Commit da792206 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 436ffe77
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-08 20:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-09 20:02+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-16 06:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-20 20:57+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -1715,16 +1715,16 @@ msgid "Database of keyboard configuration data."
msgstr "Podatkovna zbirka nastavitev tipkovnic"
#: database-content.py:513
msgid "GNOME 3.8 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.8 (stara stabilna različica)"
msgid "GNOME 3.30 (development)"
msgstr "GNOME 3.30 (razvojna različica)"
#: database-content.py:514
msgid "GNOME 3.28 (development)"
msgstr "GNOME 3.28 (razvojna različica)"
msgid "GNOME 3.28 (stable)"
msgstr "GNOME 3.28 (stabilna različica)"
#: database-content.py:515
msgid "GNOME 3.26 (stable)"
msgstr "GNOME 3.26 (stabilna različica)"
msgid "GNOME 3.26 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.26 (stara stabilna različica)"
#: database-content.py:516
msgid "GNOME 3.24 (old stable)"
......@@ -3882,6 +3882,12 @@ msgstr "Ni navedene datoteke po za preverjanje"
msgid "The po file looks good!"
msgstr "Datoteka je videti v redu!"
#~ msgid "GNOME 3.8 (old stable)"
#~ msgstr "GNOME 3.8 (stara stabilna različica)"
#~ msgid "GNOME 3.28 (development)"
#~ msgstr "GNOME 3.28 (razvojna različica)"
#~ msgid "You have been logged out."
#~ msgstr "Odjava je bila izvedena uspešno."
......@@ -3955,9 +3961,6 @@ msgstr "Datoteka je videti v redu!"
#~ msgid "GStreamer Properties Manual"
#~ msgstr "priročnik lastnosti GStreamer"
#~ msgid "GNOME 3.6 (old stable)"
#~ msgstr "GNOME 3.6 (stara stabilna različica)"
#~ msgid "GNOME 3.0 (old stable)"
#~ msgstr "GNOME 3.0 (stara stabilna različica)"
......@@ -4387,9 +4390,6 @@ msgstr "Datoteka je videti v redu!"
#~ "Prevodi morajo biti poslani kot poročila o hroščih. Povezava je na glavni "
#~ "strani programa."
#~ msgid "GNOME 3.20 (development)"
#~ msgstr "GNOME 3.20 (razvojna različica)"
#~ msgid "GNOME 3.18 (stable)"
#~ msgstr "GNOME 3.18 (stabilna različica)"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment