Commit c821162b authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent f62cddcf
......@@ -9,15 +9,14 @@
# Lukas Novotny <lukasnov@cvs.gnome.org>, 2006.
# Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>, 2006.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2009, 2011.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: yelp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=yelp&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-23 15:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-24 08:18+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/yelp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-05 15:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-08 09:43+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -37,19 +36,19 @@ msgstr ""
#.
#. <string/> - The package to install
#.
#: yelp.xml.in:36
#: data/domains/yelp.xml.in:36
msgid "Install <string/>"
msgstr "Instalovat <string/>"
#: ../data/yelp.appdata.xml.in.h:1
#: data/yelp.appdata.xml.in:6
msgid "GNOME Help"
msgstr "Nápověda GNOME"
#: ../data/yelp.appdata.xml.in.h:2
#: data/yelp.appdata.xml.in:7
msgid "Help viewer for GNOME"
msgstr "Prohlížeč nápovědy pro GNOME"
#: ../data/yelp.appdata.xml.in.h:3
#: data/yelp.appdata.xml.in:9
msgid ""
"Yelp is the GNOME help viewer. It is the default Mallard viewer, but it can "
"also display DocBook, info, man, and HTML documentation."
......@@ -57,7 +56,7 @@ msgstr ""
"Yelp je prohlížeč nápovědy pro GNOME. Jedná se o výchozí prohlížeč formátu "
"Mallard, ale umí zobrazit i dokumentaci ve formátu DocBook, info, man a HTML."
#: ../data/yelp.appdata.xml.in.h:4
#: data/yelp.appdata.xml.in:13
msgid ""
"It makes it easy to find the documentation you need, with interactive search "
"and bookmarks."
......@@ -65,7 +64,7 @@ msgstr ""
"Díky interaktivnímu vyhledávání a záložkám snadno najdete dokumentaci, "
"kterou potřebujete."
#: ../data/yelp.appdata.xml.in.h:5
#: data/yelp.appdata.xml.in:17
msgid ""
"It also has an editor mode, which shows editorial comments and revision "
"statuses when editing Mallard documents."
......@@ -73,40 +72,37 @@ msgstr ""
"Má také redakční režim, který zobrazuje redakční komentáře a stav revizí při "
"úpravách dokumentů Mallard."
#: ../data/yelp.appdata.xml.in.h:6
#: data/yelp.appdata.xml.in:30
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#: ../libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:143
#: ../libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:152
#: libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:143 libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:152
msgid "Invalid compressed data"
msgstr "Neplatná komprimovaná data"
#: ../libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:149
#: ../libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:158
#: libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:149 libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:158
msgid "Not enough memory"
msgstr "Nedostatek paměti"
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:285 ../libyelp/yelp-info-document.c:221
#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:305
#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:459 ../libyelp/yelp-man-document.c:255
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:292 libyelp/yelp-info-document.c:221
#: libyelp/yelp-mallard-document.c:306 libyelp/yelp-mallard-document.c:464
#: libyelp/yelp-man-document.c:199
#, c-format
msgid "The page ‘%s’ was not found in the document ‘%s’."
msgstr "Stránka „%s“ nebyla v dokumentu „%s“ nalezena."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:323 ../libyelp/yelp-info-document.c:358
#: ../libyelp/yelp-man-document.c:393
#, c-format
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:331 libyelp/yelp-info-document.c:358
#: libyelp/yelp-man-document.c:336
msgid "The file does not exist."
msgstr "Soubor neexistuje."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:333 ../libyelp/yelp-info-document.c:368
#: ../libyelp/yelp-man-document.c:403
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:341 libyelp/yelp-info-document.c:368
#: libyelp/yelp-man-document.c:346
#, c-format
msgid "The file ‘%s’ does not exist."
msgstr "Soubor „%s“ neexistuje."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:348
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:359
#, c-format
msgid ""
"The file ‘%s’ could not be parsed because it is not a well-formed XML "
......@@ -114,7 +110,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Soubor „%s“ nelze analyzovat, neboť není správně utvořeným dokumentem XML."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:361
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:372
#, c-format
msgid ""
"The file ‘%s’ could not be parsed because one or more of its included files "
......@@ -123,261 +119,261 @@ msgstr ""
"Soubor „%s“ nelze analyzovat, neboť jeden (nebo více) zahrnutý soubor není "
"správně utvořeným dokumentem XML."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:791
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:810
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámé"
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:853 ../libyelp/yelp-info-document.c:301
#: ../libyelp/yelp-man-document.c:335
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:908 libyelp/yelp-info-document.c:301
#: libyelp/yelp-man-document.c:279
#, c-format
msgid "The requested page was not found in the document ‘%s’."
msgstr "Požadovaná stránka nebyla v dokumentu „%s“ nalezena."
#: ../libyelp/yelp-document.c:1030
#: libyelp/yelp-document.c:1068
#, c-format
msgid "Search results for “%s”"
msgstr "Výsledky hledání pro „%s“"
#: ../libyelp/yelp-document.c:1042
#: libyelp/yelp-document.c:1080
#, c-format
msgid "No matching help pages found in “%s”."
msgstr "V „%s“ nebyly nalezeny žádné odpovídající stránky nápovědy."
#: ../libyelp/yelp-document.c:1048
#: libyelp/yelp-document.c:1086
msgid "No matching help pages found."
msgstr "Nenalezeny žádné odpovídající stránky nápovědy."
#: ../libyelp/yelp-error.c:35
#, c-format
#: libyelp/yelp-error.c:35
msgid "An unknown error occurred."
msgstr "Došlo k neznámé chybě."
#: ../libyelp/yelp-help-list.c:548 ../libyelp/yelp-help-list.c:557
#: libyelp/yelp-help-list.c:548 libyelp/yelp-help-list.c:557
msgid "All Help Documents"
msgstr "Všechny dokumenty nápovědy"
#: ../libyelp/yelp-info-document.c:383
#: libyelp/yelp-info-document.c:383
#, c-format
msgid ""
"The file ‘%s’ could not be parsed because it is not a well-formed info page."
msgstr ""
"Soubor „%s“ nelze analyzovat, neboť není správně utvořenou stránkou info."
#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:347
#: libyelp/yelp-mallard-document.c:348
#, c-format
msgid "The directory ‘%s’ does not exist."
msgstr "Složka „%s“ neexistuje."
#: ../libyelp/yelp-search-entry.c:433
#: libyelp/yelp-search-entry.c:434
#, c-format
msgid "Search for “%s”"
msgstr "Hledat „%s“"
#: ../libyelp/yelp-transform.c:369 ../libyelp/yelp-transform.c:384
#: libyelp/yelp-transform.c:369 libyelp/yelp-transform.c:384
#, c-format
msgid "The XSLT stylesheet ‘%s’ is either missing or not valid."
msgstr "Stylopis XSLT „%s“ buď schází, nebo je neplatný."
#: ../libyelp/yelp-transform.c:518
#: libyelp/yelp-transform.c:518
msgid "No href attribute found on yelp:document\n"
msgstr "Schází atribut href v yelp:document\n"
#: ../libyelp/yelp-transform.c:533
#: libyelp/yelp-transform.c:533
msgid "Out of memory"
msgstr "Nedostatek paměti"
#: ../libyelp/yelp-view.c:248
#: libyelp/yelp-view.c:248
msgid "C_opy Code Block"
msgstr "K_opírovat blok kódu"
#: ../libyelp/yelp-view.c:253
#: libyelp/yelp-view.c:253
msgid "_Copy Link Location"
msgstr "_Kopírovat odkaz na umístění"
#: ../libyelp/yelp-view.c:258
#: libyelp/yelp-view.c:258
msgid "_Open Link"
msgstr "_Otevřít odkaz"
#: ../libyelp/yelp-view.c:263
#: libyelp/yelp-view.c:263
msgid "Open Link in New _Window"
msgstr "Otevřít od_kaz v novém okně"
#: ../libyelp/yelp-view.c:273
#: libyelp/yelp-view.c:273
msgid "_Install Packages"
msgstr "_Instalovat balíčky"
#: ../libyelp/yelp-view.c:278
#: libyelp/yelp-view.c:278
msgid "Save Code _Block As…"
msgstr "Uložit _blok kódu jako…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:293
#: libyelp/yelp-view.c:293
msgid "_Copy Text"
msgstr "_Kopírovat text"
#: ../libyelp/yelp-view.c:805 ../libyelp/yelp-view.c:2138
#: libyelp/yelp-view.c:805 libyelp/yelp-view.c:2138
#, c-format
msgid "The URI ‘%s’ does not point to a valid page."
msgstr "Adresa URI „%s“ neodkazuje na platnou stránku."
#: ../libyelp/yelp-view.c:811 ../libyelp/yelp-view.c:2144
#, c-format
#: libyelp/yelp-view.c:811 libyelp/yelp-view.c:2144
msgid "The URI does not point to a valid page."
msgstr "Adresa URI neodkazuje na platnou stránku."
#: ../libyelp/yelp-view.c:816 ../libyelp/yelp-view.c:2150
#: libyelp/yelp-view.c:816 libyelp/yelp-view.c:2150
#, c-format
msgid "The URI ‘%s’ could not be parsed."
msgstr "Adresu URI „%s“ se nezdařilo analyzovat."
#: ../libyelp/yelp-view.c:821
#, c-format
#: libyelp/yelp-view.c:821
msgid "Unknown Error."
msgstr "Neznámá chyba."
#: ../libyelp/yelp-view.c:975
#: libyelp/yelp-view.c:975
msgid "You do not have PackageKit. Package install links require PackageKit."
msgstr "PackageKit není k dispozici. Instalační odkazy PackageKit vyžadují."
#: ../libyelp/yelp-view.c:1222
#: libyelp/yelp-view.c:1222
msgid "Save Image"
msgstr "Uložit obrázek"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1321
#: libyelp/yelp-view.c:1321
msgid "Save Code"
msgstr "Uložit kód"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1417
#: libyelp/yelp-view.c:1417
#, c-format
msgid "Send email to %s"
msgstr "Odeslat e-mail na %s"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1521
#: libyelp/yelp-view.c:1521
msgid "_Save Image As…"
msgstr "_Uložit obrázek jako…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1522
#: libyelp/yelp-view.c:1522
msgid "_Save Video As…"
msgstr "_Uložit video jako…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1530
#: libyelp/yelp-view.c:1530
msgid "S_end Image To…"
msgstr "Od_eslat obrázek na…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1531
#: libyelp/yelp-view.c:1531
msgid "S_end Video To…"
msgstr "Od_eslat video na…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1872
#: libyelp/yelp-view.c:1872
#, c-format
msgid "Could not load a document for ‘%s’"
msgstr "Pro „%s“ nelze otevřít dokument"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1878
#, c-format
#: libyelp/yelp-view.c:1878
msgid "Could not load a document"
msgstr "Nelze otevřít dokument"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1962
#: libyelp/yelp-view.c:1962
msgid "Document Not Found"
msgstr "Dokument nenalezen"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1964
#: libyelp/yelp-view.c:1964
msgid "Page Not Found"
msgstr "Stránka nenalezena"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1967
#: libyelp/yelp-view.c:1967
msgid "Cannot Read"
msgstr "Nelze číst"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1973
#: libyelp/yelp-view.c:1973
msgid "Unknown Error"
msgstr "Neznámá chyba"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1993
#: libyelp/yelp-view.c:1993
msgid "Search for packages containing this document."
msgstr "Hledat balíčky obsahující tento dokument."
#: ../src/yelp-application.c:59
#: src/yelp-application.c:59
msgid "Turn on editor mode"
msgstr "Zapnout redakční režim"
#: ../src/yelp-application.c:271 ../src/yelp-window.c:1181
#: ../src/yelp-window.c:1189 ../yelp.desktop.in.in.h:1
#: src/yelp-application.c:270 src/yelp-window.c:1188 src/yelp-window.c:1196
#: yelp.desktop.in:3
msgid "Help"
msgstr "Nápověda"
#: ../src/yelp-application.c:321
msgid "New Window"
msgstr "Nové okno"
#: ../src/yelp-application.c:325
msgid "Larger Text"
msgstr "Větší text"
#: ../src/yelp-application.c:326
msgid "Smaller Text"
msgstr "Menší text"
#: ../src/yelp-window.c:343
#: src/yelp-window.c:343
msgid "Back"
msgstr "Zpět"
#: ../src/yelp-window.c:350
#: src/yelp-window.c:350
msgid "Forward"
msgstr "Vpřed"
#: ../src/yelp-window.c:361
#: src/yelp-window.c:361
msgid "Menu"
msgstr "Nabídka"
#: ../src/yelp-window.c:366
#: src/yelp-window.c:366
msgid "New Window"
msgstr "Nové okno"
#: src/yelp-window.c:367
msgid "Find…"
msgstr "Najít…"
#: ../src/yelp-window.c:367
#: src/yelp-window.c:368
msgid "Print…"
msgstr "Tisk…"
#: ../src/yelp-window.c:372
#: src/yelp-window.c:373
msgid "Previous Page"
msgstr "Předchozí stránka"
#: ../src/yelp-window.c:373
#: src/yelp-window.c:374
msgid "Next Page"
msgstr "Následující stránka"
#: ../src/yelp-window.c:378
#: src/yelp-window.c:379
msgid "Larger Text"
msgstr "Větší text"
#: src/yelp-window.c:380
msgid "Smaller Text"
msgstr "Menší text"
#: src/yelp-window.c:385
msgid "All Help"
msgstr "Všechny nápovědy"
#: ../src/yelp-window.c:400
#: src/yelp-window.c:407
msgid "Search (Ctrl+S)"
msgstr "Hledat (Ctrl+S)"
#: ../src/yelp-window.c:417
#: src/yelp-window.c:424
msgid "Bookmarks"
msgstr "Záložky"
#: ../src/yelp-window.c:434
#: src/yelp-window.c:441
msgid "No bookmarks"
msgstr "Žádné záložky"
#: ../src/yelp-window.c:442
#: src/yelp-window.c:449
msgid "Add Bookmark"
msgstr "Přidat záložku"
#: ../src/yelp-window.c:448
#: src/yelp-window.c:455
msgid "Remove Bookmark"
msgstr "Odstranit záložku"
#: ../yelp.desktop.in.in.h:2
#: yelp.desktop.in:4
msgid "Get help with GNOME"
msgstr "Získat nápovědu k GNOME"
#: ../yelp.desktop.in.in.h:3
#: yelp.desktop.in:5
msgid "documentation;information;manual;help;"
msgstr "dokumentace;informace;příručka;manuál;návod;nápověda;"
#: yelp.desktop.in:8
msgid "org.gnome.Yelp"
msgstr "org.gnome.Yelp"
#~ msgid "Indexed"
#~ msgstr "Indexováno"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment