Commit 24963cad authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius Committed by Administrator

Add Lithuanian translation

parent e4fe00b5
Pipeline #114200 passed with stage
in 5 minutes and 29 seconds
......@@ -14,6 +14,7 @@ id
it
ja
ko
lt
nl
pl
pt_BR
......
# Lithuanian translation for extensions-web.
# Copyright (C) 2019 extensions-web's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the extensions-web package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: extensions-web master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ykonotopov@gnome.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-22 14:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-02 22:59+0300\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.32.1\n"
#: sweettooth/auth/forms.py:39 extensions-web-domain-django:1
msgid "Username"
msgstr "Naudotojo vardas"
#: sweettooth/auth/forms.py:40 extensions-web-domain-django:1
msgid "Required. 30 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only."
msgstr "Būtinas. 30 simbolių arba mažiau. Tik raidės, skaitmenys ir @/./+/-/_"
#: sweettooth/auth/forms.py:41 extensions-web-domain-django:1
msgid "This value may contain only letters, numbers and @/./+/-/_ characters."
msgstr ""
"Šioje reikšmėje gali būti tik raidės, skaitmenys ir @/./+/-/_ simboliai."
#: sweettooth/auth/forms.py:43 extensions-web-domain-django:1
msgid "Email"
msgstr "El. paštas"
#: sweettooth/auth/forms.py:44 extensions-web-domain-django:1
msgid "Password"
msgstr "Slaptažodis"
#: sweettooth/auth/forms.py:45 extensions-web-domain-django:1
msgid "Password confirmation"
msgstr "Slaptažodžio patvirtinimas"
#: sweettooth/auth/forms.py:46 extensions-web-domain-django:1
msgid "Enter the same password as above, for verification."
msgstr "Patvirtinimui, įveskite tą patį slaptažodį dar kartą."
#: sweettooth/auth/templates/registration/login.html:23
#: sweettooth/auth/templates/registration/login_popup_form.html:14
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Forgot your password?"
msgstr "Pamiršote slaptažodį?"
#: sweettooth/auth/templates/registration/login.html:32
#: sweettooth/auth/templates/registration/login_popup_form.html:11
#: sweettooth/templates/base.html:72 extensions-web-domain-django:1
msgid "Log in"
msgstr "Prisijungti"
#: sweettooth/auth/templates/registration/login.html:37
#: sweettooth/auth/templates/registration/login_popup_form.html:17
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Don't have an account?"
msgstr "Neturite paskyros?"
#: sweettooth/auth/templates/registration/login.html:38
#: sweettooth/auth/templates/registration/login_popup_form.html:19
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Register"
msgstr "Užsiregistruoti"
#: sweettooth/auth/templates/registration/login.html:6
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "User Login"
msgstr "Naudotojo prisijungimas"
#: sweettooth/auth/templates/registration/password_reset_confirm.html:12
#: sweettooth/auth/templates/registration/password_reset_form.html:12
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Reset your password"
msgstr "Atstatyti savo slaptažodį"
#: sweettooth/auth/templates/registration/password_reset_confirm.html:15
#: extensions-web-domain-django:1
msgid ""
"The token for the password reset is incorrect. Please check your link and "
"try again."
msgstr ""
"Neteisinga slaptažodžio atstatymo leksema. Patikrinkite nuorodą ir bandykite "
"dar kartą."
#: sweettooth/auth/templates/registration/password_reset_confirm.html:8
#: sweettooth/auth/templates/registration/password_reset_form.html:7
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Password reset"
msgstr "Slaptažodžio atstatymas"
#: sweettooth/auth/templates/registration/password_reset_form.html:8
#: extensions-web-domain-django:1
msgid ""
"Forgot your password? Enter your e-mail address below, and we’ll e-mail "
"instructions for setting a new one."
msgstr ""
"Pamiršote slaptažodį? Įveskite žemiau savo el. pašto adresą ir mes jums "
"išsiųsime nurodymus, kaip nusistatyti naują."
#: sweettooth/context_processors.py:13 extensions-web-domain-django:1
msgid "Add yours"
msgstr "Pridėkite savo"
#: sweettooth/context_processors.py:17 extensions-web-domain-django:1
msgid "Installed extensions"
msgstr "Įdiegti plėtiniai"
#: sweettooth/context_processors.py:21 extensions-web-domain-django:1
msgid "About"
msgstr "Apie"
#: sweettooth/context_processors.py:9 extensions-web-domain-django:1
msgid "Extensions"
msgstr "Plėtiniai"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/comments.html:18
#: extensions-web-domain-django:1
#, python-format
msgid ""
"Unfortunately, to help prevent spam, we require that you <a href="
"\"%(login_url)s\">log in to GNOME Shell Extensions</a> in order to post a "
"comment or report an error. You understand, right?"
msgstr ""
"Deja, siekdami išvengti brukalo, reikalaujame, kad norėdami paskelbti "
"komentarą ar pranešti apie klaidą <a href=\"%(login_url)s\">prisijungtumėte "
"prie GNOME apvalkalo plėtinių</a>. Jūs juk mus suprantate, ar ne?"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/comments.html:23
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "User Reviews"
msgstr "Naudotojų apžvalgos"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/comments.html:25
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Loading reviews…"
msgstr "Įkeliamos apžvalgos…"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/comments.html:3
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Your opinion"
msgstr "Jūsų nuomonė"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/comments.html:6
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Leave a…"
msgstr "Palikti…"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/comments.html:7
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Comment"
msgstr "Komentarą"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/comments.html:8
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Rating"
msgstr "Įvertinimą"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/comments.html:9
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Bug report"
msgstr "Pranešimą apie klaidą"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/detail.html:25
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Upgrade this extension"
msgstr "Naujinti šį plėtinį"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/detail.html:26
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Configure this extension"
msgstr "Konfigūruoti šį plėtinį"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/detail.html:27
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Uninstall this extension"
msgstr "Pašalinti šį plėtinį"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/detail.html:53
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Extension Homepage"
msgstr "Plėtinio tinklalapis"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/detail.html:58
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Download"
msgstr "Atsisiųsti"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/detail.html:61
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Shell version…"
msgstr "Apvalkalo versija…"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/detail.html:65
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Extension version…"
msgstr "Plėtinio versija…"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/detail.html:74
#: extensions-web-domain-django:1
msgid ""
"A reviewer will review the extension you submitted to make sure there's "
"nothing too dangerous. You'll be emailed the result of the review."
msgstr ""
"Apžvalgininkas peržiūrės jūsų pateiktą plėtinį, kad įsitikintų, jog jame "
"nėra nieko pernelyg pavojingo. Apie apžvalgos rezultatą jums bus pranešta "
"el. paštu."
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/list.html:13
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Search for extensions…"
msgstr "Ieškoti plėtinių…"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/local.html:3
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/local.html:8
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Installed Extensions"
msgstr "Įdiegti plėtiniai"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/local.html:5
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Shell settings"
msgstr "Apvalkalo nustatymai"
#: sweettooth/ratings/admin.py:13 extensions-web-domain-django:1
msgid "Content"
msgstr "Turinys"
#: sweettooth/ratings/admin.py:16 extensions-web-domain-django:1
msgid "Metadata"
msgstr "Metaduomenys"
#: sweettooth/ratings/templates/comments/form.html:26
#: sweettooth/ratings/templates/comments/preview.html:45
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Post"
msgstr "Paskelbti"
#: sweettooth/ratings/templates/comments/form.html:27
#: sweettooth/ratings/templates/comments/preview.html:46
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Preview"
msgstr "Peržiūra"
#: sweettooth/ratings/templates/comments/form.html:8
#: sweettooth/ratings/templates/comments/preview.html:27
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "What do you think about this GNOME extension?"
msgstr "Ką manote apie šį GNOME plėtinį?"
#: sweettooth/ratings/templates/comments/preview.html:13
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Please correct the error below"
msgid_plural "Please correct the errors below"
msgstr[0] "Ištaisykite žemiau esančią klaidą"
msgstr[1] "Ištaisykite žemiau esančias klaidas"
msgstr[2] "Ištaisykite žemiau esančias klaidas"
#: sweettooth/ratings/templates/comments/preview.html:4
#: sweettooth/ratings/templates/comments/preview.html:15
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Preview your comment"
msgstr "Peržiūrėti savo komentarą"
#: sweettooth/ratings/templates/comments/preview.html:18
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Post Comment"
msgstr "Paskelbti komentarą"
#: sweettooth/ratings/templates/comments/preview.html:21
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Edit your comment"
msgstr "Taisyti savo komentarą"
#: sweettooth/templates/base.html:16 extensions-web-domain-django:1
msgid "Latest extensions in GNOME Shell Extensions"
msgstr "Naujausi plėtiniai, esantys GNOME apvalkalo plėtiniuose"
#: sweettooth/templates/base.html:17 sweettooth/templates/base.html:50
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "GNOME Shell Extensions"
msgstr "GNOME apvalkalo plėtiniai"
#: sweettooth/templates/usermenu.html:5 extensions-web-domain-django:1
msgid "User Profile"
msgstr "Naudotojo profilis"
#: sweettooth/templates/usermenu.html:6 extensions-web-domain-django:1
msgid "User Settings"
msgstr "Naudotojo nustatymai"
#: sweettooth/templates/usermenu.html:7 extensions-web-domain-django:1
msgid "Log out"
msgstr "Atsijungti"
#: sweettooth/static/js/extensions.js:111 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid ""
"To control GNOME Shell extensions using this site you must install GNOME "
"Shell integration that consists of two parts: browser extension and native "
"host messaging application"
msgstr ""
"Norėdami valdyti GNOME apvalkalo plėtinius, naudojant šią svetainę, "
"privalote įsidiegti GNOME apvalkalo integraciją, kuri susideda iš dviejų "
"dalių: naršyklės plėtinio ir savos kompiuterio pranešimų perdavimo programos"
#: sweettooth/static/js/extensions.js:112 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Install GNOME Shell integration browser extension"
msgstr "Įdiegti GNOME apvalkalo integracijos naršyklės plėtinį"
#: sweettooth/static/js/extensions.js:113 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Click here to install browser extension"
msgstr "Spustelėkite čia, norėdami įsidiegti naršyklės plėtinį"
#: sweettooth/static/js/extensions.js:115 extensions-web-domain-djangojs:1
#, javascript-format
msgid "See %swiki page%s for native host connector installation instructions"
msgstr ""
"Kompiuterinio sujungiklio įdiegimo nurodymams, žiūrėkite %svikio puslapį%s"
#: sweettooth/static/js/extensions.js:124 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid ""
"We cannot detect a running copy of GNOME on this system, so some parts of "
"the interface may be disabled. See <a href=\"/about/#no-detection\">our "
"troubleshooting entry</a> for more information."
msgstr ""
"Negalime šioje sistemoje aptikti veikiančio GNOME egzemplioriaus, taigi, kai "
"kurios sąsajos dalys gali būti išjungtos. Išsamesnei informacijai, žiūrėkite "
"<a href=\"/about/#no-detection\">mūsų nesklandumų šalinimo įrašą</a>."
#: sweettooth/static/js/extensions.js:136
#: sweettooth/static/js/extensions.js:142 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "GNOME Shell Extensions cannot list your installed extensions."
msgstr "GNOME apvalkalo plėtiniai negali išvardyti jūsų įdiegtų plėtinių."
#: sweettooth/static/js/fsui.js:124 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Compatible with"
msgstr "Suderinamas su"
#: sweettooth/static/js/fsui.js:40 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Name"
msgstr "Pavadinimą"
#: sweettooth/static/js/fsui.js:41 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Recent"
msgstr "Naujumą"
#: sweettooth/static/js/fsui.js:42 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Downloads"
msgstr "Atsiuntimus"
#: sweettooth/static/js/fsui.js:43 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Popularity"
msgstr "Populiarumą"
#: sweettooth/static/js/fsui.js:73 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Sort by"
msgstr "Rikiuoti pagal"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/comments_list.mst:19
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Show more reviews"
msgstr "Rodyti daugiau apžvalgų"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/comments_list.mst:23
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "There are no comments. Be the first!"
msgstr "Nėra jokių komentarų. Būkite pirmi!"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/comments_list.mst:4
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Author"
msgstr "Autorius"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/error_report_template.mst:1
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "What's wrong?"
msgstr "Kas nutiko?"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/error_report_template.mst:17
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "GNOME Shell Extensions did not detect any errors with this extension."
msgstr "GNOME apvalkalo plėtiniai neaptiko jokių klaidų su šiuo plėtiniu."
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/error_report_template.mst:20
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Version information"
msgstr "Versijos informacija"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/error_report_template.mst:22
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Shell version"
msgstr "Apvalkalo informacija"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/error_report_template.mst:23
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Extension version"
msgstr "Plėtinio versija"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/error_report_template.mst:23
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Unknown"
msgstr "Nežinoma"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/error_report_template.mst:5
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "What have you tried?"
msgstr "Ką esate išbandę?"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/error_report_template.mst:9
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Automatically detected errors"
msgstr "Automatiškai aptiktos klaidos"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/info_contents.mst:21
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "System extension"
msgstr "Sisteminis plėtinys"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/uninstall.mst:1
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "You uninstalled"
msgstr "Jūs pašalinote"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment