GitLab repository storage has been migrated to hashed layout. Please contact Infrastructure team if you notice any issues with repositories or hooks.

Commit 662ac1d2 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent e2e258a4
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-27 15:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-27 21:58+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2011-05-14 17:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-05-15 19:44+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1173,8 +1173,9 @@ msgid "GNOME Applets"
msgstr "Applety GNOME"
#: database-content.py:410
msgid "GNOME 2 Development Documentation"
msgstr "Vývojářská dokumentace ke GNOME 2"
#| msgid "GNOME 2 Development Documentation"
msgid "GNOME Development Documentation"
msgstr "Vývojářská dokumentace GNOME"
#: database-content.py:411
msgid "Gnome Specimen"
......@@ -1428,7 +1429,6 @@ msgstr ""
"Překlady by měly být odevzdávány jako hlášení o chybě (viz odkaz níže)."
#: database-content.py:454
#| msgid "GNOME 2 Development Documentation"
msgid "GNOME 3.2 (development)"
msgstr "GNOME 3.2 (vývojové)"
......@@ -1735,7 +1735,7 @@ msgstr "Nejste členem tohoto týmu."
msgid "Your password has been changed."
msgstr "Vaše heslo bylo změněno."
#: stats/models.py:100
#: stats/models.py:101
#, python-format
msgid ""
"Translations for this module are externally hosted. Please go to the <a href="
......@@ -1746,23 +1746,23 @@ msgstr ""
"<a href=\"%(link)s\">externí stránku</a>, kde se dozvíte podrobnosti o tom, "
"jak můžete přidat svůj překlad."
#: stats/models.py:259
#: stats/models.py:258
msgid "This branch is not linked from any release"
msgstr "Tato větev není odkazována z žádného vydání"
#: stats/models.py:432
#: stats/models.py:431
msgid "Can't generate POT file, using old one."
msgstr "Nelze vytvořit šablonu POT. Používá se stará."
#: stats/models.py:434
#: stats/models.py:433
msgid "Can't generate POT file, statistics aborted."
msgstr "Nelze vytvořit šablonu POT, statistika přerušena."
#: stats/models.py:453
#: stats/models.py:452
msgid "Can't copy new POT file to public location."
msgstr "Nepodařilo se zkopírovat novou šablonu POT do veřejného umístění."
#: stats/models.py:793
#: stats/models.py:792
#, python-format
msgid ""
"Error regenerating POT file for %(file)s:\n"
......@@ -1773,43 +1773,43 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>"
#: stats/models.py:817
#: stats/models.py:816
#, python-format
msgid ""
"Entry for this language is not present in %(var)s variable in %(file)s file."
msgstr ""
"V proměnné %(var)s v souboru %(file)s se nenachází záznam tohoto jazyka."
#: stats/models.py:1147
#: stats/models.py:1146
msgid "Administration Tools"
msgstr "Nástroje na správu systému"
#: stats/models.py:1148
#: stats/models.py:1147
msgid "Development Tools"
msgstr "Vývojářské nástroje"
#: stats/models.py:1149
#: stats/models.py:1148
msgid "GNOME Desktop"
msgstr "Pracovní prostředí GNOME"
#: stats/models.py:1150
#: stats/models.py:1149
msgid "GNOME Developer Platform"
msgstr "Vývojářská platforma GNOME"
#: stats/models.py:1151
#: stats/models.py:1150
msgid "New Module Proposals"
msgstr "Návrhy nových modulů"
#: stats/models.py:1288 stats/models.py:1643
#: stats/models.py:1287 stats/models.py:1642
#, python-format
msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
#: stats/models.py:1316
#: stats/models.py:1315
msgid "POT file unavailable"
msgstr "Soubor POT není dostupný"
#: stats/models.py:1320
#: stats/models.py:1319
#, python-format
msgid "%(count)s message"
msgid_plural "%(count)s messages"
......@@ -1817,18 +1817,18 @@ msgstr[0] "%(count)s zpráva"
msgstr[1] "%(count)s zprávy"
msgstr[2] "%(count)s zpráv"
#: stats/models.py:1321
#: stats/models.py:1320
#, python-format
msgid "updated on %(date)s"
msgstr "aktualizováno %(date)s"
# Was: d. F Y G:i O
#: stats/models.py:1323 templates/vertimus/vertimus_detail.html:48
#: stats/models.py:1322 templates/vertimus/vertimus_detail.html:48
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:142
msgid "Y-m-d g:i a O"
msgstr "Y-m-d G:i O"
#: stats/models.py:1326
#: stats/models.py:1325
#, python-format
msgid "%(count)s figure"
msgid_plural "%(count)s figures"
......@@ -1837,23 +1837,23 @@ msgstr[1] "%(count)s obrázky"
msgstr[2] "%(count)s obrázků"
# tady nevím co s těma figures, ten formát je nějakej divnej, protože na webu se to zobrazuje nějak takhle: POT file (2318 messages, 82 figures) *** Upraveno dle ostatních jazyků.
#: stats/models.py:1327
#: stats/models.py:1326
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s, %(figures)s) — %(updated)s"
msgstr "Šablona POT (%(messages)s, %(figures)s) — %(updated)s"
# tady nevím co s těma figures, ten formát je nějakej divnej, protože na webu se to zobrazuje nějak takhle: POT file (2318 messages, 82 figures) *** Upraveno dle ostatních jazyků.
#: stats/models.py:1330
#: stats/models.py:1329
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s) — %(updated)s"
msgstr "Šablona POT (%(messages)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1451
#: stats/models.py:1450
msgid ""
"This POT file has not been generated through the standard intltool method."
msgstr "Tento soubor POT nebyl vytvořen pomocí standardní metody intltool."
#: stats/models.py:1452
#: stats/models.py:1451
msgid ""
"This POT file has not been generated through the standard gnome-doc-utils "
"method."
......@@ -1878,22 +1878,22 @@ msgstr ""
"Na následující soubory je odkazováno v souborech POTFILES.in nebo POTFILES."
"skip, avšak tyto soubory neexistují: %s"
#: stats/utils.py:167
#: stats/utils.py:185
#, python-format
msgid "Module %s doesn't look like gnome-doc-utils module."
msgstr "Modul %s nevypadá jako modul gnome-doc-utils."
#: stats/utils.py:170
#: stats/utils.py:188
#, python-format
msgid "DOC_MODULE doesn't resolve to a real file, using '%s.xml'."
msgstr "DOC_MODULE neodkazuje na reálný objekt, použije se „%s.xml“."
#: stats/utils.py:178
#: stats/utils.py:196
msgid "DOC_MODULE doesn't point to a real file, probably a macro."
msgstr ""
"DOC_MODULE neodkazuje na reálný objekt, pravděpodobně se jedná o makro."
#: stats/utils.py:192
#: stats/utils.py:211
#, python-format
msgid ""
"Error regenerating POT file for document %(file)s:\n"
......@@ -1904,50 +1904,50 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>"
#: stats/utils.py:277
#: stats/utils.py:296
#, python-format
msgid "PO file '%s' does not exist or cannot be read."
msgstr "Soubor PO „%s“ neexistuje nebo jej nelze přečíst."
#: stats/utils.py:297
#: stats/utils.py:316
#, python-format
msgid "PO file '%s' doesn't pass msgfmt check: not updating."
msgstr "Soubor PO „%s“ neprošel kontrolou msgfmt: neaktualizuje se."
#: stats/utils.py:299
#: stats/utils.py:318
#, python-format
msgid "Can't get statistics for POT file '%s'."
msgstr "Nepodařilo se získat statistiky souboru PO „%s“."
#: stats/utils.py:302
#: stats/utils.py:321
msgid "This PO file has an executable bit set."
msgstr "Tento soubor PO je spustitelný."
#: stats/utils.py:330
#: stats/utils.py:349
#, python-format
msgid "PO file '%s' is not UTF-8 encoded."
msgstr "Soubor PO „%s“ není kódován v UTF-8."
#: stats/utils.py:346
#: stats/utils.py:365
msgid "Entry for this language is not present in LINGUAS file."
msgstr "V souboru LINGUAS se nenachází záznam tohoto jazyka."
#: stats/utils.py:364
#: stats/utils.py:383
msgid "No need to edit LINGUAS file or variable for this module"
msgstr "Pro tento modul není zapotřebí upravovat soubor nebo proměnnou LINGUAS"
#: stats/utils.py:370
#: stats/utils.py:389
msgid ""
"Entry for this language is not present in ALL_LINGUAS in configure file."
msgstr "V konfiguračním souboru se nenachází záznam ALL_LINGUAS tohoto jazyka."
#: stats/utils.py:372
#: stats/utils.py:391
msgid ""
"Don't know where to look for the LINGUAS variable, ask the module maintainer."
msgstr ""
"Nelze zjistit, kde se má hledat proměnná LINGUAS, kontaktujte správce modulu."
#: stats/utils.py:379
#: stats/utils.py:398
msgid ""
"Don't know where to look for the DOC_LINGUAS variable, ask the module "
"maintainer."
......@@ -1955,15 +1955,19 @@ msgstr ""
"Nelze zjistit, kde se má hledat proměnná DOC_LINGUAS, kontaktujte správce "
"modulu."
#: stats/utils.py:381
#: stats/utils.py:400
msgid "DOC_LINGUAS list doesn't include this language."
msgstr "V souboru DOC_LINGUAS se nenachází tento jazyk."
#: teams/forms.py:21
#: teams/forms.py:30 teams/models.py:253 templates/teams/team_base.html:36
msgid "Coordinator"
msgstr "Koordinátor"
#: teams/forms.py:57
msgid "Mark as Inactive"
msgstr "Označit jako neaktivní"
#: teams/forms.py:22
#: teams/forms.py:58
msgid "Remove From Team"
msgstr "Odebrat z týmu"
......@@ -2001,39 +2005,35 @@ msgstr "Korektor"
msgid "Committer"
msgstr "Zařazující"
#: teams/models.py:253 templates/teams/team_base.html:36
msgid "Coordinator"
msgstr "Koordinátor"
#: teams/views.py:57
#: teams/views.py:58
msgid "Committers"
msgstr "Zařazující"
#: teams/views.py:60
#: teams/views.py:61
msgid "No committers"
msgstr "Bez zařazujících"
#: teams/views.py:62
#: teams/views.py:63
msgid "Reviewers"
msgstr "Korektoři"
#: teams/views.py:65
#: teams/views.py:66
msgid "No reviewers"
msgstr "Bez korektorů"
#: teams/views.py:67
#: teams/views.py:68
msgid "Translators"
msgstr "Překladatelé"
#: teams/views.py:70
#: teams/views.py:71
msgid "No translators"
msgstr "Bez překladatelů"
#: teams/views.py:72
#: teams/views.py:73
msgid "Inactive members"
msgstr "Neaktivní členové"
#: teams/views.py:75
#: teams/views.py:76
msgid "No inactive members"
msgstr "Bez neaktivních členů"
......@@ -2314,7 +2314,7 @@ msgstr "Kategorie"
#: templates/module_edit_branches.html:23
#: templates/people/person_detail_change_form.html:13
#: templates/teams/team_edit.html:27
#: templates/teams/team_edit.html:36
msgid "Save"
msgstr "Uložit"
......@@ -2428,7 +2428,7 @@ msgid "Older Releases"
msgstr "Starší vydání"
#: templates/stats_show.html:7
#: templates/languages/language_release_stats.html:65
#: templates/languages/language_release_stats.html:64
msgid "This document is written in Mallard documentation format"
msgstr "Tento dokument je napsán ve formátu dokumentace Mallard"
......@@ -2505,25 +2505,25 @@ msgstr "Stáhnout všechny soubory PO"
msgid "Module"
msgstr "Modul"
#: templates/languages/language_release_stats.html:21
#: templates/languages/language_release_stats.html:22
msgid "Statistics"
msgstr "Statistiky"
#: templates/languages/language_release_stats.html:22
#: templates/languages/language_release_stats.html:23
msgid "Status"
msgstr "Stav"
#: templates/languages/language_release_stats.html:22
#: templates/languages/language_release_stats.html:23
#: templates/people/person_detail.html:54
msgid "Date"
msgstr "Datum"
#: templates/languages/language_release_stats.html:32
#: templates/languages/language_release_stats.html:33
#, python-format
msgid "%(categname)s (%(percentage)s%% translated)"
msgstr "%(categname)s (přeloženo %(percentage)s %%)"
#: templates/languages/language_release_stats.html:100
#: templates/languages/language_release_stats.html:98
msgid "Error summary"
msgstr "Souhrn chyb"
......@@ -2821,11 +2821,11 @@ msgstr "Použít změny"
msgid "Last login on %(last_login)s"
msgstr "Naposledy přihlášen %(last_login)s"
#: templates/teams/team_edit.html:23
#: templates/teams/team_edit.html:31
msgid "This team is using the Vertimus translation workflow"
msgstr "Tento tým využívá postup překladatelských prací systému Vertimus"
#: templates/teams/team_edit.html:25
#: templates/teams/team_edit.html:34
msgid ""
"This content may use <a href='http://en.wikipedia.org/wiki/"
"Markdown'>Markdown</a> syntax"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment