Commit 1c190595 authored by Peter Mráz's avatar Peter Mráz Committed by Administrator

Update Slovak translation

parent ff9355c5
...@@ -10,10 +10,9 @@ ...@@ -10,10 +10,9 @@
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: yelp\n" "Project-Id-Version: yelp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?" "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/yelp/issues\n"
"product=yelp&keywords=I18N+L10N&component=General\n" "POT-Creation-Date: 2019-12-25 03:34+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-20 10:43+0000\n" "PO-Revision-Date: 2020-03-19 08:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-17 10:17+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n" "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n" "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n" "Language: sk\n"
...@@ -21,7 +20,7 @@ msgstr "" ...@@ -21,7 +20,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n" "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.3\n" "X-Generator: Poedit 2.3\n"
#. (itstool) path: msg/msgstr #. (itstool) path: msg/msgstr
#. ID: install.tooltip #. ID: install.tooltip
...@@ -33,40 +32,74 @@ msgstr "" ...@@ -33,40 +32,74 @@ msgstr ""
#. #.
#. <string/> - The package to install #. <string/> - The package to install
#. #.
#: yelp.xml.in:36 #: data/domains/yelp.xml.in:36
msgid "Install <string/>" msgid "Install <string/>"
msgstr "Nainštalovať <string/>" msgstr "Nainštalovať <string/>"
#: ../libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:143 #: data/yelp.appdata.xml.in:6
#: ../libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:152 msgid "GNOME Help"
msgstr "Pomocník GNOME"
#: data/yelp.appdata.xml.in:7
msgid "Help viewer for GNOME"
msgstr "Prehliadač pomocníkov pre GNOME"
#: data/yelp.appdata.xml.in:9
msgid ""
"Yelp is the GNOME help viewer. It is the default Mallard viewer, but it can "
"also display DocBook, info, man, and HTML documentation."
msgstr ""
"Yelp je prehliadač pomocníkov pre prostredie GNOME. Je predvoleným "
"prehliadačom dokumentov Mallard, no dokáže zobraziť aj dokumentáciu DocBook, "
"info, man, a HTML."
#: data/yelp.appdata.xml.in:13
msgid ""
"It makes it easy to find the documentation you need, with interactive search "
"and bookmarks."
msgstr ""
"Uľahčuje nájdenie potrebnej dokumentácie pomocou interaktívneho vyhľadávania "
"a záložiek."
#: data/yelp.appdata.xml.in:17
msgid ""
"It also has an editor mode, which shows editorial comments and revision "
"statuses when editing Mallard documents."
msgstr ""
"Má aj redakčný režim zobrazujúci redakčné komentáre a stavy revízií pri "
"upravovaní dokumentov Mallard."
#: data/yelp.appdata.xml.in:30
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#: libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:143 libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:152
msgid "Invalid compressed data" msgid "Invalid compressed data"
msgstr "Neplatné komprimované údaje" msgstr "Neplatné komprimované údaje"
#: ../libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:149 #: libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:149 libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:158
#: ../libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:158
msgid "Not enough memory" msgid "Not enough memory"
msgstr "Nedostatok pamäte" msgstr "Nedostatok pamäte"
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:285 ../libyelp/yelp-info-document.c:221 #: libyelp/yelp-docbook-document.c:292 libyelp/yelp-info-document.c:221
#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:301 #: libyelp/yelp-mallard-document.c:306 libyelp/yelp-mallard-document.c:464
#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:455 ../libyelp/yelp-man-document.c:255 #: libyelp/yelp-man-document.c:199
#, c-format #, c-format
msgid "The page ‘%s’ was not found in the document ‘%s’." msgid "The page ‘%s’ was not found in the document ‘%s’."
msgstr "Strana „%s“ sa nenašla v dokumente „%s“." msgstr "Strana „%s“ sa nenašla v dokumente „%s“."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:323 ../libyelp/yelp-info-document.c:358 #: libyelp/yelp-docbook-document.c:331 libyelp/yelp-info-document.c:358
#: ../libyelp/yelp-man-document.c:393 #: libyelp/yelp-man-document.c:336
#, c-format
msgid "The file does not exist." msgid "The file does not exist."
msgstr "Súbor neexistuje." msgstr "Súbor neexistuje."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:333 ../libyelp/yelp-info-document.c:368 #: libyelp/yelp-docbook-document.c:341 libyelp/yelp-info-document.c:368
#: ../libyelp/yelp-man-document.c:403 #: libyelp/yelp-man-document.c:346
#, c-format #, c-format
msgid "The file ‘%s’ does not exist." msgid "The file ‘%s’ does not exist."
msgstr "Súbor „%s“ neexistuje." msgstr "Súbor „%s“ neexistuje."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:348 #: libyelp/yelp-docbook-document.c:359
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"The file ‘%s’ could not be parsed because it is not a well-formed XML " "The file ‘%s’ could not be parsed because it is not a well-formed XML "
...@@ -75,7 +108,7 @@ msgstr "" ...@@ -75,7 +108,7 @@ msgstr ""
"Nebolo možné vykonať syntaktickú analýzu súboru „%s“, lebo nie je správne " "Nebolo možné vykonať syntaktickú analýzu súboru „%s“, lebo nie je správne "
"naformátovaným XML dokumentom." "naformátovaným XML dokumentom."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:361 #: libyelp/yelp-docbook-document.c:372
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"The file ‘%s’ could not be parsed because one or more of its included files " "The file ‘%s’ could not be parsed because one or more of its included files "
...@@ -84,41 +117,40 @@ msgstr "" ...@@ -84,41 +117,40 @@ msgstr ""
"Nebolo možné vykonať syntaktickú analýzu súboru „%s“, pretože jeden alebo " "Nebolo možné vykonať syntaktickú analýzu súboru „%s“, pretože jeden alebo "
"viac jeho priložených súborov nie je správne naformátovaným XML dokumentom." "viac jeho priložených súborov nie je správne naformátovaným XML dokumentom."
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:791 #: libyelp/yelp-docbook-document.c:810
msgid "Unknown" msgid "Unknown"
msgstr "Neznámy" msgstr "Neznámy"
#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:853 ../libyelp/yelp-info-document.c:301 #: libyelp/yelp-docbook-document.c:908 libyelp/yelp-info-document.c:301
#: ../libyelp/yelp-man-document.c:335 #: libyelp/yelp-man-document.c:279
#, c-format #, c-format
msgid "The requested page was not found in the document ‘%s’." msgid "The requested page was not found in the document ‘%s’."
msgstr "Požadovaná strana sa v dokumente „%s“ nenašla." msgstr "Požadovaná strana sa v dokumente „%s“ nenašla."
#: ../libyelp/yelp-document.c:1030 #: libyelp/yelp-document.c:1068
#, c-format #, c-format
msgid "Search results for “%s”" msgid "Search results for “%s”"
msgstr "Výsledky vyhľadávania výrazu „%s“" msgstr "Výsledky vyhľadávania výrazu „%s“"
#: ../libyelp/yelp-document.c:1042 #: libyelp/yelp-document.c:1080
#, c-format #, c-format
msgid "No matching help pages found in “%s”." msgid "No matching help pages found in “%s”."
msgstr "Neboli nájdené žiadne zodpovedajúce stránky pomocníka v „%s“." msgstr "Neboli nájdené žiadne zodpovedajúce stránky pomocníka v „%s“."
#: ../libyelp/yelp-document.c:1048 #: libyelp/yelp-document.c:1086
msgid "No matching help pages found." msgid "No matching help pages found."
msgstr "Neboli nájdené žiadne zodpovedajúce stránky pomocníka." msgstr "Neboli nájdené žiadne zodpovedajúce stránky pomocníka."
#: ../libyelp/yelp-error.c:35 #: libyelp/yelp-error.c:35
#, c-format
msgid "An unknown error occurred." msgid "An unknown error occurred."
msgstr "Vyskytla sa neznáma chyba." msgstr "Vyskytla sa neznáma chyba."
#: ../libyelp/yelp-help-list.c:548 ../libyelp/yelp-help-list.c:557 #: libyelp/yelp-help-list.c:548 libyelp/yelp-help-list.c:557
msgid "All Help Documents" msgid "All Help Documents"
msgstr "Všetky dokumenty pomocníka" msgstr "Všetky dokumenty pomocníka"
# info je názov programu/typ dokumentu # info je názov programu/typ dokumentu
#: ../libyelp/yelp-info-document.c:383 #: libyelp/yelp-info-document.c:383
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"The file ‘%s’ could not be parsed because it is not a well-formed info page." "The file ‘%s’ could not be parsed because it is not a well-formed info page."
...@@ -126,221 +158,219 @@ msgstr "" ...@@ -126,221 +158,219 @@ msgstr ""
"Nebolo možné vykonať syntaktickú analýzu súboru „%s“, lebo to nie je správne " "Nebolo možné vykonať syntaktickú analýzu súboru „%s“, lebo to nie je správne "
"naformátovaná informačná stránka." "naformátovaná informačná stránka."
#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:343 #: libyelp/yelp-mallard-document.c:348
#, c-format #, c-format
msgid "The directory ‘%s’ does not exist." msgid "The directory ‘%s’ does not exist."
msgstr "Adresár „%s“ neexistuje." msgstr "Adresár „%s“ neexistuje."
#: ../libyelp/yelp-search-entry.c:433 #: libyelp/yelp-search-entry.c:434
#, c-format #, c-format
msgid "Search for “%s”" msgid "Search for “%s”"
msgstr "Vyhľadať „%s“" msgstr "Vyhľadať „%s“"
#: ../libyelp/yelp-transform.c:369 ../libyelp/yelp-transform.c:384 #: libyelp/yelp-transform.c:370 libyelp/yelp-transform.c:385
#, c-format #, c-format
msgid "The XSLT stylesheet ‘%s’ is either missing or not valid." msgid "The XSLT stylesheet ‘%s’ is either missing or not valid."
msgstr "Štýl XSLT „%s“ buď chýba, alebo nie je platný." msgstr "Štýl XSLT „%s“ buď chýba, alebo nie je platný."
#: ../libyelp/yelp-transform.c:518 #: libyelp/yelp-transform.c:519
msgid "No href attribute found on yelp:document\n" msgid "No href attribute found on yelp:document\n"
msgstr "V značke yelp:document chýba atribút href\n" msgstr "V značke yelp:document chýba atribút href\n"
#: ../libyelp/yelp-transform.c:533 #: libyelp/yelp-transform.c:534
msgid "Out of memory" msgid "Out of memory"
msgstr "Nedostatok pamäte" msgstr "Nedostatok pamäte"
#: ../libyelp/yelp-view.c:253 #: libyelp/yelp-view.c:252
msgid "C_opy Code Block" msgid "C_opy Code Block"
msgstr "K_opírovať blok kódu" msgstr "K_opírovať blok kódu"
#: ../libyelp/yelp-view.c:258 #: libyelp/yelp-view.c:257
msgid "_Copy Link Location" msgid "_Copy Link Location"
msgstr "_Kopírovať umiestnenie odkazu" msgstr "_Kopírovať umiestnenie odkazu"
#: ../libyelp/yelp-view.c:263 #: libyelp/yelp-view.c:262
msgid "_Open Link" msgid "_Open Link"
msgstr "_Otvoriť odkaz" msgstr "_Otvoriť odkaz"
#: ../libyelp/yelp-view.c:268 #: libyelp/yelp-view.c:267
msgid "Open Link in New _Window" msgid "Open Link in New _Window"
msgstr "Otvoriť odkaz v _novom okne" msgstr "Otvoriť odkaz v _novom okne"
#: ../libyelp/yelp-view.c:278 #: libyelp/yelp-view.c:277
msgid "_Install Packages" msgid "_Install Packages"
msgstr "Na_inštalovať balíky" msgstr "Na_inštalovať balíky"
#: ../libyelp/yelp-view.c:283 #: libyelp/yelp-view.c:282
msgid "Save Code _Block As…" msgid "Save Code _Block As…"
msgstr "Uložiť _blok kódu ako…" msgstr "Uložiť _blok kódu ako…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:298 #: libyelp/yelp-view.c:297
msgid "_Copy Text" msgid "_Copy Text"
msgstr "_Kopírovať text" msgstr "_Kopírovať text"
#: ../libyelp/yelp-view.c:826 ../libyelp/yelp-view.c:2197 #: libyelp/yelp-view.c:809 libyelp/yelp-view.c:2142
#, c-format #, c-format
msgid "The URI ‘%s’ does not point to a valid page." msgid "The URI ‘%s’ does not point to a valid page."
msgstr "URI „%s“ neukazuje na platnú stránku." msgstr "URI „%s“ neukazuje na platnú stránku."
#: ../libyelp/yelp-view.c:832 ../libyelp/yelp-view.c:2203 #: libyelp/yelp-view.c:815 libyelp/yelp-view.c:2148
#, c-format
msgid "The URI does not point to a valid page." msgid "The URI does not point to a valid page."
msgstr "URI neukazuje na platnú stránku." msgstr "URI neukazuje na platnú stránku."
#: ../libyelp/yelp-view.c:837 ../libyelp/yelp-view.c:2209 #: libyelp/yelp-view.c:820 libyelp/yelp-view.c:2154
#, c-format #, c-format
msgid "The URI ‘%s’ could not be parsed." msgid "The URI ‘%s’ could not be parsed."
msgstr "URI „%s“ sa nepodarilo analyzovať." msgstr "URI „%s“ sa nepodarilo analyzovať."
#: ../libyelp/yelp-view.c:842 #: libyelp/yelp-view.c:825
#, c-format
msgid "Unknown Error." msgid "Unknown Error."
msgstr "Neznáma chyba." msgstr "Neznáma chyba."
#: ../libyelp/yelp-view.c:996 #: libyelp/yelp-view.c:979
msgid "You do not have PackageKit. Package install links require PackageKit." msgid "You do not have PackageKit. Package install links require PackageKit."
msgstr "Nemáte PackageKit. Inštalácia balíkov cez odkazy vyžaduje PackageKit." msgstr "Nemáte PackageKit. Inštalácia balíkov cez odkazy vyžaduje PackageKit."
#: ../libyelp/yelp-view.c:1243 #: libyelp/yelp-view.c:1226
msgid "Save Image" msgid "Save Image"
msgstr "Uložiť obrázok" msgstr "Uložiť obrázok"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1342 #: libyelp/yelp-view.c:1325
msgid "Save Code" msgid "Save Code"
msgstr "Uložiť kód" msgstr "Uložiť kód"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1438 #: libyelp/yelp-view.c:1421
#, c-format #, c-format
msgid "Send email to %s" msgid "Send email to %s"
msgstr "Odoslať email na adresu %s" msgstr "Odoslať email na adresu %s"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1542 #: libyelp/yelp-view.c:1525
msgid "_Save Image As…" msgid "_Save Image As…"
msgstr "_Uložiť obrázok ako…" msgstr "_Uložiť obrázok ako…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1543 #: libyelp/yelp-view.c:1526
msgid "_Save Video As…" msgid "_Save Video As…"
msgstr "_Uložiť video ako…" msgstr "_Uložiť video ako…"
# tu to moze byt kontakt, adresa, zariadenie, atd. (nautilus-sendto) # tu to moze byt kontakt, adresa, zariadenie, atd. (nautilus-sendto)
#: ../libyelp/yelp-view.c:1551 #: libyelp/yelp-view.c:1534
msgid "S_end Image To…" msgid "S_end Image To…"
msgstr "_Odoslať obrázok do…" msgstr "_Odoslať obrázok do…"
# tu to moze byt kontakt, adresa, zariadenie, atd. (nautilus-sendto) # tu to moze byt kontakt, adresa, zariadenie, atd. (nautilus-sendto)
#: ../libyelp/yelp-view.c:1552 #: libyelp/yelp-view.c:1535
msgid "S_end Video To…" msgid "S_end Video To…"
msgstr "_Odoslať video do…" msgstr "_Odoslať video do…"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1893 #: libyelp/yelp-view.c:1876
#, c-format #, c-format
msgid "Could not load a document for ‘%s’" msgid "Could not load a document for ‘%s’"
msgstr "Nepodarilo sa načítať dokument pre „%s“" msgstr "Nepodarilo sa načítať dokument pre „%s“"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1899 #: libyelp/yelp-view.c:1882
#, c-format
msgid "Could not load a document" msgid "Could not load a document"
msgstr "Nepodarilo sa načítať dokument" msgstr "Nepodarilo sa načítať dokument"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1983 #: libyelp/yelp-view.c:1966
msgid "Document Not Found" msgid "Document Not Found"
msgstr "Dokument sa nenašiel" msgstr "Dokument sa nenašiel"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1985 #: libyelp/yelp-view.c:1968
msgid "Page Not Found" msgid "Page Not Found"
msgstr "Strana sa nenašla" msgstr "Strana sa nenašla"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1988 #: libyelp/yelp-view.c:1971
msgid "Cannot Read" msgid "Cannot Read"
msgstr "Nedá sa prečítať" msgstr "Nedá sa prečítať"
#: ../libyelp/yelp-view.c:1994 #: libyelp/yelp-view.c:1977
msgid "Unknown Error" msgid "Unknown Error"
msgstr "Neznáma chyba" msgstr "Neznáma chyba"
#: ../libyelp/yelp-view.c:2014 #: libyelp/yelp-view.c:1997
msgid "Search for packages containing this document." msgid "Search for packages containing this document."
msgstr "Vyhľadať balíky, ktoré obsahujú tento dokument." msgstr "Vyhľadať balíky, ktoré obsahujú tento dokument."
#: ../src/yelp-application.c:59 #: src/yelp-application.c:59
msgid "Turn on editor mode" msgid "Turn on editor mode"
msgstr "Zapnúť režim upravovania" msgstr "Zapnúť režim upravovania"
#: ../src/yelp-application.c:271 ../src/yelp-window.c:1181 #: src/yelp-application.c:270 src/yelp-window.c:1188 src/yelp-window.c:1196
#: ../src/yelp-window.c:1189 ../yelp.desktop.in.in.h:1 #: yelp.desktop.in:3
msgid "Help" msgid "Help"
msgstr "Pomocník" msgstr "Pomocník"
#: ../src/yelp-application.c:321
msgid "New Window"
msgstr "Nové okno"
#: ../src/yelp-application.c:325
msgid "Larger Text"
msgstr "Väčší text"
#: ../src/yelp-application.c:326
msgid "Smaller Text"
msgstr "Menší text"
# PV: Nebolo by lepšie naspäť? # PV: Nebolo by lepšie naspäť?
#: ../src/yelp-window.c:343 #: src/yelp-window.c:343
msgid "Back" msgid "Back"
msgstr "Prejde dozadu" msgstr "Prejde dozadu"
#: ../src/yelp-window.c:350 #: src/yelp-window.c:350
msgid "Forward" msgid "Forward"
msgstr "Prejde dopredu" msgstr "Prejde dopredu"
#: ../src/yelp-window.c:361 #: src/yelp-window.c:361
msgid "Menu" msgid "Menu"
msgstr "Ponuka" msgstr "Ponuka"
#: ../src/yelp-window.c:366 #: src/yelp-window.c:366
msgid "New Window"
msgstr "Nové okno"
#: src/yelp-window.c:367
msgid "Find…" msgid "Find…"
msgstr "Nájsť…" msgstr "Nájsť…"
#: ../src/yelp-window.c:367 #: src/yelp-window.c:368
msgid "Print…" msgid "Print…"
msgstr "Tlačiť…" msgstr "Tlačiť…"
#: ../src/yelp-window.c:372 #: src/yelp-window.c:373
msgid "Previous Page" msgid "Previous Page"
msgstr "Predchádzajúca stránka" msgstr "Predchádzajúca stránka"
#: ../src/yelp-window.c:373 #: src/yelp-window.c:374
msgid "Next Page" msgid "Next Page"
msgstr "Ďalšia stránka" msgstr "Ďalšia stránka"
#: ../src/yelp-window.c:378 #: src/yelp-window.c:379
msgid "Larger Text"
msgstr "Väčší text"
#: src/yelp-window.c:380
msgid "Smaller Text"
msgstr "Menší text"
#: src/yelp-window.c:385
msgid "All Help" msgid "All Help"
msgstr "Všetky dokumenty pomocníka" msgstr "Všetky dokumenty pomocníka"
#: ../src/yelp-window.c:400 #: src/yelp-window.c:407
msgid "Search (Ctrl+S)" msgid "Search (Ctrl+S)"
msgstr "Vyhľadá (Ctrl+S)" msgstr "Vyhľadá (Ctrl+S)"
#: ../src/yelp-window.c:417 #: src/yelp-window.c:424
msgid "Bookmarks" msgid "Bookmarks"
msgstr "Záložky" msgstr "Záložky"
#: ../src/yelp-window.c:434 #: src/yelp-window.c:441
msgid "No bookmarks" msgid "No bookmarks"
msgstr "Žiadne záložky" msgstr "Žiadne záložky"
#: ../src/yelp-window.c:442 #: src/yelp-window.c:449
msgid "Add Bookmark" msgid "Add Bookmark"
msgstr "Pridať záložku" msgstr "Pridať záložku"
#: ../src/yelp-window.c:448 #: src/yelp-window.c:455
msgid "Remove Bookmark" msgid "Remove Bookmark"
msgstr "Odstrániť záložku" msgstr "Odstrániť záložku"
#: ../yelp.desktop.in.in.h:2 #: yelp.desktop.in:4
msgid "Get help with GNOME" msgid "Get help with GNOME"
msgstr "Získava pomoc s používaním prostredia GNOME" msgstr "Získava pomoc s používaním prostredia GNOME"
#: ../yelp.desktop.in.in.h:3 #. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: yelp.desktop.in:6
msgid "documentation;information;manual;help;" msgid "documentation;information;manual;help;"
msgstr "dokumentácia;informácie;návod;manuál;pomoc;pomocník;" msgstr "dokumentácia;informácie;návod;manuál;pomoc;pomocník;"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment