cs.po 164 KB
Newer Older
1 2
# Czech translation of Gtk+.
# Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
3
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
4 5 6 7
# Stanislav Brabec <utx@k332.feld.cvut.cz>, 1998.
# Jiří Pavlovský <pavlovsk@ff.cuni.cz>, 1998.
# Jiří Lebl <jirka@5z.com>, 2002.
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
8
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003 - 2005.
9 10 11 12
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ VERSION\n"
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
13
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
14
"POT-Creation-Date: 2006-08-17 23:42-0400\n"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
15
"PO-Revision-Date: 2005-07-23 18:29+0200\n"
16 17 18 19 20 21 22 23
"Last-Translator: Miloslav Trmac <bukm@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
24
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:86
25 26 27
msgid "Number of Channels"
msgstr "Počet kanálů"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
28
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:87
29 30 31
msgid "The number of samples per pixel"
msgstr "Počet vzorků na pixel"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
32
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:96
33 34 35
msgid "Colorspace"
msgstr "Prostor barev"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
36
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:97
37 38 39
msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
msgstr "Prostor barev, ve kterém jsou vzorky interpretovány"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
40
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:105
41 42 43
msgid "Has Alpha"
msgstr "Má alfu"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
44
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:106
45 46 47
msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
msgstr "Jestli má pixbuf alfa kanál"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
48
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:119
49 50 51
msgid "Bits per Sample"
msgstr "Bitů na vzorek"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
52
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:120
53 54 55
msgid "The number of bits per sample"
msgstr "Počet bitů na vzorek"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
56
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:129 gtk/gtklayout.c:618 gtk/gtktreeviewcolumn.c:201
57 58 59
msgid "Width"
msgstr "Šířka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
60
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:130
61 62 63
msgid "The number of columns of the pixbuf"
msgstr "Počet sloupců v pixbufu"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
64
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:139 gtk/gtklayout.c:627
65 66 67
msgid "Height"
msgstr "Výška"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
68
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:140
69 70 71
msgid "The number of rows of the pixbuf"
msgstr "Počet řádků v pixbufu"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
72
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:156
73 74 75
msgid "Rowstride"
msgstr "Krok řádků"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
76
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:157
77 78
msgid ""
"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
79
msgstr "Počet bajtů mezi začátkem řádku a začátkem dalšího řádku"
80

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
81
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:166
82 83 84
msgid "Pixels"
msgstr "Pixely"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
85
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:167
86 87 88
msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
msgstr "Ukazatel na data pixelů pixbufu"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
89
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:103
90 91 92
msgid "Default Display"
msgstr "Implicitní displej"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
93
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:104
94 95 96
msgid "The default display for GDK"
msgstr "Implicitní displej pro GDK"

Matthias Clasen's avatar
2.9.1  
Matthias Clasen committed
97
#: gdk/gdkpango.c:546 gtk/gtkinvisible.c:86 gtk/gtkwindow.c:530
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
98 99 100
msgid "Screen"
msgstr "Obrazovka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
101
#: gdk/gdkpango.c:547
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
102 103 104
msgid "the GdkScreen for the renderer"
msgstr "GdkScreen pro vykreslovač"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
#: gdk/gdkscreen.c:74
#, fuzzy
msgid "Font options"
msgstr "Počet bodů písma"

#: gdk/gdkscreen.c:75
#, fuzzy
msgid "The default font options for the screen"
msgstr "Název implicitně používaného písma"

#: gdk/gdkscreen.c:82
#, fuzzy
msgid "Font resolution"
msgstr "Počet bodů písma"

#: gdk/gdkscreen.c:83
#, fuzzy
msgid "The resolution for fonts on the screen"
msgstr "Jak má být rozsah aktualizován na obrazovce"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
125
#: gtk/gtkaboutdialog.c:206
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
126 127 128
msgid "Program name"
msgstr "Název programu"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
129
#: gtk/gtkaboutdialog.c:207
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
130 131 132
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
133 134
msgstr ""
"Název programu. Pokud není nastaven, je implicitně g_get_application_name()"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
135

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
136
#: gtk/gtkaboutdialog.c:221
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
137 138 139
msgid "Program version"
msgstr "Verze programu"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
140
#: gtk/gtkaboutdialog.c:222
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
141 142 143
msgid "The version of the program"
msgstr "Verze programu"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
144
#: gtk/gtkaboutdialog.c:236
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
145 146 147
msgid "Copyright string"
msgstr "Řetězec copyrightu"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
148
#: gtk/gtkaboutdialog.c:237
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
149 150 151
msgid "Copyright information for the program"
msgstr "Informace o copyrightu na program"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
152
#: gtk/gtkaboutdialog.c:254
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
153 154 155
msgid "Comments string"
msgstr "Řetězec poznámek"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
156
#: gtk/gtkaboutdialog.c:255
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
157 158 159
msgid "Comments about the program"
msgstr "Poznámky o programu"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
160
#: gtk/gtkaboutdialog.c:289
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
161 162 163
msgid "Website URL"
msgstr "URL WWW stránek"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
164
#: gtk/gtkaboutdialog.c:290
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
165 166 167
msgid "The URL for the link to the website of the program"
msgstr "URL pro odkaz na WWW stránky programu"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
168
#: gtk/gtkaboutdialog.c:306
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
169 170 171
msgid "Website label"
msgstr "Popisek WWW stránek"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
172
#: gtk/gtkaboutdialog.c:307
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
173 174 175
msgid ""
"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
"defaults to the URL"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
176 177 178
msgstr ""
"Popisek pro odkaz na WWW stránky programu. Není-li nastaven, je implicitně "
"roven URL"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
179

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
180
#: gtk/gtkaboutdialog.c:323
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
181 182 183
msgid "Authors"
msgstr "Autoři"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
184
#: gtk/gtkaboutdialog.c:324
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
185 186
msgid "List of authors of the program"
msgstr "Seznam autorů programu"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
187

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
188
#: gtk/gtkaboutdialog.c:340
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
189 190 191
msgid "Documenters"
msgstr "Dokumentátoři"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
192
#: gtk/gtkaboutdialog.c:341
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
193 194 195
msgid "List of people documenting the program"
msgstr "Seznam lidí dokumentujících program"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
196
#: gtk/gtkaboutdialog.c:357
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
197 198 199
msgid "Artists"
msgstr "Umělci"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
200
#: gtk/gtkaboutdialog.c:358
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
201 202 203
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
msgstr "Seznam lidí, kteří pro program tvořili grafiku"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
204
#: gtk/gtkaboutdialog.c:375
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
205 206 207
msgid "Translator credits"
msgstr "Kredity překladatelů"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
208
#: gtk/gtkaboutdialog.c:376
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
209 210
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
211 212
msgstr ""
"Kredity překladatelů. Tento řetězec by měl být označen jako přeložitelný"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
213

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
214
#: gtk/gtkaboutdialog.c:391
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
215 216 217
msgid "Logo"
msgstr "Logo"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
218
#: gtk/gtkaboutdialog.c:392
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
219 220 221
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
222 223 224
msgstr ""
"Logo pro dialog o aplikaci. Pokud není nastaveno, je implicitně "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
225

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
226
#: gtk/gtkaboutdialog.c:407
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
227 228 229
msgid "Logo Icon Name"
msgstr "Název ikony s logem"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
230
#: gtk/gtkaboutdialog.c:408
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
231 232 233
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
msgstr "Pojmenovaná ikona, kterou použávat jako logo pro dialog o aplikaci."

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
234
#: gtk/gtkaboutdialog.c:421
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
235 236 237
msgid "Wrap license"
msgstr "Zalamovat licenci"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
238
#: gtk/gtkaboutdialog.c:422
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
239 240 241
msgid "Whether to wrap the license text."
msgstr "Jestli zalamovat text licence."

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
242
#: gtk/gtkaccellabel.c:111
243 244 245
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "Objekt akcelerátoru"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
246
#: gtk/gtkaccellabel.c:112
247 248 249
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Objekt, který sledovat pro změny akcelerátoru"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
250
#: gtk/gtkaccellabel.c:118
251 252 253
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "Widget akcelerátoru"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
254
#: gtk/gtkaccellabel.c:119
255 256 257
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Widget, který sledovat pro změny akcelerátoru"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
258
#: gtk/gtkaction.c:191 gtk/gtkactiongroup.c:137 gtk/gtkprinter.c:119
259 260 261
msgid "Name"
msgstr "Název"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
262
#: gtk/gtkaction.c:192
263 264 265
msgid "A unique name for the action."
msgstr "Jedinečný název akce."

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
266
#: gtk/gtkaction.c:199 gtk/gtkbutton.c:199 gtk/gtkexpander.c:185
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
267
#: gtk/gtkframe.c:95 gtk/gtklabel.c:294 gtk/gtktoolbutton.c:180
268 269 270
msgid "Label"
msgstr "Popis"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
271
#: gtk/gtkaction.c:200
272
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
273
msgstr "Popis používaný pro položky menu a tlačítka, která aktivují tuto akci."
274

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
275
#: gtk/gtkaction.c:207
276 277 278
msgid "Short label"
msgstr "Krátký popis"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
279
#: gtk/gtkaction.c:208
280 281 282
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
msgstr "Kratší popis, který může být používán na tlačítkách nástrojové lišty"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
283
#: gtk/gtkaction.c:214
284 285 286
msgid "Tooltip"
msgstr "Tip"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
287
#: gtk/gtkaction.c:215
288 289 290
msgid "A tooltip for this action."
msgstr "Tip pro tuto akci."

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
291
#: gtk/gtkaction.c:221
292 293 294
msgid "Stock Icon"
msgstr "Standardní ikona"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
295
#: gtk/gtkaction.c:222
296 297 298
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr "Standardní ikona zobrazovaná ve widgetech reprezentujících tuto akci."

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
299
#: gtk/gtkaction.c:239 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:172 gtk/gtkimage.c:229
Matthias Clasen's avatar
2.9.3  
Matthias Clasen committed
300
#: gtk/gtkprinter.c:168 gtk/gtkstatusicon.c:170 gtk/gtkwindow.c:522
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
301 302 303
msgid "Icon Name"
msgstr "Název ikony"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
304
#: gtk/gtkaction.c:240 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:173 gtk/gtkimage.c:230
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
305 306 307 308
#: gtk/gtkstatusicon.c:171
msgid "The name of the icon from the icon theme"
msgstr "Název ikony z tématu ikon"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
309
#: gtk/gtkaction.c:246 gtk/gtktoolitem.c:130
310 311 312
msgid "Visible when horizontal"
msgstr "Viditelná, když je vodorovná"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
313
#: gtk/gtkaction.c:247 gtk/gtktoolitem.c:131
314 315 316 317 318 319 320
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr ""
"Jestli je položka nástrojové lišty viditelná, když má lišta nástrojů "
"vodorovnou orientaci"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
321
#: gtk/gtkaction.c:262
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
322
msgid "Visible when overflown"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
323
msgstr "Viditelné při přetečení"
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
324

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
325
#: gtk/gtkaction.c:263
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
326 327 328
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
329 330 331
msgstr ""
"Je-li TRUE, proxy toolitem pro tuto akci jsou reprezentovány v menu "
"přetečení lišty nástrojů."
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
332

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
333
#: gtk/gtkaction.c:270 gtk/gtktoolitem.c:137
334 335 336
msgid "Visible when vertical"
msgstr "Viditelná, když je svislá"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
337
#: gtk/gtkaction.c:271 gtk/gtktoolitem.c:138
338 339 340 341 342 343 344
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr ""
"Jestli je položka nástrojové lišty viditelná, když má lišta nástrojů svislou "
"orientaci"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
345
#: gtk/gtkaction.c:278 gtk/gtktoolitem.c:144
346 347 348
msgid "Is important"
msgstr "Je důležitá"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
349
#: gtk/gtkaction.c:279
350 351 352
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
353 354 355
msgstr ""
"Jestli je akce považována za důležitou. Je-li TRUE, zobrazují proxy toolitem "
"pro tuto akci text v režimu GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."
356

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
357
#: gtk/gtkaction.c:287
358 359 360
msgid "Hide if empty"
msgstr "Skrýt, je-li prázdná"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
361
#: gtk/gtkaction.c:288
362 363 364
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr "Je-li TRUE, jsou prázdné proxy menu pro tuto akci skryty."

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
365
#: gtk/gtkaction.c:294 gtk/gtkactiongroup.c:144 gtk/gtkcellrenderer.c:193
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
366
#: gtk/gtkwidget.c:458
367 368 369
msgid "Sensitive"
msgstr "Citlivý"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
370
#: gtk/gtkaction.c:295
371 372 373
msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Jestli je akce povolena."

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
374
#: gtk/gtkaction.c:301 gtk/gtkactiongroup.c:151 gtk/gtkstatusicon.c:205
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
375
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:185 gtk/gtkwidget.c:451
376 377 378
msgid "Visible"
msgstr "Viditelný"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
379
#: gtk/gtkaction.c:302
380 381 382
msgid "Whether the action is visible."
msgstr "Jestli je akce viditelná."

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
383
#: gtk/gtkaction.c:308
384 385 386
msgid "Action Group"
msgstr "Skupina akcí"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
387
#: gtk/gtkaction.c:309
388 389 390 391 392 393 394
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr ""
"GtkAction Group, ke které je tato GtkAction přiřazena, nebo NULL (pro "
"interní použití)."

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
395
#: gtk/gtkactiongroup.c:138
396 397 398
msgid "A name for the action group."
msgstr "Název skupiny akcí."

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
399
#: gtk/gtkactiongroup.c:145
400 401 402
msgid "Whether the action group is enabled."
msgstr "Jestli je skupina akcí povolena."

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
403
#: gtk/gtkactiongroup.c:152
404 405 406
msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "Jestli je skupina akcí viditelná."

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
407
#: gtk/gtkadjustment.c:86 gtk/gtkcellrendererprogress.c:116
Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
408
#: gtk/gtkspinbutton.c:265
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
409 410 411
msgid "Value"
msgstr "Hodnota"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
412
#: gtk/gtkadjustment.c:87
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
413 414 415
msgid "The value of the adjustment"
msgstr "Hodnota zarovnání"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
416
#: gtk/gtkadjustment.c:103
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
417 418 419
msgid "Minimum Value"
msgstr "Minimální hodnota"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
420
#: gtk/gtkadjustment.c:104
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
421 422 423
msgid "The minimum value of the adjustment"
msgstr "Minimální hodnota zarovnání"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
424
#: gtk/gtkadjustment.c:123
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
425 426 427
msgid "Maximum Value"
msgstr "Maximální hodnota"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
428
#: gtk/gtkadjustment.c:124
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
429 430 431
msgid "The maximum value of the adjustment"
msgstr "Maximální hodnota zarovnání"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
432
#: gtk/gtkadjustment.c:140
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
433 434 435
msgid "Step Increment"
msgstr "Přírůstek o krok"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
436
#: gtk/gtkadjustment.c:141
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
437 438 439
msgid "The step increment of the adjustment"
msgstr "Přírůstek zarovnání o krok"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
440
#: gtk/gtkadjustment.c:157
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
441 442 443
msgid "Page Increment"
msgstr "Přírůstek o stránku"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
444
#: gtk/gtkadjustment.c:158
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
445 446 447
msgid "The page increment of the adjustment"
msgstr "Přírůstek zarovnání o stránku"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
448
#: gtk/gtkadjustment.c:177
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
449 450 451
msgid "Page Size"
msgstr "Velikost stránky"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
452
#: gtk/gtkadjustment.c:178
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
453 454 455
msgid "The page size of the adjustment"
msgstr "Velikost stránky zarovnání"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
456
#: gtk/gtkalignment.c:92
457 458 459
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Vodorovné zarovnání"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
460
#: gtk/gtkalignment.c:93 gtk/gtkbutton.c:250
461 462 463 464 465 466 467
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
"Vodorovná pozice potomka v dostupném prostoru. 0.0 znamená zarovnání vlevo, "
"1.0 znamená zarovnání vpravo"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
468
#: gtk/gtkalignment.c:102
469 470 471
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Svislé zarovnání"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
472
#: gtk/gtkalignment.c:103 gtk/gtkbutton.c:269
473 474 475 476 477 478 479
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr ""
"Svislá pozice potomka v dostupném prostoru. 0.0 znamená zarovnání nahoru, "
"1.0 znamená zarovnání dolu"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
480
#: gtk/gtkalignment.c:111
481 482 483
msgid "Horizontal scale"
msgstr "Vodorovná škála"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
484
#: gtk/gtkalignment.c:112
485 486 487 488 489 490 491
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Pokud je dostupný vodorovný prostor větší, než vyžaduje potomek, jak velkou "
"část z něj používat pro potomka. 0.0 znamená žádná, 1.0 znamená celá."

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
492
#: gtk/gtkalignment.c:120
493 494 495
msgid "Vertical scale"
msgstr "Svislá škála"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
496
#: gtk/gtkalignment.c:121
497 498 499 500 501 502 503
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Pokud je dostupný svislý prostor větší, než vyžaduje potomek, jak velkou "
"část z něj používat pro potomka. 0.0 znamená žádná, 1.0 znamená celá."

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
504
#: gtk/gtkalignment.c:138
505 506 507
msgid "Top Padding"
msgstr "Doplnění nahoře"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
508
#: gtk/gtkalignment.c:139
509 510 511
msgid "The padding to insert at the top of the widget."
msgstr "Doplnění, které vložit nad widgetem."

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
512
#: gtk/gtkalignment.c:155
513 514 515
msgid "Bottom Padding"
msgstr "Doplnění dole"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
516
#: gtk/gtkalignment.c:156
517 518 519
msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
msgstr "Doplnění, které vložit pod widgetem."

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
520
#: gtk/gtkalignment.c:172
521 522 523
msgid "Left Padding"
msgstr "Doplnění vlevo"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
524
#: gtk/gtkalignment.c:173
525 526 527
msgid "The padding to insert at the left of the widget."
msgstr "Doplnění, které vložit vlevo od widgetu."

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
528
#: gtk/gtkalignment.c:189
529 530 531
msgid "Right Padding"
msgstr "Doplnění vpravo"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
532
#: gtk/gtkalignment.c:190
533 534 535
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
msgstr "Doplnění, které vložit vpravo od widgetu."

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
536
#: gtk/gtkarrow.c:76
537 538 539
msgid "Arrow direction"
msgstr "Směr šipky"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
540
#: gtk/gtkarrow.c:77
541 542 543
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr "Směr, kam má šipka ukazovat"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
544
#: gtk/gtkarrow.c:84
545 546 547
msgid "Arrow shadow"
msgstr "Stín šipky"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
548
#: gtk/gtkarrow.c:85
549 550 551
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "Tvar stínu okolo šipky"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
552
#: gtk/gtkaspectframe.c:79
553 554 555
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "Vodorovné zarovnání"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
556
#: gtk/gtkaspectframe.c:80
557 558 559
msgid "X alignment of the child"
msgstr "Zarovnání potomka podle osy X"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
560
#: gtk/gtkaspectframe.c:86
561 562 563
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "Svislé zarovnání"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
564
#: gtk/gtkaspectframe.c:87
565 566 567
msgid "Y alignment of the child"
msgstr "Zarovnání potomka podle osy Y"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
568
#: gtk/gtkaspectframe.c:93
569 570 571
msgid "Ratio"
msgstr "Poměr"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
572
#: gtk/gtkaspectframe.c:94
573 574 575
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
msgstr "Poměr stran, pokud obey_child je FALSE"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
576
#: gtk/gtkaspectframe.c:100
577 578 579
msgid "Obey child"
msgstr "Následovat potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
580
#: gtk/gtkaspectframe.c:101
581 582 583
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
msgstr "Vynutit, aby poměr stran odpovídal rámu potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
584
#: gtk/gtkbbox.c:92
585 586 587
msgid "Minimum child width"
msgstr "Minimální šířka potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
588
#: gtk/gtkbbox.c:93
589 590 591
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
msgstr "Minimální šířka tlačítek uvnitř boxu"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
592
#: gtk/gtkbbox.c:101
593 594 595
msgid "Minimum child height"
msgstr "Minimální výška potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
596
#: gtk/gtkbbox.c:102
597 598 599
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
msgstr "Minimální výška tlačítek v boxu"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
600
#: gtk/gtkbbox.c:110
601 602 603
msgid "Child internal width padding"
msgstr "Interní šířka doplnění potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
604
#: gtk/gtkbbox.c:111
605 606 607
msgid "Amount to increase child's size on either side"
msgstr "O kolik zvýšit velikost potomka na každé straně"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
608
#: gtk/gtkbbox.c:119
609 610 611
msgid "Child internal height padding"
msgstr "Interní výška doplnění potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
612
#: gtk/gtkbbox.c:120
613 614 615
msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
msgstr "O kolik zvýšit velikost potomka nahoře a dole"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
616
#: gtk/gtkbbox.c:128
617 618 619
msgid "Layout style"
msgstr "Styl rozložení"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
620
#: gtk/gtkbbox.c:129
621 622 623 624 625 626 627
msgid ""
"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
"edge, start and end"
msgstr ""
"Jak rozložit tlačítka v boxu. Možné hodnoty jsou default, spread, edge, "
"start a end"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
628
#: gtk/gtkbbox.c:137
629 630 631
msgid "Secondary"
msgstr "Sekundární"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
632
#: gtk/gtkbbox.c:138
633 634 635 636 637 638 639
msgid ""
"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
"g., help buttons"
msgstr ""
"Je-li TRUE, potomek se objeví v sekundární skupině potomků, vhodné např. pro "
"tlačítka nápovědy."

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
640
#: gtk/gtkbox.c:98 gtk/gtkexpander.c:209 gtk/gtkiconview.c:633
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
641
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:210
642 643 644
msgid "Spacing"
msgstr "Mezery"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
645
#: gtk/gtkbox.c:99
646 647 648
msgid "The amount of space between children"
msgstr "Velikost prostoru mezi potomky"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
649
#: gtk/gtkbox.c:108 gtk/gtknotebook.c:596 gtk/gtktable.c:165
Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
650
#: gtk/gtktoolbar.c:572
651 652 653
msgid "Homogeneous"
msgstr "Homogenní"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
654
#: gtk/gtkbox.c:109
655 656 657
msgid "Whether the children should all be the same size"
msgstr "Jestli má mít každý potomek stejnou velikost"

Matthias Clasen's avatar
2.9.1  
Matthias Clasen committed
658
#: gtk/gtkbox.c:116 gtk/gtkpreview.c:105 gtk/gtktoolbar.c:564
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
659
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:266
660 661 662
msgid "Expand"
msgstr "Expandovat"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
663
#: gtk/gtkbox.c:117
664 665 666
msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
msgstr "Jestli má potomek obdržet místo navíc, pokud se rodič zvětší"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
667
#: gtk/gtkbox.c:123
668 669 670
msgid "Fill"
msgstr "Výplň"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
671
#: gtk/gtkbox.c:124
672 673 674 675 676 677 678
msgid ""
"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
"used as padding"
msgstr ""
"Jestli má být prostor navíc poskytnutý potomku přidělen tomuto potomku nebo "
"použit jako doplnění"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
679
#: gtk/gtkbox.c:130
680 681 682
msgid "Padding"
msgstr "Doplnění"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
683
#: gtk/gtkbox.c:131
684 685 686
msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
msgstr "Prostor navíc vložený mezi potomka a jeho sousedy, v pixelech"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
687
#: gtk/gtkbox.c:137
688 689 690
msgid "Pack type"
msgstr "Typ balení"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
691
#: gtk/gtkbox.c:138 gtk/gtknotebook.c:649
692 693 694 695 696 697 698
msgid ""
"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
"start or end of the parent"
msgstr ""
"GtkPackType udávající, jestli má být potomek sbalen vzhledem k počátku nebo "
"konci rodiče"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
699
#: gtk/gtkbox.c:144 gtk/gtknotebook.c:627 gtk/gtkpaned.c:216
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
700
#: gtk/gtkruler.c:110
701 702 703
msgid "Position"
msgstr "Pozice"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
704
#: gtk/gtkbox.c:145 gtk/gtknotebook.c:628
705 706 707
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "Index potomka v rodiči"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
708
#: gtk/gtkbutton.c:200
709 710 711 712 713
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget"
msgstr "Text widgetu popisu v tlačítku, pokud tlačítko obsahuje widget popisu"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
714
#: gtk/gtkbutton.c:207 gtk/gtkexpander.c:193 gtk/gtklabel.c:315
Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
715
#: gtk/gtktoolbutton.c:187
716 717 718
msgid "Use underline"
msgstr "Používat podtržítko"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
719
#: gtk/gtkbutton.c:208 gtk/gtkexpander.c:194 gtk/gtklabel.c:316
720 721 722 723 724 725 726
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
msgstr ""
"Je-li nastaveno, podtržítko v textu znamená, že následující znak se má "
"použít jako klávesová zkratka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
727
#: gtk/gtkbutton.c:215
728 729 730
msgid "Use stock"
msgstr "Použít standardní"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
731
#: gtk/gtkbutton.c:216
732 733 734 735 736 737
msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
msgstr ""
"Je-li nastaveno, popis se použije pro výběr standardní položky místo jeho "
"zobrazení"

Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
738
#: gtk/gtkbutton.c:223 gtk/gtkcombobox.c:647 gtk/gtkfilechooserbutton.c:372
739 740 741
msgid "Focus on click"
msgstr "Fokus při kliknutí"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
742
#: gtk/gtkbutton.c:224 gtk/gtkfilechooserbutton.c:373
743 744 745
msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Jestli tlačítko dostane fokus, když je na ně kliknuto myší"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
746
#: gtk/gtkbutton.c:231
747 748 749
msgid "Border relief"
msgstr "Reliéf okraje"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
750
#: gtk/gtkbutton.c:232
751 752 753
msgid "The border relief style"
msgstr "Styl reliéfu okraje"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
754
#: gtk/gtkbutton.c:249
755 756 757
msgid "Horizontal alignment for child"
msgstr "Vodorovné zarovnání potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
758
#: gtk/gtkbutton.c:268
759 760 761
msgid "Vertical alignment for child"
msgstr "Svislé zarovnání potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
762
#: gtk/gtkbutton.c:285 gtk/gtkimagemenuitem.c:101
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
763 764 765
msgid "Image widget"
msgstr "Widget obrázku"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
766
#: gtk/gtkbutton.c:286
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
767 768 769
msgid "Child widget to appear next to the button text"
msgstr "Widget potomka zobrazovaný vedle textu tlačítka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780
#: gtk/gtkbutton.c:300
#, fuzzy
msgid "Image position"
msgstr "Pozice ovládací části"

#: gtk/gtkbutton.c:301
#, fuzzy
msgid "The position of the image relative to the text"
msgstr "Umístění ovládací části relativně k widgetu potomka"

#: gtk/gtkbutton.c:410
781 782 783
msgid "Default Spacing"
msgstr "Implicitní rozestup"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
784
#: gtk/gtkbutton.c:411
785 786 787
msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
msgstr "Prostor navíc přidaný pro tlačítka CAN_DEFAULT"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
788
#: gtk/gtkbutton.c:417
789 790 791
msgid "Default Outside Spacing"
msgstr "Implicitní prostor okolo"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
792
#: gtk/gtkbutton.c:418
793 794 795 796 797 798 799
msgid ""
"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
"border"
msgstr ""
"Prostor navíc přidaný pro tlačítka typu CAN_DEFAULT, který je vždy vykreslen "
"za okrajem"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
800
#: gtk/gtkbutton.c:423
801 802 803
msgid "Child X Displacement"
msgstr "Posun potomka podle X"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
804
#: gtk/gtkbutton.c:424
805 806 807 808
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
msgstr "O kolik posunout potomka ve směru osy X při stisku tlačítka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
809
#: gtk/gtkbutton.c:431
810 811 812
msgid "Child Y Displacement"
msgstr "Posun potomka podle Y"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
813
#: gtk/gtkbutton.c:432
814 815 816 817
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
msgstr "O kolik posunout potomka ve směru osy Y při stisku tlačítka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
818
#: gtk/gtkbutton.c:448
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
819 820 821
msgid "Displace focus"
msgstr "Přemístit fokus"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
822
#: gtk/gtkbutton.c:449
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
823 824 825
msgid ""
"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
"rectangle"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
826 827 828
msgstr ""
"Jestli vlastnosti child_displacement_x/_y properties mají mít také vliv na "
"obdélník fokusu"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
829

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
830
#: gtk/gtkbutton.c:462 gtk/gtkentry.c:514 gtk/gtkentry.c:857
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
831 832 833 834
#, fuzzy
msgid "Inner Border"
msgstr "Kreslit okraje"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
835
#: gtk/gtkbutton.c:463
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
836 837 838
msgid "Border between button edges and child."
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849
#: gtk/gtkbutton.c:476
#, fuzzy
msgid "Image spacing"
msgstr "Mezera okolo hodnoty"

#: gtk/gtkbutton.c:477
#, fuzzy
msgid "Spacing in pixels between the image and label"
msgstr "Prostor navíc vložený mezi popisek a potomka"

#: gtk/gtkbutton.c:485
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
850 851 852
msgid "Show button images"
msgstr "Zobrazovat obrázky tlačítek"

Matthias Clasen's avatar
2.9.2  
Matthias Clasen committed
853
#: gtk/gtkbutton.c:486
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
854 855 856
msgid "Whether stock icons should be shown in buttons"
msgstr "Jestli se v tlačítkách mají zobrazovat standardní ikony"

Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
857
#: gtk/gtkcalendar.c:419
858 859 860
msgid "Year"
msgstr "Rok"

Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
861
#: gtk/gtkcalendar.c:420
862 863 864
msgid "The selected year"
msgstr "Vybraný rok"

Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
865
#: gtk/gtkcalendar.c:426
866 867 868
msgid "Month"
msgstr "Měsíc"

Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
869
#: gtk/gtkcalendar.c:427
870 871 872
msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
msgstr "Vybraný měsíc (číslo mezi 0 a 11)"

Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
873
#: gtk/gtkcalendar.c:433
874 875 876
msgid "Day"
msgstr "Den"

Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
877
#: gtk/gtkcalendar.c:434
878 879 880 881 882 883 884
msgid ""
"The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
"currently selected day)"
msgstr ""
"Vybraný den (jako číslo mezi 1 a 31 nebo 0 pro zrušení výběru aktuálně "
"vybraného dne)"

Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
885
#: gtk/gtkcalendar.c:448
886 887 888
msgid "Show Heading"
msgstr "Zobrazovat hlavičku"

Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
889
#: gtk/gtkcalendar.c:449
890 891 892
msgid "If TRUE, a heading is displayed"
msgstr "Je-li TRUE, je zobrazována hlavička"

Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
893
#: gtk/gtkcalendar.c:463
894 895 896
msgid "Show Day Names"
msgstr "Zobrazovat názvy dnů"

Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
897
#: gtk/gtkcalendar.c:464
898 899 900
msgid "If TRUE, day names are displayed"
msgstr "Je-li TRUE, jsou zobrazovány názvy dnů"

Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
901
#: gtk/gtkcalendar.c:477
902 903 904
msgid "No Month Change"
msgstr "Žádná změna měsíce"

Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
905
#: gtk/gtkcalendar.c:478
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
906
msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
907 908
msgstr "Je-li TRUE, nemůže být vybraný měsíc změněn"

Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
909
#: gtk/gtkcalendar.c:492
910 911 912
msgid "Show Week Numbers"
msgstr "Zobrazovat čísla týdnů"

Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
913
#: gtk/gtkcalendar.c:493
914 915 916
msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
msgstr "Je-li TRUE, jsou zobrazována čísla týdnů"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
917
#: gtk/gtkcellrenderer.c:177
918 919 920
msgid "mode"
msgstr "režim"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
921
#: gtk/gtkcellrenderer.c:178
922 923 924
msgid "Editable mode of the CellRenderer"
msgstr "Upravitelný režim pro CellRenderer"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
925
#: gtk/gtkcellrenderer.c:186
926 927 928
msgid "visible"
msgstr "viditelný"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
929
#: gtk/gtkcellrenderer.c:187
930 931 932
msgid "Display the cell"
msgstr "Zobrazit buňku"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
933
#: gtk/gtkcellrenderer.c:194
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
934
msgid "Display the cell sensitive"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
935
msgstr "Zobrazit buňku citlivou"
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
936

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
937
#: gtk/gtkcellrenderer.c:201
938 939 940
msgid "xalign"
msgstr "zarovnání X"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
941
#: gtk/gtkcellrenderer.c:202
942 943 944
msgid "The x-align"
msgstr "Zarovnání podle osy X"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
945
#: gtk/gtkcellrenderer.c:211
946 947 948
msgid "yalign"
msgstr "zarovnání Y"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
949
#: gtk/gtkcellrenderer.c:212
950 951 952
msgid "The y-align"
msgstr "Zarovnaní podle osy Y"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
953
#: gtk/gtkcellrenderer.c:221
954 955 956
msgid "xpad"
msgstr "mezera X"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
957
#: gtk/gtkcellrenderer.c:222
958 959 960
msgid "The xpad"
msgstr "Mezera ve směru osy X"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
961
#: gtk/gtkcellrenderer.c:231
962 963 964
msgid "ypad"
msgstr "mezera Y"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
965
#: gtk/gtkcellrenderer.c:232
966 967 968
msgid "The ypad"
msgstr "Mezera ve směru osy Y"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
969
#: gtk/gtkcellrenderer.c:241
970 971 972
msgid "width"
msgstr "šířka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
973
#: gtk/gtkcellrenderer.c:242
974 975 976
msgid "The fixed width"
msgstr "Pevná šířka"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
977
#: gtk/gtkcellrenderer.c:251
978 979 980
msgid "height"
msgstr "výška"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
981
#: gtk/gtkcellrenderer.c:252
982 983 984
msgid "The fixed height"
msgstr "Pevná výška"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
985
#: gtk/gtkcellrenderer.c:261
986 987 988
msgid "Is Expander"
msgstr "Je rozbalovací symbol"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
989
#: gtk/gtkcellrenderer.c:262
990 991 992
msgid "Row has children"
msgstr "Řádek má potomky"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
993
#: gtk/gtkcellrenderer.c:270
994 995 996
msgid "Is Expanded"
msgstr "Je rozbalen"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
997
#: gtk/gtkcellrenderer.c:271
998 999 1000
msgid "Row is an expander row, and is expanded"
msgstr "Řádek je rozbalovací a je rozbalen"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1001
#: gtk/gtkcellrenderer.c:278
1002 1003 1004
msgid "Cell background color name"
msgstr "Název barvy pozadí buňky"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1005
#: gtk/gtkcellrenderer.c:279
1006 1007 1008
msgid "Cell background color as a string"
msgstr "Barva pozadí buňky jako řetězec"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1009
#: gtk/gtkcellrenderer.c:286
1010 1011 1012
msgid "Cell background color"
msgstr "Barva pozadí buňky"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1013
#: gtk/gtkcellrenderer.c:287
1014 1015 1016
msgid "Cell background color as a GdkColor"
msgstr "Barva pozadí buňky jako GdkColor"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1017
#: gtk/gtkcellrenderer.c:295
1018 1019 1020
msgid "Cell background set"
msgstr "Pozadí buňky nastavené"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1021
#: gtk/gtkcellrenderer.c:296
1022 1023 1024
msgid "Whether this tag affects the cell background color"
msgstr "Jestli tento tag ovlivňuje barvu pozadí buňky"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:107
#, fuzzy
msgid "Accelerator key"
msgstr "Widget akcelerátoru"

#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:108
#, fuzzy
msgid "The keyval of the accelerator"
msgstr "Hodnota zarovnání"

#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:124
#, fuzzy
msgid "Accelerator modifiers"
msgstr "Widget akcelerátoru"

#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:125
msgid "The modifier mask of the accelerator"
msgstr ""

#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:142
#, fuzzy
msgid "Accelerator keycode"
msgstr "Widget akcelerátoru"

#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:143
msgid "The hardware keycode of the accelerator"
msgstr ""

#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:162
#, fuzzy
msgid "Accelerator Mode"
msgstr "Widget akcelerátoru"

#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:163
#, fuzzy
msgid "The type of accelerators"
msgstr "Typ zprávy"

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
1063
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:89
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1064 1065 1066
msgid "Model"
msgstr "Model"

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
1067
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:90
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1068 1069 1070
msgid "The model containing the possible values for the combo box"
msgstr "Model obsahující možné hodnoty kombinovaného pole"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1071
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:110 gtk/gtkcomboboxentry.c:91
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1072 1073 1074
msgid "Text Column"
msgstr "Sloupec textu"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1075
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:111 gtk/gtkcomboboxentry.c:92
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1076 1077 1078
msgid "A column in the data source model to get the strings from"
msgstr "Sloupec v modelu zdroje dat, odkud získat řetězce"

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
1079
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:128
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1080 1081 1082
msgid "Has Entry"
msgstr "Má vstup"

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
1083
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:129
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1084 1085
msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
msgstr "Je-li FALSE, nepovolit zadávat jiné řetězce než zvolené"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1086

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1087
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:112
1088 1089 1090
msgid "Pixbuf Object"
msgstr "Objekt Pixbuf"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1091
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:113
1092 1093 1094
msgid "The pixbuf to render"
msgstr "Pixbuf, který vykreslovat"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1095
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:120
1096 1097 1098
msgid "Pixbuf Expander Open"
msgstr "Pixbuf otevřeného rozbalovače"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1099
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:121
1100 1101 1102
msgid "Pixbuf for open expander"
msgstr "Pixbuf pro otevřený rozbalovač"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1103
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:128
1104 1105 1106
msgid "Pixbuf Expander Closed"
msgstr "Pixbuf zavřeného rozbalovače"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1107
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:129
1108 1109 1110
msgid "Pixbuf for closed expander"
msgstr "Pixbuf pro zavřený rozbalovač"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1111
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:136 gtk/gtkimage.c:171 gtk/gtkstatusicon.c:162
1112 1113 1114
msgid "Stock ID"
msgstr "Standardní ID"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1115
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:137
1116 1117 1118
msgid "The stock ID of the stock icon to render"
msgstr "Standardní ID zobrazované standardní ikony"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1119 1120
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:144 gtk/gtkrecentmanager.c:247
#: gtk/gtkstatusicon.c:187
1121 1122 1123
msgid "Size"
msgstr "Velikost"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1124
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:145
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1125 1126
msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon"
msgstr "Hodnota GtkIconSize, která určuje velikost zobrazované ikony"
1127

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1128
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:154
1129 1130 1131
msgid "Detail"
msgstr "Detail"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1132
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:155
1133 1134 1135
msgid "Render detail to pass to the theme engine"
msgstr "Detail zobrazení předávaný vykreslovači témat"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1136
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:188
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1137 1138 1139
msgid "Follow State"
msgstr "Sledovat stav"

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
1140
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:189
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1141 1142 1143
msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
msgstr "Jestli se má vykreslovaný pixbuf obarvovat podle stavu"

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
1144
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:117
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1145 1146 1147
msgid "Value of the progress bar"
msgstr "Hodnota pruhu průběhu"

Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
1148
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:134 gtk/gtkcellrenderertext.c:192
Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
1149
#: gtk/gtkentry.c:557 gtk/gtkmessagedialog.c:152 gtk/gtkprogressbar.c:196
Matthias Clasen's avatar
2.9.1  
Matthias Clasen committed
1150
#: gtk/gtktextbuffer.c:197
1151 1152 1153
msgid "Text"
msgstr "Text"

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
1154
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:135
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
1155 1156 1157
msgid "Text on the progress bar"
msgstr "Text na pruhu průběhu"

Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
1158
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:193
1159 1160 1161
msgid "Text to render"
msgstr "Zobrazovaný text"

Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
1162
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:200
1163 1164 1165
msgid "Markup"
msgstr "Značky"

Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
1166
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:201
1167 1168 1169
msgid "Marked up text to render"
msgstr "Zobrazovaný text se značkami"

Matthias Clasen's avatar
2.10.1