Commit 7c0114b2 authored by Jiri Grönroos's avatar Jiri Grönroos Committed by Administrator

Update Finnish translation

parent 0cc9aff0
......@@ -20,10 +20,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: yelp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=yelp&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-23 15:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-25 18:20+0300\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/yelp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-25 11:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-04 21:42+0200\n"
"Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>\n"
"Language-Team: suomi <lokalisointi-lista@googlegroups.com>\n"
"Language: fi\n"
......@@ -31,7 +30,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-POT-Import-Date: 2012-03-05 14:44:08+0000\n"
#. (itstool) path: msg/msgstr
......@@ -44,19 +43,19 @@ msgstr ""
#.
#. <string/> - The package to install
#.
#: yelp.xml.in:36
#: data/domains/yelp.xml.in:36
msgid "Install <string/>"
msgstr "Asenna <string/>"
#: ../data/yelp.appdata.xml.in.h:1
#: data/yelp.appdata.xml.in:6
msgid "GNOME Help"
msgstr "Gnomen ohje"
#: ../data/yelp.appdata.xml.in.h:2
#: data/yelp.appdata.xml.in:7
msgid "Help viewer for GNOME"
msgstr "Ohjekatselin Gnomelle"
#: ../data/yelp.appdata.xml.in.h:3
#: data/yelp.appdata.xml.in:9
msgid ""
"Yelp is the GNOME help viewer. It is the default Mallard viewer, but it can "
"also display DocBook, info, man, and HTML documentation."
......@@ -65,7 +64,7 @@ msgstr ""
"mutta se kykenee näyttämään myös DocBook-, info-, man- ja HTML-"
"dokumentaatiota."
#: ../data/yelp.appdata.xml.in.h:4
#: data/yelp.appdata.xml.in:13
msgid ""
"It makes it easy to find the documentation you need, with interactive search "
"and bookmarks."
......@@ -73,7 +72,7 @@ msgstr ""
"Sen avulla tarvitsemasi ohjeen ja dokumentaation löytäminen on helppoa, "
"sillä sovellus tarjoaa muun muassa vuorovaikutteisen haun ja kirjanmerkit."
#: ../data/yelp.appdata.xml.in.h:5
#: data/yelp.appdata.xml.in:17
msgid ""
"It also has an editor mode, which shows editorial comments and revision "
"statuses when editing Mallard documents."
......@@ -81,40 +80,37 @@ msgstr ""
"Yelp sisältää myös muokkaintilan, joka näyttää toimituksellisia kommentteja "
"ja tarkastustiloja Mallard-asiakirjoja muokatessa."
#: ../data/yelp.appdata.xml.in.h:6
#: data/yelp.appdata.xml.in:30
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Gnome-projekti"
#: ../libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:143
#: ../libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:152
#: libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:143 libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:152
msgid "Invalid compressed data"
msgstr "Virheellinen pakattu data"
#: ../libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:149
#: ../libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:158
#: libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:149 libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:158
msgid "Not enough memory"
msgstr "Muisti ei riitä"
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:285 ../libyelp/yelp-info-document.c:221
#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:305
#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:459 ../libyelp/yelp-man-document.c:255
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:292 libyelp/yelp-info-document.c:221
#: libyelp/yelp-mallard-document.c:306 libyelp/yelp-mallard-document.c:464
#: libyelp/yelp-man-document.c:199
#, c-format
msgid "The page ‘%s’ was not found in the document ‘%s’."
msgstr "Sivua ”%s” ei löytynyt asiakirjasta ”%s”."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:323 ../libyelp/yelp-info-document.c:358
#: ../libyelp/yelp-man-document.c:393
#, c-format
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:331 libyelp/yelp-info-document.c:358
#: libyelp/yelp-man-document.c:336
msgid "The file does not exist."
msgstr "Tiedostoa ei ole olemassa."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:333 ../libyelp/yelp-info-document.c:368
#: ../libyelp/yelp-man-document.c:403
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:341 libyelp/yelp-info-document.c:368
#: libyelp/yelp-man-document.c:346
#, c-format
msgid "The file ‘%s’ does not exist."
msgstr "Tiedostoa ”%s” ei ole olemassa."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:348
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:359
#, c-format
msgid ""
"The file ‘%s’ could not be parsed because it is not a well-formed XML "
......@@ -123,7 +119,7 @@ msgstr ""
"Tiedostoa ”%s” ei voitu jäsentää, koska se ei ole hyvin muotoiltu XML-"
"tiedosto."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:361
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:372
#, c-format
msgid ""
"The file ‘%s’ could not be parsed because one or more of its included files "
......@@ -132,40 +128,39 @@ msgstr ""
"Tiedostoa ”%s” ei voitu jäsentää, koska yksi siihen sisällytetyistä "
"tiedostoista ei ole hyvin muotoiltu XML-tiedosto."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:791
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:810
msgid "Unknown"
msgstr "Tuntematon"
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:853 ../libyelp/yelp-info-document.c:301
#: ../libyelp/yelp-man-document.c:335
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:908 libyelp/yelp-info-document.c:301
#: libyelp/yelp-man-document.c:279
#, c-format
msgid "The requested page was not found in the document ‘%s’."
msgstr "Sivua ei löytynyt asiakirjasta ”%s”."
#: ../libyelp/yelp-document.c:1030
#: libyelp/yelp-document.c:1068
#, c-format
msgid "Search results for “%s”"
msgstr "Tulokset hakusanalle ”%s”"
#: ../libyelp/yelp-document.c:1042
#: libyelp/yelp-document.c:1080
#, c-format
msgid "No matching help pages found in “%s”."
msgstr "Hakusanalla ”%s” ei löytynyt yhtään ohjesivua."
#: ../libyelp/yelp-document.c:1048
#: libyelp/yelp-document.c:1086
msgid "No matching help pages found."
msgstr "Vastaavia ohjesivuja ei löytynyt."
#: ../libyelp/yelp-error.c:35
#, c-format
#: libyelp/yelp-error.c:35
msgid "An unknown error occurred."
msgstr "Tapahtui tuntematon virhe."
#: ../libyelp/yelp-help-list.c:548 ../libyelp/yelp-help-list.c:557
#: libyelp/yelp-help-list.c:548 libyelp/yelp-help-list.c:557
msgid "All Help Documents"
msgstr "Kaikki ohjeet"
#: ../libyelp/yelp-info-document.c:383
#: libyelp/yelp-info-document.c:383
#, c-format
msgid ""
"The file ‘%s’ could not be parsed because it is not a well-formed info page."
......@@ -173,221 +168,222 @@ msgstr ""
"Tiedostoa ”%s” ei voitu jäsentää, koska se ei ole oikeinmuotoiltu info-"
"tiedosto."
#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:347
#: libyelp/yelp-mallard-document.c:348
#, c-format
msgid "The directory ‘%s’ does not exist."
msgstr "Kansiota ”%s” ei ole olemassa."
#: ../libyelp/yelp-search-entry.c:433
#: libyelp/yelp-search-entry.c:434
#, c-format
msgid "Search for “%s”"
msgstr "Etsi ”%s”"
#: ../libyelp/yelp-transform.c:369 ../libyelp/yelp-transform.c:384
#: libyelp/yelp-transform.c:369 libyelp/yelp-transform.c:384
#, c-format
msgid "The XSLT stylesheet ‘%s’ is either missing or not valid."
msgstr "XSLT-tyylisivu ”%s” puuttuu tai ei kelpaa."
#: ../libyelp/yelp-transform.c:518
#: libyelp/yelp-transform.c:518
msgid "No href attribute found on yelp:document\n"
msgstr "href-määrettä ei löytynyt kohteesta yelp:document\n"
#: ../libyelp/yelp-transform.c:533
#: libyelp/yelp-transform.c:533
msgid "Out of memory"
msgstr "Muisti lopussa"
#: ../libyelp/yelp-view.c:248
#: libyelp/yelp-view.c:248
msgid "C_opy Code Block"
msgstr "K_opioi koodilohko"
#: ../libyelp/yelp-view.c:253
#: libyelp/yelp-view.c:253
msgid "_Copy Link Location"
msgstr "_Kopioi linkin sijainti"
#: ../libyelp/yelp-view.c:258
#: libyelp/yelp-view.c:258
msgid "_Open Link"
msgstr "_Avaa linkki"
#: ../libyelp/yelp-view.c:263
#: libyelp/yelp-view.c:263
msgid "Open Link in New _Window"
msgstr "Avaa linkki uudessa _ikkunassa"
#: ../libyelp/yelp-view.c:273
#: libyelp/yelp-view.c:273
msgid "_Install Packages"
msgstr "_Asenna paketit"
#: ../libyelp/yelp-view.c:278
#: libyelp/yelp-view.c:278
msgid "Save Code _Block As…"
msgstr "Tallenna koodi_lohko nimellä…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:293
#: libyelp/yelp-view.c:293
msgid "_Copy Text"
msgstr "_Kopioi teksti"
#: ../libyelp/yelp-view.c:805 ../libyelp/yelp-view.c:2138
#: libyelp/yelp-view.c:805 libyelp/yelp-view.c:2138
#, c-format
msgid "The URI ‘%s’ does not point to a valid page."
msgstr "Sijainti ”%s” ei ohjaa oikealle sivulle."
#: ../libyelp/yelp-view.c:811 ../libyelp/yelp-view.c:2144
#, c-format
#: libyelp/yelp-view.c:811 libyelp/yelp-view.c:2144
msgid "The URI does not point to a valid page."
msgstr "Sijainti ei ohjaa oikealle sivulle."
#: ../libyelp/yelp-view.c:816 ../libyelp/yelp-view.c:2150
#: libyelp/yelp-view.c:816 libyelp/yelp-view.c:2150
#, c-format
msgid "The URI ‘%s’ could not be parsed."
msgstr "URI ”%s” ei jäsenny."
#: ../libyelp/yelp-view.c:821
#, c-format
#: libyelp/yelp-view.c:821
msgid "Unknown Error."
msgstr "Tuntematon virhe."
#: ../libyelp/yelp-view.c:975
#: libyelp/yelp-view.c:975
msgid "You do not have PackageKit. Package install links require PackageKit."
msgstr "Sinulla ei ole PackageKitiä. Pakettien asennus vaatii PackageKitin."
#: ../libyelp/yelp-view.c:1222
#: libyelp/yelp-view.c:1222
msgid "Save Image"
msgstr "Tallenna kuva"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1321
#: libyelp/yelp-view.c:1321
msgid "Save Code"
msgstr "Tallenna koodi"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1417
#: libyelp/yelp-view.c:1417
#, c-format
msgid "Send email to %s"
msgstr "Lähetä sähköpostia osoitteeseen %s"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1521
#: libyelp/yelp-view.c:1521
msgid "_Save Image As…"
msgstr "_Tallenna kuva nimellä…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1522
#: libyelp/yelp-view.c:1522
msgid "_Save Video As…"
msgstr "_Tallenna video nimellä…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1530
#: libyelp/yelp-view.c:1530
msgid "S_end Image To…"
msgstr "Läh_etä kuva…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1531
#: libyelp/yelp-view.c:1531
msgid "S_end Video To…"
msgstr "Läh_etä video…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1872
#: libyelp/yelp-view.c:1872
#, c-format
msgid "Could not load a document for ‘%s’"
msgstr "Ei voitu ladata asiakirjaa ”%s”"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1878
#, c-format
#: libyelp/yelp-view.c:1878
msgid "Could not load a document"
msgstr "Ei voitu ladata asiakirjaa"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1962
#: libyelp/yelp-view.c:1962
msgid "Document Not Found"
msgstr "Asiakirjaa ei löydy"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1964
#: libyelp/yelp-view.c:1964
msgid "Page Not Found"
msgstr "Sivua ei löytynyt"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1967
#: libyelp/yelp-view.c:1967
msgid "Cannot Read"
msgstr "Luku ei onnistu"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1973
#: libyelp/yelp-view.c:1973
msgid "Unknown Error"
msgstr "Tuntematon virhe"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1993
#: libyelp/yelp-view.c:1993
msgid "Search for packages containing this document."
msgstr "Etsi paketteja, jotka sisältävät tämän asiakirjan."
#: ../src/yelp-application.c:59
#: src/yelp-application.c:59
msgid "Turn on editor mode"
msgstr "Vaihda editoritilaan"
#: ../src/yelp-application.c:271 ../src/yelp-window.c:1181
#: ../src/yelp-window.c:1189 ../yelp.desktop.in.in.h:1
#: src/yelp-application.c:270 src/yelp-window.c:1188 src/yelp-window.c:1196
#: yelp.desktop.in:3
msgid "Help"
msgstr "Ohje"
#: ../src/yelp-application.c:321
msgid "New Window"
msgstr "Uusi ikkuna"
#: ../src/yelp-application.c:325
msgid "Larger Text"
msgstr "Suurenna tekstiä"
#: ../src/yelp-application.c:326
msgid "Smaller Text"
msgstr "Pienennä tekstiä"
#: ../src/yelp-window.c:343
#: src/yelp-window.c:343
msgid "Back"
msgstr "Edellinen"
#: ../src/yelp-window.c:350
#: src/yelp-window.c:350
msgid "Forward"
msgstr "Seuraava"
#: ../src/yelp-window.c:361
#: src/yelp-window.c:361
msgid "Menu"
msgstr "Valikko"
#: ../src/yelp-window.c:366
#: src/yelp-window.c:366
msgid "New Window"
msgstr "Uusi ikkuna"
#: src/yelp-window.c:367
msgid "Find…"
msgstr "Etsi…"
#: ../src/yelp-window.c:367
#: src/yelp-window.c:368
msgid "Print…"
msgstr "Tulosta…"
#: ../src/yelp-window.c:372
#: src/yelp-window.c:373
msgid "Previous Page"
msgstr "Edellinen sivu"
#: ../src/yelp-window.c:373
#: src/yelp-window.c:374
msgid "Next Page"
msgstr "Seuraava sivu"
#: ../src/yelp-window.c:378
#: src/yelp-window.c:379
msgid "Larger Text"
msgstr "Suurenna tekstiä"
#: src/yelp-window.c:380
msgid "Smaller Text"
msgstr "Pienennä tekstiä"
#: src/yelp-window.c:385
msgid "All Help"
msgstr "Koko ohje"
#: ../src/yelp-window.c:400
#: src/yelp-window.c:407
msgid "Search (Ctrl+S)"
msgstr "Etsi (Ctrl+S)"
#: ../src/yelp-window.c:417
#: src/yelp-window.c:424
msgid "Bookmarks"
msgstr "Kirjanmerkit"
#: ../src/yelp-window.c:434
#: src/yelp-window.c:441
msgid "No bookmarks"
msgstr "Ei kirjanmerkkejä"
#: ../src/yelp-window.c:442
#: src/yelp-window.c:449
msgid "Add Bookmark"
msgstr "Lisää kirjanmerkki"
#: ../src/yelp-window.c:448
#: src/yelp-window.c:455
msgid "Remove Bookmark"
msgstr "Poista kirjanmerkki"
#: ../yelp.desktop.in.in.h:2
#: yelp.desktop.in:4
msgid "Get help with GNOME"
msgstr "Apua Gnomen käyttöön"
#: ../yelp.desktop.in.in.h:3
#: yelp.desktop.in:5
msgid "documentation;information;manual;help;"
msgstr "documentation;information;manual;help;dokumentaatio;manuaali;ohje;"
#: yelp.desktop.in:8
msgid "org.gnome.Yelp"
msgstr "org.gnome.Yelp"
#~ msgid "Indexed"
#~ msgstr "Indeksoitu"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment