Commit f0b30e5f authored by Balázs Meskó's avatar Balázs Meskó Committed by Administrator

Update Hungarian translation

parent a96acb5d
......@@ -10,15 +10,15 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution-data-server master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=evolution-data-server&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-23 13:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-23 23:49+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-01 15:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-11 13:33+0200\n"
"Last-Translator: Meskó Balázs <meskobalazs@fedoraproject.org>\n"
"Language-Team: Hungarian <openscope at googlegroups dot com>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../src/addressbook/backends/file/e-book-backend-file.c:120
......@@ -109,7 +109,7 @@ msgstr "Nem sikerült a régi „%s” adatbázist „%s” névre átnevezni: %
#: ../src/addressbook/libebook/e-book-client.c:3422
#: ../src/addressbook/libebook/e-book-client.c:3640
#: ../src/addressbook/libedata-book/e-book-backend-sexp.c:877
#: ../src/calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:200
#: ../src/calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:222
#: ../src/calendar/backends/contacts/e-cal-backend-contacts.c:274
#: ../src/calendar/backends/http/e-cal-backend-http.c:204
#: ../src/calendar/libecal/e-cal.c:2334
......@@ -134,8 +134,9 @@ msgstr "Nem sikerült a régi „%s” adatbázist „%s” névre átnevezni: %
#: ../src/calendar/libecal/e-cal-client.c:7061
#: ../src/calendar/libedata-cal/e-cal-cache.c:1742
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3029
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3039
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3051
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3035
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3045
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3057
#: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:422
#: ../src/libebackend/e-server-side-source.c:501
#: ../src/libedataserver/e-client.c:188
......@@ -146,7 +147,7 @@ msgid "Unknown error"
msgstr "Ismeretlen hiba"
#: ../src/addressbook/backends/google/e-book-backend-google.c:924
#: ../src/addressbook/backends/webdav/e-book-backend-webdav.c:1005
#: ../src/addressbook/backends/webdav/e-book-backend-webdav.c:1017
msgid "Object to save is not a valid vCard"
msgstr "A mentendő objektum nem érvényes vCard"
......@@ -268,7 +269,7 @@ msgstr "Nem sikerült a(z) „%s” felhasználó DN-jét lekérni"
msgid "Given URL “%s” doesn’t reference WebDAV address book"
msgstr "A megadott „%s” URL nem egy WebDAV címjegyzékre hivatkozik"
#: ../src/addressbook/backends/webdav/e-book-backend-webdav.c:929
#: ../src/addressbook/backends/webdav/e-book-backend-webdav.c:941
msgid "Received object is not a valid vCard"
msgstr "A kapott objektum nem érvényes vCard"
......@@ -1098,7 +1099,7 @@ msgstr "Nem lehet megnyitni a(z) %s adatbázist: %s"
#: ../src/calendar/libedata-cal/e-cal-cache.c:2333
#: ../src/calendar/libedata-cal/e-cal-cache.c:2396
#: ../src/calendar/libedata-cal/e-cal-cache.c:2567
#: ../src/calendar/libedata-cal/e-cal-meta-backend.c:1331
#: ../src/calendar/libedata-cal/e-cal-meta-backend.c:1335
#: ../src/libebackend/e-cache.c:1385 ../src/libebackend/e-cache.c:2238
#: ../src/libebackend/e-cache.c:2278
#, c-format
......@@ -1121,20 +1122,20 @@ msgid "Cannot sort by a field that is not a string type"
msgstr "Nem lehet nem karakterlánc típusú mező szerint rendezni"
#: ../src/addressbook/libedata-book/e-book-meta-backend.c:1050
#: ../src/calendar/libedata-cal/e-cal-meta-backend.c:1052
#: ../src/calendar/libedata-cal/e-cal-meta-backend.c:1056
#, c-format
msgid "Preloaded object for UID “%s” is invalid"
msgstr "A(z) „%s” UID-hez előre betöltött objektum érvénytelen"
#: ../src/addressbook/libedata-book/e-book-meta-backend.c:1058
#: ../src/calendar/libedata-cal/e-cal-meta-backend.c:1060
#: ../src/calendar/libedata-cal/e-cal-meta-backend.c:1064
#, c-format
msgid "Received object for UID “%s” is invalid"
msgstr "A(z) „%s” UID-hez kapott objektum érvénytelen"
#: ../src/addressbook/libedata-book/e-book-meta-backend.c:1885
#: ../src/addressbook/libedata-book/e-book-meta-backend.c:2333
#: ../src/calendar/libedata-cal/e-cal-meta-backend.c:3100
#: ../src/calendar/libedata-cal/e-cal-meta-backend.c:3151
#, c-format
msgid "Failed to create cache “%s”:"
msgstr "Nem sikerült létrehozni a(z) „%s” gyorsítótárat:"
......@@ -1358,12 +1359,12 @@ msgstr "Szinkronizáláson kívüli revízió a kurzor mozgatásakor"
msgid "Alphabetic index was set for incorrect locale"
msgstr "A helytelen területi beállításhoz betűrendes index kényszerítve"
#: ../src/calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:143
#: ../src/calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:165
#, c-format
msgid "Given URL “%s” doesn’t reference CalDAV calendar"
msgstr "A megadott „%s” URL nem egy CalDAV naptárra hivatkozik"
#: ../src/calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:1579
#: ../src/calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:1616
msgid "Failed to parse response data"
msgstr "A válaszadatok feldolgozása sikertelen"
......@@ -1855,13 +1856,13 @@ msgstr "Az időzóna nem vehető fel összetevő nélkül"
msgid "Cannot add timezone with invalid component"
msgstr "Az időzóna nem vehető fel érvénytelen összetevővel"
#: ../src/calendar/libedata-cal/e-cal-meta-backend.c:1107
#: ../src/calendar/libedata-cal/e-cal-meta-backend.c:1111
#, c-format
msgid "Received object for UID “%s” doesn’t contain any expected component"
msgstr ""
"A(z) „%s” UID-hez kapott objektum nem tartalmazza egyik várt összetevőt sem"
#: ../src/calendar/libedata-cal/e-cal-meta-backend.c:3896
#: ../src/calendar/libedata-cal/e-cal-meta-backend.c:3955
msgid "attachment.dat"
msgstr "melléklet.dat"
......@@ -2131,7 +2132,7 @@ msgstr[0] "Új üzenet szűrése itt: „%s : %s”"
msgstr[1] "Új üzenetek szűrése itt: „%s : %s”"
#: ../src/camel/camel-folder.c:1030
#: ../src/camel/providers/local/camel-maildir-folder.c:330
#: ../src/camel/providers/local/camel-maildir-folder.c:331
msgid "Moving messages"
msgstr "Levelek áthelyezése"
......@@ -3279,7 +3280,7 @@ msgid "You must be working online to complete this operation (%s)"
msgstr "A művelet befejezéséhez hálózati kapcsolattal kell rendelkeznie (%s)"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-conn-manager.c:993
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3111
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3117
#: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:351
#: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1346
#: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:2158
......@@ -3461,7 +3462,7 @@ msgstr "Hiba a gyorsítótár-adatfolyam írása közben"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2793
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2881
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3144
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3150
msgid "Failed to get capabilities"
msgstr "Nem sikerült a képességek lekérése"
......@@ -3508,157 +3509,157 @@ msgstr "A hitelesítési jelszó nem érhető el"
msgid "Failed to authenticate"
msgstr "Sikertelen hitelesítés"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3166
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3172
msgid "Failed to issue NAMESPACE"
msgstr "Nem sikerült a NAMESPACE kiadása"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3184
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3190
msgid "Failed to enable QResync"
msgstr "Nem sikerült a QResync engedélyezése"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3216
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3222
msgid "Failed to issue NOTIFY"
msgstr "Nem sikerült a NOTIFY kiadása"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3694
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3700
msgid "Failed to select mailbox"
msgstr "Nem sikerült a postafiók kiválasztása"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3797
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3803
msgid "Cannot issue command, no stream available"
msgstr "Nem adható ki parancs, nem érhető el folyam"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4061
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4067
#, c-format
msgid "Cannot get message with message ID %s: %s"
msgstr "Nem lehet letölteni a(z) %s azonosítójú levelet: %s"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4062
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4068
msgid "No such message available."
msgstr "Nincs ilyen üzenet."
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4110
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4135
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4174
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4116
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4141
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4180
msgid "Error fetching message"
msgstr "Hiba a levél lekérésekor"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4152
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4911
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4158
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4917
msgid "Error performing NOOP"
msgstr "Hiba a NOOP végrehajtásakor"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4167
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4173
msgid "Failed to close the tmp stream"
msgstr "Az ideiglenes adatfolyam lezárása meghiúsult"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4198
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4204
msgid "Failed to copy the tmp file"
msgstr "Az ideiglenes fájl másolása meghiúsult"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4434
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4440
msgid "Error moving messages"
msgstr "Hiba az üzenetek mozgatásakor"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4434
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4440
msgid "Error copying messages"
msgstr "Hiba a levelek másolásakor"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4704
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4725
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4710
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4731
msgid "Cannot create spool file: "
msgstr "Nem lehet létrehozni a várólistafájlt: "
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4811
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4817
msgid "Error appending message"
msgstr "Hiba az üzenet hozzáfűzésekor"
#. Translators: The first “%s” is replaced with an account name and the second “%s”
#. is replaced with a full path name. The spaces around “:” are intentional, as
#. the whole “%s : %s” is meant as an absolute identification of the folder.
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5064
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5070
#, c-format
msgid "Scanning for changed messages in “%s : %s”"
msgstr "Megváltozott levelek keresése ebben: „%s : %s”"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5068
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5074
msgid "Error scanning changes"
msgstr "Hiba a változások beolvasásakor"
#. Translators: The first “%s” is replaced with an account name and the second “%s”
#. is replaced with a full path name. The spaces around “:” are intentional, as
#. the whole “%s : %s” is meant as an absolute identification of the folder.
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5089
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5095
#, c-format
msgid "Fetching summary information for new messages in “%s : %s”"
msgstr "Összefoglaló adatok letöltése az új levelekhez ebben: „%s : %s”"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5107
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5113
msgid "Error fetching message info"
msgstr "Hiba a levél információinak lekérésekor"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5213
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5219
msgid "Error running STATUS"
msgstr "Hiba a STATUS futtatásakor"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5759
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5789
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5824
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5765
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5795
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5830
msgid "Error syncing changes"
msgstr "Hiba a változások szinkronizálásakor"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5962
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5968
msgid "Error expunging message"
msgstr "Hiba a levél törlésekor"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6034
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6040
msgid "Error fetching folders"
msgstr "Hiba a mappák lekérésekor"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6045
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6051
msgid "Error fetching subscribed folders"
msgstr "Hiba a feliratkozott mappák lekérésekor"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6067
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6073
msgid "Error creating folder"
msgstr "Hiba a mappa létrehozásakor"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6123
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6129
msgid "Error deleting folder"
msgstr "Hiba a mappa törlésekor"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6169
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6175
msgid "Error renaming folder"
msgstr "Hiba a mappa átnevezésekor"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6201
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6207
msgid "Error subscribing to folder"
msgstr "Hiba a mappára feliratkozáskor"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6237
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6243
msgid "Error unsubscribing from folder"
msgstr "Hiba a mappáról leiratkozáskor"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6277
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6283
msgid "IMAP server does not support quotas"
msgstr "Az IMAP kiszolgáló nem támogatja a kvótákat"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6289
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6295
msgid "Error retrieving quota information"
msgstr "Hiba a kvótainformációk lekérésekor"
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6352
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6358
msgid "Search failed"
msgstr "A keresés sikertelen"
#. Blocks, until the DONE is issued or on inactivity timeout, error, ...
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6470
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6476
msgid "Error running IDLE"
msgstr "Hiba az IDLE futtatásakor"
#. create a dummy "." parent inbox, use to scan, then put back at the top level
#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:354
#: ../src/camel/providers/local/camel-maildir-folder.c:478
#: ../src/camel/providers/local/camel-maildir-folder.c:476
#: ../src/camel/providers/local/camel-maildir-store.c:345
#: ../src/camel/providers/local/camel-maildir-store.c:824
#: ../src/camel/providers/local/camel-maildir-store.c:830
......@@ -3818,7 +3819,7 @@ msgstr "Törölt üzenetek"
#. * for folders being under $HOME. The first %s is replaced
#. * with a relative path under $HOME, the second %s is
#. * replaced with a protocol name, like mbox/maldir/...
#: ../src/camel/providers/local/camel-local-folder.c:187
#: ../src/camel/providers/local/camel-local-folder.c:190
#, c-format
msgid "~%s (%s)"
msgstr "~%s (%s)"
......@@ -3832,8 +3833,8 @@ msgstr "~%s (%s)"
#. * folders being under /var/mail. The first %s is replaced
#. * with a relative path under /var/mail, the second %s is
#. * replaced with a protocol name, like mbox/maldir/...
#: ../src/camel/providers/local/camel-local-folder.c:197
#: ../src/camel/providers/local/camel-local-folder.c:206
#: ../src/camel/providers/local/camel-local-folder.c:200
#: ../src/camel/providers/local/camel-local-folder.c:209
#, c-format
msgid "mailbox: %s (%s)"
msgstr "postafiók: %s (%s)"
......@@ -3842,19 +3843,19 @@ msgstr "postafiók: %s (%s)"
#. * The first %s is replaced with a folder's full path,
#. * the second %s is replaced with a protocol name, like
#. * mbox/maldir/...
#: ../src/camel/providers/local/camel-local-folder.c:215
#: ../src/camel/providers/local/camel-local-folder.c:218
#, c-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
#: ../src/camel/providers/local/camel-local-folder.c:505
#: ../src/camel/providers/local/camel-local-folder.c:511
msgid "_Index message body data"
msgstr "_Levéltörzs adatainak indexelése"
#. Translators: The first %s is replaced with a message ID,
#. * the second %s is replaced with the folder path,
#. * the third %s is replaced with a detailed error string
#: ../src/camel/providers/local/camel-local-folder.c:737
#: ../src/camel/providers/local/camel-local-folder.c:749
#, c-format
msgid ""
"Cannot get message %s from folder %s\n"
......@@ -3981,28 +3982,28 @@ msgid "Could not rename “%s”: %s"
msgstr "Az átnevezés nem sikerült „%s”: %s"
#: ../src/camel/providers/local/camel-maildir-folder.c:107
#: ../src/camel/providers/local/camel-maildir-folder.c:344
#: ../src/camel/providers/local/camel-mbox-folder.c:128
#: ../src/camel/providers/local/camel-mbox-folder.c:336
#: ../src/camel/providers/local/camel-mh-folder.c:157
#: ../src/camel/providers/local/camel-maildir-folder.c:345
#: ../src/camel/providers/local/camel-mbox-folder.c:133
#: ../src/camel/providers/local/camel-mbox-folder.c:348
#: ../src/camel/providers/local/camel-mh-folder.c:159
msgid "No such message"
msgstr "Nincs ilyen üzenet"
#: ../src/camel/providers/local/camel-maildir-folder.c:232
#: ../src/camel/providers/local/camel-maildir-folder.c:239
#, c-format
msgid "Cannot append message to maildir folder: %s: "
msgstr "Nem lehet a levelet a maildir mappához fűzni: %s: "
#: ../src/camel/providers/local/camel-maildir-folder.c:282
#: ../src/camel/providers/local/camel-maildir-folder.c:292
#: ../src/camel/providers/local/camel-mbox-folder.c:395
#: ../src/camel/providers/local/camel-mh-folder.c:169
#: ../src/camel/providers/local/camel-mh-folder.c:179
#: ../src/camel/providers/local/camel-maildir-folder.c:286
#: ../src/camel/providers/local/camel-maildir-folder.c:296
#: ../src/camel/providers/local/camel-mbox-folder.c:407
#: ../src/camel/providers/local/camel-mh-folder.c:171
#: ../src/camel/providers/local/camel-mh-folder.c:181
#, c-format
msgid "Cannot get message %s from folder %s: "
msgstr "Nem sikerült betölteni a(z) %s levelet a(z) %s mappából: "
#: ../src/camel/providers/local/camel-maildir-folder.c:362
#: ../src/camel/providers/local/camel-maildir-folder.c:363
#, c-format
msgid "Cannot transfer message to destination folder: %s"
msgstr "Nem lehet átvinni az üzenetet a cél mappába: %s"
......@@ -4088,21 +4089,21 @@ msgstr "Új levelek keresése"
msgid "Storing folder"
msgstr "Mappa tárolása"
#: ../src/camel/providers/local/camel-mbox-folder.c:194
#: ../src/camel/providers/local/camel-mbox-folder.c:205
#, c-format
msgid "Cannot open mailbox: %s: "
msgstr "Nem lehet megnyitni a postafiókot: %s: "
#: ../src/camel/providers/local/camel-mbox-folder.c:257
#: ../src/camel/providers/local/camel-mbox-folder.c:266
#, c-format
msgid "Cannot append message to mbox file: %s: "
msgstr "Nem sikerült a levelet az mbox fájlhoz hozzáfűzni: %s: "
#: ../src/camel/providers/local/camel-mbox-folder.c:387
#: ../src/camel/providers/local/camel-mbox-folder.c:399
msgid "The folder appears to be irrecoverably corrupted."
msgstr "A mappa javíthatatlanul sérültnek néz ki."
#: ../src/camel/providers/local/camel-mbox-folder.c:444
#: ../src/camel/providers/local/camel-mbox-folder.c:454
#: ../src/camel/providers/local/camel-spool-folder.c:65
#, c-format
msgid "Cannot create folder lock on %s: %s"
......@@ -4246,7 +4247,7 @@ msgstr "Az írás meghiúsult az ideiglenes postafiókba: %s"
msgid "Writing to temporary mailbox failed: %s: %s"
msgstr "Az írás meghiúsult az ideiglenes postafiókba: %s: %s"
#: ../src/camel/providers/local/camel-mh-folder.c:114
#: ../src/camel/providers/local/camel-mh-folder.c:119
#, c-format
msgid "Cannot append message to mh folder: %s: "
msgstr "Nem lehet a levelet az mh mappához fűzni: %s: "
......@@ -5329,7 +5330,7 @@ msgid "Failed to lookup credentials: "
msgstr "Nem sikerült a hitelesítési adatok keresése: "
#: ../src/libebackend/e-server-side-source.c:1395
#: ../src/libedataserver/e-source.c:1597
#: ../src/libedataserver/e-source.c:1583
#, c-format
msgid "Data source “%s” does not support creating remote resources"
msgstr "A(z) „%s” adatforrás nem támogatja távoli erőforrások létrehozását"
......@@ -5343,7 +5344,7 @@ msgstr ""
"erőforrás létrehozásához"
#: ../src/libebackend/e-server-side-source.c:1437
#: ../src/libedataserver/e-source.c:1710
#: ../src/libedataserver/e-source.c:1696
#, c-format
msgid "Data source “%s” does not support deleting remote resources"
msgstr "A(z) „%s” adatforrás nem támogatja távoli erőforrások törlését"
......@@ -5357,7 +5358,7 @@ msgstr ""
"erőforrás törléséhez"
#: ../src/libebackend/e-server-side-source.c:1482
#: ../src/libedataserver/e-source.c:1806
#: ../src/libedataserver/e-source.c:1792
#: ../src/modules/ubuntu-online-accounts/module-ubuntu-online-accounts.c:1080
#, c-format
msgid "Data source “%s” does not support OAuth 2.0 authentication"
......@@ -5591,17 +5592,17 @@ msgstr "Nem sikerült %d HTTP hibával: %s"
msgid "Source file is missing a [%s] group"
msgstr "A forrásfájlból hiányzik egy [%s] csoport"
#: ../src/libedataserver/e-source.c:1377
#: ../src/libedataserver/e-source.c:1363
#, c-format
msgid "Data source “%s” is not removable"
msgstr "A(z) „%s” adatforrás nem távolítható el"
#: ../src/libedataserver/e-source.c:1500
#: ../src/libedataserver/e-source.c:1486
#, c-format
msgid "Data source “%s” is not writable"
msgstr "A(z) „%s” adatforrás nem írható"
#: ../src/libedataserver/e-source.c:2196
#: ../src/libedataserver/e-source.c:2173
msgid "Unnamed"
msgstr "Névtelen"
......@@ -6510,6 +6511,10 @@ msgstr "LDAP-kiszolgálókon"
msgid "On This Computer"
msgstr "Ezen a számítógépen"
#: ../src/services/evolution-source-registry/builtin/system-proxy.source.in.h:1
msgid "Default Proxy Settings"
msgstr "Alapértelmezett proxybeállítások"
#: ../src/services/evolution-source-registry/builtin/vfolder.source.in.h:1
msgid "Search Folders"
msgstr "Keresés mappákban"
......@@ -6738,4 +6743,3 @@ msgstr "Nem sikerült kapcsolódni a forrásnyilvántartáshoz: %s\n"
#, c-format
msgid "No sources had been found\n"
msgstr "Nem találhatók források\n"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment