Commit 21489228 authored by Ivar Smolin's avatar Ivar Smolin Committed by Priit Laes
Browse files

[l10n] Updated Estonian translation

parent 23431a09
# Vinagre eesti keele tõlge. # Vinagre eesti keele tõlge.
# Estonian translation of Vinagre. # Estonian translation of Vinagre.
# #
# Copyright (C) 2008-2010 The Gnome Project. # Copyright (C) 20082011 The Gnome Project.
# This file is distributed under the same license as the vinagre package. # This file is distributed under the same license as the vinagre package.
# #
# Ivar Smolin <okul linux ee>, 2008-2010. # Ivar Smolin <okul linux ee>, 20082011.
# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2008-2010. # Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 20082010.
# Priit Laes <plaes plaes org>, 2008, 2009. # Priit Laes <plaes plaes org>, 2008, 2009.
# #
msgid "" msgid ""
...@@ -13,14 +13,14 @@ msgstr "" ...@@ -13,14 +13,14 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: vinagre MASTER\n" "Project-Id-Version: vinagre MASTER\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=vinagre&component=general\n" "product=vinagre&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-12 12:52+0000\n" "POT-Creation-Date: 2011-02-23 23:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-17 15:38+0300\n" "PO-Revision-Date: 2011-02-26 10:50+0200\n"
"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n" "Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n" "Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"Language: et\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: et\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
msgid "_About" msgid "_About"
...@@ -109,72 +109,6 @@ msgstr "See _tõend jäetakse meelde" ...@@ -109,72 +109,6 @@ msgstr "See _tõend jäetakse meelde"
msgid "_Username:" msgid "_Username:"
msgstr "_Kasutajanimi:" msgstr "_Kasutajanimi:"
msgid "Active plugins"
msgstr "Aktiivsed pluginad"
msgid ""
"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
"See the .vinagre-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given "
"plugin."
msgstr ""
"Aktiivsete pluginate loend. See sisaldab aktiivsete pluginate \"asukohta\". "
"Konkreetse plugina \"asukoha\" leiad .vinagre-plugin failist."
msgid "Maximum number of history items in connect dialog"
msgstr "Ühendusdialoogi ajalookirjete suurim hulk"
msgid ""
"Set to \"false\" to disable menu shortcuts. Set to \"true\" to enable them. "
"Note that if they are enabled, those keys will be intercepted by the menu "
"and will not be sent to the remote host."
msgstr ""
"Määra väärtuseks \"false\" et keelata menüüde kiirklahvid. Määra väärtuseks "
"\"true\" et need lubada. Pane tähele, et kui need on lubatud, püüab need "
"kiirklahvid kinni menüü ja neid ei saadeta kaughostile."
msgid ""
"Set to \"true\" to always show the tabs. Set to \"false\" to only show the "
"tabs when there is more than one active connection."
msgstr ""
"Kui märgitud, siis näidatakse alati sakke. Kui märkimata, siis näidatakse "
"sakke ainult rohkem kui ühe aktiivse ühenduse korral."
msgid ""
"Set to \"true\" to always start the program listening for reverse "
"connections."
msgstr ""
"Määra väärtuseks \"tõene\", et programmi käivitumisel alati kuulataks "
"sissetulevaid ühendusi."
msgid "Specifies the maximum number of items in the host dropdown entry."
msgstr "Määrab suurima kirjete arvu hostide ripploendis."
msgid "The handler for \"vnc://\" URLs"
msgstr "\"vnc://\" URL-ide käsitleja"
msgid ""
"When connecting to a host, the client can say to the server to leave other "
"clients connected or to drop the existent connections. Set the value to true "
"to share the desktop with the other clients."
msgstr ""
"Uue hostiga ühendudes võib klient öelda serverile, kas teised kliendid "
"võivad jääda ühendatuks või tuleb olemasolevad ühendused sulgeda. Kui sa "
"tahad töölauda teiste klientidega jagada, siis peab see väärtus märgitud "
"olema."
msgid "Whether we should leave other clients connected"
msgstr "Kas teised kliendid tuleb jätta ühendatuks või mitte"
msgid ""
"Whether we should show tabs even when there is only one active connection"
msgstr "Kas ainult ühe aktiivse ühenduse korral näidatakse sakke või mitte"
msgid "Whether we should show the menu accelerators (shortcut keys)"
msgstr "Kas näidata menüüdes kiirklahve või mitte"
msgid "Whether we should start the program listening for reverse connections"
msgstr "Kas tuleks käivitada programm, mis kuulab sissetulevaid ühendusi"
msgid "Remote Desktop (VNC) file" msgid "Remote Desktop (VNC) file"
msgstr "Kaugtöölaua (VNC) fail" msgstr "Kaugtöölaua (VNC) fail"
...@@ -268,6 +202,7 @@ msgid "VNC Options" ...@@ -268,6 +202,7 @@ msgid "VNC Options"
msgstr "VNC Valikud" msgstr "VNC Valikud"
#. View only check button #. View only check button
#. View only check button - not fully ready on spice-gtk side
msgid "_View only" msgid "_View only"
msgstr "_Kirjutuskaitsega" msgstr "_Kirjutuskaitsega"
...@@ -439,9 +374,6 @@ msgstr "" ...@@ -439,9 +374,6 @@ msgstr ""
msgid "On the port %d" msgid "On the port %d"
msgstr "Pordil %d" msgstr "Pordil %d"
msgid "Incoming VNC connection arrived but there is no active window"
msgstr "Saabus sissetulev VNC-ühendus, aga puudub aktiivne aken"
msgid "Error activating reverse connections" msgid "Error activating reverse connections"
msgstr "Viga ühenduste vastuvõtmise aktiveerimisel" msgstr "Viga ühenduste vastuvõtmise aktiveerimisel"
...@@ -459,6 +391,53 @@ msgstr "_Sissetulevad ühendused..." ...@@ -459,6 +391,53 @@ msgstr "_Sissetulevad ühendused..."
msgid "Configure incoming VNC connections" msgid "Configure incoming VNC connections"
msgstr "Sisenevate VNC-ühenduste seadistamine" msgstr "Sisenevate VNC-ühenduste seadistamine"
#. vim: set ts=8:
msgid "Spice"
msgstr "Spice"
msgid "Spice support"
msgstr "Spice'i tugi"
#. Translators: Do not translate "connection". It's the name of a group in the .spice (.ini like) file.
msgid "The file is not a Spice one: Missing the group \"connection\"."
msgstr "See pole Spice'i fail: puudub grupp \"connection\"."
#. Translators: Do not translate "host". It's the name of a key in the .spice (.ini like) file.
msgid "The file is not a Spice one: Missing the key \"host\"."
msgstr "See pole Spice'i fail: puudub võti \"host\"."
msgid "SPICE"
msgstr "SPICE"
#. Translators: This is a description of the SPICE protocol. It appears at Connect dialog.
msgid "Access Spice desktop server"
msgstr "Ligipääs Spice'i kaugtöölaserverile"
msgid "SPICE Options"
msgstr "SPICE-valikud"
#. Resize guest check button
msgid "_Resize guest"
msgstr ""
#. Clipboard sharing check button
msgid "_Share clipboard"
msgstr ""
#. Translators: This is the tooltip for the password field in a SPICE connection
msgid "Optional"
msgstr "Valikuline"
#. Translators: this is a pattern to open *.spice files in a open dialog.
msgid "Spice Files"
msgstr "Spice'i failid"
msgid "Resize the screen guest to best fit"
msgstr ""
msgid "Automatically share clipboard between client and guest"
msgstr ""
#. vim: set ts=8: #. vim: set ts=8:
msgid "" msgid ""
"By activating reverse connections you can access machines that are behind a " "By activating reverse connections you can access machines that are behind a "
...@@ -1026,8 +1005,8 @@ msgstr "" ...@@ -1026,8 +1005,8 @@ msgstr ""
msgid "translator-credits" msgid "translator-credits"
msgstr "" msgstr ""
"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2008-2010.\n" "Ivar Smolin <okul linux ee>, 20082011.\n"
"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2008-2010.\n" "Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 20082010.\n"
"Priit Laes <plaes plaes org>, 2008, 2009." "Priit Laes <plaes plaes org>, 2008, 2009."
msgid "Vinagre Website" msgid "Vinagre Website"
...@@ -1072,6 +1051,76 @@ msgstr "" ...@@ -1072,6 +1051,76 @@ msgstr ""
msgid "Error while creating the file %s: %s" msgid "Error while creating the file %s: %s"
msgstr "Viga faili %s loomisel: %s" msgstr "Viga faili %s loomisel: %s"
#~ msgid "Active plugins"
#~ msgstr "Aktiivsed pluginad"
#~ msgid ""
#~ "List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active "
#~ "plugins. See the .vinagre-plugin file for obtaining the \"Location\" of a "
#~ "given plugin."
#~ msgstr ""
#~ "Aktiivsete pluginate loend. See sisaldab aktiivsete pluginate \"asukohta"
#~ "\". Konkreetse plugina \"asukoha\" leiad .vinagre-plugin failist."
#~ msgid "Maximum number of history items in connect dialog"
#~ msgstr "Ühendusdialoogi ajalookirjete suurim hulk"
#~ msgid ""
#~ "Set to \"false\" to disable menu shortcuts. Set to \"true\" to enable "
#~ "them. Note that if they are enabled, those keys will be intercepted by "
#~ "the menu and will not be sent to the remote host."
#~ msgstr ""
#~ "Määra väärtuseks \"false\" et keelata menüüde kiirklahvid. Määra "
#~ "väärtuseks \"true\" et need lubada. Pane tähele, et kui need on lubatud, "
#~ "püüab need kiirklahvid kinni menüü ja neid ei saadeta kaughostile."
#~ msgid ""
#~ "Set to \"true\" to always show the tabs. Set to \"false\" to only show "
#~ "the tabs when there is more than one active connection."
#~ msgstr ""
#~ "Kui märgitud, siis näidatakse alati sakke. Kui märkimata, siis näidatakse "
#~ "sakke ainult rohkem kui ühe aktiivse ühenduse korral."
#~ msgid ""
#~ "Set to \"true\" to always start the program listening for reverse "
#~ "connections."
#~ msgstr ""
#~ "Määra väärtuseks \"tõene\", et programmi käivitumisel alati kuulataks "
#~ "sissetulevaid ühendusi."
#~ msgid "Specifies the maximum number of items in the host dropdown entry."
#~ msgstr "Määrab suurima kirjete arvu hostide ripploendis."
#~ msgid "The handler for \"vnc://\" URLs"
#~ msgstr "\"vnc://\" URL-ide käsitleja"
#~ msgid ""
#~ "When connecting to a host, the client can say to the server to leave "
#~ "other clients connected or to drop the existent connections. Set the "
#~ "value to true to share the desktop with the other clients."
#~ msgstr ""
#~ "Uue hostiga ühendudes võib klient öelda serverile, kas teised kliendid "
#~ "võivad jääda ühendatuks või tuleb olemasolevad ühendused sulgeda. Kui sa "
#~ "tahad töölauda teiste klientidega jagada, siis peab see väärtus märgitud "
#~ "olema."
#~ msgid "Whether we should leave other clients connected"
#~ msgstr "Kas teised kliendid tuleb jätta ühendatuks või mitte"
#~ msgid ""
#~ "Whether we should show tabs even when there is only one active connection"
#~ msgstr "Kas ainult ühe aktiivse ühenduse korral näidatakse sakke või mitte"
#~ msgid "Whether we should show the menu accelerators (shortcut keys)"
#~ msgstr "Kas näidata menüüdes kiirklahve või mitte"
#~ msgid ""
#~ "Whether we should start the program listening for reverse connections"
#~ msgstr "Kas tuleks käivitada programm, mis kuulab sissetulevaid ühendusi"
#~ msgid "Incoming VNC connection arrived but there is no active window"
#~ msgstr "Saabus sissetulev VNC-ühendus, aga puudub aktiivne aken"
#~ msgid "" #~ msgid ""
#~ "Run 'vinagre --help' to see a full list of available command line options" #~ "Run 'vinagre --help' to see a full list of available command line options"
#~ msgstr "Kõigi käsureavõtmete vaatamiseks käivita 'vinagre --help'" #~ msgstr "Kõigi käsureavõtmete vaatamiseks käivita 'vinagre --help'"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment