Commit b81e9e7c authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander

Updated Swedish translation

parent 75721e4e
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-31 12:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-02 16:00+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-22 10:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-24 19:46+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1037,8 +1037,8 @@ msgid "Dasher Manual"
msgstr "Handbok för Dasher"
#: database-content.py:345
#: languages/views.py:52
#: languages/views.py:88
#: languages/views.py:54
#: languages/views.py:90
#: templates/branch_detail.html:23
#: templates/release_detail.html:23
#: templates/release_detail.html.py:72
......@@ -1183,7 +1183,6 @@ msgid "Optimization Guide"
msgstr "Optimeringsguide"
#: database-content.py:381
#| msgid "tutorial"
msgid "Tutorial demos"
msgstr "Demonstrationer"
......@@ -1302,8 +1301,9 @@ msgid "Gnome Specimen"
msgstr "Gnome Specimen"
#: database-content.py:412
msgid "GNOME 2 User Documentation"
msgstr "Användardokumentation för GNOME 2"
#| msgid "GNOME 2 User Documentation"
msgid "GNOME User Documentation"
msgstr "Användardokumentation för GNOME"
#: database-content.py:413
msgid "GNOME Web Photo"
......@@ -1466,12 +1466,14 @@ msgid "Translations should be submitted as bug reports (see link below)."
msgstr "Översättningar ska skickas in som felrapporter (se länk nedan)."
#: database-content.py:454
msgid "GNOME 3.0 (development)"
msgstr "GNOME 3.0 (utveckling)"
#| msgid "GNOME 2.32 (stable)"
msgid "GNOME 3.0 (stable)"
msgstr "GNOME 3.0 (stabil)"
#: database-content.py:455
msgid "GNOME 2.32 (stable)"
msgstr "GNOME 2.32 (stabil)"
#| msgid "GNOME 2.30 (old stable)"
msgid "GNOME 2.32 (old stable)"
msgstr "GNOME 2.32 (gammal stabil)"
#: database-content.py:456
msgid "GNOME 2.30 (old stable)"
......@@ -1558,7 +1560,7 @@ msgstr "Vi är ledsna men ditt konto har inaktiverats."
msgid "Login unsuccessful. Please verify your username and password."
msgstr "Inloggningen misslyckades. Verifiera ditt användarnamn och lösenord."
#: common/views.py:119
#: common/views.py:120
msgid "Your account has been activated."
msgstr "Ditt konto har aktiverats."
......@@ -1573,7 +1575,7 @@ msgid "Username:"
msgstr "Användarnamn:"
#: django_openid/templates/django_openid/admin_login.html:23
#: people/forms.py:20
#: people/forms.py:21
#: templates/login.html:21
msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"
......@@ -1591,7 +1593,7 @@ msgid "Or use your OpenID:"
msgstr "eller använd ditt OpenID:"
#: django_openid/templates/django_openid/admin_login.html:34
#: people/forms.py:17
#: people/forms.py:18
#: templates/login.html:37
msgid "OpenID:"
msgstr "OpenID:"
......@@ -1606,79 +1608,83 @@ msgstr "Logga in med OpenID"
msgid "Unknown"
msgstr "Okänt"
#: languages/views.py:51
#: languages/views.py:86
#: languages/views.py:52
#: languages/views.py:88
msgid "UI Translations"
msgstr "Gränssnittsöversättningar"
#: languages/views.py:83
#: languages/views.py:53
#: languages/views.py:89
msgid "UI Translations (reduced)"
msgstr "Gränssnittsöversättningar (minskade)"
#: languages/views.py:85
#: templates/release_detail.html:70
msgid "Original strings"
msgstr "Ursprungliga strängar"
#: languages/views.py:87
#| msgid "UI Translations"
msgid "UI Translations (reduced)"
msgstr "Gränssnittsöversättningar (minskade)"
#: people/forms.py:14
#: people/forms.py:15
msgid "Choose a username:"
msgstr "Välj ett användarnamn:"
#: people/forms.py:15
#: people/forms.py:16
msgid "May contain only letters, numbers, underscores or hyphens"
msgstr "Får endast innehålla bokstäver, siffror, understreck eller bindestreck"
#: people/forms.py:16
#: people/forms.py:17
msgid "Email:"
msgstr "E-post:"
#: people/forms.py:21
#: people/forms.py:22
msgid "At least 7 characters"
msgstr "Minst 7 tecken"
#: people/forms.py:23
#: people/forms.py:24
#: templates/people/person_password_change_form.html:27
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:18
msgid "Confirm password:"
msgstr "Bekräfta lösenord:"
#: people/forms.py:31
#: people/forms.py:32
msgid "This username is already taken. Please choose another."
msgstr "Detta användarnamn används redan. Välj ett annat."
#: people/forms.py:39
#: people/forms.py:42
msgid "This OpenID URL is already taken by a registered user"
msgstr "Denna OpenID URL används redan av en registrerad användare"
#: people/forms.py:52
msgid "You must either provide an OpenID or a password"
msgstr "Du måste antingen tillhandahålla ett OpenID eller ett lösenord"
#: people/forms.py:42
#: people/forms.py:55
msgid "The passwords do not match"
msgstr "Lösenorden stämmer inte överens"
#: people/forms.py:65
#: people/forms.py:79
msgid "Account activation"
msgstr "Kontoaktivering"
#: people/forms.py:66
#: people/forms.py:80
#, python-format
msgid "This is a confirmation that your registration on %s succeeded. To activate your account, please click on the link below or copy and paste it in a browser."
msgstr "Detta är en bekräftelse på att din registrering på %s har lyckats. Klicka på länken nedan eller kopiera in den i en webbläsare för att aktivera ditt konto."
#: people/forms.py:68
#: people/forms.py:82
#, python-format
msgid "Administrators of %s"
msgstr "Administratörerna för %s"
#: people/forms.py:86
#: people/forms.py:100
#, python-format
msgid "Image too high or too wide (%(width)dx%(height)d, maximum is 100x100 pixels)"
msgstr "Bilden är för hög eller för bred (%(width)dx%(height)d, maximalt är 100x100 bildpunkter)"
#: people/forms.py:106
#: people/forms.py:120
msgid "The URL you provided is not valid"
msgstr "URL:en som du angav är inte giltig"
#: people/forms.py:122
#: people/forms.py:136
msgid "The URL you provided seems not to correspond to a valid image"
msgstr "URL:en som du angav verkar inte vara en giltig bild"
......@@ -1799,56 +1805,56 @@ msgstr "GNOME-utvecklingsplattform"
msgid "New Module Proposals"
msgstr "Nya modulförslag"
#: stats/models.py:1291
#: stats/models.py:1652
#: stats/models.py:1288
#: stats/models.py:1643
#, python-format
msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
#: stats/models.py:1325
#: stats/models.py:1316
msgid "POT file unavailable"
msgstr "POT-filen är inte tillgänglig"
#: stats/models.py:1329
#: stats/models.py:1320
#, python-format
msgid "%(count)s message"
msgid_plural "%(count)s messages"
msgstr[0] "%(count)s meddelande"
msgstr[1] "%(count)s meddelanden"
#: stats/models.py:1330
#: stats/models.py:1321
#, python-format
msgid "updated on %(date)s"
msgstr "uppdaterad den %(date)s"
#: stats/models.py:1332
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:47
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:145
#: stats/models.py:1323
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:48
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:142
msgid "Y-m-d g:i a O"
msgstr "Y-m-d H.i O"
#: stats/models.py:1335
#: stats/models.py:1326
#, python-format
msgid "%(count)s figure"
msgid_plural "%(count)s figures"
msgstr[0] "%(count)s bild"
msgstr[1] "%(count)s bilder"
#: stats/models.py:1336
#: stats/models.py:1327
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s, %(figures)s) — %(updated)s"
msgstr "POT-fil (%(messages)s, %(figures)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1339
#: stats/models.py:1330
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s) — %(updated)s"
msgstr "POT-fil (%(messages)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1460
#: stats/models.py:1451
msgid "This POT file has not been generated through the standard intltool method."
msgstr "Denna POT-fil har inte genererats med standardmetoden intltool."
#: stats/models.py:1461
#: stats/models.py:1452
msgid "This POT file has not been generated through the standard gnome-doc-utils method."
msgstr "Denna POT-fil har inte genererats med standardmetoden gnome-doc-utils."
......@@ -1956,8 +1962,8 @@ msgid "URL to subscribe"
msgstr "URL för prenumeration"
#: teams/models.py:212
#: vertimus/models.py:554
#: vertimus/models.py:604
#: vertimus/models.py:563
#: vertimus/models.py:613
#, python-format
msgid "This is an automated message sent from %s."
msgstr "Detta är ett automatiskt skickat meddelande från %s."
......@@ -2321,7 +2327,7 @@ msgid "The modules of this release are not part of the GNOME Git repository. Ple
msgstr "Modulerna i den här utgåvan är inte en del av GNOME:s Git-förråd. Kontrollera webbsidan för varje modul för att se var översättningarna ska skickas."
#: templates/release_detail.html:19
#: templates/stats_show.html:45
#: templates/stats_show.html:47
msgid "Language"
msgstr "Språk"
......@@ -2333,7 +2339,7 @@ msgstr "Användargränssnitt"
#: templates/release_detail.html:21
#: templates/release_detail.html.py:24
#: templates/stats_show.html:49
#: templates/stats_show.html:51
#: templates/languages/language_release_summary.html:12
#: templates/languages/language_release_summary.html:15
msgid "Graph"
......@@ -2341,7 +2347,6 @@ msgstr "Diagram"
#: templates/release_detail.html:22
#: templates/languages/language_release_summary.html:13
#| msgid "User Interface"
msgid "User Interface (red.)"
msgstr "Användargränssnitt (minskade)"
......@@ -2363,32 +2368,31 @@ msgstr "Äldre utgåvor"
msgid "This document is written in Mallard documentation format"
msgstr "Detta dokument skrivs i dokumentationsformatet Mallard"
#: templates/stats_show.html:14
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:61
#: templates/stats_show.html:15
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:62
msgid "Download POT file"
msgstr "Hämta POT-fil"
#: templates/stats_show.html:18
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:93
#: templates/stats_show.html:20
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:90
msgid "Notices"
msgstr "Anteckningar"
#: templates/stats_show.html:28
#: templates/stats_show.html:30
msgid "Search for similar bugs before reporting it"
msgstr "Sök efter liknande fel innan rapportering"
#: templates/stats_show.html:33
#| msgid "Report a bug"
#: templates/stats_show.html:35
msgid "Report this bug"
msgstr "Rapportera detta fel"
#: templates/stats_show.html:45
#: templates/stats_show.html:47
#: vertimus/models.py:183
msgid "Translated"
msgstr "Översatt"
#: templates/stats_show.html:65
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:87
#: templates/stats_show.html:67
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:84
msgid "Display document figures"
msgstr "Visa dokumentationsbilder"
......@@ -2397,7 +2401,7 @@ msgid "Damned Lies site admin"
msgstr "Admin för Förbannade lögner"
#: templates/feeds/actions_description.html:6
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:172
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:169
msgid "No comment"
msgstr "Ingen kommentar"
......@@ -2405,6 +2409,7 @@ msgstr "Ingen kommentar"
#: templates/languages/language_all_modules.html:20
#: templates/languages/language_release_summary.html:57
#: templates/languages/language_release_summary.html:58
#: templates/languages/language_release_summary.html:59
msgid "All modules"
msgstr "Alla moduler"
......@@ -2454,11 +2459,10 @@ msgstr "Datum"
#: templates/languages/language_release_stats.html:32
#, python-format
#| msgid "%(categname)s (%(percentage)s% translated)"
msgid "%(categname)s (%(percentage)s%% translated)"
msgstr "%(categname)s (%(percentage)s%% översatt)"
#: templates/languages/language_release_stats.html:105
#: templates/languages/language_release_stats.html:100
msgid "Error summary"
msgstr "Sammandrag av fel"
......@@ -2743,79 +2747,78 @@ msgstr "Koordineras av <a href=\"%(url)s\">%(name)s</a>"
msgid "There are currently no translation teams in GNOME. :("
msgstr "Det finns för närvarande inga översättningsgrupper i GNOME. :("
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:6
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:7
#, python-format
msgid "Module Translation: %(name)s"
msgstr "Modulöversättning: %(name)s"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:27
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:28
msgid "Used in release(s):"
msgstr "Används i utgåvor:"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:45
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:46
msgid "State:"
msgstr "Tillstånd:"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:65
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:75
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:66
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:74
msgid "Download PO file"
msgstr "Hämta PO-fil"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:65
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
msgid "Translated:"
msgstr "Översatt:"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:75
#| msgid "Translated:"
msgid "Translated (reduced):"
msgstr "Översatt (minskade):"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:107
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:104
msgid "On-going activities in same module:"
msgstr "Pågående aktiviteter i samma modul:"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:118
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:115
msgid "Actions"
msgstr "Åtgärder"
#. Translators: human_level is an ordinal expression ('1st',' 2nd',...)
#. which should be localized in Django itself
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:120
#: vertimus/models.py:862
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:117
#: vertimus/models.py:864
#, python-format
msgid "Archived Actions (%(human_level)s archived series)"
msgstr "Arkiverade åtgärder (%(human_level)s arkiverade serier)"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:122
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:119
msgid "(Return to current actions)"
msgstr "(Återgå till aktuella åtgärder)"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:127
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:124
msgid "(Previous action history)"
msgstr "(Åtgärdshistorik)"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:161
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:158
msgid "diff with:"
msgstr "diff med:"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:180
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:177
msgid "No current actions."
msgstr "Inga aktuella åtgärder."
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:184
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:181
msgid "New Action"
msgstr "Ny åtgärd"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:194
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:191
msgid "Submit"
msgstr "Skicka"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:199
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:196
#, python-format
msgid "You need to be authenticated and to be member of the %(team_name)s team."
msgstr "Du måste vara autentiserad och vara medlem av gruppen %(team_name)s."
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:203
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:200
msgid "This team is not using the Vertimus translation workflow."
msgstr "Denna grupp använder inte översättningsmetoden Vertimus."
......@@ -2940,7 +2943,7 @@ msgstr "Arkivera i förråd"
msgid "Uploaded file by %(name)s on %(date)s"
msgstr "Uppskickad fil av %(name)s den %(date)s"
#: vertimus/models.py:539
#: vertimus/models.py:548
#, python-format
msgid ""
"Hello,\n"
......@@ -2955,16 +2958,16 @@ msgstr ""
"%(url)s\n"
"\n"
#: vertimus/models.py:552
#: vertimus/models.py:602
#: vertimus/models.py:561
#: vertimus/models.py:611
msgid "Without comment"
msgstr "Utan kommentar"
#: vertimus/models.py:561
#: vertimus/models.py:570
msgid "Write a comment"
msgstr "Skriv en kommentar"
#: vertimus/models.py:590
#: vertimus/models.py:599
#, python-format
msgid ""
"Hello,\n"
......@@ -2979,56 +2982,56 @@ msgstr ""
"%(url)s\n"
"\n"
#: vertimus/models.py:612
#: vertimus/models.py:621
msgid "Reserve for translation"
msgstr "Reservera för översättning"
#: vertimus/models.py:624
#: vertimus/models.py:633
msgid "Upload the new translation"
msgstr "Skicka upp ny översättning"
#: vertimus/models.py:646
#: vertimus/models.py:648
msgid "Reserve for proofreading"
msgstr "Reservera för korrekturläsning"
#: vertimus/models.py:658
#: vertimus/models.py:660
msgid "Upload the proofread translation"
msgstr "Skicka upp granskad översättning"
#. Translators: this means the file is ready to be committed in repository
#: vertimus/models.py:674
#: vertimus/models.py:676
msgid "Ready for submission"
msgstr "Färdig för insändning"
#: vertimus/models.py:690
#: vertimus/models.py:692
msgid "Submit to repository"
msgstr "Skicka in till förrådet"
#: vertimus/models.py:707
#: vertimus/models.py:709
#, python-format
msgid "The commit failed. The error was: '%s'"
msgstr "Verkställningen misslyckades. Felet var: \"%s\""
#. Translators: this indicates a committer is going to commit the file in the repository
#: vertimus/models.py:715
#: vertimus/models.py:717
msgid "Reserve to submit"
msgstr "Reservera för insändning"
#. Translators: this is used to indicate the file has been committed in the repository
#: vertimus/models.py:728
#: vertimus/models.py:730
msgid "Inform of submission"
msgstr "Informera om insändning"
#. Translators: regardless of the translation completion, this file need to be reviewed
#: vertimus/models.py:743
#: vertimus/models.py:745
msgid "Review required"
msgstr "Granskning krävs"
#: vertimus/models.py:758
#: vertimus/models.py:760
msgid "Archive the actions"
msgstr "Arkivera åtgärderna"
#: vertimus/models.py:797
#: vertimus/models.py:799
msgid "Undo the last state change"
msgstr "Ångra senaste tillståndsändring"
......@@ -3047,6 +3050,8 @@ msgstr "Senaste insända fil för %(lang)s"
msgid "Latest POT file"
msgstr "Senaste POT-fil"
#~ msgid "GNOME 3.0 (development)"
#~ msgstr "GNOME 3.0 (utveckling)"
#~ msgid ""
#~ "Avahi is a system which facilitates service discovery on a local network "
#~ "via the mDNS/DNS-SD protocol suite. Please submit your translation "
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment