Commit 7d8e9ff2 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 7748922c
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-07 10:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-07 19:01+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-19 18:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-21 09:21+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1428,12 +1428,10 @@ msgstr ""
"Překlady by měly být odevzdávány jako hlášení o chybě (viz odkaz níže)."
#: database-content.py:454
#| msgid "GNOME 2.32 (stable)"
msgid "GNOME 3.0 (stable)"
msgstr "GNOME 3.0 (stabilní)"
#: database-content.py:455
#| msgid "GNOME 2.30 (old stable)"
msgid "GNOME 2.32 (old stable)"
msgstr "GNOME 2.32 (zastaralé)"
......@@ -1534,7 +1532,7 @@ msgid "Login unsuccessful. Please verify your username and password."
msgstr ""
"Přihlášení nebylo úspěšné. Zkontrolujte zadávané uživatelské jméno a heslo."
#: common/views.py:119
#: common/views.py:120
msgid "Your account has been activated."
msgstr "Váš účet byl aktivován."
......@@ -1549,7 +1547,7 @@ msgid "Username:"
msgstr "Uživatelské jméno:"
#: django_openid/templates/django_openid/admin_login.html:23
#: people/forms.py:20 templates/login.html:21
#: people/forms.py:21 templates/login.html:21
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"
......@@ -1565,7 +1563,7 @@ msgid "Or use your OpenID:"
msgstr "Nebo použijte své OpenID:"
#: django_openid/templates/django_openid/admin_login.html:34
#: people/forms.py:17 templates/login.html:37
#: people/forms.py:18 templates/login.html:37
msgid "OpenID:"
msgstr "OpenID:"
......@@ -1591,44 +1589,48 @@ msgstr "Původní řetězce"
msgid "UI Translations (reduced)"
msgstr "Překlady uživatelského rozhraní (redukované)"
#: people/forms.py:14
#: people/forms.py:15
msgid "Choose a username:"
msgstr "Vyberte si uživatelské jméno:"
#: people/forms.py:15
#: people/forms.py:16
msgid "May contain only letters, numbers, underscores or hyphens"
msgstr "Může obsahovat písmena, číslice, podtržení a pomlčky"
#: people/forms.py:16
#: people/forms.py:17
msgid "Email:"
msgstr "E-mail:"
#: people/forms.py:21
#: people/forms.py:22
msgid "At least 7 characters"
msgstr "Nejméně 7 znaků"
#: people/forms.py:23 templates/people/person_password_change_form.html:27
#: people/forms.py:24 templates/people/person_password_change_form.html:27
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:18
msgid "Confirm password:"
msgstr "Potvrdit heslo:"
#: people/forms.py:31
#: people/forms.py:32
msgid "This username is already taken. Please choose another."
msgstr "Toto uživatelské jméno již někdo používá. Zvolte si prosím jiné."
#: people/forms.py:39
#: people/forms.py:42
msgid "This OpenID URL is already taken by a registered user"
msgstr "Tato adresa URL pro OpenID je již zabraná registrovaným uživatelem"
#: people/forms.py:52
msgid "You must either provide an OpenID or a password"
msgstr "Je nutné zadat OpenID nebo heslo"
#: people/forms.py:42
#: people/forms.py:55
msgid "The passwords do not match"
msgstr "Heslo nesouhlasí"
#: people/forms.py:65
#: people/forms.py:79
msgid "Account activation"
msgstr "Aktivace účtu"
#: people/forms.py:66
#: people/forms.py:80
#, python-format
msgid ""
"This is a confirmation that your registration on %s succeeded. To activate "
......@@ -1638,12 +1640,12 @@ msgstr ""
"Toto je potvrzení, že vaše registrace na %s byla úspěšná. Svůj účet "
"aktivujete klepnutím na odkaz níže nebo jeho vložením do prohlížeče."
#: people/forms.py:68
#: people/forms.py:82
#, python-format
msgid "Administrators of %s"
msgstr "Správci %s"
#: people/forms.py:86
#: people/forms.py:100
#, python-format
msgid ""
"Image too high or too wide (%(width)dx%(height)d, maximum is 100x100 pixels)"
......@@ -1651,11 +1653,11 @@ msgstr ""
"Obrázek je příliš vysoký nebo příliš široký (%(width)d×%(height)d, maximum "
"je 100×100 pixelů)"
#: people/forms.py:106
#: people/forms.py:120
msgid "The URL you provided is not valid"
msgstr "Vámi zadané URL není platné"
#: people/forms.py:122
#: people/forms.py:136
msgid "The URL you provided seems not to correspond to a valid image"
msgstr "Vámi zadané URL patrně neodpovídá platnému obrázku"
......@@ -1793,16 +1795,16 @@ msgstr "Vývojářská platforma GNOME"
msgid "New Module Proposals"
msgstr "Návrhy nových modulů"
#: stats/models.py:1291 stats/models.py:1652
#: stats/models.py:1288 stats/models.py:1643
#, python-format
msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
#: stats/models.py:1325
#: stats/models.py:1316
msgid "POT file unavailable"
msgstr "Soubor POT není dostupný"
#: stats/models.py:1329
#: stats/models.py:1320
#, python-format
msgid "%(count)s message"
msgid_plural "%(count)s messages"
......@@ -1810,18 +1812,18 @@ msgstr[0] "%(count)s zpráva"
msgstr[1] "%(count)s zprávy"
msgstr[2] "%(count)s zpráv"
#: stats/models.py:1330
#: stats/models.py:1321
#, python-format
msgid "updated on %(date)s"
msgstr "aktualizováno %(date)s"
# Was: d. F Y G:i O
#: stats/models.py:1332 templates/vertimus/vertimus_detail.html:47
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:145
#: stats/models.py:1323 templates/vertimus/vertimus_detail.html:48
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:142
msgid "Y-m-d g:i a O"
msgstr "Y-m-d G:i O"
#: stats/models.py:1335
#: stats/models.py:1326
#, python-format
msgid "%(count)s figure"
msgid_plural "%(count)s figures"
......@@ -1830,23 +1832,23 @@ msgstr[1] "%(count)s obrázky"
msgstr[2] "%(count)s obrázků"
# tady nevím co s těma figures, ten formát je nějakej divnej, protože na webu se to zobrazuje nějak takhle: POT file (2318 messages, 82 figures) *** Upraveno dle ostatních jazyků.
#: stats/models.py:1336
#: stats/models.py:1327
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s, %(figures)s) — %(updated)s"
msgstr "Šablona POT (%(messages)s, %(figures)s) — %(updated)s"
# tady nevím co s těma figures, ten formát je nějakej divnej, protože na webu se to zobrazuje nějak takhle: POT file (2318 messages, 82 figures) *** Upraveno dle ostatních jazyků.
#: stats/models.py:1339
#: stats/models.py:1330
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s) — %(updated)s"
msgstr "Šablona POT (%(messages)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1460
#: stats/models.py:1451
msgid ""
"This POT file has not been generated through the standard intltool method."
msgstr "Tento soubor POT nebyl vytvořen pomocí standardní metody intltool."
#: stats/models.py:1461
#: stats/models.py:1452
msgid ""
"This POT file has not been generated through the standard gnome-doc-utils "
"method."
......@@ -2421,11 +2423,11 @@ msgstr "Starší vydání"
msgid "This document is written in Mallard documentation format"
msgstr "Tento dokument je napsán ve formátu dokumentace Mallard"
#: templates/stats_show.html:15 templates/vertimus/vertimus_detail.html:61
#: templates/stats_show.html:15 templates/vertimus/vertimus_detail.html:62
msgid "Download POT file"
msgstr "Stáhnout šablonu POT"
#: templates/stats_show.html:20 templates/vertimus/vertimus_detail.html:93
#: templates/stats_show.html:20 templates/vertimus/vertimus_detail.html:90
msgid "Notices"
msgstr "Upozornění"
......@@ -2441,7 +2443,7 @@ msgstr "Nahlásit tuto chybu"
msgid "Translated"
msgstr "Přeloženo"
#: templates/stats_show.html:67 templates/vertimus/vertimus_detail.html:87
#: templates/stats_show.html:67 templates/vertimus/vertimus_detail.html:84
msgid "Display document figures"
msgstr "Zobrazit obrázky v dokumentaci"
......@@ -2450,7 +2452,7 @@ msgid "Damned Lies site admin"
msgstr "Správce stránky Damned Lies"
#: templates/feeds/actions_description.html:6
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:172
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:169
msgid "No comment"
msgstr "Bez komentáře"
......@@ -2511,7 +2513,7 @@ msgstr "Datum"
msgid "%(categname)s (%(percentage)s%% translated)"
msgstr "%(categname)s (přeloženo %(percentage)s %%)"
#: templates/languages/language_release_stats.html:105
#: templates/languages/language_release_stats.html:100
msgid "Error summary"
msgstr "Souhrn chyb"
......@@ -2840,25 +2842,25 @@ msgstr "Koordinuje <a href=\"%(url)s\">%(name)s</a>"
msgid "There are currently no translation teams in GNOME. :("
msgstr "V současné době neexistují žádné překladatelské týmy GNOME :("
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:6
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:7
#, python-format
msgid "Module Translation: %(name)s"
msgstr "Překlad modulu: %(name)s"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:27
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:28
msgid "Used in release(s):"
msgstr "Součást vydání:"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:45
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:46
msgid "State:"
msgstr "Stav:"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:65
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:75
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:66
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:74
msgid "Download PO file"
msgstr "Stáhnout soubor PO"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:65
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
msgid "Translated:"
msgstr "Přeloženo:"
......@@ -2866,52 +2868,52 @@ msgstr "Přeloženo:"
msgid "Translated (reduced):"
msgstr "Přeloženo (redukované):"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:107
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:104
msgid "On-going activities in same module:"
msgstr "Probíhající kroky ve stejném modulu:"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:118
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:115
msgid "Actions"
msgstr "Kroky"
#. Translators: human_level is an ordinal expression ('1st',' 2nd',...)
#. which should be localized in Django itself
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:120 vertimus/models.py:864
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:117 vertimus/models.py:864
#, python-format
msgid "Archived Actions (%(human_level)s archived series)"
msgstr "Zálohované kroky (%(human_level)s série záloh)"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:122
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:119
msgid "(Return to current actions)"
msgstr "(Návrat na aktuální kroky)"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:127
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:124
msgid "(Previous action history)"
msgstr "(Předchozí historie kroků)"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:161
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:158
msgid "diff with:"
msgstr "diff vůči:"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:180
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:177
msgid "No current actions."
msgstr "Bez aktuálních kroků."
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:184
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:181
msgid "New Action"
msgstr "Nový krok"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:194
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:191
msgid "Submit"
msgstr "Odeslat"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:199
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:196
#, python-format
msgid ""
"You need to be authenticated and to be member of the %(team_name)s team."
msgstr "Musíte být ověřeni a členy týmu %(team_name)s."
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:203
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:200
msgid "This team is not using the Vertimus translation workflow."
msgstr "Tento tým nevyužívá postup překladatelských prací systému Vertimus."
......@@ -3144,4 +3146,3 @@ msgstr "Poslední zařazený soubor týmu %(lang)s"
#: vertimus/views.py:188
msgid "Latest POT file"
msgstr "Nejnovější šablona POT"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment