Commit 22062463 authored by Petr Kovář's avatar Petr Kovář Committed by Petr Kovář

Updated Czech translation.

2008-10-19  Petr Kovar  <pknbe@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.

svn path=/trunk/; revision=1054
parent d87f7d3a
2008-10-19 Petr Kovar <pknbe@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2008-10-19 Funda Wang <fundawang@gmail.com>
* zh_CN.po: Updated zh_CN translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-10-12 18:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-12 18:24+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-10-15 07:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-19 20:10+0200\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -491,8 +491,7 @@ msgid "freedesktop.org (non-GNOME)"
msgstr "freedesktop.org (nepatří do GNOME)"
# FIXME: proměnná %(lang)s má tvar podstatného jména prvního pádu - např. čeština, slovenština - tj. Překladatelský tým — čeština
#: ../teams.py:208 ../templates/language-release.tmpl:8
#: ../templates/team.tmpl:8
#: ../teams.py:208 ../templates/team.tmpl:8
#, python-format
msgid "%(lang)s Translation Team"
msgstr "Překladatelský tým — %(lang)s"
......@@ -599,7 +598,7 @@ msgstr "čínština (tradiční)"
#: ../translation-teams.xml.in.h:26
msgid "Crimean Tatar"
msgstr "Krymská tatarština"
msgstr "krymská tatarština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:27
msgid "Croatian"
......@@ -742,239 +741,243 @@ msgid "Kurdish"
msgstr "kurdština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:62
msgid "Latin"
msgstr "latina"
#: ../translation-teams.xml.in.h:63
msgid "Latvian"
msgstr "lotyština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:63
#: ../translation-teams.xml.in.h:64
msgid "Limburgian"
msgstr "limburština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:64
#: ../translation-teams.xml.in.h:65
msgid "Lithuanian"
msgstr "litevština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:65
#: ../translation-teams.xml.in.h:66
msgid "Low German"
msgstr "dolnoněmčina"
#: ../translation-teams.xml.in.h:66
#: ../translation-teams.xml.in.h:67
msgid "Low German and Saxon"
msgstr "dolnoněmčina a saština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:67
#: ../translation-teams.xml.in.h:68
msgid "Low Saxon, Germany"
msgstr "dolnosaština (Německo)"
#: ../translation-teams.xml.in.h:68
#: ../translation-teams.xml.in.h:69
msgid "Macedonian"
msgstr "makedonština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:69
#: ../translation-teams.xml.in.h:70
msgid "Maithili"
msgstr "maithilština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:70
#: ../translation-teams.xml.in.h:71
msgid "Malagasy"
msgstr "malagasy"
#: ../translation-teams.xml.in.h:71
#: ../translation-teams.xml.in.h:72
msgid "Malay"
msgstr "malajština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:72
#: ../translation-teams.xml.in.h:73
msgid "Malayalam"
msgstr "malajálamština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:73
#: ../translation-teams.xml.in.h:74
msgid "Maori"
msgstr "maorština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:74
#: ../translation-teams.xml.in.h:75
msgid "Marathi"
msgstr "maráthština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:75
#: ../translation-teams.xml.in.h:76
msgid "Mongolian"
msgstr "mongolština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:76
#: ../translation-teams.xml.in.h:77
msgid "Nepali"
msgstr "nepálština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:77
#: ../translation-teams.xml.in.h:78
msgid "Northern Sotho"
msgstr "severní sothoština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:78
#: ../translation-teams.xml.in.h:79
msgid "Norwegian (Bokmål and Nynorsk)"
msgstr "norština (bokmål a nynorsk)"
#: ../translation-teams.xml.in.h:79
#: ../translation-teams.xml.in.h:80
msgid "Norwegian Bokmål"
msgstr "bokmål"
#: ../translation-teams.xml.in.h:80
#: ../translation-teams.xml.in.h:81
msgid "Norwegian Nynorsk"
msgstr "nynorsk"
#: ../translation-teams.xml.in.h:81
#: ../translation-teams.xml.in.h:82
msgid "Occitan"
msgstr "okcitánština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:82
#: ../translation-teams.xml.in.h:83
msgid "Old English"
msgstr "stará angličtina"
#: ../translation-teams.xml.in.h:83
#: ../translation-teams.xml.in.h:84
msgid "Oriya"
msgstr "urijština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:84
#: ../translation-teams.xml.in.h:85
msgid "Pashto"
msgstr "paštština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:85
#: ../translation-teams.xml.in.h:86
msgid "Persian"
msgstr "perština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:86
#: ../translation-teams.xml.in.h:87
msgid "Polish"
msgstr "polština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:87
#: ../translation-teams.xml.in.h:88
msgid "Portuguese"
msgstr "portugalština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:88
#: ../translation-teams.xml.in.h:89
msgid "Punjabi"
msgstr "paňdžábština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:89
#: ../translation-teams.xml.in.h:90
msgid "Romanian"
msgstr "rumunština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:90
#: ../translation-teams.xml.in.h:91
msgid "Russian"
msgstr "ruština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:91
#: ../translation-teams.xml.in.h:92
msgid "Serbian"
msgstr "srbština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:92
#: ../translation-teams.xml.in.h:93
msgid "Serbian Jekavian"
msgstr "srbská jekavština"
#. deprecated id
#: ../translation-teams.xml.in.h:94
#: ../translation-teams.xml.in.h:95
msgid "Serbian Latin"
msgstr "srbština (latinka)"
#: ../translation-teams.xml.in.h:95
#: ../translation-teams.xml.in.h:96
msgid "Sinhala"
msgstr "sinhálština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:96
#: ../translation-teams.xml.in.h:97
msgid "Slovak"
msgstr "slovenština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:97
#: ../translation-teams.xml.in.h:98
msgid "Slovenian"
msgstr "slovinština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:98
#: ../translation-teams.xml.in.h:99
msgid "Spanish"
msgstr "španělština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:99
#: ../translation-teams.xml.in.h:100
msgid "Swedish"
msgstr "švédština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:100
#: ../translation-teams.xml.in.h:101
msgid "Tagalog"
msgstr "tagalogština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:101
#: ../translation-teams.xml.in.h:102
msgid "Tajik"
msgstr "tádžičtina"
#: ../translation-teams.xml.in.h:102
#: ../translation-teams.xml.in.h:103
msgid "Tamil"
msgstr "tamilština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:103
#: ../translation-teams.xml.in.h:104
msgid "Tatar"
msgstr "tatarština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:104
#: ../translation-teams.xml.in.h:105
msgid "Telugu"
msgstr "telugština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:105
#: ../translation-teams.xml.in.h:106
msgid "Thai"
msgstr "thajština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:106
#: ../translation-teams.xml.in.h:107
msgid "Turkish"
msgstr "turečtina"
#: ../translation-teams.xml.in.h:107
#: ../translation-teams.xml.in.h:108
msgid "Turkmen"
msgstr "turkmenština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:108
#: ../translation-teams.xml.in.h:109
msgid "Uighur"
msgstr "ujgurština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:109
#: ../translation-teams.xml.in.h:110
msgid "Ukrainian"
msgstr "ukrajinština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:110
#: ../translation-teams.xml.in.h:111
msgid "Urdu"
msgstr "urdština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:111
#: ../translation-teams.xml.in.h:112
msgid "Uzbek"
msgstr "uzbečtina"
#: ../translation-teams.xml.in.h:112
#: ../translation-teams.xml.in.h:113
msgid "Uzbek (Cyrillic)"
msgstr "uzbečtina (cyrilice)"
#: ../translation-teams.xml.in.h:113
#: ../translation-teams.xml.in.h:114
msgid "Uzbek (Latin)"
msgstr "uzbečtina (latinka)"
#: ../translation-teams.xml.in.h:114
#: ../translation-teams.xml.in.h:115
msgid "Valencian-Catalan"
msgstr "valencijská katalánština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:115
#: ../translation-teams.xml.in.h:116
msgid "Vietnamese"
msgstr "vietnamština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:116
#: ../translation-teams.xml.in.h:117
msgid "Walloon"
msgstr "valonština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:117
#: ../translation-teams.xml.in.h:118
msgid "Welsh"
msgstr "velština"
#: ../translation-teams.xml.in.h:118
#: ../translation-teams.xml.in.h:119
msgid "Xhosa"
msgstr "xhosa"
#: ../translation-teams.xml.in.h:119
#: ../translation-teams.xml.in.h:120
msgid "Yiddish"
msgstr "jidiš"
#: ../translation-teams.xml.in.h:120
#: ../translation-teams.xml.in.h:121
msgid "Yoruba"
msgstr "joruba"
#: ../translation-teams.xml.in.h:121
#: ../translation-teams.xml.in.h:122
msgid "Zulu"
msgstr "zulu"
......@@ -1000,10 +1003,8 @@ msgid "Entry for this language is not present in LINGUAS file."
msgstr "V souboru LINGUAS se nenachází záznam pro tento jazyk."
#: ../update-stats.py:354
msgid ""
"Entry for this language is not present in ALL_LINGUAS in configure file."
msgstr ""
"V konfiguračním souboru se nenachází záznam ALL_LINGUAS pro tento jazyk."
msgid "Entry for this language is not present in ALL_LINGUAS in configure file."
msgstr "V konfiguračním souboru se nenachází záznam ALL_LINGUAS pro tento jazyk."
#: ../update-stats.py:357
msgid ""
......@@ -1071,8 +1072,7 @@ msgstr "DOC_MODULE neodkazuje na reálný objekt, použije se '%s.xml'."
#: ../update-stats.py:556
msgid "DOC_MODULE doesn't point to a real file, probably a macro."
msgstr ""
"DOC_MODULE neodkazuje na reálný objekt, pravděpodobně se jedná o makro."
msgstr "DOC_MODULE neodkazuje na reálný objekt, pravděpodobně se jedná o makro."
#: ../update-stats.py:582
#, python-format
......@@ -1177,8 +1177,7 @@ msgstr ""
"\">vytvořit</a>."
#: ../templates/index.tmpl:21
msgid ""
"List of all languages there are <a href=\"teams/\">Translation Teams</a> for."
msgid "List of all languages there are <a href=\"teams/\">Translation Teams</a> for."
msgstr ""
"Seznam všech jazyků, pro které existují <a href=\"teams/\">překladatelské "
"týmy</a>."
......@@ -1232,8 +1231,7 @@ msgstr "Seznam všech modulů se statistikami."
msgid ""
"Modules are separate libraries or applications, with one or more branches of "
"development included."
msgstr ""
"Moduly jsou knihovny nebo aplikace, které mají svou vlastní vývojovou větev."
msgstr "Moduly jsou knihovny nebo aplikace, které mají svou vlastní vývojovou větev."
#: ../templates/index.tmpl:39
msgid ""
......@@ -1257,6 +1255,10 @@ msgstr "Pavel Šefránek <ps@pjoul.cz>, 2008."
msgid "%(cat)s (%(percent)s%% translated)"
msgstr "%(cat)s (%(percent)s%% přeloženo)"
#: ../templates/language-release.tmpl:8
msgid "%(lang)s Translation Team — %(language)s"
msgstr "Překladatelský tým — %(lang)s (%(language)s)"
#: ../templates/language-release.tmpl:11 ../templates/team.tmpl:11
msgid "Details"
msgstr "Detaily"
......@@ -1401,8 +1403,7 @@ msgstr "Původní"
msgid ""
"Translated, but uses original one (maybe the figure doesn't contain any "
"string to translate)"
msgstr ""
"Přeloženo, avšak používá se původní obrázek (pravděpodobně není co překládat)"
msgstr "Přeloženo, avšak používá se původní obrázek (pravděpodobně není co překládat)"
#: ../templates/module-images.tmpl:36
msgid "No existing file (\"Technical\" fuzzy)"
......@@ -1546,14 +1547,3 @@ msgstr "Jazyk"
msgid "Translated"
msgstr "Přeloženo"
#~ msgid "Bug Buddy Manual"
#~ msgstr "Příručka k Bug Buddy"
#~ msgid "Seahorse Manual"
#~ msgstr "Příručka k Seahorse"
#~ msgid "GNOME 2.24 (development)"
#~ msgstr "GNOME 2.24 (vývojové)"
#~ msgid "New module proposals"
#~ msgstr "Žádosti o zařazení nového modulu"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment