fi.po 48 KB
Newer Older
1
# gtk+ Finnish translation
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
2
# Suomennos: http://gnome-fi.org/
3
#
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
4
# Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
5
# Mikko Rauhala <mjr@iki.fi>, 1999
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
6
# Pauli Virtanen, 2000-2004
jjranta's avatar
jjranta committed
7
#
8 9
msgid ""
msgstr ""
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
10
"Project-Id-Version: gtk+ 2.2.0\n"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
11
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
12 13
"POT-Creation-Date: 2004-03-03 02:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-03 02:46+0200\n"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
14
"Last-Translator: Pauli Virtanen <pauli.virtanen@hut.fi>\n"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
15
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
19
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20

21
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:147 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:736
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
22
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:869 tests/testfilechooser.c:198
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
23 24
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
25
msgstr "Tiedoston \"%s\" avaus epäonnistui: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
26

27
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:158 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:746
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
28 29
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
30
msgstr "Kuvatiedostossa \"%s\" ei ole sisältöä"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
31

32
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:198 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:780
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
33
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:906 tests/testfilechooser.c:237
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
34 35 36 37
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
38
"Kuvan \"%s\" lataus epäonnistui: syy tuntematon, ehkä vioittunut kuvatiedosto"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
39

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
40
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:226
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
41 42 43 44 45
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
46 47
"Animaation \"%s\" lataus epäonnistui: syy tuntematon, ehkä vioittunut "
"animaatiotiedosto"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
48 49

# , c-format
50
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:382
51
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
52
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
53
msgstr "Ei voi ladata kuvanlatausmoduulia: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
54

55
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:397
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
56 57 58 59 60
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
61 62
"Kuvanlatausmoduuli %s ei vienyt oikeaa rajapintaa. Ehkäpä se on toisesta GTK:"
"n versiosta?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
63

64
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:544 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:592
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
65 66
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
67
msgstr "Kuvatyyppiä \"%s\" ei tueta"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
68

69
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:624
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
70 71
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
72
msgstr "Ei voitu tunnistaa tiedoston \"%s\" kuvatyyppiä"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
73

74
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:630
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
75
msgid "Unrecognized image file format"
76
msgstr "Tuntematon kuvatiedostomuoto"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
77

78
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:791
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
79 80
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
81
msgstr "Kuvan \"%s\" lataus epäonnistui: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
82

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
83
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1094
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
84
#, c-format
85
msgid "Error writing to image file: %s"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
86
msgstr "Virhe kuvatiedoston kirjoittamisessa: %s"
87

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
88
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1138 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1254
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
89 90
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
91
msgstr "Tämä käännetty versio gdk-pixbufista ei voi tallentaa muodossa: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
92

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
93
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1167
94
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
95
msgstr "Liian vähän muistia kuvan tallentamiseksi paluukutsuun"
96

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
97
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1179
98
msgid "Failed to open temporary file"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
99
msgstr "Väliaikaistiedoston avaaminen epäonnistui"
100

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
101
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1198
102
msgid "Failed to read from temporary file"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
103
msgstr "Väliaikaistiedostosta lukeminen epäonnistui"
104

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
105
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1378
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
106 107
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
108
msgstr "Tiedoston \"%s\" avaaminen kirjoitusta varten epäonnistui: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
109

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
110
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1399
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
111 112
#, c-format
msgid ""
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
113 114
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
115
msgstr ""
116 117
"Tiedoston \"%s\" sulkeminen epäonnistui kirjoittaessa kuvaa, joten kaikki "
"data ei ole välttämättä tallentunut: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
118

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
119
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1585 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1635
120
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
121
msgstr "Liian vähän muistia kuvan tallentamiseksi puskuriin"
122 123

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:377
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
124 125
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
126
msgstr "Kuvatyypin \"%s\" kasvavaa latausta ei tueta."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
127

128
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:401 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:503
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
129 130 131 132 133
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
134 135
"Sisäinen virhe: Kuvanlatainmoduuli \"%s\" ei onnistunut aloittamaan kuvan "
"latausta mutta ei ilmoittanut virheen syytä"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
136

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
137
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:145
138 139 140
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Kuvan otsikko vioittunut"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
141
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:150
142 143 144
msgid "Image format unknown"
msgstr "Tuntematon kuvamuoto"

145
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:458
146 147 148
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Kuvapistetiedot viallisia"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
149
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:402
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
150
#, c-format
151 152
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
153
msgstr[0] "yhden tavun kokoisen kuvapuskurin varaaminen epäonnistui"
154
msgstr[1] "%u tavun kokoisen kuvapuskurin varaaminen epäonnistui"
155

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
156 157
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
158
msgstr "Odottamaton kuvakelohko animaatiossa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
159 160 161

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
msgid "Unsupported animation type"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
162
msgstr "Tukematon animaatiotyyppi"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
163 164 165

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:538
msgid "Invalid header in animation"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
166
msgstr "Virheellinen otsake animaatiossa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
167 168 169 170

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:382 gdk-pixbuf/io-ani.c:441
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:460 gdk-pixbuf/io-ani.c:511 gdk-pixbuf/io-ani.c:583
msgid "Not enough memory to load animation"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
171
msgstr "Ei tarpeeksi muistia animaation lataamiseksi"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
172 173 174

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:400 gdk-pixbuf/io-ani.c:417 gdk-pixbuf/io-ani.c:428
msgid "Malformed chunk in animation"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
175
msgstr "Viallinen lohko animaatiossa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
176 177 178

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:676
msgid "The ANI image format"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
179
msgstr "ANI-kuvamuoto"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
180

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
181
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:225 gdk-pixbuf/io-bmp.c:370
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
182 183 184
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Ei tarpeeksi muistia bittikarttakuvan lataamiseen"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
185
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:267
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
186
msgid "BMP image has unsupported header size"
187
msgstr "BMP-kuvan otsakkeen tätä kokoa ei tueta"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
188

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
189 190
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:282 gdk-pixbuf/io-bmp.c:307 gdk-pixbuf/io-bmp.c:330
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:401
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
191
msgid "BMP image has bogus header data"
192
msgstr "BMP-kuvan otsake on viallinen"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
193

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
194
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1118
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
195
msgid "The BMP image format"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
196
msgstr "BMP-kuvamuoto"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
197

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
198
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:220
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
199 200
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
201
msgstr "GIF:n luku epäonnistui: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
202

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
203
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:492 gdk-pixbuf/io-gif.c:1442 gdk-pixbuf/io-gif.c:1603
jjranta's avatar
jjranta committed
204 205
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
206
"GIF-tiedostosta puuttuu joitakin osia (ehkä se on typistynyt jotenkin?)"
jjranta's avatar
jjranta committed
207

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
208
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:501
jjranta's avatar
jjranta committed
209 210
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
211
msgstr "Sisäinen virhe GIF-lataimessa (%s)"
jjranta's avatar
jjranta committed
212

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
213
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:575
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
214
msgid "Stack overflow"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
215
msgstr "Pinon ylivuoto"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
216

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
217
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:635
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
218
msgid "GIF image loader can't understand this image."
219
msgstr "GIF-kuvanlukija ei ymmärrä tätä kuvaa."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
220

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
221
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:664
222
msgid "Bad code encountered"
223
msgstr "Havaitsi virheellisen koodin"
224

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
225
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:674
jjranta's avatar
jjranta committed
226
msgid "Circular table entry in GIF file"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
227
msgstr "GIF-tiedostossa on taulukkokehämerkintä"
jjranta's avatar
jjranta committed
228

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
229 230
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:869 gdk-pixbuf/io-gif.c:1430 gdk-pixbuf/io-gif.c:1476
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1591
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
231
msgid "Not enough memory to load GIF file"
232
msgstr "Ei tarpeeksi muistia GIF-kuvan lataamiseksi"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
233

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
234
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1095
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
235
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
236
msgstr "GIF-kuva on vioittunut (viallinen LZW-pakkaus)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
237

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
238
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1145
jjranta's avatar
jjranta committed
239 240 241
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "Tiedosto ei vaikuta olevan GIF-tiedosto"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
242
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1157
jjranta's avatar
jjranta committed
243 244 245 246
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "GIF-tiedostomuodon versiota %s ei tueta"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
247
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1266
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
248 249 250 251
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
252 253
"GIF-kuvalla ei ole yleistä värikarttaa, ja sen kehyksellä ei ole paikallista "
"värikarttaa."
jjranta's avatar
jjranta committed
254

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
255
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1498
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
256
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
257
msgstr "GIF-kuva oli typistynyt tai vaillinainen."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
258

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
259
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1650
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
260
msgid "The GIF image format"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
261
msgstr "GIF-kuvamuoto"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
262

263 264
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:219 gdk-pixbuf/io-ico.c:271 gdk-pixbuf/io-ico.c:332
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:395 gdk-pixbuf/io-ico.c:425
265 266 267
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Ei tarpeeksi muistia kuvakkeen lataamiseksi"

268
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:256
269 270 271
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Virheellinen otsake kuvakkeessa"

272
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:293
273 274 275
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Kuvakkeen leveys on nolla"

276
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:303
277 278 279
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Kuvakkeen korkeus on nolla"

280
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:347
281 282 283
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Pakattuja kuvakkeita ei tueta"

284
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:380
285 286 287
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Tukematon kuvaketyyppi"

288
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:474
289 290 291
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Ei tarpeeksi muistia ICO-tiedoston lataamiseksi"

292
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:939
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
293
msgid "Image too large to be saved as ICO"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
294
msgstr "Kuva on liian suuri ICO-muodossa tallentamiseksi"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
295

296
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:950
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
297
msgid "Cursor hotspot outside image"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
298
msgstr "Kohdistimen kohdistuspaikka kuvan ulkopuolella"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
299

300
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:973
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
301 302
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
303
msgstr "Värisyvyys, jota ICO-tiedostot eivät tue: %d"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
304

305
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1202
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
306
msgid "The ICO image format"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
307
msgstr "ICO-kuvamuoto"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
308

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
309
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
310 311
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
312
msgstr "Virhe tulkatessa JPEG-kuvaa (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
313

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
314
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
315 316 317 318
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
msgstr ""
319 320
"Liian vähän muistia kuvan lataamiseksi. Sulje joitakin sovelluksia "
"vapauttaaksesi muistia."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
321

322
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:749
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
323
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
324
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
325
msgstr "Tukematon JPEG-väriavaruus (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
326

327 328
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:678 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:941
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:950
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
329
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
330
msgstr "Ei voinut varata muistia JPEG-kuvan lataamiseksi"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
331

332
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:893
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
333 334 335 336
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
337
msgstr "JPEG-laadun täytyy olla välillä 0-100. Arvoa \"%s\" ei voitu tulkita."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
338

339
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:908
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
340 341 342
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
343
msgstr "JPEG-laadun täytyy olla välillä 0-100. Arvo \"%d\" ei käy."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
344

345
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1069
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
346
msgid "The JPEG image format"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
347
msgstr "JPEG-kuvamuoto"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
348

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
349 350
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:190
msgid "Couldn't allocate memory for header"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
351
msgstr "Muistin varaus otsikkoa varten epäonnistui"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
352 353 354

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:205 gdk-pixbuf/io-pcx.c:565
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
355
msgstr "Muistin varaus kontekstipuskuria varten epäonnistui"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
356 357 358

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:606
msgid "Image has invalid width and/or height"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
359
msgstr "Kuvan leveys tai korkeus on virheellinen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
360

361
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:618 gdk-pixbuf/io-pcx.c:679
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
362
msgid "Image has unsupported bpp"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
363
msgstr "Kuvan bpp ei ole tuettu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
364

365
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:623 gdk-pixbuf/io-pcx.c:631
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
366
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
367
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
368
msgstr "Kuvan %d-bittisten tasojen määrä ei ole tuettu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
369

370
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:647
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
371
msgid "Couldn't create new pixbuf"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
372
msgstr "Uuden pixbufin luonti epäonnistui"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
373

374
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:655
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
375
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
376
msgstr "Muistin varaus rividataa varten epäonnistui"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
377

378
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:662
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
379
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
380
msgstr "Muistin varaus palettidataa varten epäonnistui"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
381

382
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:709
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
383
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
384
msgstr "Kaikkia PCX-kuvan rivejä ei saatu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
385

386
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:716
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
387
msgid "No palette found at end of PCX data"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
388
msgstr "Palettia ei löytynyt PCX-datan lopusta."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
389

390
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:757
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
391
msgid "The PCX image format"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
392
msgstr "PCX-kuvamuoto"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
393

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
394 395
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
396
msgstr "PNG-kuvassa on väärä määrä bittejä kanavaa kohden."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
397 398 399

#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
400
msgstr "Muunnetun PNG:n leveys tai korkeus on nolla."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
401 402 403

#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
404
msgstr "Muunnetussa PNG:ssä ei ole 8 bittiä kanavaa kohden."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
405 406 407

#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
408
msgstr "Muunnettu PNG ei ole RGB tai RGBA."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
409 410 411

#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
412
msgstr "Muunettussa PNG:ssä on tukematon määrä kanavia; täytyy olla 3 tai 4."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
413 414

#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
415 416
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
417
msgstr "Vakava virhe ladatessa PNG-kuvatiedostoa: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
418

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
419
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
420
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
421
msgstr "Liian vähän muistia PNG-tiedoston lataamiseksi"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
422

423
#: gdk-pixbuf/io-png.c:618
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
424 425 426 427 428
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
429 430
"Liian vähän muistia %ldx%ld-kokoisen kuvan säilytykseen. Sulje joitakin "
"sovelluksia vähentääksesi muistin käyttöä."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
431

432
#: gdk-pixbuf/io-png.c:669
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
433
msgid "Fatal error reading PNG image file"
434
msgstr "Vakava virhe lukiessa PNG-kuvatiedostoa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
435

436
#: gdk-pixbuf/io-png.c:718
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
437 438
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
439
msgstr "Vakava virhe ladatessa PNG-kuvatiedostoa: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
440

441
#: gdk-pixbuf/io-png.c:813
442
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
443
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
444
msgstr ""
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
445
"PNG text -lohkojen avainten täytyy sisältää vähintään 1 ja enintään 79 "
446
"merkkiä."
447

448
#: gdk-pixbuf/io-png.c:821
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
449
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
450
msgstr "PNG text -lohkojen avainten täytyy olla ASCII-merkkejä."
451

452
#: gdk-pixbuf/io-png.c:854
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
453
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
454 455
msgid ""
"Value for PNG text chunk %s can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
456
msgstr "PNG text -lohkon %s arvoa ei voi muuntaa ISO-8859-1 -merkistöön."
457

458
#: gdk-pixbuf/io-png.c:994
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
459
msgid "The PNG image format"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
460
msgstr "PNG-kuvamuoto"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
461

462
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:249
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
463
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
464
msgstr "PNM-latain oletti saavansa kokonaisluvun, muttei saanut"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
465

466
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:281
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
467
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
468
msgstr "PNM-tiedoston alkutavu on väärä"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
469

470
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:311
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
471
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
472
msgstr "PNM-tiedosto ei ole tunnettua PNM-alimuotoa"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
473

474
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:336
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
475
msgid "PNM file has an image width of 0"
476
msgstr "PNM-tiedoston kuvan leveys on 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
477

478
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:357
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
479
msgid "PNM file has an image height of 0"
480
msgstr "PNM-tiedoston kuvan korkeus on 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
481

482
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:380
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
483
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
484
msgstr "Suurin väriarvo PNM-tiedostossa on 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
485

486
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:388
487
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
488
msgstr "Suurin väriarvo PNM-tiedostossa on liian suuri"
489

490
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:396
491 492
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
493
"Ei voi käsitellä PNM-tiedostoja joissa suurin väriarvo on suurempi kuin 255."
494

495
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:435 gdk-pixbuf/io-pnm.c:463 gdk-pixbuf/io-pnm.c:495
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
496
msgid "Raw PNM image type is invalid"
497
msgstr "Raaka PNM -kuvatyyppi on väärä"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
498

499
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:555 gdk-pixbuf/io-pnm.c:597
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
500
msgid "PNM image format is invalid"
501
msgstr "PNM-kuvamuoto on väärä"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
502

503
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:656
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
504
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
505
msgstr "PNM-kuvanlatain ei tue tätä PNM-alimuotoa"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
506

507
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:711
508
msgid "Premature end-of-file encountered"
509
msgstr "Havaitsi ennenaikaisen tiedoston lopun"
510

511
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:743 gdk-pixbuf/io-pnm.c:974
512
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
513
msgstr "Raa'at PNM-muodot vaativat täsmälleen yhden välin ennen otosdataa"
514

515
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:770
516
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
517
msgstr "Ei voi varata muistia PNM-kuvan lataamiseksi"
518

519
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:820
520
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
521
msgstr "Liian vähän muistia PNM-kontekstirakenteen lataamiseksi"
522

523
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:871
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
524
msgid "Unexpected end of PNM image data"
525
msgstr "Odottamaton PNM-kuvadatan loppu"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
526

527
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1003
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
528
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
529
msgstr "Liian vähän muistia PNM-tiedoston lataamiseksi"
530

531
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1082
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
532
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
533
msgstr "PNM/PBM/PGM/PPM-kuvamuotoperhe"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
534

535
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:126
536
msgid "RAS image has bogus header data"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
537
msgstr "RAS-kuvan otsakedata on viallista"
538

539
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:148
540
msgid "RAS image has unknown type"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
541
msgstr "RAS-kuvan tyyppi on tuntematon"
542

543
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:156
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
544
msgid "unsupported RAS image variation"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
545
msgstr "tukematon RAS-kuvan muunnelma"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
546

