Commit 24e0501a authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent c9ed99f6
...@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr "" ...@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: pitivi\n" "Project-Id-Version: pitivi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=pitivi&keywords=I18N+L10N&component=general\n" "product=pitivi&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-14 20:38+0000\n" "POT-Creation-Date: 2014-03-18 23:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-16 02:31+0100\n" "PO-Revision-Date: 2014-03-19 19:23+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n" "Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n" "Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n" "Language: cs\n"
...@@ -97,7 +97,7 @@ msgstr "Začíná automatického zarovnání" ...@@ -97,7 +97,7 @@ msgstr "Začíná automatického zarovnání"
msgid "<b><big>Performing Auto-Alignment</big></b>" msgid "<b><big>Performing Auto-Alignment</big></b>"
msgstr "<b><big>Provádění automatického zarovnání</big></b>" msgstr "<b><big>Provádění automatického zarovnání</big></b>"
#: ../data/ui/alignmentprogress.ui.h:3 ../pitivi/render.py:1013 #: ../data/ui/alignmentprogress.ui.h:3 ../pitivi/render.py:1017
msgid "Estimating..." msgid "Estimating..."
msgstr "Odhaduje se…" msgstr "Odhaduje se…"
...@@ -121,25 +121,26 @@ msgstr "Velikost (v pixelech):" ...@@ -121,25 +121,26 @@ msgstr "Velikost (v pixelech):"
msgid "Frame rate:" msgid "Frame rate:"
msgstr "Snímková rychlost:" msgstr "Snímková rychlost:"
#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:6 #. PAR is the aspect ratio "of the pixels", not an aspect ratio "in pixels".
#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:7
msgid "Pixel aspect ratio:" msgid "Pixel aspect ratio:"
msgstr "Poměr stran pixelů:" msgstr "Poměr stran pixelů:"
#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:7 #: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:8
msgid "Video:" msgid "Video:"
msgstr "Video:" msgstr "Video:"
#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:8 ../data/ui/projectsettings.ui.h:19 #: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:9 ../data/ui/projectsettings.ui.h:21
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:32 #: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:32
msgid "Channels:" msgid "Channels:"
msgstr "Kanály:" msgstr "Kanály:"
#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:9 ../data/ui/projectsettings.ui.h:20 #: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:10 ../data/ui/projectsettings.ui.h:22
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:33 #: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:33
msgid "Sample rate:" msgid "Sample rate:"
msgstr "Vzorkovací frekvence:" msgstr "Vzorkovací frekvence:"
#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:10 #: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:11
msgid "Audio:" msgid "Audio:"
msgstr "Zvuk:" msgstr "Zvuk:"
...@@ -219,7 +220,7 @@ msgstr "Importovat" ...@@ -219,7 +220,7 @@ msgstr "Importovat"
msgid "Remove selected clips from the project" msgid "Remove selected clips from the project"
msgstr "Odebrat vybrané klipy z projektu" msgstr "Odebrat vybrané klipy z projektu"
#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:4 ../pitivi/medialibrary.py:278 #: ../data/ui/medialibrary.ui.h:4 ../pitivi/medialibrary.py:274
msgid "_Remove from Project" msgid "_Remove from Project"
msgstr "Odeb_rat z projektu" msgstr "Odeb_rat z projektu"
...@@ -231,7 +232,7 @@ msgstr "Vlastnosti klipu…" ...@@ -231,7 +232,7 @@ msgstr "Vlastnosti klipu…"
msgid "Insert the selected clips at the end of the timeline" msgid "Insert the selected clips at the end of the timeline"
msgstr "Vložit vybrané klipy na konec časové osy" msgstr "Vložit vybrané klipy na konec časové osy"
#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:7 ../pitivi/medialibrary.py:281 #: ../data/ui/medialibrary.ui.h:7 ../pitivi/medialibrary.py:277
msgid "Insert at _End of Timeline" msgid "Insert at _End of Timeline"
msgstr "Vložit na kon_ec časové osy" msgstr "Vložit na kon_ec časové osy"
...@@ -328,58 +329,60 @@ msgstr "Chcete uložit změny v aktuálně vybraném přednastavení?" ...@@ -328,58 +329,60 @@ msgstr "Chcete uložit změny v aktuálně vybraném přednastavení?"
msgid "Aspect Ratio:" msgid "Aspect Ratio:"
msgstr "Poměr stran:" msgstr "Poměr stran:"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:11 #. DAR is the aspect ratio of the image being displayed to the viewer. "Display" is used as a noun, not as a verb/action.
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:12
msgid "Display aspect ratio" msgid "Display aspect ratio"
msgstr "Poměr stran obrazovky" msgstr "Poměr stran obrazovky"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:12 #. PAR is the aspect ratio "of the pixels", not an aspect ratio "in pixels".
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:14
msgid "Pixel aspect ratio" msgid "Pixel aspect ratio"
msgstr "Poměr stran pixelů" msgstr "Poměr stran pixelů"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:13 #: ../data/ui/projectsettings.ui.h:15
msgid "x" msgid "x"
msgstr "×" msgstr "×"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:14 #: ../data/ui/projectsettings.ui.h:16
msgid "Link" msgid "Link"
msgstr "Svázat" msgstr "Svázat"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:15 #: ../data/ui/projectsettings.ui.h:17
msgid "Frame Rate:" msgid "Frame Rate:"
msgstr "Snímková rychlost:" msgstr "Snímková rychlost:"
#. TODO check if it is the good way to make it translatable #. TODO check if it is the good way to make it translatable
#. And to filter actually! #. And to filter actually!
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:16 ../data/ui/renderingdialog.ui.h:31 #: ../data/ui/projectsettings.ui.h:18 ../data/ui/renderingdialog.ui.h:31
#: ../pitivi/effects.py:282 #: ../pitivi/effects.py:282
msgid "Video" msgid "Video"
msgstr "Video" msgstr "Video"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:17 #: ../data/ui/projectsettings.ui.h:19
msgid "Audio Preset" msgid "Audio Preset"
msgstr "Přednastavení zvuku" msgstr "Přednastavení zvuku"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:18 #: ../data/ui/projectsettings.ui.h:20
msgid "Format" msgid "Format"
msgstr "Formát" msgstr "Formát"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:21 ../data/ui/renderingdialog.ui.h:35 #: ../data/ui/projectsettings.ui.h:23 ../data/ui/renderingdialog.ui.h:35
msgid "Audio" msgid "Audio"
msgstr "Zvuk" msgstr "Zvuk"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:22 #: ../data/ui/projectsettings.ui.h:24
msgid "Author:" msgid "Author:"
msgstr "Autor:" msgstr "Autor:"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:23 #: ../data/ui/projectsettings.ui.h:25
msgid "Year:" msgid "Year:"
msgstr "Rok:" msgstr "Rok:"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:24 #: ../data/ui/projectsettings.ui.h:26
msgid "Project title:" msgid "Project title:"
msgstr "Název projektu:" msgstr "Název projektu:"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:25 #: ../data/ui/projectsettings.ui.h:27
msgid "Info" msgid "Info"
msgstr "Informace" msgstr "Informace"
...@@ -618,43 +621,43 @@ msgid "Cannot open more than one PROJECT_FILE" ...@@ -618,43 +621,43 @@ msgid "Cannot open more than one PROJECT_FILE"
msgstr "Nelze otevřít více než jeden PROJEKTOVÝ_SOUBOR" msgstr "Nelze otevřít více než jeden PROJEKTOVÝ_SOUBOR"
#. Translators: %s is a Python module name or another os component #. Translators: %s is a Python module name or another os component
#: ../pitivi/check.py:97 #: ../pitivi/check.py:100
#, python-format #, python-format
msgid "- %s not found on the system" msgid "- %s not found on the system"
msgstr "– modul %s nebyl nalezen v systému" msgstr "– modul %s nebyl nalezen v systému"
#. Translators: %s is a Python module name or another os component #. Translators: %s is a Python module name or another os component
#: ../pitivi/check.py:100 #: ../pitivi/check.py:103
#, python-format #, python-format
msgid "- %s version %s is installed but Pitivi requires at least version %s" msgid "- %s version %s is installed but Pitivi requires at least version %s"
msgstr "" msgstr ""
"– je nainstalován modul %s verze %s, ale PiTiVi vyžaduje minimálně verzi %s" "– je nainstalován modul %s verze %s, ale PiTiVi vyžaduje minimálně verzi %s"
#: ../pitivi/check.py:181 #: ../pitivi/check.py:184
msgid "enables sound notifications when rendering is complete" msgid "enables sound notifications when rendering is complete"
msgstr "zapne zvukové upozorňování na dokončené vykreslování" msgstr "zapne zvukové upozorňování na dokončené vykreslování"
#: ../pitivi/check.py:183 #: ../pitivi/check.py:186
msgid "file thumbnails provided by GNOME's thumbnailers" msgid "file thumbnails provided by GNOME's thumbnailers"
msgstr "náhledy souborů poskytnuté vytvářením náhledů v GNOME" msgstr "náhledy souborů poskytnuté vytvářením náhledů v GNOME"
#: ../pitivi/check.py:185 #: ../pitivi/check.py:188
msgid "enables visual notifications when rendering is complete" msgid "enables visual notifications when rendering is complete"
msgstr "zapne vizuální upozorňování na dokončené vykreslování" msgstr "zapne vizuální upozorňování na dokončené vykreslování"
#: ../pitivi/check.py:187 #: ../pitivi/check.py:190
msgid "additional multimedia codecs through the Libav library" msgid "additional multimedia codecs through the Libav library"
msgstr "dodatečné multimediální kodeky z knihovny Libav" msgstr "dodatečné multimediální kodeky z knihovny Libav"
#: ../pitivi/check.py:214 #: ../pitivi/check.py:222
msgid "ERROR - The following hard dependencies are unmet:" msgid "ERROR - The following hard dependencies are unmet:"
msgstr "CHYBA – Následující tvrdé závislosti nejsou splněny:" msgstr "CHYBA – Následující tvrdé závislosti nejsou splněny:"
#: ../pitivi/check.py:223 #: ../pitivi/check.py:231
msgid "Missing soft dependency:" msgid "Missing soft dependency:"
msgstr "Chybějící měkká závislost:" msgstr "Chybějící měkká závislost:"
#: ../pitivi/check.py:230 #: ../pitivi/check.py:238
msgid "" msgid ""
"Could not create audio output sink. Make sure you have a valid one " "Could not create audio output sink. Make sure you have a valid one "
"(pulsesink, alsasink or osssink)." "(pulsesink, alsasink or osssink)."
...@@ -735,7 +738,7 @@ msgstr "Audio|audio|Zvukový|zvukový" ...@@ -735,7 +738,7 @@ msgstr "Audio|audio|Zvukový|zvukový"
msgid "effect" msgid "effect"
msgstr "efekt" msgstr "efekt"
#: ../pitivi/mainwindow.py:130 ../pitivi/timeline/timeline.py:1021 #: ../pitivi/mainwindow.py:130 ../pitivi/timeline/timeline.py:1020
msgid "Split" msgid "Split"
msgstr "Rozdělit" msgstr "Rozdělit"
...@@ -743,16 +746,16 @@ msgstr "Rozdělit" ...@@ -743,16 +746,16 @@ msgstr "Rozdělit"
msgid "Keyframe" msgid "Keyframe"
msgstr "Klíčový snímek" msgstr "Klíčový snímek"
#: ../pitivi/mainwindow.py:132 ../pitivi/timeline/timeline.py:1006 #: ../pitivi/mainwindow.py:132 ../pitivi/timeline/timeline.py:1005
msgid "Ungroup" msgid "Ungroup"
msgstr "Zrušit seskupení" msgstr "Zrušit seskupení"
#. Translators: This is an action, the title of a button #. Translators: This is an action, the title of a button
#: ../pitivi/mainwindow.py:134 ../pitivi/timeline/timeline.py:1010 #: ../pitivi/mainwindow.py:134 ../pitivi/timeline/timeline.py:1009
msgid "Group" msgid "Group"
msgstr "Seskupit" msgstr "Seskupit"
#: ../pitivi/mainwindow.py:135 ../pitivi/timeline/timeline.py:1013 #: ../pitivi/mainwindow.py:135 ../pitivi/timeline/timeline.py:1012
msgid "Align" msgid "Align"
msgstr "Zarovnat" msgstr "Zarovnat"
...@@ -1020,8 +1023,8 @@ msgid "Export To..." ...@@ -1020,8 +1023,8 @@ msgid "Export To..."
msgstr "Export do…" msgstr "Export do…"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1079 ../pitivi/mainwindow.py:1123 #: ../pitivi/mainwindow.py:1079 ../pitivi/mainwindow.py:1123
#: ../pitivi/mainwindow.py:1156 ../pitivi/render.py:350 #: ../pitivi/mainwindow.py:1156 ../pitivi/render.py:348
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1289 #: ../pitivi/timeline/timeline.py:1282
msgid "Untitled" msgid "Untitled"
msgstr "Nepojmenovaný" msgstr "Nepojmenovaný"
...@@ -1033,7 +1036,7 @@ msgstr "Archiv TAR" ...@@ -1033,7 +1036,7 @@ msgstr "Archiv TAR"
msgid "Detect automatically" msgid "Detect automatically"
msgstr "Rozpoznat automaticky" msgstr "Rozpoznat automaticky"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1110 ../pitivi/timeline/timeline.py:1283 #: ../pitivi/mainwindow.py:1110 ../pitivi/timeline/timeline.py:1276
msgid "Save As..." msgid "Save As..."
msgstr "Uložit jako…" msgstr "Uložit jako…"
...@@ -1063,15 +1066,15 @@ msgstr "<b>Délka:</b> %s" ...@@ -1063,15 +1066,15 @@ msgstr "<b>Délka:</b> %s"
msgid "Error while analyzing a file" msgid "Error while analyzing a file"
msgstr "Nastala chyba při analyzování souborů" msgstr "Nastala chyba při analyzování souborů"
#: ../pitivi/medialibrary.py:194 #: ../pitivi/medialibrary.py:190
msgid "Icon" msgid "Icon"
msgstr "Ikona" msgstr "Ikona"
#: ../pitivi/medialibrary.py:203 #: ../pitivi/medialibrary.py:199
msgid "Information" msgid "Information"
msgstr "Informace" msgstr "Informace"
#: ../pitivi/medialibrary.py:214 #: ../pitivi/medialibrary.py:210
msgid "Duration" msgid "Duration"
msgstr "Trvání" msgstr "Trvání"
...@@ -1126,8 +1129,8 @@ msgid "The following file can not be used with Pitivi." ...@@ -1126,8 +1129,8 @@ msgid "The following file can not be used with Pitivi."
msgstr "Následující soubor nemůže být použit v Pitivi." msgstr "Následující soubor nemůže být použit v Pitivi."
#: ../pitivi/preset.py:94 ../pitivi/preset.py:219 ../pitivi/preset.py:224 #: ../pitivi/preset.py:94 ../pitivi/preset.py:219 ../pitivi/preset.py:224
#: ../pitivi/preset.py:266 ../pitivi/preset.py:283 ../pitivi/project.py:1327 #: ../pitivi/preset.py:266 ../pitivi/preset.py:283 ../pitivi/project.py:1329
#: ../pitivi/project.py:1332 ../pitivi/render.py:407 #: ../pitivi/project.py:1334 ../pitivi/render.py:405
msgid "No preset" msgid "No preset"
msgstr "Žádné přednastavení" msgstr "Žádné přednastavení"
...@@ -1180,21 +1183,21 @@ msgstr "Nový projekt" ...@@ -1180,21 +1183,21 @@ msgstr "Nový projekt"
msgid "Pitivi encoding profile" msgid "Pitivi encoding profile"
msgstr "Profil kódování Pitivi" msgstr "Profil kódování Pitivi"
#: ../pitivi/project.py:1348 ../pitivi/render.py:537 #: ../pitivi/project.py:1350 ../pitivi/render.py:535
#, python-format #, python-format
msgid "\"%s\" already exists." msgid "\"%s\" already exists."
msgstr "„%s“ již existuje." msgstr "„%s“ již existuje."
#: ../pitivi/project.py:1421 ../pitivi/render.py:578 #: ../pitivi/project.py:1423 ../pitivi/render.py:576
msgid "New preset" msgid "New preset"
msgstr "Nové přednastavení" msgstr "Nové přednastavení"
#: ../pitivi/project.py:1424 ../pitivi/render.py:581 #: ../pitivi/project.py:1426 ../pitivi/render.py:579
#, python-format #, python-format
msgid "New preset %d" msgid "New preset %d"
msgstr "Nové přednastavení %d" msgstr "Nové přednastavení %d"
#: ../pitivi/render.py:260 #: ../pitivi/render.py:258
#, python-format #, python-format
msgid "Rendering — %d%% complete" msgid "Rendering — %d%% complete"
msgstr "Vykresluje se — %d %% dokončeno" msgstr "Vykresluje se — %d %% dokončeno"
...@@ -1205,20 +1208,20 @@ msgstr "Vykresluje se — %d %% dokončeno" ...@@ -1205,20 +1208,20 @@ msgstr "Vykresluje se — %d %% dokončeno"
#. such as "31 seconds", "1 minute" or "1 hours, 14 minutes". #. such as "31 seconds", "1 minute" or "1 hours, 14 minutes".
#. In some languages, "About %s left" can be expressed roughly as #. In some languages, "About %s left" can be expressed roughly as
#. "There remains approximatively %s" (to handle gender and plurals). #. "There remains approximatively %s" (to handle gender and plurals).
#: ../pitivi/render.py:269 #: ../pitivi/render.py:267
#, python-format #, python-format
msgid "About %s left" msgid "About %s left"
msgstr "Zbývá přibližně %s" msgstr "Zbývá přibližně %s"
#: ../pitivi/render.py:308 #: ../pitivi/render.py:306
msgid "Currently rendering" msgid "Currently rendering"
msgstr "Právě se vykresluje" msgstr "Právě se vykresluje"
#: ../pitivi/render.py:707 #: ../pitivi/render.py:705
msgid "A file name is required." msgid "A file name is required."
msgstr "Vyžadován název souboru." msgstr "Vyžadován název souboru."
#: ../pitivi/render.py:709 #: ../pitivi/render.py:707
msgid "" msgid ""
"This file already exists.\n" "This file already exists.\n"
"If you don't want to overwrite it, choose a different file name or folder." "If you don't want to overwrite it, choose a different file name or folder."
...@@ -1226,22 +1229,22 @@ msgstr "" ...@@ -1226,22 +1229,22 @@ msgstr ""
"Soubor již existuje.\n" "Soubor již existuje.\n"
"Pokud jej nechcete přepsat, zvolte jiný název souboru nebo složku." "Pokud jej nechcete přepsat, zvolte jiný název souboru nebo složku."
#: ../pitivi/render.py:737 #: ../pitivi/render.py:735
#, python-format #, python-format
msgid "%.2f GB" msgid "%.2f GB"
msgstr "%.2f GB" msgstr "%.2f GB"
#. -1 means round to 10 #. -1 means round to 10
#: ../pitivi/render.py:742 #: ../pitivi/render.py:740
#, python-format #, python-format
msgid "%d MB" msgid "%d MB"
msgstr "%d MB" msgstr "%d MB"
#: ../pitivi/render.py:792 #: ../pitivi/render.py:790
msgid "Sorry, something didn’t work right." msgid "Sorry, something didn’t work right."
msgstr "Bohužel, ale něco nefunguje správně." msgstr "Bohužel, ale něco nefunguje správně."
#: ../pitivi/render.py:793 #: ../pitivi/render.py:791
msgid "" msgid ""
"An error occured while trying to render your project. You might want to " "An error occured while trying to render your project. You might want to "
"check our troubleshooting guide or file a bug report. See the details below " "check our troubleshooting guide or file a bug report. See the details below "
...@@ -1252,15 +1255,15 @@ msgstr "" ...@@ -1252,15 +1255,15 @@ msgstr ""
"chybové hlášení. V podrobnostech níže najdete nějaké základní informace, " "chybové hlášení. V podrobnostech níže najdete nějaké základní informace, "
"které vám mohou pomoci určit původ problému." "které vám mohou pomoci určit původ problému."
#: ../pitivi/render.py:804 #: ../pitivi/render.py:802
msgid "Details" msgid "Details"
msgstr "Podrobnosti" msgstr "Podrobnosti"
#: ../pitivi/render.py:963 ../pitivi/render.py:964 ../pitivi/render.py:968 #: ../pitivi/render.py:969 ../pitivi/render.py:970 ../pitivi/render.py:974
msgid "Render complete" msgid "Render complete"
msgstr "Vykreslování dokončeno" msgstr "Vykreslování dokončeno"
#: ../pitivi/render.py:967 #: ../pitivi/render.py:973
#, python-format #, python-format
msgid "\"%s\" has finished rendering." msgid "\"%s\" has finished rendering."
msgstr "„%s“ má dokončeno vykreslování." msgstr "„%s“ má dokončeno vykreslování."
...@@ -1489,7 +1492,7 @@ msgid "" ...@@ -1489,7 +1492,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Výchozí délka klipu (v milisekundách) s obrázky po vložení na časovou osu." "Výchozí délka klipu (v milisekundách) s obrázky po vložení na časovou osu."
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:882 #: ../pitivi/timeline/timeline.py:885
msgid "" msgid ""
"Toggle gapless mode\n" "Toggle gapless mode\n"
"When enabled, adjacent clips automatically move to fill gaps." "When enabled, adjacent clips automatically move to fill gaps."
...@@ -1504,83 +1507,73 @@ msgstr "" ...@@ -1504,83 +1507,73 @@ msgstr ""
#. #.
#. name (required), stock ID, translatable label, #. name (required), stock ID, translatable label,
#. keyboard shortcut, translatable tooltip, callback function #. keyboard shortcut, translatable tooltip, callback function
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:974 #: ../pitivi/timeline/timeline.py:973
msgid "Zoom In" msgid "Zoom In"
msgstr "Přiblížit" msgstr "Přiblížit"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:975 #: ../pitivi/timeline/timeline.py:974
msgid "Zoom Out" msgid "Zoom Out"
msgstr "Oddálit" msgstr "Oddálit"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:976 ../pitivi/utils/widgets.py:51 #: ../pitivi/timeline/timeline.py:975 ../pitivi/utils/widgets.py:51
msgid "Zoom Fit" msgid "Zoom Fit"
msgstr "Přizpůsobit" msgstr "Přizpůsobit"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:987 #: ../pitivi/timeline/timeline.py:986
msgid "Export current frame..." msgid "Export current frame..."
msgstr "Exportovat aktuální snímek…" msgstr "Exportovat aktuální snímek…"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:988 #: ../pitivi/timeline/timeline.py:987
msgid "Export the frame at the current playhead position as an image file." msgid "Export the frame at the current playhead position as an image file."
msgstr "Exportovat snímek na aktuální pozici jako soubor s obrázkem." msgstr "Exportovat snímek na aktuální pozici jako soubor s obrázkem."
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1004 #: ../pitivi/timeline/timeline.py:1003
msgid "Delete Selected" msgid "Delete Selected"
msgstr "Smazat vybrané" msgstr "Smazat vybrané"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1007 #: ../pitivi/timeline/timeline.py:1006
msgid "Ungroup clips" msgid "Ungroup clips"
msgstr "Zrušit seskupení klipů" msgstr "Zrušit seskupení klipů"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1011 #: ../pitivi/timeline/timeline.py:1010
msgid "Group clips" msgid "Group clips"
msgstr "Seskupit klipy" msgstr "Seskupit klipy"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1014 #: ../pitivi/timeline/timeline.py:1013
msgid "Align clips based on their soundtracks" msgid "Align clips based on their soundtracks"
msgstr "Zarovnat klipy na základě jejich zvukové stopy" msgstr "Zarovnat klipy na základě jejich zvukové stopy"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1019 #: ../pitivi/timeline/timeline.py:1018
msgid "Start Playback" msgid "Start Playback"
msgstr "Spustit přehrávání" msgstr "Spustit přehrávání"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1022 #: ../pitivi/timeline/timeline.py:1021
msgid "Split clip at playhead position" msgid "Split clip at playhead position"
msgstr "Rozdělit klip na pozici přehrávání" msgstr "Rozdělit klip na pozici přehrávání"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1024 #: ../pitivi/timeline/timeline.py:1023
msgid "Add a Keyframe" msgid "Add a Keyframe"
msgstr "Přidat klíčový snímek" msgstr "Přidat klíčový snímek"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1025 #: ../pitivi/timeline/timeline.py:1024
msgid "Add a keyframe" msgid "Add a keyframe"
msgstr "Přidat klíčový snímek" msgstr "Přidat klíčový snímek"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1027 #: ../pitivi/timeline/timeline.py:1284
msgid "_Previous Keyframe"
msgstr "_Předchozí klíčový snímek"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1028
msgid "Move to the previous keyframe"
msgstr "Přesunout se na předchozí klíčový snímek"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1030
msgid "_Next Keyframe"
msgstr "_Následující klíčový snímek"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1031
msgid "Move to the next keyframe"
msgstr "Přesunout se na následující klíčový snímek"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1291
msgid "PNG image" msgid "PNG image"
msgstr "Obrázek PNG"