Commit 1c190595 authored by Peter Mráz's avatar Peter Mráz Committed by Administrator

Update Slovak translation

parent ff9355c5
......@@ -10,10 +10,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: yelp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=yelp&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-20 10:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-17 10:17+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/yelp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-25 03:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-19 08:01+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -21,7 +20,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
"X-Generator: Poedit 2.3\n"
#. (itstool) path: msg/msgstr
#. ID: install.tooltip
......@@ -33,40 +32,74 @@ msgstr ""
#.
#. <string/> - The package to install
#.
#: yelp.xml.in:36
#: data/domains/yelp.xml.in:36
msgid "Install <string/>"
msgstr "Nainštalovať <string/>"
#: ../libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:143
#: ../libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:152
#: data/yelp.appdata.xml.in:6
msgid "GNOME Help"
msgstr "Pomocník GNOME"
#: data/yelp.appdata.xml.in:7
msgid "Help viewer for GNOME"
msgstr "Prehliadač pomocníkov pre GNOME"
#: data/yelp.appdata.xml.in:9
msgid ""
"Yelp is the GNOME help viewer. It is the default Mallard viewer, but it can "
"also display DocBook, info, man, and HTML documentation."
msgstr ""
"Yelp je prehliadač pomocníkov pre prostredie GNOME. Je predvoleným "
"prehliadačom dokumentov Mallard, no dokáže zobraziť aj dokumentáciu DocBook, "
"info, man, a HTML."
#: data/yelp.appdata.xml.in:13
msgid ""
"It makes it easy to find the documentation you need, with interactive search "
"and bookmarks."
msgstr ""
"Uľahčuje nájdenie potrebnej dokumentácie pomocou interaktívneho vyhľadávania "
"a záložiek."
#: data/yelp.appdata.xml.in:17
msgid ""
"It also has an editor mode, which shows editorial comments and revision "
"statuses when editing Mallard documents."
msgstr ""
"Má aj redakčný režim zobrazujúci redakčné komentáre a stavy revízií pri "
"upravovaní dokumentov Mallard."
#: data/yelp.appdata.xml.in:30
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#: libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:143 libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:152
msgid "Invalid compressed data"
msgstr "Neplatné komprimované údaje"
#: ../libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:149
#: ../libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:158
#: libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:149 libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:158
msgid "Not enough memory"
msgstr "Nedostatok pamäte"
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:285 ../libyelp/yelp-info-document.c:221
#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:301
#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:455 ../libyelp/yelp-man-document.c:255
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:292 libyelp/yelp-info-document.c:221
#: libyelp/yelp-mallard-document.c:306 libyelp/yelp-mallard-document.c:464
#: libyelp/yelp-man-document.c:199
#, c-format
msgid "The page ‘%s’ was not found in the document ‘%s’."
msgstr "Strana „%s“ sa nenašla v dokumente „%s“."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:323 ../libyelp/yelp-info-document.c:358
#: ../libyelp/yelp-man-document.c:393
#, c-format
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:331 libyelp/yelp-info-document.c:358
#: libyelp/yelp-man-document.c:336
msgid "The file does not exist."
msgstr "Súbor neexistuje."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:333 ../libyelp/yelp-info-document.c:368
#: ../libyelp/yelp-man-document.c:403
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:341 libyelp/yelp-info-document.c:368
#: libyelp/yelp-man-document.c:346
#, c-format
msgid "The file ‘%s’ does not exist."
msgstr "Súbor „%s“ neexistuje."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:348
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:359
#, c-format
msgid ""
"The file ‘%s’ could not be parsed because it is not a well-formed XML "
......@@ -75,7 +108,7 @@ msgstr ""
"Nebolo možné vykonať syntaktickú analýzu súboru „%s“, lebo nie je správne "
"naformátovaným XML dokumentom."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:361
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:372
#, c-format
msgid ""
"The file ‘%s’ could not be parsed because one or more of its included files "
......@@ -84,41 +117,40 @@ msgstr ""
"Nebolo možné vykonať syntaktickú analýzu súboru „%s“, pretože jeden alebo "
"viac jeho priložených súborov nie je správne naformátovaným XML dokumentom."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:791
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:810
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámy"
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:853 ../libyelp/yelp-info-document.c:301
#: ../libyelp/yelp-man-document.c:335
#: libyelp/yelp-docbook-document.c:908 libyelp/yelp-info-document.c:301
#: libyelp/yelp-man-document.c:279
#, c-format
msgid "The requested page was not found in the document ‘%s’."
msgstr "Požadovaná strana sa v dokumente „%s“ nenašla."
#: ../libyelp/yelp-document.c:1030
#: libyelp/yelp-document.c:1068
#, c-format
msgid "Search results for “%s”"
msgstr "Výsledky vyhľadávania výrazu „%s“"
#: ../libyelp/yelp-document.c:1042
#: libyelp/yelp-document.c:1080
#, c-format
msgid "No matching help pages found in “%s”."
msgstr "Neboli nájdené žiadne zodpovedajúce stránky pomocníka v „%s“."
#: ../libyelp/yelp-document.c:1048
#: libyelp/yelp-document.c:1086
msgid "No matching help pages found."
msgstr "Neboli nájdené žiadne zodpovedajúce stránky pomocníka."
#: ../libyelp/yelp-error.c:35
#, c-format
#: libyelp/yelp-error.c:35
msgid "An unknown error occurred."
msgstr "Vyskytla sa neznáma chyba."
#: ../libyelp/yelp-help-list.c:548 ../libyelp/yelp-help-list.c:557
#: libyelp/yelp-help-list.c:548 libyelp/yelp-help-list.c:557
msgid "All Help Documents"
msgstr "Všetky dokumenty pomocníka"
# info je názov programu/typ dokumentu
#: ../libyelp/yelp-info-document.c:383
#: libyelp/yelp-info-document.c:383
#, c-format
msgid ""
"The file ‘%s’ could not be parsed because it is not a well-formed info page."
......@@ -126,221 +158,219 @@ msgstr ""
"Nebolo možné vykonať syntaktickú analýzu súboru „%s“, lebo to nie je správne "
"naformátovaná informačná stránka."
#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:343
#: libyelp/yelp-mallard-document.c:348
#, c-format
msgid "The directory ‘%s’ does not exist."
msgstr "Adresár „%s“ neexistuje."
#: ../libyelp/yelp-search-entry.c:433
#: libyelp/yelp-search-entry.c:434
#, c-format
msgid "Search for “%s”"
msgstr "Vyhľadať „%s“"
#: ../libyelp/yelp-transform.c:369 ../libyelp/yelp-transform.c:384
#: libyelp/yelp-transform.c:370 libyelp/yelp-transform.c:385
#, c-format
msgid "The XSLT stylesheet ‘%s’ is either missing or not valid."
msgstr "Štýl XSLT „%s“ buď chýba, alebo nie je platný."
#: ../libyelp/yelp-transform.c:518
#: libyelp/yelp-transform.c:519
msgid "No href attribute found on yelp:document\n"
msgstr "V značke yelp:document chýba atribút href\n"
#: ../libyelp/yelp-transform.c:533
#: libyelp/yelp-transform.c:534
msgid "Out of memory"
msgstr "Nedostatok pamäte"
#: ../libyelp/yelp-view.c:253
#: libyelp/yelp-view.c:252
msgid "C_opy Code Block"
msgstr "K_opírovať blok kódu"
#: ../libyelp/yelp-view.c:258
#: libyelp/yelp-view.c:257
msgid "_Copy Link Location"
msgstr "_Kopírovať umiestnenie odkazu"
#: ../libyelp/yelp-view.c:263
#: libyelp/yelp-view.c:262
msgid "_Open Link"
msgstr "_Otvoriť odkaz"
#: ../libyelp/yelp-view.c:268
#: libyelp/yelp-view.c:267
msgid "Open Link in New _Window"
msgstr "Otvoriť odkaz v _novom okne"
#: ../libyelp/yelp-view.c:278
#: libyelp/yelp-view.c:277
msgid "_Install Packages"
msgstr "Na_inštalovať balíky"
#: ../libyelp/yelp-view.c:283
#: libyelp/yelp-view.c:282
msgid "Save Code _Block As…"
msgstr "Uložiť _blok kódu ako…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:298
#: libyelp/yelp-view.c:297
msgid "_Copy Text"
msgstr "_Kopírovať text"
#: ../libyelp/yelp-view.c:826 ../libyelp/yelp-view.c:2197
#: libyelp/yelp-view.c:809 libyelp/yelp-view.c:2142
#, c-format
msgid "The URI ‘%s’ does not point to a valid page."
msgstr "URI „%s“ neukazuje na platnú stránku."
#: ../libyelp/yelp-view.c:832 ../libyelp/yelp-view.c:2203
#, c-format
#: libyelp/yelp-view.c:815 libyelp/yelp-view.c:2148
msgid "The URI does not point to a valid page."
msgstr "URI neukazuje na platnú stránku."
#: ../libyelp/yelp-view.c:837 ../libyelp/yelp-view.c:2209
#: libyelp/yelp-view.c:820 libyelp/yelp-view.c:2154
#, c-format
msgid "The URI ‘%s’ could not be parsed."
msgstr "URI „%s“ sa nepodarilo analyzovať."
#: ../libyelp/yelp-view.c:842
#, c-format
#: libyelp/yelp-view.c:825
msgid "Unknown Error."
msgstr "Neznáma chyba."
#: ../libyelp/yelp-view.c:996
#: libyelp/yelp-view.c:979
msgid "You do not have PackageKit. Package install links require PackageKit."
msgstr "Nemáte PackageKit. Inštalácia balíkov cez odkazy vyžaduje PackageKit."
#: ../libyelp/yelp-view.c:1243
#: libyelp/yelp-view.c:1226
msgid "Save Image"
msgstr "Uložiť obrázok"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1342
#: libyelp/yelp-view.c:1325
msgid "Save Code"
msgstr "Uložiť kód"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1438
#: libyelp/yelp-view.c:1421
#, c-format
msgid "Send email to %s"
msgstr "Odoslať email na adresu %s"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1542
#: libyelp/yelp-view.c:1525
msgid "_Save Image As…"
msgstr "_Uložiť obrázok ako…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1543
#: libyelp/yelp-view.c:1526
msgid "_Save Video As…"
msgstr "_Uložiť video ako…"
# tu to moze byt kontakt, adresa, zariadenie, atd. (nautilus-sendto)
#: ../libyelp/yelp-view.c:1551
#: libyelp/yelp-view.c:1534
msgid "S_end Image To…"
msgstr "_Odoslať obrázok do…"
# tu to moze byt kontakt, adresa, zariadenie, atd. (nautilus-sendto)
#: ../libyelp/yelp-view.c:1552
#: libyelp/yelp-view.c:1535
msgid "S_end Video To…"
msgstr "_Odoslať video do…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1893
#: libyelp/yelp-view.c:1876
#, c-format
msgid "Could not load a document for ‘%s’"
msgstr "Nepodarilo sa načítať dokument pre „%s“"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1899
#, c-format
#: libyelp/yelp-view.c:1882
msgid "Could not load a document"
msgstr "Nepodarilo sa načítať dokument"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1983
#: libyelp/yelp-view.c:1966
msgid "Document Not Found"
msgstr "Dokument sa nenašiel"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1985
#: libyelp/yelp-view.c:1968
msgid "Page Not Found"
msgstr "Strana sa nenašla"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1988
#: libyelp/yelp-view.c:1971
msgid "Cannot Read"
msgstr "Nedá sa prečítať"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1994
#: libyelp/yelp-view.c:1977
msgid "Unknown Error"
msgstr "Neznáma chyba"
#: ../libyelp/yelp-view.c:2014
#: libyelp/yelp-view.c:1997
msgid "Search for packages containing this document."
msgstr "Vyhľadať balíky, ktoré obsahujú tento dokument."
#: ../src/yelp-application.c:59
#: src/yelp-application.c:59
msgid "Turn on editor mode"
msgstr "Zapnúť režim upravovania"
#: ../src/yelp-application.c:271 ../src/yelp-window.c:1181
#: ../src/yelp-window.c:1189 ../yelp.desktop.in.in.h:1
#: src/yelp-application.c:270 src/yelp-window.c:1188 src/yelp-window.c:1196
#: yelp.desktop.in:3
msgid "Help"
msgstr "Pomocník"
#: ../src/yelp-application.c:321
msgid "New Window"
msgstr "Nové okno"
#: ../src/yelp-application.c:325
msgid "Larger Text"
msgstr "Väčší text"
#: ../src/yelp-application.c:326
msgid "Smaller Text"
msgstr "Menší text"
# PV: Nebolo by lepšie naspäť?
#: ../src/yelp-window.c:343
#: src/yelp-window.c:343
msgid "Back"
msgstr "Prejde dozadu"
#: ../src/yelp-window.c:350
#: src/yelp-window.c:350
msgid "Forward"
msgstr "Prejde dopredu"
#: ../src/yelp-window.c:361
#: src/yelp-window.c:361
msgid "Menu"
msgstr "Ponuka"
#: ../src/yelp-window.c:366
#: src/yelp-window.c:366
msgid "New Window"
msgstr "Nové okno"
#: src/yelp-window.c:367
msgid "Find…"
msgstr "Nájsť…"
#: ../src/yelp-window.c:367
#: src/yelp-window.c:368
msgid "Print…"
msgstr "Tlačiť…"
#: ../src/yelp-window.c:372
#: src/yelp-window.c:373
msgid "Previous Page"
msgstr "Predchádzajúca stránka"
#: ../src/yelp-window.c:373
#: src/yelp-window.c:374
msgid "Next Page"
msgstr "Ďalšia stránka"
#: ../src/yelp-window.c:378
#: src/yelp-window.c:379
msgid "Larger Text"
msgstr "Väčší text"
#: src/yelp-window.c:380
msgid "Smaller Text"
msgstr "Menší text"
#: src/yelp-window.c:385
msgid "All Help"
msgstr "Všetky dokumenty pomocníka"
#: ../src/yelp-window.c:400
#: src/yelp-window.c:407
msgid "Search (Ctrl+S)"
msgstr "Vyhľadá (Ctrl+S)"
#: ../src/yelp-window.c:417
#: src/yelp-window.c:424
msgid "Bookmarks"
msgstr "Záložky"
#: ../src/yelp-window.c:434
#: src/yelp-window.c:441
msgid "No bookmarks"
msgstr "Žiadne záložky"
#: ../src/yelp-window.c:442
#: src/yelp-window.c:449
msgid "Add Bookmark"
msgstr "Pridať záložku"
#: ../src/yelp-window.c:448
#: src/yelp-window.c:455
msgid "Remove Bookmark"
msgstr "Odstrániť záložku"
#: ../yelp.desktop.in.in.h:2
#: yelp.desktop.in:4
msgid "Get help with GNOME"
msgstr "Získava pomoc s používaním prostredia GNOME"
#: ../yelp.desktop.in.in.h:3
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: yelp.desktop.in:6
msgid "documentation;information;manual;help;"
msgstr "dokumentácia;informácie;návod;manuál;pomoc;pomocník;"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment