Commit 6c5f7944 authored by Ivar Smolin's avatar Ivar Smolin Committed by Priit Laes
Browse files

[l10n] Updated Estonian translation

parent 35da3e98
......@@ -11,9 +11,10 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vinagre MASTER\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=vinagre&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-06-21 20:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-06-24 18:09+0300\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=vinagre&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-06-29 18:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-02 10:51+0300\n"
"Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -68,8 +69,12 @@ msgid "Preferences"
msgstr "Eelistused"
#. This is a tooltip in preferences dialog
msgid "This option enables menu accelerators and keyboard shortcuts. For more info on why you may want to disable them, check the documentation."
msgstr "See valik lubab kiirklahvid ja menüü otseteed. Täpsema info selle kohta, miks võiks need keelata, leiab dokumentatsioonist."
msgid ""
"This option enables menu accelerators and keyboard shortcuts. For more info "
"on why you may want to disable them, check the documentation."
msgstr ""
"See valik lubab kiirklahvid ja menüü otseteed. Täpsema info selle kohta, "
"miks võiks need keelata, leiab dokumentatsioonist."
msgid "Which machine do you want to connect to?"
msgstr "Millise masinaga soovid ühendust võtta?"
......@@ -106,20 +111,39 @@ msgstr "_Kasutajanimi:"
msgid "Active plugins"
msgstr "Aktiivsed pluginad"
msgid "List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. See the .vinagre-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
msgstr "Aktiivsete pluginate loend. See sisaldab aktiivsete pluginate \"asukohta\". Konkreetse plugina \"asukoha\" leiad .vinagre-plugin failist."
msgid ""
"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
"See the .vinagre-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given "
"plugin."
msgstr ""
"Aktiivsete pluginate loend. See sisaldab aktiivsete pluginate \"asukohta\". "
"Konkreetse plugina \"asukoha\" leiad .vinagre-plugin failist."
msgid "Maximum number of history items in connect dialog"
msgstr "Ühendusdialoogi ajalookirjete suurim hulk"
msgid "Set to \"false\" to disable menu shortcuts. Set to \"true\" to enable them. Note that if they are enabled, those keys will be intercepted by the menu and will not be sent to the remote host."
msgstr "Määra väärtuseks \"false\" et keelata menüüde kiirklahvid. Määra väärtuseks \"true\" et need lubada. Pane tähele, et kui need on lubatud, püüab need kiirklahvid kinni menüü ja neid ei saadeta kaughostile."
msgid ""
"Set to \"false\" to disable menu shortcuts. Set to \"true\" to enable them. "
"Note that if they are enabled, those keys will be intercepted by the menu "
"and will not be sent to the remote host."
msgstr ""
"Määra väärtuseks \"false\" et keelata menüüde kiirklahvid. Määra väärtuseks "
"\"true\" et need lubada. Pane tähele, et kui need on lubatud, püüab need "
"kiirklahvid kinni menüü ja neid ei saadeta kaughostile."
msgid "Set to \"true\" to always show the tabs. Set to \"false\" to only show the tabs when there is more than one active connection."
msgstr "Kui märgitud, siis näidatakse alati sakke. Kui märkimata, siis näidatakse sakke ainult rohkem kui ühe aktiivse ühenduse korral."
msgid ""
"Set to \"true\" to always show the tabs. Set to \"false\" to only show the "
"tabs when there is more than one active connection."
msgstr ""
"Kui märgitud, siis näidatakse alati sakke. Kui märkimata, siis näidatakse "
"sakke ainult rohkem kui ühe aktiivse ühenduse korral."
msgid "Set to \"true\" to always start the program listening for reverse connections."
msgstr "Määra väärtuseks \"tõene\", et programmi käivitumisel alati kuulataks pööratud ühendusi."
msgid ""
"Set to \"true\" to always start the program listening for reverse "
"connections."
msgstr ""
"Määra väärtuseks \"tõene\", et programmi käivitumisel alati kuulataks "
"pööratud ühendusi."
msgid "Specifies the maximum number of items in the host dropdown entry."
msgstr "Määrab suurima kirjete arvu hostide ripploendis."
......@@ -127,13 +151,21 @@ msgstr "Määrab suurima kirjete arvu hostide ripploendis."
msgid "The handler for \"vnc://\" URLs"
msgstr "\"vnc://\" URL-ide käsitleja"
msgid "When connecting to a host, the client can say to the server to leave other clients connected or to drop the existent connections. Set the value to true to share the desktop with the other clients."
msgstr "Uue hostiga ühendudes võib klient öelda serverile, kas teised kliendid võivad jääda ühendatuks või tuleb olemasolevad ühendused sulgeda. Kui sa tahad töölauda teiste klientidega jagada, siis peab see väärtus märgitud olema."
msgid ""
"When connecting to a host, the client can say to the server to leave other "
"clients connected or to drop the existent connections. Set the value to true "
"to share the desktop with the other clients."
msgstr ""
"Uue hostiga ühendudes võib klient öelda serverile, kas teised kliendid "
"võivad jääda ühendatuks või tuleb olemasolevad ühendused sulgeda. Kui sa "
"tahad töölauda teiste klientidega jagada, siis peab see väärtus märgitud "
"olema."
msgid "Whether we should leave other clients connected"
msgstr "Kas teised kliendid tuleb jätta ühendatuks või mitte"
msgid "Whether we should show tabs even when there is only one active connection"
msgid ""
"Whether we should show tabs even when there is only one active connection"
msgstr "Kas ainult ühe aktiivse ühenduse korral näidatakse sakke või mitte"
msgid "Whether we should show the menu accelerators (shortcut keys)"
......@@ -148,6 +180,37 @@ msgstr "Kaugtöölaua (VNC) fail"
msgid "Remote Desktop Connection"
msgstr "Kaugtöölaua ühendus"
msgid "RDP"
msgstr "RDP"
msgid "RDP support"
msgstr "RDP tugi"
#. Translators: This is a description of the RDP protocol. It appears at Connect dialog.
msgid "Access MS Windows machines"
msgstr "Ligipääs MS Windowsi masinatele"
msgid "RDP Options"
msgstr "RDP valikud"
#. Translators: This is the tooltip for the username field in a RDP connection
#. Translators: This is the tooltip for the username field in a SSH connection
msgid ""
"Optional. If blank, your username will be used. Also, it can be supplied in "
"the Machine field above, in the form username@hostname."
msgstr ""
"Valikuline. Tühja väärtuse korral kasutatakse sinu kasutajanime. "
"Kasutajanime on võimalik määrata ka hostinimes kujul kasutajanimi@hostinimi."
msgid "Port:"
msgstr "Port:"
msgid "Error while executing rdesktop"
msgstr "Viga rdesktopi käivitamisel"
msgid "Unknown error"
msgstr "Tundmatu viga"
#. vim: set ts=8:
msgid "SSH"
msgstr "SSH"
......@@ -159,20 +222,16 @@ msgstr "Ligipääs Unixi/Linuxi terminalidele"
msgid "SSH Options"
msgstr "SSH valikud"
#. Translators: This is the tooltip for the username field in a SSH connection
msgid "Optional. If blank, your username will be used. Also, it can be supplied in the Machine field above, in the form username@hostname."
msgstr "Valikuline. Tühja väärtuse korral kasutatakse sinu kasutajanime. Kasutajanime on võimalik määrata ka hostinimes kujul kasutajanimi@hostinimi."
msgid "Port:"
msgstr "Port:"
msgid "SSH support"
msgstr "SSH tugi"
#. Translators: 'shared' here is a VNC protocol specific flag. You can translate it, but I think it's better to let it untranslated
#, c-format
msgid "Bad value for 'shared' flag: %d. It is supposed to be 0 or 1. Ignoring it."
msgstr " 'shared' lipul on sobimatu väärtus: %d. See peaks olema 0 või 1. Lippu eiratakse."
msgid ""
"Bad value for 'shared' flag: %d. It is supposed to be 0 or 1. Ignoring it."
msgstr ""
" 'shared' lipul on sobimatu väärtus: %d. See peaks olema 0 või 1. Lippu "
"eiratakse."
#. Translators: "Reverse" here is an adjective, not a verb.
msgid "_Reverse Connections..."
......@@ -183,7 +242,7 @@ msgstr "Sisenevate VNC-ühenduste seadistamine"
#. Translators: this is a command line option (run vinagre --help)
msgid "Enable scaled mode"
msgstr "Luba skaleeritud režiim"
msgstr "Skaleeritud režiimi lubamine"
#. Translators: this is a command line option (run vinagre --help)
msgid "VNC Options:"
......@@ -191,7 +250,7 @@ msgstr "VNC valikud:"
#. Translators: this is a command line option (run vinagre --help)
msgid "Show VNC Options"
msgstr "Kuva VNC valikud"
msgstr "VNC valikute kuvamine"
#. vim: set ts=8:
msgid "VNC"
......@@ -278,7 +337,7 @@ msgid "Dimensions:"
msgstr "Mõõtmed:"
msgid "Error creating the SSH tunnel"
msgstr "Tõrge SSH tunneli loomisel"
msgstr "Viga SSH tunneli loomisel"
msgid "Unknown reason"
msgstr "Põhjus tundmatu"
......@@ -349,11 +408,13 @@ msgstr "Saada Ctrl+Alt+Del"
msgid ""
"Scaling is not supported on this installation.\n"
"\n"
"Read the README file (shipped with Vinagre) in order to know how to enable this feature."
"Read the README file (shipped with Vinagre) in order to know how to enable "
"this feature."
msgstr ""
"Selles paigalduses ei ole skaleerimine toetatud.\n"
"\n"
"Selle võimaluse sisselülitamist on kirjeldatud README failis (tuleb Vinagre'ga kaasa)."
"Selle võimaluse sisselülitamist on kirjeldatud README failis (tuleb "
"Vinagre'ga kaasa)."
#, c-format
msgid "Unable to find a free TCP port"
......@@ -382,8 +443,13 @@ msgid "Incoming VNC connection arrived but there is no active window"
msgstr "Saabus sissetulev VNC-ühendus, aga puudub aktiivne aken"
#. vim: set ts=8:
msgid "By activating reverse connections you can access machines that are behind a firewall. The remote side is supposed to initiate the connection with you. For further information, checkout the help."
msgstr "Pööratud ühenduse kaudu saab ligi tulemüüri taga asuvatele masinatele. Kaugmasin peaks sinuga ühendust alustama. Rohkem teavet leiab abist."
msgid ""
"By activating reverse connections you can access machines that are behind a "
"firewall. The remote side is supposed to initiate the connection with you. "
"For further information, checkout the help."
msgstr ""
"Pööratud ühenduse kaudu saab ligi tulemüüri taga asuvatele masinatele. "
"Kaugmasin peaks sinuga ühendust alustama. Rohkem teavet leiab abist."
msgid "Connectivity"
msgstr "Ühenduvus"
......@@ -424,13 +490,11 @@ msgstr "%s-protokoll pole toetatud."
msgid "Error while initializing bookmarks: %s"
msgstr "Viga järjehoidjate lähtestamisel: %s"
msgid "Unknown error"
msgstr "Tundmatu viga"
msgid "Error while initializing bookmarks: The file seems to be empty"
msgstr "Viga järjehoidjate lähtestamisel: Fail tundub tühi"
msgid "Error while initializing bookmarks: The file is not a vinagre bookmarks file"
msgid ""
"Error while initializing bookmarks: The file is not a vinagre bookmarks file"
msgstr "Viga järjehoidjate lähtestamisel: See ei ole vinagre järjehoidjafail"
msgid "Error while saving bookmarks: Failed to create the XML structure"
......@@ -450,10 +514,12 @@ msgid "Error while migrating bookmarks: Failed to create the XML structure"
msgstr "Viga järjehoidjate vormingu uuendamisel: XML struktuuri loomine nurjus"
msgid "Error while migrating bookmarks: Failed to initialize the XML structure"
msgstr "Viga järjehoidjate vormingu uuendamisel: XML struktuuri lähtestamine nurjus"
msgstr ""
"Viga järjehoidjate vormingu uuendamisel: XML struktuuri lähtestamine nurjus"
msgid "Error while migrating bookmarks: Failed to finalize the XML structure"
msgstr "Viga järjehoidjate vormingu uuendamisel: XML struktuuri lõpetamine nurjus"
msgstr ""
"Viga järjehoidjate vormingu uuendamisel: XML struktuuri lõpetamine nurjus"
#, c-format
msgid "Error while migrating bookmarks: %s"
......@@ -465,8 +531,12 @@ msgstr "Viga järjehoidjate migreerimisel: VNC plugin pole aktiveeritud"
msgid "Failed to create the directory"
msgstr "Kausta loomine nurjus"
msgid "Migrating the bookmarks file to the new format. This operation is only supposed to run once."
msgstr "Järjehoidjate faili vormingu uuendamine. See tegevus peaks käivituma ainult üks kord."
msgid ""
"Migrating the bookmarks file to the new format. This operation is only "
"supposed to run once."
msgstr ""
"Järjehoidjate faili vormingu uuendamine. See tegevus peaks käivituma ainult "
"üks kord."
#, c-format
msgid "Error opening old bookmarks file: %s"
......@@ -485,7 +555,8 @@ msgid "Invalid name for this folder"
msgstr "Kausta nimi on sobimatu"
#, c-format
msgid "The name \"%s\" is already used in this folder. Please use a different name."
msgid ""
"The name \"%s\" is already used in this folder. Please use a different name."
msgstr "Nime \"%s\" on selles kaustas juba kasutatud. Vali muu nimi."
msgid "Invalid name for this item"
......@@ -526,8 +597,12 @@ msgstr "Faili valimine"
msgid "There are no supported files"
msgstr "Pole ühtegi toetatud faili"
msgid "None of the active plugins support this action. Activate some plugins and try again."
msgstr "Mitte ükski aktiivsetest pluginatest ei toeta seda tegevust. Aktiveeri veel pluginaid ja proovi uuesti."
msgid ""
"None of the active plugins support this action. Activate some plugins and "
"try again."
msgstr ""
"Mitte ükski aktiivsetest pluginatest ei toeta seda tegevust. Aktiveeri veel "
"pluginaid ja proovi uuesti."
msgid "The following file could not be opened:"
msgid_plural "The following files could not be opened:"
......@@ -618,7 +693,8 @@ msgstr[1] "Leidsid aset järgmised vead:"
msgid "- Remote Desktop Viewer"
msgstr "- Kaugtöölaudade vaataja"
msgid "Run 'vinagre --help' to see a full list of available command line options"
msgid ""
"Run 'vinagre --help' to see a full list of available command line options"
msgstr "Kõigi käsureavõtmete vaatamiseks käivita 'vinagre --help'"
#, c-format
......@@ -728,12 +804,14 @@ msgid ""
"The identity of the remote computer (%s) is unknown.\n"
"This happens when you log in to a computer the first time.\n"
"\n"
"The identity sent by the remote computer is %s. If you want to be absolutely sure it is safe to continue, contact the system administrator."
"The identity sent by the remote computer is %s. If you want to be absolutely "
"sure it is safe to continue, contact the system administrator."
msgstr ""
"Kaugmasina (%s) identiteet on tundmatu.\n"
"See juhtub siis, kui logid sealsesse arvutisse sisse esimest korda.\n"
"\n"
"Kaugmasina saadetud identiteet on %s. Kui sa tahad olla täiesti kindel, et jätkamine on turvaline, kontakteeru süsteemihalduriga."
"Kaugmasina saadetud identiteet on %s. Kui sa tahad olla täiesti kindel, et "
"jätkamine on turvaline, kontakteeru süsteemihalduriga."
msgid "Login dialog canceled"
msgstr "Sisselogimise dialoog katkestati"
......@@ -895,11 +973,17 @@ msgstr "Käesoleva masina vaatamine täisekraanil"
msgid "An error has occurred:"
msgstr "Esines järgmine viga:"
msgid "A plugin tried to open an UI file but did not succeed, with the error message:"
msgstr "Plugin proovis kasutajaliidese faili avada, kuid see tegevus lõppes veaga: "
msgid ""
"A plugin tried to open an UI file but did not succeed, with the error "
"message:"
msgstr ""
"Plugin proovis kasutajaliidese faili avada, kuid see tegevus lõppes veaga: "
msgid "The program tried to open an UI file but did not succeed, with the error message:"
msgstr "Programm proovis kasutajaliidese faili avada, kuid see tegevus lõppes veaga: "
msgid ""
"The program tried to open an UI file but did not succeed, with the error "
"message:"
msgstr ""
"Programm proovis kasutajaliidese faili avada, kuid see tegevus lõppes veaga: "
msgid "Please check your installation."
msgstr "Palun kontrolli programmi paigaldust."
......@@ -910,14 +994,34 @@ msgstr "Viga kasutajaliidese faili laadimisel"
msgid "Vinagre is a remote desktop viewer for the GNOME Desktop"
msgstr "Vinagre on kaugtöölaudade vaataja GNOME töölauale"
msgid "Vinagre is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
msgstr "Vinagre on vaba tarkvara. Te võite seda edasi levitada ja/või muuta vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele, nagu need on Vaba Tarkvara Fondi poolt avaldatud; kas Litsentsi versioon number 2 või (vastavalt Teie valikule) ükskõik milline hilisem versioon."
msgid ""
"Vinagre is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
"version."
msgstr ""
"Vinagre on vaba tarkvara. Te võite seda edasi levitada ja/või muuta "
"vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele, nagu need on Vaba "
"Tarkvara Fondi poolt avaldatud; kas Litsentsi versioon number 2 või "
"(vastavalt Teie valikule) ükskõik milline hilisem versioon."
msgid "Vinagre is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."
msgstr "Programmi Vinagre levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA IGASUGUSE GARANTIITA; isegi KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDIGARANTIITA või SOBIVUSELE TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjade suhtes vaata GNU Üldist Avalikku Litsentsi."
msgid ""
"Vinagre is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
"details."
msgstr ""
"Programmi Vinagre levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA "
"IGASUGUSE GARANTIITA; isegi KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDIGARANTIITA või "
"SOBIVUSELE TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjade suhtes vaata GNU Üldist "
"Avalikku Litsentsi."
msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
msgstr "Te peaks olema saanud GNU Üldise Avaliku Litsentsi koopia koos selle programmiga; kui ei, siis vaadake aadressi <http://www.gnu.org/licenses/>."
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
msgstr ""
"Te peaks olema saanud GNU Üldise Avaliku Litsentsi koopia koos selle "
"programmiga; kui ei, siis vaadake aadressi <http://www.gnu.org/licenses/>."
msgid "translator-credits"
msgstr ""
......@@ -945,18 +1049,24 @@ msgid "About menu accelerators and keyboard shortcuts"
msgstr "Menüü otseteedest ja kiirklahvidest lähemalt"
msgid ""
"Vinagre comes with menu accelerators and keyboard shortcuts disabled by default. The reason is to avoid the keys to be intercepted by the program, and allow them to be sent to the remote machine.\n"
"Vinagre comes with menu accelerators and keyboard shortcuts disabled by "
"default. The reason is to avoid the keys to be intercepted by the program, "
"and allow them to be sent to the remote machine.\n"
"\n"
"You can change this behavior through the preferences dialog. For more information, check the documentation.\n"
"You can change this behavior through the preferences dialog. For more "
"information, check the documentation.\n"
"\n"
"This message will appear only once."
msgstr ""
"Vinagres on vaikimisi kiirklahvid ja menüüde otseteed keelatud. Sellepärast, et Vinagre klahvivajutuste kaugmasinale saatmise asemel ei töötleks neid ise.\n"
"Vinagres on vaikimisi kiirklahvid ja menüüde otseteed keelatud. Sellepärast, "
"et Vinagre klahvivajutuste kaugmasinale saatmise asemel ei töötleks neid "
"ise.\n"
"\n"
"Seda saab muuta eelistuste dialoogist. Täpsema teabe leiad dokumentatsioonist.\n"
"Seda saab muuta eelistuste dialoogist. Täpsema teabe leiad "
"dokumentatsioonist.\n"
"\n"
"See teade ilmub ainult ühe korra."
#, c-format
msgid "Error while creating the file %s: %s"
msgstr "Tõrge faili %s loomisel: %s"
msgstr "Viga faili %s loomisel: %s"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment