sk.po 120 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
14 15
# translation of sk.po to Slovak
# Slovak translations of Gtk dialog messages.
16
# Copyright (C) 1999, 2001,2002, 2004 Free Software Foundation, Inc.
17
# Stefan Ondrejicka <ondrej@idata.sk>, 1999.
18
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2001,2002, 2004.
19 20 21
#
msgid ""
msgstr ""
22
"Project-Id-Version: gtk+-properties.HEAD\n"
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
23
"POT-Creation-Date: 2004-07-20 02:56+0200\n"
24
"PO-Revision-Date: 2004-03-24 12:40+0100\n"
25
"Last-Translator: Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>\n"
26
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@linux.sk>\n"
27 28 29
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
30
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
31
"X-Generator: KBabel 1.3\n"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
32 33
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
34

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
35
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:101
36
msgid "Number of Channels"
37
msgstr "Počet kanálov"
38

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
39
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:102
40
msgid "The number of samples per pixel"
41
msgstr "Počet vzoriek na bod"
42

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
43
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:112
44
msgid "Colorspace"
45
msgstr "Farebný priestor"
46

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
47
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:113
48
msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
49
msgstr "Farebný priestor, v ktorom sa majú vzorky interpretovať"
50

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
51
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:123
52
msgid "Has Alpha"
53
msgstr "Má Alfa kanál"
54

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
55
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:124
56
msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
57
msgstr "Či má obrázok Alfa kanál"
58

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
59
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:132
60
msgid "Bits per Sample"
61
msgstr "Bitov na vzorku"
62

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
63
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:133
64
msgid "The number of bits per sample"
65
msgstr "Počet bitov na vzorku"
66

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
67
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:143 gtk/gtklayout.c:650 gtk/gtktreeviewcolumn.c:240
68 69 70
msgid "Width"
msgstr "Šírka"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
71
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:144
72
msgid "The number of columns of the pixbuf"
73
msgstr "Počet stĺpcov obrázku"
74

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
75
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:154 gtk/gtklayout.c:659
76 77 78
msgid "Height"
msgstr "Výška"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
79
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:155
80
msgid "The number of rows of the pixbuf"
81
msgstr "Počet riadkov obrázku"
82

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
83
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:165
84
msgid "Rowstride"
85
msgstr "Rozsah riadku"
86

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
87
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:166
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
88 89
msgid ""
"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
90
msgstr "Počet bajtov medzi začiatkom riadku a začiatkom ďalšieho riadku"
91

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
92
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:176
93
msgid "Pixels"
94
msgstr "Body"
95

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
96
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:177
97
msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
98
msgstr "Smerník na informácie o bodoch obrázku"
99 100 101 102 103 104 105 106 107

#: gdk/gdkdisplaymanager.c:126
msgid "Default Display"
msgstr "Štandardný displej"

#: gdk/gdkdisplaymanager.c:127
msgid "The default display for GDK"
msgstr "Štandardný displej pre GDK"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
108
#: gtk/gtkaccellabel.c:138
109 110 111
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "Objekt akcelerátora"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
112
#: gtk/gtkaccellabel.c:139
113 114 115
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Objekt monitorovaný týmto akcelerátorovým popisom"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
116
#: gtk/gtkaccellabel.c:145
117 118 119
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "Prvok akcelerátora"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
120
#: gtk/gtkaccellabel.c:146
121 122 123 124 125
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Prvok monitorovaný týmto akcelerátorovým popisom"

#: gtk/gtkaction.c:193 gtk/gtkactiongroup.c:133
msgid "Name"
126
msgstr "Meno"
127 128 129

#: gtk/gtkaction.c:194
msgid "A unique name for the action."
130
msgstr "Jednoznačné meno akcie."
131

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
132 133
#: gtk/gtkaction.c:201 gtk/gtkbutton.c:212 gtk/gtkexpander.c:205
#: gtk/gtkframe.c:126 gtk/gtklabel.c:292 gtk/gtktoolbutton.c:180
134 135 136 137 138
msgid "Label"
msgstr "Popis"

#: gtk/gtkaction.c:202
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
139
msgstr "Text použitý v menu a tlačidlách, ktoré túto akciu aktivujú."
140 141 142

#: gtk/gtkaction.c:208
msgid "Short label"
143
msgstr "Krátky text"
144 145 146

#: gtk/gtkaction.c:209
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
147
msgstr "Kratší text, ktorý sa dá použiť pre tlačidlá v paneli nástrojov."
148 149 150

#: gtk/gtkaction.c:215
msgid "Tooltip"
151
msgstr "Rada"
152 153 154

#: gtk/gtkaction.c:216
msgid "A tooltip for this action."
155
msgstr "Rada pre túto akciu."
156 157 158

#: gtk/gtkaction.c:222
msgid "Stock Icon"
159
msgstr "Štandardná ikona"
160 161 162

#: gtk/gtkaction.c:223
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
163
msgstr "Štandardná ikona zobrazená v prvok pre túto akciu."
164

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
165
#: gtk/gtkaction.c:229 gtk/gtktoolitem.c:158
166
msgid "Visible when horizontal"
167
msgstr "Viditeľný pre horizontálny"
168

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
169
#: gtk/gtkaction.c:230 gtk/gtktoolitem.c:159
170 171 172
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
173
msgstr "Či je položka panelu nástrojov viditeľná aj pre horizontálny panel."
174

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
175
#: gtk/gtkaction.c:236 gtk/gtktoolitem.c:165
176
msgid "Visible when vertical"
177
msgstr "Viditeľný pre vertikálny"
178

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
179
#: gtk/gtkaction.c:237 gtk/gtktoolitem.c:166
180 181 182
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
183
msgstr "Či je položka panelu nástrojov viditeľná aj pre vertikálny panel."
184

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
185
#: gtk/gtkaction.c:243 gtk/gtktoolitem.c:172
186
msgid "Is important"
187
msgstr "Je dôležitá"
188 189 190 191 192 193

#: gtk/gtkaction.c:244
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
msgstr ""
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
194 195
"Či je táto akcia považovaná za dôležitú. Ak TRUE, toolitem pre túto akciu "
"budú zobrazovať text v režime GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."
196 197 198

#: gtk/gtkaction.c:250
msgid "Hide if empty"
199
msgstr "Skryť ak prázdne"
200 201 202

#: gtk/gtkaction.c:251
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
203
msgstr "Ak TRUE, prázdne medzi-menu pre túto akciu nebudú zobrazené."
204

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
205 206
#: gtk/gtkaction.c:257 gtk/gtkactiongroup.c:141 gtk/gtkcellrenderer.c:173
#: gtk/gtkwidget.c:449
207 208 209 210 211
msgid "Sensitive"
msgstr "Citlivý"

#: gtk/gtkaction.c:258
msgid "Whether the action is enabled."
212
msgstr "Či je akcia povolená."
213

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
214 215
#: gtk/gtkaction.c:264 gtk/gtkactiongroup.c:148 gtk/gtktreeview.c:567
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:224 gtk/gtkwidget.c:442
216 217 218 219 220
msgid "Visible"
msgstr "Viditeľný"

#: gtk/gtkaction.c:265
msgid "Whether the action is visible."
221
msgstr "Či je akcia viditeľná."
222 223 224

#: gtk/gtkaction.c:271
msgid "Action Group"
225
msgstr "Skupina akcií"
226 227 228 229 230 231

#: gtk/gtkaction.c:272
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr ""
232 233
"GtkActionGroup, s ktorou je táto GtkAction asociovaná, alebo NULL (pre "
"interné použitie)."
234 235 236

#: gtk/gtkactiongroup.c:134
msgid "A name for the action group."
237
msgstr "Meno skupiny akcií."
238 239 240

#: gtk/gtkactiongroup.c:142
msgid "Whether the action group is enabled."
241
msgstr "Či je skupina akcií povolená."
242 243 244

#: gtk/gtkactiongroup.c:149
msgid "Whether the action group is visible."
245
msgstr "Či je skupina akcií viditeľná."
246

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
247
#: gtk/gtkadjustment.c:107 gtk/gtkspinbutton.c:302
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
248 249 250
msgid "Value"
msgstr "Hodnota"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
251
#: gtk/gtkadjustment.c:108
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
252
msgid "The value of the adjustment"
253
msgstr "Hodnota prispôsobenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
254

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
255
#: gtk/gtkadjustment.c:117
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
256
msgid "Minimum Value"
257
msgstr "Minimálna hodnota"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
258

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
259
#: gtk/gtkadjustment.c:118
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
260
msgid "The minimum value of the adjustment"
261
msgstr "Minimálna hodnota prispôsobenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
262

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
263
#: gtk/gtkadjustment.c:127
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
264
msgid "Maximum Value"
265
msgstr "Maximálna hodnota"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
266

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
267
#: gtk/gtkadjustment.c:128
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
268
msgid "The maximum value of the adjustment"
269
msgstr "Maximálna hodnota prispôsobenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
270

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
271
#: gtk/gtkadjustment.c:137
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
272
msgid "Step Increment"
273
msgstr "Krok zvýšenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
274

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
275
#: gtk/gtkadjustment.c:138
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
276
msgid "The step increment of the adjustment"
277
msgstr "Krok zvýšenia prispôsobenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
278

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
279
#: gtk/gtkadjustment.c:147
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
280
msgid "Page Increment"
281
msgstr "Stránka zvýšenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
282

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
283
#: gtk/gtkadjustment.c:148
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
284
msgid "The page increment of the adjustment"
285
msgstr "Stránka zvýšenia prispôsobenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
286

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
287
#: gtk/gtkadjustment.c:157
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
288
msgid "Page Size"
289
msgstr "Veľkosť stránky"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
290

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
291
#: gtk/gtkadjustment.c:158
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
292
msgid "The page size of the adjustment"
293
msgstr "Veľkosť stránky prispôsobenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
294

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
295
#: gtk/gtkalignment.c:117
296 297 298
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Horizontálne zarovnanie"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
299
#: gtk/gtkalignment.c:118 gtk/gtkbutton.c:263
300 301 302 303 304 305 306
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
"Horizontálna pozícia potomka v dostupnom priestore. 0.0 je zarovnanie vľavo, "
"1.0 je zarovnanie vpravo"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
307
#: gtk/gtkalignment.c:127
308 309 310
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Vertikálne zarovnanie"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
311
#: gtk/gtkalignment.c:128 gtk/gtkbutton.c:282
312 313 314 315 316 317 318
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr ""
"Vertikálna pozícia potomka v dostupnom priestore. 0.0 je zarovnanie hore, "
"1.0 je zarovnanie dolu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
319
#: gtk/gtkalignment.c:136
320 321 322
msgid "Horizontal scale"
msgstr "Horizontálna mierka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
323
#: gtk/gtkalignment.c:137
324 325 326 327 328 329 330
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Ak je dostupný horizontálny priestor väčší, než vyžaduje potomok, aká veľká "
"časť sa má použiť pre potomka. 0.0 znamená žiadna, 1.0 znamená všetko."

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
331
#: gtk/gtkalignment.c:145
332 333 334
msgid "Vertical scale"
msgstr "Vertikálna mierka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
335
#: gtk/gtkalignment.c:146
336 337 338 339 340 341 342
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Ak je dostupný vertiklány priestor väčší, než vyžaduje potomok, aká veľká "
"časť sa má použiť pre potomka. 0.0 znamená žiadna, 1.0 znamená všetko."

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
343
#: gtk/gtkalignment.c:163
344 345 346 347
#, fuzzy
msgid "Top Padding"
msgstr "Výplň"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
348
#: gtk/gtkalignment.c:164
349 350 351 352
#, fuzzy
msgid "The padding to insert at the top of the widget."
msgstr "Číslo riadku, ku ktorému je pripojená horná strana potomka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
353
#: gtk/gtkalignment.c:180
354 355 356 357
#, fuzzy
msgid "Bottom Padding"
msgstr "Výplň"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
358
#: gtk/gtkalignment.c:181
359 360 361 362
#, fuzzy
msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
msgstr "Číslo riadku, ku ktorému je pripojená dolná strana potomka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
363
#: gtk/gtkalignment.c:197
364 365 366 367
#, fuzzy
msgid "Left Padding"
msgstr "Výplň"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
368
#: gtk/gtkalignment.c:198
369 370 371 372 373 374
#, fuzzy
msgid "The padding to insert at the left of the widget."
msgstr ""
"Číslo stĺpca, ku ktorému je pripojená ľavá strana potomkapotomok pripojený "
"zľava"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
375
#: gtk/gtkalignment.c:214
376 377 378 379
#, fuzzy
msgid "Right Padding"
msgstr "Pravý okraj"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
380
#: gtk/gtkalignment.c:215
381 382 383 384
#, fuzzy
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
msgstr "Množstvo miesta pridaného vľavo a vpravo od prvku v bodoch"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
385
#: gtk/gtkarrow.c:99
386 387 388
msgid "Arrow direction"
msgstr "Smer šipky"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
389
#: gtk/gtkarrow.c:100
390 391 392
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr "Smer šipky, kam má smerovať"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
393
#: gtk/gtkarrow.c:107
394 395 396
msgid "Arrow shadow"
msgstr "Tieň šipky"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
397
#: gtk/gtkarrow.c:108
398 399 400
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "Vzhľad tieňa okolo šipky"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
401
#: gtk/gtkaspectframe.c:109
402 403 404
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "Horizontálne zarovnanie"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
405
#: gtk/gtkaspectframe.c:110
406 407 408
msgid "X alignment of the child"
msgstr "X zarovnanie potomka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
409
#: gtk/gtkaspectframe.c:116
410 411 412
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "Vertikálne zarovnanie"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
413
#: gtk/gtkaspectframe.c:117
414 415 416
msgid "Y alignment of the child"
msgstr "Y zarovnanie potomka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
417
#: gtk/gtkaspectframe.c:123
418 419 420
msgid "Ratio"
msgstr "Pomer"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
421
#: gtk/gtkaspectframe.c:124
422 423 424
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
msgstr "Pomer strán v prípade, že obey_child je FALSE"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
425
#: gtk/gtkaspectframe.c:130
426 427 428
msgid "Obey child"
msgstr "Sledovať potomka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
429
#: gtk/gtkaspectframe.c:131
430 431 432
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
msgstr "Vynútiť, aby pomer strán odpovedal rámu potomka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
433
#: gtk/gtkbbox.c:120
434 435 436
msgid "Minimum child width"
msgstr "Minimálna šírka potomka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
437
#: gtk/gtkbbox.c:121
438 439 440
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
msgstr "Minimálna šírka tlačidiel v boxe"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
441
#: gtk/gtkbbox.c:129
442 443 444
msgid "Minimum child height"
msgstr "Minimálna výška potomka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
445
#: gtk/gtkbbox.c:130
446 447 448
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
msgstr "Minimálna výška tlačidiel v boxe"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
449
#: gtk/gtkbbox.c:138
450 451 452
msgid "Child internal width padding"
msgstr "Interná šírka okrajov potomka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
453
#: gtk/gtkbbox.c:139
454 455 456
msgid "Amount to increase child's size on either side"
msgstr "O koľko zvýšiť veľkosť potomka na každej strane"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
457
#: gtk/gtkbbox.c:147
458 459 460
msgid "Child internal height padding"
msgstr "Interná výška okrajov potomka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
461
#: gtk/gtkbbox.c:148
462 463 464
msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
msgstr "O koľko zvýšiť veľkosť potomka hore a dole"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
465
#: gtk/gtkbbox.c:156
466 467 468
msgid "Layout style"
msgstr "Štýl rozloženia"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
469
#: gtk/gtkbbox.c:157
470 471 472 473 474 475 476
msgid ""
"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
"edge, start and end"
msgstr ""
"Ako rozložiť tlačidlá v boxe. Možné hodnoty sú default, spread, edge, start "
"a end."

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
477
#: gtk/gtkbbox.c:165
478 479 480
msgid "Secondary"
msgstr "Sekundárna"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
481
#: gtk/gtkbbox.c:166
482 483 484 485 486 487 488
msgid ""
"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
"g., help buttons"
msgstr ""
"Ak je TRUE, potomok bude v sekundárnej skupiny potomkov, čo sa hodí "
"napríklad pre tlačidlá Pomocník."

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
489
#: gtk/gtkbox.c:129 gtk/gtkexpander.c:229 gtk/gtktreeviewcolumn.c:249
490 491 492
msgid "Spacing"
msgstr "Medzery"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
493
#: gtk/gtkbox.c:130
494 495 496
msgid "The amount of space between children"
msgstr "Veľkosť priestoru medzi potomkami"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
497
#: gtk/gtkbox.c:139 gtk/gtknotebook.c:472 gtk/gtktoolbar.c:533
498 499 500
msgid "Homogeneous"
msgstr "Homogénne"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
501
#: gtk/gtkbox.c:140
502 503 504
msgid "Whether the children should all be the same size"
msgstr "Či má každý potomok rovnakú veľkosť"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
505 506
#: gtk/gtkbox.c:147 gtk/gtkpreview.c:132 gtk/gtktoolbar.c:525
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:305
507 508 509
msgid "Expand"
msgstr "Expandovať"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
510
#: gtk/gtkbox.c:148
511 512 513
msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
msgstr "Či má každý potomok rovnakú veľkosť"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
514
#: gtk/gtkbox.c:154
515 516 517
msgid "Fill"
msgstr "Výplň"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
518
#: gtk/gtkbox.c:155
519 520 521
msgid ""
"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
"used as padding"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
522 523
msgstr ""
"Či sa má extra priestor pre potomka alokovať potomkovi alebo využiť ako výplň"
524

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
525
#: gtk/gtkbox.c:161
526 527 528
msgid "Padding"
msgstr "Výplň"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
529
#: gtk/gtkbox.c:162
530 531 532
msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
msgstr "Extra priestor medzi potomkom a jeho susedmi v bodoch"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
533
#: gtk/gtkbox.c:168
534 535 536
msgid "Pack type"
msgstr "Typ balenia"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
537
#: gtk/gtkbox.c:169 gtk/gtknotebook.c:516
538 539 540 541 542 543 544
msgid ""
"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
"start or end of the parent"
msgstr ""
"GtkPackType určujúci, či je potomok balený s odkazom na začiatok alebo na "
"koniec rodiča"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
545
#: gtk/gtkbox.c:175 gtk/gtknotebook.c:494 gtk/gtkpaned.c:239
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
546
#: gtk/gtkruler.c:139
547 548 549
msgid "Position"
msgstr "Pozícia"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
550
#: gtk/gtkbox.c:176 gtk/gtknotebook.c:495
551 552 553
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "Index potomka v rodičovi"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
554
#: gtk/gtkbutton.c:213
555 556 557 558 559
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget"
msgstr "Text prvku popisu v tlačidle, ak tlačidlo obsahuje popis"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
560
#: gtk/gtkbutton.c:220 gtk/gtkexpander.c:213 gtk/gtklabel.c:313
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
561
#: gtk/gtktoolbutton.c:187
562 563 564
msgid "Use underline"
msgstr "Použiť podčiarknutie"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
565
#: gtk/gtkbutton.c:221 gtk/gtkexpander.c:214 gtk/gtklabel.c:314
566 567 568 569 570 571 572
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
msgstr ""
"Ak je použité, podčiarknutý text označuje, že nasledujúci znak sa má použiť "
"ako klávesová skratka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
573
#: gtk/gtkbutton.c:228
574 575 576
msgid "Use stock"
msgstr "Použiť štandardné"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
577
#: gtk/gtkbutton.c:229
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
578 579
msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
580 581 582 583
msgstr ""
"Ak je nastavené, text sa použije pre voľbu štandardnej položky namiesto "
"zobrazenia"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
584
#: gtk/gtkbutton.c:236
585 586 587
msgid "Focus on click"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
588
#: gtk/gtkbutton.c:237
589 590 591 592
#, fuzzy
msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Či je text v popise možné vybrať myšou"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
593
#: gtk/gtkbutton.c:244
594 595 596
msgid "Border relief"
msgstr "Reliéf okraja"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
597
#: gtk/gtkbutton.c:245
598 599 600
msgid "The border relief style"
msgstr "Štýl reliéfu okraja"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
601
#: gtk/gtkbutton.c:262
602 603 604 605
#, fuzzy
msgid "Horizontal alignment for child"
msgstr "Horizontálne zarovnanie"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
606
#: gtk/gtkbutton.c:281
607 608 609 610
#, fuzzy
msgid "Vertical alignment for child"
msgstr "Vertikálne zarovnanie"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
611
#: gtk/gtkbutton.c:350
612 613 614
msgid "Default Spacing"
msgstr "Štandardný rozstup"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
615
#: gtk/gtkbutton.c:351
616 617 618
msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
msgstr "Extra priestor pridaný pre tlačidlá CAN_DEFAULT"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
619
#: gtk/gtkbutton.c:357
620 621 622
msgid "Default Outside Spacing"
msgstr "Štandardný priestor okolo"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
623
#: gtk/gtkbutton.c:358
624 625 626
msgid ""
"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
"border"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
627 628
msgstr ""
"Extra priestor pridaný pre tlačidlá CAN_DEFAULT, ktorý je vždy okolo okraja"
629

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
630
#: gtk/gtkbutton.c:363
631 632 633
msgid "Child X Displacement"
msgstr "X posun potomka"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
634 635 636
#: gtk/gtkbutton.c:364
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
637 638
msgstr "O koľko sa má v smere X posunúť potomok pri stlačení tlačidla"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
639
#: gtk/gtkbutton.c:371
640 641 642
msgid "Child Y Displacement"
msgstr "Y posun potomka"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
643 644 645
#: gtk/gtkbutton.c:372
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
646 647
msgstr "O koľko sa má v smere Y posunúť potomok pri stlačení tlačidla"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
648
#: gtk/gtkbutton.c:379
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
649 650 651
msgid "Show button images"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
652
#: gtk/gtkbutton.c:380
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
653 654 655 656
#, fuzzy
msgid "Whether stock icons should be shown in buttons"
msgstr "Či majú byť zobrazené záložky"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
657
#: gtk/gtkcalendar.c:467
658 659 660 661
#, fuzzy
msgid "Year"
msgstr "Vyčistiť"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
662
#: gtk/gtkcalendar.c:468
663 664 665 666
#, fuzzy
msgid "The selected year"
msgstr "Aktuálne vybrané meno súboru"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
667
#: gtk/gtkcalendar.c:474
668 669 670 671
#, fuzzy
msgid "Month"
msgstr "Písmo"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
672
#: gtk/gtkcalendar.c:475
673 674 675
msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
msgstr ""

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
676
#: gtk/gtkcalendar.c:481
677 678 679
msgid "Day"
msgstr ""

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
680
#: gtk/gtkcalendar.c:482
681 682 683 684 685
msgid ""
"The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
"currently selected day)"
msgstr ""

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
686
#: gtk/gtkcalendar.c:496
687 688 689 690
#, fuzzy
msgid "Show Heading"
msgstr "Rozstup riadkov"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
691
#: gtk/gtkcalendar.c:497
692 693 694
msgid "If TRUE, a heading is displayed"
msgstr ""

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
695
#: gtk/gtkcalendar.c:511
696 697 698 699
#, fuzzy
msgid "Show Day Names"
msgstr "Zobraziť záložky"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
700
#: gtk/gtkcalendar.c:512
701 702 703
msgid "If TRUE, day names are displayed"
msgstr ""

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
704
#: gtk/gtkcalendar.c:525
705 706 707
msgid "No Month Change"
msgstr ""

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
708 709
#: gtk/gtkcalendar.c:526
msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
710 711
msgstr ""

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
712
#: gtk/gtkcalendar.c:540
713 714 715
msgid "Show Week Numbers"
msgstr ""

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
716
#: gtk/gtkcalendar.c:541
717 718 719
msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
msgstr ""

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
720
#: gtk/gtkcellrenderer.c:156
721 722 723
msgid "mode"
msgstr "režim"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
724
#: gtk/gtkcellrenderer.c:157
725 726 727
msgid "Editable mode of the CellRenderer"
msgstr "Upraviteľný režim pre CellRenderer"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
728
#: gtk/gtkcellrenderer.c:166
729 730 731
msgid "visible"
msgstr "visible"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
732
#: gtk/gtkcellrenderer.c:167
733 734 735
msgid "Display the cell"
msgstr "Zobraziť bunku"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
736 737 738 739 740 741
#: gtk/gtkcellrenderer.c:174
#, fuzzy
msgid "Display the cell sensitive"
msgstr "Zobraziť bunku"

#: gtk/gtkcellrenderer.c:181
742 743 744
msgid "xalign"
msgstr "X zarovnanie"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
745
#: gtk/gtkcellrenderer.c:182
746 747 748
msgid "The x-align"
msgstr "Zarovnanie X"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
749
#: gtk/gtkcellrenderer.c:192
750 751 752
msgid "yalign"
msgstr "Y zarovnanie"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
753
#: gtk/gtkcellrenderer.c:193
754 755 756
msgid "The y-align"
msgstr "Zarovnanie Y"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
757
#: gtk/gtkcellrenderer.c:203
758 759 760
msgid "xpad"
msgstr "X medzera"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
761
#: gtk/gtkcellrenderer.c:204
762 763 764
msgid "The xpad"
msgstr "Medzera medzi bunkami X"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
765
#: gtk/gtkcellrenderer.c:214
766 767 768
msgid "ypad"
msgstr "Y medzera"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
769
#: gtk/gtkcellrenderer.c:215
770 771 772
msgid "The ypad"
msgstr "Medzera medzi bunkami Y"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
773
#: gtk/gtkcellrenderer.c:225
774 775 776
msgid "width"
msgstr "Šírka"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
777
#: gtk/gtkcellrenderer.c:226
778 779 780
msgid "The fixed width"
msgstr "Pevná šírka"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
781
#: gtk/gtkcellrenderer.c:236
782 783 784
msgid "height"
msgstr "Výška"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
785
#: gtk/gtkcellrenderer.c:237
786 787 788
msgid "The fixed height"
msgstr "Pevná výška"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
789
#: gtk/gtkcellrenderer.c:247
790 791 792
msgid "Is Expander"
msgstr "Je rozbaľovací symbol"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
793
#: gtk/gtkcellrenderer.c:248
794 795 796
msgid "Row has children"
msgstr "Riadok má potomkov"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
797
#: gtk/gtkcellrenderer.c:257
798 799 800
msgid "Is Expanded"
msgstr "Je roztiahnutý"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
801
#: gtk/gtkcellrenderer.c:258
802 803 804
msgid "Row is an expander row, and is expanded"
msgstr "Riadok je rozbaľovací a je rozbalený"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
805
#: gtk/gtkcellrenderer.c:266
806 807 808
msgid "Cell background color name"
msgstr "Meno farby pozadia bunky"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
809
#: gtk/gtkcellrenderer.c:267
810 811 812
msgid "Cell background color as a string"
msgstr "Farba pozadia bunky ako text"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
813
#: gtk/gtkcellrenderer.c:274
814 815 816
msgid "Cell background color"
msgstr "Farba pozadia bunky"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
817
#: gtk/gtkcellrenderer.c:275
818 819 820
msgid "Cell background color as a GdkColor"
msgstr "Farba pozadia bunky ako GdkColor"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
821
#: gtk/gtkcellrenderer.c:283
822 823 824
msgid "Cell background set"
msgstr "Pozadie bunky nastavené"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
825
#: gtk/gtkcellrenderer.c:284
826 827 828
msgid "Whether this tag affects the cell background color"
msgstr "Či táto značka ovplyvňuje farbu pozadia bunky"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
829
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:136
830 831 832
msgid "Pixbuf Object"
msgstr "Objekt Pixbuf"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
833
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:137
834 835 836
msgid "The pixbuf to render"
msgstr "Zobrazovaný pixbuf"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
837
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:145
838 839 840
msgid "Pixbuf Expander Open"
msgstr "Obrázok pre otvorený symbol"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
841
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:146
842 843 844
msgid "Pixbuf for open expander"
msgstr "Obrázok pre symbol otvoreného zoznamu"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
845
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:154
846 847 848
msgid "Pixbuf Expander Closed"
msgstr "Obrázok pre zatvorený symbol"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
849
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:155
850 851 852
msgid "Pixbuf for closed expander"
msgstr "Obrázok pre symbol zatvoreného zoznamu"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
853
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:163 gtk/gtkimage.c:177
854 855 856
msgid "Stock ID"
msgstr "Štandardné ID"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
857
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:164
858 859 860
msgid "The stock ID of the stock icon to render"
msgstr "Štandardné ID zobrazovanej ikony"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
861
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:171
862 863 864
msgid "Size"
msgstr "Veľkosť"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
865
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:172
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
866 867
#, fuzzy
msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon"
868 869
msgstr "Veľkosť zobrazovanej ikony"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
870
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:181
871 872 873
msgid "Detail"
msgstr "Detaily"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
874
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:182
875 876 877
msgid "Render detail to pass to the theme engine"
msgstr "Detaily zobrazenia predané kódu pre tému"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
878
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:199 gtk/gtkentry.c:569 gtk/gtkprogressbar.c:218
879 880 881
msgid "Text"
msgstr "Text"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
882
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:200
883 884 885
msgid "Text to render"
msgstr "Zobrazený text"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
886
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:207
887 888 889
msgid "Markup"
msgstr "Značky"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
890
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:208
891 892 893
msgid "Marked up text to render"
msgstr "Zobrazený text so značkami"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
894
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:215 gtk/gtklabel.c:299
895 896 897
msgid "Attributes"
msgstr "Atribúty"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
898
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:216
899 900 901
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer"
msgstr "Zoznam atribútov štýlu použité pre zobrazenie textu"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
902
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:223
903 904 905
msgid "Single Paragraph Mode"
msgstr ""

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
906
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:224
907 908 909
msgid "Whether or not to keep all text in a single paragraph"
msgstr ""

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
910
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:232 gtk/gtkcellview.c:179 gtk/gtktexttag.c:206
911 912 913
msgid "Background color name"
msgstr "Meno farby pozadia"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
914
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:233 gtk/gtkcellview.c:180 gtk/gtktexttag.c:207
915 916 917
msgid "Background color as a string"
msgstr "Farba pozadia ako text"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
918
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:240 gtk/gtkcellview.c:186 gtk/gtktexttag.c:214
919 920 921
msgid "Background color"
msgstr "Farba pozadia"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
922
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:241 gtk/gtkcellview.c:187
923 924 925
msgid "Background color as a GdkColor"
msgstr "Farba pozadia ako GdkColor"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
926
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:248 gtk/gtktexttag.c:240
927 928 929
msgid "Foreground color name"
msgstr "Meno farby popredia"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
930
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:249 gtk/gtktexttag.c:241
931 932 933
msgid "Foreground color as a string"
msgstr "Meno farby popredia ako text"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
934
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:256 gtk/gtktexttag.c:248
935 936 937
msgid "Foreground color"
msgstr "Farba popredia"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
938
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:257