Commit e2e258a4 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent d162a5fe
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-27 15:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-29 10:22+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2011-05-14 17:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-05-15 16:46+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: polski <gnomepl@aviary.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1170,8 +1170,8 @@ msgid "GNOME Applets"
msgstr "Aplety GNOME"
#: database-content.py:410
msgid "GNOME 2 Development Documentation"
msgstr "Dokumentacja programisty GNOME 2"
msgid "GNOME Development Documentation"
msgstr "Dokumentacja programisty GNOME"
#: database-content.py:411
msgid "Gnome Specimen"
......@@ -1729,7 +1729,7 @@ msgstr "Użytkownik nie jest członkiem tego zespołu."
msgid "Your password has been changed."
msgstr "Hasło zostało zmienione."
#: stats/models.py:100
#: stats/models.py:101
#, python-format
msgid ""
"Translations for this module are externally hosted. Please go to the <a href="
......@@ -1739,23 +1739,23 @@ msgstr ""
"Tłumaczenia tego modułu są przechowywane na zewnętrznym serwerze. Proszę "
"wysyłać tłumaczenia przez <a href=\"%(link)s\">zewnętrzną platformę</a>."
#: stats/models.py:259
#: stats/models.py:258
msgid "This branch is not linked from any release"
msgstr "Ta gałąź nie jest używana w żadnym wydaniu"
#: stats/models.py:432
#: stats/models.py:431
msgid "Can't generate POT file, using old one."
msgstr "Nie można utworzyć pliku POT, użyto poprzedniego."
#: stats/models.py:434
#: stats/models.py:433
msgid "Can't generate POT file, statistics aborted."
msgstr "Nie można utworzyć pliku POT, przerwano tworzenie statystyk."
#: stats/models.py:453
#: stats/models.py:452
msgid "Can't copy new POT file to public location."
msgstr "Nie można skopiować nowego pliku POT do położenia publicznego."
#: stats/models.py:793
#: stats/models.py:792
#, python-format
msgid ""
"Error regenerating POT file for %(file)s:\n"
......@@ -1766,42 +1766,42 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>"
#: stats/models.py:817
#: stats/models.py:816
#, python-format
msgid ""
"Entry for this language is not present in %(var)s variable in %(file)s file."
msgstr "Wpis dla tego języka nie istnieje w zmiennej %(var)s w pliku %(file)s."
#: stats/models.py:1147
#: stats/models.py:1146
msgid "Administration Tools"
msgstr "Narzędzia administracyjne"
#: stats/models.py:1148
#: stats/models.py:1147
msgid "Development Tools"
msgstr "Narzędzia programistyczne"
#: stats/models.py:1149
#: stats/models.py:1148
msgid "GNOME Desktop"
msgstr "Środowisko GNOME"
#: stats/models.py:1150
#: stats/models.py:1149
msgid "GNOME Developer Platform"
msgstr "Platforma programistyczna GNOME"
#: stats/models.py:1151
#: stats/models.py:1150
msgid "New Module Proposals"
msgstr "Nowe propozycje modułów"
#: stats/models.py:1288 stats/models.py:1643
#: stats/models.py:1287 stats/models.py:1642
#, python-format
msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
#: stats/models.py:1316
#: stats/models.py:1315
msgid "POT file unavailable"
msgstr "Plik POT jest niedostępny"
#: stats/models.py:1320
#: stats/models.py:1319
#, python-format
msgid "%(count)s message"
msgid_plural "%(count)s messages"
......@@ -1809,17 +1809,17 @@ msgstr[0] "%(count)s ciąg znaków"
msgstr[1] "%(count)s ciągi znaków"
msgstr[2] "%(count)s ciągów znaków"
#: stats/models.py:1321
#: stats/models.py:1320
#, python-format
msgid "updated on %(date)s"
msgstr "zaktualizowano %(date)s"
#: stats/models.py:1323 templates/vertimus/vertimus_detail.html:48
#: stats/models.py:1322 templates/vertimus/vertimus_detail.html:48
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:142
msgid "Y-m-d g:i a O"
msgstr "d.m.Y G:i O"
#: stats/models.py:1326
#: stats/models.py:1325
#, python-format
msgid "%(count)s figure"
msgid_plural "%(count)s figures"
......@@ -1827,23 +1827,23 @@ msgstr[0] "%(count)s ilustracja"
msgstr[1] "%(count)s ilustracje"
msgstr[2] "%(count)s ilustracji"
#: stats/models.py:1327
#: stats/models.py:1326
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s, %(figures)s) — %(updated)s"
msgstr "Plik POT (%(messages)s, %(figures)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1330
#: stats/models.py:1329
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s) — %(updated)s"
msgstr "Plik POT (%(messages)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1451
#: stats/models.py:1450
msgid ""
"This POT file has not been generated through the standard intltool method."
msgstr ""
"Ten plik POT nie został utworzony za pomocą standardowej metody intltool."
#: stats/models.py:1452
#: stats/models.py:1451
msgid ""
"This POT file has not been generated through the standard gnome-doc-utils "
"method."
......@@ -1869,22 +1869,22 @@ msgstr ""
"Następujące pliki są wymienione w POTFILES.in lub POTFILES.skip, lecz nie "
"istnieją: %s"
#: stats/utils.py:167
#: stats/utils.py:185
#, python-format
msgid "Module %s doesn't look like gnome-doc-utils module."
msgstr "Moduł %s wydaje się nie być modułem gnome-doc-utils."
#: stats/utils.py:170
#: stats/utils.py:188
#, python-format
msgid "DOC_MODULE doesn't resolve to a real file, using '%s.xml'."
msgstr ""
"DOC_MODULE nie odnosi się do prawdziwego pliku, używanie &quot;%s.xml&quot;."
#: stats/utils.py:178
#: stats/utils.py:196
msgid "DOC_MODULE doesn't point to a real file, probably a macro."
msgstr "DOC_MODULE nie wskazuje na prawdziwy plik, a prawdopodobnie makro."
#: stats/utils.py:192
#: stats/utils.py:211
#, python-format
msgid ""
"Error regenerating POT file for document %(file)s:\n"
......@@ -1895,65 +1895,69 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>"
#: stats/utils.py:277
#: stats/utils.py:296
#, python-format
msgid "PO file '%s' does not exist or cannot be read."
msgstr "Plik PO &quot;%s&quot; nie istnieje lub nie może być odczytany."
#: stats/utils.py:297
#: stats/utils.py:316
#, python-format
msgid "PO file '%s' doesn't pass msgfmt check: not updating."
msgstr "Plik PO &quot;%s&quot; nie przeszedł testu msgfmt: bez aktualizacji."
#: stats/utils.py:299
#: stats/utils.py:318
#, python-format
msgid "Can't get statistics for POT file '%s'."
msgstr "Nie można uzyskać statystyk dla pliku POT &quot;%s&quot;."
#: stats/utils.py:302
#: stats/utils.py:321
msgid "This PO file has an executable bit set."
msgstr "Ten plik PO ma ustawiony bit wykonywalny."
#: stats/utils.py:330
#: stats/utils.py:349
#, python-format
msgid "PO file '%s' is not UTF-8 encoded."
msgstr "Plik PO &quot;%s&quot; nie jest kodowany w UTF-8."
#: stats/utils.py:346
#: stats/utils.py:365
msgid "Entry for this language is not present in LINGUAS file."
msgstr "Wpis dla tego języka nie istnieje w pliku LINGUAS."
#: stats/utils.py:364
#: stats/utils.py:383
msgid "No need to edit LINGUAS file or variable for this module"
msgstr ""
"Dla tego modułu nie jest wymagana modyfikacja pliku lub zmiennej LINGUAS"
#: stats/utils.py:370
#: stats/utils.py:389
msgid ""
"Entry for this language is not present in ALL_LINGUAS in configure file."
msgstr "Wpis dla tego języka nie istnieje w pliku konfiguracyjnym ALL_LINGUAS."
#: stats/utils.py:372
#: stats/utils.py:391
msgid ""
"Don't know where to look for the LINGUAS variable, ask the module maintainer."
msgstr "Nie można odnaleźć zmiennej LINGUAS. Proszę zapytać opiekuna modułu."
#: stats/utils.py:379
#: stats/utils.py:398
msgid ""
"Don't know where to look for the DOC_LINGUAS variable, ask the module "
"maintainer."
msgstr ""
"Nie można znaleźć zmiennej DOC_LINGUAS. Proszę zapytać opiekuna modułu."
#: stats/utils.py:381
#: stats/utils.py:400
msgid "DOC_LINGUAS list doesn't include this language."
msgstr "Lista DOC_LINGUAS nie zawiera tego języka."
#: teams/forms.py:21
#: teams/forms.py:30 teams/models.py:253 templates/teams/team_base.html:36
msgid "Coordinator"
msgstr "Koordynator"
#: teams/forms.py:57
msgid "Mark as Inactive"
msgstr "Oznacz jako nieaktywny"
#: teams/forms.py:22
#: teams/forms.py:58
msgid "Remove From Team"
msgstr "Usuń z zespołu"
......@@ -1991,39 +1995,35 @@ msgstr "Recenzent"
msgid "Committer"
msgstr "Zatwierdzający"
#: teams/models.py:253 templates/teams/team_base.html:36
msgid "Coordinator"
msgstr "Koordynator"
#: teams/views.py:57
#: teams/views.py:58
msgid "Committers"
msgstr "Zatwierdzający"
#: teams/views.py:60
#: teams/views.py:61
msgid "No committers"
msgstr "Brak zatwierdzających"
#: teams/views.py:62
#: teams/views.py:63
msgid "Reviewers"
msgstr "Recenzenci"
#: teams/views.py:65
#: teams/views.py:66
msgid "No reviewers"
msgstr "Brak recenzentów"
#: teams/views.py:67
#: teams/views.py:68
msgid "Translators"
msgstr "Tłumacze"
#: teams/views.py:70
#: teams/views.py:71
msgid "No translators"
msgstr "Brak tłumaczy"
#: teams/views.py:72
#: teams/views.py:73
msgid "Inactive members"
msgstr "Nieaktywni członkowie"
#: teams/views.py:75
#: teams/views.py:76
msgid "No inactive members"
msgstr "Brak nieaktywnych członków"
......@@ -2303,7 +2303,7 @@ msgstr "Kategoria"
#: templates/module_edit_branches.html:23
#: templates/people/person_detail_change_form.html:13
#: templates/teams/team_edit.html:27
#: templates/teams/team_edit.html:36
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"
......@@ -2419,7 +2419,7 @@ msgid "Older Releases"
msgstr "Poprzednie wydania"
#: templates/stats_show.html:7
#: templates/languages/language_release_stats.html:65
#: templates/languages/language_release_stats.html:64
msgid "This document is written in Mallard documentation format"
msgstr "Ten dokument został napisany w formacie dokumentacji Mallard"
......@@ -2497,25 +2497,25 @@ msgstr "Pobierz wszystkie pliki PO"
msgid "Module"
msgstr "Moduł"
#: templates/languages/language_release_stats.html:21
#: templates/languages/language_release_stats.html:22
msgid "Statistics"
msgstr "Statystyki"
#: templates/languages/language_release_stats.html:22
#: templates/languages/language_release_stats.html:23
msgid "Status"
msgstr "Stan"
#: templates/languages/language_release_stats.html:22
#: templates/languages/language_release_stats.html:23
#: templates/people/person_detail.html:54
msgid "Date"
msgstr "Data"
#: templates/languages/language_release_stats.html:32
#: templates/languages/language_release_stats.html:33
#, python-format
msgid "%(categname)s (%(percentage)s%% translated)"
msgstr "%(categname)s (przetłumaczono %(percentage)s%%)"
#: templates/languages/language_release_stats.html:100
#: templates/languages/language_release_stats.html:98
msgid "Error summary"
msgstr "Podsumowanie błędów"
......@@ -2812,11 +2812,11 @@ msgstr "Zastosuj zmiany"
msgid "Last login on %(last_login)s"
msgstr "Ostatnie logowanie: %(last_login)s"
#: templates/teams/team_edit.html:23
#: templates/teams/team_edit.html:31
msgid "This team is using the Vertimus translation workflow"
msgstr "Ten zespół używa programu do tłumaczeń Vertimus"
#: templates/teams/team_edit.html:25
#: templates/teams/team_edit.html:34
msgid ""
"This content may use <a href='http://en.wikipedia.org/wiki/"
"Markdown'>Markdown</a> syntax"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment