Commit 662ac1d2 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent e2e258a4
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-27 15:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-27 21:58+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2011-05-14 17:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-05-15 19:44+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1173,8 +1173,9 @@ msgid "GNOME Applets"
msgstr "Applety GNOME"
#: database-content.py:410
msgid "GNOME 2 Development Documentation"
msgstr "Vývojářská dokumentace ke GNOME 2"
#| msgid "GNOME 2 Development Documentation"
msgid "GNOME Development Documentation"
msgstr "Vývojářská dokumentace GNOME"
#: database-content.py:411
msgid "Gnome Specimen"
......@@ -1428,7 +1429,6 @@ msgstr ""
"Překlady by měly být odevzdávány jako hlášení o chybě (viz odkaz níže)."
#: database-content.py:454
#| msgid "GNOME 2 Development Documentation"
msgid "GNOME 3.2 (development)"
msgstr "GNOME 3.2 (vývojové)"
......@@ -1735,7 +1735,7 @@ msgstr "Nejste členem tohoto týmu."
msgid "Your password has been changed."
msgstr "Vaše heslo bylo změněno."
#: stats/models.py:100
#: stats/models.py:101
#, python-format
msgid ""
"Translations for this module are externally hosted. Please go to the <a href="
......@@ -1746,23 +1746,23 @@ msgstr ""
"<a href=\"%(link)s\">externí stránku</a>, kde se dozvíte podrobnosti o tom, "
"jak můžete přidat svůj překlad."
#: stats/models.py:259
#: stats/models.py:258
msgid "This branch is not linked from any release"
msgstr "Tato větev není odkazována z žádného vydání"
#: stats/models.py:432
#: stats/models.py:431
msgid "Can't generate POT file, using old one."
msgstr "Nelze vytvořit šablonu POT. Používá se stará."
#: stats/models.py:434
#: stats/models.py:433
msgid "Can't generate POT file, statistics aborted."
msgstr "Nelze vytvořit šablonu POT, statistika přerušena."
#: stats/models.py:453
#: stats/models.py:452
msgid "Can't copy new POT file to public location."
msgstr "Nepodařilo se zkopírovat novou šablonu POT do veřejného umístění."
#: stats/models.py:793
#: stats/models.py:792
#, python-format
msgid ""
"Error regenerating POT file for %(file)s:\n"
......@@ -1773,43 +1773,43 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>"
#: stats/models.py:817
#: stats/models.py:816
#, python-format
msgid ""
"Entry for this language is not present in %(var)s variable in %(file)s file."
msgstr ""
"V proměnné %(var)s v souboru %(file)s se nenachází záznam tohoto jazyka."
#: stats/models.py:1147
#: stats/models.py:1146
msgid "Administration Tools"
msgstr "Nástroje na správu systému"
#: stats/models.py:1148
#: stats/models.py:1147
msgid "Development Tools"
msgstr "Vývojářské nástroje"
#: stats/models.py:1149
#: stats/models.py:1148
msgid "GNOME Desktop"
msgstr "Pracovní prostředí GNOME"
#: stats/models.py:1150
#: stats/models.py:1149
msgid "GNOME Developer Platform"
msgstr "Vývojářská platforma GNOME"
#: stats/models.py:1151
#: stats/models.py:1150
msgid "New Module Proposals"
msgstr "Návrhy nových modulů"
#: stats/models.py:1288 stats/models.py:1643
#: stats/models.py:1287 stats/models.py:1642
#, python-format
msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
#: stats/models.py:1316
#: stats/models.py:1315
msgid "POT file unavailable"
msgstr "Soubor POT není dostupný"
#: stats/models.py:1320
#: stats/models.py:1319
#, python-format
msgid "%(count)s message"
msgid_plural "%(count)s messages"
......@@ -1817,18 +1817,18 @@ msgstr[0] "%(count)s zpráva"
msgstr[1] "%(count)s zprávy"
msgstr[2] "%(count)s zpráv"
#: stats/models.py:1321
#: stats/models.py:1320
#, python-format
msgid "updated on %(date)s"
msgstr "aktualizováno %(date)s"
# Was: d. F Y G:i O
#: stats/models.py:1323 templates/vertimus/vertimus_detail.html:48
#: stats/models.py:1322 templates/vertimus/vertimus_detail.html:48
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:142
msgid "Y-m-d g:i a O"
msgstr "Y-m-d G:i O"
#: stats/models.py:1326
#: stats/models.py:1325
#, python-format
msgid "%(count)s figure"
msgid_plural "%(count)s figures"
......@@ -1837,23 +1837,23 @@ msgstr[1] "%(count)s obrázky"
msgstr[2] "%(count)s obrázků"
# tady nevím co s těma figures, ten formát je nějakej divnej, protože na webu se to zobrazuje nějak takhle: POT file (2318 messages, 82 figures) *** Upraveno dle ostatních jazyků.
#: stats/models.py:1327
#: stats/models.py:1326
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s, %(figures)s) — %(updated)s"
msgstr "Šablona POT (%(messages)s, %(figures)s) — %(updated)s"
# tady nevím co s těma figures, ten formát je nějakej divnej, protože na webu se to zobrazuje nějak takhle: POT file (2318 messages, 82 figures) *** Upraveno dle ostatních jazyků.
#: stats/models.py:1330
#: stats/models.py:1329
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s) — %(updated)s"
msgstr "Šablona POT (%(messages)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1451
#: stats/models.py:1450
msgid ""
"This POT file has not been generated through the standard intltool method."
msgstr "Tento soubor POT nebyl vytvořen pomocí standardní metody intltool."
#: stats/models.py:1452
#: stats/models.py:1451
msgid ""
"This POT file has not been generated through the standard gnome-doc-utils "
"method."
......@@ -1878,22 +1878,22 @@ msgstr ""
"Na následující soubory je odkazováno v souborech POTFILES.in nebo POTFILES."
"skip, avšak tyto soubory neexistují: %s"
#: stats/utils.py:167
#: stats/utils.py:185
#, python-format
msgid "Module %s doesn't look like gnome-doc-utils module."
msgstr "Modul %s nevypadá jako modul gnome-doc-utils."
#: stats/utils.py:170
#: stats/utils.py:188
#, python-format
msgid "DOC_MODULE doesn't resolve to a real file, using '%s.xml'."
msgstr "DOC_MODULE neodkazuje na reálný objekt, použije se „%s.xml“."
#: stats/utils.py:178
#: stats/utils.py:196
msgid "DOC_MODULE doesn't point to a real file, probably a macro."
msgstr ""
"DOC_MODULE neodkazuje na reálný objekt, pravděpodobně se jedná o makro."
#: stats/utils.py:192
#: stats/utils.py:211
#, python-format
msgid ""
"Error regenerating POT file for document %(file)s:\n"
......@@ -1904,50 +1904,50 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>"
#: stats/utils.py:277
#: stats/utils.py:296
#, python-format
msgid "PO file '%s' does not exist or cannot be read."
msgstr "Soubor PO „%s“ neexistuje nebo jej nelze přečíst."
#: stats/utils.py:297
#: stats/utils.py:316
#, python-format
msgid "PO file '%s' doesn't pass msgfmt check: not updating."
msgstr "Soubor PO „%s“ neprošel kontrolou msgfmt: neaktualizuje se."
#: stats/utils.py:299
#: stats/utils.py:318
#, python-format
msgid "Can't get statistics for POT file '%s'."
msgstr "Nepodařilo se získat statistiky souboru PO „%s“."
#: stats/utils.py:302
#: stats/utils.py:321
msgid "This PO file has an executable bit set."
msgstr "Tento soubor PO je spustitelný."
#: stats/utils.py:330
#: stats/utils.py:349
#, python-format
msgid "PO file '%s' is not UTF-8 encoded."
msgstr "Soubor PO „%s“ není kódován v UTF-8."
#: stats/utils.py:346
#: stats/utils.py:365
msgid "Entry for this language is not present in LINGUAS file."
msgstr "V souboru LINGUAS se nenachází záznam tohoto jazyka."
#: stats/utils.py:364
#: stats/utils.py:383
msgid "No need to edit LINGUAS file or variable for this module"
msgstr "Pro tento modul není zapotřebí upravovat soubor nebo proměnnou LINGUAS"
#: stats/utils.py:370
#: stats/utils.py:389
msgid ""
"Entry for this language is not present in ALL_LINGUAS in configure file."
msgstr "V konfiguračním souboru se nenachází záznam ALL_LINGUAS tohoto jazyka."
#: stats/utils.py:372
#: stats/utils.py:391
msgid ""
"Don't know where to look for the LINGUAS variable, ask the module maintainer."
msgstr ""
"Nelze zjistit, kde se má hledat proměnná LINGUAS, kontaktujte správce modulu."
#: stats/utils.py:379
#: stats/utils.py:398
msgid ""
"Don't know where to look for the DOC_LINGUAS variable, ask the module "
"maintainer."
......@@ -1955,15 +1955,19 @@ msgstr ""
"Nelze zjistit, kde se má hledat proměnná DOC_LINGUAS, kontaktujte správce "
"modulu."
#: stats/utils.py:381
#: stats/utils.py:400
msgid "DOC_LINGUAS list doesn't include this language."
msgstr "V souboru DOC_LINGUAS se nenachází tento jazyk."
#: teams/forms.py:21
#: teams/forms.py:30 teams/models.py:253 templates/teams/team_base.html:36
msgid "Coordinator"
msgstr "Koordinátor"
#: teams/forms.py:57
msgid "Mark as Inactive"
msgstr "Označit jako neaktivní"
#: teams/forms.py:22
#: teams/forms.py:58
msgid "Remove From Team"
msgstr "Odebrat z týmu"
......@@ -2001,39 +2005,35 @@ msgstr "Korektor"
msgid "Committer"
msgstr "Zařazující"
#: teams/models.py:253 templates/teams/team_base.html:36
msgid "Coordinator"
msgstr "Koordinátor"
#: teams/views.py:57
#: teams/views.py:58
msgid "Committers"
msgstr "Zařazující"
#: teams/views.py:60
#: teams/views.py:61
msgid "No committers"
msgstr "Bez zařazujících"
#: teams/views.py:62
#: teams/views.py:63
msgid "Reviewers"
msgstr "Korektoři"
#: teams/views.py:65
#: teams/views.py:66
msgid "No reviewers"
msgstr "Bez korektorů"
#: teams/views.py:67
#: teams/views.py:68
msgid "Translators"
msgstr "Překladatelé"
#: teams/views.py:70
#: teams/views.py:71
msgid "No translators"
msgstr "Bez překladatelů"
#: teams/views.py:72
#: teams/views.py:73
msgid "Inactive members"
msgstr "Neaktivní členové"
#: teams/views.py:75
#: teams/views.py:76
msgid "No inactive members"
msgstr "Bez neaktivních členů"
......@@ -2314,7 +2314,7 @@ msgstr "Kategorie"
#: templates/module_edit_branches.html:23
#: templates/people/person_detail_change_form.html:13
#: templates/teams/team_edit.html:27
#: templates/teams/team_edit.html:36
msgid "Save"
msgstr "Uložit"
......@@ -2428,7 +2428,7 @@ msgid "Older Releases"
msgstr "Starší vydání"
#: templates/stats_show.html:7
#: templates/languages/language_release_stats.html:65
#: templates/languages/language_release_stats.html:64
msgid "This document is written in Mallard documentation format"
msgstr "Tento dokument je napsán ve formátu dokumentace Mallard"
......@@ -2505,25 +2505,25 @@ msgstr "Stáhnout všechny soubory PO"
msgid "Module"
msgstr "Modul"
#: templates/languages/language_release_stats.html:21
#: templates/languages/language_release_stats.html:22
msgid "Statistics"
msgstr "Statistiky"
#: templates/languages/language_release_stats.html:22
#: templates/languages/language_release_stats.html:23
msgid "Status"
msgstr "Stav"
#: templates/languages/language_release_stats.html:22
#: templates/languages/language_release_stats.html:23
#: templates/people/person_detail.html:54
msgid "Date"
msgstr "Datum"
#: templates/languages/language_release_stats.html:32
#: templates/languages/language_release_stats.html:33
#, python-format
msgid "%(categname)s (%(percentage)s%% translated)"
msgstr "%(categname)s (přeloženo %(percentage)s %%)"
#: templates/languages/language_release_stats.html:100
#: templates/languages/language_release_stats.html:98
msgid "Error summary"
msgstr "Souhrn chyb"
......@@ -2821,11 +2821,11 @@ msgstr "Použít změny"
msgid "Last login on %(last_login)s"
msgstr "Naposledy přihlášen %(last_login)s"
#: templates/teams/team_edit.html:23
#: templates/teams/team_edit.html:31
msgid "This team is using the Vertimus translation workflow"
msgstr "Tento tým využívá postup překladatelských prací systému Vertimus"
#: templates/teams/team_edit.html:25
#: templates/teams/team_edit.html:34
msgid ""
"This content may use <a href='http://en.wikipedia.org/wiki/"
"Markdown'>Markdown</a> syntax"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment