sk.po 117 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
14 15
# translation of sk.po to Slovak
# Slovak translations of Gtk dialog messages.
16
# Copyright (C) 1999, 2001,2002, 2004 Free Software Foundation, Inc.
17
# Stefan Ondrejicka <ondrej@idata.sk>, 1999.
18
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2001,2002, 2004.
19 20 21
#
msgid ""
msgstr ""
22
"Project-Id-Version: gtk+-properties.HEAD\n"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
23
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
24 25
"POT-Creation-Date: 2004-03-23 04:07+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-24 12:40+0100\n"
26
"Last-Translator: Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>\n"
27
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@linux.sk>\n"
28 29 30
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
31 32
"X-Generator: KBabel 1.3\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
33 34 35

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:100
msgid "Number of Channels"
36
msgstr "Počet kanálov"
37 38 39

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:101
msgid "The number of samples per pixel"
40
msgstr "Počet vzoriek na bod"
41 42 43

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:111
msgid "Colorspace"
44
msgstr "Farebný priestor"
45 46 47

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:112
msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
48
msgstr "Farebný priestor, v ktorom sa majú vzorky interpretovať"
49 50 51

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:122
msgid "Has Alpha"
52
msgstr "Má Alfa kanál"
53 54 55

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:123
msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
56
msgstr "Či má obrázok Alfa kanál"
57 58 59

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:131
msgid "Bits per Sample"
60
msgstr "Bitov na vzorku"
61 62 63

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:132
msgid "The number of bits per sample"
64
msgstr "Počet bitov na vzorku"
65

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
66
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:142 gtk/gtklayout.c:648 gtk/gtktreeviewcolumn.c:239
67 68 69 70 71
msgid "Width"
msgstr "Šírka"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:143
msgid "The number of columns of the pixbuf"
72
msgstr "Počet stĺpcov obrázku"
73

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
74
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:153 gtk/gtklayout.c:657
75 76 77 78 79
msgid "Height"
msgstr "Výška"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:154
msgid "The number of rows of the pixbuf"
80
msgstr "Počet riadkov obrázku"
81 82 83

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:164
msgid "Rowstride"
84
msgstr "Rozsah riadku"
85 86

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:165
87 88
msgid "The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
msgstr "Počet bajtov medzi začiatkom riadku a začiatkom ďalšieho riadku"
89 90 91

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:175
msgid "Pixels"
92
msgstr "Body"
93 94 95

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:176
msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
96
msgstr "Smerník na informácie o bodoch obrázku"
97 98 99 100 101 102 103 104 105

#: gdk/gdkdisplaymanager.c:126
msgid "Default Display"
msgstr "Štandardný displej"

#: gdk/gdkdisplaymanager.c:127
msgid "The default display for GDK"
msgstr "Štandardný displej pre GDK"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
106
#: gtk/gtkaccellabel.c:138
107 108 109
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "Objekt akcelerátora"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
110
#: gtk/gtkaccellabel.c:139
111 112 113
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Objekt monitorovaný týmto akcelerátorovým popisom"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
114
#: gtk/gtkaccellabel.c:145
115 116 117
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "Prvok akcelerátora"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
118
#: gtk/gtkaccellabel.c:146
119 120 121 122 123
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Prvok monitorovaný týmto akcelerátorovým popisom"

#: gtk/gtkaction.c:193 gtk/gtkactiongroup.c:133
msgid "Name"
124
msgstr "Meno"
125 126 127

#: gtk/gtkaction.c:194
msgid "A unique name for the action."
128
msgstr "Jednoznačné meno akcie."
129

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
130 131
#: gtk/gtkaction.c:201 gtk/gtkbutton.c:212 gtk/gtkexpander.c:205
#: gtk/gtkframe.c:126 gtk/gtklabel.c:292 gtk/gtktoolbutton.c:180
132 133 134 135 136
msgid "Label"
msgstr "Popis"

#: gtk/gtkaction.c:202
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
137
msgstr "Text použitý v menu a tlačidlách, ktoré túto akciu aktivujú."
138 139 140

#: gtk/gtkaction.c:208
msgid "Short label"
141
msgstr "Krátky text"
142 143 144

#: gtk/gtkaction.c:209
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
145
msgstr "Kratší text, ktorý sa dá použiť pre tlačidlá v paneli nástrojov."
146 147 148

#: gtk/gtkaction.c:215
msgid "Tooltip"
149
msgstr "Rada"
150 151 152

#: gtk/gtkaction.c:216
msgid "A tooltip for this action."
153
msgstr "Rada pre túto akciu."
154 155 156

#: gtk/gtkaction.c:222
msgid "Stock Icon"
157
msgstr "Štandardná ikona"
158 159 160

#: gtk/gtkaction.c:223
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
161
msgstr "Štandardná ikona zobrazená v prvok pre túto akciu."
162

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
163
#: gtk/gtkaction.c:229 gtk/gtktoolitem.c:158
164
msgid "Visible when horizontal"
165
msgstr "Viditeľný pre horizontálny"
166

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
167
#: gtk/gtkaction.c:230 gtk/gtktoolitem.c:159
168 169 170 171
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr ""
172 173
"Či je položka panelu nástrojov viditeľná aj pre horizontálny "
"panel."
174

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
175
#: gtk/gtkaction.c:236 gtk/gtktoolitem.c:165
176
msgid "Visible when vertical"
177
msgstr "Viditeľný pre vertikálny"
178

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
179
#: gtk/gtkaction.c:237 gtk/gtktoolitem.c:166
180 181 182 183
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr ""
184 185
"Či je položka panelu nástrojov viditeľná aj pre vertikálny "
"panel."
186

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
187
#: gtk/gtkaction.c:243 gtk/gtktoolitem.c:172
188
msgid "Is important"
189
msgstr "Je dôležitá"
190 191 192 193 194 195

#: gtk/gtkaction.c:244
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
msgstr ""
196 197
"Či je táto akcia považovaná za dôležitú. Ak TRUE, toolitem "
"pre túto akciu budú zobrazovať text v režime GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."
198 199 200

#: gtk/gtkaction.c:250
msgid "Hide if empty"
201
msgstr "Skryť ak prázdne"
202 203 204

#: gtk/gtkaction.c:251
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
205
msgstr "Ak TRUE, prázdne medzi-menu pre túto akciu nebudú zobrazené."
206

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
207
#: gtk/gtkaction.c:257 gtk/gtkactiongroup.c:141 gtk/gtkwidget.c:449
208 209 210 211 212
msgid "Sensitive"
msgstr "Citlivý"

#: gtk/gtkaction.c:258
msgid "Whether the action is enabled."
213
msgstr "Či je akcia povolená."
214

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
215 216
#: gtk/gtkaction.c:264 gtk/gtkactiongroup.c:148 gtk/gtktreeview.c:552
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:223 gtk/gtkwidget.c:442
217 218 219 220 221
msgid "Visible"
msgstr "Viditeľný"

#: gtk/gtkaction.c:265
msgid "Whether the action is visible."
222
msgstr "Či je akcia viditeľná."
223 224 225

#: gtk/gtkaction.c:271
msgid "Action Group"
226
msgstr "Skupina akcií"
227 228 229 230 231 232

#: gtk/gtkaction.c:272
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr ""
233 234
"GtkActionGroup, s ktorou je táto GtkAction asociovaná, alebo NULL (pre "
"interné použitie)."
235 236 237

#: gtk/gtkactiongroup.c:134
msgid "A name for the action group."
238
msgstr "Meno skupiny akcií."
239 240 241

#: gtk/gtkactiongroup.c:142
msgid "Whether the action group is enabled."
242
msgstr "Či je skupina akcií povolená."
243 244 245

#: gtk/gtkactiongroup.c:149
msgid "Whether the action group is visible."
246
msgstr "Či je skupina akcií viditeľná."
247

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
248
#: gtk/gtkadjustment.c:107 gtk/gtkspinbutton.c:302
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
249 250 251
msgid "Value"
msgstr "Hodnota"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
252
#: gtk/gtkadjustment.c:108
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
253
msgid "The value of the adjustment"
254
msgstr "Hodnota prispôsobenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
255

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
256
#: gtk/gtkadjustment.c:117
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
257
msgid "Minimum Value"
258
msgstr "Minimálna hodnota"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
259

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
260
#: gtk/gtkadjustment.c:118
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
261
msgid "The minimum value of the adjustment"
262
msgstr "Minimálna hodnota prispôsobenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
263

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
264
#: gtk/gtkadjustment.c:127
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
265
msgid "Maximum Value"
266
msgstr "Maximálna hodnota"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
267

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
268
#: gtk/gtkadjustment.c:128
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
269
msgid "The maximum value of the adjustment"
270
msgstr "Maximálna hodnota prispôsobenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
271

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
272
#: gtk/gtkadjustment.c:137
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
273
msgid "Step Increment"
274
msgstr "Krok zvýšenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
275

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
276
#: gtk/gtkadjustment.c:138
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
277
msgid "The step increment of the adjustment"
278
msgstr "Krok zvýšenia prispôsobenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
279

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
280
#: gtk/gtkadjustment.c:147
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
281
msgid "Page Increment"
282
msgstr "Stránka zvýšenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
283

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
284
#: gtk/gtkadjustment.c:148
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
285
msgid "The page increment of the adjustment"
286
msgstr "Stránka zvýšenia prispôsobenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
287

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
288
#: gtk/gtkadjustment.c:157
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
289
msgid "Page Size"
290
msgstr "Veľkosť stránky"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
291

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
292
#: gtk/gtkadjustment.c:158
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
293
msgid "The page size of the adjustment"
294
msgstr "Veľkosť stránky prispôsobenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
295

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
296
#: gtk/gtkalignment.c:117
297 298 299
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Horizontálne zarovnanie"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
300
#: gtk/gtkalignment.c:118 gtk/gtkbutton.c:263
301 302 303 304 305 306 307
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
"Horizontálna pozícia potomka v dostupnom priestore. 0.0 je zarovnanie vľavo, "
"1.0 je zarovnanie vpravo"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
308
#: gtk/gtkalignment.c:127
309 310 311
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Vertikálne zarovnanie"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
312
#: gtk/gtkalignment.c:128 gtk/gtkbutton.c:282
313 314 315 316 317 318 319
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr ""
"Vertikálna pozícia potomka v dostupnom priestore. 0.0 je zarovnanie hore, "
"1.0 je zarovnanie dolu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
320
#: gtk/gtkalignment.c:136
321 322 323
msgid "Horizontal scale"
msgstr "Horizontálna mierka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
324
#: gtk/gtkalignment.c:137
325 326 327 328 329 330 331
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Ak je dostupný horizontálny priestor väčší, než vyžaduje potomok, aká veľká "
"časť sa má použiť pre potomka. 0.0 znamená žiadna, 1.0 znamená všetko."

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
332
#: gtk/gtkalignment.c:145
333 334 335
msgid "Vertical scale"
msgstr "Vertikálna mierka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
336
#: gtk/gtkalignment.c:146
337 338 339 340 341 342 343
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Ak je dostupný vertiklány priestor väčší, než vyžaduje potomok, aká veľká "
"časť sa má použiť pre potomka. 0.0 znamená žiadna, 1.0 znamená všetko."

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
344
#: gtk/gtkalignment.c:163
345 346 347 348
#, fuzzy
msgid "Top Padding"
msgstr "Výplň"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
349
#: gtk/gtkalignment.c:164
350 351 352 353
#, fuzzy
msgid "The padding to insert at the top of the widget."
msgstr "Číslo riadku, ku ktorému je pripojená horná strana potomka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
354
#: gtk/gtkalignment.c:180
355 356 357 358
#, fuzzy
msgid "Bottom Padding"
msgstr "Výplň"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
359
#: gtk/gtkalignment.c:181
360 361 362 363
#, fuzzy
msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
msgstr "Číslo riadku, ku ktorému je pripojená dolná strana potomka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
364
#: gtk/gtkalignment.c:197
365 366 367 368
#, fuzzy
msgid "Left Padding"
msgstr "Výplň"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
369
#: gtk/gtkalignment.c:198
370 371 372 373 374 375
#, fuzzy
msgid "The padding to insert at the left of the widget."
msgstr ""
"Číslo stĺpca, ku ktorému je pripojená ľavá strana potomkapotomok pripojený "
"zľava"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
376
#: gtk/gtkalignment.c:214
377 378 379 380
#, fuzzy
msgid "Right Padding"
msgstr "Pravý okraj"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
381
#: gtk/gtkalignment.c:215
382 383 384 385
#, fuzzy
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
msgstr "Množstvo miesta pridaného vľavo a vpravo od prvku v bodoch"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
386
#: gtk/gtkarrow.c:99
387 388 389
msgid "Arrow direction"
msgstr "Smer šipky"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
390
#: gtk/gtkarrow.c:100
391 392 393
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr "Smer šipky, kam má smerovať"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
394
#: gtk/gtkarrow.c:107
395 396 397
msgid "Arrow shadow"
msgstr "Tieň šipky"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
398
#: gtk/gtkarrow.c:108
399 400 401
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "Vzhľad tieňa okolo šipky"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
402
#: gtk/gtkaspectframe.c:109
403 404 405
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "Horizontálne zarovnanie"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
406
#: gtk/gtkaspectframe.c:110
407 408 409
msgid "X alignment of the child"
msgstr "X zarovnanie potomka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
410
#: gtk/gtkaspectframe.c:116
411 412 413
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "Vertikálne zarovnanie"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
414
#: gtk/gtkaspectframe.c:117
415 416 417
msgid "Y alignment of the child"
msgstr "Y zarovnanie potomka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
418
#: gtk/gtkaspectframe.c:123
419 420 421
msgid "Ratio"
msgstr "Pomer"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
422
#: gtk/gtkaspectframe.c:124
423 424 425
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
msgstr "Pomer strán v prípade, že obey_child je FALSE"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
426
#: gtk/gtkaspectframe.c:130
427 428 429
msgid "Obey child"
msgstr "Sledovať potomka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
430
#: gtk/gtkaspectframe.c:131
431 432 433
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
msgstr "Vynútiť, aby pomer strán odpovedal rámu potomka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
434
#: gtk/gtkbbox.c:120
435 436 437
msgid "Minimum child width"
msgstr "Minimálna šírka potomka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
438
#: gtk/gtkbbox.c:121
439 440 441
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
msgstr "Minimálna šírka tlačidiel v boxe"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
442
#: gtk/gtkbbox.c:129
443 444 445
msgid "Minimum child height"
msgstr "Minimálna výška potomka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
446
#: gtk/gtkbbox.c:130
447 448 449
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
msgstr "Minimálna výška tlačidiel v boxe"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
450
#: gtk/gtkbbox.c:138
451 452 453
msgid "Child internal width padding"
msgstr "Interná šírka okrajov potomka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
454
#: gtk/gtkbbox.c:139
455 456 457
msgid "Amount to increase child's size on either side"
msgstr "O koľko zvýšiť veľkosť potomka na každej strane"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
458
#: gtk/gtkbbox.c:147
459 460 461
msgid "Child internal height padding"
msgstr "Interná výška okrajov potomka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
462
#: gtk/gtkbbox.c:148
463 464 465
msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
msgstr "O koľko zvýšiť veľkosť potomka hore a dole"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
466
#: gtk/gtkbbox.c:156
467 468 469
msgid "Layout style"
msgstr "Štýl rozloženia"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
470
#: gtk/gtkbbox.c:157
471 472 473 474 475 476 477
msgid ""
"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
"edge, start and end"
msgstr ""
"Ako rozložiť tlačidlá v boxe. Možné hodnoty sú default, spread, edge, start "
"a end."

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
478
#: gtk/gtkbbox.c:165
479 480 481
msgid "Secondary"
msgstr "Sekundárna"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
482
#: gtk/gtkbbox.c:166
483 484 485 486 487 488 489
msgid ""
"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
"g., help buttons"
msgstr ""
"Ak je TRUE, potomok bude v sekundárnej skupiny potomkov, čo sa hodí "
"napríklad pre tlačidlá Pomocník."

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
490
#: gtk/gtkbox.c:129 gtk/gtkexpander.c:229
491 492 493
msgid "Spacing"
msgstr "Medzery"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
494
#: gtk/gtkbox.c:130
495 496 497
msgid "The amount of space between children"
msgstr "Veľkosť priestoru medzi potomkami"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
498
#: gtk/gtkbox.c:139 gtk/gtknotebook.c:469 gtk/gtktoolbar.c:531
499 500 501
msgid "Homogeneous"
msgstr "Homogénne"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
502
#: gtk/gtkbox.c:140
503 504 505
msgid "Whether the children should all be the same size"
msgstr "Či má každý potomok rovnakú veľkosť"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
506
#: gtk/gtkbox.c:147 gtk/gtkpreview.c:132 gtk/gtktoolbar.c:523
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
507
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:295
508 509 510
msgid "Expand"
msgstr "Expandovať"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
511
#: gtk/gtkbox.c:148
512 513 514
msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
msgstr "Či má každý potomok rovnakú veľkosť"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
515
#: gtk/gtkbox.c:154
516 517 518
msgid "Fill"
msgstr "Výplň"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
519
#: gtk/gtkbox.c:155
520 521 522
msgid ""
"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
"used as padding"
523
msgstr "Či sa má extra priestor pre potomka alokovať potomkovi alebo využiť ako výplň"
524

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
525
#: gtk/gtkbox.c:161
526 527 528
msgid "Padding"
msgstr "Výplň"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
529
#: gtk/gtkbox.c:162
530 531 532
msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
msgstr "Extra priestor medzi potomkom a jeho susedmi v bodoch"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
533
#: gtk/gtkbox.c:168
534 535 536
msgid "Pack type"
msgstr "Typ balenia"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
537
#: gtk/gtkbox.c:169 gtk/gtknotebook.c:513
538 539 540 541 542 543 544
msgid ""
"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
"start or end of the parent"
msgstr ""
"GtkPackType určujúci, či je potomok balený s odkazom na začiatok alebo na "
"koniec rodiča"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
545 546
#: gtk/gtkbox.c:175 gtk/gtknotebook.c:491 gtk/gtkpaned.c:239
#: gtk/gtkruler.c:139
547 548 549
msgid "Position"
msgstr "Pozícia"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
550
#: gtk/gtkbox.c:176 gtk/gtknotebook.c:492
551 552 553
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "Index potomka v rodičovi"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
554
#: gtk/gtkbutton.c:213
555 556 557 558 559
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget"
msgstr "Text prvku popisu v tlačidle, ak tlačidlo obsahuje popis"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
560
#: gtk/gtkbutton.c:220 gtk/gtkexpander.c:213 gtk/gtklabel.c:313
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
561
#: gtk/gtktoolbutton.c:187
562 563 564
msgid "Use underline"
msgstr "Použiť podčiarknutie"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
565
#: gtk/gtkbutton.c:221 gtk/gtkexpander.c:214 gtk/gtklabel.c:314
566 567 568 569 570 571 572
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
msgstr ""
"Ak je použité, podčiarknutý text označuje, že nasledujúci znak sa má použiť "
"ako klávesová skratka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
573
#: gtk/gtkbutton.c:228
574 575 576
msgid "Use stock"
msgstr "Použiť štandardné"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
577
#: gtk/gtkbutton.c:229
578
msgid "If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
579 580 581 582
msgstr ""
"Ak je nastavené, text sa použije pre voľbu štandardnej položky namiesto "
"zobrazenia"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
583
#: gtk/gtkbutton.c:236
584 585 586
msgid "Focus on click"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
587
#: gtk/gtkbutton.c:237
588 589 590 591
#, fuzzy
msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Či je text v popise možné vybrať myšou"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
592
#: gtk/gtkbutton.c:244
593 594 595
msgid "Border relief"
msgstr "Reliéf okraja"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
596
#: gtk/gtkbutton.c:245
597 598 599
msgid "The border relief style"
msgstr "Štýl reliéfu okraja"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
600
#: gtk/gtkbutton.c:262
601 602 603 604
#, fuzzy
msgid "Horizontal alignment for child"
msgstr "Horizontálne zarovnanie"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
605
#: gtk/gtkbutton.c:281
606 607 608 609
#, fuzzy
msgid "Vertical alignment for child"
msgstr "Vertikálne zarovnanie"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
610
#: gtk/gtkbutton.c:349
611 612 613
msgid "Default Spacing"
msgstr "Štandardný rozstup"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
614
#: gtk/gtkbutton.c:350
615 616 617
msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
msgstr "Extra priestor pridaný pre tlačidlá CAN_DEFAULT"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
618
#: gtk/gtkbutton.c:356
619 620 621
msgid "Default Outside Spacing"
msgstr "Štandardný priestor okolo"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
622
#: gtk/gtkbutton.c:357
623 624 625
msgid ""
"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
"border"
626
msgstr "Extra priestor pridaný pre tlačidlá CAN_DEFAULT, ktorý je vždy okolo okraja"
627

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
628
#: gtk/gtkbutton.c:362
629 630 631
msgid "Child X Displacement"
msgstr "X posun potomka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
632
#: gtk/gtkbutton.c:363
633
msgid "How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
634 635
msgstr "O koľko sa má v smere X posunúť potomok pri stlačení tlačidla"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
636
#: gtk/gtkbutton.c:370
637 638 639
msgid "Child Y Displacement"
msgstr "Y posun potomka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
640
#: gtk/gtkbutton.c:371
641
msgid "How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
642 643
msgstr "O koľko sa má v smere Y posunúť potomok pri stlačení tlačidla"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
644
#: gtk/gtkbutton.c:378
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
645 646 647
msgid "Show button images"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
648
#: gtk/gtkbutton.c:379
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
649 650 651 652
#, fuzzy
msgid "Whether stock icons should be shown in buttons"
msgstr "Či majú byť zobrazené záložky"

653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715
#: gtk/gtkcalendar.c:464
#, fuzzy
msgid "Year"
msgstr "Vyčistiť"

#: gtk/gtkcalendar.c:465
#, fuzzy
msgid "The selected year"
msgstr "Aktuálne vybrané meno súboru"

#: gtk/gtkcalendar.c:471
#, fuzzy
msgid "Month"
msgstr "Písmo"

#: gtk/gtkcalendar.c:472
msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
msgstr ""

#: gtk/gtkcalendar.c:478
msgid "Day"
msgstr ""

#: gtk/gtkcalendar.c:479
msgid ""
"The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
"currently selected day)"
msgstr ""

#: gtk/gtkcalendar.c:493
#, fuzzy
msgid "Show Heading"
msgstr "Rozstup riadkov"

#: gtk/gtkcalendar.c:494
msgid "If TRUE, a heading is displayed"
msgstr ""

#: gtk/gtkcalendar.c:508
#, fuzzy
msgid "Show Day Names"
msgstr "Zobraziť záložky"

#: gtk/gtkcalendar.c:509
msgid "If TRUE, day names are displayed"
msgstr ""

#: gtk/gtkcalendar.c:522
msgid "No Month Change"
msgstr ""

#: gtk/gtkcalendar.c:523
msgid "If TRUE, the selected month can not be changed"
msgstr ""

#: gtk/gtkcalendar.c:537
msgid "Show Week Numbers"
msgstr ""

#: gtk/gtkcalendar.c:538
msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
716
#: gtk/gtkcellrenderer.c:151
717 718 719
msgid "mode"
msgstr "režim"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
720
#: gtk/gtkcellrenderer.c:152
721 722 723
msgid "Editable mode of the CellRenderer"
msgstr "Upraviteľný režim pre CellRenderer"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
724
#: gtk/gtkcellrenderer.c:161
725 726 727
msgid "visible"
msgstr "visible"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
728
#: gtk/gtkcellrenderer.c:162
729 730 731
msgid "Display the cell"
msgstr "Zobraziť bunku"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
732
#: gtk/gtkcellrenderer.c:170
733 734 735
msgid "xalign"
msgstr "X zarovnanie"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
736
#: gtk/gtkcellrenderer.c:171
737 738 739
msgid "The x-align"
msgstr "Zarovnanie X"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
740
#: gtk/gtkcellrenderer.c:181
741 742 743
msgid "yalign"
msgstr "Y zarovnanie"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
744
#: gtk/gtkcellrenderer.c:182
745 746 747
msgid "The y-align"
msgstr "Zarovnanie Y"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
748
#: gtk/gtkcellrenderer.c:192
749 750 751
msgid "xpad"
msgstr "X medzera"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
752
#: gtk/gtkcellrenderer.c:193
753 754 755
msgid "The xpad"
msgstr "Medzera medzi bunkami X"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
756
#: gtk/gtkcellrenderer.c:203
757 758 759
msgid "ypad"
msgstr "Y medzera"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
760
#: gtk/gtkcellrenderer.c:204
761 762 763
msgid "The ypad"
msgstr "Medzera medzi bunkami Y"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
764
#: gtk/gtkcellrenderer.c:214
765 766 767
msgid "width"
msgstr "Šírka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
768
#: gtk/gtkcellrenderer.c:215
769 770 771
msgid "The fixed width"
msgstr "Pevná šírka"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
772
#: gtk/gtkcellrenderer.c:225
773 774 775
msgid "height"
msgstr "Výška"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
776
#: gtk/gtkcellrenderer.c:226
777 778 779
msgid "The fixed height"
msgstr "Pevná výška"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
780
#: gtk/gtkcellrenderer.c:236
781 782 783
msgid "Is Expander"
msgstr "Je rozbaľovací symbol"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
784
#: gtk/gtkcellrenderer.c:237
785 786 787
msgid "Row has children"
msgstr "Riadok má potomkov"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
788
#: gtk/gtkcellrenderer.c:246
789 790 791
msgid "Is Expanded"
msgstr "Je roztiahnutý"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
792
#: gtk/gtkcellrenderer.c:247
793 794 795
msgid "Row is an expander row, and is expanded"
msgstr "Riadok je rozbaľovací a je rozbalený"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
796
#: gtk/gtkcellrenderer.c:255
797 798 799
msgid "Cell background color name"
msgstr "Meno farby pozadia bunky"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
800
#: gtk/gtkcellrenderer.c:256
801 802 803
msgid "Cell background color as a string"
msgstr "Farba pozadia bunky ako text"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
804
#: gtk/gtkcellrenderer.c:263
805 806 807
msgid "Cell background color"
msgstr "Farba pozadia bunky"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
808
#: gtk/gtkcellrenderer.c:264
809 810 811
msgid "Cell background color as a GdkColor"
msgstr "Farba pozadia bunky ako GdkColor"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
812
#: gtk/gtkcellrenderer.c:272
813 814 815
msgid "Cell background set"
msgstr "Pozadie bunky nastavené"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
816
#: gtk/gtkcellrenderer.c:273
817 818 819
msgid "Whether this tag affects the cell background color"
msgstr "Či táto značka ovplyvňuje farbu pozadia bunky"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
820
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:134
821 822 823
msgid "Pixbuf Object"
msgstr "Objekt Pixbuf"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
824
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:135
825 826 827
msgid "The pixbuf to render"
msgstr "Zobrazovaný pixbuf"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
828
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:143
829 830 831
msgid "Pixbuf Expander Open"
msgstr "Obrázok pre otvorený symbol"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
832
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:144
833 834 835
msgid "Pixbuf for open expander"
msgstr "Obrázok pre symbol otvoreného zoznamu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
836
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:152
837 838 839
msgid "Pixbuf Expander Closed"
msgstr "Obrázok pre zatvorený symbol"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
840
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:153
841 842 843
msgid "Pixbuf for closed expander"
msgstr "Obrázok pre symbol zatvoreného zoznamu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
844
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:161 gtk/gtkimage.c:177
845 846 847
msgid "Stock ID"
msgstr "Štandardné ID"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
848
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:162
849 850 851
msgid "The stock ID of the stock icon to render"
msgstr "Štandardné ID zobrazovanej ikony"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
852
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:169
853 854 855
msgid "Size"
msgstr "Veľkosť"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
856
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:170
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
857 858
#, fuzzy
msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon"
859 860
msgstr "Veľkosť zobrazovanej ikony"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
861
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:179
862 863 864
msgid "Detail"
msgstr "Detaily"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
865
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:180
866 867 868
msgid "Render detail to pass to the theme engine"
msgstr "Detaily zobrazenia predané kódu pre tému"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
869
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:193 gtk/gtkentry.c:545 gtk/gtkprogressbar.c:218
870 871 872
msgid "Text"
msgstr "Text"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
873
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:194
874 875 876
msgid "Text to render"
msgstr "Zobrazený text"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
877
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:201
878 879 880
msgid "Markup"
msgstr "Značky"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
881
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:202
882 883 884
msgid "Marked up text to render"
msgstr "Zobrazený text so značkami"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
885
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:209 gtk/gtklabel.c:299
886 887 888
msgid "Attributes"
msgstr "Atribúty"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
889
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:210
890 891 892
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer"
msgstr "Zoznam atribútov štýlu použité pre zobrazenie textu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
893
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:217
894 895 896
msgid "Single Paragraph Mode"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
897
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:218
898 899 900
msgid "Whether or not to keep all text in a single paragraph"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
901
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:226 gtk/gtkcellview.c:180 gtk/gtktexttag.c:206
902 903 904
msgid "Background color name"
msgstr "Meno farby pozadia"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
905
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:227 gtk/gtkcellview.c:181 gtk/gtktexttag.c:207
906 907 908
msgid "Background color as a string"
msgstr "Farba pozadia ako text"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
909
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:234 gtk/gtkcellview.c:187 gtk/gtktexttag.c:214
910 911 912
msgid "Background color"
msgstr "Farba pozadia"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
913
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:235 gtk/gtkcellview.c:188
914 915 916
msgid "Background color as a GdkColor"
msgstr "Farba pozadia ako GdkColor"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
917
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:242 gtk/gtktexttag.c:240
918 919 920
msgid "Foreground color name"
msgstr "Meno farby popredia"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
921
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:243 gtk/gtktexttag.c:241
922 923 924
msgid "Foreground color as a string"
msgstr "Meno farby popredia ako text"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
925
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:250 gtk/gtktexttag.c:248
926 927 928
msgid "Foreground color"
msgstr "Farba popredia"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
929
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:251
930 931 932
msgid "Foreground color as a GdkColor"
msgstr "Meno popredia ako GdkColor"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
933 934
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:259 gtk/gtkentry.c:477 gtk/gtktexttag.c:274
#: gtk/gtktextview.c:586
935 936 937
msgid "Editable"
msgstr "Upraviteľné"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
938
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:260 gtk/gtktexttag.c:275 gtk/gtktextview.c:587
939 940 941
msgid "Whether the text can be modified by the user"
msgstr "Či môže používateľ meniť text"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
942 943
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:267 gtk/gtkcellrenderertext.c:275
#: gtk/gtkfontsel.c:218 gtk/gtktexttag.c:282 gtk/gtktexttag.c:290
944 945 946
msgid "Font"
msgstr "Písmo"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
947
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:268
948 949 950
msgid "Font description as a string"
msgstr "Popis písma ako text"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
951
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:276 gtk/gtktexttag.c:291
952 953 954
msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
msgstr "Popis písma ako štruktúra PangoFontDescription"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
955
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:284 gtk/gtktexttag.c:299
956 957 958
msgid "Font family"
msgstr "Písmo"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
959
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:285 gtk/gtktexttag.c:300
960 961 962
msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
msgstr "Meno písma, napr. Sans, Helvetica, Times, Monospace"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
963 964
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:292 gtk/gtkcellrenderertext.c:293
#: gtk/gtktexttag.c:307
965 966 967
msgid "Font style"
msgstr "Typ písma"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
968 969
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:301 gtk/gtkcellrenderertext.c:302
#: gtk/gtktexttag.c:316
970 971 972
msgid "Font variant"
msgstr "Variant písma"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
973 974
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:310 gtk/gtkcellrenderertext.c:311
#: gtk/gtktexttag.c:325
975 976 977
msgid "Font weight"
msgstr "Váha písma"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
978 979
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:320 gtk/gtkcellrenderertext.c:321
#: gtk/gtktexttag.c:336
980 981 982
msgid "Font stretch"
msgstr "Roztiahnutie písma"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
983 984
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:329 gtk/gtkcellrenderertext.c:330
#: gtk/gtktexttag.c:345
985 986 987
msgid "Font size"
msgstr "Veľkosť písma"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
988
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:339 gtk/gtktexttag.c:365
989 990 991
msgid "Font points"
msgstr "Počet bodov písma"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
992
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:340 gtk/gtktexttag.c:366
993 994 995
msgid "Font size in points"
msgstr "Veľkosť písma v bodoch"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
996
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:349 gtk/gtktexttag.c:355
997 998 999
msgid "Font scale"
msgstr "Zväčšenie písma"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
1000
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:350
1001 1002 1003
msgid "Font scaling factor"
msgstr "Faktor zväčšenia písma"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
1004
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:359 gtk/gtktexttag.c:424
1005 1006 1007
msgid "Rise"
msgstr "Zvýšenie"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
1008
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:360
1009
msgid "Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
1010 1011
msgstr "Posun textu nad základnú čiaru (pod ňou ak je hodnota záporná)"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
1012