Commit 9eca7802 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas
Browse files

Updated Norwegian bokmål translation

parent d0d790ec
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vinagre 2.92.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-23 09:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-02-23 09:52+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-02 20:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-02 20:53+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: \n"
......@@ -63,7 +63,7 @@ msgstr "Mappe"
#: ../data/vinagre.ui.h:7 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:53
#: ../plugins/ssh/vinagre-ssh-tab.c:49 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:148
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:406
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:138 ../vinagre/vinagre-fav.c:406
msgid "Host:"
msgstr "Vert:"
......@@ -119,7 +119,7 @@ msgstr "_Vert:"
msgid "_Name:"
msgstr "_Navn:"
#: ../data/vinagre.ui.h:22
#: ../data/vinagre.ui.h:22 ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:295
msgid "_Password:"
msgstr "_Passord:"
......@@ -136,82 +136,6 @@ msgstr "_Husk dette passordet"
msgid "_Username:"
msgstr "Br_ukernavn:"
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:1
msgid "Active plugins"
msgstr "Aktive tillegg"
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:2
msgid ""
"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
"See the .vinagre-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given "
"plugin."
msgstr ""
"Liste med aktive tillegg. Den inneholder «Lokasjon» for aktive tillegg. Se ."
"vinagre-plugin-filen for å finne «Lokasjon» for et gitt tillegg."
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:3
msgid "Maximum number of history items in connect dialog"
msgstr "Maksimalt antall historikkoppføringer i tilkoblingsdialogen"
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:4
msgid ""
"Set to \"false\" to disable menu shortcuts. Set to \"true\" to enable them. "
"Note that if they are enabled, those keys will be intercepted by the menu "
"and will not be sent to the remote host."
msgstr ""
"Sett til «false» for å slå av menysnarveier. Sett til «true» for å slå dem "
"på. Merk at hvis de er slått på vil disse tastene fanges av menyen og ikke "
"bli sendt til ekstern vert."
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:5
msgid ""
"Set to \"true\" to always show the tabs. Set to \"false\" to only show the "
"tabs when there is more than one active connection."
msgstr ""
"Sett til «true» for å alltid vise faner. Settes denne til «false» vil faner "
"kun vises når det er mer enn en aktiv tilkobling."
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:6
msgid ""
"Set to \"true\" to always start the program listening for reverse "
"connections."
msgstr "Sett til «true» for alltid å lytte etter reverserte tilkoblinger."
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:7
msgid "Specifies the maximum number of items in the host dropdown entry."
msgstr "Oppgir maksimalt antall oppføringer i vertsmenyen."
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:8
msgid "The handler for \"vnc://\" URLs"
msgstr "Håndterer for «vnc://»-URLer"
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:9
msgid ""
"When connecting to a host, the client can say to the server to leave other "
"clients connected or to drop the existent connections. Set the value to true "
"to share the desktop with the other clients."
msgstr ""
"Når du kobler til en vert kan klientene be tjeneren om å la andre klienter "
"forbli tilkoblet eller om disse skal kobles fra. Sett verdien til «true» for "
"å dele skrivebordet med andre klienter."
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:10
msgid "Whether we should leave other clients connected"
msgstr "Om andre klienter skal kunne forbli tilkoblet"
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:11
msgid ""
"Whether we should show tabs even when there is only one active connection"
msgstr "Om faner skal vises selv om det bare er en aktiv tilkobling"
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:12
msgid "Whether we should show the menu accelerators (shortcut keys)"
msgstr "Om hurtigtaster for menyene skal vises (snarveitaster)"
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:13
msgid "Whether we should start the program listening for reverse connections"
msgstr "Om programmet skal lytte etter reverserte tilkoblinger ved oppstart"
#: ../data/vinagre-mime.xml.in.h:1
msgid "Remote Desktop (VNC) file"
msgstr "Fil for eksternt skrivebord (VNC)"
......@@ -251,6 +175,7 @@ msgstr ""
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:54 ../plugins/ssh/vinagre-ssh-tab.c:50
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:149
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:139
msgid "Port:"
msgstr "Port:"
......@@ -264,7 +189,7 @@ msgstr "Feil under kjøring av rdesktop"
#: ../vinagre/vinagre-cache-prefs.c:56 ../vinagre/vinagre-commands.c:170
#: ../vinagre/vinagre-connect.c:492 ../vinagre/vinagre-fav.c:766
#: ../vinagre/vinagre-options.c:76 ../vinagre/vinagre-options.c:94
#: ../vinagre/vinagre-window.c:278 ../vinagre/vinagre-window.c:750
#: ../vinagre/vinagre-window.c:278 ../vinagre/vinagre-window.c:749
msgid "Unknown error"
msgstr "Ukjent feil"
......@@ -323,6 +248,7 @@ msgid "Access Unix/Linux, Windows and other machines."
msgstr "Tilgang til Unix/Linux, Windows og andre maskiner."
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:145
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:100
msgid "Could not parse the file."
msgstr "Kunne ikke lese filen."
......@@ -341,13 +267,17 @@ msgid "VNC Options"
msgstr "Alternativer for VNC"
#. View only check button
#. View only check button - not fully ready on spice-gtk side
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:265
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:624
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:222
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:506
msgid "_View only"
msgstr "Ba_re se"
#. Scaling check button
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:273
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:246
msgid "_Scaling"
msgstr "_Skalering"
......@@ -390,23 +320,28 @@ msgstr "Meget få farger (3-biter)"
#. Translators: the whole sentence will be: Use host <hostname> as a SSH tunnel
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:331
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:257
msgid "Use h_ost"
msgstr "Bruk ve_rt"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:340
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:266
msgid "hostname or user@hostname"
msgstr "vertsnavn eller bruker@vertsnavn"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:341
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:267
msgid "Supply an alternative port using colon"
msgstr "Oppgi en alternativ port ved bruk av kolon"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:342
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:268
msgid "For instance: joe@domain.com:5022"
msgstr "For eksempel: per@domene.no:5022"
#. Translators: the whole sentence will be: Use host <hostname> as a SSH tunnel
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:348
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:274
msgid "as a SSH tunnel"
msgstr "som en SSH-tunnel"
......@@ -424,14 +359,18 @@ msgid "Dimensions:"
msgstr "Dimensjoner:"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:295
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:251
msgid "Error creating the SSH tunnel"
msgstr "Feil ved oppretting av SSH-tunnel"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:296 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:307
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:252
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:264
msgid "Unknown reason"
msgstr "Ukjent årsak"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:306
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:263
msgid "Error connecting to host."
msgstr "Feil ved tilkobling til verten."
......@@ -458,10 +397,12 @@ msgid "A password is required in order to access this machine."
msgstr "Et passord kreves for å få tilgang til denne maskinen."
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:595
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:465
msgid "S_caling"
msgstr "S_kalering"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:596
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:466
msgid "Fits the remote screen into the current window size"
msgstr "Tilpass ekstern skjerm til størrelsen på aktivt vindu"
......@@ -474,6 +415,7 @@ msgid "Keeps the screen aspect ratio when using scaling"
msgstr "Beholder høyde-/breddeforholdet ved skalering"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:625
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:507
msgid "Does not send mouse and keyboard events"
msgstr "Ikke send hendelser for mus og tastatur"
......@@ -494,23 +436,31 @@ msgid "Requests an update of the screen"
msgstr "Ber om en oppdatering av skjermen"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:675
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:530
msgid "_Send Ctrl-Alt-Del"
msgstr "_Sende Ctrl+Alt+Del"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:676
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:531
msgid "Sends Ctrl+Alt+Del to the remote machine"
msgstr "Sender Ctrl+alt+del til ekstern maskin"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:728 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:729
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:583
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:584
msgid "Scaling"
msgstr "Skalering"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:738 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:739
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:593
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:594
msgid "Read only"
msgstr "Bare se"
#. Send Ctrl-alt-del
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:747 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:749
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:602
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:604
msgid "Send Ctrl-Alt-Del"
msgstr "Sende Ctrl+alt+del"
......@@ -527,6 +477,7 @@ msgstr ""
"aktiverer denne funksjonen."
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tunnel.c:96
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tunnel.c:96
#, c-format
msgid "Unable to find a free TCP port"
msgstr "Kan ikke finne en ledig TCP-port"
......@@ -583,6 +534,68 @@ msgstr "_Omvendte tilkoblinger …"
msgid "Configure incoming VNC connections"
msgstr "Konfigurer innkommende VNC-tilkoblinger"
#. vim: set ts=8:
#: ../plugins/spice/spice.plugin.desktop.in.h:1
msgid "Spice"
msgstr "Spice"
#: ../plugins/spice/spice.plugin.desktop.in.h:2
msgid "Spice support"
msgstr "Støtte for Spice"
#. Translators: Do not translate "connection". It's the name of a group in the .spice (.ini like) file.
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:107
msgid "The file is not a Spice one: Missing the group \"connection\"."
msgstr "Denne filen er ikke for Spice: Mangler gruppen «connection»."
#. Translators: Do not translate "host". It's the name of a key in the .spice (.ini like) file.
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:114
msgid "The file is not a Spice one: Missing the key \"host\"."
msgstr "Denne filen er ikke for Spice: Mangler nøkkel «host»."
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:158
msgid "SPICE"
msgstr "SPICE"
#. Translators: This is a description of the SPICE protocol. It appears at Connect dialog.
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:160
msgid "Access Spice desktop server"
msgstr "Koble til Spice skrivebordstjener"
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:209
msgid "SPICE Options"
msgstr "Alternativer for SPICE"
#. Resize guest check button
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:230
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:479
msgid "_Resize guest"
msgstr "End_re størrelse på gjest"
#. Clipboard sharing check button
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:238
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:492
msgid "_Share clipboard"
msgstr "_Del utklippstavle"
#. Translators: This is the tooltip for the password field in a SPICE connection
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:300
msgid "Optional"
msgstr "Valgfri"
#. Translators: this is a pattern to open *.spice files in a open dialog.
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:321
msgid "Spice Files"
msgstr "Spice-filer"
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:480
msgid "Resize the screen guest to best fit"
msgstr "Endre størrelse på skjerm for gjest for beste tilpasning"
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:493
msgid "Automatically share clipboard between client and guest"
msgstr "Del utklippstavle mellom klient og gjest automatisk"
#. vim: set ts=8:
#: ../plugins/reverse-vnc/reverse-vnc.ui.h:1
msgid ""
......@@ -876,7 +889,7 @@ msgstr "_Fjern fra bokmerkene"
msgid "Remove current selected connection from bookmarks"
msgstr "Fjern gjeldende valgte tilkobling fra bokmerkene"
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:597 ../vinagre/vinagre-window.c:409
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:597 ../vinagre/vinagre-window.c:408
#, c-format
msgid "Could not merge UI XML file: %s"
msgstr "Kunne ikke flette XML-fil for brukergrensesnitt: %s"
......@@ -929,30 +942,30 @@ msgid "Failed to initialize mDNS browser: %s\n"
msgstr "Klarte ikke å initiere mDNS-visning: %s\n"
#. Translators: %s is a host name or IP address.
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:463
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:462
#, c-format
msgid "Connection to host %s was closed."
msgstr "Tilkobling til vert %s ble lukket."
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:465
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:464
msgid "Connection closed"
msgstr "Tilkobling lukket"
#. Translators: %s is a host name or IP address.
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:484
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:483
#, c-format
msgid "Authentication for host %s has failed"
msgstr "Autentisering for vert %s feilet"
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:490
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:489
msgid "Authentication failed"
msgstr "Autentisering feilet"
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:528
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:527
msgid "Connecting..."
msgstr "Kobler til …"
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:555 ../vinagre/vinagre-tab.c:354
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:554 ../vinagre/vinagre-tab.c:354
msgid "Close connection"
msgstr "Lukk tilkobling"
......@@ -990,7 +1003,7 @@ msgstr[1] "Følgende feil oppsto:"
msgid "Plugin Manager"
msgstr "Tilleggshåndterer"
#: ../vinagre/vinagre-prefs.c:193
#: ../vinagre/vinagre-prefs.c:87
msgid "Cannot initialize preferences manager."
msgstr "Kan ikke starte opp innstillingshåndtereren."
......@@ -1334,21 +1347,21 @@ msgstr "Hjemmeside for Vinagre"
msgid "%s authentication is required"
msgstr "%s autentisering kreves"
#: ../vinagre/vinagre-window.c:438
#: ../vinagre/vinagre-window.c:437
msgid "_Recent connections"
msgstr "_Siste tilkoblinger"
#. Translators: This is server:port, a statusbar tooltip when mouse is over a bookmark item on menu
#: ../vinagre/vinagre-window.c:555
#: ../vinagre/vinagre-window.c:554
#, c-format
msgid "Open %s:%d"
msgstr "Åpne %s:%d"
#: ../vinagre/vinagre-window.c:734
#: ../vinagre/vinagre-window.c:733
msgid "About menu accelerators and keyboard shortcuts"
msgstr "Om menyakselleratorer og tastatursnarveier"
#: ../vinagre/vinagre-window.c:736
#: ../vinagre/vinagre-window.c:735
msgid ""
"Vinagre comes with menu accelerators and keyboard shortcuts disabled by "
"default. The reason is to avoid the keys to be intercepted by the program, "
......@@ -1368,7 +1381,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Denne meldingen vises kun en gang."
#: ../vinagre/vinagre-window.c:744 ../vinagre/vinagre-window.c:750
#: ../vinagre/vinagre-window.c:743 ../vinagre/vinagre-window.c:749
#, c-format
msgid "Error while creating the file %s: %s"
msgstr "Feil under oppretting av fil %s: %s"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment