Commit b557cc68 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent c0f3edb4
......@@ -4,15 +4,15 @@
#
# Pavel Šefránek <ps@pjoul.cz>, 2008.
# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2008, 2009.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008 2010.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2009, 2010.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-01 12:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-02-06 10:51+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-10 16:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-02-18 07:02+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -954,7 +954,7 @@ msgstr "Poznámky k vydání"
msgid "Sound Juicer Manual"
msgstr "Příručka k Sound Juicer"
#: database-content.py:352 database-content.py:390 database-content.py:391
#: database-content.py:352 database-content.py:394 database-content.py:395
msgid "User Guide"
msgstr "Uživatelská příručka"
......@@ -1099,111 +1099,126 @@ msgid "toolbox"
msgstr "nástroje"
#: database-content.py:388
#| msgid "toolbox"
msgid "toolbox (color)"
msgstr "nástroje (barva)"
#: database-content.py:389
#| msgid "toolbox"
msgid "toolbox (paint)"
msgstr "nástroje (malování)"
#: database-content.py:390
msgid "toolbox (selection)"
msgstr "nástroje (výběr)"
#: database-content.py:391
msgid "toolbox (transform)"
msgstr "nástroje (transformace)"
#: database-content.py:392
msgid "Panel Trash Manual"
msgstr "Příručka k appletu Koše"
#: database-content.py:389
#: database-content.py:393
msgid "tutorial"
msgstr "průvodce"
#: database-content.py:392
#: database-content.py:396
msgid "using gimp"
msgstr "používání programu gimp"
#: database-content.py:393
#: database-content.py:397
msgid "preferences"
msgstr "předvolby"
#: database-content.py:394
#: database-content.py:398
msgid "Banshee Music Player"
msgstr "Hudební přehrávač Banshee"
#: database-content.py:395
#: database-content.py:399
msgid "Beagle Desktop Search"
msgstr "Prohledávač Beagle"
#: database-content.py:396 templates/base.html:35
#: database-content.py:400 templates/base.html:35
#: templates/admin/base_site.html:7
msgid "Damned Lies"
msgstr "Damned Lies"
#: database-content.py:397
#: database-content.py:401
msgid "Deskbar Applet"
msgstr "Applet Deskbar"
#: database-content.py:398
#: database-content.py:402
msgid "Eye of GNOME"
msgstr "Eye of GNOME"
#: database-content.py:399
#: database-content.py:403
msgid "Epiphany Web Browser"
msgstr "Webový prohlížeč Epiphany"
#: database-content.py:400
#: database-content.py:404
msgid "Evince Document Viewer"
msgstr "Prohlížeč dokumentů Evince"
#: database-content.py:401
#: database-content.py:405
msgid "GIMP User Manual"
msgstr "Uživatelská příručka programu GIMP"
#: database-content.py:402
#: database-content.py:406
msgid "GNOME Applets"
msgstr "Applety GNOME"
#: database-content.py:403
#: database-content.py:407
msgid "GNOME 2 Development Documentation"
msgstr "Vývojářská dokumentace ke GNOME 2"
#: database-content.py:404
#: database-content.py:408
msgid "Gnome Specimen"
msgstr "Gnome Specimen"
#: database-content.py:405
#: database-content.py:409
msgid "GNOME 2 User Documentation"
msgstr "Uživatelská dokumentace ke GNOME 2"
#: database-content.py:406
#: database-content.py:410
msgid "GNOME Web Photo"
msgstr "Webová fotografie GNOME"
#: database-content.py:407
#: database-content.py:411
#| msgid "GNOME Library Web site"
msgid "GNOME 3 Website"
msgstr "Webové stránky GNOME 3"
#: database-content.py:412
msgid "GNOME Library Web site"
msgstr "Knihovna GNOME"
#: database-content.py:408
#: database-content.py:413
msgid "GNOME Release Notes"
msgstr "Poznámky k vydání GNOME"
#: database-content.py:409
#: database-content.py:414
msgid "Rhythmbox Music Player"
msgstr "Hudební přehrávač Rhythmbox"
#: database-content.py:410
#: database-content.py:415
msgid "Shared MIME Info"
msgstr "Sdílené informace MIME"
#: database-content.py:411
#: database-content.py:416
msgid "Video subtitles translations for selected GNOME videos"
msgstr "Překlady titulků k vybraným videím GNOME"
#: database-content.py:412
#: database-content.py:417
msgid "WebKitGTK+"
msgstr "WebKitGTK+"
#: database-content.py:413
msgid ""
"Please submit your translation through the <a href=\"http://www.transifex."
"net/projects/p/accountsservice/\">Transifex platform</a>."
msgstr ""
"Toto není projekt GNOME. Zašlete prosím svůj překlad přes <a href=\"http://"
"www.transifex.net/projects/p/accountsservice/\">platformu Transifex</a>."
#: database-content.py:414
#: database-content.py:418
msgid "Email client for netbooks"
msgstr "E-mailový klient pro netbooky"
#: database-content.py:415
#: database-content.py:419
msgid ""
"Avahi is a system which facilitates service discovery on a local network via "
"the mDNS/DNS-SD protocol suite. Please submit your translation through the "
......@@ -1215,7 +1230,7 @@ msgstr ""
"www.transifex.net/projects/p/avahi/resource/master-tx-po-avahi-pot/"
"\">platformu Transifex</a>."
#: database-content.py:416
#: database-content.py:420
msgid ""
"There is a glossary that will help translators in Chronojump localization: "
"<a href=\"http://git.gnome.org/browse/chronojump/plain/glossary/"
......@@ -1227,7 +1242,7 @@ msgstr ""
"chronojump_glossary_for_translators.html\">http://git.gnome.org/browse/"
"chronojump/plain/glossary/chronojump_glossary_for_translators.html</a>.\n"
#: database-content.py:418
#: database-content.py:422
msgid ""
"Committed translations are updated manually on l10n.gnome.org from time to "
"time. Be patient :-)"
......@@ -1235,11 +1250,11 @@ msgstr ""
"Zařazené překlady jsou čas od času ručně aktualizovány na l10n.gnome.org. "
"Buďte trpěliví. :-)"
#: database-content.py:419
#: database-content.py:423
msgid "Evince is a document viewer for multiple document formats."
msgstr "Evince je prohlížeč dokumentů mnoha formátů."
#: database-content.py:420
#: database-content.py:424
msgid ""
"D-Bus service to access fingerprint readers. This is not a GNOME-specific "
"module. Please submit your translation through the <a href=\"http://www."
......@@ -1251,7 +1266,7 @@ msgstr ""
"projects/p/fprintd/resource/fprintd-po-fprintd-pot/\">platformu Transifex</"
"a>."
#: database-content.py:421
#: database-content.py:425
msgid ""
"From GNOME 2.23, GAIL is integrated into GTK+. Don't commit in trunk any "
"more."
......@@ -1259,7 +1274,7 @@ msgstr ""
"Od GNOME 2.23 je GAIL obsažen přímo v GTK+. Od této chvíle ho už prosím "
"nezařazujte do větve trunk."
#: database-content.py:422
#: database-content.py:426
msgid ""
"For other localisation needs of GCompris, see <a href=\"http://gcompris.net/"
"wiki/Translation_addons\">http://gcompris.net/wiki/Translation_addons</a>."
......@@ -1268,15 +1283,15 @@ msgstr ""
"gcompris.net/wiki/Translation_addons\">http://gcompris.net/wiki/"
"Translation_addons</a>."
#: database-content.py:423
#: database-content.py:427
msgid "Graphical frontend for the git directory tracker"
msgstr "Grafické rozhraní sledování adresářů v git"
#: database-content.py:424
#: database-content.py:428
msgid "A multimedia converter for the GNOME Desktop"
msgstr "Konverze multimédií pro prostředí GNOME"
#: database-content.py:425
#: database-content.py:429
msgid ""
"gnome-disk-utility provides libraries and applications for dealing with "
"storage devices."
......@@ -1284,7 +1299,7 @@ msgstr ""
"gnome-disk-utility poskytuje knihovny a aplikace nakládající s úložnými "
"zařízeními."
#: database-content.py:426
#: database-content.py:430
msgid ""
"GNOME Video Arcade is a MAME (Multiple Arcade Machine Emulator) front-end "
"for GNOME."
......@@ -1292,7 +1307,7 @@ msgstr ""
"GNOME Video Arcade je uživatelské rozhraní MAME (Multiple Arcade Machine "
"Emulator) pro GNOME."
#: database-content.py:427
#: database-content.py:431
msgid ""
"To ease localization, gallery of GNOME Video Effects has been set up here: "
"<a href=\"http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects\">http://live."
......@@ -1302,11 +1317,11 @@ msgstr ""
"Effects. Najdete ji na <a href=\"http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/"
"Effects\">http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects</a>."
#: database-content.py:428
#: database-content.py:432
msgid "A note taking application"
msgstr "Poznámková aplikace"
#: database-content.py:429
#: database-content.py:433
msgid ""
"GNUCash is not part of the GNOME Git repository. Please check <a href="
"\"http://wiki.gnucash.org/wiki/Translation#Submitting\">the GNUCash Wiki</a> "
......@@ -1316,8 +1331,16 @@ msgstr ""
"překlady, podívejte se prosím na <a href=\"http://wiki.gnucash.org/wiki/"
"Translation#Submitting\">wiki GNUCash</a>."
#: database-content.py:430 database-content.py:431 database-content.py:432
#: database-content.py:433 database-content.py:434 database-content.py:453
#: database-content.py:434
msgid ""
"This a low-priority module to translate, as there are currently no user "
"interface that show those strings."
msgstr ""
"Tento modul má nízkou prioritu pro překlad, protože zatím neexistuje žádné "
"uživatelské rozhraní, které by tyto řetězce zobrazovalo."
#: database-content.py:435 database-content.py:436 database-content.py:437
#: database-content.py:438 database-content.py:439 database-content.py:458
msgid ""
"This is not a GNOME-specific module. Please submit your translation through "
"the <a href=\"http://translationproject.org\">Translation Project</a>."
......@@ -1325,7 +1348,7 @@ msgstr ""
"Toto není projekt GNOME. Prosím zašlete svůj překlad do <a href=\"http://"
"translationproject.org\">Translation Project</a>."
#: database-content.py:435
#: database-content.py:440
msgid ""
"Please note that gtk+ has both po and po-properties UI domains. If you add "
"a new language in either domain, you have to commit both files in Git even "
......@@ -1337,7 +1360,7 @@ msgstr ""
"soubory, i když jeden z nich nebude obsahovat žádné překlady, jinak se "
"sestavení GTK+ v /po-properties nezdaří."
#: database-content.py:436
#: database-content.py:441
msgid ""
"moserial is a clean, friendly gtk-based serial terminal for the GNOME "
"desktop. It is written in Vala for extra goodness."
......@@ -1345,11 +1368,11 @@ msgstr ""
"moserial je nekomplikovaný, přívětivý, na GTK+ založený sériový terminál pro "
"prostředí GNOME. Navíc je napsán v jazyce Vala."
#: database-content.py:437
#: database-content.py:442
msgid "Gnome Parental Control"
msgstr "Rodičovská kontrola GNOME"
#: database-content.py:438
#: database-content.py:443
msgid ""
"To submit your translation, <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug."
"cgi?product=NetworkManager&component=general\">create a bug report for "
......@@ -1360,7 +1383,7 @@ msgstr ""
"softwaru NetworkManager v rámci systému GNOME Bugzilla</a>. Poté přiložte "
"soubor s překladem."
#: database-content.py:439
#: database-content.py:444
msgid ""
"PackageKit is a system designed to make installing and updating software on "
"your computer easier. This is not a GNOME-specific module. Please submit "
......@@ -1372,11 +1395,11 @@ msgstr ""
"href=\"http://www.transifex.net/projects/p/packagekit/resource/master/"
"\">platformu Transifex</a>."
#: database-content.py:440
#: database-content.py:445
msgid "Passepartout is a DTP application for X."
msgstr "Passepartout je aplikací DTP pro X."
#: database-content.py:441
#: database-content.py:446
msgid ""
"PulseAudio is a sound system for POSIX OSes, meaning that it is a proxy for "
"your sound applications. \n"
......@@ -1389,7 +1412,7 @@ msgstr ""
"Zašlete prosím svůj překlad přes <a href=\"http://www.transifex.net/projects/"
"p/pulseaudio/resource/master-tx-po-pulseaudio-pot/\">platformu Transifex</a>."
#: database-content.py:444
#: database-content.py:449
msgid ""
"This is not a GNOME-specific module. Please submit your translation through "
"the <a href=\"http://www.transifex.net/projects/p/shared-mime-info/resource/"
......@@ -1399,11 +1422,11 @@ msgstr ""
"www.transifex.net/projects/p/shared-mime-info/resource/efault-po-shared-mime-"
"info-pot_0/\">platformu Transifex</a>."
#: database-content.py:445
#: database-content.py:450
msgid "A photo manager for GNOME"
msgstr "Správce fotografií pro GNOME"
#: database-content.py:446
#: database-content.py:451
msgid ""
"This is a clone of the official system-tools-backends version from the "
"freedesktop.org repository."
......@@ -1411,11 +1434,11 @@ msgstr ""
"Jedná se o klon oficiální verze system-tools-backends z úložiště freedesktop."
"org."
#: database-content.py:447
#: database-content.py:452
msgid "GNOME Teletext viewer"
msgstr "Prohlížení teletextu v GNOME"
#: database-content.py:448
#: database-content.py:453
msgid ""
"Here we translate the subtitles of selected GNOME videos.\n"
"See <a href=\"http://live.gnome.org/VideoSubtitles\">Video Subtitles</a> for "
......@@ -1425,16 +1448,16 @@ msgstr ""
"Více viz <a href=\"http://live.gnome.org/VideoSubtitles\">stránka o "
"titulcích</a>."
#: database-content.py:450
#: database-content.py:455
msgid "A VNC client for GNOME"
msgstr "Klient VNC pro GNOME"
#: database-content.py:451
#: database-content.py:456
msgid "Translations should be submitted as bug reports (see link below)."
msgstr ""
"Překlady by měly být odevzdávány jako hlášení o chybě (viz odkaz níže)."
#: database-content.py:452
#: database-content.py:457
msgid ""
"This is not a GNOME-specific module. Please submit your translation through "
"the <a href=\"http://translationproject.org\">Translation Project</a>. See "
......@@ -1446,67 +1469,67 @@ msgstr ""
"translationproject.org/domain/xdg-user-dirs.html\">překladová stránka xdg-"
"user-dirs v rámci Translation Project</a>."
#: database-content.py:454
#: database-content.py:459
msgid "GNOME 3.0 (development)"
msgstr "GNOME 3.0 (vývojové)"
#: database-content.py:455
#: database-content.py:460
msgid "GNOME 2.32 (stable)"
msgstr "GNOME 2.32 (stabilní)"
#: database-content.py:456
#: database-content.py:461
msgid "GNOME 2.30 (old stable)"
msgstr "GNOME 2.30 (zastaralé)"
#: database-content.py:457
#: database-content.py:462
msgid "GNOME 2.28 (old stable)"
msgstr "GNOME 2.28 (zastaralé)"
#: database-content.py:458
#: database-content.py:463
msgid "GNOME 2.26 (old stable)"
msgstr "GNOME 2.26 (zastaralé)"
#: database-content.py:459
#: database-content.py:464
msgid "GNOME 2.24 (old stable)"
msgstr "GNOME 2.24 (zastaralé)"
#: database-content.py:460
#: database-content.py:465
msgid "GNOME 2.22 (old stable)"
msgstr "GNOME 2.22 (zastaralé)"
#: database-content.py:461
#: database-content.py:466
msgid "GNOME 2.20 (old stable)"
msgstr "GNOME 2.20 (zastaralé)"
#: database-content.py:462
#: database-content.py:467
msgid "GNOME 2.18 (old stable)"
msgstr "GNOME 2.18 (zastaralé)"
#: database-content.py:463
#: database-content.py:468
msgid "External Dependencies (GNOME)"
msgstr "Externí závislosti (GNOME)"
#: database-content.py:464
#: database-content.py:469
msgid "Obsolete GNOME Applications"
msgstr "Zastaralé aplikace GNOME"
#: database-content.py:465
#: database-content.py:470
msgid "GNOME-Office Productivity Applications"
msgstr "Kancelářské aplikace GNOME"
#: database-content.py:466
#: database-content.py:471
msgid "GNOME Infrastructure"
msgstr "Infrastruktura GNOME"
#: database-content.py:467
#: database-content.py:472
msgid "GIMP and Friends"
msgstr "GIMP a spol."
#: database-content.py:468
#: database-content.py:473
msgid "Extra GNOME Applications"
msgstr "Další aplikace GNOME"
#: database-content.py:469
#: database-content.py:474
msgid "freedesktop.org (non-GNOME)"
msgstr "freedesktop.org (nepatří do GNOME)"
......@@ -3120,6 +3143,14 @@ msgstr "Poslední zařazený soubor týmu %(lang)s"
msgid "Latest POT file"
msgstr "Nejnovější šablona POT"
#~ msgid ""
#~ "Please submit your translation through the <a href=\"http://www.transifex."
#~ "net/projects/p/accountsservice/\">Transifex platform</a>."
#~ msgstr ""
#~ "Toto není projekt GNOME. Zašlete prosím svůj překlad přes <a href="
#~ "\"http://www.transifex.net/projects/p/accountsservice/\">platformu "
#~ "Transifex</a>."
#~ msgid "Window List Applet Manual"
#~ msgstr "Příručka k appletu Seznam oken"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment