Commit 94a6b35d authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius

Updated Lithuanian translation

parent 4018d7da
......@@ -4,24 +4,23 @@
# Tomas Kuliavas <tokul@users.sourceforge.net>, 2003-2004.
# Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>, 2004-2006, 2010.
# Gintautas Miliauskas <gintas@akl.lt>, 2006, 2007, 2008.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2010-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=yelp&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-27 18:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-27 22:23+0300\n"
"Last-Translator: Moo\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/yelp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-25 11:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-24 19:11+0200\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.4\n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
#. (itstool) path: msg/msgstr
#. ID: install.tooltip
......@@ -33,19 +32,19 @@ msgstr ""
#.
#. <string/> - The package to install
#.
#: yelp.xml.in:36
#: data/domains/yelp.xml.in:36
msgid "Install <string/>"
msgstr "Įdiegti <string/>"
#: ../data/yelp.appdata.xml.in.h:1
#: data/yelp.appdata.xml.in:6
msgid "GNOME Help"
msgstr "GNOME žinynas"
#: ../data/yelp.appdata.xml.in.h:2
#: data/yelp.appdata.xml.in:7
msgid "Help viewer for GNOME"
msgstr "GNOME žinyno žiūryklė"
#: ../data/yelp.appdata.xml.in.h:3
#: data/yelp.appdata.xml.in:9
msgid ""
"Yelp is the GNOME help viewer. It is the default Mallard viewer, but it can "
"also display DocBook, info, man, and HTML documentation."
......@@ -53,7 +52,7 @@ msgstr ""
"Yelp yra GNOME žinyno žiūryklė. Ji yra numatytoji Mallard žiūryklė, tačiau "
"taip pat gali rodyti DocBook, info, man, ir HTML dokumentaciją."
#: ../data/yelp.appdata.xml.in.h:4
#: data/yelp.appdata.xml.in:13
msgid ""
"It makes it easy to find the documentation you need, with interactive search "
"and bookmarks."
......@@ -61,7 +60,7 @@ msgstr ""
"Interaktyvios paieškos ir žymelių dėka, ji leidžia lengvai rasti ieškomą "
"dokumentaciją."
#: ../data/yelp.appdata.xml.in.h:5
#: data/yelp.appdata.xml.in:17
msgid ""
"It also has an editor mode, which shows editorial comments and revision "
"statuses when editing Mallard documents."
......@@ -69,40 +68,37 @@ msgstr ""
"Joje taip pat yra redaktoriaus veiksena, kuri, redaguojant Mallard "
"dokumentus, rodo redaktoriaus komentarus ir taisymų būsenas."
#: ../data/yelp.appdata.xml.in.h:6
#: data/yelp.appdata.xml.in:30
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME projektas"
#: ../libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:143
#: ../libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:152
#: libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:143 libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:152
msgid "Invalid compressed data"
msgstr "Neteisingi suglaudinti duomenys"
#: ../libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:149
#: ../libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:158
#: libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:149 libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:158
msgid "Not enough memory"
msgstr "Nepakanka atminties"
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:285 ../libyelp/yelp-info-document.c:221
#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:305
#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:459 ../libyelp/yelp-man-document.c:255
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:292 libyelp/yelp-info-document.c:221
#: libyelp/yelp-mallard-document.c:306 libyelp/yelp-mallard-document.c:464
#: libyelp/yelp-man-document.c:199
#, c-format
msgid "The page ‘%s’ was not found in the document ‘%s’."
msgstr "Puslapis „%s“ dokumente „%s“ nerastas."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:323 ../libyelp/yelp-info-document.c:358
#: ../libyelp/yelp-man-document.c:393
#, c-format
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:331 libyelp/yelp-info-document.c:358
#: libyelp/yelp-man-document.c:336
msgid "The file does not exist."
msgstr "Failas neegzistuoja."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:333 ../libyelp/yelp-info-document.c:368
#: ../libyelp/yelp-man-document.c:403
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:341 libyelp/yelp-info-document.c:368
#: libyelp/yelp-man-document.c:346
#, c-format
msgid "The file ‘%s’ does not exist."
msgstr "Failas „%s“ neegzistuoja."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:348
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:359
#, c-format
msgid ""
"The file ‘%s’ could not be parsed because it is not a well-formed XML "
......@@ -110,7 +106,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Nepavyko apdoroti failo „%s“, nes tai nėra tinkamai suformuotas XML failas."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:361
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:372
#, c-format
msgid ""
"The file ‘%s’ could not be parsed because one or more of its included files "
......@@ -119,40 +115,39 @@ msgstr ""
"Nepavyko apdoroti failo „%s“, nes bent vienas iš jo įtraukiamų failų nėra "
"tinkamai suformuotas XML failas."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:791
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:810
msgid "Unknown"
msgstr "Nežinoma"
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:853 ../libyelp/yelp-info-document.c:301
#: ../libyelp/yelp-man-document.c:335
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:908 libyelp/yelp-info-document.c:301
#: libyelp/yelp-man-document.c:279
#, c-format
msgid "The requested page was not found in the document ‘%s’."
msgstr "Nurodytas puslapis dokumente „%s“ nerastas."
#: ../libyelp/yelp-document.c:1030
#: libyelp/yelp-document.c:1068
#, c-format
msgid "Search results for “%s”"
msgstr "„%s“ paieškos rezultatai"
#: ../libyelp/yelp-document.c:1042
#: libyelp/yelp-document.c:1080
#, c-format
msgid "No matching help pages found in “%s”."
msgstr "„%s“ nerasta atitinkamų pagalbos puslapių."
#: ../libyelp/yelp-document.c:1048
#: libyelp/yelp-document.c:1086
msgid "No matching help pages found."
msgstr "Nerasta atitinkamų pagalbos puslapių."
#: ../libyelp/yelp-error.c:35
#, c-format
#: libyelp/yelp-error.c:35
msgid "An unknown error occurred."
msgstr "Įvyko nežinoma klaida."
#: ../libyelp/yelp-help-list.c:548 ../libyelp/yelp-help-list.c:557
#: libyelp/yelp-help-list.c:548 libyelp/yelp-help-list.c:557
msgid "All Help Documents"
msgstr "Visi pagalbos dokumentai"
#: ../libyelp/yelp-info-document.c:383
#: libyelp/yelp-info-document.c:383
#, c-format
msgid ""
"The file ‘%s’ could not be parsed because it is not a well-formed info page."
......@@ -160,222 +155,223 @@ msgstr ""
"Nepavyko apdoroti failo „%s“, nes tai nėra tinkamai suformuotas „info“ "
"puslapis."
#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:347
#: libyelp/yelp-mallard-document.c:348
#, c-format
msgid "The directory ‘%s’ does not exist."
msgstr "Katalogas „%s“ neegzistuoja."
#: ../libyelp/yelp-search-entry.c:433
#: libyelp/yelp-search-entry.c:434
#, c-format
msgid "Search for “%s”"
msgstr "Ieškoti „%s“"
#: ../libyelp/yelp-transform.c:369 ../libyelp/yelp-transform.c:384
#: libyelp/yelp-transform.c:369 libyelp/yelp-transform.c:384
#, c-format
msgid "The XSLT stylesheet ‘%s’ is either missing or not valid."
msgstr "XSLT stiliaus aprašas „%s“ neegzistuoja arba yra netinkamas."
#: ../libyelp/yelp-transform.c:518
#: libyelp/yelp-transform.c:518
msgid "No href attribute found on yelp:document\n"
msgstr "Nerasta yelp:document href atributo\n"
#: ../libyelp/yelp-transform.c:533
#: libyelp/yelp-transform.c:533
msgid "Out of memory"
msgstr "Nepakanka atminties"
#: ../libyelp/yelp-view.c:248
#: libyelp/yelp-view.c:248
msgid "C_opy Code Block"
msgstr "K_opijuoti kodo bloką"
#: ../libyelp/yelp-view.c:253
#: libyelp/yelp-view.c:253
msgid "_Copy Link Location"
msgstr "_Kopijuoti saito vietą"
#: ../libyelp/yelp-view.c:258
#: libyelp/yelp-view.c:258
msgid "_Open Link"
msgstr "_Atverti nuorodą"
#: ../libyelp/yelp-view.c:263
#: libyelp/yelp-view.c:263
msgid "Open Link in New _Window"
msgstr "Atverti nuorodą _naujame lange"
#: ../libyelp/yelp-view.c:273
#: libyelp/yelp-view.c:273
msgid "_Install Packages"
msgstr "Įd_iegti paketus"
#: ../libyelp/yelp-view.c:278
#: libyelp/yelp-view.c:278
msgid "Save Code _Block As…"
msgstr "Įrašyti kodo _bloką kaip…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:293
#: libyelp/yelp-view.c:293
msgid "_Copy Text"
msgstr "_Kopijuoti tekstą"
#: ../libyelp/yelp-view.c:805 ../libyelp/yelp-view.c:2138
#: libyelp/yelp-view.c:805 libyelp/yelp-view.c:2138
#, c-format
msgid "The URI ‘%s’ does not point to a valid page."
msgstr "URI „%s“ nenukreipia į tinkamą puslapį."
#: ../libyelp/yelp-view.c:811 ../libyelp/yelp-view.c:2144
#, c-format
#: libyelp/yelp-view.c:811 libyelp/yelp-view.c:2144
msgid "The URI does not point to a valid page."
msgstr "URI nenukreipia į tinkamą puslapį."
#: ../libyelp/yelp-view.c:816 ../libyelp/yelp-view.c:2150
#: libyelp/yelp-view.c:816 libyelp/yelp-view.c:2150
#, c-format
msgid "The URI ‘%s’ could not be parsed."
msgstr "URI „%s“ neperskaitomas."
#: ../libyelp/yelp-view.c:821
#, c-format
#: libyelp/yelp-view.c:821
msgid "Unknown Error."
msgstr "Nežinoma klaida."
#: ../libyelp/yelp-view.c:975
#: libyelp/yelp-view.c:975
msgid "You do not have PackageKit. Package install links require PackageKit."
msgstr ""
"Jūs nesate įdiegę PackageKit. Paketų diegimo nuorodos reikalauja PackageKit."
#: ../libyelp/yelp-view.c:1222
#: libyelp/yelp-view.c:1222
msgid "Save Image"
msgstr "Įrašyti paveikslėlį"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1321
#: libyelp/yelp-view.c:1321
msgid "Save Code"
msgstr "Įrašyti kodą"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1417
#: libyelp/yelp-view.c:1417
#, c-format
msgid "Send email to %s"
msgstr "Siųsti el. laišką adresu %s"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1521
#: libyelp/yelp-view.c:1521
msgid "_Save Image As…"
msgstr "Į_rašyti paveikslėlį kaip…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1522
#: libyelp/yelp-view.c:1522
msgid "_Save Video As…"
msgstr "Į_rašyti vaizdo įrašą kaip…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1530
#: libyelp/yelp-view.c:1530
msgid "S_end Image To…"
msgstr "S_iųsti paveikslėlį…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1531
#: libyelp/yelp-view.c:1531
msgid "S_end Video To…"
msgstr "S_iųsti vaizdo įrašą…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1872
#: libyelp/yelp-view.c:1872
#, c-format
msgid "Could not load a document for ‘%s’"
msgstr "Nepavyko įkelti dokumento „%s“"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1878
#, c-format
#: libyelp/yelp-view.c:1878
msgid "Could not load a document"
msgstr "Nepavyko įkelti dokumento"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1962
#: libyelp/yelp-view.c:1962
msgid "Document Not Found"
msgstr "Dokumentas nerastas"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1964
#: libyelp/yelp-view.c:1964
msgid "Page Not Found"
msgstr "Puslapis nerastas"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1967
#: libyelp/yelp-view.c:1967
msgid "Cannot Read"
msgstr "Nepavyko perskaityti"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1973
#: libyelp/yelp-view.c:1973
msgid "Unknown Error"
msgstr "Nežinoma klaida"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1993
#: libyelp/yelp-view.c:1993
msgid "Search for packages containing this document."
msgstr "Ieškoti paketų, turinčių šį dokumentaciją."
#: ../src/yelp-application.c:59
#: src/yelp-application.c:59
msgid "Turn on editor mode"
msgstr "Įjungti redaktoriaus veikseną"
#: ../src/yelp-application.c:271 ../src/yelp-window.c:1181
#: ../src/yelp-window.c:1189 ../yelp.desktop.in.in.h:1
#: src/yelp-application.c:270 src/yelp-window.c:1188 src/yelp-window.c:1196
#: yelp.desktop.in:3
msgid "Help"
msgstr "Žinynas"
#: ../src/yelp-application.c:321
msgid "New Window"
msgstr "Naujas langas"
#: ../src/yelp-application.c:325
msgid "Larger Text"
msgstr "Didesnis tekstas"
#: ../src/yelp-application.c:326
msgid "Smaller Text"
msgstr "Mažesnis tekstas"
#: ../src/yelp-window.c:343
#: src/yelp-window.c:343
msgid "Back"
msgstr "Atgal"
#: ../src/yelp-window.c:350
#: src/yelp-window.c:350
msgid "Forward"
msgstr "Pirmyn"
#: ../src/yelp-window.c:361
#: src/yelp-window.c:361
msgid "Menu"
msgstr "Meniu"
#: ../src/yelp-window.c:366
#: src/yelp-window.c:366
msgid "New Window"
msgstr "Naujas langas"
#: src/yelp-window.c:367
msgid "Find…"
msgstr "Rasti…"
#: ../src/yelp-window.c:367
#: src/yelp-window.c:368
msgid "Print…"
msgstr "Spausdinti…"
#: ../src/yelp-window.c:372
#: src/yelp-window.c:373
msgid "Previous Page"
msgstr "Ankstesnis puslapis"
#: ../src/yelp-window.c:373
#: src/yelp-window.c:374
msgid "Next Page"
msgstr "Kitas puslapis"
#: ../src/yelp-window.c:378
#: src/yelp-window.c:379
msgid "Larger Text"
msgstr "Didesnis tekstas"
#: src/yelp-window.c:380
msgid "Smaller Text"
msgstr "Mažesnis tekstas"
#: src/yelp-window.c:385
msgid "All Help"
msgstr "Visas žinynas"
#: ../src/yelp-window.c:400
#: src/yelp-window.c:407
msgid "Search (Ctrl+S)"
msgstr "Ieškoti (Vald+S)"
#: ../src/yelp-window.c:417
#: src/yelp-window.c:424
msgid "Bookmarks"
msgstr "Žymelės"
#: ../src/yelp-window.c:434
#: src/yelp-window.c:441
msgid "No bookmarks"
msgstr "Nėra žymelių"
#: ../src/yelp-window.c:442
#: src/yelp-window.c:449
msgid "Add Bookmark"
msgstr "Pridėti žymelę"
#: ../src/yelp-window.c:448
#: src/yelp-window.c:455
msgid "Remove Bookmark"
msgstr "Pašalinti žymelę"
#: ../yelp.desktop.in.in.h:2
#: yelp.desktop.in:4
msgid "Get help with GNOME"
msgstr "Gauti pagalbą dirbant su GNOME"
#: ../yelp.desktop.in.in.h:3
#: yelp.desktop.in:5
msgid "documentation;information;manual;help;"
msgstr "dokumentacija;informacija;vadovas;žinynas;"
#: yelp.desktop.in:8
msgid "org.gnome.Yelp"
msgstr "org.gnome.Yelp"
#~ msgid "Indexed"
#~ msgstr "Suindeksuotas"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment