Commit 3e2a33fd authored by Petr Kovář's avatar Petr Kovář

Added Czech translation by Pavel Sefranek.

svn path=/trunk/; revision=876
parent 7c83e7b5
2008-05-18 Petr Kovar <pknbe@volny.cz>
* cs.po: Added Czech translation by Pavel Sefranek.
* LINGUAS: Added cs.
2008-05-18 Yuriy Penkin <yuriy.penkin@gmail.com>
* ru.po: Updated Russian translation.
......
......@@ -2,6 +2,7 @@ ar
be
be@latin
ca
cs
da
de
el
......
# Czech translation of damned-lies.
# Copyright (C) 2008 Pavel Šefránek.
# This file is distributed under the same license as the damned-lies package.
# Pavel Šefránek <ps@pjoul.cz>, 2008.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-18 22:09+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-18 22:03+0100\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:1
msgid "Accessibility Guide"
msgstr "Příručka přístupnosti"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:2
msgid "AisleRiot Manual"
msgstr "Příručka k AisleRiot"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:3
msgid "Anjuta Manual"
msgstr "Příručka k Anjuta"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:4
msgid "Banshee Music Player"
msgstr "Hudební přehrávač Banshee"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:5
msgid "Battery Charge Monitor Manual"
msgstr "Příručka k appletu Sledování stavu baterie"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:6
msgid "Beagle Desktop Search"
msgstr "Prohledávač Beagle"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:7
msgid "Blackjack Manual"
msgstr "Příručka k BlackJack"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:8
msgid "Bug Buddy Manual"
msgstr "Příručka k Bug Buddy"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:9
msgid "CD Player Manual"
msgstr "Příručka k Přehrávači CD"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:10
msgid "CPU Frequency Scaling Monitor Manual"
msgstr "Příručka k appletu Sledování změny frekvence CPU"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:11
msgid "Character Palette Manual"
msgstr "Příručka k appletu Paleta znaků"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:12
msgid "Clock Applet Manual"
msgstr "Příručka k appletu Hodiny"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:13
msgid "Command Line Manual"
msgstr "Příručka k appletu Příkazový řádek"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:14
msgid "Criawips Manual"
msgstr "Příručka ke Criawips"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:15 ../templates/header.tmpl:57
msgid "Damned Lies"
msgstr "Zatracené lži"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:16
msgid "Dasher Manual"
msgstr "Příručka k Dasher"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:17
msgid "Deskbar Applet"
msgstr "Applet Deskbar"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:18
msgid "Dictionary Manual"
msgstr "Příručka ke Slovníku"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:19
msgid "Disk Mounter Manual"
msgstr "Příručka k appletu Připojování disků"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:20
msgid "Disk Usage Analyzer Manual"
msgstr "Příručka k Analyzátoru využití disku"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:21
msgid "Encryption Applet Manual"
msgstr "Příručka k appletu Šifrováni"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:22
msgid "Epiphany Web Browser"
msgstr "Webový prohlížeč Epiphany"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:23
msgid "Eye of GNOME"
msgstr "Eye of GNOME"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:24
msgid "Eye of GNOME Manual"
msgstr "Příručka k Eye of GNOME"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:25
msgid "F-Spot Manual"
msgstr "Příručka k F-Spot"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:26
msgid "FDL License"
msgstr "Licence FDL"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:27
msgid "Fish Applet Manual"
msgstr "Příručka k appletu Ryby"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:28
msgid "Five or More Manual"
msgstr "Příručka k Pěti nebo víc"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:29
msgid "Four-in-a-row Manual"
msgstr "Příručka ke Čtyřem-v-řadě"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:30
msgid ""
"From GNOME 2.23, GAIL is integrated into GTK+. Don't commit in trunk any "
"more."
msgstr ""
"Od GNOME 2.23 je GAIL obsažen přímo v GTK+. Od této chvíle ho už prosím "
"nepublikujte do větve trunk."
#: ../gnome-modules.xml.in.h:31
msgid "GConf Editor Manual"
msgstr "Příručka k GConf editoru"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:32
msgid "GDM Manual"
msgstr "Příručka k GDM"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:33
msgid "GFloppy Manual"
msgstr "Příručka k GFloppy"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:34
msgid "GLib"
msgstr "GLib"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:35
msgid "GNOME 2 Development Documentation"
msgstr "Vývojářská dokumentace ke GNOME 2"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:36
msgid "GNOME 2 User Documentation"
msgstr "Uživatelská dokumentace ke GNOME 2"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:37
msgid "GNOME Applets"
msgstr "Applety GNOME"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:38
msgid "GNOME Keyring Manager Manual"
msgstr "Příručka ke Keyring Manager"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:39
msgid "GNOME Klotski Manual"
msgstr "Příručka ke Klotski"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:40
msgid "GNOME Library Web site"
msgstr "Knihovna GNOME"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:41
msgid "GNOME Library help"
msgstr "Nápověda ke Knihovně GNOME"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:42
msgid "GNOME Mahjongg Manual"
msgstr "Příručka k Mahjongg"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:43
msgid "GNOME Release Notes"
msgstr "Poznámky k vydání GNOME"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:44
msgid "GNOME Robots Manual"
msgstr "Příručka k Robotům"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:45
msgid "GNOME Sudoku Manual"
msgstr "Příručka k Sudoku"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:46
msgid "GNOME Tali Manual"
msgstr "Příručka k Tali"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:47
msgid "GNOME Tetravex Manual"
msgstr "Příručka k Tetravex"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:48
msgid "GNOME Volume Control Manual"
msgstr "Příručka k Ovládání hlasitosti"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:49
msgid ""
"GNUCash is not part of the GNOME SVN repository. Please check <a href="
"\"http://wiki.gnucash.org/wiki/Translation#Submitting\">the GNUCash Wiki</a> "
"to see where to send translations."
msgstr ""
"GNUCash není součástí repositáře GNOME SVN. Prosím podívejte se na <a href="
"\"http://wiki.gnucash.org/wiki/Translation#Submitting\">the GNUCash Wiki</a> "
"pro informace, kam zasílat překlady."
#: ../gnome-modules.xml.in.h:50
msgid "GPL License"
msgstr "Licence GPL"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:51
msgid "GST Network Setup Manual"
msgstr "Příručka k GST Network Setup"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:52
msgid "GST Service Management Manual"
msgstr "Příručka k GST Service Management"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:53
msgid "GST Shared Folders Manual"
msgstr "Příručka k GST Shared Folders"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:54
msgid "GST Time Setup Manual"
msgstr "Příručka k GST Time Setup"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:55
msgid "GST User Management Manual"
msgstr "Příručka k GST User Management"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:56
msgid "GStreamer Properties Manual"
msgstr "Příručka k GStreamer Properties"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:57
msgid "Geyes Manual"
msgstr "Příručka k appletu Oči"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:58
msgid "Gnometris Manual"
msgstr "Příručka k Gnometris"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:59
msgid "Gtk+"
msgstr "Gtk+"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:60
msgid "Iagno Manual"
msgstr "Příručka k Iagno"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:61
msgid "Invest Applet Manual"
msgstr "Příručka k appletu Investice"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:62
msgid "JHBuild Documentation"
msgstr "Dokumentace k JHBuild"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:63
msgid "Keyboard Accessibility Monitor Manual"
msgstr "Příručka k appletu Stav zpřístupnění klávesnice"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:64
msgid "Keyboard Indicator Manual"
msgstr "Příručka k appletu Indikátor klávesnice"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:65
msgid "LGPL License"
msgstr "Licence LGPL"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:66
msgid "Layout Descriptions"
msgstr "Popisy rozvržení"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:67
msgid "Log Viewer Manual"
msgstr "Příručka k Prohlížeči systémového protokolu"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:68
msgid "Mines Manual"
msgstr "Příručka k Minám"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:69
msgid "Nibbles Manual"
msgstr "Příručka k Červíkům"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:70
msgid "Panel Trash Manual"
msgstr "Příručka k appletu Koše"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:71
msgid "Platform Overview"
msgstr "Přehled platformy"
# takhle se mi to zdá nejlepší - frantíci i španělé to takhle překládaj
#: ../gnome-modules.xml.in.h:72
msgid "Property Nicks"
msgstr "Názvy vlastností"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:73
msgid "Release Notes"
msgstr "Poznámky k vydání"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:74
msgid "Rhythmbox Music Player"
msgstr "Hudební přehrávač Rhythmbox"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:75
msgid "Sabayon"
msgstr "Sabayon"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:76
msgid "Same GNOME Manual"
msgstr "Příručka ke Stejnému GNOME"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:77
msgid "Seahorse Manual"
msgstr "Příručka k Seahorse"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:78
msgid "Search Tool Manual"
msgstr "Příručka k Prohledávači Tracker"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:79
msgid "Shared MIME Info"
msgstr "Sdílené informace MIME"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:80
msgid "Sound Juicer Manual"
msgstr "Příručka k Sound Juicer"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:81
msgid "Sound Recorder Manual"
msgstr "Příručka k Záznamu zvuku"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:82
msgid "Sticky Notes Manual"
msgstr "Příručka k appletu Lepící poznámky"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:83
msgid "Stock Ticker Manual"
msgstr "Příručka k appletu Sledování burzy"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:84
msgid "System Administration Guide"
msgstr "Příručka systémové správy"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:85
msgid "System Monitor Manual"
msgstr "Příručka ke Sledování systému"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:86
msgid ""
"This is not a GNOME-specific module. Please submit your translation through "
"the <a href=\"http://translationproject.org\">Translation Project</a>."
msgstr ""
"Toto není projekt GNOME. Prosím zašlete svůj překlad do <a href=\"http://"
"translationproject.org\">Translation Project</a>."
#: ../gnome-modules.xml.in.h:87 ../templates/language-release.tmpl:72
msgid "UI translations"
msgstr "Uživatelské rozhraní"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:88
msgid "User Directories"
msgstr "Uživatelské adresáře"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:89
msgid "User Guide"
msgstr "Uživatelská příručka"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:90
msgid "Volume Control Manual"
msgstr "Příručka k appletu Ovládání hlasitosti"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:91
msgid "Weather Applet Locations"
msgstr "Seznam zeměpisných míst pro Zprávy o počasí"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:92
msgid "Weather Report Manual"
msgstr "Příručka k appletu Zprávy o počasí"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:93
msgid "Window List Applet Manual"
msgstr "Příručka k appletu Seznam oken"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:94
msgid "Workspace Switcher Applet Manual"
msgstr "Příručka k appletu Přepínač pracovních ploch"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:95
msgid "XKeyboard-Config"
msgstr "XKeyboard-Config"
#: ../gnome-modules.xml.in.h:96
msgid "glChess Manual"
msgstr "Příručka k Šachům"
#: ../releases.xml.in.h:1
msgid "Administration Tools"
msgstr "Nástroje pro správu systému"
#: ../releases.xml.in.h:2
msgid "Desktop Applications"
msgstr "Aplikace pracovního prostředí"
#: ../releases.xml.in.h:3
msgid "Development Platform"
msgstr "Vývojářská platforma"
#: ../releases.xml.in.h:4
msgid "Development Tools"
msgstr "Vývojářské nástroje"
#: ../releases.xml.in.h:5
msgid "External Dependencies"
msgstr "Externí závislosti"
#: ../releases.xml.in.h:6
msgid "Extra GNOME Applications"
msgstr "Další aplikace GNOME"
#: ../releases.xml.in.h:7
msgid "GNOME 2.14 (old stable)"
msgstr "GNOME 2.14 (zastaralé)"
#: ../releases.xml.in.h:8
msgid "GNOME 2.16 (old stable)"
msgstr "GNOME 2.16 (zastaralé)"
#: ../releases.xml.in.h:9
msgid "GNOME 2.18 (old stable)"
msgstr "GNOME 2.18 (zastaralé)"
#: ../releases.xml.in.h:10
msgid "GNOME 2.20 (old stable)"
msgstr "GNOME 2.20 (zastaralé)"
#: ../releases.xml.in.h:11
msgid "GNOME 2.22 (stable)"
msgstr "GNOME 2.20 (stabilní)"
#: ../releases.xml.in.h:12
msgid "GNOME 2.24 (development)"
msgstr "GNOME 2.24 (vývojové)"
#: ../releases.xml.in.h:13
msgid "GNOME Fifth Toe (Extra software)"
msgstr "Pátý prst GNOME (aplikace navíc)"
#: ../releases.xml.in.h:14
msgid "GNOME Infrastructure"
msgstr "Infrastruktura GNOME"
#: ../releases.xml.in.h:15
msgid "GNOME desktop"
msgstr "Pracovní prostředí GNOME"
#: ../releases.xml.in.h:16
msgid "GNOME developer platform"
msgstr "Vývojářská platforma GNOME"
#: ../releases.xml.in.h:17
msgid "GNOME-Office Productivity Applications"
msgstr "Kancelářské aplikace GNOME"
#: ../releases.xml.in.h:18
msgid "New module proposals"
msgstr "Žádosti o zařazení nového modulu"
#: ../releases.xml.in.h:19
msgid "System Administration"
msgstr "Správa systému"
#: ../releases.xml.in.h:20
msgid "freedesktop.org (non-GNOME)"
msgstr "freedesktop.org (nepatří do GNOME)"
# FIXME: proměnná %(lang)s má tvar podstatného jména prvního pádu - např. čeština, slovenština - tj. Překladatelský tým – čeština
#: ../teams.py:211 ../templates/language-release.tmpl:7
#: ../templates/team.tmpl:7
#, python-format
msgid "%(lang)s Translation Team"
msgstr "Překladatelský tým – %(lang)s"
#: ../translation-teams.xml.in.h:1
msgid "Afrikaans"
msgstr "afrikánština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:2
msgid "Albanian"
msgstr "albánština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:3
msgid "Amharic"
msgstr "amharština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:4
msgid "Arabic"
msgstr "arabština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:5
msgid "Armenian"
msgstr "arménština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:6
msgid "Assamese"
msgstr "ásámština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:7
msgid "Asturian"
msgstr "asturština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:8
msgid "Australian English"
msgstr "australská angličtina"
#: ../translation-teams.xml.in.h:9
msgid "Azerbaijani"
msgstr "ázerbájdžánština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:10
msgid "Balochi"
msgstr "balúčština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:11
msgid "Basque"
msgstr "baskičtina"
#: ../translation-teams.xml.in.h:12
msgid "Belarusian"
msgstr "běloruština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:13
msgid "Belarusian Latin"
msgstr "běloruština (latinka)"
#: ../translation-teams.xml.in.h:14
msgid "Bengali"
msgstr "bengálština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:15
msgid "Bengali (India)"
msgstr "indická bengálština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:16
msgid "Bosnian"
msgstr "bosenština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:17
msgid "Brazilian Portuguese"
msgstr "brazilská portugalština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:18
msgid "Breton"
msgstr "bretonština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:19
msgid "British English"
msgstr "britská angličtina"
#: ../translation-teams.xml.in.h:20
msgid "Bulgarian"
msgstr "bulharština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:21
msgid "Burmese"
msgstr "barmština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:22
msgid "Canadian English"
msgstr "kanadská angličtina"
#: ../translation-teams.xml.in.h:23
msgid "Catalan"
msgstr "katalánština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:24
msgid "Chinese (China)"
msgstr "kontinentální čínština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:25
msgid "Chinese (Hong Kong)"
msgstr "hongkongská čínština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:26
msgid "Chinese (Taiwan)"
msgstr "tchajwanská čínština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:27
msgid "Chinese Traditional"
msgstr "tradiční čínština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:28
msgid "Crimean Tatar"
msgstr "krymská tatarština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:29
msgid "Croatian"
msgstr "chorvatština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:30
msgid "Czech"
msgstr "čeština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:31
msgid "Danish"
msgstr "dánština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:32
msgid "Divehi"
msgstr "divehi"
#: ../translation-teams.xml.in.h:33
msgid "Dutch"
msgstr "holandština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:34
msgid "Dzongkha"
msgstr "dzongkä"
#: ../translation-teams.xml.in.h:35
msgid "Esperanto"
msgstr "esperanto"
#: ../translation-teams.xml.in.h:36
msgid "Estonian"
msgstr "estonština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:37
msgid "Fijian"
msgstr "fidžijština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:38
msgid "Finnish"
msgstr "finština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:39
msgid "French"
msgstr "francouzština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:40
msgid "Friulian"
msgstr "furlanština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:41
msgid "Galician"
msgstr "galicijština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:42
msgid "Georgian"
msgstr "gruzínština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:43
msgid "German"
msgstr "němčina"
#: ../translation-teams.xml.in.h:44
msgid "Greek"
msgstr "řečtina"
#: ../translation-teams.xml.in.h:45
msgid "Guarani"
msgstr "guaranština"