Commit 43d434aa authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent 03ed8d9a
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vinagre\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/vinagre/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-18 15:13+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-03 16:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-28 20:17+0100\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
......@@ -117,8 +117,9 @@ msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Ask Hjorth Larsen\n"
"\n"
"Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"
"Dansk-gruppen\n"
"Websted <http://dansk-gruppen.dk>\n"
"E-mail <dansk@dansk-gruppen.dk>"
#. This is a button label, in the authentication dialog
#: ../data/vinagre.ui.h:5
......@@ -777,8 +778,10 @@ msgstr "Fejl ved overflytning af bogmærker: Kunne ikke oprette XML-strukturen"
#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:109
#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:116
msgid "Error while migrating bookmarks: Failed to initialize the XML structure"
msgstr "Fejl ved overflytning af bogmærker: Kunne ikke initiere XML-strukturen"
msgid ""
"Error while migrating bookmarks: Failed to initialize the XML structure"
msgstr ""
"Fejl ved overflytning af bogmærker: Kunne ikke initiere XML-strukturen"
#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:125
msgid "Error while migrating bookmarks: Failed to finalize the XML structure"
......@@ -1042,14 +1045,8 @@ msgid "IPv4:"
msgstr "IPv4:"
#: ../vinagre/vinagre-reverse-vnc-listener-dialog.c:115
msgid ""
"\n"
"\n"
"IPv6:"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"IPv6:"
msgid "\n\nIPv6:"
msgstr "\n\nIPv6:"
#: ../vinagre/vinagre-reverse-vnc-listener-dialog.c:175
#, c-format
......@@ -1421,13 +1418,13 @@ msgstr "Fejl under oprettelse af filen %s: %s"
#~ msgstr "Aktive udvidelsesmoduler"
#~ msgid ""
#~ "List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active "
#~ "plugins. See the .vinagre-plugin file for obtaining the \"Location\" of a "
#~ "given plugin."
#~ "List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
#~ "See the .vinagre-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given "
#~ "plugin."
#~ msgstr ""
#~ "Liste af aktive udvidelsesmoduler. Den indeholder “Location” for de "
#~ "aktive moduler. Se filen .vinagre-plugin for hvordan man får fat i "
#~ "“Location” for et givent modul."
#~ "Liste af aktive udvidelsesmoduler. Den indeholder “Location” for de aktive "
#~ "moduler. Se filen .vinagre-plugin for hvordan man får fat i “Location” for "
#~ "et givent modul."
#~ msgid "Interface"
#~ msgstr "Grænseflade"
......@@ -1436,8 +1433,8 @@ msgstr "Fejl under oprettelse af filen %s: %s"
#~ msgstr "Indstillinger"
#~ msgid ""
#~ "This option enables menu accelerators and keyboard shortcuts. For more "
#~ "info on why you may want to disable them, check the documentation."
#~ "This option enables menu accelerators and keyboard shortcuts. For more info "
#~ "on why you may want to disable them, check the documentation."
#~ msgstr ""
#~ "Denne indstilling aktiverer menugenveje og tastaturgenveje. Yderligere "
#~ "information om hvorfor du måske vil deaktivere dem kan findes i "
......@@ -1480,8 +1477,8 @@ msgstr "Fejl under oprettelse af filen %s: %s"
#~ msgstr "Spice-understøttelse"
#~ msgid ""
#~ "Changes Instant Messenger status to busy when window toggles to "
#~ "fullscreen (works with Empathy)"
#~ "Changes Instant Messenger status to busy when window toggles to fullscreen "
#~ "(works with Empathy)"
#~ msgstr ""
#~ "Ændrer Instant Messenger-status til Optaget når vinduet skifter til "
#~ "fuldskærm (virker med Empathy)"
......@@ -1491,8 +1488,8 @@ msgstr "Fejl under oprettelse af filen %s: %s"
#~ msgid "Could not communicate to Telepathy. IM Status plugin will not work."
#~ msgstr ""
#~ "Kunne ikke kommunikere med Telepathy. Udvidelsesmodulet IM-status vil "
#~ "ikke virke."
#~ "Kunne ikke kommunikere med Telepathy. Udvidelsesmodulet IM-status vil ikke "
#~ "virke."
#~ msgid "Could not run vinagre:"
#~ msgstr "Kunne ikke køre vinagre:"
......@@ -1584,30 +1581,30 @@ msgstr "Fejl under oprettelse af filen %s: %s"
#~ "fejlmeddelelsen:"
#~ msgid ""
#~ "Vinagre is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
#~ "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
#~ "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
#~ "any later version."
#~ "Vinagre is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
#~ "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
#~ "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
#~ "version."
#~ msgstr ""
#~ "Vinagre er fri software. Du kan redistribuere og/eller modificere det "
#~ "under de betingelserne som er angivet i GNU General Public License, som "
#~ "er udgivet af Free Software Foundation. Enten version 2 af licensen eller "
#~ "(efter eget valg) enhver senere version."
#~ "Vinagre er fri software. Du kan redistribuere og/eller modificere det under "
#~ "de betingelserne som er angivet i GNU General Public License, som er udgivet "
#~ "af Free Software Foundation. Enten version 2 af licensen eller (efter eget "
#~ "valg) enhver senere version."
#~ msgid ""
#~ "Vinagre is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
#~ "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
#~ "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
#~ "more details."
#~ "Vinagre is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
#~ "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
#~ "FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
#~ "details."
#~ msgstr ""
#~ "Vinagre distribueres i håb om at det vil vise sig nyttigt, men UDEN NOGEN "
#~ "FORM FOR GARANTI, uden selv de underforståede garantier omkring "
#~ "SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Yderligere detaljer kan "
#~ "læses i GNU General Public License."
#~ "FORM FOR GARANTI, uden selv de underforståede garantier omkring SALGBARHED "
#~ "eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Yderligere detaljer kan læses i GNU "
#~ "General Public License."
#~ msgid ""
#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
#~ "with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
#~ "this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
#~ msgstr ""
#~ "Du skulle have modtaget en kopi af GNU General Public License sammen med "
#~ "dette program. Hvis ikke, så se <http://www.gnu.org/licenses/>."
......@@ -1620,16 +1617,16 @@ msgstr "Fejl under oprettelse af filen %s: %s"
#~ msgid ""
#~ "Vinagre comes with menu accelerators and keyboard shortcuts disabled by "
#~ "default. The reason is to avoid the keys to be intercepted by the "
#~ "program, and allow them to be sent to the remote machine.\n"
#~ "default. The reason is to avoid the keys to be intercepted by the program, "
#~ "and allow them to be sent to the remote machine.\n"
#~ "\n"
#~ "You can change this behavior through the preferences dialog. For more "
#~ "information, check the documentation.\n"
#~ "\n"
#~ "This message will appear only once."
#~ msgstr ""
#~ "I Vinagre er menugenveje og tastaturgenveje som standard deaktiveret. "
#~ "Dette forhindrer, at programmet indfanger tastetryk før de sendes til "
#~ "I Vinagre er menugenveje og tastaturgenveje som standard deaktiveret. Dette "
#~ "forhindrer, at programmet indfanger tastetryk før de sendes til "
#~ "fjerncomputeren.\n"
#~ "\n"
#~ "Du kan ændre denne opførsel i indstillingsvinduet. Yderligere information "
......@@ -1641,8 +1638,7 @@ msgstr "Fejl under oprettelse af filen %s: %s"
#~ msgstr "Håndteringsinstans for “vnc://”-URL'er"
#~ msgid "Incoming VNC connection arrived but there is no active window"
#~ msgstr ""
#~ "Indgående VNC-forbindelse nåede frem, men der er intet aktivt vindue"
#~ msgstr "Indgående VNC-forbindelse nåede frem, men der er intet aktivt vindue"
#~ msgid "A menu to quickly access remote machines"
#~ msgstr "En menu til hurtigt at tilgå fjerne computere"
......@@ -1653,8 +1649,7 @@ msgstr "Fejl under oprettelse af filen %s: %s"
#~ msgid ""
#~ "Run 'vinagre --help' to see a full list of available command line options"
#~ msgstr ""
#~ "Kør “vinagre --help” for at se en fuldstændig liste af "
#~ "kommandolinjetilvalg"
#~ "Kør “vinagre --help” for at se en fuldstændig liste af kommandolinjetilvalg"
#~ msgid "Plugin %s has already registered a browser for service %s."
#~ msgstr ""
......@@ -1686,3 +1681,4 @@ msgstr "Fejl under oprettelse af filen %s: %s"
#~ msgid "All fields above are mandatory"
#~ msgstr "Alle ovenstående felter er påkrævet"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment