ca.po 110 KB
Newer Older
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
1
# Catalan translation of GTK+.
2 3
# Copyright © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
#    Free Software Foundation, Inc.
4 5
# Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>, 1999, 2000.
# Softcatala <gnome@softcatala.net>, 2000, 2001, 2002.
6
# Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
7
# Mireia Farrús <mifarrus@hotmail.com>, 2003.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
8
#
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
9 10
msgid ""
msgstr ""
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
11
"Project-Id-Version: gtk+ 2.8.2\n"
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
12
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
13
"POT-Creation-Date: 2006-08-17 23:42-0400\n"
14
"PO-Revision-Date: 2006-01-07 13:06+0100\n"
15
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
16
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
17
"MIME-Version: 1.0\n"
18
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
20
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n!=1;\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
21

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
22
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:154 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:858
Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
23
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1113 tests/testfilechooser.c:218
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
24 25
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
26
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer «%s»: «%s»"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
27

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
28
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:167 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:870
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
29 30
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
31
msgstr "El fitxer gràfic «%s» no conté dades"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
32

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
33
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:209 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:907
Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
34
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1164 tests/testfilechooser.c:263
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
35 36 37
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
38
msgstr ""
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
39 40
"No es pot carregar la imatge '%s': el motiu és desconegut, probablement un "
"fitxer d'imatge corrupte"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
41

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
42
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:242
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
43 44 45 46
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
47
msgstr ""
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
48 49
"No es pot carregar l'animació '%s': el motiu és desconegut, probablement un "
"fitxer d'animació corrupte"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
50

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
51
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:463
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
52
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
53
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
54
msgstr "No és possible carregar el mòdul per a la càrrega d'imatges: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
55

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
56
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:478
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
57 58 59 60 61
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
62 63
"El mòdul %s per carregar imatges no exporta la interfície adequada; potser "
"és d'una versió GTK diferent"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
64

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
65
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:647 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:699
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
66 67
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
68
msgstr "El tipus d'imatge «%s» no està implementat"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
69

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
70
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:739
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
71 72
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
73
msgstr "No s'ha pogut reconéixer el format gràfic del fitxer «%s»"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
74

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
75 76
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:747
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
77
msgid "Unrecognized image file format"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
78
msgstr "No es coneix el format del fitxer gràfic"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
79

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
80
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:916
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
81 82
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
83
msgstr "No s'ha pogut carregar la imatge «%s»: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
84

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
85
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1392
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
86
#, c-format
87
msgid "Error writing to image file: %s"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
88
msgstr "S'ha produït un error en escriure el fitxer gràfic: %s"
89

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
90
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1438 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1569
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
91 92
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
93
msgstr "Aquest muntatge de gdk-pixbuf no permet desar el format d'imatge: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
94

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
95
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1472
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
96
#, c-format
97
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
98
msgstr "No hi ha memòria suficient per desar la imatge a la crida de retorn"
99

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
100
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1485
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
101
#, c-format
102
msgid "Failed to open temporary file"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
103
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal"
104

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
105
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1511
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
106
#, c-format
107
msgid "Failed to read from temporary file"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
108
msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer temporal"
109

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
110
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1746
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
111 112
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
113
msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» per a escriptura: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
114

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
115
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1771
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
116 117
#, c-format
msgid ""
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
118 119
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
120
msgstr ""
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
121 122
"No s'ha pogut desar '%s' en escriure la imatge, és probable que no s'hagin "
"desat totes les dades: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
123

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
124
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1991 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2041
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
125
#, c-format
126
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
127 128
msgstr ""
"No hi ha memòria suficient per a desar la imatge en una memòria intermèdia"
129

Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
130 131
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:321
#, fuzzy, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
132
msgid ""
Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
133
"Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, "
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
134
"but didn't give a reason for the failure"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
135
msgstr ""
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
136 137
"Error intern: S'ha produït un error al mòdul de carregador d'imatge '%s' en "
"iniciar la càrrega d'una imatge, però no s'ha donat cap motiu per a l'error"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
138

Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
139 140 141 142 143
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:364
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "No està implementada la càrrega incremental del tipus d'imatge «%s»"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
144 145
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
#, c-format
146
msgid "Image header corrupt"
147
msgstr "La capçalera de la imatge és corrompuda"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
148

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
149 150
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
#, c-format
151
msgid "Image format unknown"
152
msgstr "El format de la imatge és desconegut"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
153

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
154 155
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
#, c-format
156
msgid "Image pixel data corrupt"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
157
msgstr "Les dades de píxels de la imatge estan corruptes"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
158

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
159
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
160
#, c-format
161 162
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
163 164
msgstr[0] "no s'ha pogut assignar una memòria intermèdia d'imatge de %u octet"
msgstr[1] "no s'ha pogut assignar una memòria intermèdia d'imatge de %u octets"
165

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
166 167
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
168
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
169
msgstr "Bloc d'icona inesperat en l'animació"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
170

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
171 172
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
173
msgid "Unsupported animation type"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
174
msgstr "Tipus d'animació no implementada"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
175

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
176 177
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:536
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
178
msgid "Invalid header in animation"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
179
msgstr "La capçalera de l'animació no és vàlida"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
180

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
181 182 183
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:380 gdk-pixbuf/io-ani.c:439
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:458 gdk-pixbuf/io-ani.c:509 gdk-pixbuf/io-ani.c:581
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
184
msgid "Not enough memory to load animation"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
185
msgstr "No hi ha memòria suficient per a carregar l'animació"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
186

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
187 188
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:398 gdk-pixbuf/io-ani.c:415 gdk-pixbuf/io-ani.c:426
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
189
msgid "Malformed chunk in animation"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
190
msgstr "Bloc erroni en l'animació"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
191

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
192
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:674
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
193
msgid "The ANI image format"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
194
msgstr "El format d'imatge ANI"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
195

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
196 197 198
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:228 gdk-pixbuf/io-bmp.c:306 gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:361 gdk-pixbuf/io-bmp.c:442
#, c-format
199 200 201
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "La imatge BMP conté dades de capçalera errònies"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
202 203
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:239 gdk-pixbuf/io-bmp.c:401
#, c-format
204
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
205
msgstr "No hi ha memòria suficient per a carregar la imatge de mapa de bits"
206

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
207 208
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:287
#, c-format
209
msgid "BMP image has unsupported header size"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
210
msgstr "La imatge BMP té una mida de capçalera no suportada"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
211

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
212
# Topdown és un BMP amb la primera "scanline" al principi del fitxer. jm
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
213 214
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
215
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
216
msgstr "No es poden comprimir les imatges BMP «topdown»"
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
217

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
218 219
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1203
#, c-format
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
220 221 222
msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
msgstr "No s'ha pogut obtenir memòria per a desar el fitxer BMP"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
223 224
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1244
#, c-format
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
225 226 227
msgid "Couldn't write to BMP file"
msgstr "No s'ha pogut escriure al fitxer BMP"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
228
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1293
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
229
msgid "The BMP image format"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
230
msgstr "El format d'imatge BMP"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
231

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
232
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:222
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
233 234
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
235
msgstr "No s'ha pogut llegir el GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
236

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
237 238
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:496 gdk-pixbuf/io-gif.c:1472 gdk-pixbuf/io-gif.c:1633
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
239
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
240
msgstr ""
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
241
"Al fitxer GIF li falten algunes dades (potser s'han truncat d'alguna manera)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
242

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
243
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:505
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
244 245
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
246
msgstr "Error intern en el carregador de GIF (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
247

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
248 249
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:579
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
250
msgid "Stack overflow"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
251
msgstr "Sobreeiximent de la pila"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
252

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
253 254
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:639
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
255
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
256
msgstr "El carregador d'imatges GIF no entén aquesta imatge."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
257

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
258 259
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:668
#, c-format
260
msgid "Bad code encountered"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
261
msgstr "S'ha trobat un codi incorrecte"
262

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
263 264
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:678
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
265
msgid "Circular table entry in GIF file"
266
msgstr "Entrada de taula circular al fitxer GIF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
267

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
268 269 270
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:866 gdk-pixbuf/io-gif.c:1459 gdk-pixbuf/io-gif.c:1506
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1621
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
271
msgid "Not enough memory to load GIF file"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
272
msgstr "No hi ha memòria suficient per carregar el fitxer GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
273

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
274 275
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:951
#, c-format
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
276 277 278
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
msgstr "No hi ha memòria suficient per a composar un marc al fitxer GIF"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
279 280
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1123
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
281
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
282
msgstr "La imatge GIF és corrupta (la compressió LZW és incorrecte)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
283

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
284 285
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1173
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
286
msgid "File does not appear to be a GIF file"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
287
msgstr "El fitxer no sembla ser un fitxer GIF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
288

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
289
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1185
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
290 291
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
292
msgstr "No s'ha implementat la versió %s del format del fitxer GIF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
293

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
294 295
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1294
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
296 297 298 299
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
300 301
"La imatge GIF no té mapa de color global, i un marc de dins no té mapa de "
"color local."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
302

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
303 304
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1528
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
305
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
306
msgstr "Imatge GIF truncada o incompleta."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
307

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
308
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1680
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
309
msgid "The GIF image format"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
310
msgstr "El format d'imatge GIF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
311

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
312 313 314
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:219 gdk-pixbuf/io-ico.c:279 gdk-pixbuf/io-ico.c:348
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:411 gdk-pixbuf/io-ico.c:441
#, c-format
315
msgid "Not enough memory to load icon"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
316
msgstr "No hi ha memòria suficient per a carregar la icona"
317

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
318 319
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:256 gdk-pixbuf/io-ico.c:269 gdk-pixbuf/io-ico.c:338
#, c-format
320
msgid "Invalid header in icon"
321
msgstr "La capçalera de la icona no és vàlida"
322

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
323 324
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:301
#, c-format
325
msgid "Icon has zero width"
326
msgstr "L'amplada de la icona és zero"
327

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
328 329
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:311
#, c-format
330
msgid "Icon has zero height"
331
msgstr "L'alçària de la icona és zero"
332

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
333 334
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:363
#, c-format
335
msgid "Compressed icons are not supported"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
336
msgstr "Les icones comprimides no estan implementades"
337

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
338 339
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:396
#, c-format
340
msgid "Unsupported icon type"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
341
msgstr "Tipus d'icona no implementada"
342

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
343 344
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:490
#, c-format
345
msgid "Not enough memory to load ICO file"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
346
msgstr "No hi ha memòria suficient per a carregar el fitxer ICO"
347

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
348 349
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:955
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
350
msgid "Image too large to be saved as ICO"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
351
msgstr "La imatge és massa gran per a desar-la com a ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
352

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
353 354
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:966
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
355
msgid "Cursor hotspot outside image"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
356
msgstr "Lloc calent del cursor fora de la imatge"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
357

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
358
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:989
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
359 360
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
361
msgstr "No se suporta la profunditat per al fitxer ICO: %d"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
362

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
363
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1218
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
364
msgid "The ICO image format"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
365
msgstr "El format d'imatge ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
366

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
367
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:117
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
368 369
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
370
msgstr "S'ha produït un error en interpretar el fitxer gràfic JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
371

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
372 373
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:352
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
374 375 376
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
377
msgstr ""
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
378
"La memòria per carregar la imatge és insuficient, proveu de sortir d'algunes "
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
379
"aplicacions per a alliberar memòria"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
380

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
381
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:386 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:588
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
382
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
383
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
384
msgstr "Espai de color JPEG no implementat (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
385

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
386 387 388
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:484 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:741 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:975
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:984
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
389
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
390
msgstr "No es pot obtenir memòria per a carregar el fitxer JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
391

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
392
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:926
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
393 394 395 396
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
397
msgstr ""
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
398 399
"La qualitat de JPEG ha de ser un valor entre 0 i 100; el valor '%s' no es "
"pot analitzar."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
400

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
401
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:941
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
402 403 404
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
405
msgstr ""
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
406
"La qualitat JPEG ha de ser un valor entre 0 i 100; el valor '%d' no és "
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
407
"permès."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
408

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
409
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1103
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
410
msgid "The JPEG image format"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
411
msgstr "El format d'imatge JPEG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
412

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
413 414
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
415
msgid "Couldn't allocate memory for header"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
416
msgstr "No es pot obtenir memòria per a la capçalera"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
417

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
418 419
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
420
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
421
msgstr "No s'ha pogut assignar memòria per al context de la memòria intermèdia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
422

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
423 424
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
425
msgid "Image has invalid width and/or height"
426
msgstr "La imatge té una amplada i/o alçària invàlida"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
427

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
428 429
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
430
msgid "Image has unsupported bpp"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
431
msgstr "La imatge té uns bpp no suportats"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
432

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
433
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
434
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
435
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
436
msgstr "La imatge té un nombre de plànols de %d bits no suportat"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
437

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
438 439
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
440
msgid "Couldn't create new pixbuf"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
441
msgstr "No s'ha pogut crear un nou pixbuf"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
442

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
443 444
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
445
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
446
msgstr "No s'ha pogut assignar memòria per a les dades de la línia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
447

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
448 449
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
450
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
451
msgstr "No s'ha pogut assignar memòria per a les dades de la paleta"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
452

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
453 454
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
455
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
456
msgstr "No s'han obtingut totes les línies de la imatge PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
457

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
458 459
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
460
msgid "No palette found at end of PCX data"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
461
msgstr "No s'ha trobat cap paleta al final de les dades PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
462

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
463
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
464
msgid "The PCX image format"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
465
msgstr "El format d'imatge PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
466

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
467 468
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
469
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
470
msgstr "Els bits per canal de la imatge PNG no són vàlids."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
471

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
472 473
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
474
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
475
msgstr "EL PNG transformat té amplada o alçària zero."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
476

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
477 478
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
479
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
480
msgstr "Els bits per canal del PNG transformat no són 8."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
481

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
482 483
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
484
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
485
msgstr "El PNG transformat no és RGB o RGBA."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
486

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
487 488
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
489
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
490
msgstr ""
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
491
"El PNG transformat té un nombre no implementat de canals, ha de ser 3 o 4."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
492

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
493
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
494 495
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
496
msgstr "Error fatal al fitxer d'imatge PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
497

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
498 499
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
500
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
501
msgstr "No hi ha memòria suficient per a carregar el fitxer PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
502

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
503
#: gdk-pixbuf/io-png.c:618
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
504 505 506 507
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
508
msgstr ""
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
509 510
"Memòria insuficient per a emmagatzemar una imatge de %ld per %ld; proveu de "
"sortir d'algunes aplicacions per reduir l'ús de memòria"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
511

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
512 513
#: gdk-pixbuf/io-png.c:669
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
514
msgid "Fatal error reading PNG image file"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
515
msgstr "Error fatal en llegir el fitxer gràfic PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
516

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
517
#: gdk-pixbuf/io-png.c:718
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
518 519
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
520
msgstr "Error fatal en llegir el fitxer gràfic PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
521

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
522 523
#: gdk-pixbuf/io-png.c:810
#, c-format
524
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
525
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
526 527
msgstr ""
"Les claus pera ls blocs text de PNG han de tenir entre 1 i 79 caràcters."
528

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
529 530
#: gdk-pixbuf/io-png.c:818
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
531
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
532
msgstr "Les claus per als blocs text de PNG han de ser caràcters ASCII."
533

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
534
#: gdk-pixbuf/io-png.c:831
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
535
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
536 537 538
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
"be parsed."
539 540 541
msgstr ""
"El nivell de compressió de PNG ha de ser un valor entre 0 i 9; el valor «%s» "
"no es pot analitzar."
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
542

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
543
#: gdk-pixbuf/io-png.c:843
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
544
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
545 546 547
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
"allowed."
548 549 550
msgstr ""
"El nivell de compressió de PNG ha de ser un valor entre 0 i 9; el valor «%d» "
"no és permès."
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
551

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
552
#: gdk-pixbuf/io-png.c:883
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
553
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
554
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
Matthias Clasen's avatar
2.5.6  
Matthias Clasen committed
555 556 557
msgstr ""
"El valor per al fragment de text PNG %s no es pot convertir a la codificació "
"ISO-8859-1."
558

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
559
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1026
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
560
msgid "The PNG image format"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
561
msgstr "El format d'imatge PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
562

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
563 564
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:252
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
565
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
566
msgstr "El carregador PNM esperava trobar un enter, però no l'ha trobat"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
567

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
568 569
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:284
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
570
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
571
msgstr "El fitxer PNM té un byte inicial incorrecte"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
572

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
573 574
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:314
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
575
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
576
msgstr "El fitxer PNM no és en un subformat reconegut"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
577

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
578 579
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:339
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
580
msgid "PNM file has an image width of 0"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
581
msgstr "El fitxer PNM té una amplada d'imatge de 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
582

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
583 584
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:360
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
585
msgid "PNM file has an image height of 0"
586
msgstr "El fitxer PNM té una alçària d'imatge zero"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
587

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
588 589
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:383
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
590
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
591
msgstr "El valor màxim de color al fitxer PNM és zero"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
592

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
593 594
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:391
#, c-format
595
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
596
msgstr "El valor màxim de color al fitxer PNM és massa alt"
597

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
598 599
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:431 gdk-pixbuf/io-pnm.c:461 gdk-pixbuf/io-pnm.c:506
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
600
msgid "Raw PNM image type is invalid"
601
msgstr "El tipus d'imatge PNM en brut no és vàlid"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
602

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
603 604
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:570 gdk-pixbuf/io-pnm.c:612
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
605
msgid "PNM image format is invalid"
606
msgstr "El format d'imatge PNM no és vàlid"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
607

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
608 609
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:671
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
610
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
611
msgstr "El carregador d'imatges PNM no permet aquest subformat PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
612

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
613 614
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:726
#, c-format
615
msgid "Premature end-of-file encountered"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
616
msgstr "S'ha trobat un final de fitxer abans d'hora"
617

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
618 619
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:758 gdk-pixbuf/io-pnm.c:989
#, c-format
620
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
621 622
msgstr ""
"Els formats PNM en brut requereixen exactament un espai en blanc abans de "
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
623
"les dades de mostra"
624

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
625 626
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:785
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
627
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
628
msgstr "No es pot obtenir memòria per a carregar la imatge PNM"
629

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
630 631
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:835
#, c-format
632
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
633
msgstr "No hi ha memòria suficient per a carregar l'estructura de context PNM"
634

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
635 636
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:886
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
637
msgid "Unexpected end of PNM image data"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
638
msgstr "Final inesperat de les dades de la imatge PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
639

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
640 641
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1018
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
642
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
643
msgstr "No hi ha memòria suficient per a carregar el fitxer PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
644

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
645
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1098
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
646
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
647
msgstr "La família de format d'imatge PNM/PBM/PGM/PPM"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
648

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
649 650
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:126
#, c-format
651
msgid "RAS image has bogus header data"
652
msgstr "La imatge RAS té dades de capçalera erronis"
653

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
654 655
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:148
#, c-format
656
msgid "RAS image has unknown type"
657
msgstr "La imatge RAS és de tipus desconegut"
658

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
659 660
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:156
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
661
msgid "unsupported RAS image variation"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
662
msgstr "Variació d'imatge RAS no implementada"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
663

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
664 665
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:171 gdk-pixbuf/io-ras.c:200
#, c-format
666
msgid "Not enough memory to load RAS image"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
667
msgstr "No hi ha memòria suficient per carregar la imatge RAS"
668

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
669
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:543
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
670
msgid "The Sun raster image format"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
671
msgstr "El format d'imatge Sun raster"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
672

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
673 674
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:154
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
675
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
676
msgstr "No es pot obtenir memòria per a l'estructura IOBuffer"
677

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
678 679
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:173
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
680
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
681
msgstr "No es pot obtenir memòria per les dades de l'IOBuffer"
682

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
683 684
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:184
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
685
msgid "Cannot realloc IOBuffer data"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
686
msgstr "No es pot reallotjar memòria per les dades de l'IOBuffer"
687

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
688 689
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:214
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
690
msgid "Cannot allocate temporary IOBuffer data"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
691
msgstr "No es poden assignar les dades temporals de l'IOBuffer"
692

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
693 694
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:348
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
695
msgid "Cannot allocate new pixbuf"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
696
msgstr "No es pot allotjar un nou pixbuf"
697

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
698 699
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:685
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
700
msgid "Cannot allocate colormap structure"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
701
msgstr "No es pot assignar l'estructura del mapa de colors"
702

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
703 704
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:692
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
705
msgid "Cannot allocate colormap entries"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
706
msgstr "No es poden assignar les entrades del mapa de colors"
707

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
708 709
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:714
#, c-format
710
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
711
msgstr "Profunditat de bit inesperada per a les entrades del mapa de color"
712

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
713 714
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:732
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
715
msgid "Cannot allocate TGA header memory"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
716
msgstr "No es pot obtenir memòria per les capçaleres TGA"
717

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
718 719
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:765
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
720
msgid "TGA image has invalid dimensions"
721
msgstr "La imatge TGA té unes dimensions no vàlides"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
722

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
723 724 725
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:771 gdk-pixbuf/io-tga.c:780 gdk-pixbuf/io-tga.c:790
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:800 gdk-pixbuf/io-tga.c:807
#, c-format
726
msgid "TGA image type not supported"
727
msgstr "El tipus d'imatge TGA no està permès"
728

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
729 730
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:854
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
731
msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
732
msgstr "No es pot obtenir memòria per al context de l'estructura TGA"
733

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
734 735
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:919
#, c-format
736
msgid "Excess data in file"
737
msgstr "Excés de dades al fitxer"
738

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
739
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:988
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
740
msgid "The Targa image format"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
741
msgstr "El format d'imatge Targa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
742

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
743
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:173
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
744
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
745
msgstr "No es pot obtenir l'amplada de la imatge (fitxer TIFF incorrecte)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
746

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
747
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:180
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
748
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
749
msgstr "No es pot obtenir l'alçària de la imatge (fitxer TIFF incorrecte)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
750

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
751 752
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:188
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
753
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
754
msgstr "L'amplada o l'alçària de la imatge TIFF és zero"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
755

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
756 757
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:197 gdk-pixbuf/io-tiff.c:206
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
758
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
759
msgstr "Les dimensions de la imatge TIFF són massa grans"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
760

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
761 762 763
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:225 gdk-pixbuf/io-tiff.c:237 gdk-pixbuf/io-tiff.c:286
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:572
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
764
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
765
msgstr "No hi ha memòria suficient per obrir el fitxer TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
766

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
767
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:251 gdk-pixbuf/io-tiff.c:294
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
768
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
769
msgstr "No s'han pogut carregar les dades RGB des del fitxer TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
770

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
771
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:361
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
772
msgid "Failed to open TIFF image"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
773
msgstr "No s'ha pogut obrir la imatge TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
774

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed