Commit e64e7184 authored by Joe Hansen's avatar Joe Hansen Committed by Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent a25251f0
# Danish translation for transmageddon. # Danish translation for transmageddon.
# Copyright (C) 2013 transmageddons & Joe Hansen. # Copyright (C) 2016 transmageddons & Joe Hansen.
# This file is distributed under the same license as the transmageddon package. # This file is distributed under the same license as the transmageddon package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. # Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016.
# #
# container -> beholder # container -> beholder
# #
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: transmageddon master\n" "Project-Id-Version: transmageddon master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"POT-Creation-Date: 2013-09-13 22:14+0200\n" "product=transmageddon&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-11 23:50+0100\n" "POT-Creation-Date: 2015-02-24 08:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-12-18 23:50+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n" "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n" "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n" "Language: da\n"
...@@ -21,17 +22,82 @@ msgstr "" ...@@ -21,17 +22,82 @@ msgstr ""
#: ../transmageddon.desktop.in.in.h:1 #: ../transmageddon.desktop.in.in.h:1
msgid "Transmageddon Video Transcoder" msgid "Transmageddon Video Transcoder"
msgstr "Transmagddon - videotranskoder" msgstr "Transmagddon videotranskoder"
#: ../transmageddon.desktop.in.in.h:2 #: ../transmageddon.desktop.in.in.h:2
msgid "Video format conversion tool" msgid "Video format conversion tool"
msgstr "Konverteringsværktøj til videoformater" msgstr "Konverteringsværktøj til videoformater"
#: ../src/about.py.in:46 ../src/about.py.in:47 #: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:1
msgid "Transmageddon Media Transcoder"
msgstr "Transmagddon - medietranskoder"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:2
msgid "Easy to use audio and video transcoding application"
msgstr "Et simpelt lyd- og videotranskodningsprogram"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Transmageddon is an application for converting audio and video files between "
"different formats. It allows you to either manually choose the formats you "
"want to convert between or alternatively you can choose a predefined target "
"and the selections will be made for you. Transmageddon supports a very wide "
"range of formats and can also optionally function as a DVD ripping tool."
msgstr ""
"Transmageddon er et program til at konvertere lyd- og videofiler mellem "
"forskellige formater. Programmet giver mulighed for enten manuelt at vælge "
"formaterne, du ønsker at konvertere mellem, eller alternativt kan du vælge "
"et prædefineret mål, og valgene vil blive foretaget for dig. Transmageddon "
"understøtter en bred vifte af formater, og Transmageddon kan også valgfrit "
"fungere som et dvd-udtrækningsværktøj."
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:4
msgid "Feature list:"
msgstr "Funktionsliste:"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:5
msgid "Wide range of media codecs"
msgstr "Bred vifte af mediekodninger"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:6
msgid "Allows extracting audio or video streams separately"
msgstr "Giver mulighed for at udtrække lyd- eller videokanaler separat"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:7
msgid "Allows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgstr "Giver mulighed for at udtrække dvd hvis krævede programbiblioteker er nødvendige"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:8
msgid "Supports named device presets"
msgstr "Understøtter navngivne enhedsforudindstillinger"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:9
msgid "Lets you add language metadata if missing"
msgstr "Lader dig tilføje sprogmetadata, hvis de mangler"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:10
msgid "Can change orientation of video if necessary"
msgstr "Kan ændre orientering for video om nødvendig"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:11
msgid "Supports files with multiple audio streams"
msgstr "Understøtter filer med flere lydkanaler"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:12
msgid ""
"You might want to install this application if your need to convert media "
"files between different formats due to for example having hardware that only "
"supports a limited range of formats."
msgstr ""
"Du kan installere dette program, hvis du har behov for at konvertere "
"mediefiler mellem forskellige formater f.eks. på grund af udstyr som "
"kun understøtter et begrænset antal formater."
#: ../src/about.py.in:49 ../src/about.py.in:50
msgid "Transmageddon" msgid "Transmageddon"
msgstr "Transmageddon" msgstr "Transmageddon"
#: ../src/about.py.in:49 #: ../src/about.py.in:52
msgid "" msgid ""
"Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created " "Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created "
"by Christian Fredrik Kalager Schaller." "by Christian Fredrik Kalager Schaller."
...@@ -39,303 +105,232 @@ msgstr "" ...@@ -39,303 +105,232 @@ msgstr ""
"Transmageddon er et meget simpelt video- og konverteringsværktøj til GNOME " "Transmageddon er et meget simpelt video- og konverteringsværktøj til GNOME "
"skrevet af Christian Fredrik Kalager Schaller." "skrevet af Christian Fredrik Kalager Schaller."
#: ../src/about.py.in:50 #: ../src/about.py.in:53
msgid "Transmageddon homepage" msgid "Transmageddon homepage"
msgstr "Transmageddons hjemmeside" msgstr "Transmageddons hjemmeside"
#: ../src/about.py.in:52 #: ../src/about.py.in:55
msgid "translator-credits" msgid "translator-credits"
msgstr "" msgstr ""
"Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.\n" "Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016.\n"
"\n" "\n"
"Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n" "Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk" "Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"
#. create a string to push into the listview #: ../src/dvdtrackchooser.py:52
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56
msgid "Title:" msgid "Title:"
msgstr "Titel:" msgstr "Titel:"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56 #: ../src/dvdtrackchooser.py:53
msgid "Languages:" msgid "Languages:"
msgstr "Sprog:" msgstr "Sprog:"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56 #: ../src/dvdtrackchooser.py:54
msgid "Length:" msgid "Length:"
msgstr "Længde:" msgstr "Længde:"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56 #: ../src/dvdtrackchooser.py:54
msgid "Minutes" msgid "Minute"
msgstr "Minutter" msgid_plural "Minutes"
msgstr[0] "Minut"
#: ../src/presets.py:78 msgstr[1] "Minutter"
#, python-format
msgid "Not a valid integer or fraction: %(value)s!"
msgstr "Ikke et gyldigt heltal eller brøk: %(value)s!"
#: ../src/presets.py:413
#, python-format
msgid "Loaded device %(device)s (%(presets)d presets)"
msgstr "Indlæst enhed %(device)s (%(presets)d forudindstillinger)"
#: ../src/presets.py:480
#, python-format
msgid "Fetching %(location)s"
msgstr "Henter %(location)s"
#: ../src/presets.py:487
#, python-format
msgid "Writing to %(file)s"
msgstr "Skriver til %(file)s"
#: ../src/presets.py:492
#, python-format
msgid "There was an error fetching and installing %(location)s: %(error)s"
msgstr ""
"Der opstod en fejl under hentning og installation af %(location)s: %(error)s"
#: ../src/presets.py:509
msgid "Checking for device preset updates..."
msgstr "Tjekker for opdateringer til enhedsforudindstillinger ..."
#: ../src/presets.py:529
#, python-format
msgid "Device preset %(name)s is up to date"
msgstr "Enhedsforudindstilling %(name)s er opdateret"
#: ../src/presets.py:533
#, python-format
msgid "Found updated device preset %(name)s"
msgstr "Fandt opdatereret enhedsforudindstilling %(name)s"
#: ../src/presets.py:539 ../src/presets.py:552
#, python-format
msgid "Error installing preset %(name)s from %(location)s: %(error)s"
msgstr ""
"Fejl ved installering af forudindstilling %(name)s fra %(location)s: "
"%(error)s"
#: ../src/presets.py:546
#, python-format
msgid "Found new device preset %(name)s"
msgstr "Fandt ny enhedsforudindstilling %(name)s"
#: ../src/presets.py:559
#, python-format
msgid "Malformed plugin version line %(line)s"
msgstr "Fejlformateret linje %(line)s i udvidelsesmodul"
# Evt. 'Der opstod... ved tilgang til...'
#: ../src/presets.py:563
#, python-format
msgid "There was a problem accessing %(location)spresets.txt!"
msgstr "Der var et problem med at tilgå %(location)spresets.txt!"
#: ../src/presets.py:585
msgid "All device presets are up to date!"
msgstr "Alle enhedsforudindstillinger er opdateret!"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:1 #: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:1
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Vælg en dvd-titel"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:2 #: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:2
msgid "Cancel" msgid "Cancel"
msgstr "Afbryd" msgstr "Afbryd"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3 #: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:3 #: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:3
msgid "Select" msgid "Select"
msgstr "Vælg" msgstr "Vælg"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Vælg en dvd-titel"
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:1 #: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:1
msgid "Select a language" msgid "Select a language"
msgstr "Vælg et sprog" msgstr "Vælg et sprog"
#. append to the menu the options #. append to the menu the options
#: ../src/transmageddon.py:165 #: ../src/transmageddon.py:162
msgid "About" msgid "About"
msgstr "Om" msgstr "Om"
#: ../src/transmageddon.py:166 #: ../src/transmageddon.py:163
msgid "Quit" msgid "Quit"
msgstr "Afslut" msgstr "Afslut"
#: ../src/transmageddon.py:167 #: ../src/transmageddon.py:164
msgid "Debug" msgid "Debug"
msgstr "Fejlsøg" msgstr "Fejlsøg"
#. set default values for various variables #. set default values for various variables
#: ../src/transmageddon.py:379 ../src/transmageddon.py:809 #: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:823
#: ../src/transmageddon.py:1015 ../src/transmageddon.py:1164 #: ../src/transmageddon.py:1027 ../src/transmageddon.py:1177
msgid "Transcoding Progress" msgid "Transcoding Progress"
msgstr "Transkodning i gang" msgstr "Transkodning i gang"
#. add i18n "No container"option #: ../src/transmageddon.py:423
#: ../src/transmageddon.py:425
msgid "No container (Audio-only)" msgid "No container (Audio-only)"
msgstr "Ingen beholder (kun lyd)" msgstr "Ingen beholder (kun lyd)"
#. Populate the rotatation box #. Populate the rotatation box
#. print("populating rotationbox") #. print("populating rotationbox")
#: ../src/transmageddon.py:429 #: ../src/transmageddon.py:427
msgid "No rotation (default)" msgid "No rotation (default)"
msgstr "Ingen rotation (standard)" msgstr "Ingen rotation (standard)"
#: ../src/transmageddon.py:430 #: ../src/transmageddon.py:428
msgid "Clockwise 90 degrees" msgid "Clockwise 90 degrees"
msgstr "Med uret 90 grader" msgstr "Med uret 90 grader"
#: ../src/transmageddon.py:431 #: ../src/transmageddon.py:429
msgid "Rotate 180 degrees" msgid "Rotate 180 degrees"
msgstr "Roter 180 grader" msgstr "Roter 180 grader"
#: ../src/transmageddon.py:432 #: ../src/transmageddon.py:430
msgid "Counterclockwise 90 degrees" msgid "Counterclockwise 90 degrees"
msgstr "Mod uret 90 grader" msgstr "Mod uret 90 grader"
#: ../src/transmageddon.py:433 #: ../src/transmageddon.py:431
msgid "Horizontal flip" msgid "Horizontal flip"
msgstr "Horisontal vending" msgstr "Horisontal vending"
#: ../src/transmageddon.py:434 #: ../src/transmageddon.py:432
msgid "Vertical flip" msgid "Vertical flip"
msgstr "Vertikal vending" msgstr "Vertikal vending"
#: ../src/transmageddon.py:435 #: ../src/transmageddon.py:433
msgid "Upper left diagonal flip" msgid "Upper left diagonal flip"
msgstr "Vending via øverste venstre diagonal" msgstr "Vending via øverste venstre diagonal"
#: ../src/transmageddon.py:436 #: ../src/transmageddon.py:434
msgid "Upper right diagnonal flip" msgid "Upper right diagonal flip"
msgstr "Vending via øverste højre diagonal" msgstr "Vending via øverste højre diagonal"
#: ../src/transmageddon.py:459 #: ../src/transmageddon.py:457
msgid "No Presets" msgid "No Presets"
msgstr "Ingen forhåndsindstillinger" msgstr "Ingen forhåndsindstillinger"
#: ../src/transmageddon.py:570 #: ../src/transmageddon.py:580
#, python-format #, python-format
msgid "%(min)d:%(sec)02d" msgid "%(min)d:%(sec)02d"
msgstr "%(min)d:%(sec)02d" msgstr "%(min)d:%(sec)02d"
#: ../src/transmageddon.py:600 #: ../src/transmageddon.py:610
#, python-format #, python-format
msgid "File saved to %(dir)s" msgid "File saved to %(dir)s"
msgstr "Fil gemt til %(dir)s" msgstr "Fil gemt til %(dir)s"
#: ../src/transmageddon.py:603 #: ../src/transmageddon.py:613
#, python-format #, python-format
msgid "%(file)s saved to %(dir)s" msgid "%(file)s saved to %(dir)s"
msgstr "%(file)s gemt til %(dir)s" msgstr "%(file)s gemt til %(dir)s"
#: ../src/transmageddon.py:614 #: ../src/transmageddon.py:626
msgid "Done Transcoding" msgid "Done Transcoding"
msgstr "Transkodning færdig" msgstr "Transkodning færdig"
#: ../src/transmageddon.py:632 ../src/transmageddon.py:984 #: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:990
#, python-format #, python-format
msgid "Writing %(filename)s" msgid "Writing %(filename)s"
msgstr "Skriver %(filename)s" msgstr "Skriver %(filename)s"
#: ../src/transmageddon.py:636 #: ../src/transmageddon.py:648
#, python-format #, python-format
msgid "Pass %(count)d Complete. " msgid "Pass %(count)d Complete. "
msgstr "Gennemløb %(count)d færdig. " msgstr "Gennemløb %(count)d færdig. "
#. We use None here so that we in transcoder engine can differentiate between, #. We use None here so that we in transcoder engine can differentiate between,
#. unknown language and known language, but no language code. #. unknown language and known language, but no language code.
#: ../src/transmageddon.py:678 #: ../src/transmageddon.py:690
msgid "Unknown" msgid "Unknown"
msgstr "Ukendt" msgstr "Ukendt"
#. if there is no audio streams #. if there is no audio streams
#: ../src/transmageddon.py:735 #: ../src/transmageddon.py:747
msgid " No Audio" msgid " No Audio"
msgstr " Ingen lyd" msgstr " Ingen lyd"
#. add a 'No Video option' #. add a 'No Video option'
#: ../src/transmageddon.py:744 ../src/transmageddon.py:1137 #: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1146
msgid "No Video" msgid "No Video"
msgstr "Ingen video" msgstr "Ingen video"
#: ../src/transmageddon.py:869 #: ../src/transmageddon.py:875
msgid "" msgid ""
"Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec." "Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec."
msgstr "" msgstr ""
"Modtog et ugyldigt svar fra codecinstallation, kan ikke installere manglende " "Modtog et ugyldigt svar fra codecinstallation, kan ikke installere manglende "
"codec." "codec."
#: ../src/transmageddon.py:873 #: ../src/transmageddon.py:879
msgid "No Codec installer helper application available." msgid "No Codec installer helper application available."
msgstr "Intet hjælpeprogram tilgængelig for Codecinstallation." msgstr "Intet hjælpeprogram tilgængelig for Codecinstallation."
#: ../src/transmageddon.py:877 #: ../src/transmageddon.py:883
msgid "Plugins not found, choose different codecs." msgid "Plugins not found, choose different codecs."
msgstr "Udvidelsesmoduler blev ikke fundet, vælg andre codec." msgstr "Udvidelsesmoduler blev ikke fundet, vælg andre codec."
#: ../src/transmageddon.py:887 #: ../src/transmageddon.py:893
msgid "Codec installation aborted." msgid "Codec installation aborted."
msgstr "Codecinstallation afbrudt." msgstr "Codecinstallation afbrudt."
#: ../src/transmageddon.py:895 #: ../src/transmageddon.py:901
msgid "Missing plugin installation failed." msgid "Missing plugin installation failed."
msgstr "Manglende udvidelsesmodul - installation mislykkedes." msgstr "Manglende udvidelsesmodul - installation mislykkedes."
#: ../src/transmageddon.py:987 #: ../src/transmageddon.py:1000
#, python-format #, python-format
msgid "Pass %(count)d Progress" msgid "Pass %(count)d Progress"
msgstr "Gennemløb %(count)d fremgang" msgstr "Gennemløb %(count)d fremgang"
#. add a 'No Audio option' #. add a 'No Audio option'
#: ../src/transmageddon.py:1077 #: ../src/transmageddon.py:1087
msgid "No Audio" msgid "No Audio"
msgstr "Ingen lyd" msgstr "Ingen lyd"
#: ../src/transmageddon.py:1084 #: ../src/transmageddon.py:1094
msgid "Audio passthrough" msgid "Audio passthrough"
msgstr "Lydgennemløb" msgstr "Lydgennemløb"
#: ../src/transmageddon.py:1143 #: ../src/transmageddon.py:1152
msgid "Video passthrough" msgid "Video passthrough"
msgstr "Videogennemløb" msgstr "Videogennemløb"
#: ../src/transmageddon.py:1357
msgid "(None)"
msgstr "(Ingen)"
#: ../src/transmageddon.py:1399 #: ../src/transmageddon.py:1399
msgid "Choose Source File..." msgid "Choose Source File..."
msgstr "Vælg kildefil ..." msgstr "Vælg kildefil ..."
#: ../src/transmageddon.ui.h:1
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Lydkanaler:</small>\n"
"<small>Lydcodec:</small>"
# lidt i tvivl her, skal det være ;-bredde (- for video). # lidt i tvivl her, skal det være ;-bredde (- for video).
#: ../src/transmageddon.ui.h:3 #: ../src/transmageddon.ui.h:1
msgid "" msgid ""
"<small>Video height&#47;width:</small>\n" "<small>Video height&#47;width:</small>\n"
"<small>Video Codec:</small>" "<small>Video Codec:</small>"
msgstr "<small>Videohøjde&#47;-bredde:</small><small>Videocodec:</small>" msgstr "<small>Videohøjde&#47;-bredde:</small><small>Videocodec:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5 #: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Forudindstillinger:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
msgid "<b>Choose Input File:</b>" msgid "<b>Choose Input File:</b>"
msgstr "<b>Vælg inddatafil:</b>" msgstr "<b>Vælg inddatafil:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:7 #: ../src/transmageddon.ui.h:4
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Forudindstillinger:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Output Format:</b>" msgid "<b>Output Format:</b>"
msgstr "<b>Uddataformat:</b>" msgstr "<b>Uddataformat:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Lydkanaler:</small>\n"
"<small>Lydcodec:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:8 #: ../src/transmageddon.ui.h:8
msgid "<b>Choose Audio Codec</b>:" msgid "<b>Choose Audio Codec</b>:"
msgstr "<b>Vælg lydcodec</b>:" msgstr "<b>Vælg lydcodec</b>:"
...@@ -352,11 +347,12 @@ msgstr "<small>Rotér videobilledet hvis nødvendigt</small>" ...@@ -352,11 +347,12 @@ msgstr "<small>Rotér videobilledet hvis nødvendigt</small>"
msgid "_Transcode" msgid "_Transcode"
msgstr "_Transkod" msgstr "_Transkod"
#: ../src/udevdisco.py:221 #: ../src/udevdisco.py:222
msgid "Not mounted." msgid "Not mounted."
msgstr "Ikke monteret." msgstr "Ikke monteret."
#: ../src/utils.py:76 #: ../src/utils.py:75
#, python-format #, python-format
msgid "Can't find %(path)s in any known prefix!" msgid "Can't find %(path)s in any known prefix!"
msgstr "Kan ikke finde %(path)s i nogen kendte præfiks!" msgstr "Kan ikke finde %(path)s i nogen kendte præfiks!"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment