Commit ccc0f959 authored by Gábor Kelemen's avatar Gábor Kelemen Committed by Administrator

Updated Hungarian translation

parent 19ea553e
......@@ -2,18 +2,18 @@
# Copyright (C) 2010. Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the transmageddon package.
#
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2010.
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2010, 2014, 2015.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2013.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: transmageddon master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=transmageddon&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-03 14:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-25 09:05+0200\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome at fsf dot hu>\n"
"Language: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-07 12:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-05 16:36+0100\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <openscope at gmail dot com>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Language: Hungarian\n"
"X-Poedit-Country: HUNGARY\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
#: ../transmageddon.desktop.in.in.h:1
msgid "Transmageddon Video Transcoder"
......@@ -31,11 +31,78 @@ msgstr "Transmageddon videóátkódoló"
msgid "Video format conversion tool"
msgstr "Videoformátum-átalakító eszköz"
#: ../src/about.py.in:46 ../src/about.py.in:47
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:1
#| msgid "Transmageddon Video Transcoder"
msgid "Transmageddon Media Transcoder"
msgstr "Transmageddon médiaátkódoló"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:2
msgid "Easy to use audio and video transcoding application"
msgstr "Egyszerűen használható hang- és videoátkódoló alkalmazás"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Transmageddon is an application for converting audio and video files between "
"different formats. It allows you to either manually choose the formats you "
"want to convert between or alternatively you can choose a predefined target "
"and the selections will be made for you. Transmageddon supports a very wide "
"range of formats and can also optionally function as a DVD ripping tool."
msgstr ""
"A Transmageddon alkalmazás hang- és videofájlok különböző formátumok közti "
"átalakítására szolgál. Lehetővé teszi az átalakításhoz használni kívánt "
"formátumok kézi kiválasztását, vagy egy előre megadott cél kiválasztásával "
"kitöltésre kerülnek az adatok. A Transmageddon számos formátumot támogat, "
"valamint működhet DVD-beolvasó eszközként is."
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:4
msgid "Feature list:"
msgstr "Funkciók listája:"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:5
msgid "Wide range of media codecs"
msgstr "Médiakodekek széles választéka"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:6
msgid "Allows extracting audio or video streams separately"
msgstr "Lehetővé teszi a hang- és videosávok kinyerését külön-külön"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:7
msgid "Alows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgstr ""
"Lehetővé teszi DVD beolvasását, ha a szükséges programkönyvtárak elérhetők"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:8
#| msgid "Found new device preset %(name)s"
msgid "Supports named device presets"
msgstr "Támogatja a nevesített eszköz-előbeállításokat"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:9
msgid "Lets you add language metadata if missing"
msgstr "Lehetővé teszi nyelvi metaadatok hozzáadását, ha ezek hiányoznak"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:10
msgid "Can change orientation of video if necessary"
msgstr "A videó tájolása szükség esetén megváltoztatható"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:11
msgid "Supports files with multiple audio streams"
msgstr "Támogatja a több hangsávval rendelkező fájlokat"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:12
msgid ""
"You might want to install this application if your need to convert media "
"files between different formats due to for example having hardware that only "
"supports a limited range of formats."
msgstr ""
"Az alkalmazás telepítése akkor lehet hasznos, ha csak korlátozott mennyiségű "
"formátumot támogató hardvereszközöket használ, amelyek miatt különböző "
"formátumú médiafájlokat kell átalakítania."
#: ../src/about.py.in:44 ../src/about.py.in:45
msgid "Transmageddon"
msgstr "Transmageddon"
#: ../src/about.py.in:49
#: ../src/about.py.in:47
msgid ""
"Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created "
"by Christian Fredrik Kalager Schaller."
......@@ -43,97 +110,35 @@ msgstr ""
"A Transmageddon egy egyszerű videó és hang átalakító eszköz a GNOME-hoz, "
"amelyet Christian Fredrik Kalager Schaller készített."
#: ../src/about.py.in:50
#: ../src/about.py.in:48
msgid "Transmageddon homepage"
msgstr "Transmageddon honlap"
#: ../src/about.py.in:52
#: ../src/about.py.in:50
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Csordás László <csola48 at gmail dot com>\n"
"Kelemen Gábor <kelemeng at gnome dot hu>\n"
"Úr Balázs <urbalazs at gmail dot com>"
#. create a string to push into the listview
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56
#: ../src/dvdtrackchooser.py:52
msgid "Title:"
msgstr "Cím:"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56
#: ../src/dvdtrackchooser.py:53
msgid "Languages:"
msgstr "Nyelvek:"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56
#: ../src/dvdtrackchooser.py:54
msgid "Length:"
msgstr "Hossz:"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56
msgid "Minutes"
msgstr "perc"
#: ../src/presets.py:78
#, python-format
msgid "Not a valid integer or fraction: %(value)s!"
msgstr "Nem érvényes egész vagy tört szám: %(value)s!"
#: ../src/presets.py:413
#, python-format
msgid "Loaded device %(device)s (%(presets)d presets)"
msgstr "%(device)s eszköz betöltve (%(presets)d előbeállítás)"
#: ../src/presets.py:480
#, python-format
msgid "Fetching %(location)s"
msgstr "%(location)s lekérése"
#: ../src/presets.py:487
#, python-format
msgid "Writing to %(file)s"
msgstr "Írás a következőbe: %(file)s"
#: ../src/presets.py:492
#, python-format
msgid "There was an error fetching and installing %(location)s: %(error)s"
msgstr "Hiba %(location)s lekérésekor és telepítésekor: %(error)s"
#: ../src/presets.py:509
msgid "Checking for device preset updates..."
msgstr "Eszköz-előbeállítások frissítéseinek keresése…"
#: ../src/presets.py:529
#, python-format
msgid "Device preset %(name)s is up to date"
msgstr "%(name)s eszköz-előbeállítás naprakész"
#: ../src/presets.py:533
#, python-format
msgid "Found updated device preset %(name)s"
msgstr "%(name)s eszköz-előbeállítás frissült"
#: ../src/presets.py:539 ../src/presets.py:552
#, python-format
msgid "Error installing preset %(name)s from %(location)s: %(error)s"
msgstr ""
"Hiba a(z) %(name)s előbeállítás telepítésekor %(location)s helyről: %(error)s"
#: ../src/presets.py:546
#, python-format
msgid "Found new device preset %(name)s"
msgstr "Új eszköz-előbeállítás: %(name)s"
#: ../src/presets.py:559
#, python-format
msgid "Malformed plugin version line %(line)s"
msgstr "Hibás bővítményverzió-sor: %(line)s"
#: ../src/presets.py:563
#, python-format
msgid "There was a problem accessing %(location)spresets.txt!"
msgstr "Probléma a(z) %(location)spresets.txt elérésekor!"
#: ../src/presets.py:585
msgid "All device presets are up to date!"
msgstr "Minden eszköz-előbeállítás naprakész!"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:54
#| msgid "Minutes"
msgid "Minute"
msgid_plural "Minutes"
msgstr[0] "Perc"
msgstr[1] "Perc"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:1
msgid "Select a DVD title"
......@@ -167,155 +172,145 @@ msgid "Debug"
msgstr "Hibakeresés"
#. set default values for various variables
#: ../src/transmageddon.py:384 ../src/transmageddon.py:823
#: ../src/transmageddon.py:1027 ../src/transmageddon.py:1154
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:821
#: ../src/transmageddon.py:1025 ../src/transmageddon.py:1173
msgid "Transcoding Progress"
msgstr "Átkódolás előrehaladása"
#. add i18n "No container"option
#: ../src/transmageddon.py:430
#: ../src/transmageddon.py:423
msgid "No container (Audio-only)"
msgstr "Nincs konténer (csak hang)"
#. Populate the rotatation box
#. print("populating rotationbox")
#: ../src/transmageddon.py:434
#: ../src/transmageddon.py:427
msgid "No rotation (default)"
msgstr "Nincs forgatás (alapértelmezett)"
#: ../src/transmageddon.py:435
#: ../src/transmageddon.py:428
msgid "Clockwise 90 degrees"
msgstr "90 fokos forgatás órajárással egyezően"
#: ../src/transmageddon.py:436
#: ../src/transmageddon.py:429
msgid "Rotate 180 degrees"
msgstr "180 fokos forgatás"
#: ../src/transmageddon.py:437
#: ../src/transmageddon.py:430
msgid "Counterclockwise 90 degrees"
msgstr "90 fokos forgatás órajárással ellentétesen"
#: ../src/transmageddon.py:438
#: ../src/transmageddon.py:431
msgid "Horizontal flip"
msgstr "Vízszintes tükrözés"
#: ../src/transmageddon.py:439
#: ../src/transmageddon.py:432
msgid "Vertical flip"
msgstr "Függőleges tükrözés"
#: ../src/transmageddon.py:440
#: ../src/transmageddon.py:433
msgid "Upper left diagonal flip"
msgstr "Bal felső átlós tükrözés"
#: ../src/transmageddon.py:441
#: ../src/transmageddon.py:434
msgid "Upper right diagnonal flip"
msgstr "Jobb felső átlós tükrözés"
#: ../src/transmageddon.py:464
#: ../src/transmageddon.py:457
msgid "No Presets"
msgstr "Nincsenek előbeállítások"
#: ../src/transmageddon.py:575
#: ../src/transmageddon.py:580
#, python-format
msgid "%(min)d:%(sec)02d"
msgstr "%(min)d.%(sec)02d"
#: ../src/transmageddon.py:605
#: ../src/transmageddon.py:610
#, python-format
msgid "File saved to %(dir)s"
msgstr "Fájl mentve a következőbe: %(dir)s"
#: ../src/transmageddon.py:608
#: ../src/transmageddon.py:613
#, python-format
msgid "%(file)s saved to %(dir)s"
msgstr "%(file)s mentve a következőbe: %(dir)s"
#: ../src/transmageddon.py:618
#: ../src/transmageddon.py:626
msgid "Done Transcoding"
msgstr "Átkódolás kész"
#: ../src/transmageddon.py:636 ../src/transmageddon.py:996
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:988
#, python-format
msgid "Writing %(filename)s"
msgstr "%(filename)s írása"
#: ../src/transmageddon.py:640
#: ../src/transmageddon.py:648
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Complete. "
msgstr "%(count)d. átadás kész. "
#. We use None here so that we in transcoder engine can differentiate between,
#. unknown language and known language, but no language code.
#: ../src/transmageddon.py:686
#| msgid "Uknown error"
#: ../src/transmageddon.py:690
msgid "Unknown"
msgstr "Ismeretlen"
#. if there is no audio streams
#: ../src/transmageddon.py:749
#| msgid "No Audio"
#: ../src/transmageddon.py:747
msgid " No Audio"
msgstr " Nincs hang"
#. add a 'No Video option'
#: ../src/transmageddon.py:758 ../src/transmageddon.py:1141
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1142
msgid "No Video"
msgstr "Nincs videó"
#: ../src/transmageddon.py:882
#: ../src/transmageddon.py:873
msgid ""
"Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec."
msgstr ""
"Érvénytelen válasz érkezett a kodek-telepítőtől, nem telepíthető a hiányzó "
"kodek."
#: ../src/transmageddon.py:886
#: ../src/transmageddon.py:877
msgid "No Codec installer helper application available."
msgstr "Nem érhető el kodek-telepítő segédalkalmazás."
#: ../src/transmageddon.py:890
#: ../src/transmageddon.py:881
msgid "Plugins not found, choose different codecs."
msgstr "Nem találhatók bővítmények, válasszon másik kodeket."
#: ../src/transmageddon.py:900
#: ../src/transmageddon.py:891
msgid "Codec installation aborted."
msgstr "A kodek telepítése megszakítva."
#: ../src/transmageddon.py:908
#: ../src/transmageddon.py:899
msgid "Missing plugin installation failed."
msgstr "A hiányzó bővítmény telepítése meghiúsult."
#: ../src/transmageddon.py:999
#: ../src/transmageddon.py:998
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Progress"
msgstr "%(count)d. lépés előrehaladása"
#. add a 'No Audio option'
#: ../src/transmageddon.py:1088
#: ../src/transmageddon.py:1083
msgid "No Audio"
msgstr "Nincs hang"
#: ../src/transmageddon.py:1095
#: ../src/transmageddon.py:1090
msgid "Audio passthrough"
msgstr "Hangáthaladás"
#: ../src/transmageddon.py:1147
#: ../src/transmageddon.py:1148
msgid "Video passthrough"
msgstr "Videoáthaladás"
#: ../src/transmageddon.py:1346
msgid "(None)"
msgstr "(Nincs)"
#: ../src/transmageddon.py:1370
#: ../src/transmageddon.py:1397
msgid "Choose Source File..."
msgstr "Forrásfájl kiválasztása…"
#: ../src/transmageddon.ui.h:1
#| msgid ""
#| "<small>Audio Channels:</small>\n"
#| "<small>Audio Codec:</small>\n"
#| "<small>Language:</small>"
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
......@@ -359,15 +354,56 @@ msgstr "<small>Kép elforgatása, ha szükséges</small>"
msgid "_Transcode"
msgstr "Á_tkódolás"
#: ../src/udevdisco.py:221
#: ../src/udevdisco.py:222
msgid "Not mounted."
msgstr "Nincs csatolva."
#: ../src/utils.py:76
#: ../src/utils.py:75
#, python-format
msgid "Can't find %(path)s in any known prefix!"
msgstr "%(path)s nem található egyik ismert útvonalon sem!"
#~ msgid "Not a valid integer or fraction: %(value)s!"
#~ msgstr "Nem érvényes egész vagy tört szám: %(value)s!"
#~ msgid "Loaded device %(device)s (%(presets)d presets)"
#~ msgstr "%(device)s eszköz betöltve (%(presets)d előbeállítás)"
#~ msgid "Fetching %(location)s"
#~ msgstr "%(location)s lekérése"
#~ msgid "Writing to %(file)s"
#~ msgstr "Írás a következőbe: %(file)s"
#~ msgid "There was an error fetching and installing %(location)s: %(error)s"
#~ msgstr "Hiba %(location)s lekérésekor és telepítésekor: %(error)s"
#~ msgid "Checking for device preset updates..."
#~ msgstr "Eszköz-előbeállítások frissítéseinek keresése…"
#~ msgid "Device preset %(name)s is up to date"
#~ msgstr "%(name)s eszköz-előbeállítás naprakész"
#~ msgid "Found updated device preset %(name)s"
#~ msgstr "%(name)s eszköz-előbeállítás frissült"
#~ msgid "Error installing preset %(name)s from %(location)s: %(error)s"
#~ msgstr ""
#~ "Hiba a(z) %(name)s előbeállítás telepítésekor %(location)s helyről: "
#~ "%(error)s"
#~ msgid "Malformed plugin version line %(line)s"
#~ msgstr "Hibás bővítményverzió-sor: %(line)s"
#~ msgid "There was a problem accessing %(location)spresets.txt!"
#~ msgstr "Probléma a(z) %(location)spresets.txt elérésekor!"
#~ msgid "All device presets are up to date!"
#~ msgstr "Minden eszköz-előbeállítás naprakész!"
#~ msgid "(None)"
#~ msgstr "(Nincs)"
#~ msgid "<small>Audio Channels:</small>"
#~ msgstr "<small>Hangcsatornák:</small>"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment