Commit 3a64e4ac authored by Daniel Korostil's avatar Daniel Korostil
Browse files

Uploaded Ukranian

parent ed06f09d
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ru\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-17 14:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-02-17 15:09+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-25 17:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-02-25 18:22+0300\n"
"Last-Translator: Korostil Daniel <ted.korostiled@gmail.com>\n"
"Language-Team: translation@linux.org.ua\n"
"Language: uk\n"
......@@ -48,7 +48,7 @@ msgid "Authentication is required"
msgstr "Необхідна автентифікація"
#. setup label
#: ../data/vinagre.ui.h:3 ../vinagre/vinagre-fav.c:855
#: ../data/vinagre.ui.h:3 ../vinagre/vinagre-fav.c:854
msgid "Bookmarks"
msgstr "Закладки"
......@@ -66,7 +66,7 @@ msgstr "Тека"
#: ../data/vinagre.ui.h:7 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:53
#: ../plugins/ssh/vinagre-ssh-tab.c:49 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:148
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:407
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:138 ../vinagre/vinagre-fav.c:406
msgid "Host:"
msgstr "Вузол:"
......@@ -121,7 +121,7 @@ msgstr "_Вузол:"
msgid "_Name:"
msgstr "_Ім'я:"
#: ../data/vinagre.ui.h:22
#: ../data/vinagre.ui.h:22 ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:295
msgid "_Password:"
msgstr "_Пароль:"
......@@ -138,82 +138,6 @@ msgstr "_Запам'ятати цей пароль"
msgid "_Username:"
msgstr "_Користувач:"
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:1
msgid "Active plugins"
msgstr "Увімкнути додатки"
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:2
msgid ""
"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
"See the .vinagre-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given "
"plugin."
msgstr ""
"Список активних модулів. Він містить «Адреси» активних модулів. Адресу "
"модуля можна побачити у файлі .vinagre-plugin у полі \"Location\"."
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:3
msgid "Maximum number of history items in connect dialog"
msgstr "Мінімальне число елементів історії у діалозі з'єднання"
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:4
msgid ""
"Set to \"false\" to disable menu shortcuts. Set to \"true\" to enable them. "
"Note that if they are enabled, those keys will be intercepted by the menu "
"and will not be sent to the remote host."
msgstr ""
"Встановити \"false\" для вимикання прискорювачів меню. Значення \"true\" "
"вмикає їх. Якщо вони увімкнені, ці комбінації клавіш перехоплюються меню та "
"не передаються віддаленій системі."
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:5
msgid ""
"Set to \"true\" to always show the tabs. Set to \"false\" to only show the "
"tabs when there is more than one active connection."
msgstr ""
"Встановити у \"true\" щоб завжди показувати вкладки. Встановіть \"false\" "
"для показу вкладок, лише якщо є більш ніж одне активне з'єднання."
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:6
msgid ""
"Set to \"true\" to always start the program listening for reverse "
"connections."
msgstr "Відмітьте, щоб програма завжди слухала зворотні з'єднання."
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:7
msgid "Specifies the maximum number of items in the host dropdown entry."
msgstr "Вказує максимальну кількість елементів у розкривному списку вузлів."
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:8
msgid "The handler for \"vnc://\" URLs"
msgstr "Обробник для \"vnc://\" URLs"
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:9
msgid ""
"When connecting to a host, the client can say to the server to leave other "
"clients connected or to drop the existent connections. Set the value to true "
"to share the desktop with the other clients."
msgstr ""
"При з'єднанні з вузлом, клієнт може сказати серверу з залишити інших "
"клієнтів з'єднаними, чи розірвати наявні з'єднання. Встановіть значення у "
"true для спільного доступу разом з іншими клієнтами."
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:10
msgid "Whether we should leave other clients connected"
msgstr "Чи залишати з'єднання інших клієнтів"
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:11
msgid ""
"Whether we should show tabs even when there is only one active connection"
msgstr "Чи показувати вкладки при одному активному з'єднанні"
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:12
msgid "Whether we should show the menu accelerators (shortcut keys)"
msgstr "Чи показувати прискорювачі меню (комбінації клавіш)"
#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:13
msgid "Whether we should start the program listening for reverse connections"
msgstr "Чи прослуховувати зворотні з'єднання"
#: ../data/vinagre-mime.xml.in.h:1
msgid "Remote Desktop (VNC) file"
msgstr "Файл віддаленого робочого стола (VNC)"
......@@ -254,6 +178,7 @@ msgstr ""
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:54 ../plugins/ssh/vinagre-ssh-tab.c:50
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:149
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:139
msgid "Port:"
msgstr "Порт:"
......@@ -264,10 +189,10 @@ msgstr "Помилка при виконанні rdesktop"
#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:124 ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:366
#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:492
#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:135
#: ../vinagre/vinagre-cache-prefs.c:56 ../vinagre/vinagre-commands.c:173
#: ../vinagre/vinagre-connect.c:492 ../vinagre/vinagre-fav.c:767
#: ../vinagre/vinagre-cache-prefs.c:56 ../vinagre/vinagre-commands.c:170
#: ../vinagre/vinagre-connect.c:492 ../vinagre/vinagre-fav.c:766
#: ../vinagre/vinagre-options.c:76 ../vinagre/vinagre-options.c:94
#: ../vinagre/vinagre-window.c:278 ../vinagre/vinagre-window.c:750
#: ../vinagre/vinagre-window.c:278 ../vinagre/vinagre-window.c:749
msgid "Unknown error"
msgstr "Невідома помилка"
......@@ -297,8 +222,7 @@ msgstr "Підтримка SSH"
msgid ""
"Bad value for 'shared' flag: %d. It is supposed to be 0 or 1. Ignoring it."
msgstr ""
"Погане значення для прапорця 'shared': %d. Воно має бути 0 чи 1. "
"Пропускаємо."
"Погане значення для прапорця 'shared': %d. Воно має бути 0 чи 1. Пропускаємо."
#. Translators: this is a command line option (run vinagre --help)
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:50
......@@ -326,6 +250,7 @@ msgid "Access Unix/Linux, Windows and other machines."
msgstr "Доступ до Unix/Linux, Windows та інших машин."
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:145
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:100
msgid "Could not parse the file."
msgstr "Неможливо розібрати файл."
......@@ -344,13 +269,17 @@ msgid "VNC Options"
msgstr "Параметри VNC"
#. View only check button
#. View only check button - not fully ready on spice-gtk side
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:265
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:624
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:222
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:506
msgid "_View only"
msgstr "Лише _перегляд"
#. Scaling check button
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:273
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:246
msgid "_Scaling"
msgstr "_Масштаб"
......@@ -393,23 +322,28 @@ msgstr "Дуже малококольоровий (3 біти)"
#. Translators: the whole sentence will be: Use host <hostname> as a SSH tunnel
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:331
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:257
msgid "Use h_ost"
msgstr "Ви_користовувати вузол"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:340
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:266
msgid "hostname or user@hostname"
msgstr "назва вузла чи користувач@назва_вузла"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:341
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:267
msgid "Supply an alternative port using colon"
msgstr "Доставити альтернативний порт через колони"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:342
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:268
msgid "For instance: joe@domain.com:5022"
msgstr "Наприклад: joe@domain.com:5022"
#. Translators: the whole sentence will be: Use host <hostname> as a SSH tunnel
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:348
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:274
msgid "as a SSH tunnel"
msgstr "у якості тунелю SSH"
......@@ -427,14 +361,18 @@ msgid "Dimensions:"
msgstr "Роздільна здатність:"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:295
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:251
msgid "Error creating the SSH tunnel"
msgstr "Помилка створення тунелю SSH"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:296 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:307
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:252
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:264
msgid "Unknown reason"
msgstr "Невідома причина"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:306
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:263
msgid "Error connecting to host."
msgstr "Помилка підключення до вузла."
......@@ -462,10 +400,12 @@ msgid "A password is required in order to access this machine."
msgstr "Пароль необхідне, щоб належним чином отримати доступ до машини."
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:595
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:465
msgid "S_caling"
msgstr "_Масштаб"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:596
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:466
msgid "Fits the remote screen into the current window size"
msgstr "Вмістити віддалену стільницю у розміри поточного вікна"
......@@ -478,6 +418,7 @@ msgid "Keeps the screen aspect ratio when using scaling"
msgstr "Зберігати пропорції при зміні масштабу"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:625
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:507
msgid "Does not send mouse and keyboard events"
msgstr "Лише перегляд"
......@@ -498,23 +439,31 @@ msgid "Requests an update of the screen"
msgstr "Запити на оновлення екрану"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:675
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:530
msgid "_Send Ctrl-Alt-Del"
msgstr "_Надіслати Ctrl-Alt-Del"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:676
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:531
msgid "Sends Ctrl+Alt+Del to the remote machine"
msgstr "Надіслати Ctrl+Alt+Del віддаленому ПК"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:728 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:729
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:583
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:584
msgid "Scaling"
msgstr "Масштаб"
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:738 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:739
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:593
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:594
msgid "Read only"
msgstr "Лише читання"
#. Send Ctrl-alt-del
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:747 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:749
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:602
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:604
msgid "Send Ctrl-Alt-Del"
msgstr "Надіслати Ctrl-Alt-Del"
......@@ -531,6 +480,7 @@ msgstr ""
"увімкнути цю функцію."
#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tunnel.c:96
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tunnel.c:96
#, c-format
msgid "Unable to find a free TCP port"
msgstr "Не вдається знайти вільний TCP порт"
......@@ -566,15 +516,11 @@ msgstr ""
msgid "On the port %d"
msgstr "На порті %d"
#: ../plugins/reverse-vnc/vinagre-reverse-vnc-listener.c:162
msgid "Incoming VNC connection arrived but there is no active window"
msgstr "Отримано вхідне з'єднання VNC, але немає активного вікна"
#: ../plugins/reverse-vnc/vinagre-reverse-vnc-listener.c:214
#: ../plugins/reverse-vnc/vinagre-reverse-vnc-listener.c:211
msgid "Error activating reverse connections"
msgstr "Помилка увімкнення зворотного з'єднання"
#: ../plugins/reverse-vnc/vinagre-reverse-vnc-listener.c:215
#: ../plugins/reverse-vnc/vinagre-reverse-vnc-listener.c:212
msgid ""
"The program could not find any available TCP ports starting at 5500. Is "
"there any other running program consuming all your TCP ports?"
......@@ -591,6 +537,68 @@ msgstr "_Зворотне з'єднання…"
msgid "Configure incoming VNC connections"
msgstr "Налаштувати вхідні з'єднання VNC"
#. vim: set ts=8:
#: ../plugins/spice/spice.plugin.desktop.in.h:1
msgid "Spice"
msgstr "Spice"
#: ../plugins/spice/spice.plugin.desktop.in.h:2
msgid "Spice support"
msgstr "Підтримка Spice"
#. Translators: Do not translate "connection". It's the name of a group in the .spice (.ini like) file.
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:107
msgid "The file is not a Spice one: Missing the group \"connection\"."
msgstr "Цей файл не є файлом Spice: немає групи \"connection\"."
#. Translators: Do not translate "host". It's the name of a key in the .spice (.ini like) file.
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:114
msgid "The file is not a Spice one: Missing the key \"host\"."
msgstr "Цей файл не є файлом Spice: нема ключа \"host\"."
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:158
msgid "SPICE"
msgstr "SPICE"
#. Translators: This is a description of the SPICE protocol. It appears at Connect dialog.
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:160
msgid "Access Spice desktop server"
msgstr "Доступ до віддалених стільниць Spice"
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:209
msgid "SPICE Options"
msgstr "Параметри SPICE"
#. Resize guest check button
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:230
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:479
msgid "_Resize guest"
msgstr "_Збільшити розмір"
#. Clipboard sharing check button
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:238
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:492
msgid "_Share clipboard"
msgstr "_Спільний буфер обміну"
#. Translators: This is the tooltip for the password field in a SPICE connection
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:300
msgid "Optional"
msgstr "Необов'язково"
#. Translators: this is a pattern to open *.spice files in a open dialog.
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-plugin.c:321
msgid "Spice Files"
msgstr "Файли Spice"
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:480
msgid "Resize the screen guest to best fit"
msgstr "Збільшити екран гостей до найоптимальнішого розміру"
#: ../plugins/spice/vinagre-spice-tab.c:493
msgid "Automatically share clipboard between client and guest"
msgstr "Автоматично поділяти буфер з клієнтом і гостем"
#. vim: set ts=8:
#: ../plugins/reverse-vnc/reverse-vnc.ui.h:1
msgid ""
......@@ -637,7 +645,8 @@ msgstr "Стан зв'язку"
#: ../plugins/im-status/im-status.js:43
msgid "Could not communicate to Telepathy. IM Status plugin will not work."
msgstr "Неможливо зв'язатись з Telepathy. Додаток стану зв'язку не працюватиме."
msgstr ""
"Неможливо зв'язатись з Telepathy. Додаток стану зв'язку не працюватиме."
#: ../vinagre/GNOME_VinagreApplet.server.in.in.h:1
msgid "A menu to quickly access remote machines"
......@@ -693,19 +702,16 @@ msgstr "Помилка збереження закладок: %s"
#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:95
#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:102
msgid "Error while migrating bookmarks: Failed to create the XML structure"
msgstr ""
"Помилка під час міграції закладок: не вдається створити структуру XML"
msgstr "Помилка під час міграції закладок: не вдається створити структуру XML"
#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:109
#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:116
msgid "Error while migrating bookmarks: Failed to initialize the XML structure"
msgstr ""
"Помилка під час міграції закладок: не вдається визначити структуру XML"
msgstr "Помилка під час міграції закладок: не вдається визначити структуру XML"
#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:125
msgid "Error while migrating bookmarks: Failed to finalize the XML structure"
msgstr ""
"Помилка під час міграції закладок: не вдається завершити структуру XML"
msgstr "Помилка під час міграції закладок: не вдається завершити структуру XML"
#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:135
#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:216
......@@ -801,15 +807,15 @@ msgstr "Нова тека"
msgid "Error while saving preferences: %s"
msgstr "Помилка при збереженні параметрів: %s"
#: ../vinagre/vinagre-commands.c:119
#: ../vinagre/vinagre-commands.c:122
msgid "Choose the file"
msgstr "Виберіть файл"
#: ../vinagre/vinagre-commands.c:149
#: ../vinagre/vinagre-commands.c:146
msgid "There are no supported files"
msgstr "Не знайдено жодного підтримуваного файлу"
#: ../vinagre/vinagre-commands.c:150
#: ../vinagre/vinagre-commands.c:147
msgid ""
"None of the active plugins support this action. Activate some plugins and "
"try again."
......@@ -817,7 +823,7 @@ msgstr ""
"Жоден з активних модулів не підтримує цю дію. Увімкніть потрібні модулі та "
"спробуйте знову."
#: ../vinagre/vinagre-commands.c:184
#: ../vinagre/vinagre-commands.c:181
msgid "The following file could not be opened:"
msgid_plural "The following files could not be opened:"
msgstr[0] "Наступний файл може бути відкритий:"
......@@ -839,7 +845,7 @@ msgid "Choose a Remote Desktop"
msgstr "Виберіть віддалений робочий стіл"
#: ../vinagre/vinagre-connection.c:525 ../vinagre/vinagre-tab.c:573
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:253
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:254
#, c-format
msgid "The protocol %s is not supported."
msgstr "Протокол %s не підтримується."
......@@ -852,56 +858,56 @@ msgstr "Неможливо відкрити файл."
msgid "The file was not recognized by any of the plugins."
msgstr "Файл не розпізнано жодним з додатків."
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:570
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:569
msgid "_New Folder"
msgstr "Нова _тека"
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:571
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:570
msgid "Create a new folder"
msgstr "Створити нову теку"
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:576
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:575
msgid "_Open bookmark"
msgstr "_Відкрити закладку"
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:577
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:576
msgid "Connect to this machine"
msgstr "З'єднатися з цією машиною"
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:578
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:577
msgid "_Edit bookmark"
msgstr "_Змінити закладку"
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:579
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:578
msgid "Edit the details of selected bookmark"
msgstr "Змінити параметри виділеної закладки"
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:580
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:579
msgid "_Remove from bookmarks"
msgstr "В_идалити із закладок"
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:581
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:580
msgid "Remove current selected connection from bookmarks"
msgstr "Видалити поточне виділене з'єднання із закладок"
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:598 ../vinagre/vinagre-window.c:409
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:597 ../vinagre/vinagre-window.c:408
#, c-format
msgid "Could not merge UI XML file: %s"
msgstr "Не вдається об'єднати XML файл графічного інтерфейсу: %s"
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:756
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:755
msgid "Invalid operation"
msgstr "Невірна дія"
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:757
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:756
msgid "Data received from drag&drop operation is invalid."
msgstr "Дані, що отримані від операції drag&drop невірні."
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:863
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:862
msgid "Hide panel"
msgstr "Сховати панель"
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:1068
#: ../vinagre/vinagre-fav.c:1067
msgid "Hosts nearby"
msgstr "Вузли навколо"
......@@ -931,36 +937,36 @@ msgstr "Помилка при додаванні mDNS для служби %s."
msgid "Failed to browse for hosts: %s\n"
msgstr "Помилка при перегляді вузлів hosts: %s\n"
#: ../vinagre/vinagre-mdns.c:320
#: ../vinagre/vinagre-mdns.c:319
#, c-format
msgid "Failed to initialize mDNS browser: %s\n"
msgstr "Помилка при ініціалізації перегляду вузлів mDNS: %s\n"
#. Translators: %s is a host name or IP address.
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:463
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:462
#, c-format
msgid "Connection to host %s was closed."
msgstr "З'єднання з вузлом %s було завершене."
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:465
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:464
msgid "Connection closed"
msgstr "З'єднання завершене"
#. Translators: %s is a host name or IP address.
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:484
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:483
#, c-format
msgid "Authentication for host %s has failed"
msgstr "Не вдалось здійснити автентифікації на вузлі %s"
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:490
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:489
msgid "Authentication failed"
msgstr "Помилка автентифікації"
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:528
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:527
msgid "Connecting..."
msgstr "З'єднання..."
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:555 ../vinagre/vinagre-tab.c:354
#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:554 ../vinagre/vinagre-tab.c:354
msgid "Close connection"
msgstr "Закрити з'єднання"
......@@ -999,7 +1005,7 @@ msgstr[2] "Виникли наступні помилки:"
msgid "Plugin Manager"
msgstr "Менеджер модулів"
#: ../vinagre/vinagre-prefs.c:193
#: ../vinagre/vinagre-prefs.c:87
msgid "Cannot initialize preferences manager."
msgstr "Не вдається ініціалізувати менеджер параметрів."
......@@ -1114,38 +1120,38 @@ msgstr "Знімок екрану %s"
msgid "Error saving screenshot"
msgstr "Помилка при збереженні знімку екрану."
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:229
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:230
#, c-format
msgid "Impossible to get service property: %s"
msgstr "Неможливо отримати властивість служби: %s"
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:286
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:287
#, c-format
msgid "Impossible to create the connection: %s"
msgstr "Неможливо створити з'єднання: %s"
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:325
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:326
#, c-format
msgid "Impossible to accept the stream tube: %s"
msgstr "Неможливо отримати доступ до потоку тунелю: %s"
#. Translators: this is an error message when we fail to get the name of an empathy/telepathy buddy. %s will be replaced by the actual error message.
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:463
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:464
#, c-format
msgid "Impossible to get the contact name: %s"
msgstr "Неможливо отримати назву контакту: %s"
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:500
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:501
#, c-format
msgid "Impossible to get the avatar: %s"
msgstr "Неможливо отримати аватар: %s"
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:521
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:522
#, c-format
msgid "%s wants to share their desktop with you."
msgstr "%s бажає надати вам доступ до спільного робочого столу."
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:526
#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:527
msgid "Desktop sharing invitation"
msgstr "запрошення до спільного робочого столу"
......@@ -1340,21 +1346,21 @@ msgstr "Сайт Vinagre"
msgid "%s authentication is required"
msgstr "Необхідна автентифікація по протоколу %s"
#: ../vinagre/vinagre-window.c:438
#: ../vinagre/vinagre-window.c:437
msgid "_Recent connections"
msgstr "_Недавні з'єднання"
#. Translators: This is server:port, a statusbar tooltip when mouse is over a bookmark item on menu
#: ../vinagre/vinagre-window.c:555
#: ../vinagre/vinagre-window.c:554
#, c-format
msgid "Open %s:%d"
msgstr "Відкрити %s:%d"
#: ../vinagre/vinagre-window.c:734
#: ../vinagre/vinagre-window.c:733
msgid "About menu accelerators and keyboard shortcuts"
msgstr "Про прискорювачі та комбінації клавіш"
#: ../vinagre/vinagre-window.c:736
#: ../vinagre/vinagre-window.c:735
msgid ""
"Vinagre comes with menu accelerators and keyboard shortcuts disabled by "
"default. The reason is to avoid the keys to be intercepted by the program, "
......@@ -1373,11 +1379,78 @@ msgstr ""
"\n"
"Це повідомлення більше не буде виводитися."
#: ../vinagre/vinagre-window.c:744 ../vinagre/vinagre-window.c:750
#: ../vinagre/vinagre-window.c:743 ../vinagre/vinagre-window.c:749
#, c-format
msgid "Error while creating the file %s: %s"
msgstr "Помилка при створенні файлу %s: %s"
#~ msgid "Active plugins"
#~ msgstr "Увімкнути додатки"
#~ msgid ""
#~ "List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active "
#~ "plugins. See the .vinagre-plugin file for obtaining the \"Location\" of a "
#~ "given plugin."
#~ msgstr ""
#~ "Список активних модулів. Він містить «Адреси» активних модулів. Адресу "
#~ "модуля можна побачити у файлі .vinagre-plugin у полі \"Location\"."
#~ msgid "Maximum number of history items in connect dialog"
#~ msgstr "Мінімальне число елементів історії у діалозі з'єднання"
#~ msgid ""
#~ "Set to \"false\" to disable menu shortcuts. Set to \"true\" to enable "
#~ "them. Note that if they are enabled, those keys will be intercepted by "
#~ "the menu and will not be sent to the remote host."
#~ msgstr ""
#~ "Встановити \"false\" для вимикання прискорювачів меню. Значення \"true\" "
#~ "вмикає їх. Якщо вони увімкнені, ці комбінації клавіш перехоплюються меню "
#~ "та не передаються віддаленій системі."
#~ msgid ""
#~ "Set to \"true\" to always show the tabs. Set to \"false\" to only show "
#~ "the tabs when there is more than one active connection."
#~ msgstr ""
#~ "Встановити у \"true\" щоб завжди показувати вкладки. Встановіть \"false\" "
#~ "для показу вкладок, лише якщо є більш ніж одне активне з'єднання."
#~ msgid ""
#~ "Set to \"true\" to always start the program listening for reverse "
#~ "connections."
#~ msgstr "Відмітьте, щоб програма завжди слухала зворотні з'єднання."
#~ msgid "Specifies the maximum number of items in the host dropdown entry."
#~ msgstr "Вказує максимальну кількість елементів у розкривному списку вузлів."
#~ msgid "The handler for \"vnc://\" URLs"