Commit 560e52fc authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent d03dc702
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-22 17:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-22 20:54+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-11-08 09:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-10 21:07+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: \n"
......@@ -1552,36 +1552,36 @@ msgstr "freedesktop.org (zunanji programi)"
msgid "This module is not part of the GNOME Git repository. Please check the module's web page to see where to send translations."
msgstr "Modul ni objavljen v skladišču GNOME Git. Preverite spletno stran modula za podrobnosti, kam poslati prevode."
#: common/views.py:38
#: common/views.py:37
msgid "translator-credits"
msgstr "Prevajalska skupina GNOME"
#: common/views.py:60
#: common/views.py:59
msgid "You have been logged out."
msgstr "Odjava je bila izvedena uspešno."
#: common/views.py:68
#: common/views.py:67
msgid "You have been successfully logged in."
msgstr "Prijava je bila izvedena uspešno."
#: common/views.py:70
#: common/views.py:69
#, python-format
msgid "You have not joined any translation team yet. You can do it from <a href=\"%(url)s\">your profile</a>."
msgstr "Niste še pridruženi k nobeni prevajalski skupini. Pridružite se lahko preko <a href=\"%(url)s\">vašega profila</a>."
#: common/views.py:79
#: common/views.py:78
msgid "We're sorry, but your account has been disabled."
msgstr "Račun je bil onemogočen."
#: common/views.py:81
#: common/views.py:80
msgid "Login unsuccessful. Please verify your username and password."
msgstr "Prijava ni uspela. Preverite uporabniško ime in geslo."
#: common/views.py:118
#: common/views.py:117
msgid "Sorry, the key you provided is not valid."
msgstr "Naveden ključ ni veljaven."
#: common/views.py:120
#: common/views.py:119
msgid "Your account has been activated."
msgstr "Račun je dejaven."
......@@ -1769,32 +1769,32 @@ msgstr "Ni podatkov o članstvu v skupini."
msgid "Your password has been changed."
msgstr "Geslo je bilo spremenjeno."
#: stats/models.py:102
#: stats/models.py:103
#, python-format
msgid "Translations for this module are externally hosted. Please go to the <a href=\"%(link)s\">external platform</a> to see how you can submit your translation."
msgstr "Prevodi za ta modul so objavljeni na <a href=\"%(link)s\">zunanjih strežnikih</a>, kjer je mogoče posodobitve tudi objaviti."
#: stats/models.py:259
#: stats/models.py:260
msgid "This branch is not linked from any release"
msgstr "Ta veja ni vezana nobeno objavljeno različico"
#: stats/models.py:433
#: stats/models.py:434
msgid "Can't generate POT file, using old one."
msgstr "Ni mogoče ustvariti datoteke POT; uporabljena bo stara."
#: stats/models.py:435
#: stats/models.py:436
msgid "Can't generate POT file, statistics aborted."
msgstr "Ni mogoče ustvariti datoteke POT; izpis statistike je preklican."
#: stats/models.py:455
#: stats/models.py:456
msgid "Can't copy new POT file to public location."
msgstr "Ni mogoče kopirati nove datoteke POT na javno mesto."
#: stats/models.py:792
#: stats/models.py:793
msgid "Error retrieving pot file from URL."
msgstr "Napaka pridobivanja datoteke pot z naslova URL."
#: stats/models.py:816
#: stats/models.py:817
#, python-format
msgid ""
"Error regenerating POT file for %(file)s:\n"
......@@ -1805,42 +1805,42 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>"
#: stats/models.py:840
#: stats/models.py:841
#, python-format
msgid "Entry for this language is not present in %(var)s variable in %(file)s file."
msgstr "Vnos za ta jezik ni določen s spremenljivko %(var)s v datoteki %(file)s."
#: stats/models.py:1175
#: stats/models.py:1176
msgid "Administration Tools"
msgstr "Skrbniška orodja"
#: stats/models.py:1176
#: stats/models.py:1177
msgid "Development Tools"
msgstr "Razvojna orodja"
#: stats/models.py:1177
#: stats/models.py:1178
msgid "GNOME Desktop"
msgstr "GNOME namizje"
#: stats/models.py:1178
#: stats/models.py:1179
msgid "GNOME Developer Platform"
msgstr "Razvojno okolje GNOME"
#: stats/models.py:1179
#: stats/models.py:1180
msgid "New Module Proposals"
msgstr "Predlogi novih prevodov"
#: stats/models.py:1392
#: stats/models.py:1741
#: stats/models.py:1393
#: stats/models.py:1742
#, python-format
msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
#: stats/models.py:1420
#: stats/models.py:1421
msgid "POT file unavailable"
msgstr "Datoteka POT ni na voljo"
#: stats/models.py:1425
#: stats/models.py:1426
#, python-format
msgid "%(count)s message"
msgid_plural "%(count)s messages"
......@@ -1849,18 +1849,18 @@ msgstr[1] "%(count)s sporočilo"
msgstr[2] "%(count)s sporočili"
msgstr[3] "%(count)s sporočila"
#: stats/models.py:1426
#: stats/models.py:1427
#, python-format
msgid "updated on %(date)s"
msgstr "zadnjič posodobljeno %(date)s"
#: stats/models.py:1428
#: stats/models.py:1429
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:48
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:161
msgid "Y-m-d g:i a O"
msgstr "d.m.Y G:i O"
#: stats/models.py:1430
#: stats/models.py:1431
#, python-format
msgid "%(count)s word"
msgid_plural "%(count)s words"
......@@ -1869,7 +1869,7 @@ msgstr[1] "%(count)s beseda"
msgstr[2] "%(count)s besedi"
msgstr[3] "%(count)s besede"
#: stats/models.py:1432
#: stats/models.py:1433
#, python-format
msgid "%(count)s figure"
msgid_plural "%(count)s figures"
......@@ -1878,49 +1878,49 @@ msgstr[1] "%(count)s shema"
msgstr[2] "%(count)s shemi"
msgstr[3] "%(count)s sheme"
#: stats/models.py:1433
#: stats/models.py:1434
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
msgstr "Datoteka POT (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1436
#: stats/models.py:1437
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
msgstr "Datoteka POT (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1569
#: stats/models.py:1570
msgid "This POT file has not been generated through the standard intltool method."
msgstr "Datoteka POT ni bila ustvarjena preko običajnega intltool načina."
#: stats/models.py:1570
#: stats/models.py:1571
msgid "This POT file has not been generated through the standard gnome-doc-utils method."
msgstr "Datoteka POT ni ustvarjena preko običajnega gnome-doc-utils načina."
#: stats/utils.py:189
#: stats/utils.py:185
msgid "Errors while running 'intltool-update -m' check."
msgstr "Napaka med zagonom ukaza 'intltool-update -m'."
#: stats/utils.py:195
#: stats/utils.py:191
#, python-format
msgid "There are some missing files from POTFILES.in: %s"
msgstr "Manjkajo navedbe datotek v datoteki POTFILES.in: %s"
#: stats/utils.py:204
#: stats/utils.py:200
#, python-format
msgid "Following files are referenced in either POTFILES.in or POTFILES.skip, yet they don't exist: %s"
msgstr "Navedene datoteke imajo določen sklic v datoteki POTFILES.in ali POTFILES.skip, vendar te ne obstajajo: %s"
#: stats/utils.py:224
#: stats/utils.py:220
#, python-format
msgid "Module %s doesn't look like gnome-doc-utils module."
msgstr "Modul %s ni videti kot gnome-doc-utils modul."
#: stats/utils.py:235
#: stats/utils.py:231
#, python-format
msgid "%s doesn't point to a real file, probably a macro."
msgstr "%s ne določa prave datoteke; najverjetneje je makro."
#: stats/utils.py:248
#: stats/utils.py:244
#, python-format
msgid ""
"Error regenerating POT file for document %(file)s:\n"
......@@ -1931,51 +1931,51 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>"
#: stats/utils.py:335
#: stats/utils.py:331
#, python-format
msgid "PO file '%s' does not exist or cannot be read."
msgstr "Datoteka PO '%s' ne obstaja ali pa je ni mogoče prebrati."
#: stats/utils.py:362
#: stats/utils.py:358
#, python-format
msgid "PO file '%s' doesn't pass msgfmt check: not updating."
msgstr "S preverjanjem z msgfmt so zaznane napake v datoteki PO '%s': datoteka ni sprejeta."
#: stats/utils.py:364
#: stats/utils.py:360
#, python-format
msgid "Can't get statistics for POT file '%s'."
msgstr "Ni mogoče pridobiti podatkov statistike za datoteko POT '%s'."
#: stats/utils.py:367
#: stats/utils.py:363
msgid "This PO file has an executable bit set."
msgstr "Datoteka PO ima določen izvedljivi bit."
#: stats/utils.py:395
#: stats/utils.py:391
#, python-format
msgid "PO file '%s' is not UTF-8 encoded."
msgstr "Datoteka '%s' ni kodirana v UTF-8."
#: stats/utils.py:405
#: stats/utils.py:401
msgid "Entry for this language is not present in LINGUAS file."
msgstr "Koda jezika ni določena v datoteki LINGUAS."
#: stats/utils.py:423
#: stats/utils.py:419
msgid "No need to edit LINGUAS file or variable for this module"
msgstr "Za ta modul urejanje datoteke LINGUAS ni zahtevano"
#: stats/utils.py:429
#: stats/utils.py:425
msgid "Entry for this language is not present in ALL_LINGUAS in configure file."
msgstr "Vnos za jezik ni vpisan v nastavitveni datoteki ALL_LINGUAS."
#: stats/utils.py:431
#: stats/utils.py:427
msgid "Don't know where to look for the LINGUAS variable, ask the module maintainer."
msgstr "Ni mogoče določiti mesta spremenljivke LINGUAS, podrobnosti lahko zahtevate pri nadzorniku modula."
#: stats/utils.py:438
#: stats/utils.py:434
msgid "Don't know where to look for the DOC_LINGUAS variable, ask the module maintainer."
msgstr "Ni mogoče določiti mesta spremenljivke DOC_LINGUAS, podrobnosti lahko zahtevate pri nadzorniku modula."
#: stats/utils.py:440
#: stats/utils.py:436
msgid "DOC_LINGUAS list doesn't include this language."
msgstr "V seznamu DOC_LINGUAS ni zavedene kratice jezika."
......@@ -2029,35 +2029,35 @@ msgstr "Pregledovalec"
msgid "Committer"
msgstr "Uveljavitelj"
#: teams/views.py:52
#: teams/views.py:51
msgid "Committers"
msgstr "Uveljavitelji"
#: teams/views.py:55
#: teams/views.py:54
msgid "No committers"
msgstr "Ni uveljaviteljev"
#: teams/views.py:57
#: teams/views.py:56
msgid "Reviewers"
msgstr "Pregledovalci"
#: teams/views.py:60
#: teams/views.py:59
msgid "No reviewers"
msgstr "Ni prijavljenih pregledovalcev"
#: teams/views.py:62
#: teams/views.py:61
msgid "Translators"
msgstr "Prevajalci"
#: teams/views.py:65
#: teams/views.py:64
msgid "No translators"
msgstr "Ni prijavljenih prevajalcev"
#: teams/views.py:67
#: teams/views.py:66
msgid "Inactive members"
msgstr "Nedejavni člani"
#: teams/views.py:70
#: teams/views.py:69
msgid "No inactive members"
msgstr "Ni nedejavnih članov"
......@@ -2517,6 +2517,7 @@ msgstr "Prenos vseh po datotek."
#: templates/languages/language_release_stats.html:21
#: templates/people/person_detail.html:54
#: templates/vertimus/activity_summary.html:31
msgid "Module"
msgstr "Modul"
......@@ -2530,6 +2531,7 @@ msgstr "Stanje"
#: templates/languages/language_release_stats.html:24
#: templates/people/person_detail.html:54
#: templates/vertimus/activity_summary.html:31
msgid "Date"
msgstr "Datum"
......@@ -2576,6 +2578,7 @@ msgid "Current activity"
msgstr "Trenutna dejavnost"
#: templates/people/person_detail.html:54
#: templates/vertimus/activity_summary.html:31
msgid "State"
msgstr "Stanje"
......@@ -2631,7 +2634,7 @@ msgid "Join"
msgstr "Pridruži se"
#: templates/people/person_team_membership.html:5
#: templates/teams/team_detail.html:66
#: templates/teams/team_detail.html:67
msgid "Team membership"
msgstr "Članstvo"
......@@ -2789,19 +2792,23 @@ msgstr "Skupina za %(lang)s jezik"
msgid "There is currently no established team for this language. See <a href=\"http://live.gnome.org/TranslationProject/StartingATeam\">the GTP Wiki</a> to get more information about the process of building a new translation team."
msgstr "Trenutno za ta jezik ni skupine. Oglejte si <a href=\"http://live.gnome.org/TranslationProject/StartingATeam\">GTP Wiki</a> strani za več podrobnosti o postopku sestavljanja prevajalske skupine."
#: templates/teams/team_detail.html:58
#: templates/teams/team_detail.html:57
msgid "Current activities"
msgstr "Trenutne dejavnosti"
#: templates/teams/team_detail.html:59
msgid "Plural forms:"
msgstr "Množinske oblike:"
#: templates/teams/team_detail.html:60
#: templates/teams/team_detail.html:61
msgid "Archives"
msgstr "Arhivi"
#: templates/teams/team_detail.html:77
#: templates/teams/team_detail.html:78
msgid "Apply modifications"
msgstr "Uporabi spremembe"
#: templates/teams/team_detail.html:87
#: templates/teams/team_detail.html:88
#, python-format
msgid "Last login on %(last_login)s"
msgstr "Zadnja prijava %(last_login)s"
......@@ -2832,6 +2839,16 @@ msgstr "Nadzornik <a href=\"%(url)s\">%(name)s</a>"
msgid "There are currently no translation teams in GNOME. :("
msgstr "Trenutno v GNOME ni skupin za prevajanje . :("
#: templates/vertimus/activity_summary.html:21
#, python-format
msgid "Activity summary for '%(lang)s'"
msgstr "Povzetek dejavnosti za '%(lang)s'"
#: templates/vertimus/activity_summary.html:27
#, python-format
msgid "Activity summary for <a href=\"%(url)s\">%(lang)s</a>"
msgstr "Povzetek dejavnosti <a href=\"%(url)s\">%(lang)s</a>"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:7
#, python-format
msgid "Module Translation: %(name)s"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment