Commit 55aae49e authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent 5956af92
......@@ -18,7 +18,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: yelp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/yelp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-05 15:02+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-20 07:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-13 11:54+0100\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
......@@ -876,7 +876,7 @@ msgstr "org.gnome.Yelp"
#~ msgid "Economy"
#~ msgstr "Økonomi"
# ...eller uddannelse. Men undervisning lyder bedre her
#~ # ...eller uddannelse. Men undervisning lyder bedre her
#~ msgid "Education"
#~ msgstr "Undervisning"
......@@ -925,7 +925,7 @@ msgstr "org.gnome.Yelp"
#~ msgid "Generic applications for the GNOME environment"
#~ msgstr "Generiske programmer til GNOME-miljøet"
# Egentlig er KDE Desktop Environment jo navnet i sig selv, men lad os bare oversætte det alligevel
#~ # Egentlig er KDE Desktop Environment jo navnet i sig selv, men lad os bare oversætte det alligevel
#~ msgid "Generic applications for the KDE environment"
#~ msgstr "Specifikke programmer til KDE-miljøet"
......@@ -941,10 +941,8 @@ msgstr "org.gnome.Yelp"
#~ msgid "Graphics"
#~ msgstr "Grafik"
#~ msgid ""
#~ "Guides and manuals for applications that connect to the outside world"
#~ msgstr ""
#~ "Guider og manualer til programmer der forbinder til resten af verden"
#~ msgid "Guides and manuals for applications that connect to the outside world"
#~ msgstr "Guider og manualer til programmer der forbinder til resten af verden"
#~ msgid "Guides for getting involved in development"
#~ msgstr "Guider til at komme i gang med udvikling"
......@@ -1014,7 +1012,7 @@ msgstr "org.gnome.Yelp"
#~ msgid "Mixers"
#~ msgstr "Miksere"
# Vi ved ikke helt om monitor betegner måling af noget, og i så fald hvad, eller om det har noget med computerskærme at gøre, men det er næppe kriminelt at bruge ordet på dansk
#~ # Vi ved ikke helt om monitor betegner måling af noget, og i så fald hvad, eller om det har noget med computerskærme at gøre, men det er næppe kriminelt at bruge ordet på dansk
#~ msgid "Monitor"
#~ msgstr "Monitor"
......@@ -1078,7 +1076,7 @@ msgstr "org.gnome.Yelp"
#~ msgid "Qt"
#~ msgstr "Qt"
# Bitmap er velsagtens et lidt mere genkendt ord på dansk
#~ # Bitmap er velsagtens et lidt mere genkendt ord på dansk
#~ msgid "Raster Graphics"
#~ msgstr "Bitmap-grafik"
......@@ -1106,18 +1104,16 @@ msgstr "org.gnome.Yelp"
#~ msgid "Security"
#~ msgstr "Sikkerhed"
# ??? http://en.wikipedia.org/wiki/Music_sequencer
#~ # ??? http://en.wikipedia.org/wiki/Music_sequencer
#~ msgid "Sequencers"
#~ msgstr "Musik-sequencere"
#~ msgid "Settings"
#~ msgstr "Indstillinger"
#~ msgid ""
#~ "Settings users can manipulate to make their environment more pleasant"
#~ msgid "Settings users can manipulate to make their environment more pleasant"
#~ msgstr ""
#~ "Indstillinger, brugere kan manipulere for at gøre deres miljø mere "
#~ "behageligt"
#~ "Indstillinger, brugere kan manipulere for at gøre deres miljø mere behageligt"
#~ msgid "Simulation Games"
#~ msgstr "Simulationsspil"
......@@ -1268,8 +1264,8 @@ msgstr "org.gnome.Yelp"
#~ "dokumentet om at konvertere det til XML."
#~ msgid ""
#~ "A transformation context could not be created for the file ‘%s’. The "
#~ "format may not be supported."
#~ "A transformation context could not be created for the file ‘%s’. The format "
#~ "may not be supported."
#~ msgstr ""
#~ "En transformationskontekst kunne ikke oprettes for filen “%s”. Formatet "
#~ "understøttes muligvis ikke."
......@@ -1290,8 +1286,8 @@ msgstr "org.gnome.Yelp"
#~ msgstr "Udskrivning til PDF-format understøttes ikke på nuværende tidspunkt"
#~ msgid ""
#~ "You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This "
#~ "program requires a PostScript printer driver."
#~ "You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
#~ "requires a PostScript printer driver."
#~ msgstr ""
#~ "Du forsøgte at udskrive til en printer med driveren “%s”. Dette program "
#~ "kræver en PostScript-printerdriver."
......@@ -1306,8 +1302,8 @@ msgstr "org.gnome.Yelp"
#~ "Your search could not be processed. There is no connection to the beagle "
#~ "daemon."
#~ msgstr ""
#~ "Din søgning kunne ikke gennemføres. Der er ingen forbindelse til Beagle-"
#~ "dæmonen."
#~ "Din søgning kunne ikke gennemføres. Der er ingen forbindelse til "
#~ "Beagle-dæmonen."
#~ msgid "Colophon"
#~ msgstr "Kolofon"
......@@ -1460,8 +1456,8 @@ msgstr "org.gnome.Yelp"
#~ msgstr "Ingen oplysninger tilgængelige om fejlen."
#~ msgid ""
#~ "The file ‘%s’ could not be read and decoded. The file may be compressed "
#~ "in an unsupported format."
#~ "The file ‘%s’ could not be read and decoded. The file may be compressed in "
#~ "an unsupported format."
#~ msgstr ""
#~ "Filen “%s” kunne ikke læses og afkodes. Filen kan være komprimeret i et "
#~ "ikke-understøttet format."
......@@ -1494,23 +1490,19 @@ msgstr "org.gnome.Yelp"
#~ msgstr "Ingen resultater for “%s”"
#~ msgid ""
#~ "Try using different words to describe the problem you're having or the "
#~ "topic you want help with."
#~ "Try using different words to describe the problem you're having or the topic "
#~ "you want help with."
#~ msgstr ""
#~ "Prøv at bruge forskellige ord til at beskrive det problem du har eller "
#~ "emnet du ønsker hjælp til."
#~ "Prøv at bruge forskellige ord til at beskrive det problem du har eller emnet "
#~ "du ønsker hjælp til."
# Man kunne oversætte disse, men da GNOME dokumentationen ikke bliver oversat til dansk foreløbig, vil søgningerne alligevel foregå på engelsk. Derfor lader jeg denne streng stå i dens engelske form
#~ # Man kunne oversætte disse, men da GNOME dokumentationen ikke bliver oversat til dansk foreløbig, vil søgningerne alligevel foregå på engelsk. Derfor lader jeg denne streng stå i dens engelske form
#~ msgid ""
#~ "a:about:an:are:as:at:be:broke:broken:by:can:can't:dialog:dialogue:do:"
#~ "doesn't:doesnt:don't:dont:explain:for:from:get:gets:got:make:makes:not:"
#~ "when:has:have:help:how:i:in:is:it:item:me:my:of:on:or:tell:that:the:thing:"
#~ "this:to:what:where:who:will:with:won't:wont:why:work:working:works"
#~ ""
#~ "a:about:an:are:as:at:be:broke:broken:by:can:can't:dialog:dialogue:do:doesn't:doesnt:don't:dont:explain:for:from:get:gets:got:make:makes:not:when:has:have:help:how:i:in:is:it:item:me:my:of:on:or:tell:that:the:thing:this:to:what:where:who:will:with:won't:wont:why:work:working:works"
#~ msgstr ""
#~ "a:about:an:are:as:at:be:broke:broken:by:can:can't:dialog:dialogue:do:"
#~ "doesn't:doesnt:don't:dont:explain:for:from:get:gets:got:make:makes:not:"
#~ "when:has:have:help:how:i:in:is:it:item:me:my:of:on:or:tell:that:the:thing:"
#~ "this:to:what:where:who:will:with:won't:wont:why:work:working:works"
#~ ""
#~ "a:about:an:are:as:at:be:broke:broken:by:can:can't:dialog:dialogue:do:doesn't:doesnt:don't:dont:explain:for:from:get:gets:got:make:makes:not:when:has:have:help:how:i:in:is:it:item:me:my:of:on:or:tell:that:the:thing:this:to:what:where:who:will:with:won't:wont:why:work:working:works"
#~ msgid "re"
#~ msgstr "re"
......@@ -1542,8 +1534,7 @@ msgstr "org.gnome.Yelp"
#~ msgid "Broken Transformation"
#~ msgstr "Forfejlet transformation"
#~ msgid ""
#~ "An unknown error occurred while attempting to transform the document."
#~ msgid "An unknown error occurred while attempting to transform the document."
#~ msgstr "En ukendt fejl opstod under forsøget på at transformere dokumentet."
#~ msgid "_File"
......@@ -1655,8 +1646,8 @@ msgstr "org.gnome.Yelp"
#~ msgstr "Udtrykket blev ikke fundet"
#~ msgid ""
#~ "The file ‘%s’ could not be read. This file might be missing, or you "
#~ "might not have permissions to read it."
#~ "The file ‘%s’ could not be read. This file might be missing, or you might "
#~ "not have permissions to read it."
#~ msgstr ""
#~ "Filen “%s” kunne ikke læses. Filen kan mangle, eller du har måske ikke "
#~ "rettigheder til at læse den."
......@@ -1668,8 +1659,9 @@ msgstr "org.gnome.Yelp"
#~ "Lasse Bang Mikkelsen\n"
#~ "Ask Hjorth Larsen\n"
#~ "\n"
#~ "Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
#~ "Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk\n"
#~ "Dansk-gruppen\n"
#~ "Websted <http://dansk-gruppen.dk>\n"
#~ "E-mail <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
#~ "\n"
#~ "Launchpad Contributions:\n"
#~ " AJenbo https://launchpad.net/~ajenbo\n"
......@@ -1684,7 +1676,7 @@ msgstr "org.gnome.Yelp"
#~ " Pillum https://launchpad.net/~pillum\n"
#~ " eZtaR https://launchpad.net/~eztar-dk"
# skidt med "browser"-delen
#~ # skidt med "browser"-delen
#~ msgid "A documentation browser and viewer for the Gnome Desktop."
#~ msgstr "En dokumentationsfremviser til Gnome."
......@@ -1708,3 +1700,4 @@ msgstr "org.gnome.Yelp"
#~ msgid "Print This Page ..."
#~ msgstr "Udskriv denne side …"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment