Commit 0be1711c authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Update Slovak translation

parent 8b01b864
Pipeline #169648 passed with stage
in 5 minutes and 23 seconds
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-05 13:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-05 13:45+0200\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
......@@ -20,19 +20,20 @@ msgstr ""
#: sweettooth/auth/forms.py:26 extensions-web-domain-django:1
msgid "Username or email"
msgstr ""
msgstr "Meno používateľa alebo e-mail"
#: sweettooth/auth/forms.py:46 extensions-web-domain-django:1
msgid "Username"
msgstr ""
msgstr "Meno používateľa"
#: sweettooth/auth/forms.py:47 extensions-web-domain-django:1
msgid "Required. 30 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only."
msgstr ""
"Potrebné. 30 znakov alebo menej. Iba písmená, číslice a znaky @/./+/-/_."
#: sweettooth/auth/forms.py:48 extensions-web-domain-django:1
msgid "This value may contain only letters, numbers and @/./+/-/_ characters."
msgstr ""
msgstr "Táto hodnota môže obsahovať iba písmená, číslice a znaky @/./+/-/_."
#: sweettooth/auth/forms.py:50 extensions-web-domain-django:1
msgid "Email"
......@@ -40,7 +41,7 @@ msgstr "E-Mail"
#: sweettooth/auth/forms.py:56 extensions-web-domain-django:1
msgid "You should not use email as username"
msgstr ""
msgstr "Nemali by ste používať e-mail ako meno používateľa"
#: sweettooth/auth/templates/registration/login.html:23
#: sweettooth/auth/templates/registration/login_popup_form.html:14
......@@ -52,7 +53,7 @@ msgstr "Zabudli ste heslo?"
#: sweettooth/auth/templates/registration/login_popup_form.html:11
#: sweettooth/templates/base.html:72 extensions-web-domain-django:1
msgid "Log in"
msgstr ""
msgstr "Prihlásiť sa"
#: sweettooth/auth/templates/registration/login.html:36
#: sweettooth/auth/templates/registration/login_popup_form.html:17
......@@ -69,13 +70,13 @@ msgstr "Zaregistrovať"
#: sweettooth/auth/templates/registration/login.html:6
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "User Login"
msgstr ""
msgstr "Prihlásenie používateľa"
#: sweettooth/auth/templates/registration/password_reset_confirm.html:12
#: sweettooth/auth/templates/registration/password_reset_form.html:12
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Reset your password"
msgstr ""
msgstr "Obnoviť vaše heslo"
#: sweettooth/auth/templates/registration/password_reset_confirm.html:15
#: extensions-web-domain-django:1
......@@ -88,7 +89,7 @@ msgstr ""
#: sweettooth/auth/templates/registration/password_reset_form.html:7
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Password reset"
msgstr ""
msgstr "Obnovenie hesla"
#: sweettooth/auth/templates/registration/password_reset_form.html:8
#: extensions-web-domain-django:1
......@@ -103,11 +104,11 @@ msgstr "Pridajte svoje"
#: sweettooth/context_processors.py:17 extensions-web-domain-django:1
msgid "Installed extensions"
msgstr ""
msgstr "Nainštalované rozšírenia"
#: sweettooth/context_processors.py:21 extensions-web-domain-django:1
msgid "About"
msgstr ""
msgstr "O webe"
#: sweettooth/context_processors.py:9 extensions-web-domain-django:1
msgid "Extensions"
......@@ -125,27 +126,27 @@ msgstr ""
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/comments.html:23
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "User Reviews"
msgstr ""
msgstr "Recenzie používateľov"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/comments.html:25
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Loading reviews…"
msgstr ""
msgstr "Načítavajú sa recenzie…"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/comments.html:3
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Your opinion"
msgstr ""
msgstr "Váš názor"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/comments.html:6
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Leave a…"
msgstr ""
msgstr "Zanechajte…"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/comments.html:7
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Comment"
msgstr ""
msgstr "Komentár"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/comments.html:8
#: extensions-web-domain-django:1
......@@ -155,22 +156,22 @@ msgstr "Hodnotenie"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/comments.html:9
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Bug report"
msgstr ""
msgstr "Hlásenie o chybe"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/detail.html:25
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Upgrade this extension"
msgstr ""
msgstr "Aktualizovať toto rozšírenie"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/detail.html:26
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Configure this extension"
msgstr ""
msgstr "Nastaviť toto rozšírenie"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/detail.html:27
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Uninstall this extension"
msgstr ""
msgstr "Odinštalovať toto rozšírenie"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/detail.html:53
#: extensions-web-domain-django:1
......@@ -180,17 +181,17 @@ msgstr "Domovská stránka rozšírenia"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/detail.html:58
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Download"
msgstr ""
msgstr "Prevziať"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/detail.html:61
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Shell version…"
msgstr ""
msgstr "Verzia Shellu…"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/detail.html:65
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Extension version…"
msgstr ""
msgstr "Verzia rozšírenia…"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/detail.html:74
#: extensions-web-domain-django:1
......@@ -208,12 +209,12 @@ msgstr "Vyhľadajte rozšírenie…"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/local.html:8
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Installed Extensions"
msgstr ""
msgstr "Nainštalované rozšírenia"
#: sweettooth/extensions/templates/extensions/local.html:5
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Shell settings"
msgstr ""
msgstr "Nastavenia Shellu"
#: sweettooth/ratings/admin.py:13 extensions-web-domain-django:1
msgid "Content"
......@@ -221,53 +222,53 @@ msgstr "Obsah"
#: sweettooth/ratings/admin.py:16 extensions-web-domain-django:1
msgid "Metadata"
msgstr ""
msgstr "Metaúdaje"
#: sweettooth/ratings/templates/comments/form.html:26
#: sweettooth/ratings/templates/comments/preview.html:45
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Post"
msgstr ""
msgstr "Príspevok"
#: sweettooth/ratings/templates/comments/form.html:27
#: sweettooth/ratings/templates/comments/preview.html:46
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Preview"
msgstr ""
msgstr "Náhľad"
#: sweettooth/ratings/templates/comments/form.html:8
#: sweettooth/ratings/templates/comments/preview.html:27
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "What do you think about this GNOME extension?"
msgstr ""
msgstr "Čo si myslíte o tomto rozšírení prostredia GNOME?"
#: sweettooth/ratings/templates/comments/preview.html:13
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Please correct the error below"
msgid_plural "Please correct the errors below"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[0] "Prosím, napravte nasledovné chyby"
msgstr[1] "Prosím, napravte nasledovnú chybu"
msgstr[2] "Prosím, napravte nasledovné chyby"
#: sweettooth/ratings/templates/comments/preview.html:4
#: sweettooth/ratings/templates/comments/preview.html:15
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Preview your comment"
msgstr ""
msgstr "Náhľad vášho komentára"
#: sweettooth/ratings/templates/comments/preview.html:18
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Post Comment"
msgstr ""
msgstr "Odovzdať komentár"
#: sweettooth/ratings/templates/comments/preview.html:21
#: extensions-web-domain-django:1
msgid "Edit your comment"
msgstr ""
msgstr "Upraviť váš komentár"
#: sweettooth/templates/base.html:16 extensions-web-domain-django:1
msgid "Latest extensions in GNOME Shell Extensions"
msgstr ""
msgstr "Najnovšie rozšírenia na webe rozšírení prostredia GNOME Shell"
#: sweettooth/templates/base.html:17 sweettooth/templates/base.html:50
#: extensions-web-domain-django:1
......@@ -276,15 +277,15 @@ msgstr "Rozšírenia prostredia GNOME Shell"
#: sweettooth/templates/usermenu.html:5 extensions-web-domain-django:1
msgid "User Profile"
msgstr ""
msgstr "Profil používateľa"
#: sweettooth/templates/usermenu.html:6 extensions-web-domain-django:1
msgid "User Settings"
msgstr ""
msgstr "Nastavenia používateľa"
#: sweettooth/templates/usermenu.html:7 extensions-web-domain-django:1
msgid "Log out"
msgstr ""
msgstr "Odhlásiť sa"
#: sweettooth/static/js/extensions.js:111 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid ""
......@@ -299,7 +300,7 @@ msgstr ""
#: sweettooth/static/js/extensions.js:113 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Click here to install browser extension"
msgstr ""
msgstr "Kliknutím sem nainštalujete rozšírenie prehliadača"
#: sweettooth/static/js/extensions.js:115 extensions-web-domain-djangojs:1
#, javascript-format
......@@ -320,7 +321,7 @@ msgstr ""
#: sweettooth/static/js/fsui.js:124 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Compatible with"
msgstr ""
msgstr "Kompatibilné s"
#: sweettooth/static/js/fsui.js:40 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Name"
......@@ -340,17 +341,17 @@ msgstr ""
#: sweettooth/static/js/fsui.js:73 extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Sort by"
msgstr ""
msgstr "Usporiadať podľa"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/comments_list.mst:21
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Show more reviews"
msgstr ""
msgstr "Zobraziť viac recenzií"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/comments_list.mst:25
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "There are no comments. Be the first!"
msgstr ""
msgstr "Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý!"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/comments_list.mst:4
#: extensions-web-domain-djangojs:1
......@@ -360,7 +361,7 @@ msgstr "Autor"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/error_report_template.mst:1
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "What's wrong?"
msgstr ""
msgstr "Kde je chyba?"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/error_report_template.mst:17
#: extensions-web-domain-djangojs:1
......@@ -370,12 +371,12 @@ msgstr ""
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/error_report_template.mst:20
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Version information"
msgstr ""
msgstr "Informácie o verzii"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/error_report_template.mst:22
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Shell version"
msgstr ""
msgstr "Verzia Shellu"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/error_report_template.mst:23
#: extensions-web-domain-djangojs:1
......@@ -390,19 +391,19 @@ msgstr ""
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/error_report_template.mst:5
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "What have you tried?"
msgstr ""
msgstr "O čo ste sa pokúšali?"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/error_report_template.mst:9
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "Automatically detected errors"
msgstr ""
msgstr "Automaticky zistené chyby"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/info_contents.mst:21
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "System extension"
msgstr ""
msgstr "Systémové rozšírenie"
#: sweettooth/static/js/templates/extensions/uninstall.mst:1
#: extensions-web-domain-djangojs:1
msgid "You uninstalled"
msgstr ""
msgstr "Odinštalovali ste"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment