.c:513
713 714 715
msgid "If TRUE, day names are displayed"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
716
#: gtk/gtkcalendar.c:526
717 718 719
msgid "No Month Change"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
720
#: gtk/gtkcalendar.c:527
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
721
msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
722 723
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
724
#: gtk/gtkcalendar.c:541
725 726 727
msgid "Show Week Numbers"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
728
#: gtk/gtkcalendar.c:542
729 730 731
msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
732
#: gtk/gtkcellrenderer.c:204
733 734 735
msgid "mode"
msgstr "režim"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
736
#: gtk/gtkcellrenderer.c:205
737 738 739
msgid "Editable mode of the CellRenderer"
msgstr "Upraviteľný režim pre CellRenderer"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
740
#: gtk/gtkcellrenderer.c:214
741 742 743
msgid "visible"
msgstr "visible"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
744
#: gtk/gtkcellrenderer.c:215
745 746 747
msgid "Display the cell"
msgstr "Zobraziť bunku"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
748
#: gtk/gtkcellrenderer.c:222
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
749 750 751 752
#, fuzzy
msgid "Display the cell sensitive"
msgstr "Zobraziť bunku"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
753
#: gtk/gtkcellrenderer.c:229
754 755 756
msgid "xalign"
msgstr "X zarovnanie"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
757
#: gtk/gtkcellrenderer.c:230
758 759 760
msgid "The x-align"
msgstr "Zarovnanie X"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
761
#: gtk/gtkcellrenderer.c:240
762 763 764
msgid "yalign"
msgstr "Y zarovnanie"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
765
#: gtk/gtkcellrenderer.c:241
766 767 768
msgid "The y-align"
msgstr "Zarovnanie Y"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
769
#: gtk/gtkcellrenderer.c:251
770 771 772
msgid "xpad"
msgstr "X medzera"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
773
#: gtk/gtkcellrenderer.c:252
774 775 776
msgid "The xpad"
msgstr "Medzera medzi bunkami X"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
777
#: gtk/gtkcellrenderer.c:262
778 779 780
msgid "ypad"
msgstr "Y medzera"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
781
#: gtk/gtkcellrenderer.c:263
782 783 784
msgid "The ypad"
msgstr "Medzera medzi bunkami Y"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
785
#: gtk/gtkcellrenderer.c:273
786 787 788
msgid "width"
msgstr "Šírka"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
789
#: gtk/gtkcellrenderer.c:274
790 791 792
msgid "The fixed width"
msgstr "Pevná šírka"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
793
#: gtk/gtkcellrenderer.c:284
794 795 796
msgid "height"
msgstr "Výška"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
797
#: gtk/gtkcellrenderer.c:285
798 799 800
msgid "The fixed height"
msgstr "Pevná výška"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
801
#: gtk/gtkcellrenderer.c:295
802 803 804
msgid "Is Expander"
msgstr "Je rozbaľovací symbol"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
805
#: gtk/gtkcellrenderer.c:296
806 807 808
msgid "Row has children"
msgstr "Riadok má potomkov"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
809
#: gtk/gtkcellrenderer.c:305
810 811 812
msgid "Is Expanded"
msgstr "Je roztiahnutý"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
813
#: gtk/gtkcellrenderer.c:306
814 815 816
msgid "Row is an expander row, and is expanded"
msgstr "Riadok je rozbaľovací a je rozbalený"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
817
#: gtk/gtkcellrenderer.c:314
818 819 820
msgid "Cell background color name"
msgstr "Meno farby pozadia bunky"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
821
#: gtk/gtkcellrenderer.c:315
822 823 824
msgid "Cell background color as a string"
msgstr "Farba pozadia bunky ako text"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
825
#: gtk/gtkcellrenderer.c:322
826 827 828
msgid "Cell background color"
msgstr "Farba pozadia bunky"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
829
#: gtk/gtkcellrenderer.c:323
830 831 832
msgid "Cell background color as a GdkColor"
msgstr "Farba pozadia bunky ako GdkColor"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
833
#: gtk/gtkcellrenderer.c:331
834 835 836
msgid "Cell background set"
msgstr "Pozadie bunky nastavené"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
837
#: gtk/gtkcellrenderer.c:332
838 839 840
msgid "Whether this tag affects the cell background color"
msgstr "Či táto značka ovplyvňuje farbu pozadia bunky"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
841
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:137
842 843 844
msgid "Pixbuf Object"
msgstr "Objekt Pixbuf"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
845
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:138
846 847 848
msgid "The pixbuf to render"
msgstr "Zobrazovaný pixbuf"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
849
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:146
850 851 852
msgid "Pixbuf Expander Open"
msgstr "Obrázok pre otvorený symbol"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
853
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:147
854 855 856
msgid "Pixbuf for open expander"
msgstr "Obrázok pre symbol otvoreného zoznamu"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
857
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:155
858 859 860
msgid "Pixbuf Expander Closed"
msgstr "Obrázok pre zatvorený symbol"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
861
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:156
862 863 864
msgid "Pixbuf for closed expander"
msgstr "Obrázok pre symbol zatvoreného zoznamu"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
865
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:164 gtk/gtkimage.c:180
866 867 868
msgid "Stock ID"
msgstr "Štandardné ID"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
869
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:165
870 871 872
msgid "The stock ID of the stock icon to render"
msgstr "Štandardné ID zobrazovanej ikony"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
873
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:172
874 875 876
msgid "Size"
msgstr "Veľkosť"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
877
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:173
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
878 879
#, fuzzy
msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon"
880 881
msgstr "Veľkosť zobrazovanej ikony"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
882
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:182
883 884 885
msgid "Detail"
msgstr "Detaily"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
886
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:183