Commit 3fb25199 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 0f7cded9
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: pitivi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=pitivi&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-02 12:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-02 16:08+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-14 20:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-16 02:31+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -304,7 +304,7 @@ msgstr "Standardní PAL"
msgid "25 FPS"
msgstr "25 snímků/s"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:4 ../pitivi/mainwindow.py:259
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:4 ../pitivi/mainwindow.py:253
msgid "Project Settings"
msgstr "Nastavení projektu"
......@@ -407,7 +407,7 @@ msgstr "AAC"
msgid "6 channels (5.1)"
msgstr "6 kanálů (5.1)"
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:7 ../pitivi/mainwindow.py:134
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:7 ../pitivi/mainwindow.py:129
msgid "Render"
msgstr "Vykreslit"
......@@ -585,7 +585,7 @@ msgstr "Svislé zarovnání:"
msgid "Advanced positioning"
msgstr "Pokročilé umisťování"
#: ../pitivi/application.py:373
#: ../pitivi/application.py:370
msgid ""
"\n"
" %prog [PROJECT_FILE] # Start the video editor.\n"
......@@ -597,23 +597,23 @@ msgstr ""
" %prog -i [-a] [MEDIÁLNÍ_SOUBOR1 …] # Spustit editor a vytvořit "
"projekt."
#: ../pitivi/application.py:379
#: ../pitivi/application.py:376
msgid "Import each MEDIA_FILE into a new project."
msgstr "Importovat každý jednotlivý MEDIÁLNÍ_SOUBOR do projektu."
#: ../pitivi/application.py:382
#: ../pitivi/application.py:379
msgid "Add each imported MEDIA_FILE to the timeline."
msgstr "Každý naimportovaný MEDIÁLNÍ_SOUBOR přidat do časové osy."
#: ../pitivi/application.py:385
#: ../pitivi/application.py:382
msgid "Run Pitivi in the Python Debugger."
msgstr "Spustit pitivi v ladicím programu jazyka Python"
#: ../pitivi/application.py:390
#: ../pitivi/application.py:387
msgid "-a requires -i"
msgstr "-a vyžaduje -i"
#: ../pitivi/application.py:398
#: ../pitivi/application.py:395
msgid "Cannot open more than one PROJECT_FILE"
msgstr "Nelze otevřít více než jeden PROJEKTOVÝ_SOUBOR"
......@@ -735,177 +735,165 @@ msgstr "Audio|audio|Zvukový|zvukový"
msgid "effect"
msgstr "efekt"
#: ../pitivi/mainwindow.py:135 ../pitivi/timeline/timeline.py:1021
#: ../pitivi/mainwindow.py:130 ../pitivi/timeline/timeline.py:1021
msgid "Split"
msgstr "Rozdělit"
#: ../pitivi/mainwindow.py:136
#: ../pitivi/mainwindow.py:131
msgid "Keyframe"
msgstr "Klíčový snímek"
#: ../pitivi/mainwindow.py:137 ../pitivi/timeline/timeline.py:1006
#: ../pitivi/mainwindow.py:132 ../pitivi/timeline/timeline.py:1006
msgid "Ungroup"
msgstr "Zrušit seskupení"
#. Translators: This is an action, the title of a button
#: ../pitivi/mainwindow.py:139 ../pitivi/timeline/timeline.py:1010
#: ../pitivi/mainwindow.py:134 ../pitivi/timeline/timeline.py:1010
msgid "Group"
msgstr "Seskupit"
#: ../pitivi/mainwindow.py:140 ../pitivi/timeline/timeline.py:1013
#: ../pitivi/mainwindow.py:135 ../pitivi/timeline/timeline.py:1013
msgid "Align"
msgstr "Zarovnat"
#: ../pitivi/mainwindow.py:141
#: ../pitivi/mainwindow.py:136
msgid "Gapless mode"
msgstr "Bezešvý režim"
#: ../pitivi/mainwindow.py:242
#: ../pitivi/mainwindow.py:236
msgid "Create a new project"
msgstr "Vytvořit nový projekt"
#: ../pitivi/mainwindow.py:244
#: ../pitivi/mainwindow.py:238
msgid "_Open..."
msgstr "_Otevřít…"
#: ../pitivi/mainwindow.py:245
#: ../pitivi/mainwindow.py:239
msgid "Open an existing project"
msgstr "Otevřít existující projekt"
#: ../pitivi/mainwindow.py:248 ../pitivi/mainwindow.py:251
#: ../pitivi/mainwindow.py:242 ../pitivi/mainwindow.py:245
msgid "Save the current project"
msgstr "Uložit současný projekt"
#: ../pitivi/mainwindow.py:250
#: ../pitivi/mainwindow.py:244
msgid "Save _As..."
msgstr "Uložit j_ako…"
#: ../pitivi/mainwindow.py:254
#: ../pitivi/mainwindow.py:248
msgid "Reload the current project"
msgstr "Znovu načíst současný projekt"
#: ../pitivi/mainwindow.py:256
#: ../pitivi/mainwindow.py:250
msgid "Export as Archive..."
msgstr "Exportovat jako archiv…"
#: ../pitivi/mainwindow.py:257
#: ../pitivi/mainwindow.py:251
msgid "Export the current project"
msgstr "Exportovat současný projekt"
#: ../pitivi/mainwindow.py:260
#: ../pitivi/mainwindow.py:254
msgid "Edit the project settings"
msgstr "Upravit nastavení projektu"
#: ../pitivi/mainwindow.py:262
#: ../pitivi/mainwindow.py:256
msgid "_Render..."
msgstr "Vyk_reslit…"
#: ../pitivi/mainwindow.py:263
#: ../pitivi/mainwindow.py:257
msgid "Export your project as a finished movie"
msgstr "Exportovat váš projekt jako výsledný film"
#: ../pitivi/mainwindow.py:266
#: ../pitivi/mainwindow.py:260
msgid "Undo the last operation"
msgstr "Vrátí poslední operaci"
#: ../pitivi/mainwindow.py:269
#: ../pitivi/mainwindow.py:263
msgid "Redo the last operation that was undone"
msgstr "Provede znovu poslední vrácenou operaci"
#: ../pitivi/mainwindow.py:277
#: ../pitivi/mainwindow.py:271
#, python-format
msgid "Information about %s"
msgstr "Informace o %s"
#: ../pitivi/mainwindow.py:279
#: ../pitivi/mainwindow.py:273
msgid "User Manual"
msgstr "Uživatelská příručka"
#. Set up the toplevel menu items for translation
#: ../pitivi/mainwindow.py:283
#: ../pitivi/mainwindow.py:277
msgid "_Project"
msgstr "_Projekt"
#: ../pitivi/mainwindow.py:284
#: ../pitivi/mainwindow.py:278
msgid "_Edit"
msgstr "_Upravit"
#: ../pitivi/mainwindow.py:285
#: ../pitivi/mainwindow.py:279
msgid "_View"
msgstr "_Zobrazení"
#: ../pitivi/mainwindow.py:286
#: ../pitivi/mainwindow.py:280
msgid "_Library"
msgstr "Kni_hovna"
#: ../pitivi/mainwindow.py:287
#: ../pitivi/mainwindow.py:281
msgid "_Timeline"
msgstr "Časo_vá osa"
#: ../pitivi/mainwindow.py:288
#: ../pitivi/mainwindow.py:282
msgid "Previe_w"
msgstr "Ná_hled"
#: ../pitivi/mainwindow.py:289
#: ../pitivi/mainwindow.py:283
msgid "_Help"
msgstr "Ná_pověda"
#: ../pitivi/mainwindow.py:294
msgid "View the main window on the whole screen"
msgstr "Zobrazit hlavní okno na celé obrazovce"
#: ../pitivi/mainwindow.py:299 ../pitivi/viewer.py:370
msgid "Undock Viewer"
msgstr "Zobrazovač volně"
#: ../pitivi/mainwindow.py:300
msgid "Put the viewer in a separate window"
msgstr "Umístit zobrazovač do samostatného okna"
#: ../pitivi/mainwindow.py:389
#: ../pitivi/mainwindow.py:365
msgid "Media Library"
msgstr "Knihovna médií"
#: ../pitivi/mainwindow.py:390
#: ../pitivi/mainwindow.py:366
msgid "Effect Library"
msgstr "Knihovna efektů"
#: ../pitivi/mainwindow.py:400
#: ../pitivi/mainwindow.py:376
msgid "Clip"
msgstr "Klip"
#: ../pitivi/mainwindow.py:401
#: ../pitivi/mainwindow.py:377
msgid "Transition"
msgstr "Přechod"
#: ../pitivi/mainwindow.py:402
#: ../pitivi/mainwindow.py:378
msgid "Title"
msgstr "Název"
#: ../pitivi/mainwindow.py:664
#: ../pitivi/mainwindow.py:574
msgid "Development version"
msgstr "Vývojová verze"
#: ../pitivi/mainwindow.py:666
#: ../pitivi/mainwindow.py:576
#, python-format
msgid "Version %(cur_ver)s — %(new_ver)s is available"
msgstr "Verze %(cur_ver)s — %(new_ver)s je k dispozici"
#: ../pitivi/mainwindow.py:670
#: ../pitivi/mainwindow.py:580
#, python-format
msgid "Version %s"
msgstr "Verze %s"
#: ../pitivi/mainwindow.py:678
#: ../pitivi/mainwindow.py:588
msgid "Current maintainers:"
msgstr "Současní správci:"
#: ../pitivi/mainwindow.py:683
#: ../pitivi/mainwindow.py:593
msgid "Past maintainers:"
msgstr "Bývalí správci:"
#. Translators: this paragraph is to be translated, the list of contributors is shown dynamically as a clickable link below it
#: ../pitivi/mainwindow.py:689
#: ../pitivi/mainwindow.py:599
msgid ""
"Contributors:\n"
"A handwritten list here would...\n"
......@@ -924,7 +912,7 @@ msgstr ""
"Proto z respektu vůči přispěvatelům místo toho doporučujeme:\n"
#. Translators: keep the %s at the end of the 1st line
#: ../pitivi/mainwindow.py:696
#: ../pitivi/mainwindow.py:606
#, python-format
msgid ""
"The list of contributors on Ohloh %s\n"
......@@ -933,62 +921,62 @@ msgstr ""
"Seznam přispěvatelů na Ohloh %s\n"
"Nebo můžete spustit: git shortlog -s -n"
#: ../pitivi/mainwindow.py:700
#: ../pitivi/mainwindow.py:610
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
#. The user has not made a decision, don't do anything
#: ../pitivi/mainwindow.py:718
#: ../pitivi/mainwindow.py:628
msgid "Open File..."
msgstr "Otevřít soubor…"
#: ../pitivi/mainwindow.py:734
#: ../pitivi/mainwindow.py:644
msgid "All supported formats"
msgstr "Všechny podporované formáty"
#: ../pitivi/mainwindow.py:807
#: ../pitivi/mainwindow.py:717
#, python-format
msgid "Unable to save project \"%s\""
msgstr "Nelze uložit projekt „%s“"
#: ../pitivi/mainwindow.py:840
#: ../pitivi/mainwindow.py:750
msgid "Close without saving"
msgstr "Zavřít bez uložení"
#: ../pitivi/mainwindow.py:856
#: ../pitivi/mainwindow.py:766
msgid "Save changes to the current project before closing?"
msgstr "Chcete před zavřením uložit změny v současném projektu?"
#: ../pitivi/mainwindow.py:868
#: ../pitivi/mainwindow.py:778
#, python-format
msgid "If you don't save, the changes from the last %s will be lost."
msgstr "V případě neuložení budou veškeré změny za poslední %s ztraceny"
#: ../pitivi/mainwindow.py:872
#: ../pitivi/mainwindow.py:782
msgid "If you don't save, your changes will be lost."
msgstr "V případě neuložení budou veškeré změny ztraceny."
#: ../pitivi/mainwindow.py:930
#: ../pitivi/mainwindow.py:840
msgid "Revert to saved project version?"
msgstr "Vrátit se k uložené verzi projektu?"
#: ../pitivi/mainwindow.py:935
#: ../pitivi/mainwindow.py:845
msgid "This will reload the current project. All unsaved changes will be lost."
msgstr ""
"Tímto se znovu načte aktuální projekt. Veškeré neuložené změny budou "
"ztraceny."
#: ../pitivi/mainwindow.py:950
#: ../pitivi/mainwindow.py:860
#, python-format
msgid "Unable to load project \"%s\""
msgstr "Nelze načíst projekt „%s“"
#: ../pitivi/mainwindow.py:962
#: ../pitivi/mainwindow.py:872
msgid "Locate missing file..."
msgstr "Hledat chybějící soubor…"
#. # The file is probably an image, not video or audio.
#: ../pitivi/mainwindow.py:992
#: ../pitivi/mainwindow.py:902
#, python-format
msgid ""
"The following file has moved: \"<b>%s</b>\"\n"
......@@ -997,7 +985,7 @@ msgstr ""
"Následující soubor byl přesunut: „<b>%s</b>“\n"
"Zadejte prosím nové umístění:"
#: ../pitivi/mainwindow.py:997
#: ../pitivi/mainwindow.py:907
#, python-format
msgid ""
"The following file has moved: \"<b>%s</b>\" (duration: %s)\n"
......@@ -1007,16 +995,16 @@ msgstr ""
"Zadejte prosím nové umístění:"
#. Translators: this is a format filter in a filechooser. Ex: "AVI files"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1020
#: ../pitivi/mainwindow.py:930
#, python-format
msgid "%s files"
msgstr "Soubory %s"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1024 ../pitivi/medialibrary.py:487
#: ../pitivi/mainwindow.py:934 ../pitivi/medialibrary.py:487
msgid "All files"
msgstr "Všechny soubory"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1048
#: ../pitivi/mainwindow.py:958
#, python-format
msgid ""
"No replacement file was provided for \"<i>%s</i>\".\n"
......@@ -1027,29 +1015,29 @@ msgstr ""
"\n"
"Pitivi v současnosti nepodporuje neúplné projekty."
#: ../pitivi/mainwindow.py:1156
#: ../pitivi/mainwindow.py:1066
msgid "Export To..."
msgstr "Export do…"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1169 ../pitivi/mainwindow.py:1213
#: ../pitivi/mainwindow.py:1246 ../pitivi/render.py:350
#: ../pitivi/mainwindow.py:1079 ../pitivi/mainwindow.py:1123
#: ../pitivi/mainwindow.py:1156 ../pitivi/render.py:350
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1289
msgid "Untitled"
msgstr "Nepojmenovaný"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1174
#: ../pitivi/mainwindow.py:1084
msgid "Tar archive"
msgstr "Archiv TAR"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1178 ../pitivi/mainwindow.py:1219
#: ../pitivi/mainwindow.py:1088 ../pitivi/mainwindow.py:1129
msgid "Detect automatically"
msgstr "Rozpoznat automaticky"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1200 ../pitivi/timeline/timeline.py:1283
#: ../pitivi/mainwindow.py:1110 ../pitivi/timeline/timeline.py:1283
msgid "Save As..."
msgstr "Uložit jako…"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1267
#: ../pitivi/mainwindow.py:1177
msgid "Preview"
msgstr "Náhled"
......@@ -1353,23 +1341,23 @@ msgstr "Plynulý"
msgid "Currently playing"
msgstr "Právě se přehrává"
#: ../pitivi/viewer.py:204
#: ../pitivi/viewer.py:201
msgid "Go to the beginning of the timeline"
msgstr "Přejít na začátek časové osy"
#: ../pitivi/viewer.py:211
#: ../pitivi/viewer.py:208
msgid "Go back one second"
msgstr "Přejít o sekundu zpátky"
#: ../pitivi/viewer.py:223
#: ../pitivi/viewer.py:220
msgid "Go forward one second"
msgstr "Přejít o sekundu vpřed"
#: ../pitivi/viewer.py:230
#: ../pitivi/viewer.py:227
msgid "Go to the end of the timeline"
msgstr "Přejit na konec časové osy"
#: ../pitivi/viewer.py:237
#: ../pitivi/viewer.py:233
msgid ""
"Enter a timecode or frame number\n"
"and press \"Enter\" to go to that position"
......@@ -1377,23 +1365,27 @@ msgstr ""
"Zadejte časový údaj nebo číslo snímku\n"
"a po zmáčknutí „Enter“ přejdete na onu pozici"
#: ../pitivi/viewer.py:341
msgid "Dock Viewer"
msgstr "Ukotvit zobrazovač"
#: ../pitivi/viewer.py:240
msgid ""
"Detach the viewer\n"
"You can re-attach it by closing the newly created window."
msgstr ""
"Odpojit prohlížeč\n"
"Znovu jej připojit můžete zavřením nově vytvořeného okna."
#: ../pitivi/viewer.py:350 ../pitivi/viewer.py:397
#: ../pitivi/viewer.py:352 ../pitivi/viewer.py:391
msgid "Show this window in fullscreen"
msgstr "Zobrazit toto okno na celé obrazovce"
#: ../pitivi/viewer.py:394
#: ../pitivi/viewer.py:388
msgid "Exit fullscreen mode"
msgstr "Ukončit režim celé obrazovky"
#: ../pitivi/viewer.py:1015
#: ../pitivi/viewer.py:1009
msgid "Play"
msgstr "Přehrát"
#: ../pitivi/viewer.py:1022
#: ../pitivi/viewer.py:1016
msgid "Pause"
msgstr "Pozastavit"
......@@ -1827,3 +1819,15 @@ msgstr "Zobrazeno %s"
#, python-format
msgid "%d nanoseconds displayed, because we can"
msgstr "Zobrazeno %d nanosekund, protože je to možné"
#~ msgid "View the main window on the whole screen"
#~ msgstr "Zobrazit hlavní okno na celé obrazovce"
#~ msgid "Undock Viewer"
#~ msgstr "Zobrazovač volně"
#~ msgid "Put the viewer in a separate window"
#~ msgstr "Umístit zobrazovač do samostatného okna"
#~ msgid "Dock Viewer"
#~ msgstr "Ukotvit zobrazovač"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment