Commit e2ce8db8 authored by Rūdolfs Mazurs's avatar Rūdolfs Mazurs Committed by Administrator

Update Latvian translation

parent 4fa7cb75
......@@ -7,13 +7,13 @@
# Peteris Krisjanis <pecisk@gmail.com>, 2010, 2011.
# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2010.
# Rudolfs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2011.
# Rūdofls Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018.
# Rūdofls Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vinagre\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/vinagre/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-20 09:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-14 19:57+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-18 15:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-03 12:45+0200\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv\n"
......@@ -45,9 +45,6 @@ msgstr ""
"Vai vajag rādīt cilnes pat tad, kad ir tikai viens aktīvais savienojums"
#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.h:4
#| msgid ""
#| "Set to \"true\" to always show the tabs. Set to \"false\" to only show "
#| "the tabs when there is more than one active connection."
msgid ""
"Set to “true” to always show the tabs. Set to “false” to only show the tabs "
"when there is more than one active connection."
......@@ -60,10 +57,6 @@ msgid "Whether we should show the menu accelerators (shortcut keys)"
msgstr "Vai vajag parādīt izvēlnes paātrinātājus (īsceļu atslēgas)"
#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.h:6
#| msgid ""
#| "Set to \"false\" to disable menu shortcuts. Set to \"true\" to enable "
#| "them. Note that if they are enabled, those keys will be intercepted by "
#| "the menu and will not be sent to the remote host."
msgid ""
"Set to “false” to disable menu shortcuts. Set to “true” to enable them. Note "
"that if they are enabled, those keys will be intercepted by the menu and "
......@@ -87,9 +80,6 @@ msgstr ""
"Vai mums vajadzētu startēt programmu ar atgriezenisko savienojumu klausīšanos"
#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.h:10
#| msgid ""
#| "Set to \"true\" to always start the program listening for reverse "
#| "connections."
msgid ""
"Set to “true” to always start the program listening for reverse connections."
msgstr ""
......@@ -144,7 +134,7 @@ msgstr "_Autentificēties"
msgid "Authentication is required"
msgstr "Nepieciešama autentifikācija"
#: ../data/vinagre.ui.h:7 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:134
#: ../data/vinagre.ui.h:7 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:124
#: ../plugins/ssh/vinagre-ssh-tab.c:49 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:149
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:142
msgid "Host:"
......@@ -222,25 +212,39 @@ msgstr ""
#. Subject of the certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:27
msgid "Subject:"
msgstr "Subjekts:"
#| msgid "Subject:"
msgid "New subject:"
msgstr "Jaunais subjekts:"
#. Issuer of the certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:29
msgid "Issuer:"
msgstr "Izdevējs:"
#| msgid "Issuer:"
msgid "New issuer:"
msgstr "Jaunais izdevējs:"
#. Fingerprint of the new certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:31
msgid "New fingerprint:"
msgstr "Jaunais nospiedums:"
#. Fingerprint of the old certificate.
#. Subject of the old certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:33
#| msgid "Subject:"
msgid "Old subject:"
msgstr "Vecais subjekts:"
#. Issuer of the old certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:35
#| msgid "Issuer:"
msgid "Old issuer:"
msgstr "Vecais izdevējs:"
#. Fingerprint of the old certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:37
msgid "Old fingerprint:"
msgstr "Vecais nospiedums:"
#: ../data/vinagre.ui.h:34
#: ../data/vinagre.ui.h:38
msgid ""
"The below certificate could not be verified.\n"
"Do you trust the certificate?"
......@@ -248,49 +252,59 @@ msgstr ""
"Zemāk norādīto sertifikātu nevar pārbaudīt.\n"
"Vai jūs uzticaties sertifikātam?"
#. Subject of the certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:41
msgid "Subject:"
msgstr "Subjekts:"
#. Issuer of the certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:43
msgid "Issuer:"
msgstr "Izdevējs:"
#. Fingerprint of the certificate.
#: ../data/vinagre.ui.h:37
#: ../data/vinagre.ui.h:45
msgid "Fingerprint:"
msgstr "Ciparnospiedums:"
#: ../data/vinagre.ui.h:38 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:954
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:995
#: ../data/vinagre.ui.h:46 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:915
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:957
msgid "Connect"
msgstr "Savienot"
#: ../data/vinagre.ui.h:39
#: ../data/vinagre.ui.h:47
msgid "Choose a remote desktop to connect to"
msgstr "Izvēlieties attālināto darbvirsmu, ar ko savienoties"
#: ../data/vinagre.ui.h:40
#: ../data/vinagre.ui.h:48
msgid "_Protocol:"
msgstr "Pr_otokols:"
#: ../data/vinagre.ui.h:41
#: ../data/vinagre.ui.h:49
msgid "Select a remote desktop protocol for this connection"
msgstr "Meklēt attālinātas darbvirsmas protokolu šim savienojumam"
#: ../data/vinagre.ui.h:42
#: ../data/vinagre.ui.h:50
msgid "Search for remote hosts on the network"
msgstr "Meklēt attālinātu datoru tīklā"
#: ../data/vinagre.ui.h:43
#: ../data/vinagre.ui.h:51
msgid "Connection options"
msgstr "Savienojuma opcijas"
#: ../data/vinagre.ui.h:44
#: ../data/vinagre.ui.h:52
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Pilnekrāns"
#: ../data/vinagre.ui.h:45
#: ../data/vinagre.ui.h:53
msgid "Enable fullscreen mode for this connection"
msgstr "Aktivēt pilnekrānu šim savienojuma režīmam"
#: ../data/vinagre.ui.h:46
#: ../data/vinagre.ui.h:54
msgid "Reverse Connections"
msgstr "Apgrieztie savienojumi"
#: ../data/vinagre.ui.h:47
#: ../data/vinagre.ui.h:55
msgid ""
"By activating reverse connections you can access remote desktops that are "
"behind a firewall. The remote side is supposed to initiate the connection "
......@@ -301,20 +315,20 @@ msgstr ""
"savienojumu ar jums. Lai noskaidrotu vairāk, aplūkojiet Vinagre palīdzības "
"dokumentāciju."
#: ../data/vinagre.ui.h:48
#: ../data/vinagre.ui.h:56
msgid "_Enable Reverse Connections"
msgstr "_Aktivēt apgrieztos savienojumus"
#. Translators: this is the reverse connection mode. "Always enabled" means it will be enabled by default in the program startup. You can see this string in the dialog Remote->Reverse connections.
#: ../data/vinagre.ui.h:50
#: ../data/vinagre.ui.h:58
msgid "_Always Enabled"
msgstr "_Vienmēr aktivēts"
#: ../data/vinagre.ui.h:51
#: ../data/vinagre.ui.h:59
msgid "This desktop is reachable through the following IP address(es):"
msgstr "Šī darbvirsma ir sasniedzama, izmantojot sekojošu IP adresi(-es):"
#: ../data/vinagre.ui.h:52
#: ../data/vinagre.ui.h:60
msgid "Connectivity"
msgstr "Savienojamība"
......@@ -382,34 +396,34 @@ msgstr "_Augstums:"
msgid "Set height of the remote desktop"
msgstr "Iestatīt attālinātās darbvirsmas augstumu"
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:135 ../plugins/ssh/vinagre-ssh-tab.c:50
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:125 ../plugins/ssh/vinagre-ssh-tab.c:50
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:150
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:143
msgid "Port:"
msgstr "Ports:"
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:292 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:601
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:288 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:601
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:480
msgid "S_caling"
msgstr "Mē_rogošana"
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:293 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:602
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:289 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:602
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:481
msgid "Fit the remote screen into the current window size"
msgstr "Piemērot attālināto ekrānu loga pašreizējam izmēram"
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:366 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:367
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:362 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:363
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:735 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:736
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:598
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:599
msgid "Scaling"
msgstr "Mērogošana"
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:953 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:994
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:914 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:956
msgid "_Cancel"
msgstr "At_celt"
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:1227 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:317
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:1145 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:317
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:267
msgid "Error connecting to host."
msgstr "Kļūda, pieslēdzoties datoram."
......@@ -431,8 +445,6 @@ msgstr "SSH opcijas"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-connection.c:317
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:201
#, c-format
#| msgid ""
#| "Bad value for 'shared' flag: %d. It is supposed to be 0 or 1. Ignoring it."
msgid ""
"Bad value for “shared” flag: %d. It is supposed to be 0 or 1. Ignoring it."
msgstr ""
......@@ -468,13 +480,11 @@ msgstr "Neizdevās noparsēt datni"
#. Translators: Do not translate "Connection". It's the name of a group in the .vnc (.ini like) file.
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:155
#| msgid "The file is not a VNC one: Missing the group \"Connection\"."
msgid "The file is not a VNC one: Missing the group “Connection”."
msgstr "Datne nav VNC — trūkst grupas “Connection”."
#. Translators: Do not translate "Host". It's the name of a key in the .vnc (.ini like) file.
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:162
#| msgid "The file is not a VNC one: Missing the key \"Host\"."
msgid "The file is not a VNC one: Missing the key “Host”."
msgstr "Datne nav VNC — trūkst atslēgas “Host”."
......@@ -676,13 +686,11 @@ msgstr "Neizdevās atrast brīvu TCP portu"
#. Translators: Do not translate "connection". It's the name of a group in the .spice (.ini like) file.
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:108
#| msgid "The file is not a Spice one: Missing the group \"connection\"."
msgid "The file is not a Spice one: Missing the group “connection”."
msgstr "Datne nav Spice — trūkst grupas “connection”."
#. Translators: Do not translate "host". It's the name of a key in the .spice (.ini like) file.
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:115
#| msgid "The file is not a Spice one: Missing the key \"host\"."
msgid "The file is not a Spice one: Missing the key “host”."
msgstr "Datne nav Spice — trūkst atslēgas “host”."
......@@ -829,9 +837,6 @@ msgstr "Nederīgs nosaukums šai mapei "
#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:88 ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:200
#, c-format
#| msgid ""
#| "The name \"%s\" is already used in this folder. Please use a different "
#| "name."
msgid ""
"The name “%s” is already used in this folder. Please use a different name."
msgstr ""
......@@ -933,7 +938,6 @@ msgstr "Neviens no spraudņiem neatpazina datni."
#. Setup command line options
#: ../vinagre/vinagre-main.c:91
#| msgid "- Remote Desktop Viewer"
msgid "— Remote Desktop Viewer"
msgstr "— Attālinātās darbvirsmas pārlūks"
......@@ -1131,7 +1135,6 @@ msgid "Login dialog canceled"
msgstr "Pieteikšanās dialogs atsaukts"
#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:586
#| msgid "Can't send host identity confirmation"
msgid "Can’t send host identity confirmation"
msgstr "Neizdodas nosūtīt datoram identitātes apstiprinājumu"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment