Commit e64e7184 authored by Joe Hansen's avatar Joe Hansen Committed by Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent a25251f0
# Danish translation for transmageddon.
# Copyright (C) 2013 transmageddons & Joe Hansen.
# Copyright (C) 2016 transmageddons & Joe Hansen.
# This file is distributed under the same license as the transmageddon package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016.
#
# container -> beholder
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: transmageddon master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-13 22:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-11 23:50+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=transmageddon&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-24 08:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-12-18 23:50+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -21,17 +22,82 @@ msgstr ""
#: ../transmageddon.desktop.in.in.h:1
msgid "Transmageddon Video Transcoder"
msgstr "Transmagddon - videotranskoder"
msgstr "Transmagddon videotranskoder"
#: ../transmageddon.desktop.in.in.h:2
msgid "Video format conversion tool"
msgstr "Konverteringsværktøj til videoformater"
#: ../src/about.py.in:46 ../src/about.py.in:47
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:1
msgid "Transmageddon Media Transcoder"
msgstr "Transmagddon - medietranskoder"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:2
msgid "Easy to use audio and video transcoding application"
msgstr "Et simpelt lyd- og videotranskodningsprogram"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Transmageddon is an application for converting audio and video files between "
"different formats. It allows you to either manually choose the formats you "
"want to convert between or alternatively you can choose a predefined target "
"and the selections will be made for you. Transmageddon supports a very wide "
"range of formats and can also optionally function as a DVD ripping tool."
msgstr ""
"Transmageddon er et program til at konvertere lyd- og videofiler mellem "
"forskellige formater. Programmet giver mulighed for enten manuelt at vælge "
"formaterne, du ønsker at konvertere mellem, eller alternativt kan du vælge "
"et prædefineret mål, og valgene vil blive foretaget for dig. Transmageddon "
"understøtter en bred vifte af formater, og Transmageddon kan også valgfrit "
"fungere som et dvd-udtrækningsværktøj."
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:4
msgid "Feature list:"
msgstr "Funktionsliste:"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:5
msgid "Wide range of media codecs"
msgstr "Bred vifte af mediekodninger"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:6
msgid "Allows extracting audio or video streams separately"
msgstr "Giver mulighed for at udtrække lyd- eller videokanaler separat"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:7
msgid "Allows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgstr "Giver mulighed for at udtrække dvd hvis krævede programbiblioteker er nødvendige"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:8
msgid "Supports named device presets"
msgstr "Understøtter navngivne enhedsforudindstillinger"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:9
msgid "Lets you add language metadata if missing"
msgstr "Lader dig tilføje sprogmetadata, hvis de mangler"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:10
msgid "Can change orientation of video if necessary"
msgstr "Kan ændre orientering for video om nødvendig"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:11
msgid "Supports files with multiple audio streams"
msgstr "Understøtter filer med flere lydkanaler"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:12
msgid ""
"You might want to install this application if your need to convert media "
"files between different formats due to for example having hardware that only "
"supports a limited range of formats."
msgstr ""
"Du kan installere dette program, hvis du har behov for at konvertere "
"mediefiler mellem forskellige formater f.eks. på grund af udstyr som "
"kun understøtter et begrænset antal formater."
#: ../src/about.py.in:49 ../src/about.py.in:50
msgid "Transmageddon"
msgstr "Transmageddon"
#: ../src/about.py.in:49
#: ../src/about.py.in:52
msgid ""
"Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created "
"by Christian Fredrik Kalager Schaller."
......@@ -39,303 +105,232 @@ msgstr ""
"Transmageddon er et meget simpelt video- og konverteringsværktøj til GNOME "
"skrevet af Christian Fredrik Kalager Schaller."
#: ../src/about.py.in:50
#: ../src/about.py.in:53
msgid "Transmageddon homepage"
msgstr "Transmageddons hjemmeside"
#: ../src/about.py.in:52
#: ../src/about.py.in:55
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.\n"
"Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016.\n"
"\n"
"Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"
#. create a string to push into the listview
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56
#: ../src/dvdtrackchooser.py:52
msgid "Title:"
msgstr "Titel:"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56
#: ../src/dvdtrackchooser.py:53
msgid "Languages:"
msgstr "Sprog:"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56
#: ../src/dvdtrackchooser.py:54
msgid "Length:"
msgstr "Længde:"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56
msgid "Minutes"
msgstr "Minutter"
#: ../src/presets.py:78
#, python-format
msgid "Not a valid integer or fraction: %(value)s!"
msgstr "Ikke et gyldigt heltal eller brøk: %(value)s!"
#: ../src/presets.py:413
#, python-format
msgid "Loaded device %(device)s (%(presets)d presets)"
msgstr "Indlæst enhed %(device)s (%(presets)d forudindstillinger)"
#: ../src/presets.py:480
#, python-format
msgid "Fetching %(location)s"
msgstr "Henter %(location)s"
#: ../src/presets.py:487
#, python-format
msgid "Writing to %(file)s"
msgstr "Skriver til %(file)s"
#: ../src/presets.py:492
#, python-format
msgid "There was an error fetching and installing %(location)s: %(error)s"
msgstr ""
"Der opstod en fejl under hentning og installation af %(location)s: %(error)s"
#: ../src/presets.py:509
msgid "Checking for device preset updates..."
msgstr "Tjekker for opdateringer til enhedsforudindstillinger ..."
#: ../src/presets.py:529
#, python-format
msgid "Device preset %(name)s is up to date"
msgstr "Enhedsforudindstilling %(name)s er opdateret"
#: ../src/presets.py:533
#, python-format
msgid "Found updated device preset %(name)s"
msgstr "Fandt opdatereret enhedsforudindstilling %(name)s"
#: ../src/presets.py:539 ../src/presets.py:552
#, python-format
msgid "Error installing preset %(name)s from %(location)s: %(error)s"
msgstr ""
"Fejl ved installering af forudindstilling %(name)s fra %(location)s: "
"%(error)s"
#: ../src/presets.py:546
#, python-format
msgid "Found new device preset %(name)s"
msgstr "Fandt ny enhedsforudindstilling %(name)s"
#: ../src/presets.py:559
#, python-format
msgid "Malformed plugin version line %(line)s"
msgstr "Fejlformateret linje %(line)s i udvidelsesmodul"
# Evt. 'Der opstod... ved tilgang til...'
#: ../src/presets.py:563
#, python-format
msgid "There was a problem accessing %(location)spresets.txt!"
msgstr "Der var et problem med at tilgå %(location)spresets.txt!"
#: ../src/presets.py:585
msgid "All device presets are up to date!"
msgstr "Alle enhedsforudindstillinger er opdateret!"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:54
msgid "Minute"
msgid_plural "Minutes"
msgstr[0] "Minut"
msgstr[1] "Minutter"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:1
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Vælg en dvd-titel"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:2
msgid "Cancel"
msgstr "Afbryd"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:3
msgid "Select"
msgstr "Vælg"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Vælg en dvd-titel"
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:1
msgid "Select a language"
msgstr "Vælg et sprog"
#. append to the menu the options
#: ../src/transmageddon.py:165
#: ../src/transmageddon.py:162
msgid "About"
msgstr "Om"
#: ../src/transmageddon.py:166
#: ../src/transmageddon.py:163
msgid "Quit"
msgstr "Afslut"
#: ../src/transmageddon.py:167
#: ../src/transmageddon.py:164
msgid "Debug"
msgstr "Fejlsøg"
#. set default values for various variables
#: ../src/transmageddon.py:379 ../src/transmageddon.py:809
#: ../src/transmageddon.py:1015 ../src/transmageddon.py:1164
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:823
#: ../src/transmageddon.py:1027 ../src/transmageddon.py:1177
msgid "Transcoding Progress"
msgstr "Transkodning i gang"
#. add i18n "No container"option
#: ../src/transmageddon.py:425
#: ../src/transmageddon.py:423
msgid "No container (Audio-only)"
msgstr "Ingen beholder (kun lyd)"
#. Populate the rotatation box
#. print("populating rotationbox")
#: ../src/transmageddon.py:429
#: ../src/transmageddon.py:427
msgid "No rotation (default)"
msgstr "Ingen rotation (standard)"
#: ../src/transmageddon.py:430
#: ../src/transmageddon.py:428
msgid "Clockwise 90 degrees"
msgstr "Med uret 90 grader"
#: ../src/transmageddon.py:431
#: ../src/transmageddon.py:429
msgid "Rotate 180 degrees"
msgstr "Roter 180 grader"
#: ../src/transmageddon.py:432
#: ../src/transmageddon.py:430
msgid "Counterclockwise 90 degrees"
msgstr "Mod uret 90 grader"
#: ../src/transmageddon.py:433
#: ../src/transmageddon.py:431
msgid "Horizontal flip"
msgstr "Horisontal vending"
#: ../src/transmageddon.py:434
#: ../src/transmageddon.py:432
msgid "Vertical flip"
msgstr "Vertikal vending"
#: ../src/transmageddon.py:435
#: ../src/transmageddon.py:433
msgid "Upper left diagonal flip"
msgstr "Vending via øverste venstre diagonal"
#: ../src/transmageddon.py:436
msgid "Upper right diagnonal flip"
#: ../src/transmageddon.py:434
msgid "Upper right diagonal flip"
msgstr "Vending via øverste højre diagonal"
#: ../src/transmageddon.py:459
#: ../src/transmageddon.py:457
msgid "No Presets"
msgstr "Ingen forhåndsindstillinger"
#: ../src/transmageddon.py:570
#: ../src/transmageddon.py:580
#, python-format
msgid "%(min)d:%(sec)02d"
msgstr "%(min)d:%(sec)02d"
#: ../src/transmageddon.py:600
#: ../src/transmageddon.py:610
#, python-format
msgid "File saved to %(dir)s"
msgstr "Fil gemt til %(dir)s"
#: ../src/transmageddon.py:603
#: ../src/transmageddon.py:613
#, python-format
msgid "%(file)s saved to %(dir)s"
msgstr "%(file)s gemt til %(dir)s"
#: ../src/transmageddon.py:614
#: ../src/transmageddon.py:626
msgid "Done Transcoding"
msgstr "Transkodning færdig"
#: ../src/transmageddon.py:632 ../src/transmageddon.py:984
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:990
#, python-format
msgid "Writing %(filename)s"
msgstr "Skriver %(filename)s"
#: ../src/transmageddon.py:636
#: ../src/transmageddon.py:648
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Complete. "
msgstr "Gennemløb %(count)d færdig. "
#. We use None here so that we in transcoder engine can differentiate between,
#. unknown language and known language, but no language code.
#: ../src/transmageddon.py:678
#: ../src/transmageddon.py:690
msgid "Unknown"
msgstr "Ukendt"
#. if there is no audio streams
#: ../src/transmageddon.py:735
#: ../src/transmageddon.py:747
msgid " No Audio"
msgstr " Ingen lyd"
#. add a 'No Video option'
#: ../src/transmageddon.py:744 ../src/transmageddon.py:1137
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1146
msgid "No Video"
msgstr "Ingen video"
#: ../src/transmageddon.py:869
#: ../src/transmageddon.py:875
msgid ""
"Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec."
msgstr ""
"Modtog et ugyldigt svar fra codecinstallation, kan ikke installere manglende "
"codec."
#: ../src/transmageddon.py:873
#: ../src/transmageddon.py:879
msgid "No Codec installer helper application available."
msgstr "Intet hjælpeprogram tilgængelig for Codecinstallation."
#: ../src/transmageddon.py:877
#: ../src/transmageddon.py:883
msgid "Plugins not found, choose different codecs."
msgstr "Udvidelsesmoduler blev ikke fundet, vælg andre codec."
#: ../src/transmageddon.py:887
#: ../src/transmageddon.py:893
msgid "Codec installation aborted."
msgstr "Codecinstallation afbrudt."
#: ../src/transmageddon.py:895
#: ../src/transmageddon.py:901
msgid "Missing plugin installation failed."
msgstr "Manglende udvidelsesmodul - installation mislykkedes."
#: ../src/transmageddon.py:987
#: ../src/transmageddon.py:1000
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Progress"
msgstr "Gennemløb %(count)d fremgang"
#. add a 'No Audio option'
#: ../src/transmageddon.py:1077
#: ../src/transmageddon.py:1087
msgid "No Audio"
msgstr "Ingen lyd"
#: ../src/transmageddon.py:1084
#: ../src/transmageddon.py:1094
msgid "Audio passthrough"
msgstr "Lydgennemløb"
#: ../src/transmageddon.py:1143
#: ../src/transmageddon.py:1152
msgid "Video passthrough"
msgstr "Videogennemløb"
#: ../src/transmageddon.py:1357
msgid "(None)"
msgstr "(Ingen)"
#: ../src/transmageddon.py:1399
msgid "Choose Source File..."
msgstr "Vælg kildefil ..."
#: ../src/transmageddon.ui.h:1
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Lydkanaler:</small>\n"
"<small>Lydcodec:</small>"
# lidt i tvivl her, skal det være ;-bredde (- for video).
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
#: ../src/transmageddon.ui.h:1
msgid ""
"<small>Video height&#47;width:</small>\n"
"<small>Video Codec:</small>"
msgstr "<small>Videohøjde&#47;-bredde:</small><small>Videocodec:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Forudindstillinger:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid "<b>Choose Input File:</b>"
msgstr "<b>Vælg inddatafil:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:7
#: ../src/transmageddon.ui.h:4
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Forudindstillinger:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Output Format:</b>"
msgstr "<b>Uddataformat:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Lydkanaler:</small>\n"
"<small>Lydcodec:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:8
msgid "<b>Choose Audio Codec</b>:"
msgstr "<b>Vælg lydcodec</b>:"
......@@ -352,11 +347,12 @@ msgstr "<small>Rotér videobilledet hvis nødvendigt</small>"
msgid "_Transcode"
msgstr "_Transkod"
#: ../src/udevdisco.py:221
#: ../src/udevdisco.py:222
msgid "Not mounted."
msgstr "Ikke monteret."
#: ../src/utils.py:76
#: ../src/utils.py:75
#, python-format
msgid "Can't find %(path)s in any known prefix!"
msgstr "Kan ikke finde %(path)s i nogen kendte præfiks!"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment