Commit b3e11d19 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent b7c80c11
# Polish translation for yelp.
# Copyright © 2002-2018 the yelp authors.
# Copyright © 2002-2019 the yelp authors.
# This file is distributed under the same license as the yelp package.
# Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 2002-2003.
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003-2004.
......@@ -7,16 +7,16 @@
# Marek Stępień <marcoos@aviary.pl>, 2006.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
# Piotr Zaryk <pzaryk@aviary.pl>, 2008.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2018.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2019.
# Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2006-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2006-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: yelp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-23 16:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-23 16:52+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/yelp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-25 11:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-03 17:50+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -36,19 +36,19 @@ msgstr ""
#.
#. <string/> - The package to install
#.
#: yelp.xml.in:36
#: data/domains/yelp.xml.in:36
msgid "Install <string/>"
msgstr "Zainstaluj „<string/>”"
#: ../data/yelp.appdata.xml.in.h:1
#: data/yelp.appdata.xml.in:6
msgid "GNOME Help"
msgstr "Pomoc GNOME"
#: ../data/yelp.appdata.xml.in.h:2
#: data/yelp.appdata.xml.in:7
msgid "Help viewer for GNOME"
msgstr "Przeglądarka pomocy dla GNOME"
#: ../data/yelp.appdata.xml.in.h:3
#: data/yelp.appdata.xml.in:9
msgid ""
"Yelp is the GNOME help viewer. It is the default Mallard viewer, but it can "
"also display DocBook, info, man, and HTML documentation."
......@@ -56,7 +56,7 @@ msgstr ""
"Yelp to przeglądarka pomocy GNOME. To domyślna przeglądarka formatu Mallard, "
"ale może także wyświetlać dokumentację w formatach DocBook, info, man i HTML."
#: ../data/yelp.appdata.xml.in.h:4
#: data/yelp.appdata.xml.in:13
msgid ""
"It makes it easy to find the documentation you need, with interactive search "
"and bookmarks."
......@@ -64,7 +64,7 @@ msgstr ""
"Ułatwia znajdowanie potrzebnej dokumentacji za pomocą interaktywnego "
"wyszukiwania i zakładek."
#: ../data/yelp.appdata.xml.in.h:5
#: data/yelp.appdata.xml.in:17
msgid ""
"It also has an editor mode, which shows editorial comments and revision "
"statuses when editing Mallard documents."
......@@ -72,40 +72,37 @@ msgstr ""
"Ma także tryb redaktora, który wyświetla komentarze redakcyjne i stany "
"wersji podczas redagowania dokumentów w formacie Mallard."
#: ../data/yelp.appdata.xml.in.h:6
#: data/yelp.appdata.xml.in:30
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#: ../libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:143
#: ../libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:152
#: libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:143 libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:152
msgid "Invalid compressed data"
msgstr "Nieprawidłowe skompresowane dane"
#: ../libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:149
#: ../libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:158
#: libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:149 libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:158
msgid "Not enough memory"
msgstr "Brak pamięci"
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:285 ../libyelp/yelp-info-document.c:221
#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:305
#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:459 ../libyelp/yelp-man-document.c:255
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:292 libyelp/yelp-info-document.c:221
#: libyelp/yelp-mallard-document.c:306 libyelp/yelp-mallard-document.c:464
#: libyelp/yelp-man-document.c:199
#, c-format
msgid "The page ‘%s’ was not found in the document ‘%s’."
msgstr "Nie odnaleziono strony „%s” w dokumencie „%s”."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:323 ../libyelp/yelp-info-document.c:358
#: ../libyelp/yelp-man-document.c:393
#, c-format
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:331 libyelp/yelp-info-document.c:358
#: libyelp/yelp-man-document.c:336
msgid "The file does not exist."
msgstr "Plik nie istnieje."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:333 ../libyelp/yelp-info-document.c:368
#: ../libyelp/yelp-man-document.c:403
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:341 libyelp/yelp-info-document.c:368
#: libyelp/yelp-man-document.c:346
#, c-format
msgid "The file ‘%s’ does not exist."
msgstr "Plik „%s” nie istnieje."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:348
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:359
#, c-format
msgid ""
"The file ‘%s’ could not be parsed because it is not a well-formed XML "
......@@ -114,7 +111,7 @@ msgstr ""
"Nie można przetworzyć pliku „%s”, ponieważ nie jest to prawidłowo "
"sformatowany dokument XML."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:361
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:372
#, c-format
msgid ""
"The file ‘%s’ could not be parsed because one or more of its included files "
......@@ -123,40 +120,39 @@ msgstr ""
"Nie można przetworzyć pliku „%s”, ponieważ jeden lub więcej zawartych w nim "
"plików nie jest prawidłowo sformatowanym dokumentem XML."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:791
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:810
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznany"
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:853 ../libyelp/yelp-info-document.c:301
#: ../libyelp/yelp-man-document.c:335
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:908 libyelp/yelp-info-document.c:301
#: libyelp/yelp-man-document.c:279
#, c-format
msgid "The requested page was not found in the document ‘%s’."
msgstr "Nie odnaleziono żądanej strony w dokumencie „%s”."
#: ../libyelp/yelp-document.c:1030
#: libyelp/yelp-document.c:1068
#, c-format
msgid "Search results for “%s”"
msgstr "Wyniki wyszukiwania dla „%s”"
#: ../libyelp/yelp-document.c:1042
#: libyelp/yelp-document.c:1080
#, c-format
msgid "No matching help pages found in “%s”."
msgstr "Nie odnaleziono pasujących stron pomocy w „%s”."
#: ../libyelp/yelp-document.c:1048
#: libyelp/yelp-document.c:1086
msgid "No matching help pages found."
msgstr "Nie odnaleziono pasujących stron pomocy."
#: ../libyelp/yelp-error.c:35
#, c-format
#: libyelp/yelp-error.c:35
msgid "An unknown error occurred."
msgstr "Wystąpił nieznany błąd."
#: ../libyelp/yelp-help-list.c:548 ../libyelp/yelp-help-list.c:557
#: libyelp/yelp-help-list.c:548 libyelp/yelp-help-list.c:557
msgid "All Help Documents"
msgstr "Wszystkie dokumenty pomocy"
#: ../libyelp/yelp-info-document.c:383
#: libyelp/yelp-info-document.c:383
#, c-format
msgid ""
"The file ‘%s’ could not be parsed because it is not a well-formed info page."
......@@ -164,221 +160,222 @@ msgstr ""
"Nie można przetworzyć pliku „%s”, ponieważ nie jest to prawidłowo "
"sformatowana strona informacyjna."
#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:347
#: libyelp/yelp-mallard-document.c:348
#, c-format
msgid "The directory ‘%s’ does not exist."
msgstr "Katalog „%s” nie istnieje."
#: ../libyelp/yelp-search-entry.c:433
#: libyelp/yelp-search-entry.c:434
#, c-format
msgid "Search for “%s”"
msgstr "Wyszukaj „%s”"
#: ../libyelp/yelp-transform.c:369 ../libyelp/yelp-transform.c:384
#: libyelp/yelp-transform.c:369 libyelp/yelp-transform.c:384
#, c-format
msgid "The XSLT stylesheet ‘%s’ is either missing or not valid."
msgstr "Brak pliku „%s” lub nie jest on prawidłowym arkuszem stylów XSLT."
#: ../libyelp/yelp-transform.c:518
#: libyelp/yelp-transform.c:518
msgid "No href attribute found on yelp:document\n"
msgstr "Nie odnaleziono atrybutu href w yelp:document\n"
#: ../libyelp/yelp-transform.c:533
#: libyelp/yelp-transform.c:533
msgid "Out of memory"
msgstr "Brak pamięci"
#: ../libyelp/yelp-view.c:248
#: libyelp/yelp-view.c:248
msgid "C_opy Code Block"
msgstr "Skopi_uj blok kodu"
#: ../libyelp/yelp-view.c:253
#: libyelp/yelp-view.c:253
msgid "_Copy Link Location"
msgstr "S_kopiuj położenie odnośnika"
#: ../libyelp/yelp-view.c:258
#: libyelp/yelp-view.c:258
msgid "_Open Link"
msgstr "_Otwórz odnośnik"
#: ../libyelp/yelp-view.c:263
#: libyelp/yelp-view.c:263
msgid "Open Link in New _Window"
msgstr "Otwórz odnośnik w _nowym oknie"
#: ../libyelp/yelp-view.c:273
#: libyelp/yelp-view.c:273
msgid "_Install Packages"
msgstr "_Zainstaluj pakiety"
#: ../libyelp/yelp-view.c:278
#: libyelp/yelp-view.c:278
msgid "Save Code _Block As…"
msgstr "Zapisz _blok kodu jako…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:293
#: libyelp/yelp-view.c:293
msgid "_Copy Text"
msgstr "_Skopiuj tekst"
#: ../libyelp/yelp-view.c:805 ../libyelp/yelp-view.c:2138
#: libyelp/yelp-view.c:805 libyelp/yelp-view.c:2138
#, c-format
msgid "The URI ‘%s’ does not point to a valid page."
msgstr "Adres URI „%s” nie wskazuje na prawidłową stronę."
#: ../libyelp/yelp-view.c:811 ../libyelp/yelp-view.c:2144
#, c-format
#: libyelp/yelp-view.c:811 libyelp/yelp-view.c:2144
msgid "The URI does not point to a valid page."
msgstr "Adres URI nie wskazuje na prawidłową stronę."
#: ../libyelp/yelp-view.c:816 ../libyelp/yelp-view.c:2150
#: libyelp/yelp-view.c:816 libyelp/yelp-view.c:2150
#, c-format
msgid "The URI ‘%s’ could not be parsed."
msgstr "Nie można przetworzyć adresu URI „%s”."
#: ../libyelp/yelp-view.c:821
#, c-format
#: libyelp/yelp-view.c:821
msgid "Unknown Error."
msgstr "Nieznany błąd."
#: ../libyelp/yelp-view.c:975
#: libyelp/yelp-view.c:975
msgid "You do not have PackageKit. Package install links require PackageKit."
msgstr ""
"Brak usługi PackageKit. Odnośniki instalacji pakietów wymagają usługi "
"PackageKit."
#: ../libyelp/yelp-view.c:1222
#: libyelp/yelp-view.c:1222
msgid "Save Image"
msgstr "Zapis obrazu"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1321
#: libyelp/yelp-view.c:1321
msgid "Save Code"
msgstr "Zapis kodu"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1417
#: libyelp/yelp-view.c:1417
#, c-format
msgid "Send email to %s"
msgstr "Wyślij wiadomość e-mail do %s"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1521
#: libyelp/yelp-view.c:1521
msgid "_Save Image As…"
msgstr "Zapisz o_braz jako…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1522
#: libyelp/yelp-view.c:1522
msgid "_Save Video As…"
msgstr "Zapisz nagranie _wideo jako…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1530
#: libyelp/yelp-view.c:1530
msgid "S_end Image To…"
msgstr "Wyślij obraz _do…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1531
#: libyelp/yelp-view.c:1531
msgid "S_end Video To…"
msgstr "Wyślij nagranie wid_eo do…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1872
#: libyelp/yelp-view.c:1872
#, c-format
msgid "Could not load a document for ‘%s’"
msgstr "Nie można wczytać dokumentu dla „%s”"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1878
#, c-format
#: libyelp/yelp-view.c:1878
msgid "Could not load a document"
msgstr "Nie można wczytać dokumentu"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1962
#: libyelp/yelp-view.c:1962
msgid "Document Not Found"
msgstr "Nie odnaleziono dokumentu"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1964
#: libyelp/yelp-view.c:1964
msgid "Page Not Found"
msgstr "Nie odnaleziono strony"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1967
#: libyelp/yelp-view.c:1967
msgid "Cannot Read"
msgstr "Nie można odczytać"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1973
#: libyelp/yelp-view.c:1973
msgid "Unknown Error"
msgstr "Nieznany błąd"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1993
#: libyelp/yelp-view.c:1993
msgid "Search for packages containing this document."
msgstr "Wyszukaj pakiety zawierające ten dokument."
#: ../src/yelp-application.c:59
#: src/yelp-application.c:59
msgid "Turn on editor mode"
msgstr "Włącza tryb redaktora"
#: ../src/yelp-application.c:271 ../src/yelp-window.c:1181
#: ../src/yelp-window.c:1189 ../yelp.desktop.in.in.h:1
#: src/yelp-application.c:270 src/yelp-window.c:1188 src/yelp-window.c:1196
#: yelp.desktop.in:3
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
#: ../src/yelp-application.c:321
msgid "New Window"
msgstr "Nowe okno"
#: ../src/yelp-application.c:325
msgid "Larger Text"
msgstr "Większy tekst"
#: ../src/yelp-application.c:326
msgid "Smaller Text"
msgstr "Mniejszy tekst"
#: ../src/yelp-window.c:343
#: src/yelp-window.c:343
msgid "Back"
msgstr "Wstecz"
#: ../src/yelp-window.c:350
#: src/yelp-window.c:350
msgid "Forward"
msgstr "Dalej"
#: ../src/yelp-window.c:361
#: src/yelp-window.c:361
msgid "Menu"
msgstr "Menu"
#: ../src/yelp-window.c:366
#: src/yelp-window.c:366
msgid "New Window"
msgstr "Nowe okno"
#: src/yelp-window.c:367
msgid "Find…"
msgstr "Znajdź…"
#: ../src/yelp-window.c:367
#: src/yelp-window.c:368
msgid "Print…"
msgstr "Wydrukuj…"
#: ../src/yelp-window.c:372
#: src/yelp-window.c:373
msgid "Previous Page"
msgstr "Poprzednia strona"
#: ../src/yelp-window.c:373
#: src/yelp-window.c:374
msgid "Next Page"
msgstr "Następna strona"
#: ../src/yelp-window.c:378
#: src/yelp-window.c:379
msgid "Larger Text"
msgstr "Większy tekst"
#: src/yelp-window.c:380
msgid "Smaller Text"
msgstr "Mniejszy tekst"
#: src/yelp-window.c:385
msgid "All Help"
msgstr "Cała pomoc"
#: ../src/yelp-window.c:400
#: src/yelp-window.c:407
msgid "Search (Ctrl+S)"
msgstr "Wyszukuje (Ctrl+S)"
#: ../src/yelp-window.c:417
#: src/yelp-window.c:424
msgid "Bookmarks"
msgstr "Zakładki"
#: ../src/yelp-window.c:434
#: src/yelp-window.c:441
msgid "No bookmarks"
msgstr "Brak zakładek"
#: ../src/yelp-window.c:442
#: src/yelp-window.c:449
msgid "Add Bookmark"
msgstr "Dodaj zakładkę"
#: ../src/yelp-window.c:448
#: src/yelp-window.c:455
msgid "Remove Bookmark"
msgstr "Usuń zakładkę"
#: ../yelp.desktop.in.in.h:2
#: yelp.desktop.in:4
msgid "Get help with GNOME"
msgstr "Pomoc GNOME"
#: ../yelp.desktop.in.in.h:3
#: yelp.desktop.in:5
msgid "documentation;information;manual;help;"
msgstr ""
"dokumentacja;informacje;podręcznik;przewodnik;manual;instrukcja;pomoc;"
"wsparcie;support;"
#: yelp.desktop.in:8
msgid "org.gnome.Yelp"
msgstr "org.gnome.Yelp"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment