Commit c2298bc8 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 07606100
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-29 10:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-29 17:05+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-31 12:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-02 23:22+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -154,7 +154,7 @@ msgstr "holandština"
msgid "Dzongkha"
msgstr "dzongkä"
#: database-content.py:34 database-content.py:160
#: database-content.py:34 database-content.py:160 settings.py:52
msgid "Esperanto"
msgstr "esperanto"
......@@ -1389,8 +1389,8 @@ msgid ""
"PulseAudio is a sound system for POSIX OSes, meaning that it is a proxy for "
"your sound applications."
msgstr ""
"PulseAudio je zvukový systém pro operační systémy kompatabilní s normou POSIX, "
"funguje jako proxy vašich zvukových aplikací."
"PulseAudio je zvukový systém pro operační systémy kompatabilní s normou "
"POSIX, funguje jako proxy vašich zvukových aplikací."
#: database-content.py:447
msgid "A photo manager for GNOME"
......@@ -1491,7 +1491,7 @@ msgstr "Další aplikace GNOME"
msgid "freedesktop.org (non-GNOME)"
msgstr "freedesktop.org (nepatří do GNOME)"
#: settings.py:75
#: settings.py:80
msgid ""
"This module is not part of the GNOME Git repository. Please check the "
"module's web page to see where to send translations."
......@@ -1517,8 +1517,8 @@ msgstr "Úspěšně jste se přihlásili."
#: common/views.py:70
#, python-format
msgid ""
"You have not joined any translation team yet. You can do it from <a href=\"%"
"(url)s\">your profile</a>."
"You have not joined any translation team yet. You can do it from <a href="
"\"%(url)s\">your profile</a>."
msgstr ""
"Zatím jste se nepřipojili k žádnému překladatelskému týmu. Můžete tak učinit "
"ze <a href=\"%(url)s\">svého profilu</a>."
......@@ -1691,38 +1691,38 @@ msgstr ""
"Mělo by jít o e-mailovou adresu, užitečné pokud není stejná jako v poli „E-"
"mailová adresa“"
#: people/views.py:63
#: people/views.py:71
msgid "Sorry, the form is not valid."
msgstr "Bohužel, tento formulář není platný."
#: people/views.py:88
#: people/views.py:96
#, python-format
msgid "You have successfully joined the team '%s'."
msgstr "Úspěšně jste se připojili k týmu „%s“."
#: people/views.py:89
#: people/views.py:97
msgid "A new person joined your team"
msgstr "Tým posílila nová osoba"
#: people/views.py:90
#: people/views.py:98
#, python-format
msgid "%(name)s has just joined your translation team on %(site)s"
msgstr "%(name)s právě posílil(a) překladatelský tým na %(site)s"
#: people/views.py:93
#: people/views.py:101
msgid "You are already member of this team."
msgstr "Již jste členem tohoto týmu."
#: people/views.py:115
#: people/views.py:123
#, python-format
msgid "You have been removed from the team '%s'."
msgstr "Opustili jste tým „%s“."
#: people/views.py:118
#: people/views.py:126
msgid "You are not a member of this team."
msgstr "Nejste členem tohoto týmu."
#: people/views.py:131
#: people/views.py:139
msgid "Your password has been changed."
msgstr "Vaše heslo bylo změněno."
......@@ -1791,12 +1791,16 @@ msgstr "Vývojářská platforma GNOME"
msgid "New Module Proposals"
msgstr "Návrhy nových modulů"
#: stats/models.py:1291 stats/models.py:1650
#: stats/models.py:1291 stats/models.py:1652
#, python-format
msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
#: stats/models.py:1327
#: stats/models.py:1325
msgid "POT file unavailable"
msgstr "Soubor POT není dostupný"
#: stats/models.py:1329
#, python-format
msgid "%(count)s message"
msgid_plural "%(count)s messages"
......@@ -1804,18 +1808,18 @@ msgstr[0] "%(count)s zpráva"
msgstr[1] "%(count)s zprávy"
msgstr[2] "%(count)s zpráv"
#: stats/models.py:1328
#: stats/models.py:1330
#, python-format
msgid "updated on %(date)s"
msgstr "aktualizováno %(date)s"
# Was: d. F Y G:i O
#: stats/models.py:1330 templates/vertimus/vertimus_detail.html:47
#: stats/models.py:1332 templates/vertimus/vertimus_detail.html:47
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:145
msgid "Y-m-d g:i a O"
msgstr "Y-m-d G:i O"
#: stats/models.py:1333
#: stats/models.py:1335
#, python-format
msgid "%(count)s figure"
msgid_plural "%(count)s figures"
......@@ -1824,23 +1828,23 @@ msgstr[1] "%(count)s obrázky"
msgstr[2] "%(count)s obrázků"
# tady nevím co s těma figures, ten formát je nějakej divnej, protože na webu se to zobrazuje nějak takhle: POT file (2318 messages, 82 figures) *** Upraveno dle ostatních jazyků.
#: stats/models.py:1334
#: stats/models.py:1336
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s, %(figures)s) — %(updated)s"
msgstr "Šablona POT (%(messages)s, %(figures)s) — %(updated)s"
# tady nevím co s těma figures, ten formát je nějakej divnej, protože na webu se to zobrazuje nějak takhle: POT file (2318 messages, 82 figures) *** Upraveno dle ostatních jazyků.
#: stats/models.py:1337
#: stats/models.py:1339
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s) — %(updated)s"
msgstr "Šablona POT (%(messages)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1458
#: stats/models.py:1460
msgid ""
"This POT file has not been generated through the standard intltool method."
msgstr "Tento soubor POT nebyl vytvořen pomocí standardní metody intltool."
#: stats/models.py:1459
#: stats/models.py:1461
msgid ""
"This POT file has not been generated through the standard gnome-doc-utils "
"method."
......@@ -2166,8 +2170,8 @@ msgid ""
"List of all languages there are <a href='%(teams_url)s'>Translation Teams</"
"a> for."
msgstr ""
"Seznam všech jazyků, pro které existují <a href='%(teams_url)"
"s'>překladatelské týmy</a>."
"Seznam všech jazyků, pro které existují <a "
"href='%(teams_url)s'>překladatelské týmy</a>."
#: templates/index.html:30
msgid ""
......@@ -2242,8 +2246,8 @@ msgstr "Již jste přihlášení jako %(username)s."
#: templates/login.html:13
#, python-format
msgid ""
"If you do not own an account on this site, you can <a href='%(link)"
"s'>register</a> for a new account."
"If you do not own an account on this site, you can <a "
"href='%(link)s'>register</a> for a new account."
msgstr ""
"Pokud na této stránce nemáte účet, <a href='%(link)s'>registrací</a> jej "
"můžete získat."
......@@ -2482,7 +2486,7 @@ msgid "Download all po files"
msgstr "Stáhnout všechny soubory PO"
#: templates/languages/language_release_stats.html:21
#: templates/people/person_detail.html:58
#: templates/people/person_detail.html:54
msgid "Module"
msgstr "Modul"
......@@ -2495,7 +2499,7 @@ msgid "Status"
msgstr "Stav"
#: templates/languages/language_release_stats.html:22
#: templates/people/person_detail.html:58
#: templates/people/person_detail.html:54
msgid "Date"
msgstr "Datum"
......@@ -2529,19 +2533,19 @@ msgstr "Připojit se k týmu"
msgid "Site Language:"
msgstr "Jazyk stránky:"
#: templates/people/person_detail.html:37
#: templates/people/person_detail.html:33
msgid "Choose"
msgstr "Vybrat"
#: templates/people/person_detail.html:43
#: templates/people/person_detail.html:39
msgid "Module maintenance"
msgstr "Údržba modulu"
#: templates/people/person_detail.html:54
#: templates/people/person_detail.html:50
msgid "Current activity"
msgstr "Aktuální krok"
#: templates/people/person_detail.html:58
#: templates/people/person_detail.html:54
msgid "State"
msgstr "Stav"
......@@ -3059,15 +3063,15 @@ msgstr "Napsat komentář"
msgid ""
"Hello,\n"
"\n"
"A new comment has been left on %(module)s - %(branch)s - %(domain)s (%"
"(language)s).\n"
"A new comment has been left on %(module)s - %(branch)s - %(domain)s "
"(%(language)s).\n"
"%(url)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Dobrý den,\n"
"\n"
"byl přidán nový komentář k modulu %(module)s - %(branch)s - %(domain)s (%"
"(language)s).\n"
"byl přidán nový komentář k modulu %(module)s - %(branch)s - %(domain)s "
"(%(language)s).\n"
"%(url)s\n"
"\n"
......@@ -3137,4 +3141,3 @@ msgstr "Poslední zařazený soubor týmu %(lang)s"
#: vertimus/views.py:188
msgid "Latest POT file"
msgstr "Nejnovější šablona POT"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment