Commit 432e3d4e authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas
Browse files

Updated Norwegian bokmål translation.

parent 789686ce
# Norwegian (bokmål) translation of vinagre.
# Copyright (C) 2004, Red Hat, Inc.
# This file is distributed under the same license as the vino package.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004-2010.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004-2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vinagre 2.31.x\n"
"Project-Id-Version: vinagre 2.92.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-20 19:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-20 19:17+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-23 09:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-02-23 09:52+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: \n"
......@@ -45,13 +45,13 @@ msgid "Authentication is required"
msgstr "Autentisering kreves"
#. setup label
#: ../data/vinagre.ui.h:3 ../vinagre/vinagre-fav.c:855
#: ../data/vinagre.ui.h:3 ../vinagre/vinagre-fav.c:854
msgid "Bookmarks"
msgstr "Bokmerker"
#: ../data/vinagre.ui.h:4
msgid "Connection"
msgstr "Tilkobling..."
msgstr "Tilkobling"
#: ../data/vinagre.ui.h:5
msgid "Connection options"
......@@ -63,7 +63,7 @@ msgstr "Mappe"
#: ../data/vinagre.ui.h:7 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:53
#: ../plugins/ssh/vinagre-ssh-tab.c:49 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:148
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:407
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:406
msgid "Host:"
msgstr "Vert:"
......@@ -261,8 +261,8 @@ msgstr "Feil under kjøring av rdesktop"
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:124 ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:366
#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:492
#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:135
#: ../vinagre/vinagre-cache-prefs.c:56 ../vinagre/vinagre-commands.c:173
#: ../vinagre/vinagre-connect.c:492 ../vinagre/vinagre-fav.c:767
#: ../vinagre/vinagre-cache-prefs.c:56 ../vinagre/vinagre-commands.c:170
#: ../vinagre/vinagre-connect.c:492 ../vinagre/vinagre-fav.c:766
#: ../vinagre/vinagre-options.c:76 ../vinagre/vinagre-options.c:94
#: ../vinagre/vinagre-window.c:278 ../vinagre/vinagre-window.c:750
msgid "Unknown error"
......@@ -562,15 +562,11 @@ msgstr ""
msgid "On the port %d"
msgstr "På port %d"
#: ../plugins/reverse-vnc/vinagre-reverse-vnc-listener.c:162
msgid "Incoming VNC connection arrived but there is no active window"
msgstr "Innkommende VNC-tilkobling mottatt men det finnes ingen aktive vinduer"
#: ../plugins/reverse-vnc/vinagre-reverse-vnc-listener.c:214
#: ../plugins/reverse-vnc/vinagre-reverse-vnc-listener.c:211
msgid "Error activating reverse connections"
msgstr "Feil under aktivering av omvendte tilkoblinger"
#: ../plugins/reverse-vnc/vinagre-reverse-vnc-listener.c:215
#: ../plugins/reverse-vnc/vinagre-reverse-vnc-listener.c:212
msgid ""
"The program could not find any available TCP ports starting at 5500. Is "
"there any other running program consuming all your TCP ports?"
......@@ -581,7 +577,7 @@ msgstr ""
#. Translators: "Reverse" here is an adjective, not a verb.
#: ../plugins/reverse-vnc/vinagre-reverse-vnc-plugin.c:69
msgid "_Reverse Connections..."
msgstr "_Omvendte tilkoblinger..."
msgstr "_Omvendte tilkoblinger"
#: ../plugins/reverse-vnc/vinagre-reverse-vnc-plugin.c:71
msgid "Configure incoming VNC connections"
......@@ -623,7 +619,9 @@ msgstr "Slå på omv_endte tilkoblinger"
msgid ""
"Changes Instant Messenger status to busy when window toggles to fullscreen "
"(works with Empathy)"
msgstr "Endrer lynmeldingsstatus til opptatt når vinduet bytter til fullskjerm (fungerer med Empathy)"
msgstr ""
"Endrer lynmeldingsstatus til opptatt når vinduet bytter til fullskjerm "
"(fungerer med Empathy)"
#: ../plugins/im-status/im-status.plugin.desktop.in.h:2
msgid "IM Status"
......@@ -631,7 +629,9 @@ msgstr "Lyndmeldingsstatus"
#: ../plugins/im-status/im-status.js:43
msgid "Could not communicate to Telepathy. IM Status plugin will not work."
msgstr "Kunne ikke kommunisere med Telepathy. Tillegg for lyndmeldingsstatus vil ikke fungere."
msgstr ""
"Kunne ikke kommunisere med Telepathy. Tillegg for lyndmeldingsstatus vil "
"ikke fungere."
#: ../vinagre/GNOME_VinagreApplet.server.in.in.h:1
msgid "A menu to quickly access remote machines"
......@@ -794,15 +794,15 @@ msgstr "Ny mappe"
msgid "Error while saving preferences: %s"
msgstr "Feil under lagring av brukervalg: %s"
#: ../vinagre/vinagre-commands.c:119
#: ../vinagre/vinagre-commands.c:122
msgid "Choose the file"
msgstr "Velg fil"
#: ../vinagre/vinagre-commands.c:149
#: ../vinagre/vinagre-commands.c:146
msgid "There are no supported files"
msgstr "Ingen støttede filer"
#: ../vinagre/vinagre-commands.c:150
#: ../vinagre/vinagre-commands.c:147
msgid ""
"None of the active plugins support this action. Activate some plugins and "
"try again."
......@@ -810,7 +810,7 @@ msgstr ""
"Ingen av de aktive tilleggene støtter denne handlingen. Aktiver tillegg og "
"prøv igjen."
#: ../vinagre/vinagre-commands.c:184
#: ../vinagre/vinagre-commands.c:181
msgid "The following file could not be opened:"
msgid_plural "The following files could not be opened:"
msgstr[0] "Følgende fil kunne ikke bli åpnet:"
......@@ -831,7 +831,7 @@ msgid "Choose a Remote Desktop"
msgstr "Velg et eksternt skrivebord"
#: ../vinagre/vinagre-connection.c:525 ../vinagre/vinagre-tab.c:573
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:253
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:254
#, c-format
msgid "The protocol %s is not supported."
msgstr "Protokoll %s er ikke støttet."
......@@ -844,56 +844,56 @@ msgstr "Kunne ikke åpne filen."
msgid "The file was not recognized by any of the plugins."
msgstr "Filen ble ikke gjenkjent av noen av tilleggene."
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:570
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:569
msgid "_New Folder"
msgstr "_Ny mappe"
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:571
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:570
msgid "Create a new folder"
msgstr "Lag en ny mappe"
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:576
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:575
msgid "_Open bookmark"
msgstr "_Åpne bokmerke"
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:577
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:576
msgid "Connect to this machine"
msgstr "Koble til denne maskinen"
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:578
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:577
msgid "_Edit bookmark"
msgstr "_Rediger bokmerke"
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:579
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:578
msgid "Edit the details of selected bookmark"
msgstr "Rediger detaljene for valgt bokmerke"
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:580
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:579
msgid "_Remove from bookmarks"
msgstr "_Fjern fra bokmerkene"
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:581
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:580
msgid "Remove current selected connection from bookmarks"
msgstr "Fjern gjeldende valgte tilkobling fra bokmerkene"
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:598 ../vinagre/vinagre-window.c:409
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:597 ../vinagre/vinagre-window.c:409
#, c-format
msgid "Could not merge UI XML file: %s"
msgstr "Kunne ikke flette XML-fil for brukergrensesnitt: %s"
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:756
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:755
msgid "Invalid operation"
msgstr "Ugyldig operasjon"
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:757
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:756
msgid "Data received from drag&drop operation is invalid."
msgstr "Data mottatt fra dra-og-slipp operasjon er ugyldig."
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:863
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:862
msgid "Hide panel"
msgstr "Skjul panel"
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:1068
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:1067
msgid "Hosts nearby"
msgstr "Verter i nærheten"
......@@ -923,7 +923,7 @@ msgstr "Klarte ikke å legge til mDNS-visning for tjeneste: %s"
msgid "Failed to browse for hosts: %s\n"
msgstr "Klarte ikke å se etter verter: %s\n"
#: ../vinagre/vinagre-mdns.c:320
#: ../vinagre/vinagre-mdns.c:319
#, c-format
msgid "Failed to initialize mDNS browser: %s\n"
msgstr "Klarte ikke å initiere mDNS-visning: %s\n"
......@@ -950,7 +950,7 @@ msgstr "Autentisering feilet"
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:528
msgid "Connecting..."
msgstr "Kobler til..."
msgstr "Kobler til"
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:555 ../vinagre/vinagre-tab.c:354
msgid "Close connection"
......@@ -1106,38 +1106,38 @@ msgstr "Skjermbilde av %s"
msgid "Error saving screenshot"
msgstr "Feil under lagring av skjermdump"
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:229
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:230
#, c-format
msgid "Impossible to get service property: %s"
msgstr "Klarte ikke å hente egenskap for tjeneste: %s"
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:286
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:287
#, c-format
msgid "Impossible to create the connection: %s"
msgstr "Klarte ikke å lage tilkoblingen: %s"
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:325
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:326
#, c-format
msgid "Impossible to accept the stream tube: %s"
msgstr "Kan ikke godta rør for strøm: %s"
#. Translators: this is an error message when we fail to get the name of an empathy/telepathy buddy. %s will be replaced by the actual error message.
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:463
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:464
#, c-format
msgid "Impossible to get the contact name: %s"
msgstr "Kan ikke hente navn på kontakt: %s"
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:500
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:501
#, c-format
msgid "Impossible to get the avatar: %s"
msgstr "Kan ikke hente personbilde: %s"
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:521
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:522
#, c-format
msgid "%s wants to share their desktop with you."
msgstr "%s vil dele skrivebordet sitt med deg."
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:526
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:527
msgid "Desktop sharing invitation"
msgstr "Invitasjon til delt skrivebord"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment