Commit abd07446 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký Committed by Administrator

Update Czech translation

parent 1072c4b4
Pipeline #42885 passed with stage
in 4 minutes and 29 seconds
...@@ -11,8 +11,8 @@ msgid "" ...@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n" "Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-30 09:42+0000\n" "POT-Creation-Date: 2018-11-03 20:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-01 14:11+0200\n" "PO-Revision-Date: 2018-11-27 16:06+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n" "Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n" "Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n" "Language: cs\n"
...@@ -1389,9 +1389,9 @@ msgid "" ...@@ -1389,9 +1389,9 @@ msgid ""
"translation, <a href=\"https://github.com/flatpak/flatpak/pulls\">create a " "translation, <a href=\"https://github.com/flatpak/flatpak/pulls\">create a "
"pull request</a>." "pull request</a>."
msgstr "" msgstr ""
"Framework pro uzavírání linuxových aplikací do izolovaného prostředí a jejich " "Framework pro uzavírání linuxových aplikací do izolovaného prostředí a "
"šíření. Když chcete zařadit svůj překlad, <a href=\"https://github.com/flatpak/" "jejich šíření. Když chcete zařadit svůj překlad, <a href=\"https://github."
"flatpak/pulls\">vytvořte na to požadavek</a>." "com/flatpak/flatpak/pulls\">vytvořte na to požadavek</a>."
#: database-content.py:462 #: database-content.py:462
msgid "D-Bus service to access fingerprint readers." msgid "D-Bus service to access fingerprint readers."
...@@ -1967,7 +1967,7 @@ msgstr "Vaše heslo bylo změněno." ...@@ -1967,7 +1967,7 @@ msgstr "Vaše heslo bylo změněno."
msgid "You have to provide a category when a version is specified." msgid "You have to provide a category when a version is specified."
msgstr "Když je zadána verze, musíte uvést kategorii." msgstr "Když je zadána verze, musíte uvést kategorii."
#: stats/models.py:104 #: stats/models.py:125
#, python-format #, python-format
msgid "" msgid ""
"Translations for this module are externally hosted. Please go to the <a href=" "Translations for this module are externally hosted. Please go to the <a href="
...@@ -1978,31 +1978,31 @@ msgstr "" ...@@ -1978,31 +1978,31 @@ msgstr ""
"<a href=\"%(link)s\">externí stránku</a>, kde se dozvíte podrobnosti o tom, " "<a href=\"%(link)s\">externí stránku</a>, kde se dozvíte podrobnosti o tom, "
"jak můžete přidat svůj překlad." "jak můžete přidat svůj překlad."
#: stats/models.py:274 #: stats/models.py:287
msgid "This branch is not linked from any release" msgid "This branch is not linked from any release"
msgstr "Tato větev není odkazována z žádného vydání" msgstr "Tato větev není odkazována z žádného vydání"
#: stats/models.py:458 #: stats/models.py:461
msgid "Can’t generate POT file, using old one." msgid "Can’t generate POT file, using old one."
msgstr "Nelze vytvořit šablonu POT. Používá se stará." msgstr "Nelze vytvořit šablonu POT. Používá se stará."
#: stats/models.py:460 #: stats/models.py:463
msgid "Can’t generate POT file, statistics aborted." msgid "Can’t generate POT file, statistics aborted."
msgstr "Nelze vytvořit šablonu POT, statistika přerušena." msgstr "Nelze vytvořit šablonu POT, statistika přerušena."
#: stats/models.py:481 #: stats/models.py:484
msgid "Can’t copy new POT file to public location." msgid "Can’t copy new POT file to public location."
msgstr "Nepodařilo se zkopírovat novou šablonu POT do veřejného umístění." msgstr "Nepodařilo se zkopírovat novou šablonu POT do veřejného umístění."
#: stats/models.py:854 #: stats/models.py:737
msgid "Error retrieving pot file from URL." msgid "Error retrieving pot file from URL."
msgstr "Chyba při získávání šablony pot z URL." msgstr "Chyba při získávání šablony pot z URL."
#: stats/models.py:884 #: stats/models.py:767
msgid "No subtitle files found." msgid "No subtitle files found."
msgstr "Nebyly nalezeny žádné soubory s titulky." msgstr "Nebyly nalezeny žádné soubory s titulky."
#: stats/models.py:893 #: stats/models.py:776
#, python-format #, python-format
msgid "" msgid ""
"Error regenerating POT file for %(file)s:\n" "Error regenerating POT file for %(file)s:\n"
...@@ -2013,15 +2013,15 @@ msgstr "" ...@@ -2013,15 +2013,15 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n" "<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>" "%(output)s</pre>"
#: stats/models.py:914 #: stats/models.py:797
msgid "Unable to generate POT file" msgid "Unable to generate POT file"
msgstr "Nezdařilo se vygenerovat šablonu POT" msgstr "Nezdařilo se vygenerovat šablonu POT"
#: stats/models.py:991 #: stats/models.py:854
msgid "The repository is read only" msgid "The repository is read only"
msgstr "Repozitář je pouze ke čtení" msgstr "Repozitář je pouze ke čtení"
#: stats/models.py:1000 #: stats/models.py:863
msgid "" msgid ""
"Sorry, adding new translations when the LINGUAS file is not known is not " "Sorry, adding new translations when the LINGUAS file is not known is not "
"supported." "supported."
...@@ -2029,23 +2029,23 @@ msgstr "" ...@@ -2029,23 +2029,23 @@ msgstr ""
"Litujeme, ale přidání nového překladu, když není znám soubor LINGUAS, není " "Litujeme, ale přidání nového překladu, když není znám soubor LINGUAS, není "
"podporováno." "podporováno."
#: stats/models.py:1022 #: stats/models.py:885
#, python-format #, python-format
msgid "" msgid ""
"Entry for this language is not present in %(var)s variable in %(file)s file." "Entry for this language is not present in %(var)s variable in %(file)s file."
msgstr "" msgstr ""
"V proměnné %(var)s v souboru %(file)s se nenachází záznam tohoto jazyka." "V proměnné %(var)s v souboru %(file)s se nenachází záznam tohoto jazyka."
#: stats/models.py:1513 stats/models.py:1895 #: stats/models.py:1376 stats/models.py:1754
#, python-format #, python-format
msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)" msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)" msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
#: stats/models.py:1539 #: stats/models.py:1402
msgid "POT file unavailable" msgid "POT file unavailable"
msgstr "Soubor POT není dostupný" msgstr "Soubor POT není dostupný"
#: stats/models.py:1544 #: stats/models.py:1407
#, python-format #, python-format
msgid "%(count)s message" msgid "%(count)s message"
msgid_plural "%(count)s messages" msgid_plural "%(count)s messages"
...@@ -2053,19 +2053,19 @@ msgstr[0] "%(count)s zpráva" ...@@ -2053,19 +2053,19 @@ msgstr[0] "%(count)s zpráva"
msgstr[1] "%(count)s zprávy" msgstr[1] "%(count)s zprávy"
msgstr[2] "%(count)s zpráv" msgstr[2] "%(count)s zpráv"
#: stats/models.py:1545 #: stats/models.py:1408
#, python-format #, python-format
msgid "updated on %(date)s" msgid "updated on %(date)s"
msgstr "aktualizováno %(date)s" msgstr "aktualizováno %(date)s"
# Was: d. F Y G:i O # Was: d. F Y G:i O
#: stats/models.py:1547 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67 #: stats/models.py:1410 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:207 #: templates/vertimus/vertimus_detail.html:207
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:210 #: templates/vertimus/vertimus_detail.html:210
msgid "Y-m-d g:i a O" msgid "Y-m-d g:i a O"
msgstr "Y-m-d G:i O" msgstr "Y-m-d G:i O"
#: stats/models.py:1549 #: stats/models.py:1412
#, python-format #, python-format
msgid "%(count)s word" msgid "%(count)s word"
msgid_plural "%(count)s words" msgid_plural "%(count)s words"
...@@ -2073,7 +2073,7 @@ msgstr[0] "%(count)s slovo" ...@@ -2073,7 +2073,7 @@ msgstr[0] "%(count)s slovo"
msgstr[1] "%(count)s slova" msgstr[1] "%(count)s slova"
msgstr[2] "%(count)s slov" msgstr[2] "%(count)s slov"
#: stats/models.py:1551 #: stats/models.py:1414
#, python-format #, python-format
msgid "%(count)s figure" msgid "%(count)s figure"
msgid_plural "%(count)s figures" msgid_plural "%(count)s figures"
...@@ -2082,18 +2082,18 @@ msgstr[1] "%(count)s obrázky" ...@@ -2082,18 +2082,18 @@ msgstr[1] "%(count)s obrázky"
msgstr[2] "%(count)s obrázků" msgstr[2] "%(count)s obrázků"
# tady nevím co s těma figures, ten formát je nějakej divnej, protože na webu se to zobrazuje nějak takhle: POT file (2318 messages, 82 figures) *** Upraveno dle ostatních jazyků. # tady nevím co s těma figures, ten formát je nějakej divnej, protože na webu se to zobrazuje nějak takhle: POT file (2318 messages, 82 figures) *** Upraveno dle ostatních jazyků.
#: stats/models.py:1552 #: stats/models.py:1415
#, python-format #, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s" msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
msgstr "Šablona POT (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s" msgstr "Šablona POT (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
# tady nevím co s těma figures, ten formát je nějakej divnej, protože na webu se to zobrazuje nějak takhle: POT file (2318 messages, 82 figures) *** Upraveno dle ostatních jazyků. # tady nevím co s těma figures, ten formát je nějakej divnej, protože na webu se to zobrazuje nějak takhle: POT file (2318 messages, 82 figures) *** Upraveno dle ostatních jazyků.
#: stats/models.py:1555 #: stats/models.py:1418
#, python-format #, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s" msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
msgstr "Šablona POT (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s" msgstr "Šablona POT (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1648 #: stats/models.py:1507
msgid "" msgid ""
"The currently committed file has less translated strings. You should " "The currently committed file has less translated strings. You should "
"probably commit this file." "probably commit this file."
...@@ -2877,6 +2877,11 @@ msgstr "Přihlášení pomocí uživatelského jména (nebo e-mailu) a hesla:" ...@@ -2877,6 +2877,11 @@ msgstr "Přihlášení pomocí uživatelského jména (nebo e-mailu) a hesla:"
msgid "Have you forgotten your password?" msgid "Have you forgotten your password?"
msgstr "Zapomněli jste své heslo?" msgstr "Zapomněli jste své heslo?"
#: templates/login.html:36
#, python-format
msgid "Or <a href=\"%(link)s\">login with your GNOME account</a>"
msgstr "Nebo <a href=\"%(link)s\">se přihlaste svým účtem GNOME</a>."
#: templates/login/login_popup_form.html:8 #: templates/login/login_popup_form.html:8
msgid "Username" msgid "Username"
msgstr "Uživatelské jméno" msgstr "Uživatelské jméno"
...@@ -3799,42 +3804,42 @@ msgstr " Navíc byl úspěšně synchronizován s hlavní větví." ...@@ -3799,42 +3804,42 @@ msgstr " Navíc byl úspěšně synchronizován s hlavní větví."
msgid " However, the synchronization with the master branch failed." msgid " However, the synchronization with the master branch failed."
msgstr " Avšak selhala synchronizace s hlavní větví." msgstr " Avšak selhala synchronizace s hlavní větví."
#: vertimus/views.py:118 #: vertimus/views.py:119
msgid "A problem occurred while sending mail, no mail have been sent" msgid "A problem occurred while sending mail, no mail have been sent"
msgstr "Při odesílání e-mailu se vyskytl problém – žádný e-mail nebyl odeslán" msgstr "Při odesílání e-mailu se vyskytl problém – žádný e-mail nebyl odeslán"
#: vertimus/views.py:121 #: vertimus/views.py:122
#, python-format #, python-format
msgid "An error occurred during applying your action: %s" msgid "An error occurred during applying your action: %s"
msgstr "Při použití vaší akce se vyskytla chyba: %s" msgstr "Při použití vaší akce se vyskytla chyba: %s"
#: vertimus/views.py:171 vertimus/views.py:181 vertimus/views.py:194 #: vertimus/views.py:172 vertimus/views.py:182 vertimus/views.py:195
#, python-format #, python-format
msgid "<a href=\"%(url)s\">Uploaded file</a> by %(name)s on %(date)s" msgid "<a href=\"%(url)s\">Uploaded file</a> by %(name)s on %(date)s"
msgstr "" msgstr ""
"<a href=\"%(url)s\"><a href=\"%(url)s\">Soubor nahrán</a></a> uživatelem " "<a href=\"%(url)s\"><a href=\"%(url)s\">Soubor nahrán</a></a> uživatelem "
"%(name)s dne %(date)s" "%(name)s dne %(date)s"
#: vertimus/views.py:203 #: vertimus/views.py:204
#, python-format #, python-format
msgid "<a href=\"%(url)s\">Latest committed file</a> for %(lang)s" msgid "<a href=\"%(url)s\">Latest committed file</a> for %(lang)s"
msgstr "" msgstr ""
"<a href=\"%(url)s\"><a href=\"%(url)s\">Poslední zařazený soubor</a> týmu " "<a href=\"%(url)s\"><a href=\"%(url)s\">Poslední zařazený soubor</a> týmu "
"%(lang)s" "%(lang)s"
#: vertimus/views.py:211 #: vertimus/views.py:212
msgid "Latest POT file" msgid "Latest POT file"
msgstr "Nejnovější šablona POT" msgstr "Nejnovější šablona POT"
#: vertimus/views.py:282 #: vertimus/views.py:283
msgid "No po file to check" msgid "No po file to check"
msgstr "Není co zkontrolovat" msgstr "Není co zkontrolovat"
#: vertimus/views.py:291 #: vertimus/views.py:292
msgid "The po file looks good!" msgid "The po file looks good!"
msgstr "Soubor PO vypadá v pořádku." msgstr "Soubor PO vypadá v pořádku."
#: vertimus/views.py:326 #: vertimus/views.py:327
#, python-format #, python-format
msgid "Build failed (%(program)s): %(err)s" msgid "Build failed (%(program)s): %(err)s"
msgstr "Selhalo sestavení programu (%(program)s): %(err)s" msgstr "Selhalo sestavení programu (%(program)s): %(err)s"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment