Commit f24e3765 authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by Administrator

Updated Hungarian translation

parent 2b204544
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution-data-server master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=evolution-data-server&keywords=I18N+L10N&component=Misc.\n"
"POT-Creation-Date: 2014-12-20 05:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-12-20 12:08+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2014-12-23 05:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-12-23 16:59+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <openscope at googlegroups dot com>\n"
"Language: hu\n"
......@@ -917,7 +917,6 @@ msgid "The library was built without phone number support."
msgstr "A programkönyvtár telefonszámok támogatása nélkül került lefordításra."
#: ../addressbook/libebook-contacts/e-phone-number.c:43
#| msgid "The phone number parser reported an yet unkown error code."
msgid "The phone number parser reported a yet unknown error code."
msgstr "A telefonszám-feldolgozó egy még ismeretlen hibakódot adott vissza."
......@@ -3055,41 +3054,46 @@ msgstr "Nem lehet átmásolni az üzeneteket a Kuka mappába"
msgid "Cannot copy messages to the Junk folder"
msgstr "Nem lehet átmásolni az üzeneteket a Levélszemét mappába"
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:796
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:812
#, c-format
msgid "No quota information available for folder '%s'"
msgstr "Nem érhetők el kvótainformációk a(z) „%s” mappához"
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:936
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1029
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:952
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1045
#, c-format
msgid "No destination folder specified"
msgstr "Nincs megadva célmappa"
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:964
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:980
msgid "Unable to move junk messages"
msgstr "Nem lehet áthelyezni a levélszemetet "
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1057
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1073
msgid "Unable to move deleted messages"
msgstr "Nem lehet áthelyezni a törölt leveleket "
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1374
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1390
#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-folder.c:760
msgid "Apply message _filters to this folder"
msgstr "Ü_zenetszűrők alkalmazása erre a mappába"
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1485
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1401
#| msgid "Only check for Junk messages in the In_box folder"
msgid "Always check for _new mail in this folder"
msgstr "Új _levelek keresése ebben a mappában mindig"
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1512
#, c-format
msgid "Could not create folder summary for %s"
msgstr "Nem sikerült létrehozni %s mappa-összefoglalóját"
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1494
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1521
#, c-format
msgid "Could not create cache for %s: "
msgstr "Nem lehet létrehozni a gyorsítótárat ehhez: %s: "
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1709
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1736
#, c-format
msgid "No IMAP mailbox available for folder '%s'"
msgstr "Nem érhető el IMAP postafiók a(z) „%s” mappához"
......@@ -3409,13 +3413,13 @@ msgstr "Nem található IMAP névtér a(z) „%s” mappaútvonalhoz"
msgid "Retrieving folder list for %s"
msgstr "%s mappalistájának lekérése"
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2007
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2017
#, c-format
msgid ""
"The folder name \"%s\" is invalid because it contains the character \"%c\""
msgstr "A mappanév „%s” nem érvényes, mert a(z) „%c” karaktert tartalmazza"
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2779
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2789
#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1249
#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:448
#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:591
......@@ -3430,7 +3434,7 @@ msgstr "A mappanév „%s” nem érvényes, mert a(z) „%c” karaktert tarta
msgid "You must be working online to complete this operation"
msgstr "A művelet befejezéséhez hálózati kapcsolattal kell rendelkeznie"
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2784
#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2794
#, c-format
msgid "You must be working online to complete this operation (%s)"
msgstr "A művelet befejezéséhez hálózati kapcsolattal kell rendelkeznie (%s)"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment