sk.po 159 KB
Newer Older
1
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
2 3
# translation of sk.po to Slovak
# Slovak translations of Gtk dialog messages.
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
4
# Copyright (C) 1999, 2001, 2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
5
# Stefan Ondrejicka <ondrej@idata.sk>, 1999.
6
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2001,2002, 2004.
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
7
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005.
8
#
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
9 10
# $Id$
#
11 12
msgid ""
msgstr ""
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
13
"Project-Id-Version: gtk+-properties\n"
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
14
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
15
"POT-Creation-Date: 2006-06-21 21:18-0400\n"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
16
"PO-Revision-Date: 2005-08-05 22:54+0200\n"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
17 18
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
19 20 21 22
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
23
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:86
24
msgid "Number of Channels"
25
msgstr "Počet kanálov"
26

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
27
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:87
28
msgid "The number of samples per pixel"
29
msgstr "Počet vzoriek na bod"
30

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
31
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:96
32
msgid "Colorspace"
33
msgstr "Farebný priestor"
34

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
35
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:97
36
msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
37
msgstr "Farebný priestor, v ktorom sa majú vzorky interpretovať"
38

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
39
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:105
40
msgid "Has Alpha"
41
msgstr "Má Alfa kanál"
42

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
43
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:106
44
msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
45
msgstr "Či má obrázok Alfa kanál"
46

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
47
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:119
48
msgid "Bits per Sample"
49
msgstr "Bitov na vzorku"
50

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
51
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:120
52
msgid "The number of bits per sample"
53
msgstr "Počet bitov na vzorku"
54

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
55
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:129 gtk/gtklayout.c:618 gtk/gtktreeviewcolumn.c:201
56 57 58
msgid "Width"
msgstr "Šírka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
59
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:130
60
msgid "The number of columns of the pixbuf"
61
msgstr "Počet stĺpcov obrázku"
62

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
63
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:139 gtk/gtklayout.c:627
64 65 66
msgid "Height"
msgstr "Výška"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
67
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:140
68
msgid "The number of rows of the pixbuf"
69
msgstr "Počet riadkov obrázku"
70

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
71
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:156
72
msgid "Rowstride"
73
msgstr "Rozsah riadku"
74

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
75
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:157
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
76 77
msgid ""
"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
78
msgstr "Počet bajtov medzi začiatkom riadku a začiatkom ďalšieho riadku"
79

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
80
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:166
81
msgid "Pixels"
82
msgstr "Body"
83

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
84
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:167
85
msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
86
msgstr "Smerník na informácie o bodoch obrázku"
87

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
88
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:103
89 90 91
msgid "Default Display"
msgstr "Štandardný displej"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
92
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:104
93 94 95
msgid "The default display for GDK"
msgstr "Štandardný displej pre GDK"

Matthias Clasen's avatar
2.9.1  
Matthias Clasen committed
96
#: gdk/gdkpango.c:546 gtk/gtkinvisible.c:86 gtk/gtkwindow.c:530
Matthias Clasen's avatar
2.5.6  
Matthias Clasen committed
97 98 99
msgid "Screen"
msgstr "Obrazovka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
100
#: gdk/gdkpango.c:547
Matthias Clasen's avatar
2.5.6  
Matthias Clasen committed
101 102 103 104
#, fuzzy
msgid "the GdkScreen for the renderer"
msgstr "Model pre stromový pohľad"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
#: gdk/gdkscreen.c:74
#, fuzzy
msgid "Font options"
msgstr "Počet bodov písma"

#: gdk/gdkscreen.c:75
#, fuzzy
msgid "The default font options for the screen"
msgstr "Meno použitého štandardného písma"

#: gdk/gdkscreen.c:82
#, fuzzy
msgid "Font resolution"
msgstr "Počet bodov písma"

#: gdk/gdkscreen.c:83
#, fuzzy
msgid "The resolution for fonts on the screen"
msgstr "Ako má byť prvok rozsah aktualizovaný"

#: gtk/gtkaboutdialog.c:207
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
126
msgid "Program name"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
127
msgstr "Názov programu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
128

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
129
#: gtk/gtkaboutdialog.c:208
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
130 131 132 133 134
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
135
#: gtk/gtkaboutdialog.c:222
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
136
msgid "Program version"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
137
msgstr "Verzia programu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
138

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
139
#: gtk/gtkaboutdialog.c:223
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
140
msgid "The version of the program"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
141
msgstr "Verzia programu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
142

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
143
#: gtk/gtkaboutdialog.c:237
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
144
msgid "Copyright string"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
145
msgstr "Reťazec o autorských právach"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
146

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
147
#: gtk/gtkaboutdialog.c:238
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
148
msgid "Copyright information for the program"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
149
msgstr "Informácie o autorských právach pre program"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
150

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
151
#: gtk/gtkaboutdialog.c:255
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
152
msgid "Comments string"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
153
msgstr "Reťazec komentárov"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
154

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
155
#: gtk/gtkaboutdialog.c:256
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
156
msgid "Comments about the program"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
157
msgstr "Komentáre o programe"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
158

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
159
#: gtk/gtkaboutdialog.c:290
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
160
msgid "Website URL"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
161
msgstr "URL www stránky"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
162

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
163
#: gtk/gtkaboutdialog.c:291
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
164
msgid "The URL for the link to the website of the program"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
165
msgstr "URL odkazu na www stránku programu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
166

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
167
#: gtk/gtkaboutdialog.c:307
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
168
msgid "Website label"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
169
msgstr "Označenie www stránky"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
170

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
171
#: gtk/gtkaboutdialog.c:308
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
172 173 174 175 176
msgid ""
"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
"defaults to the URL"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
177
#: gtk/gtkaboutdialog.c:324
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
178
msgid "Authors"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
179
msgstr "Autori"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
180

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
181
#: gtk/gtkaboutdialog.c:325
Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
182
msgid "List of authors of the program"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
183
msgstr "Zoznam autorov programu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
184

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
185
#: gtk/gtkaboutdialog.c:341
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
186
msgid "Documenters"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
187
msgstr "Autori dokumentácie"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
188

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
189
#: gtk/gtkaboutdialog.c:342
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
190
msgid "List of people documenting the program"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
191
msgstr "Zoznam ľudí, ktorí dokumentujú program"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
192

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
193
#: gtk/gtkaboutdialog.c:358
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
194
msgid "Artists"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
195
msgstr "Výtvarníci"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
196

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
197
#: gtk/gtkaboutdialog.c:359
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
198
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
199
msgstr "Zoznam ľudí, ktorí prispeli grafikou k programu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
200

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
201
#: gtk/gtkaboutdialog.c:376
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
202
msgid "Translator credits"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
203
msgstr "Poďakovanie prekladateľom"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
204

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
205
#: gtk/gtkaboutdialog.c:377
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
206 207 208
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr ""
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
209
"Poďakovanie prekladateľom. Tento reťazec by mal byť označený ako preložiteľný"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
210

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
211
#: gtk/gtkaboutdialog.c:392
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
212
msgid "Logo"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
213
msgstr "Logo"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
214

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
215
#: gtk/gtkaboutdialog.c:393
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
216 217 218 219 220
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
221
#: gtk/gtkaboutdialog.c:408
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
222
msgid "Logo Icon Name"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
223
msgstr "Názov ikony loga"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
224

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
225
#: gtk/gtkaboutdialog.c:409
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
226 227
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
msgstr ""
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
228
"Pomenovaná ikona, ktorá bude použitá ako logo pre dialógové okno o programe."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
229

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
230
#: gtk/gtkaboutdialog.c:422
Matthias Clasen's avatar
2.7.2  
Matthias Clasen committed
231
msgid "Wrap license"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
232
msgstr "Zalomiť licenciu"
Matthias Clasen's avatar
2.7.2  
Matthias Clasen committed
233

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
234
#: gtk/gtkaboutdialog.c:423
Matthias Clasen's avatar
2.7.2  
Matthias Clasen committed
235
msgid "Whether to wrap the license text."
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
236
msgstr "Či zalomiť text licencie."
Matthias Clasen's avatar
2.7.2  
Matthias Clasen committed
237

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
238
#: gtk/gtkaccellabel.c:111
239 240 241
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "Objekt akcelerátora"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
242
#: gtk/gtkaccellabel.c:112
243 244 245
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Objekt monitorovaný týmto akcelerátorovým popisom"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
246
#: gtk/gtkaccellabel.c:118
247 248 249
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "Prvok akcelerátora"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
250
#: gtk/gtkaccellabel.c:119
251 252 253
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Prvok monitorovaný týmto akcelerátorovým popisom"

Matthias Clasen's avatar
2.9.3  
Matthias Clasen committed
254
#: gtk/gtkaction.c:190 gtk/gtkactiongroup.c:136 gtk/gtkprinter.c:119
255
msgid "Name"
256
msgstr "Meno"
257

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
258
#: gtk/gtkaction.c:191
259
msgid "A unique name for the action."
260
msgstr "Jednoznačné meno akcie."
261

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
262
#: gtk/gtkaction.c:198 gtk/gtkbutton.c:199 gtk/gtkexpander.c:185
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
263
#: gtk/gtkframe.c:95 gtk/gtklabel.c:294 gtk/gtktoolbutton.c:180
264
msgid "Label"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
265
msgstr "Označenie"
266

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
267
#: gtk/gtkaction.c:199
268
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
269
msgstr "Text použitý v menu a tlačidlách, ktoré túto akciu aktivujú."
270

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
271
#: gtk/gtkaction.c:206
272
msgid "Short label"
273
msgstr "Krátky text"
274

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
275
#: gtk/gtkaction.c:207
276
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
277
msgstr "Kratší text, ktorý sa dá použiť pre tlačidlá v paneli nástrojov."
278

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
279
#: gtk/gtkaction.c:213
280
msgid "Tooltip"
281
msgstr "Rada"
282

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
283
#: gtk/gtkaction.c:214
284
msgid "A tooltip for this action."
285
msgstr "Rada pre túto akciu."
286

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
287
#: gtk/gtkaction.c:220
288
msgid "Stock Icon"
289
msgstr "Štandardná ikona"
290

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
291
#: gtk/gtkaction.c:221
292
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
293
msgstr "Štandardná ikona zobrazená v prvok pre túto akciu."
294

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
295
#: gtk/gtkaction.c:238 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:172 gtk/gtkimage.c:229
Matthias Clasen's avatar
2.9.3  
Matthias Clasen committed
296
#: gtk/gtkprinter.c:168 gtk/gtkstatusicon.c:170 gtk/gtkwindow.c:522
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
297 298 299 300 301 302 303 304 305
msgid "Icon Name"
msgstr "Názov ikony"

#: gtk/gtkaction.c:239 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:173 gtk/gtkimage.c:230
#: gtk/gtkstatusicon.c:171
msgid "The name of the icon from the icon theme"
msgstr "Názov ikony z témy ikon"

#: gtk/gtkaction.c:245 gtk/gtktoolitem.c:130
306
msgid "Visible when horizontal"
307
msgstr "Viditeľný pre horizontálny"
308

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
309
#: gtk/gtkaction.c:246 gtk/gtktoolitem.c:131
310 311 312
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
313
msgstr "Či je položka panelu nástrojov viditeľná aj pre horizontálny panel."
314

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
315
#: gtk/gtkaction.c:261
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
316
msgid "Visible when overflown"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
317
msgstr "Viditeľný pri pretečení"
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
318

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
319
#: gtk/gtkaction.c:262
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
320 321 322 323 324 325
#, fuzzy
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
msgstr "Ak TRUE, prázdne medzi-menu pre túto akciu nebudú zobrazené."

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
326
#: gtk/gtkaction.c:269 gtk/gtktoolitem.c:137
327
msgid "Visible when vertical"
328
msgstr "Viditeľný pre vertikálny"
329

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
330
#: gtk/gtkaction.c:270 gtk/gtktoolitem.c:138
331 332 333
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
334
msgstr "Či je položka panelu nástrojov viditeľná aj pre vertikálny panel."
335

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
336
#: gtk/gtkaction.c:277 gtk/gtktoolitem.c:144
337
msgid "Is important"
338
msgstr "Je dôležitá"
339

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
340
#: gtk/gtkaction.c:278
341 342 343 344
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
msgstr ""
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
345 346
"Či je táto akcia považovaná za dôležitú. Ak TRUE, toolitem pre túto akciu "
"budú zobrazovať text v režime GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."
347

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
348
#: gtk/gtkaction.c:286
349
msgid "Hide if empty"
350
msgstr "Skryť ak prázdne"
351

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
352
#: gtk/gtkaction.c:287
353
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
354
msgstr "Ak TRUE, prázdne medzi-menu pre túto akciu nebudú zobrazené."
355

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
356
#: gtk/gtkaction.c:293 gtk/gtkactiongroup.c:143 gtk/gtkcellrenderer.c:193
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
357
#: gtk/gtkwidget.c:458
358 359 360
msgid "Sensitive"
msgstr "Citlivý"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
361
#: gtk/gtkaction.c:294
362
msgid "Whether the action is enabled."
363
msgstr "Či je akcia povolená."
364

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
365
#: gtk/gtkaction.c:300 gtk/gtkactiongroup.c:150 gtk/gtkstatusicon.c:205
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
366
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:185 gtk/gtkwidget.c:451
367 368 369
msgid "Visible"
msgstr "Viditeľný"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
370
#: gtk/gtkaction.c:301
371
msgid "Whether the action is visible."
372
msgstr "Či je akcia viditeľná."
373

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
374
#: gtk/gtkaction.c:307
375
msgid "Action Group"
376
msgstr "Skupina akcií"
377

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
378
#: gtk/gtkaction.c:308
379 380 381 382
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr ""
383 384
"GtkActionGroup, s ktorou je táto GtkAction asociovaná, alebo NULL (pre "
"interné použitie)."
385

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
386
#: gtk/gtkactiongroup.c:137
387
msgid "A name for the action group."
388
msgstr "Meno skupiny akcií."
389

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
390
#: gtk/gtkactiongroup.c:144
391
msgid "Whether the action group is enabled."
392
msgstr "Či je skupina akcií povolená."
393

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
394
#: gtk/gtkactiongroup.c:151
395
msgid "Whether the action group is visible."
396
msgstr "Či je skupina akcií viditeľná."
397

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
398 399
#: gtk/gtkadjustment.c:86 gtk/gtkcellrendererprogress.c:116
#: gtk/gtkspinbutton.c:264
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
400 401 402
msgid "Value"
msgstr "Hodnota"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
403
#: gtk/gtkadjustment.c:87
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
404
msgid "The value of the adjustment"
405
msgstr "Hodnota prispôsobenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
406

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
407
#: gtk/gtkadjustment.c:103
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
408
msgid "Minimum Value"
409
msgstr "Minimálna hodnota"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
410

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
411
#: gtk/gtkadjustment.c:104
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
412
msgid "The minimum value of the adjustment"
413
msgstr "Minimálna hodnota prispôsobenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
414

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
415
#: gtk/gtkadjustment.c:123
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
416
msgid "Maximum Value"
417
msgstr "Maximálna hodnota"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
418

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
419
#: gtk/gtkadjustment.c:124
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
420
msgid "The maximum value of the adjustment"
421
msgstr "Maximálna hodnota prispôsobenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
422

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
423
#: gtk/gtkadjustment.c:140
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
424
msgid "Step Increment"
425
msgstr "Krok zvýšenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
426

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
427
#: gtk/gtkadjustment.c:141
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
428
msgid "The step increment of the adjustment"
429
msgstr "Krok zvýšenia prispôsobenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
430

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
431
#: gtk/gtkadjustment.c:157
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
432
msgid "Page Increment"
433
msgstr "Stránka zvýšenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
434

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
435
#: gtk/gtkadjustment.c:158
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
436
msgid "The page increment of the adjustment"
437
msgstr "Stránka zvýšenia prispôsobenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
438

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
439
#: gtk/gtkadjustment.c:177
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
440
msgid "Page Size"
441
msgstr "Veľkosť stránky"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
442

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
443
#: gtk/gtkadjustment.c:178
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
444
msgid "The page size of the adjustment"
445
msgstr "Veľkosť stránky prispôsobenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
446

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
447
#: gtk/gtkalignment.c:92
448 449 450
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Horizontálne zarovnanie"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
451
#: gtk/gtkalignment.c:93 gtk/gtkbutton.c:250
452 453 454 455 456 457 458
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
"Horizontálna pozícia potomka v dostupnom priestore. 0.0 je zarovnanie vľavo, "
"1.0 je zarovnanie vpravo"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
459
#: gtk/gtkalignment.c:102
460 461 462
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Vertikálne zarovnanie"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
463
#: gtk/gtkalignment.c:103 gtk/gtkbutton.c:269
464 465 466 467 468 469 470
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr ""
"Vertikálna pozícia potomka v dostupnom priestore. 0.0 je zarovnanie hore, "
"1.0 je zarovnanie dolu"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
471
#: gtk/gtkalignment.c:111
472 473 474
msgid "Horizontal scale"
msgstr "Horizontálna mierka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
475
#: gtk/gtkalignment.c:112
476 477 478 479 480 481 482
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Ak je dostupný horizontálny priestor väčší, než vyžaduje potomok, aká veľká "
"časť sa má použiť pre potomka. 0.0 znamená žiadna, 1.0 znamená všetko."

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
483
#: gtk/gtkalignment.c:120
484 485 486
msgid "Vertical scale"
msgstr "Vertikálna mierka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
487
#: gtk/gtkalignment.c:121
488 489 490 491 492 493 494
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Ak je dostupný vertiklány priestor väčší, než vyžaduje potomok, aká veľká "
"časť sa má použiť pre potomka. 0.0 znamená žiadna, 1.0 znamená všetko."

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
495
#: gtk/gtkalignment.c:138
496
msgid "Top Padding"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
497
msgstr "Výplň hore"
498

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
499
#: gtk/gtkalignment.c:139
500
msgid "The padding to insert at the top of the widget."
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
501
msgstr "Výplň, ktorú vložiť nad prvok."
502

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
503
#: gtk/gtkalignment.c:155
504
msgid "Bottom Padding"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
505
msgstr "Výplň dole"
506

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
507
#: gtk/gtkalignment.c:156
508
msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
509
msgstr "Výplň, ktorú vložiť pod prvok."
510

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
511
#: gtk/gtkalignment.c:172
512
msgid "Left Padding"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
513
msgstr "Výplň vľavo"
514

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
515
#: gtk/gtkalignment.c:173
516
msgid "The padding to insert at the left of the widget."
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
517
msgstr "Výplň, ktorú vložiť vľavo od prvku."
518

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
519
#: gtk/gtkalignment.c:189
520
msgid "Right Padding"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
521
msgstr "Výplň vpravo"
522

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
523
#: gtk/gtkalignment.c:190
524
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
525
msgstr "Výplň, ktorú vložiť vpravo od prvku."
526

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
527
#: gtk/gtkarrow.c:76
528 529 530
msgid "Arrow direction"
msgstr "Smer šipky"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
531
#: gtk/gtkarrow.c:77
532 533 534
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr "Smer šipky, kam má smerovať"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
535
#: gtk/gtkarrow.c:84
536 537 538
msgid "Arrow shadow"
msgstr "Tieň šipky"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
539
#: gtk/gtkarrow.c:85
540 541 542
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "Vzhľad tieňa okolo šipky"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
543
#: gtk/gtkaspectframe.c:79
544 545 546
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "Horizontálne zarovnanie"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
547
#: gtk/gtkaspectframe.c:80
548 549 550
msgid "X alignment of the child"
msgstr "X zarovnanie potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
551
#: gtk/gtkaspectframe.c:86
552 553 554
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "Vertikálne zarovnanie"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
555
#: gtk/gtkaspectframe.c:87
556 557 558
msgid "Y alignment of the child"
msgstr "Y zarovnanie potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
559
#: gtk/gtkaspectframe.c:93
560 561 562
msgid "Ratio"
msgstr "Pomer"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
563
#: gtk/gtkaspectframe.c:94
564 565 566
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
msgstr "Pomer strán v prípade, že obey_child je FALSE"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
567
#: gtk/gtkaspectframe.c:100
568 569 570
msgid "Obey child"
msgstr "Sledovať potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
571
#: gtk/gtkaspectframe.c:101
572 573 574
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
msgstr "Vynútiť, aby pomer strán odpovedal rámu potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
575
#: gtk/gtkbbox.c:92
576 577 578
msgid "Minimum child width"
msgstr "Minimálna šírka potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
579
#: gtk/gtkbbox.c:93
580 581 582
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
msgstr "Minimálna šírka tlačidiel v boxe"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
583
#: gtk/gtkbbox.c:101
584 585 586
msgid "Minimum child height"
msgstr "Minimálna výška potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
587
#: gtk/gtkbbox.c:102
588 589 590
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
msgstr "Minimálna výška tlačidiel v boxe"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
591
#: gtk/gtkbbox.c:110
592 593 594
msgid "Child internal width padding"
msgstr "Interná šírka okrajov potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
595
#: gtk/gtkbbox.c:111
596 597 598
msgid "Amount to increase child's size on either side"
msgstr "O koľko zvýšiť veľkosť potomka na každej strane"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
599
#: gtk/gtkbbox.c:119
600 601 602
msgid "Child internal height padding"
msgstr "Interná výška okrajov potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
603
#: gtk/gtkbbox.c:120
604 605 606
msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
msgstr "O koľko zvýšiť veľkosť potomka hore a dole"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
607
#: gtk/gtkbbox.c:128
608 609 610
msgid "Layout style"
msgstr "Štýl rozloženia"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
611
#: gtk/gtkbbox.c:129
612 613 614 615 616 617 618
msgid ""
"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
"edge, start and end"
msgstr ""
"Ako rozložiť tlačidlá v boxe. Možné hodnoty sú default, spread, edge, start "
"a end."

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
619
#: gtk/gtkbbox.c:137
620 621 622
msgid "Secondary"
msgstr "Sekundárna"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
623
#: gtk/gtkbbox.c:138
624 625 626 627 628 629 630
msgid ""
"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
"g., help buttons"
msgstr ""
"Ak je TRUE, potomok bude v sekundárnej skupiny potomkov, čo sa hodí "
"napríklad pre tlačidlá Pomocník."

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
631 632
#: gtk/gtkbox.c:98 gtk/gtkexpander.c:209 gtk/gtkiconview.c:627
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:210
633 634 635
msgid "Spacing"
msgstr "Medzery"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
636
#: gtk/gtkbox.c:99
637 638 639
msgid "The amount of space between children"
msgstr "Veľkosť priestoru medzi potomkami"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
640
#: gtk/gtkbox.c:108 gtk/gtknotebook.c:599 gtk/gtktoolbar.c:572
641 642 643
msgid "Homogeneous"
msgstr "Homogénne"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
644
#: gtk/gtkbox.c:109
645 646 647
msgid "Whether the children should all be the same size"
msgstr "Či má každý potomok rovnakú veľkosť"

Matthias Clasen's avatar
2.9.1  
Matthias Clasen committed
648
#: gtk/gtkbox.c:116 gtk/gtkpreview.c:105 gtk/gtktoolbar.c:564
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
649
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:266
650 651 652
msgid "Expand"
msgstr "Expandovať"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
653
#: gtk/gtkbox.c:117
654 655 656
msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
msgstr "Či má každý potomok rovnakú veľkosť"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
657
#: gtk/gtkbox.c:123
658 659 660
msgid "Fill"
msgstr "Výplň"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
661
#: gtk/gtkbox.c:124
662 663 664
msgid ""
"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
"used as padding"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
665 666
msgstr ""
"Či sa má extra priestor pre potomka alokovať potomkovi alebo využiť ako výplň"
667

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
668
#: gtk/gtkbox.c:130
669 670 671
msgid "Padding"
msgstr "Výplň"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
672
#: gtk/gtkbox.c:131
673 674 675
msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
msgstr "Extra priestor medzi potomkom a jeho susedmi v bodoch"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
676
#: gtk/gtkbox.c:137
677 678 679
msgid "Pack type"
msgstr "Typ balenia"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
680
#: gtk/gtkbox.c:138 gtk/gtknotebook.c:652
681 682 683 684 685 686 687
msgid ""
"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
"start or end of the parent"
msgstr ""
"GtkPackType určujúci, či je potomok balený s odkazom na začiatok alebo na "
"koniec rodiča"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
688
#: gtk/gtkbox.c:144 gtk/gtknotebook.c:630 gtk/gtkpaned.c:216
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
689
#: gtk/gtkruler.c:110
690 691 692
msgid "Position"
msgstr "Pozícia"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
693
#: gtk/gtkbox.c:145 gtk/gtknotebook.c:631
694 695 696
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "Index potomka v rodičovi"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
697
#: gtk/gtkbutton.c:200
698 699 700 701 702
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget"
msgstr "Text prvku popisu v tlačidle, ak tlačidlo obsahuje popis"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
703
#: gtk/gtkbutton.c:207 gtk/gtkexpander.c:193 gtk/gtklabel.c:315
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
704
#: gtk/gtktoolbutton.c:187
705 706 707
msgid "Use underline"
msgstr "Použiť podčiarknutie"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
708
#: gtk/gtkbutton.c:208 gtk/gtkexpander.c:194 gtk/gtklabel.c:316
709 710 711 712 713 714 715
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
msgstr ""
"Ak je použité, podčiarknutý text označuje, že nasledujúci znak sa má použiť "
"ako klávesová skratka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
716
#: gtk/gtkbutton.c:215
717 718 719
msgid "Use stock"
msgstr "Použiť štandardné"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
720
#: gtk/gtkbutton.c:216
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
721 722
msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
723 724 725 726
msgstr ""
"Ak je nastavené, text sa použije pre voľbu štandardnej položky namiesto "
"zobrazenia"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
727
#: gtk/gtkbutton.c:223 gtk/gtkcombobox.c:646 gtk/gtkfilechooserbutton.c:372
728
msgid "Focus on click"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
729
msgstr "Ohnisko pri kliknutí"
730

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
731
#: gtk/gtkbutton.c:224 gtk/gtkfilechooserbutton.c:373
732
msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
733
msgstr "Či tlačidlo získa ohnisko ak naňho kliknete myšou"
734

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
735
#: gtk/gtkbutton.c:231
736 737 738
msgid "Border relief"
msgstr "Reliéf okraja"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
739
#: gtk/gtkbutton.c:232
740 741 742
msgid "The border relief style"
msgstr "Štýl reliéfu okraja"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
743
#: gtk/gtkbutton.c:249
744
msgid "Horizontal alignment for child"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
745
msgstr "Horizontálne zarovnanie pre potomka"
746

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
747
#: gtk/gtkbutton.c:268
748
msgid "Vertical alignment for child"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
749
msgstr "Vertikálne zarovnanie pre potomka"
750

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
751
#: gtk/gtkbutton.c:285 gtk/gtkimagemenuitem.c:101
Matthias Clasen's avatar
2.5.6  
Matthias Clasen committed
752
msgid "Image widget"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
753
msgstr "Prvok obrázka"
Matthias Clasen's avatar
2.5.6  
Matthias Clasen committed
754

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
755
#: gtk/gtkbutton.c:286
Matthias Clasen's avatar
2.5.6  
Matthias Clasen committed
756
msgid "Child widget to appear next to the button text"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
757
msgstr "Prvok potomka, ktorý sa zobrazí vedľa textu tlačidla"
Matthias Clasen's avatar
2.5.6  
Matthias Clasen committed
758

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769
#: gtk/gtkbutton.c:300
#, fuzzy
msgid "Image position"
msgstr "Pozícia ovládacej časti"

#: gtk/gtkbutton.c:301
#, fuzzy
msgid "The position of the image relative to the text"
msgstr "Pozícia ovládacej časti relatívna k potomkovi"

#: gtk/gtkbutton.c:410
770 771 772
msgid "Default Spacing"
msgstr "Štandardný rozstup"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
773
#: gtk/gtkbutton.c:411
774 775 776
msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
msgstr "Extra priestor pridaný pre tlačidlá CAN_DEFAULT"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
777
#: gtk/gtkbutton.c:417
778 779 780
msgid "Default Outside Spacing"
msgstr "Štandardný priestor okolo"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
781
#: gtk/gtkbutton.c:418
782