547
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:171 gdk-pixbuf/io-ras.c:200
548
msgid "Not enough memory to load RAS image"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
549
msgstr "Ei tarpeeksi muistia RAS-kuvan lataamiseen"
550

551
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:543
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
552
msgid "The Sun raster image format"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
553
msgstr "Sun-rasterikuvamuoto"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
554

555
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:158
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
556
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
557
msgstr "Ei voi varata muistia IOBuffer-tietorakenteelle"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
558

559
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:177
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
560
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
561
msgstr "Ei voi varata muistia IOBuffer-datalle"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
562

563
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:188
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
564
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
565
msgstr "Ei voi varata uudelleen IOBuffer-dataa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
566

567
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:218
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
568
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
569
msgstr "Ei voi varata tilapäistä IOBuffer-dataa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
570

571
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:352
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
572
msgid "Can't allocate new pixbuf"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
573
msgstr "Ei voi varata uutta kuvapuskuria"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
574

575
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:691
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
576
msgid "Can't allocate colormap structure"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
577
msgstr "Ei voi varata värikarttarakennetta"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
578

579
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:698
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
580
msgid "Can't allocate colormap entries"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
581
msgstr "Ei voi varata värikartan kohtia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
582

583
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:720
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
584
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
585
msgstr "Odottamaton värikartan kohtien bittisyvyys"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
586

587
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:738
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
588
msgid "Can't allocate TGA header memory"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
589
msgstr "Ei voi varata TGA-otsakkeen muistia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
590

591
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:771
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
592
msgid "TGA image has invalid dimensions"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
593
msgstr "TGA-kuvan mitat ovat virheelliset"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
594

595 596
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:777 gdk-pixbuf/io-tga.c:786 gdk-pixbuf/io-tga.c:796
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:806 gdk-pixbuf/io-tga.c:813
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
597
msgid "TGA image type not supported"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
598
msgstr "TGA-kuvatyyppi ei tuettu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
599

600
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:860
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
601
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
602
msgstr "Ei voi varata muistia TGA-kontekstirakenteelle"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
603

604
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:925
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
605
msgid "Excess data in file"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
606
msgstr "Ylimääräistä dataa tiedostossa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
607

608
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:994
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
609
msgid "The Targa image format"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
610
msgstr "Targa-kuvamuoto"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
611

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
612
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:194
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
613
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
614
msgstr "Ei voinut hakea kuvan leveyttä (viallinen TIFF-tiedosto)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
615

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
616
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:201
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
617
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
618
msgstr "Ei voinut hakea kuvan korkeutta (viallinen TIFF-tiedosto)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
619

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
620
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:209
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
621
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
622
msgstr "TIFF-kuvan korkeus tai leveys on nolla"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
623

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
624
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:218 gdk-pixbuf/io-tiff.c:227
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
625
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
626
msgstr "TIFF-kuvan mitat ovat liian suuret"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
627

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
628
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:246 gdk-pixbuf/io-tiff.c:258 gdk-pixbuf/io-tiff.c:566
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
629
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
630
msgstr "Liian vähän muistia TIFF-tiedoston avaamiseksi"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
631

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
632
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:270
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
633
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
634
msgstr "RGB-datan lataus TIFF-tiedostosta epäonnistui"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
635

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
636
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:278
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
637
msgid "Unsupported TIFF variant"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
638
msgstr "Tukematon TIFF-muunnelma"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
639

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
640
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:348
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
641
msgid "Failed to open TIFF image"
642
msgstr "TIFF-tiedoston avaus epäonnistui"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
643

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
644
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:361
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
645
msgid "TIFFClose operation failed"
646
msgstr "TIFFClose-toiminto epäonnistui"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
647

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
648
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:496 gdk-pixbuf/io-tiff.c:509
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
649
msgid "Failed to load TIFF image"
650
msgstr "TIFF-tiedoston lataus epäonnistui"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
651

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
652
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:604
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
653
msgid "The TIFF image format"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
654
msgstr "TIFF-kuvamuoto"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
655 656

#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
657
msgid "Image has zero width"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
658
msgstr "Kuvan leveys on nolla"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
659

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
660
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
661
msgid "Image has zero height"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
662
msgstr "Kuvan korkeus on nolla"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
663

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
664
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
665
msgid "Not enough memory to load image"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
666
msgstr "Ei tarpeeksi muistia kuvan lataamiseen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
667

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
668
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
669
msgid "Couldn't save the rest"
Pauli Virtanen's avatar
Pauli Virtanen committed
670
msgstr "Ei voinut tallentaa loppua"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
671

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
672 673
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:368
msgid "The WBMP image format"