Commit 24e0501a authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent c9ed99f6
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: pitivi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=pitivi&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-14 20:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-16 02:31+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-18 23:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-19 19:23+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -97,7 +97,7 @@ msgstr "Začíná automatického zarovnání"
msgid "<b><big>Performing Auto-Alignment</big></b>"
msgstr "<b><big>Provádění automatického zarovnání</big></b>"
#: ../data/ui/alignmentprogress.ui.h:3 ../pitivi/render.py:1013
#: ../data/ui/alignmentprogress.ui.h:3 ../pitivi/render.py:1017
msgid "Estimating..."
msgstr "Odhaduje se…"
......@@ -121,25 +121,26 @@ msgstr "Velikost (v pixelech):"
msgid "Frame rate:"
msgstr "Snímková rychlost:"
#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:6
#. PAR is the aspect ratio "of the pixels", not an aspect ratio "in pixels".
#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:7
msgid "Pixel aspect ratio:"
msgstr "Poměr stran pixelů:"
#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:7
#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:8
msgid "Video:"
msgstr "Video:"
#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:8 ../data/ui/projectsettings.ui.h:19
#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:9 ../data/ui/projectsettings.ui.h:21
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:32
msgid "Channels:"
msgstr "Kanály:"
#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:9 ../data/ui/projectsettings.ui.h:20
#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:10 ../data/ui/projectsettings.ui.h:22
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:33
msgid "Sample rate:"
msgstr "Vzorkovací frekvence:"
#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:10
#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:11
msgid "Audio:"
msgstr "Zvuk:"
......@@ -219,7 +220,7 @@ msgstr "Importovat"
msgid "Remove selected clips from the project"
msgstr "Odebrat vybrané klipy z projektu"
#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:4 ../pitivi/medialibrary.py:278
#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:4 ../pitivi/medialibrary.py:274
msgid "_Remove from Project"
msgstr "Odeb_rat z projektu"
......@@ -231,7 +232,7 @@ msgstr "Vlastnosti klipu…"
msgid "Insert the selected clips at the end of the timeline"
msgstr "Vložit vybrané klipy na konec časové osy"
#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:7 ../pitivi/medialibrary.py:281
#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:7 ../pitivi/medialibrary.py:277
msgid "Insert at _End of Timeline"
msgstr "Vložit na kon_ec časové osy"
......@@ -328,58 +329,60 @@ msgstr "Chcete uložit změny v aktuálně vybraném přednastavení?"
msgid "Aspect Ratio:"
msgstr "Poměr stran:"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:11
#. DAR is the aspect ratio of the image being displayed to the viewer. "Display" is used as a noun, not as a verb/action.
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:12
msgid "Display aspect ratio"
msgstr "Poměr stran obrazovky"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:12
#. PAR is the aspect ratio "of the pixels", not an aspect ratio "in pixels".
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:14
msgid "Pixel aspect ratio"
msgstr "Poměr stran pixelů"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:13
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:15
msgid "x"
msgstr "×"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:14
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:16
msgid "Link"
msgstr "Svázat"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:15
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:17
msgid "Frame Rate:"
msgstr "Snímková rychlost:"
#. TODO check if it is the good way to make it translatable
#. And to filter actually!
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:16 ../data/ui/renderingdialog.ui.h:31
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:18 ../data/ui/renderingdialog.ui.h:31
#: ../pitivi/effects.py:282
msgid "Video"
msgstr "Video"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:17
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:19
msgid "Audio Preset"
msgstr "Přednastavení zvuku"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:18
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:20
msgid "Format"
msgstr "Formát"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:21 ../data/ui/renderingdialog.ui.h:35
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:23 ../data/ui/renderingdialog.ui.h:35
msgid "Audio"
msgstr "Zvuk"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:22
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:24
msgid "Author:"
msgstr "Autor:"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:23
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:25
msgid "Year:"
msgstr "Rok:"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:24
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:26
msgid "Project title:"
msgstr "Název projektu:"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:25
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:27
msgid "Info"
msgstr "Informace"
......@@ -618,43 +621,43 @@ msgid "Cannot open more than one PROJECT_FILE"
msgstr "Nelze otevřít více než jeden PROJEKTOVÝ_SOUBOR"
#. Translators: %s is a Python module name or another os component
#: ../pitivi/check.py:97
#: ../pitivi/check.py:100
#, python-format
msgid "- %s not found on the system"
msgstr "– modul %s nebyl nalezen v systému"
#. Translators: %s is a Python module name or another os component
#: ../pitivi/check.py:100
#: ../pitivi/check.py:103
#, python-format
msgid "- %s version %s is installed but Pitivi requires at least version %s"
msgstr ""
"– je nainstalován modul %s verze %s, ale PiTiVi vyžaduje minimálně verzi %s"
#: ../pitivi/check.py:181
#: ../pitivi/check.py:184
msgid "enables sound notifications when rendering is complete"
msgstr "zapne zvukové upozorňování na dokončené vykreslování"
#: ../pitivi/check.py:183
#: ../pitivi/check.py:186
msgid "file thumbnails provided by GNOME's thumbnailers"
msgstr "náhledy souborů poskytnuté vytvářením náhledů v GNOME"
#: ../pitivi/check.py:185
#: ../pitivi/check.py:188
msgid "enables visual notifications when rendering is complete"
msgstr "zapne vizuální upozorňování na dokončené vykreslování"
#: ../pitivi/check.py:187
#: ../pitivi/check.py:190
msgid "additional multimedia codecs through the Libav library"
msgstr "dodatečné multimediální kodeky z knihovny Libav"
#: ../pitivi/check.py:214
#: ../pitivi/check.py:222
msgid "ERROR - The following hard dependencies are unmet:"
msgstr "CHYBA – Následující tvrdé závislosti nejsou splněny:"
#: ../pitivi/check.py:223
#: ../pitivi/check.py:231
msgid "Missing soft dependency:"
msgstr "Chybějící měkká závislost:"
#: ../pitivi/check.py:230
#: ../pitivi/check.py:238
msgid ""
"Could not create audio output sink. Make sure you have a valid one "
"(pulsesink, alsasink or osssink)."
......@@ -735,7 +738,7 @@ msgstr "Audio|audio|Zvukový|zvukový"
msgid "effect"
msgstr "efekt"
#: ../pitivi/mainwindow.py:130 ../pitivi/timeline/timeline.py:1021
#: ../pitivi/mainwindow.py:130 ../pitivi/timeline/timeline.py:1020
msgid "Split"
msgstr "Rozdělit"
......@@ -743,16 +746,16 @@ msgstr "Rozdělit"
msgid "Keyframe"
msgstr "Klíčový snímek"
#: ../pitivi/mainwindow.py:132 ../pitivi/timeline/timeline.py:1006
#: ../pitivi/mainwindow.py:132 ../pitivi/timeline/timeline.py:1005
msgid "Ungroup"
msgstr "Zrušit seskupení"
#. Translators: This is an action, the title of a button
#: ../pitivi/mainwindow.py:134 ../pitivi/timeline/timeline.py:1010
#: ../pitivi/mainwindow.py:134 ../pitivi/timeline/timeline.py:1009
msgid "Group"
msgstr "Seskupit"
#: ../pitivi/mainwindow.py:135 ../pitivi/timeline/timeline.py:1013
#: ../pitivi/mainwindow.py:135 ../pitivi/timeline/timeline.py:1012
msgid "Align"
msgstr "Zarovnat"
......@@ -1020,8 +1023,8 @@ msgid "Export To..."
msgstr "Export do…"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1079 ../pitivi/mainwindow.py:1123
#: ../pitivi/mainwindow.py:1156 ../pitivi/render.py:350
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1289
#: ../pitivi/mainwindow.py:1156 ../pitivi/render.py:348
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1282
msgid "Untitled"
msgstr "Nepojmenovaný"
......@@ -1033,7 +1036,7 @@ msgstr "Archiv TAR"
msgid "Detect automatically"
msgstr "Rozpoznat automaticky"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1110 ../pitivi/timeline/timeline.py:1283
#: ../pitivi/mainwindow.py:1110 ../pitivi/timeline/timeline.py:1276
msgid "Save As..."
msgstr "Uložit jako…"
......@@ -1063,15 +1066,15 @@ msgstr "<b>Délka:</b> %s"
msgid "Error while analyzing a file"
msgstr "Nastala chyba při analyzování souborů"
#: ../pitivi/medialibrary.py:194
#: ../pitivi/medialibrary.py:190
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
#: ../pitivi/medialibrary.py:203
#: ../pitivi/medialibrary.py:199
msgid "Information"
msgstr "Informace"
#: ../pitivi/medialibrary.py:214
#: ../pitivi/medialibrary.py:210
msgid "Duration"
msgstr "Trvání"
......@@ -1126,8 +1129,8 @@ msgid "The following file can not be used with Pitivi."
msgstr "Následující soubor nemůže být použit v Pitivi."
#: ../pitivi/preset.py:94 ../pitivi/preset.py:219 ../pitivi/preset.py:224
#: ../pitivi/preset.py:266 ../pitivi/preset.py:283 ../pitivi/project.py:1327
#: ../pitivi/project.py:1332 ../pitivi/render.py:407
#: ../pitivi/preset.py:266 ../pitivi/preset.py:283 ../pitivi/project.py:1329
#: ../pitivi/project.py:1334 ../pitivi/render.py:405
msgid "No preset"
msgstr "Žádné přednastavení"
......@@ -1180,21 +1183,21 @@ msgstr "Nový projekt"
msgid "Pitivi encoding profile"
msgstr "Profil kódování Pitivi"
#: ../pitivi/project.py:1348 ../pitivi/render.py:537
#: ../pitivi/project.py:1350 ../pitivi/render.py:535
#, python-format
msgid "\"%s\" already exists."
msgstr "„%s“ již existuje."
#: ../pitivi/project.py:1421 ../pitivi/render.py:578
#: ../pitivi/project.py:1423 ../pitivi/render.py:576
msgid "New preset"
msgstr "Nové přednastavení"
#: ../pitivi/project.py:1424 ../pitivi/render.py:581
#: ../pitivi/project.py:1426 ../pitivi/render.py:579
#, python-format
msgid "New preset %d"
msgstr "Nové přednastavení %d"
#: ../pitivi/render.py:260
#: ../pitivi/render.py:258
#, python-format
msgid "Rendering — %d%% complete"
msgstr "Vykresluje se — %d %% dokončeno"
......@@ -1205,20 +1208,20 @@ msgstr "Vykresluje se — %d %% dokončeno"
#. such as "31 seconds", "1 minute" or "1 hours, 14 minutes".
#. In some languages, "About %s left" can be expressed roughly as
#. "There remains approximatively %s" (to handle gender and plurals).
#: ../pitivi/render.py:269
#: ../pitivi/render.py:267
#, python-format
msgid "About %s left"
msgstr "Zbývá přibližně %s"
#: ../pitivi/render.py:308
#: ../pitivi/render.py:306
msgid "Currently rendering"
msgstr "Právě se vykresluje"
#: ../pitivi/render.py:707
#: ../pitivi/render.py:705
msgid "A file name is required."
msgstr "Vyžadován název souboru."
#: ../pitivi/render.py:709
#: ../pitivi/render.py:707
msgid ""
"This file already exists.\n"
"If you don't want to overwrite it, choose a different file name or folder."
......@@ -1226,22 +1229,22 @@ msgstr ""
"Soubor již existuje.\n"
"Pokud jej nechcete přepsat, zvolte jiný název souboru nebo složku."
#: ../pitivi/render.py:737
#: ../pitivi/render.py:735
#, python-format
msgid "%.2f GB"
msgstr "%.2f GB"
#. -1 means round to 10
#: ../pitivi/render.py:742
#: ../pitivi/render.py:740
#, python-format
msgid "%d MB"
msgstr "%d MB"
#: ../pitivi/render.py:792
#: ../pitivi/render.py:790
msgid "Sorry, something didn’t work right."
msgstr "Bohužel, ale něco nefunguje správně."
#: ../pitivi/render.py:793
#: ../pitivi/render.py:791
msgid ""
"An error occured while trying to render your project. You might want to "
"check our troubleshooting guide or file a bug report. See the details below "
......@@ -1252,15 +1255,15 @@ msgstr ""
"chybové hlášení. V podrobnostech níže najdete nějaké základní informace, "
"které vám mohou pomoci určit původ problému."
#: ../pitivi/render.py:804
#: ../pitivi/render.py:802
msgid "Details"
msgstr "Podrobnosti"
#: ../pitivi/render.py:963 ../pitivi/render.py:964 ../pitivi/render.py:968
#: ../pitivi/render.py:969 ../pitivi/render.py:970 ../pitivi/render.py:974
msgid "Render complete"
msgstr "Vykreslování dokončeno"
#: ../pitivi/render.py:967
#: ../pitivi/render.py:973
#, python-format
msgid "\"%s\" has finished rendering."
msgstr "„%s“ má dokončeno vykreslování."
......@@ -1489,7 +1492,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Výchozí délka klipu (v milisekundách) s obrázky po vložení na časovou osu."
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:882
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:885
msgid ""
"Toggle gapless mode\n"
"When enabled, adjacent clips automatically move to fill gaps."
......@@ -1504,83 +1507,73 @@ msgstr ""
#.
#. name (required), stock ID, translatable label,
#. keyboard shortcut, translatable tooltip, callback function
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:974
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:973
msgid "Zoom In"
msgstr "Přiblížit"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:975
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:974
msgid "Zoom Out"
msgstr "Oddálit"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:976 ../pitivi/utils/widgets.py:51
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:975 ../pitivi/utils/widgets.py:51
msgid "Zoom Fit"
msgstr "Přizpůsobit"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:987
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:986
msgid "Export current frame..."
msgstr "Exportovat aktuální snímek…"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:988
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:987
msgid "Export the frame at the current playhead position as an image file."
msgstr "Exportovat snímek na aktuální pozici jako soubor s obrázkem."
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1004
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1003
msgid "Delete Selected"
msgstr "Smazat vybrané"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1007
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1006
msgid "Ungroup clips"
msgstr "Zrušit seskupení klipů"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1011
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1010
msgid "Group clips"
msgstr "Seskupit klipy"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1014
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1013
msgid "Align clips based on their soundtracks"
msgstr "Zarovnat klipy na základě jejich zvukové stopy"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1019
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1018
msgid "Start Playback"
msgstr "Spustit přehrávání"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1022
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1021
msgid "Split clip at playhead position"
msgstr "Rozdělit klip na pozici přehrávání"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1024
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1023
msgid "Add a Keyframe"
msgstr "Přidat klíčový snímek"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1025
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1024
msgid "Add a keyframe"
msgstr "Přidat klíčový snímek"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1027
msgid "_Previous Keyframe"
msgstr "_Předchozí klíčový snímek"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1028
msgid "Move to the previous keyframe"
msgstr "Přesunout se na předchozí klíčový snímek"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1030
msgid "_Next Keyframe"
msgstr "_Následující klíčový snímek"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1031
msgid "Move to the next keyframe"
msgstr "Přesunout se na následující klíčový snímek"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1291
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1284
msgid "PNG image"
msgstr "Obrázek PNG"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1292
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1285
msgid "JPEG image"
msgstr "Obrázek JPEG"
#: ../pitivi/dialogs/clipmediaprops.py:109
#. Translators: a label showing an invalid framerate value
#: ../pitivi/dialogs/clipmediaprops.py:105
#, python-format
msgid "invalid (%s fps)"
msgstr "neplatná (%s snímků/s)"
#: ../pitivi/dialogs/clipmediaprops.py:127
msgid "Image:"
msgstr "Obrázek:"
......@@ -1819,15 +1812,3 @@ msgstr "Zobrazeno %s"
#, python-format
msgid "%d nanoseconds displayed, because we can"
msgstr "Zobrazeno %d nanosekund, protože je to možné"
#~ msgid "View the main window on the whole screen"
#~ msgstr "Zobrazit hlavní okno na celé obrazovce"
#~ msgid "Undock Viewer"
#~ msgstr "Zobrazovač volně"
#~ msgid "Put the viewer in a separate window"
#~ msgstr "Umístit zobrazovač do samostatného okna"
#~ msgid "Dock Viewer"
#~ msgstr "Ukotvit zobrazovač"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment